Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vosmaer

2.21.271
M.C. van Leeuwen-Canneman
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.271
Auteur: M.C. van Leeuwen-Canneman
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1634-1983
merendeel 1669-1983

Omvang:

33.00 meter; 1049 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken zijn gesteld in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat ook foto's, tekeningen, aquarellen en schetsboeken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het betreft de neerslag van de diverse activiteiten van leden van de familie Vosmaer zoals genealogieën, diverse akten, correspondentie, gedichten, foto`s, tekeningen, schetsboeken en manuscripten en kopij voor publicaties. Zij waren onder meer actief als directeur van de Stadhouderlijke diergaarde op het Kleine Loo te Voorburg; directeur van de landsdrukkerij; ambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlands Indië; hoogleraar artsenijkunde in Harderwijk en hoogleraar zoölogie te Leiden.

Archiefvormers:

 • Vosmaer, familie
 • Radermacher, familie
 • Boursse Wils, familie
 • Clant, familie
 • Röell, familie
 • Vosmaer, Arnout (1720-1799)
 • Vosmaer, Willem Carel (1749-1818)
 • Vosmaer, Gualterus (1784-1849)
 • Vosmaer, Carel (1826-1888)
 • Vosmaer, Gualterus Carel Jacob (1854-1916)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de boeken en documentatie uit de "Bibliotheca Vosmaeriana" voor zover betrekking hebbend op het familiearchief Vosmaer.

Deze collectie berust bij de familie Vosmaer.

 • Arnout Vosmaer
  • V[osmaer] A[rnout], Beredeneerde catalogus van een voortreffelijk Cabinet van Tekeningen en Prentwerken [...], verzameld door den konstminnaar --, z.p. 1754.
   N.B. Met bijgeschreven prijzen.
  • Vosmaer, A[rnout], Regnum Animale, tevens Beschrijving van het [...] Africaansch breedsnuitig varken of Bosch-zwijn; Natuurlyke historie van het Guineesche Juffer-bokje; Beschryving van het [...] Africaansch Basterd-Mormeldier; Natuurlyke historie van den Oost-Indische grooten en langstaartige vliegenden Eekhoorn, Amsterdam 1766.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschryving der zeldzaamste en verwonderenswaardige schepselen der natuur, Amsterdam 1767.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschryving van eene zeer vreemde en geheel nieuwe soort van Africaansch Basterd-Mormeldier [...], Amsterdam 1767.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschryving van den Amerikaanschen Trompetter-Vogel, Amsterdam 1768. Met ill., tevens: Natuurlyke historie van een [...] Langstaartigen IJs-vogel en Beschryving van den Amerikaanschen IJs-vogel en Natuurlyke historie van een Amerikaansch IJs-vogeltje.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van twee zeer fraaie kortstaartige Oost-Indische IJsvogeltjes [...], Amsterdam 1768. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van eene zeldzaame Amerikaansche Langstaartige Aap-soort [...], Amsterdam 1768. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van eene fraaye [...] Papegaay Soort [...], Amsterdam 1769. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van den [...] Rots-Haan [...], Amsterdam 1769. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van eenen fraaien lijster [...], Amsterdam 1769. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van eenen Afrikaanschen nog geheel onbekenden Roof-vogel [...], Amsterdam 1769. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van eene zeldzaame Amerikaansche nog niet beschreeven Slinger-aap-soort [...], Amsterdam 1770. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van een tot nu toe onbekende vijfvingerige Luiaard-soort [...], Amsterdam 1770. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Naamlijst der Keijzeren, Keijzerinnen, Caesars [...], welker naamen op de Latijnsche Penningen gevonden worden van den grooten Pompeus tot het inneemen van Constantinopelen door de Turken [...], 1773.
   N.B. Handschrift, extract uit M. Beauvais, Histoire abrégée des empereurs etc., Parijs 1767, 3 dln.
  • Vosmaer, A[rnout], Beschrijving van de zoogenaamde Meermin der Stad Haarlem, z.p. 1785.
   In de zelfde band:
   - Kok, P.S., Verhandeling over eene verbetering in het leerstuk der voetbaaring, z.p. en j.
   - Haafe, G. ten, Waarneming van een verouderde Darm-, zit-en Waterbreuk, z.p. en j.
   - Lit, W. van, Waarneming van een groot gezwel op de knieschijf, z.j. en p.
   - Verster, F., Bericht wegens twee Elephants Beenderen naabij 't Bosch gevonden, z.p. en j.
  • Vosmaer, A[rnout], Regnum Animale, Description d'un recueil exquis d'animaux rares, Amsterdam 1804. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Natuurkundige beschryving eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten [...], Amsterdam 1804. Met ill.
  • Vosmaer, A[rnout], Natuurkundige afbeeldingen of Groot Prenteboek voor kinderen [...], Zaltbommel z.j. Met ill.
  • Moehring, P.H.J., Geslachten der vogelen, vertaald door Cornelius Nozeman, vermeerderd door Arnout Vosmaer, Amsterdam 1758.
  • Moehring, P.H.J., De konst om vogelen op het eerste aanzien te leeren kennen, met voorrede van A[rnout] Vosmaer, Amsterdam 1819. Met ill.
