Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

STICUSA

2.19.114
M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.114
Auteur: M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1947-1991
merendeel 1948-1989

Omvang:

27.70 meter; 1075 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat geluidsbanden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA), het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen en de Adviesraad voor Culturele Samenwerking. Het archief van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA) bevat ondermeer stukken met betrekking tot steunverlening aan instellingen op cultureel- en wetenschappelijk gebied in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Ook bevat het stukken van projecten inzake onderwijs, wetenschap, technische projecten en natuurbeheer in Suriname en de Nederlandse Antillen. Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen bevat voornamelijk stukken over regionale projecten buiten Europa, zoals betrekkingen met Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Het archief van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking bevat vooral stukken met advisering omtrent de culturele samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Archiefvormers:

 • Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk
 • Comité van Voorbereiding van de Culturele Samenwerking tussen Nederland en Indonesië
 • Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
 • Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen STICUSA
 • Vertegenwoordiger van de Sticusa in Suriname
 • Lichtveld, L.A.M.
 • Reinink, H.J.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van afkortingen

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaose kunstenaars, monografieën139-12
Debrot, portret van Cola145-8
Kunstonderwijs in Suriname32-7, 66-6, 73-5
Kunstprijs Suriname103-8
Opdrachten wegens jubileum Sticusa89-13
Opdrachten voor Nederlandse Antillen118-11
Sticusa-beleid160-9
Uitleencollectie Sticusa, catalogus142-7
Vries, toelage Surinaams kunstschilder E. de7-9
Begroting Sticusa19561-1, 2-3, 3-3
19571-4, 5-10, 6-4, 7-3, 8-3, 14-3
19589-4, 12-4, 13-3, 28-3
195916-10, 19-3, 20-3, 21-1, 22-7, 25-5, 27-6
196025-6, 27-5, 28-4, 33-5
196130-3, 33-4, 45-3
196238-7a, 41-4, 46-4
196343-3, 44-3, 46-6, 51-4
196452-3, 54-5
196552-4
196656-7
196759-5
196862-4
196963-6
197067-4
197172-3, 84-5
197276-6, 77-6, 86-7, 89-5
197381-5, 87-4, 92-5, 93-5, 96-8
197488-4, 89-7, 100-6, 102-8
197592-6, 93-6, 107-5, 110-5, 115-5
1976103-1, 104-5, 115-7, 116-5, 120-5
1977122-10, 125-3, 126-6
1978119-6, 120-7, 127-5
1979124-7, 131-5, 134-4
1980128-5, 135-7, 139-4
1981132-4, 140-5, 141-5, 144-6
1982137-11, 142-5, 145-7, 146-5, 148-6, 149-6
1983143-7, 146-6, 147-6, 149-7, 151-6, 152-4, 153-5
1984149-8, 151-7, 154-6, 156-5, 159-8, 161-4
1985154-7, 155-6, 156-6, 163-16, 166-7
1986161-7, 173-17
1987165-5, 178-8
1988170-10, 171-4, 178-11
Bestuur SticusaAfvaardiging naar openingen64-6
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter64-5, 75-11, 90-4, 92-4, 93-4, 112-5
Bezoek aan Ned.Antillen127-4, 133-4
Brief voorzitter89-4
Bijdrage aan Liber Amicorum166-11
Hermans, dr H.G., mededelingen aan de pers13-8
Huisvesting Sticusa6-12
Installatie bestuur1-0, 1-2, 1-3
Instelling van een dagelijks bestuur59-4
Ontslagverzoek secretaris166-5
Positie en titel directeur76-4, 77-4, 78-4
Positie Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname1-4, 74-7
Reglement secretaris2-5, 3-4, 89-9
Rumoer rond Sticusa21-1, 74-5, 75-5, 76-12, 77-12, 78-6,
Samenstelling bestuur70-4, 74-4, 111-5, 112-5, 126-4, 135-5, 143-6, 145-6, 159-7
Samenwerking Caribbean Commission8-9, 9-10, 10-10
Vacatures19-4, 19-4, 19-5, 20-5, 22-8, 22-8, 22-9, 41-3, 54-3, 57-4, 58-4, 59-3, 64-4, 78-1, 79-4, 83-4, 84-4, 86-5, 87-3, 90-4, 91-5, 112-5, 118-6, 121-6, 122-6, 123-4, 124-6, 128-4, 129-4, 166-4
Vacature Dagelijks Bestuur86-4
Vacature secretaris166-6
Vertegenwoordiging in bestuur NAKS68-8
BibliothekenAanschaffingen, bibliobussen91-9, 128-7, 147-8, 169-8
Aanschaffingen, materiaal48-6, 61-6
Aanschaffingen, tijdschriften en boeken51-6, 65-10
Algemeen beleid Suriname en Curaçao3-3
Aruba, projecten137-9
Aruba, technische bijstand147-9
Aruba, voorzieningen142-11
Bonaire, planning154-8
Centrale catalogus Ned.Antillen, subsidie135-9, 140-7, 144-10, 163-15
Curaçao, wetenschappelijke bibliotheek29-4, 45-5, 81-9, 82-7 92-8, 93-8, 96-6
Curaçao, kaarten en prenten163-13
Landbouwproefstation, schenking boeken45-6
Leesliftproject uitgeverij Omniboek156-11
St.Eustatius, opening van151-9
St.Maarten, opening van151-9
Suriname, opleidingen104-6
Suriname, boeken Sociaal-Economische Faculteit106-8
Uitzending bibliothecarissen24-5, 119-12, 136-12, 143-11
Cultureel beleidAntilliaanse nota inzake Sticusa65-11, 66-5
Aruba, gevolgen Status Aparte163-5
Beleid van Sticusa58-9, 76-12, 77-12, 82-4, 83-5, 84-11, 85-3, 95-10, 96-, 97-5, 103-11, 105-9
Bespreking met KabNa148-10
Bespreking met minister Bakker71-7
Bespreking met minister De Gaay Fortman99-4
Bespreking met minister Pieternella105-10
Bespreking met minister-president Rozendal124-5
Bespreking met Socurna en culturele centra144-5
Bespreking met Socurna-delegatie137-12
Bespreking met vaste commissie 2e Kamer99-5
Besprekingen in Suriname 197072-6, 73-10
Brief aan minister Lardinois86-6
Brief gevolm.minister Ned.Antillen103-2
Brief gevolm.minister Suriname78-13
Brief Kabinet Surinaamse en Ned.Antilliaanse Zaken82-3, 83-2
Brief minister Ned.Antilliaanse Zaken144-5
Brief minister Surinaamse en Ned-Antilliaanse Zaken104-2
Brief minister van Buitenlandse Zaken79-7
Brief minister-president Suriname36-4
Brief vice-minister-president82-3, 83-2
Debat Eerste Kamer11-6
Foto's voor gevolm.ministers66-7
Hoetink, voorstellen prof. dr H.154-11, 155-4
Hoog, nota van B.J.E.M. de84-11
Jabaay, motie147-7
Lier, nota van prof. R. van84-11, 85-3
Meerjarenplan Suriname1-4
Nederlands Vrouwen Comité18-7
Ombuiging cultureel ontwikkelingsbeleid136-10
Organisatie en taak Sticusa5-9, 6-3, 47-6, 48-7, 49-6, 84-7
Pos, H., beleidsnota Sticusa in de West61-8
Positie en structuur Sticusa48-7, 49-6, 172-1, 175-13
Positie Sticusa na 1989167-5
Relatie met Suriname en de Ned.Antillen75-10, 106-6
Relatie tot de landsregeringen92-12, 93-1, 94-11
Samenwerking met Kabinet gevol.minister Suriname89-10
Socurna, meerjarenplan139-6
Socurna, ontwerp-brief aan135-11
Socurna, subsidie131-7, 131-8
Sticusa beleid80-4
Structuur culturele samenwerking126-5
Taak Sticusa55-7, 56-1, 57-12, 59-10, 62-6, 69-4
Toekomstig beleid Sticusa49-7
Vijfjarenplan20-4, 22-3, 23-3, 25-4
Visie Eerste-kamerlid18-8
Culturele centraAanschaf bedrijfsauto's145-12, 163-9
Aanschaf materialen Aruba145-10
Aanschaf materialen Bonaire120-8
Accountantsverslag CCA122-9, 123-6
Administratie Suriname32-8
Apparaatskosten121-8, 122-7, 123-5
Begroting8-4, 9-6, 10-4, 18-4, 35-7, 95-5, 119-8, 121-12, 125-4, 127-6, 127-7, 131-6, 133-6, 141-6, 143-8, 144-8, 147-5, 149-6
Begroting, tekort18-5
Begroting, delging tekort Curaçao126-9
Bouwkundige voorzieningen, Curaçao en Suriname28-5, 32-6, 33-6, 43-7
Bouwkundige voorzieningen, St.Maarten106-12
Bouwkundige voorzieningen, Suriname92-10, 93-10, 121-9
Brief van CCS-bestuur102-7
Culturele activiteiten buiten Paramaribo9-5, 10-3
Curaçao, gang van zaken61-7
Eigendomsoverdracht CCS-gebouw95-9
Faciliteiten Cultureel Centrum Suriname109-6
Geschenk Cultureel Centrum Curaçao111-7
Kunstwerk voor nieuwbouw CCC120-9
Lustrum CCS82-9
Organisatie culturele centra Ned.Antillen119-14
Organisatie CCC43-6
Overleg culturele organisaties in de West73-7, 92-11, 93-11, 101-1
Personeel17-6
Positie culturele centra Ned.Antillen124-9
Protocol van besprekingen102-6
Raad voor Culturele Aangelegenheden Suriname71-6
Regionale culturele manifestaties74-9
Restauratie cultureel gebouw De Tempel Curaçao129-11
Restauratie gehoorzaal CCS81-7
Saba, doelsubsidie142-8
St.Maarten, doelsubsidie142-8
Subsidieverlening aan Culturele Centra14-4, 16-8, 17-9, 29-3, 42-6, 47-4, 48-3, 52-5, 54-6, 55-4, 56-4, 57-8, 59-6, 64-10, 64-9, 65-7, 66-9, 67-5, 70-6, 72-4, 76-7, 76-8, 77-7, 77-8 78-10, 78-11,78-9, 81-6, 87-5, 87-6, 88-5, 89-8, 92-7, 93-7, 99-6, 102-12, 102-13, 112-6, 113-8, 115-8, 117-5, 117-6, 119-7, 122-11, 123-7, 123-8, 124-8, 129-8
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Nickerie75-8, 108-5
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Wageningen107-9
Subsidie, discussienota90-8
Subsidie, voorschotten op6-14
Subsidie, zusterstichtingen22-6
Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Tribune CCC131-11
Vergadering met culturele centra Ned.Antillen101-1
Verhouding CCS-Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Verzendkosten materialen35-8
Voorzieningen CCA136-13
Voorzieningen CCC127-8, 129-6, 139-7
Voorzieningen St.Maarten97-4
Deskundigen, uitzending vanArbeidsvoorwaarden20-7, 22-4, 31-4, 32-3, 47-3, 132-5, 133-5, 137-5, 138-6
Diverse uitzendingen30-10, 38-2
Kamerman, salaris67-10
Maandelijkse rapportage van deskundigen76-9, 77-9
Model-contract67-9
Schoenbeck, salaris66-8
Uitzendingen naar Aruba94-10
DiversenGenootschap van Vrienden Nederland-Antillen, subsidie176-8
Nederlands-Antilliaanse Voetbal Unie, subsidie129-10
Stichting Intervista, subsidie177-7
Film, produktie en voorzieningenAlgemeen5-6, 6-11, 9-8, 10-5, 11-3, 14-5, 15-5
Aankoop foto-archief Fischer131-14
Aanschaf van apparatuur6-13
Bioscoopjournaal78-12, 82-10
Filmliga, programma's16-6, 24-4, 82-11, 83-8, 87-11
Filmproduktie Almacita di Desolato159-12, 162-9, 163-7
Filmproduktie Ava en Gabriel171-6, 175-9, 177-5
Filmproduktie De Antilliaanse mens en zijn creatief bezig zijn173-15
Filmproduktie Debbie149-9
Filmproduktie Desiree143-12, 156-10, 159-10
Filmproduktie Dit is Robin Crusoe niet171-8
Filmproduktie Dubbelspel152-8
Filmproduktie Duel in de diepte123-9
Filmproduktie Eilandfilms178-15
Filmproduktie F. de Rooij142-10
Filmproduktie Feduco/Cozac166-14
Filmproduktie Felix de Rooy136-4
Filmproduktie Het ontstaan van het Papiamentu151-1, 152-6, 153-8, 162-10
Filmproduktie Matriarchaat zonder macht162-11, 165-6
Filmproduktie Mijn zuster de negerin122-16, 129-7
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Filmproduktie Ned.Antillen en Aruba164-7
Filmproduktie Odyssee d'Amour167-9
Filmproduktie Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Filmproduktie Operation Makonaima86-11, 97-2
Filmproduktie over Edgar Palm147-10
Filmproduktie over Ned.Antillen en Aruba86-10, 159-11, 164-7
Filmproduktie Regenboogvrouwen167-11, 169-9
Filmproduktie René van Nie/Walburg Films136-5
Filmproduktie San Nicolas168-13, 173-12
Filmproduktie Scorpio Films109-9
Filmproduktie Stichting Hanascine177-11
Filmproduktie The aftertaste of sherry171-9
Filmproduktie Vrouwenbrieven147-11, 148-8
Filmproduktie Wan Pipel113-6
Filmproduktie Zoals zij die dromen177-10, 178-14
Filmprodukties, diverse119-10
Ikon-filmproject Bonaire130-9
Onderwaterfïlmproject176-6
Onderwijsfilms168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijsfilms Ned.Antillen en Aruba167-8
Polygoon, brief83-2, 84-10, 85-5
Polygoon, film Ned.Antillen52-10
Polygoon, nieuws73-4
Prijsvraag filmscenario79-8
Stichting Jeugdfilm63-8
Thomas, E., contract10-7
Vervanging convertor135-10
Videoproduktie Hubertud Arubanu175-10
Videoproduktie Moveshon foi Kurason143-12
Videoproduktie Nos Grandinan177-6
Video Trainings Instituut Suriname95-8
Vries, verslag regisseur D. de75-6, 76-10, 77-10
Vriesman, D., rapport filmactiviteiten in de West62-7
Zichem, G., film over Suriname106-11
FondsenwervingSubsidie van particulieren14-6, 15-3, 16-4
Subsidievoorwaarden8-7
Vries, prof dr E. de, rapport subsidiëring van Sticusa door particulieren14-7, 15-4, 16-3
Gemengde CommissieOverleg met177-12
Rapport131-18, 132-9
JaarrekeningBespreking concept-jaarrekening12-3, 18-3, 26-4, 31-6, 39-4, 45-2, 50-3, 53-3, 57-5, 60-3, 63-4, 65-, 78-8, 84-6, 91-6, 98-3, 106-5, 115-6, 120-6, 126-7, 144-7, 153-6, 161-5, 166-8, 173-18, 178-9, 179-5
JaarverslagBespreking concept-jaarverslag8-5, 16-9, 26-3, 27-4, 30-5, 39-3, 51-5, 53-4, 60-4, 65-4, 70-5, 71-4, 75-4, 78-7, 91-7, 98-4, 106-4, 114-6, 119-13, 139-5, 144-7, 148-7, 154-5, 161-6, 166-9, 173-1, 178-10
Jubilea SticusaAlgemeen86-8, 87-8, 88-8, 89-12, 89-13, 169-7, 173-16, 174-7
Engels, feestbundel dr C.118-12, 119-9
Kroniek 20 jaar Sticusa73-9, 74-6
Literaire wetenschappenBibliografie Ned.Antillen140-8, 145-13, 148-9, 153-7, 156-7
Boekenweek Curaçao141-7
Debrot, expositie Cola162-7
Debrot, interview Cola121-7
Debrot, portret Cola145-8
Debrot, publicatie verzameld werk Cola151-8
Debrot, symposium Cola163-12
Fonds voor de Letteren105-6, 116-7
Hartog, register boeken dr J.131-13
Hulporganisatie Nederlandstalige gebieden, subsidie111-9, 112-7, 113-10
Kinderboekenweek CCC131-15
King, publicatie handschriften Johannes106-9
Lezingen Nederlandse schrijvers73-3
Literaire prijs 1973102-11
Literaire prijzen Ned.Antillen122-12
Literaire prijzen Sticusa111-6
Literaire prijzen Suriname119-15
Literatuur Caraïbisch gebied92-9, 93-9
Lo-A-Njoe, dichtbundel Clyde145-9
Manifestatie Nieuwe Kerk Amsterdam149-10
Manifestatie Poëzie Hardop108-6
Pal, manuscript J. de122-13
Project Bijscholing Schrijvende Pers133-8
Publicatie Antilliaans verhaal175-5
Publicatie Ata Palabra139-9
Publicatie boek over Suriname103-7, 107-6
