Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

2.21.183.83
A.H. Joustra, M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.183.83
Auteur: A.H. Joustra, M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1936-1986
merendeel 1936-1978

Omvang:

1.20 meter; 19 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een enkel stuk is in het Japans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Zijn archief bevat materiaal (met enkele foto's) over zijn werkzaamheden als Gouverneur-Generaal waarbij zich veel naoorlogs materiaal bevindt. O.a. stukken over de Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, interviews, naoorlogse aantekeningen van Tjarda van Starkenborgh over de oorlogsjaren, contacten met de historici L. de Jong (n.a.v. de televisieserie (De Bezetting), A.G. Vromans en S.L. van der Wal.

Archiefvormers:

  • Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, jhr A.W.L.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in