  • Oudheidkundige brieven [...] door Joannes van Lier [...] uitgegeeven en met een voorreden en aantekeningen vermeerderd door A[rnout] Vosmaer, 's -Gravenhage 1760.
  • Catalogue, Veilingcatalogus, maart 1800 van de firma Scheurleer te 's-Gravenhage betreffende de nalatenschap van Arnout Vosmaer, 2 dln.
   N.B. Met bijgeschreven prijzen en bestemming.
  • Lunsingh Scheurleer, Th.H., De stadhouderlijke verzamelingen, in: 150 jaar Koninklijk Kabinet van schilderijen, 's-Gravenhage 1967.
   N.B. Betreft onder meer Arnout Vosmaer.
 • Jacob Vosmaer
  • Vosmaer, Jacob, Disputatio chemica de adstringentium natura [...], diss. Harderwijk 1807. Met stellingen.
  • Vosmaer, Jacob, Apothekers Woordenboek [...], vervolgd door Claas Mulder, Zutphen 1822-1828, 2 dln. Met ill.
  • Vosmaer, Jacob, De kunst om lang te leven en wel te sterven, Haarlem 1827.
   De kunst om lang te leven en wel te sterven, Haarlem 1828, 2e druk.
  • Vosmaer, Jacob, Oratio de recentiori medicina cum antiqua comparata, Traiecti ad Rhenum 1819. 2 exemplaren.
   N.B. Eén met opdracht "Fratri per affinitatem carissimo G. Holtio m.a.", de andere met opdracht "fratri carissimo G. Vosmaer d.a."
  • Vosmaer, Jacob, De Menschenliefde. Dichtstuk, Harderwijk 1818.
   N.B. Zie ook inv. nr. 128.
  • Vosmaer, J[acob], Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimige trant vervat, Haarlem 1826, 2 dln.
  • Vosmaer, J[acob], Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg, 's-Gravenhage 1947.
  • Catalogus van [...] boeken, nagelaten door [...] J[acob] Vosmaer [...], veilingcatalogus Utrecht 1824.
   N.B. Zie ook inv. nr. 145.
 • Isaac Vosmaer
  • Vosmaer, Isaac, Disputatio politico juridica inauguralis de decimis et jure decimandi [...], Lugduni Batavorum 1821. Diss. Leiden. 2 exemplaren.
 • Jaques Nicolas Vosmaer
  • Vosmaer, J[aques] N[icolas], Korte beschrijving van het zuid-oostelijk schiereiland van Celebes, in het bizonder van de Vosmaers-Baai of van Kendari. Hierin tevens: Korthals, P.W., Verhandeling over de op Java, Sumatra en Borneo verzamelde Lorantaceae, z.p. en j.
 • Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer
  • Vosmaer, H[endrik] A[driaan] R[einier], Disputatio juridica inaugurslis de societate nominata sive mercatoribus communi nomine societatis [...], Lovanii 1829, diss. Utrecht.
   N.B. Met opdracht "fratri carissimo Isaäc Vosmaer JCto Hagano d.a."
 • Carel Vosmaer
  1. Geschreven door Carel Vosmaer
   • Vosmaer, C[arel], Theses, Lugdunum Batavorum 1851. 3 exemplaren.
   • [Vosmaer, Carel], Jongensrampen, z.p. en j. [1852]. Met ill. [door Carel Vosmaer].
    N.B. Zie ook inv. nr. 420.
   • Vosmaer, C[arel], Eene studie over het schoone in de kunst, Amsterdam 1856. 3 exemplaren, waarvan 1 zonder band.
    N.B. In één exemplaar opdracht van Carel Vosmaer "aan mijn vriend en broeder A.J. Clant".
   • Vosmaer, C[arel], Bladen uit een levensboek, z.p. en j. [1857].
    N.B. Met opdracht "Aan zijne Bella. De schrijver".
   • Vosmaer, C[arel], Eenige schetsen, Amsterdam 1860. Met ill. 3 exemplaren.
   • Vosmaer, Carel, Rembrandt Harmens van Rijn, Ses prècurseurs et ses années d'apprentissage, La Haye 1863. 2 exemplaren.
    N.B. In één exemplaar aantekeningen van Carel Vosmaer, één exemplaar bevat drukproeven, niet volledig.
    Rembrandt, sa vie et ses oeuvres, La Haye 1877, seconde édition. Met ill. 3 exemplaren.
   • Vosmaer, C[arel] ed., De Schilderschool. Levensschetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de Hollandsche en andere scholen, Haarlem 1868.
   • Vosmaer, C[arel], Vogels van diverse pluimage, 3 dln, Leiden 1872-1876. 2 exemplaren.
    Vogels van diverse pluimage. Beelden en studiën. Novellen. Gedichten, 3 dln, Leiden 1879. 3 exemplaren.
    Vogels van diverse pluimage, Leiden z.j. Met ill. door Charles Rochussen;
    Vogels van diverse pluimage. Novellen. Beelden en studiën, Leiden z.j. 5e druk.
   • Vosmaer, C[arel], Londinias, 's -Gravenhage 1873, Met ill. [door Carel Vosmaer]. 3 exemplaren.
    Londinias, Leiden 1878, 3e druk.
