Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Warners

2.21.249
J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.249
Auteur: J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986
CC0

Periode:

1941-1980

Omvang:

6.10 meter; 465 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van C.J. Warners bestaat uit stukken die opgemaakt werden uit hoofde van de door hem uitgevoerde functies tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Te vinden zijn onder meer publicaties en persoverzichten van de Regerings Voorlichtingendienst in Batavia, stukken inzake de organisatie van inlichtingendiensten in bezet Nederland en Nederlands-Indië, studies inzake infiltratie van door Japan bezet Sumatra door geheim agenten, rapporten over de organisatie van radio-omroepen in Nederland en communicatiemogelijkheden in Nederlands-Indië, stukken met betrekking tot de psychologische oorlogsvoering, verslagen van vergaderingen van de voorlopige federale regering in Batavia, rapporten van internationale overlegorganen over de Indonesische kwestie, verslagen van besprekingen met de Indonesische autoriteiten en de Ronde Tafel Conferentie, militaire-, politieke en economische inlichtingenrapporten, stukken inzake het herstel van de infrastructuur in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea na de bevrijding, en teksten van toespraken gehouden door Warners.

Archiefvormers:

 • Warners, Cornelis Jacobus (1900-1980)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Op 20 mei 1966 werden door de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten vijf kisten met stukken overgenomen van de kolonel b.d. ir. C.J. WARNERS, op een daartoe door deze aan het hoofd van genoemde sectie gedaan voorstel. Het overgedragen materiaal was over het algemeen afkomstig uit de volgende perioden, waarin de schenker de daarachter vermelde functies vervulde:

 1. april 1942 - mei 1943: Raadadviseur bij het Ministerie van Algemene Oorlogvoering te Londen;
 2. mei 1943 - april 1944: Liaison - officier vanwege de Nederlandse vertegenwoordigers in het "Combined Chiefs of Staff Committee" bij het "U.S.A. Office of Strategic Services";
 3. april 1944 - februari 1945: Vertegenwoordiger van de Nederlandse Regering bij de "Supreme Commander South - East Asia Command" en belast met de Netherlands Indies Civil Affairs Section";
 4. februari 1945-oktober 1945: Directeur van Verkeer en Waterstaat, tevens waarnemend directeur van Economische Zaken bij de Nederlands-Indische Regering te Brisbane;
 5. oktober 1945-februari 1948: Directeur van Verkeer en Waterstaat te Batavia;
 6. februari 1948-27 december 1949: Secretaris van Staat, Hoofd Departement Verkeer, Energie en Mijnwezen van de Voorlopige Federale Regering in Batavia.

Bedoeld materiaal werd bij de souvereiniteits-overdracht naar Nederland verscheept.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in