Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Laman Trip

2.21.270
M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.270
Auteur: M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1710-1986

Omvang:

9.00 meter; 611 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Latijn, het Duits, het Engels, het Frans en het Russisch.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Kennis van het 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families bevat voor een groot deel stukken die afkomstig zijn van jhr. ir. Rutger Egbert Laman Trip (1905-1985). Deze archiefbescheiden betreffen onder ander van zijn werkzaamheden bij de N.V. Philips zoals stukken betreffende zijn activiteiten in het Philipscommando in het concentratiekamp Vught, als directeur van de Nederlandse Kabel Fabriek en als lid van de Johanniter Orde In Nederland. Jhr. Herman Laman Trip (1840-1928) en Jhr. Willem Laman Trip (1877-1972) waren adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina; Willem is daarnaast ook de secretaris van Prins Hendrik geweest. Van de werkzaamheden die deze functies met zich meebracht zijn een aantal stukken overgeleverd, zoals verslagen van binnen- en buitenlandse reizen en stukken betreffende de inhuldiging van prinses Wilhelmina als koningin. M.b.t. de familie Laman Trip zijn er stukken over hun levensloop en militaire carrières, financiën en nalatenschappen plus diverse correspondentie (waaronder de internering in Sint Michielsgestel en Vught gedurende de Tweede Wereldoorlog van jhr. A.D. Trip). Tevens is er diverse documentatie waaronder brochures, fotomateriaal e.d.

Archiefvormers:

 • Familie Laman Trip
 • Familie Knock
 • Familie Siccama
 • Familie Veldtman
 • Familie Wolthers
 • Familie Munniks
 • Familie Veldwijk
 • Familie Daendels
 • Maria Knock-Lant 1689-1764
 • Hindrik Jan Trip 1715-1780
 • Mr. Scato Trip 1742-1822
 • Jhr. mr. Herman Trip 1776-1846
 • Anna Louisa Trip 1784-1859
 • Jhr. mr. Samuel Wolther Trip 1804-1886
 • Jhr. mr. Willem Laman Trip 1809-1873
 • Jhr. Herman Laman Trip 1840-1928
 • Jhr. mr. Scato Trip 1843-1914
 • Jhr. mr. Willem Laman Trip 1845-1894
 • Jhr. Willem Laman Trip 1877-1792
 • Catharina Margaretha Daendels 1879-1941
 • Jhr. Christiaan Joannes Laman Trip 1878-1971
 • Jhr. ir. Rutger Egbert Laman Trip 1905-1985
 • Jkvr. Henriëtte Francina van Andringa de Kempenaer 1905 -
 • Anna Maria Jacoba Zweerts-Laman Trip 1907-1982
 • Jhr. mr. Willem Christiaan Scato Laman Trip 1911-1977
 • Jhr. ir. Willem Laman Trip 1932 -
 • Marie Antoinette van Manen-Laman Trip 1934 -
 • Nicoline Hobbine van den Broek - Laman Trip 1937
 • Jkvr. Quirina Laurentia Laman Trip 1939-1986
 • Jhr. drs. Diederik Laman Trip 1946 -
 • B. Knock
 • Margaretha Siccama 1658-1721
 • harco Hilarius Siccama 1684-1736
 • Rolina Maria Siccama-Wolthers 1693-1752
 • Hindrik Veldtman 1687?-1753?
 • Harmen Wolthers 1657-1733
 • Harmen Wolthers 1721-1788
 • Dr. Herman Wolthers 1777-1858?
 • Prof. dr. Wijnoldus Munniks 1744-1806
 • Dr. Jacobus Munniks 1782-1840
 • Egbert Gerrit Veldwijk 1778-1860
 • Herman Willem Daendels 1762-1818
 • Rutger Marius Daendels 1805-1864
 • Laurentius Johan Daendels 1840-1912

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in