Publicatie Nulde hoofdstuk Antilliaanse literatuur164-6
Publicatie Papiamentu woordenboek132-7
Publicatie Stroomzigt163-11
Publicatie van encyclopedieën over de West53-9, 56-8, 102-14, 143-9
Schrijvers Prentenboek117-8
Schrijverscongres Ned.Antillen134-8
Schrijversportret Sonia Garmers168-5
Steun aan schrijvers88-7, 89-11
Stichting Schrijvers in Beeld173-8
Televisieprogramma Nederlandse literatuur45-9
Tijdschrift De Stoep, subsidie102-10
Van Eeden Fonds106-13
Musea en monumentenCuraçaosch Museum, aankopen139-11, 139-14
Curaçaosch Museum, vitrines162-8
Curaçaosch Museum, uitzending deskundige6-6, 7-4
Expositie iconen Curaçao139-13
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Monumenten Sint Eustatius107-7
Ozinga, studiereis prof dr M.D.40-4
Ozinga, uitgave boek prof dr M.D.13-14
Restauratie Curaçaosch museumbezit128-10
Restauratie gebouwen Park Washington140-14
Restauratie ruïne Stichting Jodensavanne107-10
St. Eustatius Historical Foundation156-9, 160-7, 162-6
Surinaams Museum, extra subsidie107-8
Surinaams Openluchtmuseum67-6
Televisieproject Museumland177-4
Temminck Groll, studiereis ir C.40-4
Muziek en dansAntilliaanse muziekbundel, publicatie138-8
Aruba, dans- en balletschool126-15
Aruba, lichtorgel Cas di Cultura164-5
Arubaanse Muziekschool17-8
Arubaanse Muziekschool, subsidie140-15
Balletproject163-8
Bonaire, uitzending muziekdocent136-8
Centro pro Arte, aanschaf instrumenten131-10
Centro pro Arte, aanschaf geluidsinstallatie131-12
Contract docent Bonaire156-13
Corsow, dansgroep67-13
Croes, langspeelplaat E. la159-9
Curaçao, muziekacademie126-11
Curaçaose Muziekschool68-4, 73-8
Curaçaose Muziekschool, aanschaf instrumenten137-6, 145-11
Daniskas, rapport muziekonderwijs in de West79-11
Dansproject Gabri Christa165-8
Fundashon Instituto di Musika131-16
Fundashon Instituto di Musika, aanschaf instrumenten144-15
Kerkorgels, reparatie en onderhoud15-8, 33-7, 35-9, 38-3, 140-13
Ko-Afingita, subsidie Stichting146-9
Muziekdocenten op de Antillen, salaris69-7
Muziekdocumentatie Nederlandse Antillen130-11
Perrenal, langspeelplaat Julio178-12
Saba, muziekonderwijs128-8
Schoolconcerten43-8
St.Eustatius, uitzending muziekdocent144-13
Suriname, uitzending fagottist7-6
Suriname, uitzending muziekdocente T. Crone28-6
Suriname, Volksmuziekschool49-5, 56-5, 65-6, 81-1, 88-6, 94-5, 103-5
Suriname, Volksmuziekschool rapport82-6
Toernee Antilliaanse groepen138-9
Toernee Arno Huibers177-9
Toernee Cola i su grupo di Tambu136-6
Toernee Cora van Drimmelen51-8
Toernee groep NAKS69-8
Toernee Grup Folkloriko Kreativo152-5
Toernee Grup Issoco166-12
Toernee Grupo Folkoriko en Polygots105-7
Toernee Grupo Issoco160-8
Toernee J.Leerdam, The meeting177-8
Toernee Les Scheppies178-13
Toernee Libi Span103-6
Toernee Littekens/Nasmaak174-5
Toernee Maranatha Koor91-10, 94-9
Toernee Mendelsohn Trio174-4
Toernee Nel Oosterhout52-7
Toernee Orangemelted167-10, 168-8
Toernee Un anochi largu140-11
Toernee Willem Breuker Collectief146-7, 161-10, 174-x
Toernees, diverse165-9, 167-6, 173-10, 176-7
Vesseur, W., rapport restauratie schouwburgen53-8
NatuurbeheerDierentuin Bonaire, subsidie46-11
Natuurreservaat op Bonaire, subsidie96-7
Stinapa, subsidie126-10, 133-7, 146-8, 161-8
Stinasu en Kensuna, subsidie99-7
Omroep, radio en tvAanschaf beeldnormvertaler140-12, 141-8, 142-6
Aanschaf materialen Curaçaosche Omroep11-5
Aruba, programmalevering aan ATM173-13
Aruba, samenwerking NOS-ATM151-12, 169-12
Aruba, technische bijstand aan ATM170-6
Aruba, televisie-overleg136-9
Aruba, trainingscursus Tele-Aruba134-6
Begroting, televisie87-12
Begroting, televisie 1962-196345-4
Begroting, Wereldomroep81-4, 89-6
Besprekingen over TV-uitwisseling103-2
Co-produktie Asina Tabata III160-6
Co-produktie Boka Sarantonio157-6
Co-produktie Dera Gai175-8
Co-produktie Geschiedenis Ned.Antillen164-8
Co-produktie kinderseries televisie137-8
Co-produkties televisie141-9
Commissie Radio en Televisie44-6
Commissie Radio en Televisie, verslag45-7
Curaçao, NOS correspondent in91-8
Curaçaosche Omroep, financiële moeilijkheden46-10, 47-5
Geluidstechnicus Suriname, uitzending46-9
Kijk- en luisteronderzoek Ned.Antillen169-10, 170-4, 176-x
Kijk- en luisteronderzoek Suriname108-7
Panoramiek-programma's van de NOS97-2
Radio Nederland Training Centre126-13
Radio Nederland Wereldomroep, brief directeur78-14
Radio Nederland Wereldomroep, subsidie121-10
Radio, omroep in de West19-6
Radio, programma's RVU174-6, 175-4
Radio, programma TROS134-11
Radio, voorlichtingsprogramma's143-12
Samenwerking Antilliaanse televisie en Wereldomroep150-7
Samenwerkingsproject Boy152-7
Televisie, overleg136-9, 175-11
Televisie, programma Nederlandse literatuur45-9
Televisie, programma Teletrip136-7
Televisie, project Archeologie156-12
Televisie, transcripties13-7, 34-5
Televisiejournaal, opname Vlaamse onderwerpen58-7
Televisieprogrammering32-4, 42-7, 82-5
Televisieproject Ikon-Zichem113-7
Televisieproject Museumland177-4
Televisieproject Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Trainingscursus Radio Ned.Antillen134-7
Verzending programma's59-9, 67-11
OnderwijsArubaanse leraren39-7
Bursalen4-5, 5-5, 13-11
Bursalen, reglement45-8
Cursus administratie17-4, 18-10
Foreign Student Service30-7, 41-5, 49-3, 51-7, 52-6, 54-7, 56-6, 58-6, 64-8, 72-5, 75-7, 79-5, 81-8, 83-7, 87-7
Hoger onderwijs in de West2-apr
Hogeschool Ned.Antillen127-9
Lustrum Universiteit Suriname94-6
Materiaal voor basisonderwijs141-10
Onderwijs-expositie Ned.Antillen129-9
Onderwijs-project Suriname Comité105-8
Onderwijsfilms167-8, 168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijstentoonstelling168-11
Opleiding leraren in Suriname88-10
Project educatieve vorming via dagbladpers133-9
Samenwerking Universiteit Groningen met de Ned.Antillen167-7
Student working papers138-11
Studiereis Arubaanse MTS-ers128-11
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Volkshogeschool Suriname, subsidie100-7
Oprichting en liquidatie SticusaOprichting1-2, 1-3
Bestemming batig saldo oude Sticusa15-7
Liquidatie166-15, 179-7
Liquidatie, brief KabNa178-6, 178-7
Liquidatie, overleg werkgroepen178-6
Statuten en wijzigingen26-6, 55-3, 67-7, 110-6, 157-4, 158-1, 164-4, 165-4
Personeel SticusaAlgemeen11-9, 13-5, 20-8, 24-6, 27-3, 30-8, 33-8, 37-4, 40-3
Arbeidsvoorwaarden20-6, 22-, 57-6, 61-5
Functiewaardering46-5
Onderzoek Formatiecommissie90-6, 96-2
Ontslag mevr. Borel76-3, 77-3
Overname personeel27-9
Pensioenen18-6, 25-7, 28-7, 30-9, 57-7
Personeelsreductie163-4
Positie hr. Gordijn69-6, 70-7
Salarissen3-mrt
Uitbreiding formatie37-3
Sociaal-cultureel werkBeroependeskundige Suriname, uitzending12-7
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg130-10, 131-9
Gemeenschapscentrum Hindoestaanse immigratie88-9
Kapasi-Temere, subsidie Stichting109-7
Osticeba, subsidie Fundashon137-10
Renselaar, H.C. van, uitzending cultuur-socioloog13-9
Sociaal-cultureel werker Curaçao134-5
Sociaal-cultureel werk in Puerto Rico6-8
Sociaal-cultureel werk Ned.Antillen, onderzoek130-8, 144-16
Sociaal-cultureel werk Suriname11-11, 12-8, 13-4
Socio-demografische studiën, serie118-8
Sociologisch onderzoek Suriname6-10, 7-5
Stagecentraplan Sociale Academie106-14
Stichting Gemeenschapswerk NAKS Suriname, subsidie69-8, 74-8, 79-6, 106-7, 108-4
Surinaamse Y.W.C.A.8-8, 9-9, 10-12, 50-4
Trainer jeugdleiders, uitzending58-8
Vormingsmedewerker Bonaire, uitzending119-11
Werkgroep cultureel en sociaal onderzoek129-5
TentoonstellingenExpositie Cola Debrot162-7
Jaarbeurs Suriname43-4
Koningin, 10 Jaar11-10
Onderwijstentoonstelling168-11
Project Negrofilia168-10
Stichting Jaarbeurs Suriname104-2
Symposion op Curaçao9-7, 10-11, 11-7, 31-7
ToneelAerts, C., bezoek impressario aan Ned.Antillen140-10
Antillen Theater Project130-5
Brief Caribiton57-11
Brulin, brief CCC inzake Tone83-6, 84-9
Caraïbisch toneel in Nederland37-6
Cosmic Illusion Productions169-6, 170-8
Lekentoneel Ned.Antillen24-7
Musical van Bonaire171-11
Openluchttheater46-8
Opleiding jongeren32-5
Passiespel Da Pinawiki94-8
Regisseur, uitzending16-7, 33-9
Regisseur, uitzending H. Zoutendijk73-6
Regisseur, uitzending Ned.Antillen52-8
Schouwburg Curaçao34-4, 35-4
Stichting Schouwburg Aruba168-9
Suriname, toneel6-9, 13-10
Thalia-gebouw Suriname39-6
Theaterproductie Hoofden van de Oayapok171-10
Toernee Gaga171-7, 173-11
Toernee Grupo Teatral Aruba132-6
Toernee R.Collins en H.Tjon161-12
Toernee Surinaamse groep59-8
Toneelfestival Aruba144-14
Trupialen, clubgebouw30-6
Volkstoneel Suriname34-7, 35-6, 43-5, 44-4
UitgeverijenUitgeverij, Antilliaanse, subsidie139-15
Uitgeverij, Antilliaanse Kolibri, subsidie151-12a, 163-10, 168-7, 170-9
Uitgeverij Flamboyant, subsidie125-5
Uitgeverij Pressag, subsidie109-8
VoorlichtingActiviteiten in Nederland27-8, 62-5
Antilliaanse reeks118-10, 126-12
Bekendheid Sticusa24-8, 25-8, 26-7
Cultureel Mozaïek102-9, 114-7
Documentaires over de West8-6
Educatief kwartetspel Suriname en de Ned-Antillen104-7
Film over Ned.Antillen86-10
Film over Ned.Antillen en Aruba159-11, 164-7
Indiaanse culturen in Suriname95-4
Kweekscholen-project53-6
Leraren M.O.6-7, 7-7
Op scholen30-4, 31-3, 42-, 53-5, 81-12
Publicatie Aruba, scenes and behind the scenes173-7
Publicatie Cultureel Mozaïek94-7
Radiolezingen34-3, 35-3, 36-3, 40-6
Radiovoorlichtingsprogramma's143-12
Schooltentoonstelling82-8, 83-10
Stichting Grafische Communicatie, subsidie127-9, 130-6, 137-7, 144-11
Stichting Interkommunikatie, subsidie166-13
Sticusa Journaal11-4, 16-5, 24-3, 76-11, 77-11, 78-5, 109-10
Surinamers en Antillianen in Nederland65-9
Televisiedocumentaire91-11
Tijdschrift Christoffel, subsidie12-5
Vereniging Antilliaanse Dagbladpers, subsidie121-11
Verspreiding lectuur6-8, 9-11, 10-6, 10-9, 79-9
Wereld-Bibliotheek, publicaties13-6
West-Indische Gids, subsidie (Nieuwe)111-8, 118-9, 122-15, 136-11, 145-13a
WerkbezoekenVerslagen van bestuursleden en medewerkers4-3, 4-4, 5-3, 5-4, 6-5, 9-3, 10-13, 11-8, 12-9, 13-13, 15-6, 16-11, 17-3, 25-3, 33-3, 40-5, 41-7, 42-, 46-7, 50-5, 63-7, 90-7, 90-7, 118-7, 119-5, 128-12, 129-13, 140-6, 145-1, 146-10, 146-10, 150-8, 154-10, 154-11, 155-, 155-4, 166-10, 170-11, 175-12
Wetenschappelijk onderzoekAttema, Y., publicatie over St.Eustatius117-7
Afrikanismen in Suriname, symposium81-11, 83-9
Archeologie, brief P.Glazema53-7
Archeologie, uitzending deskundigen138-10, 138-10, 143-10
Archeologie en ethnologie Suriname68-5
Archeologisch onderzoek Ned.Antillen150-5
Archeologisch onderzoek St.Eustatius154-9, 155-3
Archeologische kartering Saba168-4
Bolivar, publicatie over175-6
Bouwkunst in Suriname57-10
Brion, bronnenpublicatie Luis157-5, 175-7
Bijbelvertaling Papiamentu161-9
Caraïbische Geologische conferentie117-9
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut18-9
Caribbean Historians, conferentie Association128-9
Colloquium Antilliaanse onafhankelijkheid125-6
Corsten, publicatie F.E.84-8, 85-4
Creoolse negercultuur19-7
Cultureel-antropologisch onderzoek St.Maarten126-14
Cultuur-sociologisch onderzoek Suriname79-10
Dekker, J.H.H., publicatie manuscript139-10
Geologische gids Ned.Antillen138-12
Geschiedenis Curaçao5-6
Geschiedenis Suriname5-7
Geschiedenis van Suriname, herdruk56-9
Gezinssociologie in de Ned.Antillen95-6
Historische cartografie Suriname87-10
Jesserun, F., proefschrift37-5
Mitrasing, dr F.46-12
Natuurwetenschappelijke Studiekring68-3, 115-9, 116-6, 130-7, 151-10, 156-8, 162-5, 168-6, 173-6, 178-16
Netherlands Journal of Medicine128-6
Publicatie Bon Dia169-4
Publicatie Coral reef fishes of the Neth.Antilles134-10
Publicatie Geschiedenis Ned.Antillen150-6
Publicatie Nulde hoofdstuk geschiedenis Nederlandse Antillen169-4
Publicatie Ongeschreven geschiedenis169-5, 170-7
Publicatie Oorspronkelijke bewoners Ned.Antillen139-8
Publicatie Precious Stones140-9
Publicatie Rechtsgeschiedenis Ned.Antillen134-9
Publicatie Vogels Ned.Antillen144-12
Publicatie Volkenrechtelijke aspecten van de Antilliaanse onafhankelijkheid135-8
Publicatie wetsteksten Ned.Antillen122-14
Reinsma, dr R., publicatie41-6
Rens, dr L.L.E., studie52-9
Rijgersma, H. van, publicatie manuscripten171-5
Sabaanse bouwkunst165-7
Samenwerking universiteiten Groningen-Ned.Antillen168-15
Stichting Taalonderzoek Suriname12-6, 49-4
Stichting Volkslectuur Suriname3-3, 13-12, 17-5, 27-5, 33-1, 34-6, 35-5, 48-4
Stichting Wosuna10-8
Sypkens Smit, M.P., publicatie142-9
Taalbureau Suriname42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Volkenkundig medewerker, uitzending106-10
Volkslectuur, bureau Taalonderzoek en42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Voorhoeve, correspondentie met prof86-9, 87-9
Waaldijk, proefschrift27-7
Wetenschappelijk Instituut Suriname42-4, 43-9, 44-5
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
483Aardema, J.Sbibliothecaresse1972-1974
Alcmaer, M. vanNAtoneeldeskundige1969
Allard-de Kom, J.J.Sliterator1970
Antkowiak, P.NAmuziekdocent1975-1978
B
Bayens, H.NAbeeldend kunstenaar1961
484Bedacht, R.NAmuziekdocent1980-1987
Beekman, H.L.P.A.NAmuziekdocent1970-1972
Blommenstein, F. vanSpianodeskundige1970-1971
485Boer, L. deS, NAmuziekdocent1960-1964
Bonte, J.B.Smuziekdocent1965-1967
Bontje, P.NAmuziekdocent1974-1977
486Bouman, J.J.W.J.NAmuziekdocent1979-1981
Brink, W.S, NAmuziekdocent1975-1980
Broedelet, J.NAtoneelregisseur1960-1961
487Brulin, T. en P. KamermanNAtoneelregisseurs1969-1972 1976 en 1983-1984
Buurman, K.zie: Uschi, B.
