Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tets van Goudriaan, van

2.21.158
C.G.E. Beverwijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.158
Auteur: C.G.E. Beverwijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932

CC0

Periode:

1547-1889

Omvang:

3.30 meter; 166 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het familiearchief Tets van Goudriaan bevat stukken van verschillende leden van dit geslacht, te beginnen bij Jhr. mr. Dirk Arnold Willem van Tets , heer van Goudriaan, o.a. rechter en commandant van de stad Haarlem. Ook van diens zoon J.G.H. van Tets , die o.a. de post van minister van Financiën bekleedde bevinden zich in het archief stukken van beroepsmatige, maar ook particuliere aard. Verder bevat het archief ook stukken van aanverwante geslachten Hahn, van den Ende, Noodt, Pots, Van der Dussen.

Archiefvormers:

  • Van Tets van Goudriaan

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in