Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned.-Ind. Handelsbank

2.20.68
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.68
Auteur: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012

(c)

Periode:

1857-1972
merendeel 1863-1965

Omvang:

112.00 meter; 2750 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen, van de directie, correspondentieseries met agentschappen en andere banken, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, de nationalisatie door Indonesié, overname door de Rotterdamse Bank, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, deviezenverkeer en handel in grondstoffen.

Archiefvormers:

  • Nederlands-Indische Handelsbank, 1863-1950
  • Nationale Handelsbank, 1950-1965

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Van het archief van de Nederlandsch-Indische Handelsbank\Nationale Handelsbank is slechts een deel van het in Amsterdam gevormde directiearchief bewaard gebleven. Opvallend is dat een doorlopende serie directienotulen ontbreekt; of deze bestaan heeft is onzeker, maar de aanwezigheid van enkele fragmenten wijst hier wel op. Het gemis wordt deels opgevangen door de aanwezigheid van een complete serie notulen met bijlagen van vergaderingen van commissarissen en directie gezamenlijk, en over de periode 1926-1961 van een reeks van aantekeningen van de activiteiten en contacten van directieleden, die weliswaar geen notulen in ‘de klassieke zin’ zijn, maar wel veel informatie geven. Grote en belangrijke onderdelen zijn verder de bundels jaarstukken en de (overigens ver van complete) correspondentiereeksen. Van de in Amsterdam gevormde archieven van uitvoerende afdelingen (kredieten, betalingsverkeer, bouwzaken etc.) zijn slechts fragmenten overgeleverd. Hetzelfde geldt voor de archieven van kantoren en dochterondernemingen. Uitzonderingen zijn de vertegenwoordiging in Londen, de pensioenfondsen en de Machinefabriek Braat. Het archief van de vertegenwoordiger te Londen omvat zijn correspondentie met belangrijke partners en stukken over zaken die, na opheffing van het kantoor, nog correspondentie zouden kunnen uitlokken. Daarnaast zijn ook de stukken bewaard gebleven die voortvloeiden uit de functie van de vertegenwoordiger als directeur van de bank tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte zijn er nog enkele delen van archieven van personen die werkzaam zijn geweest binnen de bank opgenomen in de collectie gedeponeerde archieven.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

    • Op de aandeelhoudersvergadering van 10 september 1890 werd besloten tot vorming van een pensioenfonds. Hiervoor werd een bedrag van ƒ 10.000,- afgezonderd en afzonderlijk belegd. Per 31 december 1902 werd de aparte beleggingsregeling opgeheven en werden de fondsen overgedragen aan een commissie van beheer. In november 1923 werd het geheel ondergebracht in de Stichting Pensioenfonds der NIHB. In 1933 werd bij een statutenwijziging de naam gewijzigd in Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds der NIHB, NV. Bij statutenwijziging van 17 februari 1961 werd de naam gewijzigd in Stichting Sociaal Voorzieningsfonds NHB. De Stichting Pensioenfonds voor het Personeel Nederland van de Nationale Handelsbank werd opgericht per 1 januari 1961. Per 31 december 1966 werd het vermogen overgedragen aan het Pensioenfonds Amsterdam-Rotterdam Bank en werd ook het deelnemerschap beëindigd. De stichting trad daarna in liquidatie.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in