Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ruys de Beerenbrouck

2.21.244
H.A.M.T. Kolfschoten, P.E.M.S. Sassen
Nationaal Archief, Den Haag
1986
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.244
Auteur: H.A.M.T. Kolfschoten, P.E.M.S. Sassen
Nationaal Archief, Den Haag
1986

(c)

Periode:

1896-1974
merendeel 1896-1936

Omvang:

6.80 meter; 198 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Jhr. mr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) gaf als eerste katholieke eerste minister in Nederland leiding aan drie kabinetten, in de periode tussen de twee wereldoorlogen. Tevens was Ruijs de B. voorzitter van de Tweede Kamer, gouverneur van Limburg, advocaat en raadslid te Maastricht en bestuurder en mede-oprichter van tal van sociale organisaties met een katholieke signatuur. Het archief bevat o.a. correspondentie, stukken met betrekking tot het Nederlandse regeringsbeleid, zijn vele nevenactiviteiten (waaronder de drankbestrijding), kabinetsformaties en politieke incidenten, redevoeringen en publicaties, en stukken betreffende katholieke organisaties en de Rooms-Katholieke Staatspartij.

Archiefvormers:

  • Jhr. mr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in