Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned.-Ind. Handelsbank

2.20.68
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.68
Auteur: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012

(c)

Periode:

1857-1972
merendeel 1863-1965

Omvang:

112.00 meter; 2750 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen, van de directie, correspondentieseries met agentschappen en andere banken, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, de nationalisatie door Indonesié, overname door de Rotterdamse Bank, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, deviezenverkeer en handel in grondstoffen.

Archiefvormers:

  • Nederlands-Indische Handelsbank, 1863-1950
  • Nationale Handelsbank, 1950-1965

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het grootste onderdeel van het nog aanwezige archief is het deel gevormd door het Directiesecretariaat. Medio 1957 werden hiervan drie afzonderlijke directoraten afgescheiden, het Directoraat Algemene Zaken, het Directoraat Kantoren Nederland en het Directoraat Kantoren Azië. De archieven hiervan zijn in aparte hoofdrubrieken ondergebracht. Omdat organisatiegidsen ontbreken en omdat de dossiers van de uitvoerende afdelingen zo gering in aantal zijn, is besloten deze laatste onder het archief van het Directiesecretariaat te plaatsen. Het betreft met name een aantal subrubrieken van de rubriek bedrijfsvoering

De correspondentie van de Directiesecretarie en later ook de directoraten met de agenten is onderverdeeld in brievenseries op onderwerp. Iedere serie had een eigen nummering die was samengesteld uit het aantal jaren dat het kantoor van de schrijver al bestond en een volgnummer. Zo had de uitgaande brievenserie algemeen beheer van de directie te Amsterdam aan het agentschap Bandoeng dus een ander jaarnummer dan de ingekomen brievenserie algemeen beheer van dit agentschap. De nummering verschilde dus per onderwerp en per agentschap waarmee werd gecorrespondeerd. Uit de oudste stukken blijkt dat deze briefnummering en onderwerpsindeling al vanaf het begin werden gebruikt. In de loop der jaren namen de werkzaamheden in omvang en diversiteit toe en dus breidde zich ook het aantal onderwerpen uit. In 1925 werd door de directie onderscheid gemaakt tussen correspondentie die met het kantoor te Amsterdam gevoerd werd (alle correspondentie) en correspondentie die met de directie gevoerd werd (vertrouwelijk, geheim en algemeen beheer). Vooral de correspondentie in de laatste categorie is bewaard gebleven. Met ingang van 1948 werd een nieuwe onderwerpsindeling ingevoerd die vooral betrekking had op de correspondentie gevoerd met de directie. Er kwamen 19 rubrieken.

Per 1 juli 1957, met de vorming van de drie directoraten, werden ook de correspondentiereeksen afgesplitst. Het Directoraat Kantoren Nederland correspondeerde over alle zaken die relaties met Nederland dan wel Europa betroffen, het Directoraat Kantoren Azië over alle zaken betreffende relaties in de Oost en het Directoraat Algemene Zaken tenslotte over alle zaken die de bank betroffen als vennootschap en als concern. De briefnummering in alle series werd per 30 juni 1957 afgesloten en per 1 juli 1957 werd opnieuw begonnen met volgnummer 1 in hetzelfde jaarnummer.

Alle brieven werden in meervoud ontvangen en opgemaakt. De doorslagen werden gebruikt om een onderwerpenarchief mee op te zetten. Na de reorganisatie per 1 juli 1957 en de vorming van de drie directoraten hebben ook deze directoraten onderwerpsarchieven opgezet. Hiervan is echter te weinig overgebleven om een overzichtslijst te maken.

Per 27 april 1965 werd de naam van de bank veranderd in Nationale Bank voor Middellang Krediet. Het archief is per die datum afgesloten. In het archief van de Amro Bank bleken nog stukken aanwezig die van voor 1965 dateerden en die betrekking hadden op de NIHB. Deze zijn overgebracht naar het archief van de NIHB. Voorzover er doorlopende series waren is de cesuur gelegd bij 1 januari 1965. In de inventaris van de Amro Bank is een verwijzing opgenomen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in