Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Mouwen

2.21.183.59
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1975
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.183.59
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1975

CC0

Periode:

1940-1973

Omvang:

0.20 meter; 40 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat ondermeer foto's van het interneringskamp Jodensavanne te Suriname, diverse tekeningen en brochures, en luchtfoto's van Frans Guyana.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat persoonlijke stukken over de loopbaan van de militair H.F.J. Mouwen, evenals stukken over het internerinskamp Jodensavanne voor NSBers en nazi sympatisanten te Suriname. Ook zijn er stukken aanwezig m.b.t. H.F.J. Mouwen's activiteiten voor de censuurdienst en de geheime dienst ten tijden de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de pro-geallieerde staatsgreep in Frans-Guyana in maart 1943, rapporten over de toestand in Suriname, en stukken over de Prinses Irene Brigade.

Archiefvormers:

  • H.F.J. Mouwen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in