Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Smidt, H.J.

2.21.026.08
E. van Laar
Nationaal Archief, Den Haag
1967
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.026.08
Auteur: E. van Laar
Nationaal Archief, Den Haag
1967

CC0

Periode:

1772-1939
merendeel 1851-1921

Omvang:

1.22 meter; 72 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dr. Hendrik Jan Smidt (1831-1917) was o.a. werkzaam als rechter en griffier bij de provincie Drenthe. Hij was lid van de Tweede Kamer, Minister van Justitie in de kabinetten Kappeyne en Tak van Poortvliet en goeverneur van Suriname. Het archief bevat stukken die zijn verzameld uit hoofde van zijn verschillende functies en persoonlijke documenten.

Archiefvormers:

  • dr. Hendrik Jan Smidt (1831-1917)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Hendrik Jan Smidt werd op 11 oktober 1831 te Assen geboren als achtste kind van Eerke Alberts Smidt 1778-1856, koopman, wethouder en plaatsvervangend kantonrechter, en de Assense burgemeesters- of schultesdochter Gebiena H.A.J. Hillebrants 1791-1838. De ouders noemden hun jongste naar de vereerde dr. Hendrik Jan Nassau 1791-1873, rector van het gymnasium te Assen van 1829 tot 1857, die in de later jaren een grote invloed had op de vorming van zijn petekind.

Van 1847 tot 1851 studeerde H.J. Smidt rechten aan de universiteit van Groningen, waar hij op 21 juni 1851 op stellingen promoveerde. Na enige jaren advocatuur trad hij op 1 januari 1855 als adjunct-commies in dienst bij de provinciale griffie te Assen. Na een bevordering tot commies werd hij met 1 oktober 1857 tevens archivaris van de provincie als opvolger van J.S. Magnin. Sedert 3 maart 1864 was hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Assen. Hij werd met 1 september 1866 benoemd tot griffier van de Staten van Drenthe en werd in 1871 voor Assen gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als opvolger van Thorbecke.

Op 3 november 1877 werd Smidt minister van Justitie in het ministerie Kappeyne en nam zijn ontslag als griffier van Drenthe. Na zijn aftreden als minister op 20 augustus 1879 was hij ambteloos tot hij bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1881 werd benoemd tot lid van de Raad van State. In 1885 volgde een benoeming tot gouverneur van Suriname, waar hij op 30 juli 1885 arriveerde voor een termijn van drie jaren. In 1888 keerde hij terug naar het moederland en werd door het district Emmen afgevaardigd naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Op 28 augustus 1891 volgde een hernieuwd optreden als minister van Justitie. Na het aftreden van het ministerie Tak van Poortvliet op 9 mei 1894 kwam een ambteloos bestaan, waarin hij als commissaris-en president-commissaris leiding gaf aan vele bedrijven. In de nacht van 13 op 14 maart 1917 overleed Smidt te 's-Gravenhage in de ouderdom van ruim 85 jaren. Zie over zijn familie en over hem: Nederlands Patriciaat-49 1963, p. 272, 273 en Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 1916-1917, p. 215 e.v.

Verdere literatuur

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, onder redaktie van H.D. Benjamins en Joh. F. Snelleman, 's-Gravenhage - Leiden 1914-1917, p. 326.

Surinaamsche Almanak voor 1893.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in