Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Constant Rebecque, de suppl. 4

2.21.008.01
R. Fruin
Nationaal Archief, Den Haag
1925
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.008.01
Auteur: R. Fruin
Nationaal Archief, Den Haag
1925

CC0

Periode:

1802-1941

Omvang:

5.80 meter; 513 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat portretten, normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat papieren afkomstig van de verwanten van de bewaargever, de familie De Constant Rebecque, aangaande testamenten en correspondentie, stukken m.b.t. onroerende goederen en het Koninklijk Huis, dagboeken en gedichten.
De rubriek betreffende Jan Daniël Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque bevat stukken aangaande zijn studie tijd en militaire dienst, evenals zijn betrekkingen met het koninklijk huis, en zijn lidmaatschap van verscheidene verenigingen en de schutterij van Zuid-Holland.
De stukken aangaande de overige leden van de familie De Constant Rebecque bestaan voornamelijk uit correspondentie, dagboeken, en notariële aangelegenheden..

Archiefvormers:

 • De Constant Rebecque
 • Juliana Frederica barones de Constant-Rebecque-d 'Ablaing van Giessenburg
 • Willem Anne baron de Constant Rebecque
 • Louise Isabelle von Pückler, geboren barones de Constant Rebecque
 • Victor Carel baron de Constant Rebecque
 • Jan Daniël Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Papieren afkomstig van de vaderlijke verwanten van de bewaargever, de familie De Constant Rebecque

  Zie over deze familie Nederland's Adelsboek 1913, blz. 11 en vlg., en jrg. 81 (1990-1991), deel C-Di. Tot goed verstand van de stukken de volgende toevoegingen: François Samuel de Constant (VI bis) had uit zijn eerste huwelijk de volgende kinderen; Rosalie Marguerite, 1738-1834, Louise Philippine (Lisette) 1759-1837, Juste 1760-1793 (gesneuveld), Charles 1762-1835

 • Papieren afkomstig van de moederlijke verwanten van de bewaargevers, de families De Sutter, De Lange, Van Capellen en Hora Siccama

  Zie over de familie Van Capellen Nederland's Adelsboek 1913, blz. 23 vlg, en over de familie Hora Siccama Nederland's Adelsboek 1917, blz 154 vlg.

 • Papieren betrekking hebbende op Alexine Tinne en haar reizen

  De bekende reizigster Alexandrine Petronelle Francisca Tinne, gewoonlijk Alexine Tinne genoemd, werd in 1835 geboren uit het huwelijk van Philippe Frédéric tinne en jkvr. Henriette Maria Louise van Capellen. Zij is vooral bekend door haar drie reizen, eerst in 1856 en 1857 in Egypte en Syrië, daarna in 1861-1864 langs de Witte Nijl en tenslotte in 1867-1867 door de Sahara. Op de tweede reis overleden haar moeder en haar tante jkvr. Adriana van Capellen, die haar vergezeld hadden, op de derde reis werd zijzelf met haar twee Europese bedienden, vermoord. De familie heeft de op haar en haar reizen betrekking hebbende papieren altijd bij elkaar bewaard, en daarom zijn zij ook hier tezamen gehoude, ook al zijn het voor een groot deel brieven, door haar tot leden van haar familie gericht. Naar deze laatste is echter bij de betrokken familieleden verwezen.

  Alexine had twee halfbroers, geboren uit het eerste huwelijk van haar vader, van wie John Alexander (gehuwd met Margaret Sandbach) haar wetenschappelijk medewerker was.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in