Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kock, H.M. de

2.21.005.33
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1905
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.005.33
Auteur: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1905

CC0

Periode:

1780-1836
merendeel 1807-1836

Omvang:

5.00 meter; 225 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van H.M. de Kock omvat een stukken m.b.t. een grootdeel van zijn militaire en politieke alswel koloniale loopbaan. Zowel tijdens als na zijn verblijf in Nederlands-Indië. Een groot gedeelte van het archief wordt in beslag genomen door een veelvoud aan correspondentie die dhr de Kock heeft gevoerd met de Kroon en de verschillende ministers en ministeries. Ook zijn er veel inkomende brieven bewaard gebleven, van zowel beambten als residenten en particulieren, evenals complete briefwisselingen met verschillende partijen en instanties. Daarnaast bevat het archief nota's en memories m.b.t. militaire aangelegenheden.
Een sectie van het archief bevat stukken afkomstig van andere personen, o.m. van gouverneur-generaal Mr. G.A.G.Ph. baron van der Capellen (1778-1848), de resident van Kedu [Kadoe], generaal J. van Geen, kolonel F.D. Cochius, kolonel J.B. Cleerens, kapitein A.J. Blieck, Raden Ario Noto Diningrat, Diponegoro, en F.G. Valck

Archiefvormers:

  • H. M. de Kock

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Hendrik Merkus [baron] de Kock, geboren 25 mei 1779, en werkzaam bij het Comité van Algemeen Welzijn in 1795, het Ministerie van Oorlog 1797-1801, als opperschrijver van de vloot met de rang van kapitein-ter-zee 1801. Vervolgens was H.M. Kock fiscaal en secretaris van de vloot 1803, kolonel en kapitein-ter-zee titulair functie doende van chef van de Generale Staf 1804, opperequipagemeester van de marine beoosten de Kaap de Goede Hoop 1806, commandant-militair over Java's Oosthoek, Madura en Gresik [Grissee] 1807, kolonel en adjudant-generaal van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1808, brigadier en commandant van de militaire divisie te Semarang 1809, chef van de Generale Staf van de Koninklijke en Koloniale Marine 1810, chef van de Generale Staf van het leger 1811. Na een krijgsgevangenschap in Engeland 1811-1813, was de Kock kolonel-titulair 1814, generaal-majoor 1815, gouverneur van de Molukken 1818, commandant van het Indische leger 1819, opperbevelhebber van de expeditie naar Palembang en luitenant-generaal 1821, luitenant-gouverneur van 's-Rijks Aziatische Bezittingen met zitting in de Raad van Indië 1822. Bekend is ook zijn deelname aan de veldtocht tegen Diponegoro 1825-1830, en zijn positie als Gouverneur-Generaal ad-interim van 1 januari tot 4 februari 1826, evenals het vervullen van de functie luitenant-gouverneur-generaal 1826-1830, opperbevelhebber van de troepen in Zeeland tijdens de Belgische opstand 1831, minister van Binnenlandse Zaken 1836-1841, minister van Staat 1841, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1842. Hendrik Merkus de Kock is overleden op 12 april 1845.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in