Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lansberge, van

2.21.103
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.103
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972

CC0

Periode:

1507-1967
merendeel 1610-1967

Omvang:

3.40 meter; 319 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere stukken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het geslacht van Lansberge bevat documenten van verschillende leden van deze familie vanaf de 17e eeuw. Van met name Reinhard Frans Cornelius van Lansberge (1804-1873), bevat de verzameling stukken betreffende diens werkzaamheden als Gouverneur van Curaçao en van Suriname en als Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

Archiefvormers:

  • Van Lansberge De Vriese Gronovius Geesteranus Just de la Paisières Swets (Zwets) De Kanter

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Reeds voordat Jan Willem George van Lansberge een deel van de collectie- Van Lansberge in 1950 aan het Algemeen Rijksarchief in bruikleen afstond ( Verslagen van's Rijks Oude Archieven, jrg. 1949, pg. 22. ), was het door verschillende onderzoekers geraadpleegd. In 1943 verscheen van de hand van M.Boon een dissertatie over Johan Wilhelm van Lansberge( Zie noot 11. ), W.R.Menkman publiceerde verscheidene parafrases en fragmenten uit aantekeningen van Jan Felix Adriaan Eugeen van Lansberge en diens vrouw( W.R.Menkman, Uit de geschiedenis der opening van het Surinaamse Binnenland (Westindische Gids, jrg. 27, pg. 182-192, 289-299, 321-343) bevat het "Verslag van de reis ter opname van de rivier Suriname" en A lady of Quality in Suriname, Herinneringen eener officiersvrouw (Westindische Gids, jrg. 29. pg. 81-87) een samenvatting van de memoires van Wilhelmina Suzanna Petronella Maas Geesteranus. Beide artikelen bevinden zich in inventarisnummer 259. ); ook tekeningen en caricaturen van Johan Wilhelm van Lansberge kregen door publikatie ruimere bekendheid ( Mr. C. Steinmetz. Een artistieke Goeverneur-Generaal, Mr.J.W. van Lansberge (1830-1905). Cultureel Indië, jrg. 8 juli-augustus 1846, pg. 143-151, inventarisnummer 303. ). Jan Willem George breidde de collectie uit met aankopen van gedrukte werken van Philips van Lansberge en andere voorouders en met documentatie over zijn geslacht.

De verwerving van het archief

Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

De gouverneur van Lansberge werd samen met zijn echtgenote begraven in Menton, Zuid-Frankrijk.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in