Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Plas, van der

2.21.266
M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.266
Auteur: M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1916-1973
merendeel 1941-1973

Omvang:

1,80 meter; 252 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels, het Arabisch en het Indonesisch.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele kaarten en foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Ch. O van der Plas bevat stukken betreffende het bestuur van Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting en na de bevrijding, stukken betreffende de oorlogsvoering en propaganda zoals nota's betreffende de objecten die gespaard moeten blijven van geallieerde bombardementen en briefwisselingen met diverse legeraanvoerders. Daarnaast bevat het archief veel stukken betreffende de situatie in Nederlands-Indië na de bevrijding en de daaropvolgende crisis zoals situatierapporten en stukken van militaire aard. Tenslotte bevat het archief ook stukken betreffende zijn werkzaamheden voor de Food and Agricultural Organisation van de Verenigde Naties bij diverse ontwikkelingsprojecten.

Archiefvormers:

  • Ch. O. van der Plas, 1891-1977

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

Directie
AFNEI
Allied Forces Netherlands-East Indies
AMACAB
Allied Military Administration Civil Affairs Branch
ANETAN.V.
Algemeen Nederlandsch-Indisch Persbureau
ATIS
Allied Translator and Interpreter Section
BB
Binnenlands Bestuur
BSO
Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
CO-AMACAB
Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch
FAO
Food and Agricultural Organisation
FELO
Far Eastern Liaison Office
HVK
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
KL
Koninklijke Landmacht
KPM
Koninklijke Paketvaart Maatschappij
Lt-GG
Luitenant Gouverneur-Generaal
NEFIS
Netherlands Forces Intelligence Service
NICA
Netherlands-Indies Civil Administration
NIGIS
Netherlands-Indies Government Information Service
NINDICOM
Nederlandsch-Indische Commissie voor Austra¬lië en Nieuw-Zeeland
NOVIB
Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
OBSO
Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
PARPINDO
Partai Persatoean Indonesia
RAPWI
Rescue of Allied Prisoners of War and Internees
RECOMBA
Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden
RVD
Regerings Voorlichtings Dienst
SEAC
South-East Asia Command
SIBAR
Serikat Indonesia Baroe
SWPA
South-West Pacific Area
TBA
Territoriaal Bestuursadviseur
TNI
Tentara Nasional Indonesia
VN
Verenigde Naties

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in