Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bosch, van den

2.21.028
G.J.W. de Jongh, H. Peschar
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.028
Auteur: G.J.W. de Jongh, H. Peschar
Nationaal Archief, Den Haag
1968

CC0

Periode:

1788-1911
merendeel 1805-1888

Omvang:

24.40 meter; 1250 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte stukken, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In zijn functies als Goeverneur-Generaal van Nederlands-Indië en Minister van Koloniën was Johannes van den Bosch de bedenker en vormgever van het zgn. 'Cultuurstelsel'. Hierbij bebouwde de inlandse bevolking door de regering voorgeschreven gewassen, waarmee in Nederland de economische expansie kon worden bekostigd. De handel werd hierbij geconcentreerd binnen de Nederlandse Handels Maatschappij, waarbij de concurrentie (met name Engelse en Belgische) werd buitenspel gezet. Ook poogde Van den Bosch als goeverneur van de west-Indische bezittingen de financiën daar op orde te brengen. Hij was een der prominentste vertegenwoordigers van de politiek van Koning Willem I. Verder was Van den Bosch oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid, die zich ten doel stelde het pauperdom te bestrijden. Het archief bevat stukken die zijn verzameld en opgemaakt uit hoofde van zijn vele politieke functies.

Archiefvormers:

  • Johannes van den Bosch

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Op 29 december 1943 werden de papieren van Johannes van den Bosch, die verzameld waren door Jhr. W.J.P. van den Bosch, van het adres Nieuwe Schoolstraat 10, 's-Gravenhage, waar ze bewaard werden door Jkvr. H. van den Bosch, overgebracht naar het Koloniaal Instituut, thans Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Daar werden ze gebruikt door Dr. J.J. Westendorp Boerma die een voorlopige lijst van de inhoud der portefeuilles samenstelde.

Het archief van Johannes van den Bosch en zijn zoon Hendrik werd sinds 1888 door Willem Joannes Petrus in zijn huis aan de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag bewaard. Na zijn dood beheerde zijn dochter Henriëtte Elisabeth Jacoba Lucia de papieren.

Van dit archief werd op 29 december 1943 een groot gedeelte (in de veronderstelling dat het het gehele archief was) naar het Koloniaal Instituut te Amsterdam overgebracht. Na de oorlog is het tenslotte op het Algemeen Rijksarchief terecht gekomen en door drs. G.J.W. de Jongh geïnventariseerd.

De papieren die in 1943 in de Nieuwe Schoolstraat achterbleven, werden daar bijna dertig jaar in een grote hutkoffer bewaard, tot zij bij een verhuizing in september 1972 te voorschijn kwamen. Jonkheer W.F.G. Gevers, die samen met zijn tante Henriëtte van den Bosch het huis bewoonde, schonk deze aanvulling op 2 oktober 1972 aan het Algemeen Rijksarchief, waar ze werd geïnventariseerd door H. Peschar, stagiair, in het kader van zijn opleiding tot middelbaar archiefambtenaar. De verschijning van deze inventaris heeft jonkvrouwe H.E.J.L. van den Bosch niet meer mogen beleven. Op 16 augustus 1973 is zij overleden, ruim 89 jaar oud.

Den Haag, 1973

H. Peschar.

In 1949 werd het archief door Jhr. J.M. van den Bosch te Arnhem in bewaring gegeven aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in