Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Logemann

2.21.111
C.M. Lont
Nationaal Archief, Den Haag
1975
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.111
Auteur: C.M. Lont
Nationaal Archief, Den Haag
1975

CC0

Periode:

1854-1977
merendeel 1909-1969

Omvang:

4.65 meter; 226 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere stukken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J. H.A. Logemann (1892-1969) maakte carrière als bestuursambtenaar op Nederlandsch-Indië, en was daarnaast, o.a. als voorzitter, betrokken bij de Stuwgroep. Deze stelde zich ten doel Indië tot meerdere bloei en hogere ontwikkeling te brengen, onder meer door publikaties over de staatkundige toestand in Nederlands-Indië in "De Stuw", het orgaan van deze groep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Logemann in Duitse gevangenschap o.a. geïnterneerd in Buchenwald, Haren en St. Michielsgestel. Na de oorlog had hij als minister van Overzeese gebiedsdelen zitting in het kabinet Schermerhorn-Drees.
Het archief bevat voornamelijk de schriftelijke neerslag van zijn stilistische arbeid, voorts stukken voortvloeiende uit zijn diverse funkties en door hem gegeven adviezen zowel op staatsrechtelijk als administratiefrechtelijk gebied.

Archiefvormers:

  • J.H.A. Logemann

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief is niet kompleet, zo ontbreekt vrijwel alles over de Stuwgroep, terwijl ook over de periode van zijn ministerschap erg weinig is bewaard gebleven. Enige aanvulling verkreeg deze laatste lacune toen bleek dat Logemaan veel origineel materiaal over deze tijd en daarna had overgedragen aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Met toestemming van mevrouw A.J. Logemann-van Gogh en met medewerking van de Rijkscommissie konden deze papieren in het archief ingevoegd worden. Het archief bleek gedeeltelijk chronologisch, gedeeltelijk rubrieksgewijs geordend te zijn geweest, maar vaak was het verband verstoord of ontbrak het geheel. De papieren betreffende zijn indische ambtsperiode werden gedeeltelijk aangetroffen in mappen met op de omslag een omschrijving van de inhoud, die hiermee echter niet altijd in overeenstemming was.

De papieren van Logemann werden door tussenkomst van drs. P.J. Drooglever, medewerker van prof. dr. S.L. van der Wal aan het Algemeen Rijksarchief geschonken door mevrouw Logemann.

Tussen de boeken van Logemann die door de antikwaar Nabrink werden opgekocht bevonden zich losse stukken, die met medewerking van mevrouw Logemann eveneens aan het Algemeen Rijksarchief werden geschonken. De totale kollektie bereikte het Algemeen Rijksarchief dus in drie fasen: een deel in 1969, een deel in 1970 en een laatste deel in 1974.

In 2009 ontving het Nationaal Archief een aanvulling op het archief.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in