Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rosevelt

2.21.229
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.229
Auteur: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1847-1891

Omvang:

0.20 meter; 35 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Johannes Francois Adriaan Cateau van Rosevelt (1824-1891) volgde een militaire loopbaan in Suriname. Later bekleedde hij enkele burgerlijke bestuurlijke functies aldaar. Door zijn werkzaamheden voor o.a. de commisie tot vaststelling van de Surinaamse grens bekwaamde hij zich ook als cartograaf. De door hem vervaardigde kaarten vervingen de verouderde nog in gebruik zijnde kaarten. Het archief bevat stukken betreffende zijn militaire loopbaan en kartografische dokumenten (o.a. reisverslagen, landschapsbeschrijvingen, schetskaarten).

Archiefvormers:

  • Johannes Francois Adriaan Cateau van Rosevelt (1824-1891)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Gezien de materiële aard van de collectie wordt zij beheerd deels door de Tweede Afdeling, deels door de Kaartenafdeling. Materiaal, dat door laatstgenoemde afdeling wordt beheerd, is in de inventaris met een CAF-code bij het inventarisnummer aangegeven.

Kaarten van Cateau van Rosevelt aanwezig in andere bestanden op de kaarten-afdeling:
Ministerie van Koloniën:

inv.nr. Miko 1251.
"Kaart van de rivier de Marowijne, naar de opnemingen van de Commissie benoemd bij besluit van de Gouverneur van Suriname d.d. 28 en 31 aug. 1861 No. 7 en 8 tot regeling der grensscheiding tussen Nederlands en Frans Guyana door lid der Commissie J.F.A. Cateau van Rosevelt, schaal 1:500.000.
2 bladen

inv.nr. Miko 2272.
"Kaart van Nieuw Rotterdam met een gedeelte der Nickeriekust, behoorende bij het rapport d.d. 29 mei 1872 NO. 1 (...) door Chef van het Bouwdeparte- ment (Cateau van Rosevelt)..." 18?2.
1 blad
Rapport in: Koloniaal Verslag Suriname 1872 bijl. B No. 52.

inv.nr. Miko 1124.
"Kaart van Suriname naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860-1879 door J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge..." schaal 1:500.000.
5 bladen

inv.nr. Miko 1125.
Kopie van de kaart van Suriname naar de opmetingen van Cateau van Rosevelt op schaal 1:100.000, door (W. Loth).
32 bladen

Topografische Dienst

inv.nr. Topo 19.10.6.
"Kaart van Suriname naar de opmetingen (...) schaal 1:200.000, 1882, litho.
10 bladen

Collectie Van Lansberge

inv.nr. LBF 3.
"Kaart van Suriname naar de opmetingen (...) schaal 1:200.000, 1882, litho.
10 bladen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in