C
488Caprino, E.P.Stoneelregisseur1970-1971
Coomans, H.E.NAbibliothecaris1959
Crone, T.e.a.S, NApianiste1960-1968
D
489Dahlberg, Y.zie: Sprangers, Ch.
Dam, J.A.NAmuziekdocent1981-1985
Daniskas, J.S, NAmuziekpedagoog1970-1971
490Derks, E.Smuziekdocent1961,1974
Dirkse, J.P.S, NAfilmvorming1970-1971
Duijn, S.Y.O. denNAdanspedagoge1974-1977
Dul, H.Smuziekdocent1962-1964
491Dijkman, J.G.Svormingswerker1969-1972
Dijkstra, C.NAbibliothecaresse1981-1985
E
Eavis, D.R.NAballetpedagoog1973-1974
Eavis-Arons, J.H.Sballetpedagoge1969-1970
492Eelvelt, P.NAtoneelregisseur1962-1963
Elings, H.W.NAmuziekdocent1978-1981
Ensberg, L. C.zie: Streef, C.A.
Every, B.Sregisseur1973-1977
F
Feldbrugge, B.H.NAmusicus1966-1971
493Flentrop, firmaS, NAorgelreparateurs1959-1972
494Flink, C.NAtoneeldeskundige1967-1968
Frankhuijzen, P.NAmuziekdocent1981-1984
Frese, H.H.Svormingswerker1971
G
495Gelderen, J.F.A. vanSvormingswerker1972-1975
Gerritsen, W.Sbibliothecaresse1971-1972
496Goud, A.NAballetlerares1959
Grimmelt, W.Sbibliothecaresse1965
497Groenendaal, M.H.Sdocente beeldende kunst1967
Groot, T. deNAballetlerares1959
Guensberg, M.Sbibliothecaresse1972
H
Haakman, H.Smuziekpedagoog1956
Hamel, M.NAtoneelregisseur1965-1966 1974-1975
Hasselaar, M. en Stenzen, A.NAmuziekpedagogen1958-1959
Hatterman, N.Sschilderes1956
498Hermans, J.NAmuziekdocent1980-1988
Hewitt-Huisman, M.Sballetpedagoge1958-1960
Heyer, L.M. denNAmuziekdocent1981-1985
499Hoek, W. vanNAtelevisiedeskundige1984
Holland, P.NAtoneelregisseur1964
Hooykaas, A.NAtoneelregisseur/adviseur1956
Huisman, M.Sballetlerares1956
I
Ianszen, A. en
Ianszen-Waller, S.Sdocenten vrije expressie1966-1968
J
Jong, M. deNAmuziekdocent1972-1978
500Jorissen, P.G.NAballetlerares1963-1965
K
Kamerman, P.NAtoneelregisseur1958-1960
Kessels, U.J.M.Sbibliothecaresse1956
Koolen-Stel, A.W.zie: Stel, A.W.
Koster-Linssen, F.NAbibliothecarese1983
Kreijen, W.M.G.H.NAmuziekdocent1979-1985
L
501Lafour, F.D.Stoneelregisseur1970-1973
Landheer, I.J.NAmuziekdocent1972-1978
Landheer-Snellen, A.NAmuziekdocente1972-1978
502Leeden, ir R. van der en Vlaam, P.S, NAtelevisiedeskundigen1970
Leeuwendaal, I.Sdocenten vrije expressie1966-1967
Leur, W. deSorgelreparateur1958
Lips, H.L.NAbibliothecaresse1981-1985
M
McElwin Daniel, L.NAmuziekdocent1979
503Meulen, S. van derNAmuziekdocent1972-1974
N
Nicasie, H.Smuziekdocent1960-1964, 1972
504Nicholls, A.H.NAtoneeladviseur, regisseur1972-1978
O
505Overberg-Diemerkool, M.NAmuzieklerares1968
P
Pasaribu, A.Smuziekdocent1968-1975
506Pilot, R.J.NAmuziekdocent1980-1983
R
Radier, T.NAballetlerares1961
Rooij, R. vanNAtelevisiedeskundige1983
Royen, B.R.M. vanS, NAtelevisiedeskundige1970
507Rijpkema-Huig, I.Sballetpedagoge1969
S
Schermer, P.NAmuziekleraar1963-1966
Schermij, M.J.P.NAvormingsleider1977-1978
508Schönbeck, R.NAtoneeldeskundige1967-1968
509Seyler, A.NAmusicus1961-1972
Smits, B.NAdirecteur muziekschool1962-1971
Spoor, R.NAmediadeskundige1978-1980
Sprangers, Ch. en Dahlberg, Y.Sballetlerares1970-1975
Steegenga, R.Sbibliothecaresse1972-1975
Steenstra, H.NAmuziekdocent1981-1983
510Stel, A.W.S, NAbibliothecaresse1975-1985
Stenzen, A.zie: Hasselaar, M.
511Stip, K.Stoneelschrijver1964
Streef, C.A. en Ensberg, L.C.Sbibliothecaresse1972-1973
Sweers, A.Stoneelregisseur1956-1962
T
512Tas, J.M. van dersbibliothecaresse1959-1961
Tesseling, T. vansballetlerares1956
Thomas, E.S, NAregisseur1954-1958
Tjon, H.Stoneelregisseur1970-1971
513Tresfon, C.NAmuzieklerares1963-1988
514Trigt, T. van derSlerares bewegingsexpressie1968-1969
Troost, J.M.NAdocente beeldende kunst1966
U
Uittenhout, S.M.T.Smedewerkster museum voor volkenkunde1975
Uschi, B. en Buurman, K.S, NAradiojournalisten1970
V
Vegt, A. van derSmuziekdocente1963-1966
Velzen, drs A.C. vanNAtelevisiedeskundige1984
Vervuurt, L.Smuziekdocent1960
Verwey, T.Stoneelregisseur1959-1964
Vlaam, P.zie: Leeden, R. van der
515Vreeburg, A.M.NAvormingswerker1965-1968
Vries, A.W. deNAmuziekdocente1978-1981
516Vries, D. deNAtoneelregisseur1969-1971 en 1976
Vries, E. deS, NAadviseur televisie1960
Vries, L.J. deSbibliothecaresse1968-1978 en 1990
Vries, T.F. de en Linders, A.Sbibliothecaressen1969-1971
W
517Wengen, dr G.D. vanSmuseumdeskundige1971
Witteman-Linders, A.Sbibliothecaresse1972
zie: Vries, T.F. de
Witteveen, L.NAtoneeltraining1983-1985
Z
Zomerdijk, H.J.Sorgelpedagoog1966-1971
518Zoutendijk, H.Stoneelregisseur1963-1979
Zwart, J.NAorgelrestaurateur1989
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
521Afro-American Culture EnsembleS, NAtoernee1970
Allard-de Kom, J.Svoordrachtskunstenares1973
Amsterdams Kern EnsembleNAtoernee1978
Antillen Theater ProjectNAtoernee1979
Ardito QuintetS, NAtoernee1970
B
Beetstra, M.zie: Kooiman, W.
Berghout, P.NAharpiste1982
Booi, L.NAzangeres1975
Breuker KollectiefNAtoernee1983
C
Coco, J.NAgitarist1961,197
Comedie 1960S, NAtoneelgroep1960
Croiset, J.S, NAacteur1963
D
522Daal, A.NAvoorzitter jury1978
Derks, E. en Ketwaru, E.Sconcerttoernee1973
Diekman, M.NAactrice1958-1959, 1969,1974
Drimmelen, C. vanSfluitiste1963
E
Ekker-van der Pas, Th.S, NAsopraan1975
Euwe, prof.M.S, NAschaakmeester1973
F
Feldbrugge, B.H.S, NAmusicus1968
Ferguson, M.S, NAtoernee1975
Flentrop firmaNAorgelreparateurs1982
Frid, G.zie: Spoorenberg, E.
G
523Gaaikema, S.S, NAcabaretier1968, 1975-1976
Gasteren, J.S, NAactrice1960
Geest, J. vanSkunsthistoricus1969
Geraerds, R.S, NAvoordrachtskunstenaar1964-1966, 1974
Grassère, G.NAvolksschilderkunst1977
H
524Hajary, M.Spianiste1972-1975
Hatterman, N.Sschilderes1956
Head, Heart and HandsNAtoernee muziekgroep1978-1979
Helstone, J.Sviolist1972
Henkes, D.NArestaurateur1977-1978
Hermans, W.F.S, NAauteur1968
525Hudson, N.NAzie: Sligte, S.
Hülsmann, K. en Radek, R.NAviolist/pianist1976
I
Indiase musici en dansersStoernee1973
J
Jansen, F.NAcabaretier1973-1974
Jansen, S.C.NAcantororganist1966
Jong, J. deNAcabaretière1985
Juda, J.NAvioliste1956,1964
K
526Kamadjojo, I.Skunstenaar1961-1963
Kassies, J.NAtoneeldocent1976
Kessels, U.J.M.NAbibliothecaresse (adviezen)1974
Ketwaru, E.zie: Derks, E.
Kieviet, dr F.K.NAvideo-apparatuur onderwijs1973
Kleine Toernee TheaterNAtoernee1970
Koning, A.J. deSmolendeskundige1969
Kooiman, W. en Beetstra, M.NAtoernee1968
Krebbers, H. en Olof, Th.S, NAviolisten1960
Kuhn, M.NAfluitiste1983
Kunst, J.S, NAlezing1956
L
527Lo-A Njoe, G.Skunstschilder1960
Lubberhuizen, G.NAhaalbaarheidsonderzoek naar Antilliaanse uitgeverij1980-1981
M
Maar, W. deSfotograaf1970
MarionettentheaterS, NAtoernee1965-1966
Martina, F.NAtoernee1978
Mendelssohn TrioNAtoernee1976
Moer, A. van derNAactrice1964,197
Moerdijk, C.S, NAactrice1963
Mol, A.S, NAacteur1972
Mulisch, H.S, NAauteur1970
Mungra, M.Sdicussieleider1972
N
528Nauta, P.NAbibliotheekcongres1975
Nederlands ConcertgebouworkestNAtoernee1970-1971
Nederlands Kamer OrkestS, NAtoernee1973-1974
Nederlands Koper QuintetNAtoernee1982
Nederlands PianokwartetNAtoernee1978-1982
529Nooteboom, C.S, NAauteur1970
Noordpool, SNAgitarist1984
O
Olof, Th.zie: Krebbers, H.
Oorschot, M. vanS, NAsopraan1972
Oosthout, N.S, NAvoordrachtkunst1963-1964
Osieck-Ybes, M.Spianiste1964
P
Palm, N. de en Rooy, F. deNApremiere film Desiree1984
Parra, P. de laScineast1970
Prins, L.S, NAschaakmeester1959-1961
R
530Radek, R.zie: Hülsmann
Renes, W.M.NAbibliothecaris1978
Reijn, R. vanS, NApantomimespeler1964-1965
Romondt, A. van e.a.NAbibliothecarissen1981
Roo, J. deNAjournalist1981
Roovere, J. deNAgrimeur1978
Rooy, F. dezie: Palm, N. de
Rooymans, A.NAtoernee gitarist1983
Rijnmond Saxofoon KwartetNAtoernee1979
S
Setten, A. vanzie: Visser, D.
Sligte, S. en Hudson, N.NAgrafische ontwerper televisie1979
Sonora ParamareraStoernee orkest1973
Spall, W. vanSoperadeskundige1975
Spoorenberg, E. en Frid, G.S, NArecitals1969-1970
531Stanton, M.NAtoernee pianiste1978
Stenz, W.S, NAmusicus1962
Sterman, O.S, NAvoordrachtkunst1960, 1971 1979
Surinaams Artiesten KollektiefStoernee1975
T
Tailleur, M.S, NAcabaretier1970
Tas, J. en Wilson, C.NAbibliotheekdeskundige1981
Tiedrie, toneelgroepNAtoernee1981
Tingel TangelS, NAcabaretgroep1963-1964
Toneelgroep 1960NAtoernee1960
Trio CaribeS, NAtoernee1970
Trio EuropéenNAtoernee1981
Twinkle StarsS, NAtoernee1973
U
532Ulsen, H. vanS, NAregisseur, acteur1968, 1979
V
Verhoeven, J.M.NAbibliotheekcongres1975
Vinne, K. van derS, NAzangeres1963
Viruly, A.NAauteur1956
Visser, D. en Setten, A. vanS, NAgitarist/zangeres1969
Visser, D.NAgitaartrio Visser1979
533Vogel, A.NAvoordrachtskunstenaar1966
Volendams KinderkoorNAtoernee1979
Vries, L. deS, NAlezing1956
Vries-Hamburger, L. deScreatieve vorming, huisvlijt1955-1958
W
Waal, R. deNA1984
Weg, S. van dezie: Wolf, J.
Wiersma, P.NAorganist1984
Wilson, C.zie: Tas, J.
