Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bik

2.21.024
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.024
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1977

CC0

Periode:

1789-1946
1789-1946

Omvang:

2.90 meter; 169 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het geslacht Bik bevat een reeks archiefbescheiden afkomst van verscheidene generaties halverwege de 18de -tot en met begin 20st eeuw. Het archiefmateriaal bestaat o.a. uit correspondentie, stukken m.b.t. overlijden -huwelijk- en geboorten, genealogie, illustraties en tekeningen, krantenknipsels, dossiers, en veel persoonlijke evenals zakelijke archiefstukken m.b.t. huishouden en handelsaangelegenheden.
Zeer interessante stukken zijn kwesties aangaande het verblijf en de bedrijvigheden van verschillende leden in het Verre Oosten, bijvoorbeeld de audiënties aan de Sogun van Japan en vestiging te Deshima.

Archiefvormers:

 • Bik
 • Bik, Adrianus Johannes Bik
 • Bik, Jannus Theodorus Bik
 • Bik, Pieter Albert Bik
 • Bik, François Butin Bik
 • Bik, Pieter Vreede Bik
 • Bik, Frederik Arnold Bik
 • Bik, Adrianus Johannes Emanuel Arnold
 • Bik
 • Bik, Adrianus Johannes Bik
 • Bik, Jannus Theodorus Bik
 • Bik, Pieter Albert Bik
 • Bik, François Butin Bik
 • Bik, Pieter Vreede Bik
 • Bik, Frederik Arnold Bik
 • Bik, Adrianus Johannes Emanuel Arnold

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in