Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lance

2.21.240
E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.240
Auteur: E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1822-1835

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat microfilms van de brieven afkomstig van de Engelse J.H. Lance ten tijde van zijn aanstelling als rechter in Suriname aan het begin van de 19e eeuw. Lance was aangesteld door de Britse regering om toezicht te houden op het (Engelse) verbod op de slavenhandel. In het archief bevinden zich voornamelijk brieven aan zijn familie, maar ook enkele brieven afkomstig van Britse ministers en een aantal Surinaamse kranten uit die tijd. De brieven geven een vrij goed beeld van de slavernij in die tijd.

Archiefvormers:

  • Lance, J.H. (British Commissary for the Pression of the Slave Trade) uit Suriname, 1822-1835

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van los in het boek aanwezige stukken:

Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nr.Beschrijving
[inv.nr. 708]Brief van E.L. Lance (Betsy), 11 Juli 1829. 4 bladzijden dichtbeschreven.
[inv.nr ??]Brief van Loddiges aan Lance 15 Juli 1825, over zaden en planten.
[inv.nr. 703]Brief van Lance, 1821*) aan zijn moeder, waarin hij eèn verloving aankondigt met een zekere Miss Fitzgerald. Hier is kennelijk nooit wat van gekomen. *)Bannisters, 28th Jan. 1821."
[inv.nr. 704]Brief van Lance aan zijn zus Betsy, 11 Jan. 1822; waarin hij melding maakt van de waarschijnlijkheid dat hij in dienst zal treden bij het Foreign Office.
[inv.nr. 705]Brief van George Canning, minister van buitenlandse zaken, Oct. 2,18 waarin hij Lance opdraagt zijn op 7 April 1822 toegekende funktie te gaan bekleden.
[inv.nr. 697]Waterverfschets. Op achterzijde: "I think this is a sketch of my Grand father John Henry Lance by his sister...(Betsy) when he was a young man" (H.S.W.)
[inv.nr ??]Brief van Lance's moeder aan zijn zus, in geval zij komt te overlijden. Moet geld ingesloten geweest zijn. Gedateerd 28 Aug. 1823. (Volgens aantekening erbij is de moeder van Lance pas in 1842 gestorven).
[inv.nr. 712]Engelstalig kranteknipsel, onduidelijke betekenis.
[inv.nr. 713]Tekening van James Bandinel.
[Uncle W. Elliot; poststempel 'Newca..??' "Simonburn 30 sep..??"]Brief van een dominee Elliot aan Lance. [inv.nr. 709]:
[inv.nr. 710]Brief van Palmerston waarin hij Lance 6 maanden verlof toekent; hoor waarschijnlijk bij nr. 146.
[inv.nr. 714]Tekening van Palmerston.
[inv.nr. 698]Afrekening van een postkoets-toer in Frankrijk.
[inv.nr.716]Ontwerp voor een grafsteen voor Elizabeth (Betsy) Lance.
[inv.nr. 719]Advertentie voor de Oncidium Lanceanum.
[inv.nr. 717; Sarah Matilda ??]Foto van twee "meisjes" Paton.
[inv.nr. 715]Briefjes van Louisa aan Betsy, 1852.
[inv.nr. 711]Brief van zijn moeder aan John Lance, Sept. 5th 1834.
[inv.nr. 720]briefje van zekere Aglionby aan H.S.W.
[inv.nr. 718]Brief van Royal Horticultural Society, 1914 waarin gerept wordt over de Oncidium Lanceanum. Hier wordt als sterfdatum van John Lance 10 Jan 1878 vermeld.
[inv.nr. 710]Brief van Zoological Society of Londen, waaruit blijkt dat Lance er lid van was, 1914. Hier wordt als sterfdatum vermeld: Mei 1878.
[inv.nr. 724]Briefje van Public Record Office, 1963, aan zekere Miss Somers, die de brieven ten verkoop had aangeboden c.q. wilde laten taxeren. P.R.O . slechts geinteresseerd in gelegenheid om te bestuderen of de brieven een belangrijke aanvulling vormen op de officiële korrespondentie van Lance.
[inv.nr. 699, 700]Twee stambomen van de familie.
[inv.nr. 723]Kranteartikel zonder datum, waarin gemeld wordt dat een zekere Christopher Lance door de republikeinen in Spanje vastgehouden wordt op beschuldiging van het steun verlenen aan de ontsnapping van pro-Franco gezinden uit Madrid.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in