Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SMN

2.20.23
J.A.A. Bervoets, Joh.C. van Aartrijk, P. van der Toorn
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.23
Auteur: J.A.A. Bervoets, Joh.C. van Aartrijk, P. van der Toorn
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1853-1973
merendeel 1870-1972

Omvang:

62.91 meter; 1061 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat vele foto's, fotoboeken en een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Stoomvaartmaatschappij Nederland werd op 13 mei 1870 opgericht te Amsterdam. Doelstelling van de Maatschappij was een geregelde stoomvaartdienst op Nederlands-Indië te exploiteren via het Suezkanaal. Het archief bevat onder andere stukken betreffende de oprichting, directie en organisatie. Verder zijn er stukken m.b.t. tewaterlatingen van schepen, bouwdossiers van de schepen, passagierslijsten, goederenvervoer, bevrachtingscontracten, scheepsjournalen en stukken betreffende aanvaringen, branden en schipbreuken. Verder zijn er financiële stukken als balansen, jaarverslagen en jaarstukken. Ook is er correspondentie met agenten. Tevens is er veel documentatie in de vorm van boeken, artikelen, foto's, tekeningen etc.

Archiefvormers:

  • Stoomvaartmaatschappij Nederland Nederlandsche Scheepvaart Unie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in