Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

NOC*NSF

2.19.204
W.F. van Buuren (NOC*NSF)
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.204
Auteur: W.F. van Buuren (NOC*NSF)
Nationaal Archief, Den Haag
2009

(c)

Periode:

1993-2007

Omvang:

9.50 meter; 760 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands (dit kan uiteraard variëren per archief, zie voorbeelden hieronder) . Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans , het Engels en het Duits .

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. (dit kan uiteraard variëren per archief)

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

[beknopte samenvatting van de inhoud van het archief]

Archiefvormers:

 • (verplicht, elke archiefvormer/archiefvormersoort indien van toepassing apart te beschrijven en wel als volgt:) Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) , 1993-2000
 • Fair Play Club , 1983-1989
 • Stichting Fair Play Club , 1989-1994
 • Stichting Fair Play Nederland , 1994-1997
 • Stichting Sport Tolerantie en Fair Play Nederland , 1997-2000

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief van NOC*NSF beslaat de periode 1993 tot 2000.

Het toegevoegd archief Fair Play beslaat de periode 1983 tot 2000.

Het archief van NOC*NSF is onderverdeeld in zes groepen:

 • Algemeen historisch NOC*NSF;
 • Olympische Spelen;
 • Thematisch;
 • Publicaties NOC*NSF;
 • Publicaties Body of Knowledge en
 • Fair Play
Binnen deze groepen zijn de archiefeenheden meestal alfabetisch op trefwoord geordend. Uitzonderingen op deze regel worden hierna per groep vermeld.

Algemeen historisch NOC*NSF. Dit deel bevat archiefstukken over vergaderingen, organisatie van de vereniging en bestuursaangelegenheden. De kern van dit gedeelte historisch gedeelte vormen notulen en jaarverslagen.

Olympische Spelen. NOC*NSF is verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen. De archiefstukken zijn chronologisch per Spelen geordend: eerst Lillehammer (1994), dan Atlanta (1996), Nagano (1998) en tenslotte enkele mappen over de voorbereiding op Sydney (2000). De archiefstukken bevatten informatie over accreditatie, reis, verblijf en huldiging van Nederlandse Olympiërs. Interessant zijn ook de verslagen van de Chef de Missions.

Thematisch. Dit gedeelte is onderverdeeld in de volgende thema’s: Internationale Zaken; Overheid en Politiek; Public Relations, communicatie en marketing; Sportfinanciering; Sport en Gezondheid; Sportontwikkeling (Breedtesport) en Topsport. Deze indeling volgt in grote lijnen de verschillende werkvelden van NOC*NSF. Publicaties NOC*NSF. Deze eigen publicaties van de sportkoepel zijn zeer divers wat betreft vorm (rapporten, boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) en inhoud. De inhoud varieërt van informatie over vrouw en sport, sport en verzekering tot een sportevenementenkalender. De ordening van deze publicaties is asystematisch.

Body of Knowledge. Apart ondergebracht zijn de publicaties van het project Body of Knowlodge (BOK). Dit zijn rapporten die verslag uitbrengen van praktijkgericht topsportonderzoek. Deze publicaties zijn chronologisch geordend.

Fair Play. Het laatste deel betreft een zogeheten toegevoegd archief over het onderwerp Fair Play. In de periode 1999-2000 kreeg NOC*NSF de regie over het Fair Play-beleid in de Nederlandse sport. Als gevolg hiervan werden ook de archieven van organisaties die zich tot dan toe met Fair Play bezig hadden gehouden toegevoegd aan het NOC*NSF archief.

Fair Play gaat over respect en sportiviteit in de sport. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstonden diverse initiatieven op dit gebied. De Nederlandse Sport Federatie organiseerde in 1984 een studiedag over jeugdsport en Fair Play en bracht in 1987 een Fair Play schoolagenda op de markt. Inmiddels was het idee van Fair Play in de sport opgepakt door de Nederlandse Culturele Sportbond, de Nederlandse Christelijke Sport Unie en het Nederlands Handbal Verbond. Er werd een vereniging opgericht: de Fair Play Club Nederland (1983). In 1989 werd de vereniging omgezet in de Stichting Fair Play Club Nederland. In 1994 veranderde de stichting van naam in Stichting Fair Play Nederland. Uiteindelijk werd de naam Stichting Sport Tolerantie en Fair Play Nederland. Bekend werd de actie Fair Play scoort altijd, een meerjarige campagne gericht op jeugd in de leeftijd van 9 tot 16 jaar.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in