Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Constant Rebecque, de suppl. 1

2.21.008.66
H.H.P. Rijperman
Nationaal Archief, Den Haag
1920
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.008.66
Auteur: H.H.P. Rijperman
Nationaal Archief, Den Haag
1920

CC0

Periode:

1604-1898

Omvang:

0.70 meter; 125 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de familie De Constant Rebecque omvat een breed scala aan archiefmateriaal m.b.t. de vele functies die leden van dit adelijk geslacht hebben beoefend, en dan in het bijzonder stukken met een militaire strekking. De stukken afkomstig van J. V. de Constant Rebecque hebben vooral van doen met zijn militaire activiteiten ten tijden de Franse Bezetting, de slag om Waterloo, en de Belgische Opstand van 1830. Tevens bevat het archief stukken rakende zijn diensten bewezen aan het Koninklijk Huis.
Archiefmateriaal afkomstig van Th. G. T. V. de Constant Rebecque omvat voornamelijk militaire verslagen en rapportages, van bijvoorbeeld de militaire slagkracht van verschillende Europese mogendheden, mede als kaarten en technische en wetenschappelijke gegevens.
Het materiaal betreffend W. A. de Constant Rebecque zijn over het algemeen maritieme en koloniale stukken.
Het archiefmateriaal uit de laat 19e eeuw is afkomstig van C. Th. J. en J. D. C. C. W. de Constant Rebecque en omvat bestuurlijke stukken en correspondentie.

Archiefvormers:

 • De Constant Rebecque
 • Jean Victor baron de Constant Rebecque
 • Theodore Guillaume Thierry Victor de Constant Rebecque
 • Willem Anne de Constant Rebecque
 • Charles Théodore Jean de Constant Rebecque
 • Jan Daniël Cornelis Carel Willem de Constant Rebecque
 • Jan Willem baron d'Ablaing van Giessenburg
 • Jules Henri van Capellen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Geboren te Genève 22-9-1773. Overleden te Schönfeld (Silezië) 12-6-1850. Zoon van François Samuël de Constant d'Hermenches (1729-1800) en Louise Cathérine Gallatin (1736-1814). Officier infanterie. In Franse dienst 1788-1792. In Zwitserse dienst 1792-1793. In geallieerde dienst (bij het Hollandse regiment onder prins Frederik) 1793-1795. In Engelse dienst 1795-1798. In Pruisische dienst 1798-1811. In Engelse dienst 1811-1813. In Nederlandse dienst 1811-1837. In 1805 benoemd tot gouverneur van de erfprins van Oranje (later koning Willem II). In 1816 benoemd tot luitenant-generaal. In 1826 benoemd tot super-intendent van de opvoeding van de zoons van de prins van Oranje. In 1837 gepensioneerd. Huwt te Braunschweig op 29-4-1798 met Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden (1768-1836)

  • Geboren te Berlijn 2-5-1803. Gestorven te Den Haag 12-1-1858. Zoon van Jean Victor baron de Constant Rebecque (1773-1850) en Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden (1768-1836). Trad in Nederlandse krijgsdienst bij het wapen der Artillerie. Benoemd tot officier van de Generale Staf 1837. Ontslagen als kolonel van de Generale Staf 1856.

  • Geboren te Berlijn 6-1-1807. Overleden te Florence 25-2-1862. Zoon van Jean Victor baron de Constant Rebecque (1773-1850) en Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden (1768-1836). Trad in 1824 in Nederlandse zeedienst. Werd in 1854 als kapitein-luitenant ontslagen. Niet gehuwd

  • Geboren te Berlijn 16-9-1805. Overleden te Leijenburg (Loosduinen) 17-9-1870. Zoon van Jean Victor baron de Constant Rebecque (1773-1850) en Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden (1768-1836). Secretaris van de Raad van State 1842-1865. Kamerheer in bijzondere dienst van de koningen Willem I, II en III 1840-1870. Huwt te Hoevelaken op 12-10-1832 Juliana Fredrica barones d'Ablaing van Giessenburg (1817-1879).

  • Geboren te 's-Gravenhage 9-4-1841. Overleden op Huis Groenhoven, 's-Gravenhage 14-2-1893. Zoon van Charles Theodore Jean baron de Constant Rebecque (1805-1870) en Juliana Fredrica barones d'Ablaing van Giessenburg (1817-1879). Lid van de gemeenteraad van Loosduinen 1849. lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland 1882-1893. Hofmaarschalk en kamerheerceremoniemeester van koning Willem III 1882-1893. Intendant van de koninklijke paleizen 1891-1893. Luitenant-kolonel van de Schutterij. Kunstschilder.

Reacties

Ben op zoek gegaan naar toegangsnummer 2.21.008.66 (archief De Constant Rebecque), inventarisnummer 84, volgens Uw opgave: Ingekomen brieven en andere stukken van de heren Imhof en Waldeck betreffende het verkrijgen van patent op het vervaardigen van cokesbriquetten, uitgevonden door de heer J.W.Ch. Waldeck te 's-Gravenhage, in de Verenigde Staten van Amerika, Rusland en Frankrijk, met een patent-bewijs van de Verenigde Staten van Amerika 1884-1887 48 stukken.
In de doos zaten evenwel onder nummers 83-91 negen deeltjes van een dagboek van een zeereis naar Indië, naar ik vermoed niet van J.D.C.C.W. de Constant Rebecque, maar van W.A. de Constant (zie inv.no. 52).

Hoe kom ik aan de ingekomen brieven en andere stukken van de Heren Imhof en Waldeck?

Mvrgr
P.W. Waldeck
pimwaldeck@gmail.com

Geachte heer Waldeck,

Heeft u hiervan een melding gemaakt tijdens uw bezoek aan onze studiezaal? U heeft namelijk een doos uit een ander archief Rebecque gekregen.
nl. 2.21.008.01 http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.21.008....)
Als u had gereclameerd had deze omgeruild kunnen worden. Ik heb intern uw vraag alsnog doorgegeven

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in