Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Maanen, van

2.21.114
H.T. Colenbrander, W. Moll, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1900
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.114
Auteur: H.T. Colenbrander, W. Moll, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1900
CC0

Periode:

1717-1867

Omvang:

11,70 meter; 473 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel der stukken uit de periode 1815-1830 is in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten, geen bijzondere documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat hoofdzakelijk stukken van Cornelis Felix van Maanen en zijn zoon Guillaume Adrien Gérard van Maanen, alsmede een kleine hoeveelheid stukken van enkele familieleden. Het merendeel der stukken betreft de voorbereiding van de Nederlandse wetboeken. Voorts stukken betreffende de verhouding met de Rooms-Katholieke kerk, beperking van de persvrijheid, de afscheiding van België, en de herziening van de Grondwetten (1814, 1815 en 1840).Tenslotte is er nog een kleine handschriften- en autografenverzameling.

Archiefvormers:

 • Maanen, Cornelis Felix van (1769-1846)
 • Maanen, Guillaume Adrien Gérard van (1801-1871)
 • Maanen, Johannes van (1738-1795)
 • Meersch, Guilliam van der (1732-1809)
 • Meersch, Johan Frans van der (1776-1827)
 • Meersch, Maria Theodora van der (1771-1855)
 • Craght, Martinus van der (1679-1765)
 • Limborch, Frans van (1730-1807)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

De neerslag van de belangrijkste activiteiten van C.F. van Maanen is te vinden in de archieven, beschreven in de volgende archiefinventarissen:

 • 3.03.01.01 - Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811
 • 2.01.10.04 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie en Politie, 1806-1810
 • 2.09.01 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie, (1800) 1813-1876 (1951)

Andere archieven die veel materiaal bevatten over de totstandkoming van de nationale wetboeken zijn beschreven in:

 • 2.21.059 - Inventaris van het archief van Cornelis Theodorus Elout en enkele familieleden, (1653) 1745-1946 (1959)
 • 2.21.098 - Inventaris van de archieven van jhr. mr. Joan Melchior Kemper en mr. Hendrik Constantijn Cras, 1743-1847
 • 2.21.008.65 - Inventaris van het archief van mr. J.C. Voorduin [levensjaren 1799-1878], 1814-1848

Het familiearchief Boissevain, in het Gemeentearchief van Amsterdam (nummer 394) bevat enkele stukken van particuliere aard van C.F. van Maanen onder de inventarisnummers 1150-1155.

Daarnaast is er een collectie Mr. C.F. van Maanen te vinden in het Koninklijk Huisarchief, onder nummer G 69, bevattende stukken betreffende leden van het Koninklijk Huis, welke door C.F. van Maanen zijn behandeld als Minister van Justitie.

Tot slot is er ook nog te vinden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel in het persoonlijk archief van Henri Schuermans onder inventaris nummer 26 correspondentie tussen Schuermans en Van Maanen.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in