Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Savornin Lohman, de suppl.

2.21.149
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.149
Auteur: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1832-1961
merendeel 1832-1946

Omvang:

3.05 meter; 263 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Prof.jhr.mr. B.C. de Savornin Lohman was hoogleraar Nederlands Staatsrecht aan de Universiteit van Utrecht en politicus. Naast zijn hoogleraarschap was hij lid van de Christelijke Historische Unie (CHU) en dit resulteerde in 1926 tot een benoeming tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1926-1946).
Dit archief bevat stukken betreffende zijn functie als hoogleraar, zijn lidmaatschap bij de CHU en zijn functie als lid van de Eerste Kamer. Er zijn meerdere stukken betreffende zijn bemoeienissen met de koloniale politiek en documentatie betreffende de bezettingsperiode.
Daarnaast nog enkele dagboeken en reisverslagen van zijn reizen door Nederlands-Indië.

Archiefvormers:

  • Savornin Lohman, prof.jhr.mr. B.C. de

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

In 1959 vond een gedeeltelijke overdracht plaats door mevrouw douairière C, de Savornin Lohman-Schwartz aan het Algemeen Rijksarchief. Het betrof hier voornamelijk de papieren aangaande zijn hoogleraarschap en het lidmaatschap van de Eerste Kamer. In 1969 werden de papieren van meer persoonlijke aard geschonken. Tot 1990 zijn deze archivalia slechts toegankelijk met toestemming van mevrouw De Savornin Lohman en na haar overlijden de Algemene Rijksarchivaris.

Bij de inventarisatie werd een zeer geringe mate van ordening aangetroffen, die voor zover mogelijk werd aangehouden. De dagboeken en reisverslagen werden, gezien hun algemene strekking - van zowel particuliere als zakelijke aard-, ondergebracht in de rubriek "Algemeen". Tevens bevindt zich hierin de reeks ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, welke chronologisch en alfabetisch gerangschikt is. Brieven, welke in duidelijke samenhang met andere stukken zijn aangetroffen, zijn bij de desbetreffende stukken gehandhaafd.

Stukken betreffende zijn openbare leven zijn ingedeeld aan de hand van door hem uitgeoefende functies. Van een aantal in de levensloop genoemde functies werden geen stukken als zodanig herkenbaar aangetroffen.

Documentatiemateriaal werd, voor zover het geen dienende functie had bij archiefstukken, in een aparte afdeling geplaatst.

Het aanhangsel betreft enige brieven ingekomen bij B.P. baron Van Verscheur. Op welke wijze deze in het archief zijn gekomen is niet bekend.

Een pak brieven ingekomen bij A.F. de Savornin Lohman, afkomstig van B.C. de Savornin Lohman, en enige familieleden lopend over de periode 1913-1924 werd teruggebracht naar het archief van A. F. de Savornin Lohman (inventarisnummers 697 en 698).

De inventarisatie werd verricht door A.M. Tempelaars in het kader van zijn opleiding tot middelbaar archiefambtenaar bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in