Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hall, van

2.21.005.34
H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1906
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.005.34
Auteur: H.T. Colenbrander
Nationaal Archief, Den Haag
1906

CC0

Periode:

1795-1865

Omvang:

1.30 meter; 75 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat papieren afkomstig van M.C. van Hall, J. Bondt en F.A. van Hall. De archiefstukken bestaan voornamelijk uit rapporten, memories, herinneringen, aantekeningen, correspondentie, betogen, plannen en reglementen.
De stukken aangaande M.C. van Hall hebben betrekking op de staat van dienst van zijn zoon. De archiefstukken van de schoonvader van F.A van Hall, J. Bondt, betreffen de Amsterdamse wisselbank. De bulk van dit archief bevat echter stukken aangaande de staatkundige loopbaan van de politicus F.A. van Hall.
Een eerste rubriek wordt gevormd door documenten uit de studietijd van de toekomstige staatsman, aangaande o.a. aantekeningen over Tacitus, de Senaat van Rome, de retorica, en de leer van Malthus. Een bijzondere vermelding verdienen de stukken van en over Johan de Witt.
Vervolgens komen er archiefstukken aanbod betreffende de staatkundige loopbaan van F.A. van Hall. De stukken hebben betrekking op gewichtige en uiteenlopende kwesties die speelden in het Nederland van 1820 tot 1860. Van voornamelijk belang zijn de stukken te noemen die betrekking hebben de staatschuld en rijksfinanciën, de grondwetherzieningen van 1848 en het aftreden van van Hall als minister, evenals de correspondentie met het staatshoofd aangaande de ministeriële verantwoordelijkheid. Ook bevat het archief stukken m.b.t. de onafhankelijkheid van België, het bankwezen, en dan in het bijzonder de oprichting van de girobank. Onderwerpen die verder nog voorkomen in het archief van F.A. van Hall zijn de verhouding van Limburg tot de Duitse Bond, plannen voor het droogleggen van de Haarlemmermeer, de aanleg van het spoorwegennet in Nederland, religieuze perikelen omtrent de April Beweging, en stukken betreffende de handhaving van de neutraliteit van Nederland gedurende de Krim-oorlog.
Ook bevat het archief brieven aan zijn ouders, losse kranten, en reglementen van orde van de Ministerraad.

Archiefvormers:

  • Hall, M.C. van
  • Hall, F.A. van
  • Bondt, J.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in