Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vosmaer

2.21.271
M.C. van Leeuwen-Canneman
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.271
Auteur: M.C. van Leeuwen-Canneman
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1634-1983
merendeel 1669-1983

Omvang:

33,00 meter; 1049 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken zijn gesteld in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat ook foto's, tekeningen, aquarellen en schetsboeken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het betreft de neerslag van de diverse activiteiten van leden van de familie Vosmaer zoals genealogieën, diverse akten, correspondentie, gedichten, foto`s, tekeningen, schetsboeken en manuscripten en kopij voor publicaties. Zij waren onder meer actief als directeur van de Stadhouderlijke diergaarde op het Kleine Loo te Voorburg; directeur van de landsdrukkerij; ambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlands Indië; hoogleraar artsenijkunde in Harderwijk en hoogleraar zoölogie te Leiden.

Archiefvormers:

 • Vosmaer, familie
 • Radermacher, familie
 • Boursse Wils, familie
 • Clant, familie
 • Röell, familie
 • Vosmaer, Arnout (1720-1799)
 • Vosmaer, Willem Carel (1749-1818)
 • Vosmaer, Gualterus (1784-1849)
 • Vosmaer, Carel (1826-1888)
 • Vosmaer, Gualterus Carel Jacob (1854-1916)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Publicaties

Literatuur
FOBID, Regels voor de titelbeschrijving, dl. 8, Beschrijvingsregels voor kartografische documenten, Den Haag 1982.Honoré Naber, S.P. 1', Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief, Eerste supplement, 's-Gravenhage 1914.S. Kalff, ' Jacob Radermacher en zijne stichting', in: Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, tweede serie, jrg. 3, 1899, p. 474-511.Kinderen, T.H. der, Gedenkboek (van) het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan, 1778-1878, Batavia 1878.Koeman, C., Atlantes Neerlandici. Bibiliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880, 5 dln., Amsterdam 1967-1971.Koeman, C., Bibliography of printed maps of Suriname, 1671-1971, Amsterdam 1973.Leupe, P.A., Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief.... Eerste gedeelte, 's-Gravenhage 1867.Muller, E. en K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen aan den Rijn 1987. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der konsten en weetenschappen, deel I-IV, Rotterdam/Amsterdam, 1781-1786. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, XXXVIII (1915).

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in