Wolf, J. en Weg, S. van deNAtoernee1981
Wijn, J.NApianist1969
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamHerkomstFunktie/doelPeriode
A
534Akkal EnsembleStoernee1975
B
Bakhuis-Looyaard, W.NAdeelname Dance Festival Bonn1980
Benchie, S. en FrankieNAtoernee komiekenduo1971
Brashuis, B.Swinti-cultus1970-1971
C
Carilho, C.Sstudiereis1975
Cola i su Grupo di TambuNAtoernee1980
Curaçao CamerataNAtoemee1987
D
535Doble RNAtoemee muziekgroep1977
Doe GroepNAtoemee theatergroep1975
E
Eustatia, MNAbibliotheekcongres Grenoble1973
Ensberg, L.Sstage bibliotheek1975
G
536Garmers, SNAlezingen toemee1976
Grupo Folklorico AntillianoNAtoemee1973, 1975
Grupo Folkoriko KreativoNAtoemee1983, 1984
Grupo IssocoNA NA NAtoemee1985-1987
H
Hodge, B.NAoriëntatie bibliotheekwezen1978
L
537Lont, R.Ch.W.Sstudiereis1975
Loemban Tobing-Klein, I.E.SInternational Council of Women1971
M
Maranatha KoorStoernee1970-1974
Martina, H.NApianist1974
Muntslag, P.Sori\:entatie ballet1972
N
538NaksStoernee folkloristische groep1969-1972
P
539Palm, M.NAsymposium dramatische vorming1975
Paula, R.M. deNAstudiereis1975
PegasayaNAtoernee toneelgroep1981-1982
PolyglotsNAtoernee dansgroep1975
Q
Quast, A.C.NApenningmeester CCC, werkbezoek
R
Romondt, A. vanNAstudieweek Woudschoten1976
Rosario, G.E.NAlezingen1973
S
Schnog, LNAdeelname dance-workshop1977
Steenbakkers, P.J.A.M.NAwerkbezoek bibliotheekwezen1982
T
Toneelgroep Land te KoopNAtoernee1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
A
314Adoptie, G.H.M.stage gezondheidszorg Curaçao1980-1981
Albers, K.onderzoek leguaan1986
Andel, drs J.D. vanarchitectuur St.Maarten1985-1986
Antilliaans Bijbel Comitébijbelvertaling papiamentu1985-1986
Arion, F.M.bibliografie papiamentu1972
Attema, drs Y.monumenten St.Eustatius1975-1985
Ayubi, drs E.N.archeologisch-antropologisch onderzoek1985-1988
B
315Baarsen, A.F.J. vanstage natuurbeheer op Curaçao1980-1981
Baart, drs W.J.H.proefschrift Cuentanan di Nanzi1982-1983
Bally Brashuis, B.studie Konfo-godsdienst Afrika1973
Bavinck, prof.dr J.H.cultuur Hindoestanen Suriname1960
Beets, dr D.J.conferentie caraïbische geologie1977
Begina, R.A.B.politicologie Curaçao1980
Bergeijk, dr J. vancolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Berkum, N. vanonderzoek papiamentu1984-1985
Bernadina, drs F.M.monumenten Curaçao1984-1986
316Boerstra, drs E.H.J.archeologie onderzoek vegetatie Ned.Antillen1970-1983
317Bok, C. de e.a.vegetatiekartering Curaçao1985-1987
Bokkestijn, A.W. e.a.archeologie1985-1987
Boomert, A.pedagogisch project St.Eustatius1973-1976
318Bor, ir W. van dengastdocent juridische1977-1980
Bos, C.A.faculteit Suriname1975
Bosma, M.L.J.onderzoek sociaal beleid op Curaçao1985
Braeken, R.C.restauratie kaarten1985-1988
Brinkman, D.milieu educatie Ned.Antillen1978-1979
Brooks, J.M.tuinbouw en visserij op Saba en St.Eustatius1985
Brownsberg, vogelgidspublicatie1973-1975
Brummelman, L.H.volkstelling St.Eustatius1976-1977
Buve, drs R.Th.J.caraïbistiek, antropologie KITLV1972-1978
C
319Celaire, F. e.a.sociaal-cultureel werk Ned.Antillen1981
Coomans, H.E.onderzoek weekdieren en catalogus wetenschappelijke bibliotheek Antillen1957-1960
Corsten, F.E.sociaal-wetensch. onderzoek Suriname1972
Cuales, S.M.sociologisch onderzoek in Colombia1979-1980
Cuba, A.D. destage sociaal-cultureel werk Aruba1981-1982
D
320D Dankmeijer,centrale catalogus Caribiana1984-1985
Debrot, J.J.M.economische onderzoek Curaçao1974
Dekker, J.J.H.uitgave publicatie1981
Delfgaauw, prof. dr B.lezingen filosofie1973
Delvoye, drs L.histologisch onderzoek Curaçao1980,1985
Dias, W.doctoraalstage Suriname1974
Donkersloot, C. e.a.verspreiding kreeft Curaçao1984-1986
Douglas, J.uitgave publicatie Fort Zeelandia1972-1973
Draanen, H. vanadviezen museumbeheer Ned.Antillen1960-1962
Dubelaar, drs C.N.uitgave Surinaamse sprookjes1972
Duk, prof. mr W.juridische gastcolleges Suriname1975
Dijck, drs F. vanbuurthuiswerk op Curaçao1979
Dijkhoff, drs M.deelname antropologisch congres1985
E
321E Eeden Fonds, vannatuurwetenschappelijke publicaties1975
Elhagen-Medina, G.voedingsgewoonten diabeten op Curaçao1985-1986
Engels, dr Chr.uitgave ter ere van dr Engels1977-1982
Engels, D.restauratie collectie Curaçaosch Museum1985-1986
Esch, P.G.M. vanliteratuurstudie Ned.Antillen1984-1985
Evangelische Broeder Gemeentetentoonstelling1974-1975
F
322February, drs V.gastcolleges letterkunde Suriname1974
G
323Ganga, V. e.apublicatie Hindoestaanse immigratie1973
Geerlings, R.A.onderzoek koraalriffen1981-1982
Geerman, R. e.a.deelname bibliotheekcongres1981
Geest, drs J. vanlezing kunsthistoricus1969
Gemmink, drs J.publicatie Nederlandse kolonisten in Suriname1972-1980
Geus, F. desociaal-culturele waarde domino-spel1980-1981
Glazema, dr P.archeologie Suriname en Ned.Antillen1963-1969
323Grinten, prof. mr W.C.L van dergastdocentschap Curaçao1977
Groot, I. derestauratie landhuis Savonet, Curaçao1977-1980
H
Habibe, drs F.H.publicatie proefschrift1985
Haeff, prof.W.C.J. tenlezingen para-psychologie1972
Hartog, dr J.geschiedkundige publicaties1972-1988
324Haseth, L. devolksgeneeskunde1981-1984
Havisser, J.B.archeologie Ned.Antillen1985-1987
Heinze, S.S.P.industrialisatie Aruba1985
Henriquez, R.A.invloed Nederlandse politieke partijen op het streven naar onafhankelijkheid in de Nederlandse Antillen1985-1986
Herdé, G.R.stage onderwijs Curaçao1978-1979
Hesteren, A.J. vanarcheologisch onderzoek St.Eustatius1984
Hilst, E. van derpublicatie handschriften J. King1975
Hodgson, ir R.A.congres mentale retardatie op Curaçao1978
Hoeven, prof. J. van derjuridische gastcolleges Suriname1975
Hummelen, J.A.adviezen inzake museumbeheer1961-1963
I
325Imhoff, L. vanonderzoek volksgezondheid Nederlandse Antillen1978-1979
Ingen, T. vanvogelreservaat op Aruba1984
J
Jager, CM. de e.a.technologie-keuze Curaçao1985-1987
Johnson, W.S.volksverhalen Saba1979-1984
Jong, M.W. de e.a.onderzoek informele sektor op Curaçao1979
Jong, P.E. demedisch proefschrift1980
Jonker, dr G.D.taalkundige1972
Jonkers, prof.mr J.E.juridische lezingen1958
Jordaan, H.R. e.a.historisch museum St.Eustatius1985-1986
Joordens, J.onderzoek naar de lora1986
Juliana, G.A.koraalrif-project Curaçao1973
K
326Kankantrie, stichtingpublicatie Surinaams kookboek1973
Kleinpaste, S.R.sociaal-cultureel onderzoek St. Eustatius1983-1988
Kleijn, prof.mr J.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Klokkers, M.volkswoningbouw Curaçao1981-1984
Koeman, prof.J.cartografie Suriname1972-1974
Koulen, J.stage antropologisch onderzoek Curaçao1978-1979
327Kristensen, dr J.natuurbeheer Bovenwindse eilanden1979-1989
publicatie Stinapa-afleveringen1975-1986
328Kross, R.maatschappelijke ontwikkelingen Suriname1974
Krozendijk, G.B.gehandicaptenzorg Aruba1981
Kmijer, prof.dr G.J.sociografisch onderzoek Suriname1972
Kunst, prof. mr A.J.M.rechtsgeschiedenis Ned.Antillen1980-1981
L
Labadie Solano, drs J.G.R.taalonderzoek papiamenta1982-1986
Lall Mohamad, A.S.recreatievoorzieningen Paramaribo1972
Lannoy, J. deonderzoek Ta kiko korsou ke sa1984-1985
Leendertse, S.A. e.a.ontwikkeling visserij Bonaire1985-1988
329Lier, prof. dr R.A.J. vanpublicatie redevoering1973
Loon, A. vanonderzoek RK kerken op Curaçao1984-1988
Los, drs W.onderzoeksprogramma CARMABI1987
Louwe Kooijmans, prof. dr L.P.archeologisch onderzoek St.Eustatius en Saba1983-1988
Lutchman, drs L.F.S.migratie van Suriname naar Curaçao1980-1986
M
Maduro, E.M.deelname congres oral history1980-1981
Marken Lichtenbelt, W.D. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Marks, dr A.F.cursus Caraïbistiek1979-1981
Meerendonk, H.J. vanarchiefwetenschap1975
Meiden, drs G.W. van derarchiefwetenschap1981-1982
Meilink-Roelofsz, dr M.A.P.archiefwetenschap1965-1966
330Meiners, D.stage sociologisch onderzoek Aruba1977
Merkies, L. e.a.culturele identiteit Aruba1984-1988
Meijers, prof.dr H.volkenrecht Suriname, Ned.Antillen1973-1980
Middelbrink, H.kerk en maatschappij Curaçao 1850-19501986
Mitrasingh, prof.B.S.uitgave publicaties1959, 1972-1975
331Modderman, prof.dr P.J.R.archeologisch onderzoek Suriname en Ned.Antillen1969-1972
Moketa, verenigingAntilliaans onderwijs en geschiedenis1984-1985
Mol, R.gezondheidszorg op Saba1984-1989
Molina, R. e.a.onderzoek naar de lora op Bonaire1983-1985
Monsanto, A.M.promotiestudie bouwkunde Ned.Antillen1981
Monzon, mr T.studie naar het zeerecht1979-1980
332Mooren, C.G.F. e.a.plantenecologie op Curaçao1985
Moree, J. e.a.archeologie Curaçao1984-1985
Mulders, dr W.J.M.samenwerking met Universiteit Curaçao1979
Muller, E.A.F.studie papiamentu1978-1982
Muysken, P.C.colloquium creolentalen1979
Mijs, drs A.A.rapport onderwijs Suriname1973
Mijs, J.geschiedenis Ned.Antillen1985-1989
N
333Naarendorp, F. e.a.sociologisch onderzoek Suriname1973
Nagelkerken, dr D.P.publicatie Coral reef fishes Neth.Antilles1979-1981
Napel, H.J. tenonderzoek werkloosheid op Curaçao1979
onderzoek verkiezingen Ned.Antillen1985
Nolte, P.restauratie quarantainegebouw Curaçao1983-1985
Nijland, D.culturele-antropologie Suriname1970
O
Oltheten, T. e.a.grafische communicatie Ned.Antillen1977-1979
Oostindie, drs G.J.studies Caraïbistiek KITLV1983-1990
334Opstall, dr M. vanBolivar-Brion tentoonstelling1983
Ortega, R.F.onderzoek kleinindustrie Ned.Antillen1975
OSGN, stichtingcongres Surinaamse geschiedenis1974-1975
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenzorg Suriname, Ned.Antillen1959-1962
P
335Palacios, dr R.bronnenpublicatie Brion1985-1989
Palm, dr J. degeschiedenis Ned.Antillen1983-1986
Palm, R.O.L.juridica Antiliana1982-1985
Paula, dr A.F.archiefwetenschap1973-1976
aankoop foto-collectie Fischer1979
Pieters, V. e.a.onderzoek toerisme Curaçao1980-1982
Polanen, dr J.D.V.symposium afrikanismen in Suriname1972
Prins, prof.dr F.W.gastcolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Prins Winkel, dr A.C.congres papiamentu1981
Pruneti-Winkel, P.proefschrift Scharloo1984-1985
Q
336Quirindongo, S.J.pedagogie op Curagao1980-1984
R
Raalte, dr J. vanpublicatie zending in Suriname1973
Rafaël, M.M.stage orthopedagogie op Curaçao1983-1985
Ranada, F.proefschrift juridische faculteit Suriname1972-1973
Renkema, drs W.E.dissertatie plantagebedrijf Curaçao1979-1981
Renselaar, drs H.C. vansociologisch onderzoek Suriname1958-1964 en 1972
Reth, W. von e.a.veldonderzoek op Curaçao1979
Richardson, L.A.taalgebruik Antillianen in Nederland1978-1980
337Roessingh, dr M.P.H.archiefwetenschappen1968-1969
Röod-de Boer, prof.mr M.juridische gastcolleges Suriname1975
Römer, dr R.A.centrale catalogus Caraïbistiek1976-1983
338Röomer, dr R.A.publicatie van de Antilliaanse Reeks1977-1990
Römer, drs R.G.promotieonderzoek taalkunde1982
339Roy van Zuydewijn, H.J.F. demonumentenzorg St.Eustatius1972-1976
Rutgers, G.W.Antilliaanse literatuur1985-1988
S
Saris, E.J. e.a.onderzoek Het Nederlandse op Curaçao1981
Scheltens, prof.dr D.F.juridische gastcolleges Curaçao1986
Scherpenhuijzen, A.J.A.H.adviezen onderwijs in de West1969-1970
Scheijen, Y. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Schillebeeckx, prof.dr E. e.a.lezingen theologie1982-1983
340Schoffeleers, prof.dr J.M.religieuze organisaties op de Benedenwindse eilanden1985
Scholten, drs H.D.adviezen onderwijs in de West1958-1960
Schoordijk, prof.H.C.F.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Schouten, A.F.R.P.keramist Aruba1978-1979
341Schouten, dr J.museumdeskundige t.b.v. Suriname1965-1978
inrichting Arubaans Museum1984
342Schouten-Elsenhout, J.publicatie Surinaams spreekwoordenboek1972-1975
Schriks, drs C.F.J.publicatie vogels Ned.Antillen1982
Schuttevaer, prof.mr H.juridische gastcolleges Suriname1972
Schweitz, M.perinitale sterfte Curaçao1986
Senus, A.M. vanvegetatie Ned.Antillen1984-1986
Siwpersad, drs J.P.publicatie studie slavernij Suriname1975
Sjiem Fat, mr P.V.proefschrift Curaçaos rechtsleven1983,1986
343Smidt, prof.J.Th. depublicatie West-Indisch Plakaatboek1972-1975
Soest, drs J. vaneconomische geschiedenis Curaçao1975-1979
Sousa Fernandes Perna, J. deexploratief onderzoek Aruba1980
Speekman, prof.dr J.D.inventarisatie sociaal-wetenschappelijk onderzoek1983-1985
Sprockel, prof.P.T.M.lezingen theologie en filosofie1985
Starre, J. van dercomputercursus t.b.v. bibliotheken1985-1987
Statia, J.A.Antilliaanse jeugdliteratuur1984-1985
Statius van Eps, dr L.W.publicatie over dr A. van der Sar1979
344Steen, J.A. van dernatuurfilms Stinapa1974
Sterks, W.B.J.stage archeologie Curaçao1981-1982
Stoffers, prof.dr A.L.steun onderzoek CARMABI1983-1984
Sijpenhoff, Th.E.publicatie Winti-godsdienst1972
Stuiveling, prof.dr G.letterkundige1960
Sypkens Smit, drs M.P.antropologisch onderzoek St.Maarten1979-1983
T
Tacoma, prof.dr J.archeologisch-antropologischonderzoek1980-1986
345-346Temminck-Groll, prof.C.L.monumentenzorg1962-1988
347Terzano, M.cultureel onderzoek jongeren Aruba, Saba en St.Eustatius1984-1985
Tewari-Mungra, C.S.publicatie Schistosomiasis in Suriname1972
Timmers, mr W.W.West-Indisch plakkaatboek1979
Trikt, drs C. vanstudieverloop Antilliaanse bursalen in Nederland1983-1985
V
Vaan, M. de e.a.onderzoek toerisme Ned.Antillen1981-1982
Verton, drs P.C.sociaal-politieke veranderingen in de Ned.Antillen1973
Veen, A. van deronderzoek hoedenvlechterij op Curaçao en Bonaire1982-1983
Verheijen, C. e.a.voedselecologisch onderzoek CARMABI1982-1985
348Vervoorn, drs A.J.taalonderzoek Ned.Antillen1979
Verweij, D. e.a.onderzoek jawfish1983-1984
Vicento, L.M.stage pedagogiek Curaçao1981-1983
Vintges, W.M.E.bibliotheekdeskundige1976-1977
Vliegen, J.lesbrieven t.b.v. STINAPA1983-1985
Vogel, prof.C.J. detheologische lezingen in de West1975
Voges, mr E.onderzoek Vredegerecht Aruba1979-1982
Voorbraak, D.juridische samenwerking Ned.Antillen1986
Voorhoeve, prof.J.handschriften J. King1977
Voous, prof.dr K.publicatie Vogels in de Ned.Antillen1980-1983
Vreden, J.comité Caraïbische conferentie1982
Vries, prof.dr E, delezingen1956
W
349Waaldijk, E.Th.publicatie proefschrift Slavernij Suriname1959
Wagemans, A.D.H.J. e.a.besluitvorming onafhankelijkheid Antillen1983-1984
Walstra, G.witstaarthert op Curaçao1984-1986
Weeber, drs L.W.publicatie over relatie tussen Nederland en de Ned.Antillen1985-1986
Wever, O.R.publicatie prevalentie alcoholisme1977
Winkel, M.positie van de vrouw St.Maarten1980-1985
