Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Reesink

2.21.136
C.J. de Jong
Nationaal Archief, Den Haag
1963
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.136
Auteur: C.J. de Jong
Nationaal Archief, Den Haag
1963

CC0

Periode:

1914-1932

Omvang:

0.10 meter; 30 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aanzienlijk deel van de correspondentie is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat ook foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Uit de periode Oldebroek 1914-1916 bevat het archief krantenknipsels, brieven en foto's van vluchtelingen. Van de daaropvolgende jaren te Brummen zijn behalve correspondentie en foto's ook namenlijsten, schoolrapporten en boekenlijsten bewaard gebleven. De stukken van na de eerste wereldoorlog bestaan geheel uit correspondentie en foto's van en over Franse en Oostenrijkse kinderen.

Archiefvormers:

  • Reesink, H.J.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in