Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kemper / Cras

2.21.098
J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1892
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.098
Auteur: J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1892

CC0

Periode:

1631-1847
merendeel 1771-1824

Omvang:

7.60 meter; 69 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van jhr. mr. Joan Melchior Kemper en mr. Hendrik Constantijn Cras (1743-1847) bestaan uit stukken welk voornamelijk betrekking hebben op het inrichten en opstellen van het Nederlands Wetboek en diverse wetgeving, academische verhandelingen, stukken aangaande de Staten-Generaal, financiële zaken en religieuze aangelegenheden.
Het archief bestaat hoofdzakelijk uit correspondentie, o.a. afkomstig van Koning Willem I, aantekeningen, verhandelingen, memories, o.a. afkomstig van W. van Hogendorp, concepten, rapportages, en ontwerpen van wetgeving en bestuursmaatregelen.

Archiefvormers:

  • Kemper, Joan Melchior
  • Cras, Hendrik Constantijn

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in