Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stichting Spijtoptanten Indonesië

2.20.27
W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.27
Auteur: W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1949-1969
merendeel 1960-1969

Omvang:

24.60 meter; 326 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het comité bevat brieven en rapporten van en over spijtoptanten in Indonesië waaruit hun noodtoestand blijkt en verslagen en rapporten over de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van deze groep, met suggesties voor een positievere publiciteit.
Voorts stukken gerelateerd aan de Stichting Pelita en de Vereniging Tong-Tong en correspondentie met W.Ch. J. Bastiaans, voorzitter van het plaatselijke NASSI-comité" Groningen en van het Comité voor gerepatriëerden te Groningen, mej. mr. J.J. Th. ten Broecke Hoekstra , lid van de Tweede kamer voor de V.V.D., tevens lid van het Comité NASSI, later voorzitter van het NASSI-adviesbureau en mr. F.H.J.M. Daams, lid van de Tweede Kamer voor de P.V.D.A., tevens lid van het Comité" NASSI en bestuurslid van het NASSI-adviesbureau.
Er is een aparte rubriek documentatie aan het archief toegevoegd.

Archiefvormers:

  • NASSI
  • Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ben op zoek naar familie.Een gedeelte woont in, of woonde in Rijswijk zuid Holland maar er kan ook nog familie in
Indonesie wonen op Java.Zijn naam is De heer van der Engh en het was mijn tweede Vader van mij vanaf mij
10 jaar hij is reeds dood mij tweede vader.Ik ben dus op zoek naar familie van hem kan dus ook nog in Den-Haag
zijn maar dat weet ik niet zeker. Ik hoop dat U mij kan helpen.
Hoogachtend: Hr. J.van der Meer.

Jan de bruijn was een broer van mijn vader. Hij is geboren in Buitenzorg ned indie
op 13 augustus 1920.
Terwijl mijn vader in 1951 naar nederland is gegaan, is zijn broer in indonesie gebleven.
Als spijtoptant is hij later naar nederland gekomen. Waarschijnlijk had hij een dochter.
In nederland aangekomen zijn ze later misschien in de provincie zeeland terecht gekomen.
Mijn vader heeft nooit meer contact met hem gehad.
Ik, zijn zoon, is nu bezig met het maken van een stamboom, maar helaas ontbreken zijn gegevens.
Wie kan mij op weg helpen.
Bij voorbaat dank, vrienedlijke groet ruud de bruijn.

my dad formed "stichting voor de spijtoptanten" email me and i will tell you more.

Dear Lauryn, we forwarded your email address to Mr. de Bruijn.

Ben op zoek naar nabestaanden van Hendrika Visser of Visscher woonde in 1945 in Bandung was toen 27 jaar en had een dochtertje van drie jaar en beviel in 1946 van een zoontje die de naam Roland kreeg.
Was de dochter van een Indonesische KNIL-militair die lang vóór 1945 is overleden. Heeft tussen 1947 en 1958 nog een kind gekregen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in