Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bus de Gisignies, du

2.21.035
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.035
Auteur: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1967

CC0

Periode:

1602-1909
merendeel 1802-1909

Omvang:

21.80 meter; 550 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849) omvat hoofdzakelijk documenten betreffende zijn commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië. Daarnaast bevat het archief stukken van Du Bus' nakomelingen en van zijn voorganger als goeverneur, Baron van der Capellen; alsmede allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd.

Archiefvormers:

 • Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1958 bood een afstammelinge, gravin De Renesse Breidbach, wonend te Brugge, de schriftelijke nalatenschap van de gewezen commissaris-generaal (die toen, temidden van andere archiefstukken in haar huis te Brugge berustte) aan de Nederlandse staat in eigendom aan. Toen dit aanbod aanvaard en het archief uit Brugge in januari 1959 alhier gekomen was, bleek het in goede toestand te verkeren en ook enige papieren van Du Bus' nakomelingen te bevatten. Evenwel waren deze laatste documenten zo weinig omvangrijk, dat het weinig zin had om hier te spreken van een familiearchief-Du Bus, zodat het redelijk leek om de papieren van twee zonen en een kleinzoon van Du Bus te beschrijven als aanhangsel op die van de commissaris-generaal.

Omgekeerd berusten bij de documenten van de commissaris-generaal ook papieren betreffende zijn onderintendantschap van Kortrijk, zijn lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn gouverneurschap van Antwerpen (benoemd bij K.B. van 7 maart 1820 no. 25 als "gewezen lid en voorzitter" der Tweede Kamer) en van Zuid-Brabant (benoemd bij K.B. van 1 februari 1823 no. 87) onder het Verenigd Koninkrijk, waaronder hij bij K.B. van 20 juli 1823 no. 69 benoemd was tot kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

En verder was de met aanzienlijke macht beklede opvolger van de enigermate in ongenade gevallen baron Van der Capellen door het ministerie van Marine en Koloniën voorzien geworden van een aantal documenten betreffende het bestuur door deze gouverneur-generaal gevoerd, terwijl Du Bus tevens beschikte (hetzij reeds in 1825, dan wel dat hij ze later verwierf) over allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd. Het scheen logisch deze twee groepen voorstukken of retroacta zoveel mogelijk in tijdrekenkundige volgorde vooraf te laten gaan aan het archief dat Du Bus als commissaris-generaal had gevormd. Papieren die hij later in zijn Belgische tijd ontving betreffende zijn gewezen bestuur over Nederlands-Indië werden in een volgende rubriek beschreven.

Zodoende omvat het archief-Du Bus hoofdzakelijk documenten betreffende het commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië.

Toen het archief na zijn overlijden onder zijn zoon berustte, werd het te Brussel geraadpleegd door Jonkheer Mr. H. van der Wijck, schrijver van: "De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830), 's-Gravenhage, 1866"; zie het voorwoord. Du Bus had n.l. in 1845 geen gevolg gegeven aan een wenk der Nederlandse regering om al de onder zijn berusting aanwezige originele stukken betreffende zijn Oost-Indische dienst aan het departement van Koloniën af te staan (zie deze inv.no. 518).

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Léonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies, geboren Dottignies 28 februari 1780 en overleden Oostmalle, 31 mei 1849, was de zoon van Pierre Ignace Joseph Du Bus, wiens echtgenote tot de familie De Gisignies behoorde. Léonard Pierre Joseph Du Bus de Gisignies huwde in 1802 te Brugge Marie Anne Catherine Bernardine de Deurwaerder (1783-1836) en hertrouwde in 1839 met Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin (1779-1864).

  Deze genealogische opgaven zijn ontleend aan Baron Isidore De Stein D'Altenstein, La noblesse belge, Annuaire de 1890, II, p.319-322.

  • Uit het eerste huwelijk van Léonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies stamde Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies, geboren Doornik 20 juni 1808, overleden Bad Ems 6 juli 1874, dr. in de rechten, senator en directeur van het Koninklijk Museum voor natuurlijke historie te Brussel, schrijver van Esquisses ornithologiques. Zijn schilderijenbezit werd beschreven door Edouard Fetis, Galerie du Vicomte du Bus de Gisignies, Texte explicatif et annotations. Bruxelles 1878.

  • De jongere broer van Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies, geheten Albéric Burggraaf Du Bus de Gisignies (18101874), ongetrouwd gebleven, was, evenals zijn broer, Belgisch senator.

  • Uit het huwelijk van Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies met Pétronille Dorothée Truyts (1801-1886) stamden twee zonen, Bernard Daniël Burggraaf Du Bus de Gisignies (geb.1833), die attaché van legatie en senator was, en Christiaan Bernard Alexander Burggraaf Du Bus de Gisignies (geb. 4 november 1845 te Oostmalle, overl. 3 juli 1883 te Jabbeke), die in 1880 getrouwd was met Ursule Truyts (geb.1850). Hun dochter Godelive werd 19 november 1882 geboren en trouwde in 1913 Graaf Maximilien de Renesse Breidbach, geb. 1867.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in