Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vosmaer

2.21.271
M.C. van Leeuwen-Canneman
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.271
Auteur: M.C. van Leeuwen-Canneman
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1634-1983
merendeel 1669-1983

Omvang:

33,00 meter; 1049 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken zijn gesteld in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat ook foto's, tekeningen, aquarellen en schetsboeken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het betreft de neerslag van de diverse activiteiten van leden van de familie Vosmaer zoals genealogieën, diverse akten, correspondentie, gedichten, foto`s, tekeningen, schetsboeken en manuscripten en kopij voor publicaties. Zij waren onder meer actief als directeur van de Stadhouderlijke diergaarde op het Kleine Loo te Voorburg; directeur van de landsdrukkerij; ambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlands Indië; hoogleraar artsenijkunde in Harderwijk en hoogleraar zoölogie te Leiden.

Archiefvormers:

 • Vosmaer, familie
 • Radermacher, familie
 • Boursse Wils, familie
 • Clant, familie
 • Röell, familie
 • Vosmaer, Arnout (1720-1799)
 • Vosmaer, Willem Carel (1749-1818)
 • Vosmaer, Gualterus (1784-1849)
 • Vosmaer, Carel (1826-1888)
 • Vosmaer, Gualterus Carel Jacob (1854-1916)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

In het najaar van 1985 verzocht de familie het Centraal Register van Particuliere Archieven te 's-Gravenhage, bij welke instelling het archief onder nummer 847 was geregistreerd, een bestemmingsadvies uit te brengen. Alvorens daartoe over te gaan diende het archief echter eerst geïnventariseerd te worden. Dankzij de financiering daarvan door het NOT-fonds kon dit in mei 1986 ter hand worden genomen.

Bij de inventarisatie is getracht zo veel mogelijk de ordening die de verschillende leden van de familie Vosmaer hadden aangebracht, te handhaven. Dit was echter niet overal mogelijk. De stukken van de zeventiende- en achttiende eeuwse familieleden die vanuit genealogisch oogpunt hun plaats in het familiearchief hadden gekregen, zijn behandeld volgens het herkomstbeginsel. Een aantal stukken werd gedetailleerder beschreven. De brieven van Carel en Gualtherus C.J. Vosmaer, die min of meer chronologisch waren geordend, werden alfabetisch op afzender geplaatst. Hiertoe werd mede besloten omdat naast de chronologische serie ook bundeltjes brieven van een afzender werden aangetroffen.

De beschrijving van de kaarten uit het archiefbestanddeel Radermacher (4.VMF) is gemaakt door drs. Marjanne Kok, mijn echtgenoot H.W. van Leeuwen vervaardigde de index; bovendien controleerde en identificeerde hij de namen van de afzenders van de brieven aan de hand van voornamelijk negentiende eeuwse naslagwerken. Dr. Nop Maas ben ik dank verschuldigd voor diverse nuttige aanwijzingen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in