Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Drees

2.21.286
J.H. Gaemers
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.286
Auteur: J.H. Gaemers
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1853-2002
merendeel 1898-2002

Omvang:

18.20 meter; 1708 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. De meeste door Drees eigenhandig geschreven stukken is in stenografie (systeem-Groote), evenals een deel van zijn correspondentie.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

W. Drees (1886-1988) was van 1948 tot en met 1958 minister-president van Nederland. Het archief bevat stukken uit zowel zijn openbare leven als zijn privéleven. Zijn politiek-bestuurlijke archivalia omvatten correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, aantekeningen, krantenknipsels, partijstukken, verkiezingsmateriaal, (afschriften van) ambtelijke stukken en gedrukt materiaal. De stukken hebben betrekking op zijn gehele politiek-bestuurlijke loopbaan: zijn activiteiten voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), de Haagse gemeentepolitiek (1913-1940), de bezettingstijd, de jaren als minister en premier (1945-1958), zijn vele nevenfuncties en de ambteloze jaren, alsmede zijn lidmaatschappen van verschillende verenigingen. De particuliere archivalia omvatten vooral correspondentie en stukken betreffende verschillende familieaangelegenheden. Daarnaast bevat het archief stukken afkomstig van enkele familieleden van Drees: zijn ouders, zijn jongere zuster Bets Beck-Drees, zijn echtgenote To Drees-Hent en zijn oudste zoon Jan.

Archiefvormers:

  • Drees, W. (1886-1988)
  • Drees, J.M. (1858-1891)
  • Drees-Van Dobbenburgh, A.S. (1857-1954)
  • Beck-Drees, C.E. (1888-1968)
  • Drees-Hent, C. (1888-1974)
  • Drees, J.M. (1919-2002)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

VOORNAAMSTE PUBLICATIES VAN DREES

W. Drees, Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst (Amsterdam 1945).W. Drees, Drees aan het woord. Geschriften en redevoeringen bijeengebracht door K. Voskuil (Amsterdam 1952).W. Drees, Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet (Assen 1958).W. Drees, Een jaar Buchenwald (Amsterdam 1961).W. Drees, Zestig jaar levenservaring (Amsterdam 1962).W. Drees, De vorming van het regeringsbeleid (Assen 1965).W. Drees, Monarchie - democratie - republiek. Met een interview van Martin van Amerongen (Baarn 1969).W. Drees, Neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit de geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer (Assen 1972).W. Drees, Het Nederlandse parlement vroeger en nu (Naarden 1975).W. Drees, Drees 90. Geschriften en gesprekken, met inleiding door H. Daalder en interviews door G. Puchinger (Naarden 1976).W. Drees, Marx en het democratisch socialisme. Politiek-historische beschouwingen. Met een voorwoord van Bart Tromp (Amsterdam 1979).W. Drees, Herinneringen en opvattingen (Naarden 1983).W. Drees, Op de kentering. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding. H. Daalder en J.H. Gaemers red. (Amsterdam 1996).

KORTE BIOGRAFISCHE OVERZICHTEN

' W. Drees', Biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum, www.parlement.comJ. Bosmans, ' W. Drees', Biografisch woordenboek van Nederland, www.inghist.nlMaarten Brinkman, ' W. Drees', Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, www.iisg.nl

BIOGRAFIEËN EN BIOGRAFISCHE STUDIES

Maarten Brinkman, Willem Drees, de SDAP en de PvdA (Amsterdam 1998).H. Daalder en N. Cramer red., Willem Drees (Houten 1988).H. Daalder, Het socialisme van Willem Drees (Amsterdam 2000).Hans Daalder, Gedreven en behoedzaam. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1940-1948 (Amsterdam 2003).Hans Daalder, Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische kwestie 1945-1949 (Amsterdam 2004).Hans Daalder, Drees en Soestdijk. Over de zaak-Hofmans en andere crises 1948-1958 (Amsterdam 2006).Jelle Gaemers, De rode wethouder. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1886-1940 (Amsterdam 2006).Huis, Frits, en René Steenhorst, Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot Nederlander (Utrecht en Antwerpen 1985).John Jansen van Galen en Herman Vuijsje, 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland (2e herz. druk; Houten 1986).Messer, E., Dr. Willem Drees (Amsterdam z.j. [1961]).Wijnen, H.A. van, Willem Drees. Democraat (Weesp 1984).

OVER TO DREES-HENT

Jelle Gaemers, 'To Drees-Hent (1888-1974). Stille kracht', in: Peter Rehwinkel e.a., Getrouwd met de premier. De first lady's van Nederland in veertien portretten (Zutphen 2004) blz. 42-55.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Onder het kopje 'Beperkingen aan het gebruik' is geen verwijzing naar de aanwezigheid van stenografische aantekeningen opgenomen, maar bij de betreffende inventarisnummers wel. Het zou mijn inziens aanbeveling verdienen om ook bij 'Beperkingen aan het gebruik' ofwel de inventarisnummers in kwestie op te nemen, of te volstaan met de mededeling 'Bevat veel stukken in steno.' o.i.d.

In de inleiding onder 'Inhoud en structuur van het archief' vindt u een uitgebreid stuk over steno in het archief Drees en hoe bij het beschrijven van het archief daarmee is omgegaan.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in