Wit, C. de e.a.Portugese bevolkingsgroep op Curaçao1983
Woldhek, drs S.zeevogelbescherming Aruba1984
350Wolf, S.publicatie over ontwikkelingen Suriname1973
Wong, T.C.onderzoek kiesstelsel Staten Ned.Antillen1980
Wooding, dr Ch.J.publicatie studie Winti-godsdienst1972-1973
Wijnstroom, M.bijwoning bibliotheekcongres1979-1980
Z
Zaandam, F.E.onderzoek volwasseneneducatie Aruba1978-1979
Zaneveld, dr J.S.Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut1958-1959
Zeefuik, dr K.A.publicatie Haagsche Maatschappij1973
Ziel, H.F. depublicatie over J. King1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
729*Aardema, J.zie: C.A. Streef
Ballintijn, M.bibliothecaresse1963-1965
Berggraaf, A.E. en S. Leuebibliothecarissen1959
Boekhorst, F.M. tevioollerares1969
Boerstra, E.H.J.archeoloog1970-1972
Bonte, J.B. en H. Zomerdijkdirecteur Volksmuziekschool1964-1967
Boomert, A.archeoloog Surinaams Museum1973-1975
Caprino, E.P.toneelregisseur1968-1971
730*Creutzberg, P.cineast1969-1973
Crone, T.pianiste1958-1962
Daniskas, J.musicoloog1971-1973
Derks, E.muziekleraar1969
Dijkman, J.G.vormingsleider1968-1972
731*Eavis-Aronds, R., Sprangers Ch. P. Muntslag, A.D. Leudenballetpedagogen1968-1974
Flentrop, firmaorgelstemmer1971-1972
Gelderen, J.F.A. vanjeugdvormingsleider1972-1974
732*Gerritsen, W.C.bibliothecaresse1971-1972
Grimmelt, W.bibliothecaresse1965-1967
Hatterman, N.directrice school Beeldende Kunst1956-1972
Huisman, M.balletlerares1956-1961
Hummelen, J.A.directeur CCS1961-1963
733*lanszen, A. en Ianszen-Waller Zeper, S.industriële vormgeving, toneel1963-1968
Jansen, S.C.zie: H. Zomerdijk
Lafour, F.D.toneelregisseur1969-1973
Leuden, A.D.zie: R. Eavis-Aronds
Leue, S.zie: A.E. Berggraaf
Leur, W. dezie: H. Nicasie
Linders, J. en T.F. de Vriesbibliothecarissen1969-1971
Meursinge, B.balletlerares1960-1961
734*Modderman, P.J.R.archeoloog1969-1972
Muntslag, P.zie: R. Eavis-Aronds en J. Reynierse-Miranda
Nicasie, H. en W. de Leurmuziekonderwijzers1958-1965
Oven, A. vanuniversitair gastdocent1970
Pasaribu, A.muziekleraar1967-1973
735*Renselaar, H.C. vancultuur-socioloog1957-1961
Reynierse-Miranda, J. en P. Muntslagballetonderwijs1964-1968
Schouten, J.museumdeskundige1969-1972
Sprangers, Ch.zie: R. Eavis-Aronds
Stegenga, R.zie: C.A. Streef
Stoll, mej.kleuteronderwijzeres1957
Streef, CA. en J. Aardema, R. Stegengabibliothecarissen1972-1974
736*Tas, J.M. van derbibliothecaresse1957-196
Tjon, H.acteur, regisseur1969-1972
Vegt, A. van dermuziekonderwijs1963-1966
Velt-Hunterwebb, J.balletlerares1961-1963
Verwey, T.toneelregisseur1959-1964
Verwoerd, A.zie: H. Zomerdijk1969-1970
Voorhoeve, J.hoogleraar taalkunde1969-1970
Vries, T.F. dezie: J. Linders
737*Zomerdijk, H. en S.C. Jansen, A. Verwoerdorgelpedagogen1969-1970
Zomerdijk, H.zie tevens: J.B. Bonte
Zoutendijk, H.toneelregisseur1963-1973
738*Balen, mr W.J. vannederlandse cultuur1967-1968
Bavinck, prof.dr J.H.socioloog1960-1961
Berg, prof.mr G.C.J.J. vdjurist/gastcolleges1970
Binsbergen, prof. mr W.C. vanjurist/gastcolleges1969
Bloembergen, prof.mr A.R.jurist/gastcolleges1970
Boesman, J. en N.ballonvaarders1968
Boskamp, mr H.J.N.jurist/gastcolleges1969
Boukema, prof.mr C.A.jurist/gastcolleges1970
Brinkhorst, prof.mr L.J.jurist/gastcolleges1970
Burg, prof.mr F.H. van derjurist/gastcolleges1971
Cluyssenaar, prof.mr J.L.M.jurist, zie: Soons1970
Deelen, prof.mr J.E.J.Th.jurist/gastcolleges1970
Detiger, prof.mr J.G.jurist/gastcolleges1971
Esveld, prof.mr N.F.H. vanjurist/gastcolleges1971
February, drs V.gastcolleges1975
Feenstra, prof.mr R.jurist/gastcolleges1970
Gaay Fortman, prof.mr W.F. dejurist/gastcolleges1958
Geest, J.M.C. van derkunsthistoricus1969
Haardt, prof.mr W.L.jurist/gastcolleges1968
Hoeven, prof.mr J. van derjurist/gastcolleges1975
Jonkers, prof.dr J.E.jurist/gastcolleges1957
Kisch, prof.mr I.jurist/gastcolleges1971
Kleyn, prof.mr A.M.jurist/gastcolleges1974
Kleyn, prof.mr W.M.jurist/gastcolleges1973
Koopmans, prof.mr T.jurist/gastcolleges1969
Kunst, prof.mr A.J.M.jurist/gastcolleges1970
Loeff, prof.dr J.J.jurist/gastcolleges1971
Maar, W. defotograaf1970
Maeijer, prof.mr J.M.M.jurist/gastcolleges1970
Meyers, prof.dr H.jurist/gastcolleges1973
Mohr, mr A.L.jurist/gastcolleges1969
Nieuwenhuiizen, A. van dendierenfotograaf1969
Oven, prof.mr A. vanjurist/gastcolleges1969
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenbeheer1960-1961
Pitlo, prof.mr A.jurist/gastcolleges1970
Polanen, ds J.predikant1959-1960
Prins, L.schaker1959-1960
Rood-de Boer, prof.mr M.jurist/gastcolleges1975
Royer, prof.S.jurist/gastcolleges1969
Schoordijk, prof. mr H.C.F.jurist/gastcolleges1971
Schuttevaer, prof. mr H.jurist/gastcolleges1972
Smidt, prof. mr J.Th.jurist/gastcolleges1975
Smit-Goeman, H.lezingen vrouwenorganisaties1969-1970
Soons, prof. mr A.L.M.jurist/gastcolleges1970
Spruit, prof. mr J.E.jurist, zie: Soons1970
Stein, prof. mr P.A.jurist/gastcolleges1968
Swaan, A. depolitieke wetenschappen1968
Tervoort, prof. dr B.Th.M.neerlandicus1969
Troostwijk, prof. dr M.jurist/gastcolleges1970
Verdam, prof. mr P.J.jurist/gastcolleges1969
Vries, L. dejeugdwerk1956-1957
Wagelaar, J.G.glasblazer1969-1970
Diversen1965-1973
739*Ardito Blaas Quintettoernee1968-1971
Arubaamateurtoneelgroep1963
Boer, L. de en Alma, D.musici1963-1964
Boon, J.schrijver1961
Brueggen, F. en Bergh, L. van denmusici1968
Brugman, marionettentheater B.toernee1965-1967
Bruins, Th.pianist1959-1960
Burkunk, W.acteur1968-1969
Chandu, J.psychodiagnost1961
Clarion Wind Quintettoernee1975
Coco, J.musicus1965-1966, 1970
Comeilleschilder1957-1958
Croiset, J.cabaret1963
Devi, M.Hindu-danseres1963
Doelwijt, Th.cabaret1973
Ferrier. L.pianist1969-1970
Frigerio, R.zangeres1962-1964
Gaaikema, S.conferencier1965, 1968-1969, 1975
Geraerds, R.solotoneel1966-1967
Golden Gate Boysmusici1965-1968
Haakman, H.musicus1955-1957
Hajary, M.oratorium Da Pinawiekie1972-1975
740*Heidelberg, J.pianist
Helman, A.schrijver1957
Helstone, J.violist1972-1974
Hermans, W.F.schrijver1969
Indian Orchestra, Thetoernee1969
Jansen, S.C.organist1966
Kala Mietretoneelgezelschap1972-1973
Kamadjojo, I.oosterse dansen1961-1964
Kom, J. devoordracht1968-1973
Krebbers, H.violist1959-1960
Kruiningen, H. vangraficus1967
Lara, F.zanger1970
Libi Spantheatergezelschap1975
List, L.zangeres1969
Magyar, Th.violist1960-1962
Maranata Kwartetmusici1956-1957
Martina, H.pianist1969, 1972
Moer, A. van deractrice1964, 1969-1970
Moksi Alesitoneelgroep1972-1973
Mol, A.choreograaf, schrijver1972
Mulisch, H.schrijver1969
Nederlands Danstheatertoernee1968-1969
Nederlands Kamer Orkesttoernee1968-1974
Nederlandse Toneelgroepentoernee1958-1960
741*New Sound, Themusici1968
Nos Antiyasdansgroep1974
Oorschot, M. vanzangeres1972-1974
Oosthout, N.declamatrice1962-1968
Reyn, R. vanpantomime-speler1964
Royen, B. vanfilmproductieleider1970-1971
Scapino Ballettoernee1968
Sonata de Cameraensemble1969
Spoorenburg, E.zangeres1969-1970
Stenz, W.violist1962
Sterman, O.conferencier1959-1960
Surinaamse Kamermuziek Verenigingtoernee1969
Tailleur, M.conferencier1960, 1970
Tingel Tangel Cabarettoernee1963-1964
Totaal Theater '70toernee1970
Tright, E. van en J. Patistmusici1966-1967
Trio Caribemusici1969-1971
Ulsen, H. vanacteur1967-1969
Vervuurt, L.musicus1959-1960
Vinne, K. van derzangeres1963
742*Visser, D.gitarist1969
Vogel, A.voordrachtskunstenaar1966
Vogel, M.violiste1964
Wang, C.pianiste1963-1964
Wayenberg, D.pianist1958-1959
White, F.Afro-American Culture Ensemble1970
Wortel, A.schilderes1968
Wijn, J.pianist1969
Diversen1959-1975
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
BeleidBespreking bij minister OK&W33-1
Bespreking ministeriële mededelingen33-5
Brief voorzitter aan mininster OK&W41389,00
Buitenlandse Zaken, besprekingen met het Ministerie15-4, 16-5
Mededelingen bespreking met diverse personen BZ41381,00
Mededelingen over onderhoud met minister OK&W41363,00
Verslag bespreking minister OK&W met bestuur34-3
Vragen 1e Kamer betr. het NIICB41349,00
Voorwaarden subsidiëring uitgaven23-7, 24-8, 31-14
BestuurAdviescommissies, samenstelling van41373,00
Bestuursleden, benoeming van nieuwe17-3, 20-6
Huisvesting van het NIICB9-5, 11-7, 37-8
Jaarverslag 195725-5, 26-8, 27-4, 28-6, 29-9
Secretaris-Generaal, instructie11-9, 12-6
Secretaris-Generaal, reglement14-7, 15-8, 16-11, 18-7
Stand van zaken NIICB15-3, 26-6
Werkzaamheden, overzichten van16-6, 17-5, 18-8, 19-8, 12-13, 23-9, 24-4, 26-7, 28-8, 29-8, 30-6, 31-9, 32-9
Werkzaamheden, vertraging van13-4, 14-4, 28-4
Werkzaamheden, voortzetting activiteiten en uitvoering38-9
Culturele betrekkingen Algemene projectenCatalogus Neerlandicus, subsidieverlening voor41497,00
Concertgebouworkest, reis naar Amerika41472,00
Donemus, subsidieverlening aan de Stichting10-9, 12-8, 13-8
Foto-tentoonstelling Zo is Nederland41626,00
Foreign Student Service, subsidieverlening10-10, 29-5d, 33-7, 34-9, 36-8
Foreign Student Service, uitvoering project41471,00
Gastenontvangst, subsidieverlening voor41535,00
Jeugd en Muziek, subsidieaanvraag41596,00
Kerk en Wereld, subsidieaanvraag41596,00
Société Européenne de Culture32-12
Studenten, bijeenkomst voor buitenlandse41415,00
Studenten, contacten met buitenlandse23-11, 24-9
Studenten-weekends, l-6e verslag30-11, 31-13, 32-10, 33-9, 34-10
Studie- en oriëntatiereizen, aanvraag41534,00
Zuid-Afrika, reisverslag41628,00
Uitvoering internationaal congres WUS*41471,00
Regionale projecten Zuid-Oost AziëBibliotheek Djakarta, Nederlandse20-15
Bibliotheken Makassar en Bogor, voortzetting van12-11, 13-9, 15-6
Ceylon, rapport bezoek procureur-generaal12-9, 13-12
Excerpta Medica, abonnementen voor Indonesië41503,00
Flora Malesiana, subsidieverlening aan12-8, 13-8, 14-9, 15-7, 16-7
India, beurs voor Shirin Ahmad te Calcutta41474,00
India, project32-4
India, serie voordrachten in41454,00
India Week in Nederland41482,00
Indonesië, situatie41387,00
Indonesië, voortzetting werkzaamheden inzake41342,00
Indonesië, liquidatie goederen25-10, 26-13
Indonesië, liquidatie Sticusa32-11
Instituut Kern, subsidieverlening aan het12-8, 13-8, 29-5c
Japan, reisverslag van prof. Tezuka41638,00
Japan, bezoek J. Last, met reisverslag18-11, 25-8, 26-11
Japan, uitvoering van culturele activiteiten41471,00
Jeugdbeweging Indonesië, subsidieverlening aan41407,00
KITLV, subsidieverlening aan het18-10, 19-7, 20-16, 29-5a, 30-7, 31-6, 37-12b, 38-11
Literatuurdienst Nederland-Indonesië, steun41527,00
Oosters Instituut, korte leergangen19-9, 20-17, 21-8, 22-3
Subsidieverlening, procedure inzake41558,00
Tijdschrift Delta, uitvoering projecten*15-4 bis
Tijdschrift Indonesië, subsidie11-10, 13-8
Tijdschrift The Netherlands Review, subsidie41467,00
Uitgave Buku Baru, subsidie11-10, 13-8
Universiteit Bandung, subsidie41465,00
Zuid-Oost Azië, bezoek prof. Cense aan18-11, 21-7, 22-2
Zuid-Oost Azië, ontwikkeling werkzaamheden20-14
Zuid-Oost Azië, werkplan inzake culturele betrekkingen41496,00
Regionale projecten Oost-EuropaAnalecta Slavica, uitvoering project41471,00
Arts-vluchtelingen Oost-Europa, studiebeurzen41438,00
Hongaarse vluchtelingen, steunaanvraag ten behoeve van41468,00
Joegoslavië, reisrapport van secretaris-generaal41636,00
Joegoslavië, overzicht activiteiten41578,00
Oost-Europese landen, relaties met41435,00
Polen, culturele betrekkingen met19-6, 20-11
Polen, bezoek mr Reinink aan27-6, 28-11
Regionale projecten EmigratielandenAustralië, culturele betrekkingen met41509,00
Emigratiezaken, nota12-10, 13-10
Invercargill, voorstel Nederlandse Club41624,00
Sydney, rapport attaché Pers en Culturele Zaken41389,00
Regionale projecten Nabije- en Midden OostenAnnual Egyptological Bibliography, subsidieverlening aan29-5b, 30-7, 31-6
Damascus, subsidie wetenschappelijk centrum37-12a
Iran, beurs dr Schapurian38-12
Iran, voorstellen culturele activiteiten32-7
Israël, voorstellen culturele activiteiten32-8
Nabije en Midden Oosten, samenstelling Adviescommissie41591,00
Nabije en Midden Oosten, projecten21-6, 23-10, 31-7
Turkije, boekschenkingenaan29-11, 30-8, 31-5
Turkije, voorstellen culturele activiteiten inzake32-8
Regionale projecten Latijns-Amerikaanse landenKunstenaars-toernee i.s.m. Sticusa30-10, 31-12
Latijns-Amerikaanse bezoeken33-8
Marien-Biologisch Instituut, uitvoering project41471,00
Mexico, reisverslag dr De Sandoval41638,00
Mexico, tentoonstelling Wie was Rembrandt41576,00
Venezuela, bezoek mr Reinink aan41502,00
Zuid-Amerika, culturele betrekkingen41390,00
Zuid-Amerika, ontwerp culturele activiteiten41449,00
Zuid-Amerika, projecten25-9, 26-12
Zuid-Amerika, projecten en problemen29-7, 31-11
Financieel beheerBegroting 195711-6, 12-5, 16-9
bis
Begroting 195814-6, 15-5, 16-9, 19-4, 20-7, 21-4, 23-5, 24-5
Begroting 195927-4, 27-5, 28-5, 37-10
Centrale Accountants Dienst, rapporten van de25-6, 26-9, 37-11
Financiële verantwoordingen 195610-4, 11-5, 12-4, 13-3
Financiële verantwoordingen 195716-10, 18-6, 20-10, 26-10
Financiële verantwoordingen 195826-10, 29-4, 31-5, 36-9, 37-13
Financiële verantwoordingen 195937-13, 37-14, 38-4
Jaarrekening 195619-9 bis
Jaarrekening 195725-6, 26-9
Oprichting en liquidatieBestemming goederen van het NIICB38-8
Bestuursbesluit inzake de opheffing van het NIICB36-3
Brief van de niet-ambtelijke leden37-5
Briefwisseling Ministerie van Onderwijs inzake de liquidatie: Opheffing van het NIICB34-4, 35-1, 37-4, 38-5
Tijdschrift DELTA34-6, 36-5, 38-10
Voorzieningen voor het personeel35-2, 36-4, 37-6, 38-5
Statuten, wijziging van de20-5, 21-3, 22-1
PerscommentarenPerscommentaren, genummerd I-XXIII9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 14-3, 16-4, 18-3, 20-4, 23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 29-3, 30-4, 31-3, 32-3, 33-5, 34-7, 36-6, 37-3, 38-3
PersoneelRegionaal secretaris Oost-Europa, benoeming41404,00
Regionaal secretaris Oost-Europa, ontslagname41412,00
Regionale secretarissen, aanstelling41434,00
Personeel, algemeen41448,00
Personeel, arbeidsvoorwaarden30-13
Personeel, bezetting31-4
Personeel, pensioenregelingen28-10, 38-6, 38-7
Personeel, situatie24-7, 32-6
RijkssubsidieBegroting OK&W in de 1e Kamer41420,00
Memorie van antwoord Minister van OK&W11-4, 14-7
NIICB in 1e Kamer37-7
Ontwerp-schrijven inzake gewijzigde subsidie41442,00
Overschrijvingen19-5, 20-9
Rijksbegroting 195841506,00
Rijksbegroting 1960 Ministerie OK&W38-?