    Londinias, met een naschrift in dichtmaat door Mulloothros (Lodewijk Mulder), Leiden 1915, 5e druk.
   • Vosmaer, C[arel], Een Zaaier. Studiën over Multatuli's werken, Amsterdam 1874.
    Een Zaaier. Studiën over Multatuli, Amsterdam 1884, 2e druk.
    N.B. Met drukproef.
   • Vosmaer, C[arel], Vlugmaren, 's-Gravenhage 1879, 2 exemplaren.
    Vlugmaren, eerste vervolg, 's-Gravenhage 1881. 2 exemplaren.
    Vlugmaren, tweede vervolg, 's-Gravenhage 1881. 2 exemplaren.
   • Vosmaer, C[arel], Amazone, 's-Gravenhage 1880
    Amazone, 's-Gravenhage 1882, 3e druk.
    Amazone, 's-Gravenhage 1892, 5e druk. 2 exemplaren.
    Amazone, 's-Gravenhage 1900, 6e druk. 2 exemplaren.
    Amazone, 's-Gravenhage 1908, 7e druk.
    Amazone, met inleiding en aanteekeningen door dr. H.J. de Vos, Brussel 1927. 2 exemplaren.
   • Vosmaer, Carl, The Amazon. Translated by E.J. Irving. Preface by Georg Ebers, New York 1884.
    Met ill. door L. Alma Tadema. 2 exemplaren.
    N.B. Eén exemplaar met opdracht "with the translators compliments".
    The Amazon. Translated by E.J. Irving. Preface by Georg Ebers, London 1884.
   • Vosmaer, Karl, Amazone. Roman. In deutscher, autorisierter Uebersetzung von Lina Schneider. Mit einem Vorwort von Georg Ebers, Stuttgart und Leizig 1884.
   • Vosmaer, C[arel], Amazone. Traduit du Hollandais par E. Gacon, Paris 1883. 2 exemplaren.
    N.B. Eén exemplaar met opdracht "Hommage et reconnaissance du traducteur E. Gacon".
   • Vosmaer, C[arel], Over kunst; schetsen en studiën, Leiden 1882. 2 exemplaren.
   • Vosmaer, C[arel], Nanno, eene Grieksche idylle, 's-Gravenhage 1882.
    Nanno, 's-Gravenhage 1883, 2e druk.
    Nanno, 's-Gravenhage 1894, 3e druk.
    Nanno, 's-Gravenhage 1913, 4e druk.
   • Vosmaer, C[arel], Nanno. Eine Idylle in antiker Form. Aus dem holländischen übertragen von Anna Crous, Hamburg und Leipzig 1888.
    N.B. Met haar visitekaartje.
   • Vosmaer, C[arel], Gedichten, Leiden z.j.[1887].
   • Vosmaer, C[arel], Inwijding, met inleiding door G.C.J. Vosmaer, 's-Gravenhage 1888. 2 exemplaren.
    Inwijding, 's-Gravenhage 1889, 2e druk.
    Inwijding, 's-Gravenhage 1896, 3e druk.
    Inwijding, 's-Gravenhage 1909, 4e druk.
   • Vosmaer, C[arel], Verspreide stukken, gebundelde overdrukken van artikelen, verschenen in verscheidene tijdschriften, 1859-1884 en z.j.
    N.B. Met inhoudsopgave (handschrift) door Carel Vosmaer.
    • Over eenige van de jongste ontdekkingen van Grieksche kunstwerken;
     N.B. Zie ook inv. nr. 417.
    • Eerste satyre van Horatius;
     N.B. Zie ook inv. nr. 418.
    • De schilder Dirk Bouts;
     N.B. Zie ook inv. nr. 405.
    • Het Nationaal Gedenkteken van Neerlands Herstelling, 1864;
    • De 's Gravenhaagsche tentoonstelling;
     N.B. Zie ook inv. nr. 400.
    • Homeros in Nederland, in: De Banier, jrg.3, nr. 9;
    • Nederlandsche uitdrukkingen over kunst;
    • Ad Vergilium;
     N.B. Zie ook inv. nr. 417.
    • Frans Hals, in: De Nederlandsche Spectator, 1871;
    • Over het karakter van Helena ter verklaring van Odussee IV, vs. 235-289;
     N.B. Zie ook inv. nr. 417.
    • J.E.H. Hooft van Iddekinge;
     N.B. Zie ook inv. nr. 411.
    • Ary's Scheffers werken;
     N.B. Zie ook inv. nr. 405.
    • Bilderdijks etsen;
     N.B. Zie ook inv. nr. 405.
    • Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer;
     N.B. Zie ook inv. nr. 411.
    • Een gevaarlijk boek;
     N.B. Zie ook inv. nr. 412.
    • Mr. C. Vosmaer, door W. van Heerde;
    • Vosmaer's romans, door W.G. van Nouhuys, in: Noord en Zuid, jrg. XIV.
   • [Vosmaer, Carel], Verspreide Stukken, gebundelde overdrukken van artikelen, verschenen in verscheidene tijdschriften, 1858-1887 en z.j.
    N.B. Met inhoudsopgave (handschrift) door Carel Vosmaer.
