Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

NVvP

2.19.221
W.J.A. Koolen, Bureau Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.221
Auteur: W.J.A. Koolen, Bureau Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2009

(c)

Periode:

1871-2006
merendeel 1960-2005

Omvang:

20.30 meter; 1071 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale handgeschreven en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de interne organisatie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en nationale en internationale samenwerking, de wetenschappelijke en de beroepsmatige belangenbehartiging van de leden, de opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg en de praktijk van de beroepsuitoefening als psychiater.

Archiefvormers:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie , 1871-1898 en 1974-
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, 1898-1974
 • Vereniging Nederlandse Psychiaters (VNP) 1977-1994 ,
 • Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie, 1971-2004
 • Stichting Antonia Wilhelmina Fonds, 1916-1953
 • Stichting C.U. Ariëns Kappersfonds, 1946-1993
 • Stichting Fondsen Psychiatrie, 1990-1998
 • Stichting Operatie Delta, 1993-1994

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Het archief is in 2008-2009 in opdracht van de vereniging bewerkt door mw. W. Koolen van Archiefburo Voorzee. De omvang het archief was oorspronkelijk 46,5 strekkende meters. Na inventarisatie bedraagt de omvang van het archief 22 meter. Dat is inclusief het nagekomen archief van de sectie Sociale Psychiatrie. Documentatie van derden is apart gehouden. Het archief bestond uit ordners, archiefdoosjes en losse stapels en zat deels in verhuisdozen. Van hetgeen in verhuisdozen zat, was een globale plaatsingslijst voorhanden. Oorspronkelijk werd het archief in een ruimte op het bureau van de vereniging bewaard. Een deel stond opgeslagen in een externe opslag. Het archief vangt aan in 1871, het jaar van oprichting van de vereniging en eindigt in 2005. In dat jaar vond een statutenwijziging plaats, waarbij de structuur van de vereniging wijzigde. In een enkel geval lopen de mappen door in 2006.

Er is begonnen met het doorlopen van het archief en het lichten van de series vergaderingen, statuten en eigen uitgaven. Deze stukken waren nodig om informatie over de structuur en inhoud van het archief te verkrijgen. De ordners zijn voorgesorteerd op onderwerp en stukken van de secties en subvereniging bij elkaar gezet. Vervolgens zijn deze onderdelen systematisch beschreven. Het archiefgedeelte 1871-1950 bestond voornamelijk uit notulenboeken en chronologisch geordende omslagen met correspondentie en verslagen. De omslagen zijn op documentniveau doorgelopen en zoveel mogelijk uitgesplitst naar onderwerp. Hetzelfde is gedaan met de correspondentieseries van de jongste 15 jaar. Er zijn omslagen op onderwerp aangemaakt of stukken zijn toegevoegd aan bestaande omslagen. Dit komt de toegankelijkheid van het archief te goede.

Bij de inventarisatie is de oorspronkelijke ordening, voor zover men daar van kan spreken, verlaten en er is gekozen voor een meer logische, op het bewaararchief afgestemde ordening welke is aangepast aan de onderwerpen die in het archief voorkomen. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch of van algemeen naar bijzonder geordend. Daar waar sprake is van een logisch verband tussen meerdere beschrijvingen of serievorming is het principe van de chronologie doorbroken. Bij het beschrijven is telkens het onderwerp of de zaak aangeduid en is de redactionele vorm in de beschrijving opgenomen.

De uiterlijke vorm is bijna altijd een omslag of een pak. In voorkomende gevallen is aangegeven of het om een register of boek (deel) gaat. De jaartallen verwijzen naar de looptijd van de in de omslagen aan te treffen stukken (het oudste en het jongste stuk). Bij jaarverslagen en jaarstukken gaat het om het jaar waarop het verslag betrekking heeft.

De archiefstukken zijn ontdaan van ijzerwerk, plastic en andere ongerechtigheden. De stukken zijn in omslagen gedaan en verpakt in dozen van zuurvrij karton. Het nummer voor de omschrijving verwijst naar de vindplaats van de omslag in de archiefdozen. Er zijn enkele registers van groot formaat.

Na bewerking is het archief omgenummerd in die zin dat de volgorde van de omslagen in de dozen gelijk is aan de volgorde van de beschrijvingen in de inventaris. In eerste instantie waren er 1034 inventarisnummers. Nadat de bewerking afgerond was, kwam er nog een aanvulling op het archief met stukken van de sectie Sociale Psychiatrie. Deze zijn in de bestaande inventaris geintegreerd, maar als nummerblok achteraan aangesloten. Het betreft inventarisnummers 1035-1071.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in