Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marchant

2.21.117
Ch.J.A.M. Schaepman
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.117
Auteur: Ch.J.A.M. Schaepman
Nationaal Archief, Den Haag
1968

CC0

Periode:

1753-1946
merendeel 1798-1946

Omvang:

2.50 meter; 629 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Wel zit er wat fotomateriaal in dit archief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

H.P. Marchant was onder andere minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het tweede kabinet-Colijn en lange tijd fractievoorzitter van de V.D.B. (Vrijzinnig-Democratische Bond), waarvan hij mede-oprichter was. Hij begon zijn carriere als advocaat en wethouder in Deventer. Na zijn bekering tot het Rooms Katholieke geloof ging hij over naar de R.K.S.P. (Roomsch-Katholieke Staatspartij), waar hij van 1935 tot 1945 actief voor was. Vanaf 1935 was hij ook voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
In dit archief bevinden zich stukken van persoonlijke aard, stukken betreffende zijn loopbaan en overige stukken zoals correspondentie en aantekeningen en publicaties. Wat betreft de stukken van persoonlijke aard vallen daaronder o.a. stukken over zijn voorgeslacht, stukken betreffende zijn jeugd en huwelijk, waaronder correspondentie met familie en vrienden, en stukken betreffende zijn overgang naar de Rooms Katholieke kerk.
Onder de stukken betreffende zijn loopbaan vallen stukken die betrekking hebben op zijn werk als advocaat, als politicus (zowel lokaal te Deventer als landelijk) en als voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Archiefvormers:

  • familie Marchant,
  • familie Van der Goes,
  • familie Rambonnet.

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Hendrik Pieter Marchant werd op 12 februari 1869 te Deventer geboren als zoon van Carel Anthony, officier van Justitie en Apollonia Jacoba van der Horst. Hij overleed te 's-Gravenhage op 12 mei 1956. Op 10 augustus 1901 huwde hij te Wijhe, Sara Maria Magdalena Rambonnet, geboren te Wijhe 25 oktober 1870, dochter van Mr. Frederic Louis, burgemeester te Wijhe, en jonkvrouwe Sara Maria Cornelia Meyer. Zij overleed te 's-Gravenhage op 15 november 1953.

Marchant studeerde te Leiden en promoveerde in 1894 op het proefschrift "Begrip en gevolg van de beleediging in het burgerlijk recht". In datzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat te Deventer. Op 20december 1897 werd hij in Deventer als raadslid geïnstalleerd. In de vergadering van 16 januari 1899 werd hij tot wethouder benoemd en op 6 februari 1899 werd hij geïnstalleerd. Hij was wethouder van financiën met toezicht op het burgerlijk armbestuur, het ziekenhuis, de gasthuizen enz., benevens belast met de waarneming van de burgerlijke stand.

In 1900 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal als afgevaardigde voor Deventer.

Hij behoorde tot de oprichters van de Vrijzinnige Democratische Bond.

In 1901 vestigde Marchant zich als advocaat te 's-Gravenhage.

In 1916 werd hij, na de dood van Dr. Bos, in de fractievergadering van 9 mei, waarin Mr. Ketelaar als oudste in jaren het voorzitterschap waarnam, met 6 stemmen voor en 1 op Ketelaar, tot leider van de Vrijzinnig Democratische Tweede Kamerfractie gekozen.

In 1931 werd hij te 's-Gravenhage tot wethouder van Onderwijs, in loting met de liberale prof. Ir. C.L. van der Bilt verkozen. Colijn nam hem in mei 1933 als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op in zijn tweede kabinet. Hij was de opvolger van Mr. Terpstra.

In verband met zijn overgang tot de Katholieke Kerk in december 1934, trad hij in mei 1935 als minister af.

In april 1935 werd hij benoemd als voorzitter van de Stichting het Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Nadat hij zich uit het actieve politieke leven had teruggetrokken verschenen van zijn hand nog talloze artikelen.

Daar naast publiceerde hij o.m. de volgende boeken: Hoe kwam ik er toe (Teulings Uitgevers maatschappij, 's-Hertogenbosch), Tot Verweer (A.W. Sijthoff's, Uitgeverij N.V. Leiden 1935), De Zelfmoord der Kiezers (Algemeen secretariaat van de R.K. Staatspartij, Den Haag 1937), Een Staatkundige Epidemie (Teulings Uitgevers maatschappij, 's-Hertogenbosch 1936), Echtgenoten zonder contract (Paul Brand, Hilversum 1941).

Bij K.B. van 1 juli 1938 werd hij benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in