Subsidie 195732-5, 33-6, 34-8, 36-7
Voorlopig verslag 1e Kamer41408,00
School-linkingPlan inzake school-linking29-12, 30-9, 31-8
VoorlichtingTijdschrift Delta, Adviesraad voor41480,00
Tijdschrift Delta, Hudson-nurnmer samenstelling van37-9
Tijdschrift Delta, tijdschrift15-4 bis, 28-7
Tijdschrift Delta, verspreiding van41424,00
Voorlichting buitenland, prioriteitsstelling inzake20-7 bis
Toelichting:

 1. vergaderstukken van de Adviesraad en de Werkgroep
 2. de aanbevelingen van de Adviesraad
 3. de onderwerpen vermeld in het jaarlijks bij de zitting behandelde voortgangsrapport (tussentijdse kwartaalrapporten zijn niet opgenomen)

De index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste vermeldt de hoofdrubriek van bemoeienis, de tweede een nader trefwoord en de derde verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, naar het zittingsnummer van de aanbeveling, dan wel naar de nummering in het voortgangsrapport.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

A
aanbeveling
V
voortgangsrapport
W
werkgroep, later het voorzittersoverleg
Z
zitting van de Adviesraad

Niet opgenomen zijn agendapunten van huishoudelijke aard: opening, vaststelling van de agenda, overdracht voorzitterschap, benoeming redactiecommissie, mededelingen, vaststelling van de aanbevelingen en het perscommuniqué, rondvraag, sluiting; nota's over de rijksbegroting voor Nederlands-Antilliaanse zaken en ingekomen reacties op de aanbevelingen (voortgangsrapport), inleidende beschouwingen bij de aanbevelingen. Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
Adviesraad, werkwijzeAanbevelingen
Goedkeuring door de drie regeringenW10-3b, W11-3b
Overzicht van aanbevelingen sedert de instellingZ21-5
Overzicht van niet gerealiseerde aanbevelingenW21-3
Reacties van de regeringenZ22-4, Z23-4, Z24-4
Voortgangsrapporten inzake de uitvoeringW3-4, Z3-3, W4-2, Z4-2, W5-3, Z5-2, W6-4, Z6-4, W7-3, Z7-3, W8-3, Z8-3, W9-3, Z9-3, W10-3a, Z10-3, W11-3a, Z11-3, W12-3, Z12-3, W13-3, Z13-3, W14-3, Z14-3, W15-3, Z15-3, Z16-3, W17-2, Z17-3, Z18-3, W19-4, Z19-3, W20-3, Z20-3, W21-2, Z21-3, W22-2, Z22-5, Z23-5, W24-2, Z24-5
Antilliaanse minister van Onderwijs en Cultuur, gesprekW19-3
Antilliaanse raden en overlegorganen, vorming vanZ20-5
Centrale Antilliaanse organisatie voor sociaal-educatieve en culturele projectenA18, A23
Commissies ad hoe, rapportage
Pre-advies Toekomstplan culturele samenwerkingW24-3, Z24-6, A24
Rapport financiering sociaal-cultureel werk in de
Ned.AntillenZ18-4, A18
Culturele ontwikkelingshulp en samenwerking, nota'sZ22-6, Z22-7, Z22-8, A22
Culturele relatie Aruba - Nederland na 1 januari 1986Z23-6
Culturele relatie Ned.Antillen - Nederland, toekomstigeA19, V20-2, V20-3, Z20-6, A20
Culturele samenwerking
DoelstellingenAl, W2-1
StructureringZ17-11
Cultuurbeleid, behandeling van de Nota - 1981Z21-7, A21, V22-5h
Gemengde Commissie van Deskundigen,
Behandeling rapport van deZ19-13a, A19
Bezwaren van de AdviesraadA19
Investeringsprojecten
ProcedureZ7-5, A7
Financiering 1969-1973A7
UitvoeringsschemaW8-12, Z8-13
Voorwaarde eigen inbreng 25%V11a, Z11-25a, A11, Z14-12, A14
Koninklijk besluit, wijziging instellingsbesluitV16-1
Nederlandse vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp, besprekingenA11, V14-adA, Z16-12, W19-5, Z21-11, Z22-10, Z23-22
Opheffing Adviesraad, overdracht taken aan nieuwe organenZ24-7
Positie en taak van de Adviesraad
AlgemeenZ1-4, Z13-13, A13, Z16-6, A16, Z19-13b
Brief prof. De Gaay FortmanW6-4, Z6-18
I.v.m. zelfstandigheid SurinameZ15-16
Memorandum Van OmmenW20-4
T.a.v. Adviesraad-projectenA11, W13-15, A13
Wijziging omschrijvingZ16-5
PrioriteitenlijstZ6-19, W7-4, Z7-4
Project-advisering, program-advisering, beleidsadviseringZ22-8, A22
Reglement van ordeZ1-2, W6-3, Z6-3, Z16-4a
Relatie van de regeringen/eilandsbesturen tot de AdviesraadZ16-4b, A18
Secretaris, benoemingZ1-3
Tripartite samenwerking op cultureel gebiedZ11-25, W12-14, Z12-15
Vaststelling jaarverslagW3-3
Verslag bezoek voorzitters aan Aruba en Bovenwindse eilandenZ19-4
VoorzittersoverlegV16-2
BibliotheekwezenAruba,
Bibliotheek Arubaanse Pedagogische AcademieZ11-6
EilandsbibliotheekZ14-5, A14, V15d, A15, V16-5f, V17-3e, V18-3f, V19-4f, V20-5h
Bonaire, bibliotheek annex gehoorzaalZ18-6, A18, V19-4i, Z23-12, A23, V24i, A24
Curaçao,
Openbare eilandsbibliotheekW15-6, Z15-4, A15, V16-5g, V17-3f, V18-3g, V19-4g, V20-5i, V20-4j, V22-5n, V23-4k, V24g
UniversiteitsbibliotheekZ23-11, A23, V24h
Wetenschappelijke bibliotheekA3, W4-7, Z4-7, Z5-3b, V6-IV
Nederlandse Antillen
Aanschaf bibliobussen Benedenwindse eilandenZ6-16, A6, V7d
BibliotheekwezenV14d
Sint Eustatius, bouw bibliotheekV20-5k, V21-41, V22-5p, V23-4m
Sint Maarten, bouw bibliotheekZ16-8, A16, V17-3g, W17-5, Z17-7, A17, V18-3h, V19-4h, V20-5j, V21-4k, V22-5o, V23-41
Suriname,
Centrale onderwijs bibliotheekZ15-14a, A15
Verbouwing bibliotheek van het Cultureel CentrumW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Wetenschappelijke bibliotheekA1, Z1-5c, A2, W2-4, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV, A6, V7f, V8f, A8, W9-11, Z9-5,V10c, V1c, V12c, V13c, V14c, V15c
Culturele voorzieningenCulturele centra, verhoging subsidieZ5-9, A5
Cultureel Centrum Aruba,
UitbreidingW5-5, Z5-5a, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f
Bouw San Nicolas (Skol di Arte)W9-6, Z9-15, A9, V10f, V11f, V12f, V13f
Cultureel Centrum Curaçao, annex muziekschoolV13f, V14e, Z11-17a, Z12-10, A12
Cultureel Centrum CoronieW6-9, Z6-9, A6, V7e
Cultureel Centrum NickerieW6-8, Z6-8, A6, V7f, V8f, V9f, W9-20, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e
Cultureel Centrum Nickerie, minicentrumW12-8, Z12-7, A12, V13d, V14d, V15d
Cultureel Centrum Sint Maarten (Maison de la Culture)Z5-5c, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, Z12-11, A12, V13f, V14e, V15e, A16, A17
Cultureel Centrum Sint Maarten, uitbreiding en bibliotheekZ16-8, W17-6, Z17-8, V21-4n, V22-5q, V23-4n
Cultureel Centrum Suriname,
TheatercomplexZ14-13d, A14
Verbouwing bibliotheekW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Culturele gebouwen in de West, oprichting en beheerZ3-4
Culturele projecten, bestedingsoverzichtV18-3o
Culturele raden, vorming Antilliaanse overlegorganen c.q.Z20-5
Culturele samenwerking Suriname-Ned.AntillenW4-6, Z4-6
Samenwerking Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a
Samenwerking Suriname-Ned.Antillen inzake kunstenA3, V5a
Verhouding overheidssubsidies tot particuliere bijdragen aan culturele instellingenW4-4, Z4-4
FilmFilmapparatuur Ned.AntillenW9-9a, Z9-19, A9, V10h
Filmcentrum SurinameW9-16, Z9-20, A9, V10h, V11h
Natuurbeschermingsfilms Ned.AntillenZ14-13b, W15-5, Z15-5, A15, V16-5e, V17-3b, V18-3b, V19-4d, V20-5e, V21-4f, V22-5i, V23-4g
Natuurbeschermingsfilms SurinameW9-17, Z9-9, A9, V10d, V11d, V12d, V13d, V14d
Onderwijsfilms Ned.Antillen (zie Onderwijs)
Stichting JeugdfilmZ7-13, W8-6, Z8-7
Financieel beheerBegroting 1961W2-6
Begroting 1962W2-6
Begroting 1967Z6-20
Begroting 1974, Surinaamse bezwaren tegen deW13-4
Financiële overzichten Adviesraad-projectenZ7-4, W9-21, Z9-21, Z10-13, W11-14, Z11-27, W12-16, Z12-16, W13-16, Z13-14, W14-8, Z14-14, W15-8, Z15-15
Internationale betrekkingenContacten Caraïbisch gebied en Zuid- en Midden-AmerikaZ1-10, Z6-6
Culturele betrekkingen met het buitenlandA1, A2, W2-2, V3-7, V4g, V5d, W8-4, Z8-5
Culturele betrekkingen van Suriname en de Ned.Antillen buiten het koninkrijkZ7-7, A8, V9i, V10i, V11i, Z11-26, V12i, A12
Nationale Unesco Commissie, samenwerking met Suriname en de Ned.AntillenV13h, W13-14, Z13-11, A13, V14h, V15h
Vertegenwoordiging in internationale culturele organisatiesZ1-9
LetterenFestival Poetry International Ned.AntillenA17
Literaire prijs, instelling door NederlandZ8-14, V9j, V10j
Literaire prijzen, memorandumW10-3c, Z10-11, A10
MonumentenzorgFacetplannen monumentenzorgV15f, V16-5n, A16, V17-3n, A17, V22-5s
Kerkorgels in de WestZ1-5a
Monumentenbescherming, wet- en regelgevingA21
Monumentenbescherming op Curaçao, financieringV19-4n
Monumentenzorg,
AlgemeenA1, A2, A3, Z1-5a, W2-3, V34, V4d, V6-II, A6, V7g, A7, V8g, A14
Nederlandse AntillenW4-9, Z4-9, Z5-4, V6-II, V6-V, W6-15, Z6-15, A6,V7g, V8g, A8
SurinameZ1-5b, Z5-4, V6-V, A6
Restauratieprojecten Aruba
AlgemeenW5-6
Fort ZoutmanA5, V6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
KustbatterijZ23-15
Protestantse KerkW13-9, Z13-10, A13, V15f, Z15-12, V16-5q, V17-3n, V18-31, V19-4n
Willem III torenV6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, Z15-11, A15, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Bonaire
Gebouwen aan de SlagbaaiV22-5s, V23-4p
GezaghebbershuisW9-8, Z9-18, A9, V10g, V11g, V12g,V13g, V14f, V15f
Kralendijk, beschermd stadsgezichtV22-5s
Landhuis KarpataV20-5p, V21-4p, V22-5s
PasanggrahanV17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
Protestantse KerkZ14-7, V22-5s, V23-4p
Park WashingtonV20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten Curaçao
Kuiperstraat 26-28V9g, V10g
Landhuis AscencionA4, A5, V6-II, V9g, V10g, V11g
Landhuis SavonetV19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s
MuziekkoepelZ23-16
Pachi de Sola en AscensionW8-11a, Z8-12a
QuarantainegebouwZ17-10, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
RouvillewegW8-11b, Z8-12b,V9g, V10g, V11g, A11, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-5p
Stadhuis Julianaplein/Scharlooweg (alsmede 5 historische panden)V17-3n, V18-31, Z18-11, A18, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Saba
Landhuis The Meadows (Sabaans Museum)V17-3m
Restauratieprojecten St. Eustatius
Claes GutV17-3n
Conserveringsplan monumentenW13-10, W14-5, A19, V20-5p, V2-4p
Fort OranjeZ14-10, V17-3n
Nederlands Hervormde KerkZ11-19, Z18-10, W19-6, Z19-5, A19, V20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten St.Maarten
MethodistenkerkW13-8, Z13-9, W14-4, Z14-7, V17-3n, V18-31, W17-8
Restauratieprojecten Suriname
Behoud stadsgezicht waterkant ParamariboA12, V13f
Expo-gebouw ParamariboW6-10, Z6-10, A6, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g
Fort Nieuw-Amsterdam (Openlucht Museum)A6, W9-19, Z9-17
Fort ZeelandiaA4, A5, V6-II, A6, V7g, V8g, V9g, W9-12, V10g, W10-6, Z10-10, A10, V11g, A11, V12g, V13g, V15f
Hof van JustitieZ6-12, A6, V7g, V8g, V9g, A9, A11
Kathedraal ParamariboZ12-13, Z13-8, A13, V14f, V15f
Ministerie van FinanciënZ11-20, A11, V12g, V13g, V14f, V15f
Nederlands-Hervormde KerkZ14-9, Z15-10, A15
Synagoge Joden SavanneW11-5, Z11-18, W12-5, V12g, V13g
Thalia (zie: Toneel)
Stichting Monumentenzorg Suriname, oprichtingV7g
MuseaMusea in de West, rapporten uitgezonden deskundigeV7e, V8e, V9e, V10e, V11e, V12e
Museum ArubaA5, Z6-17
Museum Curaçao, vernieuwing dakZ19-11
Museum SabaV17-3m
Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam in ParamariboW6-11, Z6-11, W9-19, Z9-17, V13d
Surinaams MuseumV9f
Muziek en dansFolkloristisch Instituut Ned.AntillenW6-15, Z6-17
Instituto di Musika, huisvesting FundashonZ19-12, A19, V20-5m, V21-4m
Muziekdocumentatie Ned.AntillenZ15-14c, A15, V16-5i, V17-3i, V18-3i, V19-4j, V20-51
Muziekschool van het Cultureel Centrum SurinameZ11-17a, Z12-10
NatuurbeheerBrownsberg natuurpark, ontwikkelingsplannenW11-10, Z11-24, A11, V12f, V13f, V14e, V15e
Natuurbeheer SurinameA10, V11j
Natuurbescherming in de Ned.AntillenW12-9
Natuurbeschermingsfilms (zie Film)
Yamanota, natuurpark op ArubaZ23-10, A23, V24j, A24
OnderwijsAgogische opleiding in de Ned.AntillenV22-5g, V23-4f
Antilliaanse Academie, aanstelling rectorW9-4, Z9-6, A9, V10c, V11c, V12c, A12, V13b
Antilliaanse examinatoren, deelname aan m.o.-examens in NederlandW9-5, Z9-7
Antilliaanse moedertalen, bevordering papiamentuA16, V18-e, Z23-8, A23
Antilliaanse moedertalen, regulering van de taalsituatieA16, V18-e, V21-4r, V22-5e, Z22-9, A22, V23-4d
Antilliaans onderwijs, omvormingZ20-8, A20, V21-4d
Akten lager onderwijs in de Ned.AntillenA5, W6-12, V7b
Akten middelbaar onderwijs in de Ned.AntillenW4-10, Z4-10
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Centrum voor Leermiddelen-ontwikkelingZ19-7, A19, V20-5b, V21-4b, A21, V22-5c, A22, V23-4c, V24c, A24
Hoger onderwijs in de Antillen, aanstelling coördinatorW9-4, Z9-6, A9, V10c
Kweekscholen Curaçao en Aruba, aanschaf video-apparatuurZ12-5, W14-6, Z14-13a, A14, V15b
Kweekscholen, uitwisseling leerlingen en jonge onderwijzersV6-VII, A6, V7b, V8b, V9b, V10b
Leerkrachten, uitzending en opleidingZ5-8b
Leerplichtwet Suriname, jubileum en uitvoering van de wetW6-7, Z6-7, A6, V7b, A7, V8b, A8, V9b, V10b
Literatoren, uitzending vanZ5-8c
Medisch onderwijs in SurinameZ5-3a, V6-IV
Onderwijs aan culturele minderheden (Antillianen) in NederlandZ20-7, A20, V21-4e, Z21-10, A21, V22-5f, A22, V23-4e
Onderwijs in de West, onderzoek knelpuntenA3
Onderwijsfilms Ned.AntillenW8-7, Z8-8, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b, V16-5a, V17-3a, V18-3a, V19-4b, V20-5a, V21-4a, V22-5b, V23-4b, V24b
Onderwijsnota Ned.Antillen Ensenanza pa un i turZ21-9, A21, V22-5a, V23-4a, V24a, A24
Pedagogisch-didactisch Bureau
Nederlandse AntillenW5-4, Z5-3c, A5, V6-IV, V7b, V8b, V9b, V10b, W11-13, V11b, Z11-4, A11, V12b, A12, V13b, V14b, V15b, V16-5h, V17-3h, Z19-8, A19, V20-5c, V21-4c, A21, V22-5d
SurinameW8-9, Z8-10, W9-10, Z9-4, A9, V10b, W10-3e, W11-13, V11b, A11, W12-6, V12b, V13b, V14b, V15b
