Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Warners

2.21.249
J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.249
Auteur: J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1941-1980

Omvang:

6.10 meter; 465 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van C.J. Warners bestaat uit stukken die opgemaakt werden uit hoofde van de door hem uitgevoerde functies tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Te vinden zijn onder meer publicaties en persoverzichten van de Regerings Voorlichtingendienst in Batavia, stukken inzake de organisatie van inlichtingendiensten in bezet Nederland en Nederlands-Indië, studies inzake infiltratie van door Japan bezet Sumatra door geheim agenten, rapporten over de organisatie van radio-omroepen in Nederland en communicatiemogelijkheden in Nederlands-Indië, stukken met betrekking tot de psychologische oorlogsvoering, verslagen van vergaderingen van de voorlopige federale regering in Batavia, rapporten van internationale overlegorganen over de Indonesische kwestie, verslagen van besprekingen met de Indonesische autoriteiten en de Ronde Tafel Conferentie, militaire-, politieke en economische inlichtingenrapporten, stukken inzake het herstel van de infrastructuur in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea na de bevrijding, en teksten van toespraken gehouden door Warners.

Archiefvormers:

  • Warners, Cornelis Jacobus (1900-1980)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in