Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oost- en West-Indische Opvoedingsmij.

2.20.25
H.B.N.B. Adam
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.25
Auteur: H.B.N.B. Adam
Nationaal Archief, Den Haag
1977
CC0

Periode:

1842-1886
merendeel 1851-1886

Omvang:

0,50 meter; 48 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat o.m. statuten, huishoudelijk reglement, verslagen van de ledenvergadering, jaarverslagen, notulen en financiële stukken. Ook zijn er brievenboeken van uitgaande brieven. Daarnaast zijn er veel gegevens over de opvang van Nederlandse kinderen uit Nederlands-Indië, zoals circulaires aan de verzorgers, geboorteakten en reispassen van de pupillen.

In the 35 years of its existence the East and West Indian Educational Society took care of approx. 125 pupils (boys), sent mostly from the Dutch East Indies to accomplish their education in Holland. This small archive contains scarce material on the reception of colonial children in Holland during the second half of the 19th century. The society's activities were closely related to the training system for Dutch colonial administrators (located in Delft) and the professional qualities of many members provide important links with the political controversy at that time about the management of affairs in the archipelago.

Archiefvormers:

  • Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Vermoedelijk is het archief bij de laatste secretaris, Jhr. J.F. Schuurbecque Boeye, blijven berusten, omdat de nu nog aanwezige bescheiden in 1930 door "de erven van J.T. Schuurbecque Boeye te 's-Gravenhage" aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief werden geschonken. ( Economisch-Historisch jaarboek. Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland; dl. XVI, blz. LXXVII. 's-Gravenhage, 1930. ) De opheffing van de archiefafdeling van die instelling leidde tot de overdracht van deze stukken aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Aan de hand van de resterende bestanddelen valt af te leiden, dat de ordening voornamelijk bestond uit de vorming van enige formele series, zoals brieven, notulen, jaarverslagen e.d. Van de stukken buiten de series is niet meer na te gaan of en hoe die gerangschikt werden. Vrijwel alle ingekomen brieven ontbreken, evenals de rapportering van de schoolhoofden en de toezichthoudende leden en ettelijke financiële bescheiden. De vernietiging is dan ook beperkt gebleven tot de weinige dubbele documenten. Voor de inventaris is een functionele hoofdindeling gekozen, bij de onderverdeling is uitgegaan van de bestaande series.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in