Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoffmann

2.21.087
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.087
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1951-1960

Omvang:

0.60 meter; 92 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Hendrik Thomas Hoffmann (1898-1960) diende ruim 20 jaar in de Marine. Na zijn ontslag uit de zeedienst werkte hij nog bij het ministerie van Economische Zaken. In dienst van de VVD hield hij zich bezig met de relatie tussen Nederland en Indonesië in de Nederlands-Indonesische Unie, waarbij hij de zijde koos van de Republiek der Zuid-Molukken. Ook bestookte hij tijdens de Nieuw-Guineacrisis het ministerie van Buitenlandse Zaken met tal van nota's. Het archief bevat voornamelijk stukken betreffende de Indonesië en de kwestie Nieuw-Guinea.

Archiefvormers:

  • Hendrik Thomas Hoffmann (1898-1960)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Hendrik Thomas Hoffmann werd op 18 juli 1898 in Amsterdam geboren. Hij begon zijn loopbaan op 5 september 1915 bij de Marine, waar hij weldra luitenant ter zee werd. Herhaaldelijk bezocht hij Nederlands-Indië, en hij verbleef tijdelijk op het eiland Ambon. Na zijn ontslag op 16 oktober 1935 studeerde hij accountancy bij Accountantsbureau Th.van Hoorn, en werkte daar als assistent-accountant. In 1940 werd hij chef planning van het Rijksbreau voor Huiden en Leder te Amsterdam. Na de opheffing van dit bureau in 1950 werd hij benoemd tot referendaris bij ministerie van Economische Zaken, waar hij een functie kreeg bij het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen. Hij overleed aan een hartaanval tijdens zijn werk op kantoor op 7 december 1960.

Buiten zijn ambtswerkzaamheden hield hij zich bezig met politieke activiteiten, waarbij niet alleen de nationale economie, maar ook de toestand van het voormalig Nederlands-Indië zijn aandacht had. Als deelnemer van een gespreksgroep voor bestuursvraagstukken van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hield hij zich vooral bezig met de relatie tussen Nederland en Indonesië in de Nederlands-Indonesische Unie. Hij koos de zijde van de Republiek der Zuid-Molukken, toen deze zich uit verzet tegen de centralisatiepolitiek van president Sukarno onafhankelijk verklaarde en verleende daadwerkelijke hulp aan Ambonezen, die naar Nederland vluchtten. In een onafhankelijke Zuidmolukse staat zag hij niet alleen een verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, maar ook de mogelijkheid van een anticommunistische bufferzone tussen Indonesië, dat onder de invloed van China dreigde te raken, en Australië en Nederlands Nieuw-Guinea.

Dit bleek uit zijn in brochurevorm uitgegeven nota's "De Nederlands-Indonesische Unie" van 1953 en "Opmerkingen betreffende het probleem Indonesië en Nieuw-Guinea" van 1955, die hij doorzond aan de V.V.D. en aan geestverwanten als K. van Rijckevorssel en J.W. Meyer Ranneft. Deze brochures werden gevolgd door "Aanvullingsbladen", periodiek verschijnende bulletins met nieuws uit tijdschriften over Indonesië, Nieuw-Guinea, het communisme in de Derde Wereld, maar ook over het communisme in West-Europa en het probleem van nationale minderheden aldaar (Zuid-Tirol). Hij probeerde op deze manier door de verzameling van documentatiemateriaal de regeringspolitiek te beïnvloeden. Zo bestookte hij tijdens de Nieuw-Guineacrisis het ministerie van Buitenlandse Zaken met tal van nota's.

Bovendien voorzag hij het ministerie van Defensie van politieke en economische analyses betreffende Indonesie. Na zijn overlijden ontving de familie van admiraal Helfrich een persoonlijk dankbrief daarvoor.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in