Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KPM / KJCPL

2.20.35
J.A.A. Bervoets; M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.35
Auteur: J.A.A. Bervoets; M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1892-1973
merendeel 1892-1972

Omvang:

274.70 meter; 2256 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat lijsten met geclassificeerde dossiers die talloze onderwerpen rondom beide scheepvaartmaatschappijen behandelen. Het betreft correspondentie, stukken over aanbouw en verloren gaan van schepen, algemene personeelszaken en meer specifieke kwesties zoals geïnterneerd KPM-personeel, en de aanwezige KPM-vertegenwoordigers in de Arabische Golf en Azië.
Voorts nog steeds actuele onderwerpen als het laden, lossen en de behandeling van dieren, kostbare en gevaarlijke stoffen en de controle van passagiers. Er zijn dossiers over geheime tarieven, ladingen copra, dadels, graan en grint, achtergelaten en geweigerde lading, claims, averijen en assurantie van schepen. Er is een rapport over atoomonderzoek, en er zijn stukken over andere scheepvaartmaatschappijen, scheepsdagboeken en machinedagboeken.
Op enkele aanvullende dossiers is een kaartsysteem aanwezig.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)
  • Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen (KJCPL)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Bij de administratie van mijn overleden broer vond ik een schrijven van de N.V.Assurantiemaatschappij Brandaris Amsterdam met een polisnummer 258/0800 ten name van A.F.G.Jansen Dijksweg 20 Hengelo O.Hierin wordt genoemd dat het b.g. polisnummer is gewijzigd in:10/9100/0358/179. datum van ingang 03-10-1960.Ik kan er verder niets van vinden maar ben wel benieuwd voor welk soort verzekering deze polis staat.Op internet heb ik de b.g. verzekerings maatschappij niet kunnen vinden.Weet u hoe ik verdfer moet handelen.Bij voorbaat dank voor uw medewerking teken ik met vriendelijke groeten.J.T.A.Jansen Dr.A.Schweitzerlaan 5 Bathmen 7437 CM

De assurantie Mij. Brandaris, Amsterdam is destijds overgenomen door Delta Lloyd Leven.
Met het voornoemde polisnummer moet U hier meer info kunnen verkrijgen.
mvg, Kees de Ru

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in