    • Tarquinius Superbus, in: De Nederlandsche Spectator, 1871;
    • Venus Esquilina, in: De Nederlandsche Spectator, 1877;
    • Aan Horatius Flaccus in Rosendaal, in: De Nederlandsche Spectator, 1887;
    • Rosendaalsche Vlugmaren, I, II, III, in: De Nederlandsche Spectator, 1887;
    • Ter nagedachtenis van Jan Hendrik Koelman, in: De Nederlandsche Spectator, 1887;
    • Eenige Geschriften over het Nationaal Gedenkteken, in: De Nederlandsche Spectator, 1864;
    • L. Alma Tadema in de Grosvenor Gallery te Londen, 1883;
    • Jan Weissenbruch, 1880;
    • Bonifacius;
     N.B. Zie ook inv. nr. 451.
    • Homeros en Kritiek, in: De Nederlandsche Spectator, 1879;
    • Een Engelsche Dichter, in: De Nederlandsche Spectator, 1877;
    • Het Nationaal Monument, in: De Nederlandsche Spectator, 1868;
    • Een afscheid aan de kerk, in: De Nederlandsche Spectator, 1866;
    • Eene nieuwe gravure van Blanchard na Tadema, in: De Nederlandsche Spectator, 1878;
    • Oude Aanteekeningen, 1871, over Rubens, Jordaens, Rembrandt, Hals en Wouwerman, in: De Nederlandsche Spectator, 1871;
    • Bilderdijk, in: De Nederlandsche Spectator, 1885;
    • Sofokles' Ajas, vertaald door dr. J. van Leeuwen jr., in: De Nederlandsche Spectator, 1881;
    • Het nieuwe museum te Amsterdam, I, II, III, in: De Nederlandsche Spectator, 1885;
    • Tentoonstelling van Kunstwerken te Rotterdam; N.B. Zie ook inv. nr. 399.
    • Auktie Dupper, in: De Nederlandsche Spectator, 1870;
    • Vlugmaren, in: De Nederlandsche Spectator, 1878;
    • Brunhild en Sigurd, in: De Nederlandsche Spectator, 1876;
    • Les Eglises Romanes du Royaume des Pays Bas, par F.N.M. Eyck van Zuylichem;
     N.B. Zie ook inv. nr. 399.
    • Egypte door Ebers, in: De Nederlandsche Spectator, 1878;
    • Twee schilderijen van L. Alma Tadema, in: De Nederlandsche Spectator, 1879;
    • Fredegondis en Galswintha, Toelichting bij eene schilderij van L. Alma Tadema, in: De Nederlandsche Spectator, 1872;
    • Multatuli's Drama, in: De Nederlandsche Spectator, 1872;
    • Een Zaaier, Studiën over Multatuli's werk, 1874;
    • Aan Multatuli, in: De Nederlandsche Spectator, 1873;
    • De Londinias van mr. C. Vosmaer gelezen op den spoortrein door Muloothros;
     N.B. Zie ook inv. nr. 424.
  2. Vertaald of bewerkt door Carel Vosmaer
   • Ary Scherffer's leven, naar het Engelsch van Mevr. Grote door H. Met eene opgave van Scheffers werken naar tijdsorde door mr. C. Vosmaer, Amsterdam 1861.
   • Vosmaer, Carel, De ware geschiedenis van Jozua Davids, [door Elina Linton, geb. Lynn], uit het Engelsch vertaald door -, Leiden 1873. 3 exemplaren.
    De ware geschiedenis van Jozua Davids, Leiden 1874, 2e druk.
   • Homerus, De Ilias, vertaald door C[arel] Vosmaer, Leiden 1880.
    De Ilias, Leiden 1886, 2e druk.
    De Ilias, Leiden z.j., 3e druk.
    De Ilias, Leiden z.j., 4e druk.
   • Homerus, De Odussee, vertaald door C[arel] Vosmaer, met voorrede van G[ualtherus] C[arel] J[acob] Vosmaer, Leiden 1888. 2 exemplaren.
   • Vosmaer, C[arel], De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het Engelsch van Lewis Foreman Day, 's-Gravenhage 1884. 2 exemplaren.
    N.B. In één exemplaar aantekeningen van Carel Vosmaer.
    De kunst in het daaglijksch leven [...], 's-Gravenhage 1886, 2e druk.
   • Vosmaer, C[arel], Geschiedenis der bouwkunst in afbeelding. Uit den Duitschen "Bilder-Atlas zur Geschichte der Baukunst" overgebracht, Leiden z.j.
  3. Over Carel Vosmaer
   • Brink, Jan ten, Litterarische schetsen en kritieken, Leiden z.j. [na 1881].
    N.B. Betreft onder meer Carel Vosmaer, Amazone.
   • In memoriam C. Vosmaer. Aan C. Vosmaers' waardige echtgenoote, zoons en dochter en intiemste vrienden, z.p. 1888. Met ill. 2 exemplaren.
    N.B. Beide exemplaren met losse foto's, onder meer van een studeerkamer, vermoedelijk die van Carel Vosmaer in de De Ruyterstraat te 's-Gravenhage.
   • Boyens, Jan Peter, Mr. Carel Vosmaer, Helmond 1931, diss. Utrecht.
