Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Van Alphen / Engelhard

2.21.004.19
J.E. Heeres, H.T. Colenbrander, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1900
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.004.19
Auteur: J.E. Heeres, H.T. Colenbrander, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1900

CC0

Periode:

1615-1832
merendeel 1791-1832

Omvang:

376 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een klein deel is in het Maleis , in het Maleis (in Arabisch schrift) en in het Javaans (in Javaans schrift).

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Deze collectie bevat archiefstukken afkomstig van vijf verschillende archiefvormers. De stukken van Hieronymus van Alphen betreffen vooral zijn functie als thesaurier - generaal van de Unie en de Raad van State, Die van de D.F. van Alphen, die diverse functies in Oost - Indië bekleed heeft, dateren uit de periode na zijn terugkeer naar Nederland, en dan vooral betreffende zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. De stukken afkomstig van H. en E.M. van Alphen, beiden ambtenaren bij het Ministerie van Koloniën betreffen vooral koloniale zaken in de 19e eeuw. Het belangrijkste gedeelte van de collectie bestaat uit de stukken van N. Engelhard; het gaat hier om stukken door hem opgemaakt of ontvangen in tal van functies (o.a. Gecommitteerde van en over de zaken van de Inlander, Raad van Indië, Gouverneur van Java's Noord - Oostkust). Een deel van de stukken is afkomstig uit het (verloren gegane) archief van het gouvernement van Java's Noord - Oostkust te Semarang. Tenslotte bevat de collectie stukken afkomstig van generaal van J.J. van Geen

Archiefvormers:

 • Hieronymus van Alphen;
 • Jhr. mr. Daniël François van Alphen;
 • Jhr. mr. H. van Alphen;
 • Jhr. mr. Emmanuel Mathieu van Alphen;
 • Nicolaus Engelhard;
 • Josephus Jacobus Van Geen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Geboren 8 augustus 1746, advocaat te Utrecht in 1768, Procureur - Generaal bij het Hof van Utrecht in 1780, Pensionaris van Leiden in 1789, Thesaurier - Generaal der Unie juni 1793, ambteloos in 1795, overleden 2 april 1803 . Dichter.

 • Geboren 30 augustus 1744 te Utrecht als zoon van Hieronymus van Alphen en Johanna Maria van Goens; vertrekt naar Indië als cadet bij de Marine 1791; in dienst van de VOC 1797; onderkoopman toegevoegd aan het VOC - comptoir bij het Hof van Yogjakarta 1797; Idem bij het comptoir Semarang 1798; secretaris Politieke Raad van Semarang 1799; administrateur te Soerabaja en plv. gezaghebber over Java's Oostkust 1801; resident van Soerabaja 1807; ontslagen en naar Nederland terug 1808; ambteloos burger te Arnhem 1809 - 1812; lid Provinciale Staten van Holland voor de stad Leiden 1814 - 1815; buitengewoon lid van de Staten - Generaal voor de provincie Holland 1815; lid van de Tweede Kamer der Staten - Generaal voor de provincie Holland 1815 - 1840; lid gemeenteraad van Leiden 1824 - 1840; hoogheemraad Hoogheemraadschap Rijnland 1829 - 1840; overleden te Voorschoten op 16 oktober 1840.

 • Beide zijn zonen van D.F. van Alphen. Mr. H. van Alphen was vanaf 1826 commies, en vanaf 1844 referendaris bij het Ministerie van Koloniën. Mr. F.E.M. van Alphen; geboren 5 december 1822 te Leiden als zoon van David François van Alphen en Louise Rudolphine Julie Vignon d'Avrincourt; adjunct - commies bij het Departement van Koloniën in 1846; commies in 1851, hoofdcommies 15 februari 1856; referendaris, chef der afdeling Oost - Indië Algemene Zaken 14 maart 1861; Secretaris - Generaal van het Departement 12 februari 1876; lid van de Raad van State 27 augustus 1880 - 7 maart 1894; gepensioneerd in 1894; overleden te Brummen op14 januari 1899

 • Nicolaus (soms foutief genoemd Nicolaas) Engelhard, geboren te Arnhem, ca. 1 december 1761 als zoon van Nicolaus Engelhard en Maria Alting, naar Indië als assistent in 1777, onderkoopman 12 januari 1780, 2e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 17 augustus 1784, koopman 14 juli 1785, 1e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 23 februari 1787, sabandhaar en licentmeester, met titel en rang van opperkoopman 4 augustus 1789, Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander 4 oktober 1791, President van Heemraden augustus 1800, Raad extra - ordinaris van Indië april 1801, Gouverneur van Java's Noordoostkust (tevens 1e Raad van Indië) 20 juli 1801, ontslagen door Daendels 8 april 1808, sedert ambteloos, president der Adviserende Commissie 16 augustus 1861, president der Commissie tot overname der Molukken 1817 - 1818, lid Hoge Commissie ter installering van de sultan van Djokjakarta 1826, overleden te Buitenzorg 31 mei 1831.

 • Geboren te Gent(België) op 1 september 1773. Komt in 1819 aan in Indië; Bij besluit G.G. 14 augustus 1820 benoemd tot Commandant der Infanterie en Cavalerie; 1825 - 1826 opperbevelhebber van de Celebes expeditie. Bij besluit GG. 31 december 1825 benoemd tot Commandant der Troepen. 1826 bevorderd tot luitenant - generaal; Betrokken bij de Java - Oorlog (periode 1825 - 1828). Keert in 1828 naar Nederland terug. Is in 1830 commandant van de 1e divisie Infanterie in de Tiendaagse Veldtocht. Overlijdt op 10 november 1846

  Deze stukken bevonden zich onder de stukken afkomstig van Engelhard

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in