Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gerretson

2.21.246
E.A. van den Heuvel-Strasser
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.246
Auteur: E.A. van den Heuvel-Strasser
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1608-1958
merendeel 1816-1958

Omvang:

38.70 meter; 1355 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958) was van 1925 tot 1954 hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast was hij van 1951 tot 1956 lid van de Eerste Kamer voor de Christelijk Historische Unie (CHU). Gerretson was tevens actief als dichter en als strijdbare rechtse publicist. Zijn belangrijkste historische werk was de vijfdelige 'Geschiedenis der Koninklijke' (1932-1973) over de Shell.
Het archief bevat een aantal stukken van zijn ouders en enkele andere familieleden. Daarnaast omvat het particuliere stukken, een omvangrijke correspondentie met historici, letterkundigen en politici, en stukken over de Nationale Unie (1925-1934), de Indologische Faculteit in Utrecht, de CHU en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het archief bevat publicaties, aantekeningen, artikelen en redevoeringen over de Nederlandse geschiedenis, de koloniale geschiedenis en politiek, de Groot-Nederlandse gedachte, de Vlaamse beweging, zijn bijdrage aan de oppositie tegen het Nederlands-Belgisch verdrag (1925), de Geschiedenis der Koninklijke en zijn literair werk (pseudoniem: Geerten Gossaert).

Archiefvormers:

  • Prof. dr. F.C. Gerretson, 1884-1958

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In april 1955 schreef Gerretson een brief aan zijn vriend en collega P.C.A. Geyl: "Mensen zoals wij (-) hebben feitelijk van jongsaf elke snipper papier bewaard en (-) mijn woningen zijn ware papierhuizen. Als ik geen tijd geschonken krijg om het zelf uit te zoeken (-) geloof ik niet, dat je enige openbare verzameling zulk een collectie ongeordend op haar dak kan zenden; order tot algehele vernietiging schijnt me de enige uitkomst". Gelukkig is Gerretson niet tot deze rigoureuze daad overgegaan en heeft hij inderdaad een poging tot ordening van zijn paperassen ondernomen. Hij heeft diverse ordeningsprincipes door elkaar gebruikt, alfabetisch, chronologisch en onderwerpsgewijs.

Na zijn overlijden heeft Shell Nederland zijn archief gekocht, omdat een groot deel van het directiearchief, dat door Gerretson gebruikt was voor zijn Geschiedenis van de Koninklijke, vermengd was geraakt met zijn persoonlijke papieren. Dr.G. Puchinger werd als bedrijfshistoricus aangesteld om het archief te beheren en de stukken van het bedrijf te scheiden van het archief-Gerretson. Puchinger heeft daarnaast de briefwisseling Gerretson-Geyl, Gerretson-Van Eyck en de Verzamelde Werken van Gerretson uitgegeven en in het kader daarvan ingrijpende wijzigingen in "de oude orde" (voor zover aanwezig) moeten aanbrengen.Kort na de schenking is het archief globaal op onderwerp geordend en van een plaatsingslijst voorzien. Een ander deel van het archief, dat later nog gevonden werd, is door de weduwe mevrouw C.E. Gerretson-Harmsen aan het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum geschonken.

Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V. heeft het familiearchief-Gerretson bij akte van 24 maart 1986 aan het Algemeen Rijksarchief geschonken.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in