   • G. Stuiveling, De briefwisseling Vosmaer-Perk, Amsterdam 1938.
   • G. Stuiveling, De briefwisseling Vosmaer-Kloos, Groningen-Batavia 1939.
   • Borger, Rykle, Alma Tadema, Ebers, Vosmaer, Ex Oriente Lux 1978. Met ill.
   • Multatuli, documentatie, verzameld over.
    1. Doos 1:
     • portret van Multatuli, houtgravure;
     • Bergen, J. van, Multatuli en onze tijd, in: Politiek en cultuur, jrg. 3, nr.3;
     • Veer, H. de, Mannen van beteekenis in onze dagen. Multatuli (E. Douwes Dekker), Haarlem 1888.
     • Dirkse, Annelies, Brieven aan Kruseman van en over Multatuli, in: Tirade, jrg. 19, april 1975;
     • Vollenhoven, Joost van, Multatuli en congè. Documents officiels inèdits, Amsterdam 1909;
     • Het Woutertje van Multatuli. Een Corvey Model, z.p., januari 1966;
     • Douwes Dekker- Hamminck Schepel, M., Multatuli en officieële bescheiden, Amsterdam 1901;
     • Huygens, G.W., Multatuli als moralist, in: Cultureel Supplement NRC-Handelsblad, 27 juni 1975;
     • Anderson, Marie, Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter, met drie portretten, 2e druk. Amsterdam z.j.;
     • Prinsen, J., Multatuli en de romantiek, Rotterdam 1909;
     • Gerhard, L.G., Multatuli. Eene stem uit Indië, met een voorbericht van A.W. Stellwagen, Amsterdam 1889;
     • Jonckbloet, G., Multatuli, Amsterdam 1894;
     • Swart Abrahamsz, Th., Eduard Douwes Dekker. (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis, Amsterdam 1888.
    2. Doos 2:
     • Rijpe halmen, bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzsche door B. Damme. Multatuli (Eduard Douwes Dekker), 3 dln., Rotterdam 1908;
     • Domela Nieuwenhuis, F., Multatuli als ketter bij uitnemendheid, Hilversum z.j., 2e druk;
     • Roorda van Eysinga, S.F.W., Het Spiritisme en de openbare meening. De leiding van den tijdgeest, 's -Gravenhage 1874;
     • Roorda van Eysinga, S.F.W., Multatuli en spiritisme. Naar de oorspronkelijke handschriften uitgegeven, 's-Gravenhage 1891;
     • Voo, G.W. van der, De bestrijders van Multatuli III, in: Tolk van den vooruitgang, 1875;
      N.B. Met brief van T. Mouset aan De Nederlandsche Spectator, Breda 1876;
     • Ideën over Multatuli, Dordrecht 1962;
     • Muller, H.C., Een woord over Multatuli, Amsterdam 1883;
     • Veritas(=mevrouw Anderson), Multatuliwespen, Amsterdam 1888;
      N.B. Voorin aantekening "Multatuliwespen van Veritas = mevrouw Anderson, de sedert jaren in Duitschland wonende dame, die ook schreef als Dr. A. Dondorf, laatstelijk de roman Claartje door Dr. F. van Goudoever".
     • Versluys, J., Een en ander over Multatuli, Amsterdam 1889;
     • Vloten, J. van, Onkruid onder de tarwe. Letterkundige karakterstudie, Haarlem z.j.;
     • Damme, B., Multatuli als wijsgeer, opgedragen aan mevr. de Wed. Douwes Dekker-Hamminck-Schepel te 's-Gravenhage. Met een voorwoord door F. Domela Nieuwenhuis, Rotterdam 1910.
     • S., J., Hoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeelde, Rotterdam 1878;
     • Busken Huet, Cd., Multatuli, 2e druk, Amsterdam z.j. (1867);
     • Cohen Stuart, A.B., Multatuli en Jocrisse, Leiden 1874;
     • Kock, W.H.W. de, Lebak en de Max Havelaar, met een voorrede van prof. dr. J.H. Valckenier Kips, Den Haag 1926.
    3. Doos 3:
     • Wiersma, Rinko, Multatuli, aankondiger van wat eens een film zou heeten. De "Max Havelaar" spreekt ervan, in: Het Parool, 20 februari 1947;
     • Dominicus, F.C., Zestig jaar geleden stierf Multatuli, in: Nieuwe Leidsche Courant, 17 februari 1947;
     • Multatuli, in: Boekenspiegel van De Groene Amsterdammer, 27 augustus 1949;
     • Huldiging van Multatuli's nagedachtenis. Oproep van het Comité voor het gedenkteken voor Multatuli, Amsterdam 1930;
     • G.W. Huygens, Rondom Havelaar en Minnebrieven. Het derde deel van Multatuli's Brieven verschenen, in: Wekelijks Bijvoegsel Nieuwe Rotterdamse Courant, 20 oktober 1960;
     • Multatuli. Fransche hulde, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 maart 1937;
     • Meertens, P.J., Multatuli. Ondanks zichzelf een wegbereider voor het socialisme in ons land, en Frank van der Goes over Multatuli als koloniaal hervormer, in: De Vlam, 2 maart 1946;
     • Saldjah (Poême du Max Havelaar) "ik weet niet waar ik sterven zal", élégie pour violoncelle ou violon avec accompagnement de piano par Richard Hol, Amsterdam 1879, met opdracht "A Monsieur le Baron W. Taets van Amerongen";
     • Boekaankondiging Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Compagny by Multatuli, translated from the original manuscript by Baron Alphonse Nahuys. Opinions of the press;
     • Diverse kranteknipsels in een enveloppe met opschrift "Multatuli-herdenking", 7 mei 1910.