Samenwerking op onderwijsgebiedA2, W3-5, Z3-5, A3, V4m, W4-10, Z4-10, A4, V5g, A5, V6-IV
Scholenbouw, opleiding techniciZ5-8a, A5, V7e
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveau in de Ned.AntillenZ23-7, A23
Sociale Academie Suriname, bouwZ11-7
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Talen, ontwikkeling talen i.v.m. culturele ontplooiingA1
Talenpractica
Nederlandse AntillenA7, V9b, V10b, Z10-4, A10, V11b, V12b, V13b, W13-11, Z13-4, A13, V14b, V15b
SurinameW7-10, Z7-11, A7, V8b, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b
Universiteit van de Ned.Antillen,
Open universiteitA21, A22
Samenwerking met andere instituten van hoger onderwijsW17-4, Z17-4, A17, A19, A20-5d, A20, A21
Subsidieverlening door NederlandA21, A22
Universiteit van Guyana, leerstoel NederlandsW12-10, Z12-4
Volkshogescholen in de WestW6-6, Z6-5, A6, V7d, V8d, V9d, V11d, V12d
Volkshogeschool, centrum NAKSV10d, W12-7, Z12-6, A12, V13d, V14d, V15d
Voortgezet onderwijs in de West, invoering wetV9-NB, V10b
Vrije HBS in Paramaribo, uitbreidingW11-6, Z11-5
Wetenschappelijk onderwijs in de Ned.AntillenA8, V9c, Z16-11
Wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingZ19-9
PersAntilliaanse uitgeverij t.b.v. volkslectuurA21
Grafische communicatie in de Ned.AntillenV17-3p
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9, V11d
Mediabeleid Ned.AntillenV17-3p
Radio en TVAruba, vervanging en uitbreiding studio en apparatuur
TeleArubaV15g, W15-7, Z15-14b, A15, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40, V20-5q
Aruba en Curaçao, voorzieningenen apparatuurW7-8, Z7-10, A7, V8h, A8, V9h, W9-9c, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V14g, V15g, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bonaire, productie videoprogramma'sZ23-13, V24k
Nederland, televisierubriek over de WestZ5-7
Ned.Antillen, kijk- en luisteronderzoekZ17-9, A17, V18-3n, V19-40
Ned.Antillen, locale TV-productiesA19, V20-5q
Samenwerking radio- en televisiegebied, uitwisseling programma'sA1, Z1-7, A2, V3-2, V4b, A4, V5b, A5, V6-IX, V7h, V8h, Z11-21, A11, W12-15, Z12-14, A12, A19, A21
Surinaamse Televisie Stichting, Bouw decorafdelingW11-7, Z11-22, Z15-8, A15
Televisie-apparatuurA8, V9h, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V15g
Zenders en steunzendersW11-11, Z11-23, A11, W15-4, Z15-6, A15
Suriname,
Ondertiteling televisieprogramma'sZ15-7, A15
Televisie inW4-8, Z4-8
Volksontwikkeling via televisieW7-11
Videotape-recordingW8-8, Z8-9
RecreatieAruba,
Kadervorming voor sport en recreatieZ23-17
Openbaar zwembadZ23-18
Project zwembad San NicolasZ11-16
SportfaciliteitenZ23-19
Curaçao, sportaccommodatie BrievengatZ14-6, A14, V15e, V16-5j, V18-3k
Ned.Antillen,
Facetplan sportaccommodatiesW9-9b, Z11-14, A16, V17-3k, V18-3k, V19-4m, V20-50, V21-40, V22-5r
Samenwerking inzake lichamelijke opvoeding en sportZ7-12
Sint Maarten, sportcomplexZ16-8, A16, V18-3k, V19-4m
Suriname,
Project CricketbondZ15-14i, A15
Project Lelydorp SportbondZ15-15g, A15
Project Nationaal Sportcentrum SurinameZ11-15, A11, V12f, V13f, V15e, Z15-14e, A15
Project PaardensportfederatieZ15-14j, A15
Project SOSISA15
Project sportcentrum Blauwgrond SurinameZ14-13c, A14, V15e, A15
Project sportcentrum ParaZ15-14h, A15
Project sportveldencomplex WageningenW11-8, Z11-13
Project zwembaden ParamariboZ12-12, A12, V13f, V14e
Sociaal-educatief werk Aruba,
Bevordering sociaal-cultureel werkA9, V10d
Buurtcentrum BrasilV18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurtcentrum DakotaV15d
Buurtcentrum NoordV13d, V14d, V18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurthuiswerk VijfjarenplanW10-8, Z10-8, A10, V11d, V12d, V13d, V14d, V15d, V16-5m
Expositieruimte voor kostuums en handnijverheidZ15-14d
GezondheidscentrumZ23-21
Halfwayhouse voor AlcoholiciZ23-20
Tehuis voor verwaarloosde jeugdW5-7
Bonaire,
Buurtcentrum RincónZ18-7, A18, V19-4k, V22-5r, V23-40
JeugdcentrumZ5-5b, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-51
Curaçao,
Buurtcentrum BarberW11-12
Buurtcentrum JanwéW10-9, Z11-11, A11, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum MontagneV18-31
Buurtcentrum OtrabandaZ18-8, A18, W19-7, Z19-6
Buurtcentrum Santa MariaW12-12
Jeugdvormingscentrum PannekoekZ12-8, A12, W13-5, Z13-7, A13, V14e, V15e
Studiezalen in buurtcentraZ10-9, A10, V11b, V12b, V13b
Nederlandse Antillen,
Aanstelling coördinerende consulentenA18, V19-4k, V20-5n, V21-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bevordering sociaal-cultureel werkW7-6, Z7-8, A7, V9d, A16, V17-3j, W17-3, Z17-5, A17, V18-3j, VZ18-5
Buurtcentra, financieringV18-3j, A21
Facetplannen inzake sociaal-cultureel werkA17, A18, V19-4k, V20-5n, Z20-4, A20, V21-40
Meerjarenplan Sociaal-Culturele Raad (SOCURNA)Z21-8, A21, V22-3
Onderzoek sociaal-culturele infrastructuurA20, Z21-6, A21, V22-5r
Overzicht sociaal-educatieve projectenV11a, V13a, V18-3j, V22-5t, V23-4q, V241
Rapport Commissie ad hoe inzake financiering sociaal-cultureel werkZ18-4, A18
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveauA20, A21, Z23-7
Sociale wetenschappen, inventarisatie onderzoekenV23-4j
Saba, community centre HellsgateV18-3j, A18, V19-4k, V20-5n
Sint Eustatius, bouw Community CentreW9-7, Z9-16, A9, V10f, W10-7, V11f, A11, V12f, A12, V13d, V14d, Z18-9, A18, V19-3k, V20-5n, V21-40
Sint Maarten, bouw drie buurtcentraW17-7, Z17-6, A17, V18-3j, V19-3k, V20-5n, V21-40, A21
Suriname,
Bevordering sociaal-cultureel werkW9-18, Z9-12, A9, V10d, A10
Buurtcentrum DijkveldZ14-13e, A14, V15d
Buurtcentrum LatourZ11-12, A11, V12d, V13d, V14d, V15d
Buurtcentrum MattaA10, V11d, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum UitvlugtZ15-14f
SticusaBespreking van het Sticusa-beleidA5, V7d, Z8-4, V9k, V10k, W10-3f, Z10-12, A10, V11k, V12j, A12, W13-13, Z13-12, W14-7, Z14-11, Z15-13, A19
Vijfjarenplan 1960-1964A1, Z1-5, A2, V3-1, V4a, V5a
Vijfjarenplan, wenselijkheid nieuwZ5-10
Werkwijze Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a, V6-III
ToneelAmfitheaters op Curaçao, bouw van zesZ23-14
Asiento, verbouwing theaterZ16-7, A16, V17-31
Bevordering volkstoneel: regisseursopleidingZ5-6
Caribiton, theatergezelschap in AmsterdamW3-1b
Cultureel Centrum Suriname, theatercomplexZ14-13d, V15e
Gehoorzaal/aula BonaireZ16-10, A16, Z18-6, A18, V19-4i Z23-12
Nationaal theater Suriname, bouwA3, W3-1a, V4k, V5i, W9-15
Regisseurs, opleiding vanA5
Schouwburgfaciliteiten SurinameZ9-14, A15
Schouwburg op Aruba, uitbreidingZ11-17, A11, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-5k
Schouwburg op Curaçao, bouwA1, A3, W4-11, Z4-11, A4, V5h, V6-VI, A6, V7f, V8f, V9f
Thalia, restauratie toneelzaal in ParamariboA3, V4k, V5i, V6-VI, A6, V7f, W8-10, Z8-11, W9-13, Z15-9, A15
Theatercomplex Cultureel Centrum SurinameZ14-13d, A15
Toneel in Suriname, bevorderingA3, V41
UitzendingenAmbtenaren uit de West, training in NederlandA6, V7d
Artistieke uitzendingen, subsidieZ1-6b, A5, V6-VII, V7h
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Uitwisselingen op cultureel, recreatief en maatschappelijk terreinA20
VoorlichtingBeeldvorming over de West bij het Nederlands onderwijsW12-13
Rondreizende tentoonstellingV8h, V9h, V10h
Televisierubriek over de West in NederlandZ5-7
Verspreiding van kennis over de West in NederlandW7-5, Z7-6, A7
Voorlichting op scholen in het koninkrijkA1, Z1-8, V3-3, V4c, V5c
Voorlichting van ambassades omtrent de AdviesraadA2
WetenschappenAcculturatieproces in Suriname en de Ned.AntillenW4-5, Z4-5, A4, V6-IV, V7c, A7, V8c, V9c, V10c, W10-3d, Z10-5, V11c, V12c, V13c, V14c, V15c, V22-5m
Archeologisch onderzoek,
AlgemeenA2, V3-8, V4h, V5e, V9e, V10e, V11e, V12e, A12, V14c, V15c
Nederlandse AntillenV6-IV, W6-13, Z6-13, A6, V7e, A7, W9-9, Z9-10, A9
Sint EustatiusZ23-9, V24f, A24
SurinameA10, V13c
Archieven,
Beheer oud-archief Ned.AntillenV16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g
Beheer oud-archief Suriname en Ned.AntillenW13-7, Z13-6, A13, V14c, V15c, A15
Bewerking archief Hof van Justitie SurinameZ11-8, V12c, V13c
Huisvesting Centraal Historisch Archief Ned.AntillenZ19-10, V20-5g, V214h, V22-5k
Microverfilming Nederlandse archieven voor de Ned.AntillenA2, V3-9, V4i
Microverfilming Ned.Antilliaanse archievenZ10-7b, A10, V11c, V12c, V16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g, A21, V22-5j, A22, V23-4h, V24d, A24
Microverfilming Surinaamse archievenW10-5, Z10-7a, A10, V11c, V12c, A12
Uitzending archiefdeskundigenA6, V7e, V8e, V9e, A16
Caraïbisch-Indiaanse culturen, vergelijkende studieW7-7, Z7-9
Caraïbisch Instituut in LeidenW12-11
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut BeurzenV3-10, V4j
KoninkrijksbijdragenA2
Nieuwe opzetV16-5d
Onderzoek koraalriffenZ14-4, A14, V15c
Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek In de Ned.AntillenW8-5, Z8-6
In SurinameZ1-6a, Z1-6b
Emancipatie van de vrouw, onderzoekA20
Encyclopedie, uitgave - Nederlandse AntillenZ4-12, V5f, A5, V6-VIII., V7c, V8c, V9c, Z20-9, A20, V21-4i, V22-51, V23-4i, V24e
Encyclopedie, uitgave - SurinameW9-14, Z9-8, A9, V10c, V11c, V12c, V13c, V14c, V14c
Medisch-wetenschappelijk onderzoek Ned.AntillenW7-9
Spelling Nederlandse taal, deelname Suriname en de Nederlandse AntillenZ5-3e, A5, A7, V13c
Stichting van wetenschappelijke instituten in de WestA4
Surinaams burgerlijk wetboek, uitgaveV13c
Surinaamse bevolkingsgroepen, studie en documentatieW10-4, Z10-6, V11c, W11-4, Z11-9, A11, V12c
Taalsituatie in SurinameZ1-11
Taalbureau en Volkslectuur Suriname, oprichting en werkwijzeA2, W2-5, V3-6, V4f, W5-8, Z5-3d, A5, V6-X, V7c, V7d
Verton, drs P.C., studie inzake politieke samenwerking in de Nederlandse AntillenW13-12
West-Indisch Plakkaatboek, uitgaveW9-20a, Z9-11, A9, V10c, V13c, W13-6, Z13-5, A13, V14c, V15c, V16-5c, V17-3d, V18-3d, V19-4e
Wetenschappelijk Instituut SurinameA2, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV
Wetenschappelijke samenwerking Suriname-Ned.AntillenA3

I. Index op de agenda's van de bestuursvergaderingen van Sticusa, 1956 - 1988, inventarisnummers 66 - 97

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaose kunstenaars, monografieën139-12
Debrot, portret van Cola145-8
Kunstonderwijs in Suriname32-7, 66-6, 73-5
Kunstprijs Suriname103-8
Opdrachten wegens jubileum Sticusa89-13
Opdrachten voor Nederlandse Antillen118-11
Sticusa-beleid160-9
Uitleencollectie Sticusa, catalogus142-7
Vries, toelage Surinaams kunstschilder E. de7-9
Begroting Sticusa19561-1, 2-3, 3-3
19571-4, 5-10, 6-4, 7-3, 8-3, 14-3
19589-4, 12-4, 13-3, 28-3
195916-10, 19-3, 20-3, 21-1, 22-7, 25-5, 27-6
196025-6, 27-5, 28-4, 33-5
196130-3, 33-4, 45-3
196238-7a, 41-4, 46-4
196343-3, 44-3, 46-6, 51-4
196452-3, 54-5
196552-4
196656-7
196759-5
196862-4
196963-6
197067-4
197172-3, 84-5
197276-6, 77-6, 86-7, 89-5
197381-5, 87-4, 92-5, 93-5, 96-8
197488-4, 89-7, 100-6, 102-8
197592-6, 93-6, 107-5, 110-5, 115-5
1976103-1, 104-5, 115-7, 116-5, 120-5
1977122-10, 125-3, 126-6
1978119-6, 120-7, 127-5
1979124-7, 131-5, 134-4
1980128-5, 135-7, 139-4
1981132-4, 140-5, 141-5, 144-6
1982137-11, 142-5, 145-7, 146-5, 148-6, 149-6
1983143-7, 146-6, 147-6, 149-7, 151-6, 152-4, 153-5
1984149-8, 151-7, 154-6, 156-5, 159-8, 161-4
1985154-7, 155-6, 156-6, 163-16, 166-7
1986161-7, 173-17
1987165-5, 178-8
1988170-10, 171-4, 178-11
Bestuur SticusaAfvaardiging naar openingen64-6
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter64-5, 75-11, 90-4, 92-4, 93-4, 112-5
Bezoek aan Ned.Antillen127-4, 133-4
Brief voorzitter89-4
Bijdrage aan Liber Amicorum166-11
Hermans, dr H.G., mededelingen aan de pers13-8
Huisvesting Sticusa6-12
Installatie bestuur1-0, 1-2, 1-3
Instelling van een dagelijks bestuur59-4
Ontslagverzoek secretaris166-5
Positie en titel directeur76-4, 77-4, 78-4
Positie Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname1-4, 74-7
Reglement secretaris2-5, 3-4, 89-9
Rumoer rond Sticusa21-1, 74-5, 75-5, 76-12, 77-12, 78-6,
Samenstelling bestuur70-4, 74-4, 111-5, 112-5, 126-4, 135-5, 143-6, 145-6, 159-7
Samenwerking Caribbean Commission8-9, 9-10, 10-10
Vacatures19-4, 19-4, 19-5, 20-5, 22-8, 22-8, 22-9, 41-3, 54-3, 57-4, 58-4, 59-3, 64-4, 78-1, 79-4, 83-4, 84-4, 86-5, 87-3, 90-4, 91-5, 112-5, 118-6, 121-6, 122-6, 123-4, 124-6, 128-4, 129-4, 166-4
Vacature Dagelijks Bestuur86-4
Vacature secretaris166-6
Vertegenwoordiging in bestuur NAKS68-8
BibliothekenAanschaffingen, bibliobussen91-9, 128-7, 147-8, 169-8
Aanschaffingen, materiaal48-6, 61-6
Aanschaffingen, tijdschriften en boeken51-6, 65-10
Algemeen beleid Suriname en Curaçao3-3
Aruba, projecten137-9
Aruba, technische bijstand147-9
Aruba, voorzieningen142-11
Bonaire, planning154-8
Centrale catalogus Ned.Antillen, subsidie135-9, 140-7, 144-10, 163-15
Curaçao, wetenschappelijke bibliotheek29-4, 45-5, 81-9, 82-7 92-8, 93-8, 96-6
Curaçao, kaarten en prenten163-13
Landbouwproefstation, schenking boeken45-6
Leesliftproject uitgeverij Omniboek156-11
St.Eustatius, opening van151-9
St.Maarten, opening van151-9
Suriname, opleidingen104-6
Suriname, boeken Sociaal-Economische Faculteit106-8
Uitzending bibliothecarissen24-5, 119-12, 136-12, 143-11
Cultureel beleidAntilliaanse nota inzake Sticusa65-11, 66-5
Aruba, gevolgen Status Aparte163-5
Beleid van Sticusa58-9, 76-12, 77-12, 82-4, 83-5, 84-11, 85-3, 95-10, 96-, 97-5, 103-11, 105-9
Bespreking met KabNa148-10
Bespreking met minister Bakker71-7
Bespreking met minister De Gaay Fortman99-4
