Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Constant Rebecque, de

2.21.005.41
H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1909
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.005.41
Auteur: H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1909

CC0

Periode:

1578-1847

Omvang:

2.00 meter; 54 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief betreft meerdere generaties van het geslacht De Constant Rebecque, en beslaat de periode 1578 tot 1941. Het oudste stuk, een akte van afstamming betreffende Augustin Constant de Rebecque, dateert van 31 mei 1578 . Van meerdere personen is een aantal van dergelijke akten opgenomen in dit archief, evenals stambomen van de familie en paspoorten. Voorts akten betreffende de adeldom van de familie, zoals het diploma van koning Willem I, houdende inlijving van Guillaume Anne de Constant Rebecque in de Nederlandse adel met de titel van baron. Ook zijn er papieren opgenomen betreffende doop, huwelijk en overlijden naast grafschriften en andere familieaangelegenheden.
Aangezien sommige mannelijke familieleden naam hebben gemaakt op het slagveld zijn er ook meerdere akten van aanstelling in militaire rangen te vinden naast stukken, in de vorm van dagboeken en brieven, betreffende specifieke militaire campagnes zoals de slag bij Ramillies, de Oostenrijkse successieoorlog en de veldtocht van 1793-1795.
Daarnaast is er veel correspondentie bewaard gebleven, met vaak hooggeplaatste personen uit binnen- en buitenland. Deze brieven hebben een persoonlijk, vaak ook zakelijk en politiek karakter. Er zijn brieven van vorstelijke personen en legeraanvoerders, brieven van Voltaire, leden van het Koninklijk en Stadhouderlijk Huis, Wellington, prins Gustaaf van Zweden, en de graaf de Galatin.
Verder zijn er gegevens over functionarissen met de familienaam Constant in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de 17e eeuw.

Archiefvormers:

 • De Constant Rebecque
 • Augustin Constant de Rebecque
 • David Constant de Rebeque
 • Philibert Constant de Rebecque
 • David Constant de Rebecque
 • Marc Rodolphe Constant de Rebecque
 • Samuel Constant de Rebecque
 • David Louis Constant de Rebecque
 • Constant d'Hermenches
 • Philippe Germain Constant de Rebecque
 • Juste Arnold Constant de Rebecque
 • Angélique Constant de Rebecque
 • Guillaume Anne Constant de Rebecque
 • Thierry Auguste [ Thierry Juste ] baron de Constant Rebecque
 • Jules Thierry Nicolas baron de Constant Rebecque de Villars
 • Willem Anne baron de Constant Rebecque de Villars
 • Cécile Alexandrine gravin von Pückler

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Louis Arnold Juste de Constant (1726–1812) [4] was in dienst van het Staatse leger. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Henriette-Pauline de Chandieu-Villar in 1767 trouwde hij in het geheim met Marianne Magnin.[5][6] Hij was gelegerd in Geertruidenberg (1780), en mogelijk ook Vlissingen, Maastricht en Den Bosch.[7] In 1794 raakte hij in de problemen of vanwege malversaties met zijn regiment [8] of muiterij. Constant was gedwongen een deel van zijn bezittingen te verkopen en verhuisde naar Frankrijk. Hij stierf in Brevans.[9] De hieronder vermelde David en François waren zijn broers.

Voetnoten zijn te lezen onder

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Constant_Rebecque

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in