  4. Boeken uit het bezit van Carel Vosmaer
   • Hildebrand [Nicolaas Beets], Camera Obscura, 1839.
   • Gavarni, Oeuvres choisies, Paris 1846, 2 dln.
    N.B. Met opdracht "Aan C. Vosmaer commissaris der maskerade. Het Leydsche Studenten-Corps 11 Juny 1850."
   • Limburg Brouwer, P.A.S. van, Akbar. Een oostersche roman, 's-Gravenhage 1872.
   • Multatuli [=Eduard Douwes Dekker], Over specialiteiten, 2e druk, Delft 1879.
    N.B. Met opdracht "Aan mijn besten Vos, Dek".
   • Alpha Beta [=A. Buys], De drie ringen, Amsterdam [1880].
    N.B. Met brief aan Carel Vosmaer, 21 oktober 1883.
   • Mulder, G.J., Levensschets, door hem zelf geschreven en door drie zijner vrienden uitgegeven, Eerste deel, Rotterdam 1881.
    N.B. Recensie-exemplaar, bestemd voor De Nederlandsche Spectator.
   • Bosboom-Toussaint, Mevrouw A.L.G., Het kasteel Westhoven, z.p. 1882. Met ill. Ch. Rochussen.
    N.B. Met brief aan Carel Vosmaer, z.p. en j.
   • Israëls, Jozef, De kinderen der zee. Schetsen naar het leven aan onze Hollandsche stranden. Ill. J.H. Rennefeld, Arnhem z.j. 2e druk.
    N.B. Los voorin het boek 4 gedichten, geschreven door Jozef Israëls, met wijzigingen door Carel Vosmaer en 1 brief gericht aan Carel Vosmaer, afkomstig van Jozef Israëls, 10 november 1880, en 1 gedicht, geschreven door Nicolaas Beets, getiteld "Toebereidselen voor de toekomst. Schilderij van Jozef Israëls", Antwerpen 1873.
    Deze 6 stukken zijn als fotografische reprodukties aanwezig in het archief, zie inv. nr. 438.
 • Gualtherus Carel Jacob Vosmaer
  • Vosmaer, Gualtherus Carel Jacob, Aanteekeningen over Leucandra Aspera H. Bijdrage tot de kennis der kalksponzen, diss. Leiden 1880. 3 exemplaren.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], The sponges of the Leyden Museum. I. The family of the Desmacidinae, z.p. en j. [1880].
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Gebundelde overdrukken van artikelen, verschenen in De Nederlandsche Spectator, 1881-1897.
   N.B. Zie ook inv. nr. 643.
   • Petrus Camper (1881);
   • Hellwald's Natuurlijke Geschiedenis van den mensch (1881);
   • Eene halve eeuw wetenschap (1882);
   • De jongste uitbarsting van den Etna (1883);
   • Darwin (1882);
   • Casamicciola (1883);
   • Nog eens de grafische methode (1883);
   • Pompei-Ischia (1884);
   • Herinneringen uit Griekenland (1886-1887);
   • Bacteriën (1887);
   • Het rijk van Ciccillo (1888);
   • In en om Pompeï (1895-1896);
   • Napels en de Camorra (1897),
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Over sponzen en sponsvisscherij, in: P.A. Haaxman, Maatschappij Diligentia. Natuurkundige voordrachten, 10e serie, 1881-1882. 's-Gravenhage 1882.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Gebundelde (overdrukken van) artikelen over sponzen, verschenen in diverse tijdschriften, 1885-1902.
   • Studies on sponges II, III, IV
    N.B. Zie ook inv. nr. 669.
   • Something about Scudder's Nomenclator Zoologicus;
    N.B. Zie ook inv. nr. 642.
   • On cutting sections of sponges and other similar structures with soft and hard tissues;
    N.B. Zie ook inv. nr. 649.
   • The relationships of the porifera, uit Annals and Magazine of Natural History, April 1887;
   • Werkzaamheden van het Zoölogisch Station te Napels, 1889;
    N.B. Zie ook inv. nr. 667.
   • Neuen Arbeiten über Schwämme;
    N.B. Zie ook inv. nr. 648.
   • Note on the metamorphosis of the sponge-larva;
    N.B. Zie ook inv. nr. 641.
   • Notes on some species of stelletta and other genera allies to it;
    N.B. Zie ook inv. nr. 641.
   • On the canal system of the Homocoela and on the morphological value of the terms osculum and pore in sponges;
    N.B. Zie ook inv. nr. 641.
   • On Sollas's membrane in sponges;
    N.B. Zie ook inv. nrs. 641 en 650.
   • Preliminary notes on some tetractinellids of the Bay of Naples;
    N.B. Zie ook inv. nr. 641.
