Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hunger

2.21.089
J.L. van der Gouw
Nationaal Archief, Den Haag
1952
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.089
Auteur: J.L. van der Gouw
Nationaal Archief, Den Haag
1952

CC0

Periode:

1899-1978
merendeel 1899-1924

Omvang:

0.40 meter; 38 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dr. F.W.T. Hunger (1874-1952) wijdde zijn leven geheel aan de studie van de geschiedenis der botanie. Van zijn nalatenschap werd een kleine verzameling inzake dr. F.W. Junghuhn aan het Nationaal Archief overgedragen. Junghuhn verwierf faam met studies betreffende etnologie, geologie en botanie van Nederlands Oost-Indië. De collectie werd in 1982 en in 1986 aangevuld met elders gevonden dossiers van Hunger.

Archiefvormers:

  • F.W.T. Hunger

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Behalve een uitgebreide en zeer kostbare bibliotheek, waarvan de incunabelen reeds in het najaar van 1951 bij Hertzberger waren geveild, liet dr. Hunger een grote verzameling schrifturen na. De familie verzocht mij, als persoonlijk vriend van de overledene en het nauwst in zijn werk van de laatste jaren betrokken, deze papieren te sorteren, te vernietigen wat geen waarde (meer) had en te adviseren omtrent de bestemming van het overblijvende. Het gevolg hiervan was, dat een verzameling aantekeningen en voorwerpen betreffende Oost-Indië werd overgedragen aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, een zeer uitgebreide documentatie inzake 16de eeuwse medici en botanici aan de bibliotheek der Rijksuniversiteit in Leiden en een kleine verzameling inzake dr. F.W. Junghuhn aan het Nationaal Archief. Inzake een onvoltooide biografie van Rembertus Dodonaeus met de daarbij behorende documentatie is tot op dit ogenblik nog niets beslist.

Franz Wilhelm Junghuhn, geboren in Mansfeldt in 1809, kwam in 1835 in dienst van het Nederlandsch-Indisch gouvernement als officier van gezondheid. Als lid van de Natuurkundige Commissie verrichte hij baanbrekende studies op het gebied van de etnologie, geologie en botanie van Nederlands Oost-Indië. Sedert 1855 was hij inspecteur van de kinacultuur; hij overleed in Lembang in 1864. Bij zijn 100e geboortedag verscheen een Junghuhn gedenkboek (1909).

Met het verzamelen van de hier beschreven stukken begon dr. Hunger reeds tijdens zijn werkzaamheden bij 's-Lands Plantentuin met de bedoeling te komen tot een wetenschappelijke biografie van Junghuhn. De collectie vertoont op allerlei punten sporen van een poging tot bewerking. Haar voornaamste waarde ontleent zij aan het feit, dat zij naast het archief van het Ministerie van Koloniën, een - naar het schijnt - vrij complete verzameling geeft van afschriften van stukken (soms ook originelen, blijkbaar duplikaten) uit gouvernementsarchieven, voor zover deze op Junghuhn betrekking hadden, waardoor voor de Junghuhn studie in de toekomst de bronnen en het Nationaal Archief niet weinig zijn verrijkt.

J.L. van der Gouw

September 1952

In 1982 werd de verzameling aangevuld met enkele dossiers van Hunger, die verspreid werden aangetroffen in de series Memories van Overgave van Indische bestuursambtenaren, die werden overgedragen door het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het is aannemelijk, dat deze verzameling niet compleet is.

Voor verdere gegevens over de activiteiten van Hunger zij de onderzoeker verwezen naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

J.A.A. Bervoets

Maart 1982.

In 1986 werd de verzameling aangevuld met een dossier van Hunger, dat werd aangetroffen in het archief van ir. J. van der Waerden als voorzitter van de Nederlands-Indische Commissie tot ontwikkeling van de Fabrieksnijverheid, dat indertijd werd overgenomen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De beschrijvingen werden gemaakt door mej. Senja Kala Yaha, stagiaire van het Indonesische Arsip Nasional bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. [Het huidige Nationaal Archief]. Gezien de vele aanvullingen sinds 1952 is besloten tot een systematische herordening van het archief van Hunger.

De mogelijkheid wordt niet uitgesloten, dat meer archivalia van dr. Hunger zich bevinden bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

De materiële omvang van dit archief bedraagt een halve strekkende meter.

A.M. Tempelaars

Juli 1987.

De verwerving van het archief

Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in