Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Drees

2.21.286
J.H. Gaemers
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.286
Auteur: J.H. Gaemers
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1853-2002
merendeel 1898-2002

Omvang:

18.20 meter; 1708 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. De meeste door Drees eigenhandig geschreven stukken is in stenografie (systeem-Groote), evenals een deel van zijn correspondentie.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

W. Drees (1886-1988) was van 1948 tot en met 1958 minister-president van Nederland. Het archief bevat stukken uit zowel zijn openbare leven als zijn privéleven. Zijn politiek-bestuurlijke archivalia omvatten correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, aantekeningen, krantenknipsels, partijstukken, verkiezingsmateriaal, (afschriften van) ambtelijke stukken en gedrukt materiaal. De stukken hebben betrekking op zijn gehele politiek-bestuurlijke loopbaan: zijn activiteiten voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), de Haagse gemeentepolitiek (1913-1940), de bezettingstijd, de jaren als minister en premier (1945-1958), zijn vele nevenfuncties en de ambteloze jaren, alsmede zijn lidmaatschappen van verschillende verenigingen. De particuliere archivalia omvatten vooral correspondentie en stukken betreffende verschillende familieaangelegenheden. Daarnaast bevat het archief stukken afkomstig van enkele familieleden van Drees: zijn ouders, zijn jongere zuster Bets Beck-Drees, zijn echtgenote To Drees-Hent en zijn oudste zoon Jan.

Archiefvormers:

 • Drees, W. (1886-1988)
 • Drees, J.M. (1858-1891)
 • Drees-Van Dobbenburgh, A.S. (1857-1954)
 • Beck-Drees, C.E. (1888-1968)
 • Drees-Hent, C. (1888-1974)
 • Drees, J.M. (1919-2002)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De inventaris van het archief is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen:

 1. het openbare leven van Drees
 2. het particulier leven van Drees
 3. overige familieleden
W. Drees, openbaar leven

De hoofdrubriek 'Openbaar leven' opent met de rubriek 'Algemeen'. Deze omvat naast enkele andere subrubrieken drie belangrijke reeksen stukken die Drees' gehele leven beslaan.

 1. alfabetisch geordende correspondentie
 2. artikelen, redevoeringen en boekuitgaven van Drees
 3. knipsels van artikelen over, en interviews met hem
Het is raadzaam om deze rubrieken te raadplegen in aanvulling op de inventarisnummers over specifieke onderwerpen.

De hoofdrubriek 'Openbaar leven' is verder in hoofdzaak chronologisch ingedeeld op de bestuurlijke functies die hij - na zijn eerste werkzaamheden als kantoorbediende en stenograaf - vervulde:

 1. raadslid en wethouder (1913-1940)
 2. lid van de Provinciale Staten (1919-1940)
 3. lid van de Tweede Kamer (1933-1940)
 4. minister van Sociale Zaken (1945-1948)
 5. minister-president (1948-1958)
 6. 'ambteloos' elder statesman (1958-1988)

Daarnaast is er de rubriek betreffende zijn activiteiten voor de partij, SDAP resp. PvdA, die hij vertegenwoordigde in zijn bestuurlijke functies (1904-1971). Een strikte scheiding tussen deze rubriek en de chronologische hoofdrubrieken viel niet altijd aan te brengen. Stukken over de houding van de partij bij specifieke kwesties, zoals de dekolonisatie van Nederlands-Indië, zijn te vinden in de rubrieken betreffende zijn ministerschap.

Een bijzondere rubriek is 'Ondergronds politicus en verzetsman' over de bezettingstijd, toen zijn werkzaamheden zich in hoofdzaak buiten de openbaarheid afspeelden. Van belang hierbij is de vermelding van de subrubriek 'Nasleep van de bezettingstijd', die afwijkt van de chronologische indeling. Deze subrubriek omvat stukken uit de periode na 5 mei 1945, over onder meer de afwikkeling van zijn illegale activiteiten, de zuivering en de herdenking van de oorlog.

Ten slotte zijn er twee rubrieken die zijn gehele werkzame leven beslaan: 1. de nevenfuncties (ook binnen de socialistische beweging); 2. de lidmaatschappen van verenigingen, onder meer betreffende de stenografie en de drankbestrijding.

W. Drees, particulier leven en Overige familieleden

Deze hoofdrubrieken bevatten hoofdzakelijk de uitgebreide familiecorrespondentie en stukken betreffende familieaangelegenheden zoals huwelijken en sterfgevallen. Hoewel zijn echtgenote het merendeel van de correspondentie voor haar rekening nam, zijn de briefwisselingen van het echtpaar gerubriceerd onder Drees. De correspondentie ging van huis tot huis, met bijdragen van huisgenoten. Een voorbeeld daarvan is de briefwisseling tussen het echtpaar Drees-Hent en de familie Beck-Drees, waar ook Drees' moeder inwoonde.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Onder het kopje 'Beperkingen aan het gebruik' is geen verwijzing naar de aanwezigheid van stenografische aantekeningen opgenomen, maar bij de betreffende inventarisnummers wel. Het zou mijn inziens aanbeveling verdienen om ook bij 'Beperkingen aan het gebruik' ofwel de inventarisnummers in kwestie op te nemen, of te volstaan met de mededeling 'Bevat veel stukken in steno.' o.i.d.

In de inleiding onder 'Inhoud en structuur van het archief' vindt u een uitgebreid stuk over steno in het archief Drees en hoe bij het beschrijven van het archief daarmee is omgegaan.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in