Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stichting Spijtoptanten Indonesië

2.20.27
W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.27
Auteur: W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1949-1969
merendeel 1960-1969

Omvang:

24.60 meter; 326 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het comité bevat brieven en rapporten van en over spijtoptanten in Indonesië waaruit hun noodtoestand blijkt en verslagen en rapporten over de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van deze groep, met suggesties voor een positievere publiciteit.
Voorts stukken gerelateerd aan de Stichting Pelita en de Vereniging Tong-Tong en correspondentie met W.Ch. J. Bastiaans, voorzitter van het plaatselijke NASSI-comité" Groningen en van het Comité voor gerepatriëerden te Groningen, mej. mr. J.J. Th. ten Broecke Hoekstra , lid van de Tweede kamer voor de V.V.D., tevens lid van het Comité NASSI, later voorzitter van het NASSI-adviesbureau en mr. F.H.J.M. Daams, lid van de Tweede Kamer voor de P.V.D.A., tevens lid van het Comité" NASSI en bestuurslid van het NASSI-adviesbureau.
Er is een aparte rubriek documentatie aan het archief toegevoegd.

Archiefvormers:

 • NASSI
 • Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ben op zoek naar familie.Een gedeelte woont in, of woonde in Rijswijk zuid Holland maar er kan ook nog familie in
Indonesie wonen op Java.Zijn naam is De heer van der Engh en het was mijn tweede Vader van mij vanaf mij
10 jaar hij is reeds dood mij tweede vader.Ik ben dus op zoek naar familie van hem kan dus ook nog in Den-Haag
zijn maar dat weet ik niet zeker. Ik hoop dat U mij kan helpen.
Hoogachtend: Hr. J.van der Meer.

Jan de bruijn was een broer van mijn vader. Hij is geboren in Buitenzorg ned indie
op 13 augustus 1920.
Terwijl mijn vader in 1951 naar nederland is gegaan, is zijn broer in indonesie gebleven.
Als spijtoptant is hij later naar nederland gekomen. Waarschijnlijk had hij een dochter.
In nederland aangekomen zijn ze later misschien in de provincie zeeland terecht gekomen.
Mijn vader heeft nooit meer contact met hem gehad.
Ik, zijn zoon, is nu bezig met het maken van een stamboom, maar helaas ontbreken zijn gegevens.
Wie kan mij op weg helpen.
Bij voorbaat dank, vrienedlijke groet ruud de bruijn.

my dad formed "stichting voor de spijtoptanten" email me and i will tell you more.

Dear Lauryn, we forwarded your email address to Mr. de Bruijn.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in