   • Note on Suberites fructicosus and Suberites crambe of Oscar Schmidt;
    N.B. Zie ook inv. nr. 641.
   • On sponges;
    N.B. Zie ook inv. nr. 651.
   • Ueber die Nahrungsaufnahme bei Schwämme (met C.A. Pekelharing), in: Archiv Anatomie und Physiologie, Physiologische Abteilung, 1898;
   • Pekelharing, C.A., Over het opnemen van voedsel bij sponzen, in: Verslag van de gewone vergadering der wis- en natuurkundige afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1898;
   • Observations on sponges;
    N.B. Zie ook inv. nr. 652.
   • Over het opnemen van voedsel bij sponzen (met C.A. Pekelharing), in: Onderzoekingen van het Physiologisch Laboratorium te Utrecht, 1899;
   • De kraagcellen van sponzen (met C.A. Pekelharing), in: Onderzoekingen van het Physiologisch Laboratorium te Utrecht, 1899;
   • Over den vorm van sommige kiezel-spicula bij sponzen, in: Verslag van de gewone vergadering der wis- en natuurkundige afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1902;
   • On the shape of some siliceous spicules of sponges, in : Verhandelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1902.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Handleiding (tevens schetsboek) ten gebruike bij practische oefeningen in de dierkunde, 's-Gravenhage 1891.
   Handleiding [...] in 10 afleveringen, 's-Gravenhage 1891-1893.
   Handleiding [...]. Tweede vermeerderde uitgave. I. Invertebrata. Utrecht 1897. 2 exemplaren.
   Handleiding [...]. Tweede vermeerderde uitgave. II. Vertebrata. Utrecht 1900.
   Handleiding [...]. Derde verbeterde uitgave. I. Invertebrata. Leiden 1905.
   Handleiding [...]. Derde verbeterde uitgave. II. Vertebrata. Leiden 1904.
   Handleiding [...]. Vierde uitgave. I. Invertebrata. Leiden 1908.
   Handleiding [...]. Vierde uitgave. II. Vertebrata. Leiden 1908.
  • Gebundelde overdrukken van artikelen en boekbesprekingen, verschenen in de Verslagen van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1897/1898-1916.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Malariaparasieten I en II, in: P.A. Haaxman, Maatschappij Diligentia. Natuurkundige voordrachten, 29e serie, 1900/1901. 's-Gravenhage 1901.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Over den vorm van sommige kiezel-spicula bij sponzen. Overdruk uit: Verslag van de gewone vergadering der wis- en natuurkundige afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1902.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde. Leiden 1908. Met ill.
  • De Gids, jrg. 79, april 1915.
   Hierin: G.C.J. Vosmaer, Ambrosius Arnold Willem Hubrecht. Persoonlijke herinneringen.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], Bibliography of sponges 1551-1913, edited by G.P. Bidder and C.S. Vosmaer-Röell, Cambridge 1928.
   Zie inv. nr. 707.
  • Vosmaer, G[ualtherus] C[arel] J[acob], The sponges of the bay of Napels, porifera incalcaria, edited by C.S. Vosmaer-Röell and M. Burton, The Hague 1933, 3 volumes.
   Zie inv. nr. 716.
  • Jaarverslagen omtrent het Zoölogisch Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 1878-1883.
   Journal of the Royal Microscopical Society, 1887, part 2, april.
  • Bidder, George [P.], By southern shore, Westminster 1899.
   N.B. 16 van de 20 gesigneerd door de auteur.
  • Bidder, George [P.], Merlin's youth, Westminster 1899.
  • Klaauw, C.J. van der, Het Hooger Onderwijs in de zoölogie en zijne hulpmiddelen te Leiden, Leiden 1926.
 • Willem Vosmaer
  • Vosmaer, W[illem], In dienst. Schetsen naar het leven, 's-Gravenhage 1886. 3 exemplaren.
   N.B. In één exemplaar getekend portret van Willem Vosmaer door Carel Vosmaer, met opdracht "aan mijne moeder" en overdrukken van de oorspronkelijke artikelen in De Nederlandsche Spectator, 1882-1884, zie ook inv. nr. 785.
  • Vosmaer, W[illem], Gebundelde overdrukken van artikelen verschenen in De Nederlandsche Spectator, 1882-1884 en z.j.
   - Nederland als polderland, 1884;
   - Over dronkenschap, 1882;
   - Theoriehouden, z.j.
  • Vosmaer, W., De inrichting en bediening van open kustbatterijen, in Vereeniging ter beoefening van den krijgswetenschap, 1896-97, 's-Gravenhage 1897. Met bijlagen.
  • Vosmaer, W[illem], Taktische gegevens voor het veldleger, Haarlem 1899. Met losse lijst van errata. 2 exemplaren.
   N.B. Eén exemplaar met opdracht "Aan mijne dierbare Moeder".
  • Vosmaer, W[illem], Een en ander over vuurleiding en open kustbatterijen, naar aanleiding van het Aanhangsel Handboek Vesting-Artillerie, Haarlem 1899. 2 exemplaren.
   N.B. Eén exemplaar met opdracht "Aan mijne dierbare Moeder".
  • Vosmaer, W[illem], Marsch eener divisie, Haarlem 1903. 2 exemplaren.
