Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lier, van

2.21.257
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.257
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1866-1987
merendeel 1942-1987

Omvang:

2.60 meter; 78 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

R.A.J. van Lier (1914-1987) was wetenschapper en dichter (van de Forum-groep). Hij maakte vooral naam als 'socioloog der niet-westerse volken', was hoogleraar in Leiden en Wageningen, directeur van het Planbureau van Suriname, en adviseur van diverse ontwikkelingslanden. Zijn sociologisch-historisch boek over Suriname, 'Samenleving in een grensgebied' verwierf grote bekendheid. Het archief bevat vooral stukken betreffende zijn bemoeienis met Suriname en met enkele andere ontwikkelingslanden. Verder is er documentatie in de vorm van boeken, artikelen etc.

Archiefvormers:

  • Lier, R.A.J. van

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Rudolf Asueer Jacob van Lier werd op 24 augustus 1914 in Paramaribo geboren. Op 14-jarige leefrijd vertrok hij naar Nederland voor verdere studie. Hij studeerde geschiedenis, sociologie en antropologie in Leiden, aan de Sorbonne te Parijs en aan de universtiteit van Chicago. Tijdens de bezetting en de bevrijding was hij in Nederland, waar hij werkzaam was bij de afdeling Kunsthistorische Documentatiezaken. Na de bevrijding was hij als redacteur Buitenland verbonden aan Het parool. In 1947 keerde hij terug naar het Caribisch gebied, waar hij op basis van een fellowship van de Rockefeller Foundation een proefschrift voorbereidde over de maatschappijstructuur van Suriname. In 1949 promoveerde hij in Leiden, waar hij zijn in het vooruitzicht gestelde benoeming als hoogleraar waarmaakte met het inmiddels klassiek geworden werk 'Samenleving in een grensgebied'. Van 1949 tot 1982 bekleedde hij een buitengewone leerstoel in de niet-westerse sociologie.

In 1951 werd hij directeur van het Nederlandse bureau van de Stichting Planbureau Suriname, dat voortkwam uit de behoefte van een verdergaande ontwikkelingsplanning dan het Surinaams Welvaartsfonds op dat moment beoogde. Mede onder zijn leiding kwam in 1952 een Tienjarenplan tot stand, dat in 1954 werd herzien, ondermeer in verband met de invoering van het Combinatieplan Surinamerivier (de Brokopondo-stuwdam). Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Stichting Culturele Samenwerking (Sticusa), waarvan in 1951 een Surinaamse afdeling ontstond. Tot 1955 was hij directeur van deze afdeling, die de oprichting van een Cultureel Centrum in Suriname stimuleerde.

Toen in 1956 het Haagse kantoor van het planbureau werd samengevoegd met dat van het Commissariaat voor Surinaamse Zaken, werd Van Lier sociaal-economisch adviseur van de Surinaamse regering. In 1955 was hij intussen benoemd tot gewoon hoogleraar in de niet-westere sociologie in Wageningen. Als adviseur was hij nauw betrokken bij de internationale ontwikkelingssamenwerking: in 1959, tijdens de z.g. "groene revolutie", diende hij als lid van een F.A.O-missie de Sjah van Perzie" van advies over landhervorming. Verder adviseerde hij Ethiopie" en Thailand in UNESCO-verband en was hij betrokken bij ontwikkelingsrapportage in de Centraalafrikaanse Republiek. In 1982 ging hij met emeritaat.

Van Lier overleed op 28 mei 1987.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in