  • Vosmaer, W[illem], Onze Legerwetten, 's-Gravenhage 1903. 2 exemplaren.
   N.B. In één exemplaar aanvullingen en wijzigingen.
  • Vosmaer, W[illem], Manoeuvres de la 2me Division z.p. 1904. 2 exemplaren.
  • Vosmaer, W[illem], Aanwijzingen omtrent vorm en inhoud van bevelen, Haarlem 1904. 2 exemplaren.
  • Vosmaer, W[illem], Organisatie in oorlogstijd en garnizoensverdeeling voor het veldleger, Haarlem 1904. 2 exemplaren.
  • Vosmaer, W[illem], Legerwet, Utrecht 1908. 2 exemplaren.
  • Voorschrift op het tirailleren, Breda 1884.
  • Voorschrift betreffende de wapenen en schietoefeningen bij de Infanterie, Breda 1887.
 • Alexander Vosmaer
  • Vosmaer, A[lexander], The mechanical and other properties of iron and steel (in connection with their chemical composition), London 1891.
  • Vosmaer, A[lexander], Stoomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen met beweegbaar model eener kleppen-machine en 23 figuren, Deventer z.j. [na 1897].
  • Vosmaer, A[lexander], Practisch werktuigkundig hulpboek voor fabrikanten, ingenieurs, chemici, technici, machinisten, opzichters, etc. Metalen en alliages, Rotterdam 1912. Met ill.
  • Vosmaer, A[lexander], IJzer en staal, hun bereiding, verwerking, eigenschappen en toepassingen, Leiden 1920-1922, 3 dln.
  • Vosmaer, A[lexander], Morks commercieel-technische wegwijzer, jrg. 1926, bewerkt door - .
  • Vosmaer, A[lexander], Metalen, hittebestendige en roestvrije alliages, in: Polytechnisch Weekblad, 1933.
  • Vosmaer, A[lexander], Elektrotechniek, Leerboek voor den machinist-electricien, Leiden z.j., met necrologie van Alexander Vosmaer, overdruk uit Chemisch Weekblad, 1946, nr. 51/52.
  • Vosmaer, A[lexander], De constructie van stalen vuurmonden, overdruk uit 17e Jaarverslag van de Ned. Ver. van werktuig-scheepsbouwkundigen. Met ill.
 • Carel J.J.G. Vosmaer
  • Vosmaer, C[arel] J.J.G. en J.R. van Blom jr. , Lustrum Leiden MCMXXX, Leiden 1930. Met ill.
  • Vosmaer, C[arel] J.J.G., Het tellen bij de veemen, in: Amstelodamum, maandblad Kennis Amsterdam, dl. 31, 1944, p. 73/74.
  • Vosmaer, C[arel] J.J.G., Alfabet i støbeskeer, in: Tijdschrift Efficiency en documentatie, dl. 14, 1944, p. 11.
  • Vosmaer, C[arel] J.J.G., Een Komst, overdruk uit: Almanak Leidsch Studenten Corps, 1931.
  • Kamp, A.F., Leidsche notities in: Virtus Concordia Fides, 1930.
 • Isaac Scheltus
  • Waarschouwing [...] valsche rijksdaalders van 1767-1787, 1791.
   N.B. Gedrukt door Isaac Scheltus.
 • Holtius, Adrianus Catharinus
  • Holtius, Adr[ianus] Cath[arinus], Oratio de juri Romani studio etiam post renovatum ius nostrum legibus pemecessario, Lovanii 1823.
   N.B. Met opdracht "Ornatissimo G. Vosmaer".
  • Holtius, Adr[ianus] Cath[arinus], Oratio de liberalitate majorum nostrorum quae accademiis instituendis augendisque cognita est, Trajecti ad Rhenum 1836.
   N.B. Met opdracht "Vero literatissimo Gualtero Vosmaer cognato dilect[issi]mo m.a.".
 • Radermacher, Jacobus Cornelis Matheus
  • Radermacher, J[acobus] C[ornelis] M[atheus] en W. van Hogendorp, Korte schets van de bezittingen der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappye [...], met uitslaande platen en nabericht 1779.
 • Hendrik Boursse Wils
  • Boursse Wils, Henricus, Dissertatio medica inauguralis continens Observationes quasdam anatomicas comparatas de Squatina laevi, Leiden 1844.
   N.B. Met opdracht "Viro expertissimo G. Vosmaer patruo optimo carissimo m.a.".
 • Familie Clant
  • Clant, J[acob] G[eorge] A[lexander], Hulde aan mr. F.J. Gallé, nu vijftig jaren advocaat [...] den 14 october 1807.
   N.B. Zie ook inv. nr. 887.
  • Clant, J[acob] G[eorge] A[lexander], Bij het afsterven van ons jongste kindje Cornelia Johanna Hendrika Elizabeth gebooren 14, gestorven 15 April 1820.
   N.B. Zie ook inv. nr. 887.
  • Clant, J[acob] G[eorge] A[lexander], Bij den dood mijner echtgenoote Maria Charlotte Veerman Senserff overleden den 30 maart 1825 mij achterlatende vijf jonge kinderen, geschreven en gedrukt exemplaar.
   N.B. Zie ook inv. nr. 887.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in