Bespreking met minister Pieternella105-10
Bespreking met minister-president Rozendal124-5
Bespreking met Socurna en culturele centra144-5
Bespreking met Socurna-delegatie137-12
Bespreking met vaste commissie 2e Kamer99-5
Besprekingen in Suriname 197072-6, 73-10
Brief aan minister Lardinois86-6
Brief gevolm.minister Ned.Antillen103-2
Brief gevolm.minister Suriname78-13
Brief Kabinet Surinaamse en Ned.Antilliaanse Zaken82-3, 83-2
Brief minister Ned.Antilliaanse Zaken144-5
Brief minister Surinaamse en Ned-Antilliaanse Zaken104-2
Brief minister van Buitenlandse Zaken79-7
Brief minister-president Suriname36-4
Brief vice-minister-president82-3, 83-2
Debat Eerste Kamer11-6
Foto's voor gevolm.ministers66-7
Hoetink, voorstellen prof. dr H.154-11, 155-4
Hoog, nota van B.J.E.M. de84-11
Jabaay, motie147-7
Lier, nota van prof. R. van84-11, 85-3
Meerjarenplan Suriname1-4
Nederlands Vrouwen Comité18-7
Ombuiging cultureel ontwikkelingsbeleid136-10
Organisatie en taak Sticusa5-9, 6-3, 47-6, 48-7, 49-6, 84-7
Pos, H., beleidsnota Sticusa in de West61-8
Positie en structuur Sticusa48-7, 49-6, 172-1, 175-13
Positie Sticusa na 1989167-5
Relatie met Suriname en de Ned.Antillen75-10, 106-6
Relatie tot de landsregeringen92-12, 93-1, 94-11
Samenwerking met Kabinet gevol.minister Suriname89-10
Socurna, meerjarenplan139-6
Socurna, ontwerp-brief aan135-11
Socurna, subsidie131-7, 131-8
Sticusa beleid80-4
Structuur culturele samenwerking126-5
Taak Sticusa55-7, 56-1, 57-12, 59-10, 62-6, 69-4
Toekomstig beleid Sticusa49-7
Vijfjarenplan20-4, 22-3, 23-3, 25-4
Visie Eerste-kamerlid18-8
Culturele centraAanschaf bedrijfsauto's145-12, 163-9
Aanschaf materialen Aruba145-10
Aanschaf materialen Bonaire120-8
Accountantsverslag CCA122-9, 123-6
Administratie Suriname32-8
Apparaatskosten121-8, 122-7, 123-5
Begroting8-4, 9-6, 10-4, 18-4, 35-7, 95-5, 119-8, 121-12, 125-4, 127-6, 127-7, 131-6, 133-6, 141-6, 143-8, 144-8, 147-5, 149-6
Begroting, tekort18-5
Begroting, delging tekort Curaçao126-9
Bouwkundige voorzieningen, Curaçao en Suriname28-5, 32-6, 33-6, 43-7
Bouwkundige voorzieningen, St.Maarten106-12
Bouwkundige voorzieningen, Suriname92-10, 93-10, 121-9
Brief van CCS-bestuur102-7
Culturele activiteiten buiten Paramaribo9-5, 10-3
Curaçao, gang van zaken61-7
Eigendomsoverdracht CCS-gebouw95-9
Faciliteiten Cultureel Centrum Suriname109-6
Geschenk Cultureel Centrum Curaçao111-7
Kunstwerk voor nieuwbouw CCC120-9
Lustrum CCS82-9
Organisatie culturele centra Ned.Antillen119-14
Organisatie CCC43-6
Overleg culturele organisaties in de West73-7, 92-11, 93-11, 101-1
Personeel17-6
Positie culturele centra Ned.Antillen124-9
Protocol van besprekingen102-6
Raad voor Culturele Aangelegenheden Suriname71-6
Regionale culturele manifestaties74-9
Restauratie cultureel gebouw De Tempel Curaçao129-11
Restauratie gehoorzaal CCS81-7
Saba, doelsubsidie142-8
St.Maarten, doelsubsidie142-8
Subsidieverlening aan Culturele Centra14-4, 16-8, 17-9, 29-3, 42-6, 47-4, 48-3, 52-5, 54-6, 55-4, 56-4, 57-8, 59-6, 64-10, 64-9, 65-7, 66-9, 67-5, 70-6, 72-4, 76-7, 76-8, 77-7, 77-8 78-10, 78-11,78-9, 81-6, 87-5, 87-6, 88-5, 89-8, 92-7, 93-7, 99-6, 102-12, 102-13, 112-6, 113-8, 115-8, 117-5, 117-6, 119-7, 122-11, 123-7, 123-8, 124-8, 129-8
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Nickerie75-8, 108-5
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Wageningen107-9
Subsidie, discussienota90-8
Subsidie, voorschotten op6-14
Subsidie, zusterstichtingen22-6
Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Tribune CCC131-11
Vergadering met culturele centra Ned.Antillen101-1
Verhouding CCS-Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Verzendkosten materialen35-8
Voorzieningen CCA136-13
Voorzieningen CCC127-8, 129-6, 139-7
Voorzieningen St.Maarten97-4
Deskundigen, uitzending vanArbeidsvoorwaarden20-7, 22-4, 31-4, 32-3, 47-3, 132-5, 133-5, 137-5, 138-6
Diverse uitzendingen30-10, 38-2
Kamerman, salaris67-10
Maandelijkse rapportage van deskundigen76-9, 77-9
Model-contract67-9
Schoenbeck, salaris66-8
Uitzendingen naar Aruba94-10
DiversenGenootschap van Vrienden Nederland-Antillen, subsidie176-8
Nederlands-Antilliaanse Voetbal Unie, subsidie129-10
Stichting Intervista, subsidie177-7
Film, produktie en voorzieningenAlgemeen5-6, 6-11, 9-8, 10-5, 11-3, 14-5, 15-5
Aankoop foto-archief Fischer131-14
Aanschaf van apparatuur6-13
Bioscoopjournaal78-12, 82-10
Filmliga, programma's16-6, 24-4, 82-11, 83-8, 87-11
Filmproduktie Almacita di Desolato159-12, 162-9, 163-7
Filmproduktie Ava en Gabriel171-6, 175-9, 177-5
Filmproduktie De Antilliaanse mens en zijn creatief bezig zijn173-15
Filmproduktie Debbie149-9
Filmproduktie Desiree143-12, 156-10, 159-10
Filmproduktie Dit is Robin Crusoe niet171-8
Filmproduktie Dubbelspel152-8
Filmproduktie Duel in de diepte123-9
Filmproduktie Eilandfilms178-15
Filmproduktie F. de Rooij142-10
Filmproduktie Feduco/Cozac166-14
Filmproduktie Felix de Rooy136-4
Filmproduktie Het ontstaan van het Papiamentu151-1, 152-6, 153-8, 162-10
Filmproduktie Matriarchaat zonder macht162-11, 165-6
Filmproduktie Mijn zuster de negerin122-16, 129-7
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Filmproduktie Ned.Antillen en Aruba164-7
Filmproduktie Odyssee d'Amour167-9
Filmproduktie Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Filmproduktie Operation Makonaima86-11, 97-2
Filmproduktie over Edgar Palm147-10
Filmproduktie over Ned.Antillen en Aruba86-10, 159-11, 164-7
Filmproduktie Regenboogvrouwen167-11, 169-9
Filmproduktie René van Nie/Walburg Films136-5
Filmproduktie San Nicolas168-13, 173-12
Filmproduktie Scorpio Films109-9
Filmproduktie Stichting Hanascine177-11
Filmproduktie The aftertaste of sherry171-9
Filmproduktie Vrouwenbrieven147-11, 148-8
Filmproduktie Wan Pipel113-6
Filmproduktie Zoals zij die dromen177-10, 178-14
Filmprodukties, diverse119-10
Ikon-filmproject Bonaire130-9
Onderwaterfïlmproject176-6
Onderwijsfilms168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijsfilms Ned.Antillen en Aruba167-8
Polygoon, brief83-2, 84-10, 85-5
Polygoon, film Ned.Antillen52-10
Polygoon, nieuws73-4
Prijsvraag filmscenario79-8
Stichting Jeugdfilm63-8
Thomas, E., contract10-7
Vervanging convertor135-10
Videoproduktie Hubertud Arubanu175-10
Videoproduktie Moveshon foi Kurason143-12
Videoproduktie Nos Grandinan177-6
Video Trainings Instituut Suriname95-8
Vries, verslag regisseur D. de75-6, 76-10, 77-10
Vriesman, D., rapport filmactiviteiten in de West62-7
Zichem, G., film over Suriname106-11
FondsenwervingSubsidie van particulieren14-6, 15-3, 16-4
Subsidievoorwaarden8-7
Vries, prof dr E. de, rapport subsidiëring van Sticusa door particulieren14-7, 15-4, 16-3
Gemengde CommissieOverleg met177-12
Rapport131-18, 132-9
JaarrekeningBespreking concept-jaarrekening12-3, 18-3, 26-4, 31-6, 39-4, 45-2, 50-3, 53-3, 57-5, 60-3, 63-4, 65-, 78-8, 84-6, 91-6, 98-3, 106-5, 115-6, 120-6, 126-7, 144-7, 153-6, 161-5, 166-8, 173-18, 178-9, 179-5
JaarverslagBespreking concept-jaarverslag8-5, 16-9, 26-3, 27-4, 30-5, 39-3, 51-5, 53-4, 60-4, 65-4, 70-5, 71-4, 75-4, 78-7, 91-7, 98-4, 106-4, 114-6, 119-13, 139-5, 144-7, 148-7, 154-5, 161-6, 166-9, 173-1, 178-10
Jubilea SticusaAlgemeen86-8, 87-8, 88-8, 89-12, 89-13, 169-7, 173-16, 174-7
Engels, feestbundel dr C.118-12, 119-9
Kroniek 20 jaar Sticusa73-9, 74-6
Literaire wetenschappenBibliografie Ned.Antillen140-8, 145-13, 148-9, 153-7, 156-7
Boekenweek Curaçao141-7
Debrot, expositie Cola162-7
Debrot, interview Cola121-7
Debrot, portret Cola145-8
Debrot, publicatie verzameld werk Cola151-8
Debrot, symposium Cola163-12
Fonds voor de Letteren105-6, 116-7
Hartog, register boeken dr J.131-13
Hulporganisatie Nederlandstalige gebieden, subsidie111-9, 112-7, 113-10
Kinderboekenweek CCC131-15
King, publicatie handschriften Johannes106-9
Lezingen Nederlandse schrijvers73-3
Literaire prijs 1973102-11
Literaire prijzen Ned.Antillen122-12
Literaire prijzen Sticusa111-6
Literaire prijzen Suriname119-15
Literatuur Caraïbisch gebied92-9, 93-9
Lo-A-Njoe, dichtbundel Clyde145-9
Manifestatie Nieuwe Kerk Amsterdam149-10
Manifestatie Poëzie Hardop108-6
Pal, manuscript J. de122-13
Project Bijscholing Schrijvende Pers133-8
Publicatie Antilliaans verhaal175-5
Publicatie Ata Palabra139-9
Publicatie boek over Suriname103-7, 107-6
Publicatie Nulde hoofdstuk Antilliaanse literatuur164-6
Publicatie Papiamentu woordenboek132-7
Publicatie Stroomzigt163-11
Publicatie van encyclopedieën over de West53-9, 56-8, 102-14, 143-9
Schrijvers Prentenboek117-8
Schrijverscongres Ned.Antillen134-8
Schrijversportret Sonia Garmers168-5
Steun aan schrijvers88-7, 89-11
Stichting Schrijvers in Beeld173-8
Televisieprogramma Nederlandse literatuur45-9
Tijdschrift De Stoep, subsidie102-10
Van Eeden Fonds106-13
Musea en monumentenCuraçaosch Museum, aankopen139-11, 139-14
Curaçaosch Museum, vitrines162-8
Curaçaosch Museum, uitzending deskundige6-6, 7-4
Expositie iconen Curaçao139-13
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Monumenten Sint Eustatius107-7
Ozinga, studiereis prof dr M.D.40-4
Ozinga, uitgave boek prof dr M.D.13-14
Restauratie Curaçaosch museumbezit128-10
Restauratie gebouwen Park Washington140-14
Restauratie ruïne Stichting Jodensavanne107-10
St. Eustatius Historical Foundation156-9, 160-7, 162-6
Surinaams Museum, extra subsidie107-8
Surinaams Openluchtmuseum67-6
Televisieproject Museumland177-4
Temminck Groll, studiereis ir C.40-4
Muziek en dansAntilliaanse muziekbundel, publicatie138-8
Aruba, dans- en balletschool126-15
Aruba, lichtorgel Cas di Cultura164-5
Arubaanse Muziekschool17-8
Arubaanse Muziekschool, subsidie140-15
Balletproject163-8
Bonaire, uitzending muziekdocent136-8
Centro pro Arte, aanschaf instrumenten131-10
Centro pro Arte, aanschaf geluidsinstallatie131-12
Contract docent Bonaire156-13
Corsow, dansgroep67-13
Croes, langspeelplaat E. la159-9
Curaçao, muziekacademie126-11
Curaçaose Muziekschool68-4, 73-8
Curaçaose Muziekschool, aanschaf instrumenten137-6, 145-11
Daniskas, rapport muziekonderwijs in de West79-11
Dansproject Gabri Christa165-8
Fundashon Instituto di Musika131-16
Fundashon Instituto di Musika, aanschaf instrumenten144-15
Kerkorgels, reparatie en onderhoud15-8, 33-7, 35-9, 38-3, 140-13
Ko-Afingita, subsidie Stichting146-9
Muziekdocenten op de Antillen, salaris69-7
Muziekdocumentatie Nederlandse Antillen130-11
Perrenal, langspeelplaat Julio178-12
Saba, muziekonderwijs128-8
Schoolconcerten43-8
St.Eustatius, uitzending muziekdocent144-13
Suriname, uitzending fagottist7-6
Suriname, uitzending muziekdocente T. Crone28-6
Suriname, Volksmuziekschool49-5, 56-5, 65-6, 81-1, 88-6, 94-5, 103-5
Suriname, Volksmuziekschool rapport82-6
Toernee Antilliaanse groepen138-9
Toernee Arno Huibers177-9
Toernee Cola i su grupo di Tambu136-6
Toernee Cora van Drimmelen51-8
Toernee groep NAKS69-8
Toernee Grup Folkloriko Kreativo152-5
Toernee Grup Issoco166-12
Toernee Grupo Folkoriko en Polygots105-7
Toernee Grupo Issoco160-8
Toernee J.Leerdam, The meeting177-8
Toernee Les Scheppies178-13
Toernee Libi Span103-6
Toernee Littekens/Nasmaak174-5
Toernee Maranatha Koor91-10, 94-9
Toernee Mendelsohn Trio174-4
Toernee Nel Oosterhout52-7
Toernee Orangemelted167-10, 168-8
Toernee Un anochi largu140-11
Toernee Willem Breuker Collectief146-7, 161-10, 174-x
Toernees, diverse165-9, 167-6, 173-10, 176-7
Vesseur, W., rapport restauratie schouwburgen53-8
NatuurbeheerDierentuin Bonaire, subsidie46-11
Natuurreservaat op Bonaire, subsidie96-7
Stinapa, subsidie126-10, 133-7, 146-8, 161-8
Stinasu en Kensuna, subsidie99-7
Omroep, radio en tvAanschaf beeldnormvertaler140-12, 141-8, 142-6
Aanschaf materialen Curaçaosche Omroep11-5
Aruba, programmalevering aan ATM173-13
Aruba, samenwerking NOS-ATM151-12, 169-12
Aruba, technische bijstand aan ATM170-6
Aruba, televisie-overleg136-9
Aruba, trainingscursus Tele-Aruba134-6
Begroting, televisie87-12
Begroting, televisie 1962-196345-4
Begroting, Wereldomroep81-4, 89-6
Besprekingen over TV-uitwisseling103-2
Co-produktie Asina Tabata III160-6
Co-produktie Boka Sarantonio157-6
Co-produktie Dera Gai175-8
Co-produktie Geschiedenis Ned.Antillen164-8
Co-produktie kinderseries televisie137-8
Co-produkties televisie141-9
Commissie Radio en Televisie44-6
Commissie Radio en Televisie, verslag45-7
Curaçao, NOS correspondent in91-8
Curaçaosche Omroep, financiële moeilijkheden46-10, 47-5
Geluidstechnicus Suriname, uitzending46-9
Kijk- en luisteronderzoek Ned.Antillen169-10, 170-4, 176-x
Kijk- en luisteronderzoek Suriname108-7
Panoramiek-programma's van de NOS97-2
Radio Nederland Training Centre126-13
Radio Nederland Wereldomroep, brief directeur78-14
Radio Nederland Wereldomroep, subsidie121-10
Radio, omroep in de West19-6
Radio, programma's RVU174-6, 175-4
Radio, programma TROS134-11
Radio, voorlichtingsprogramma's143-12
Samenwerking Antilliaanse televisie en Wereldomroep150-7
Samenwerkingsproject Boy152-7
Televisie, overleg136-9, 175-11
Televisie, programma Nederlandse literatuur45-9
Televisie, programma Teletrip136-7
Televisie, project Archeologie156-12
Televisie, transcripties13-7, 34-5
Televisiejournaal, opname Vlaamse onderwerpen58-7
Televisieprogrammering32-4, 42-7, 82-5
Televisieproject Ikon-Zichem113-7
Televisieproject Museumland177-4
Televisieproject Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Trainingscursus Radio Ned.Antillen134-7
Verzending programma's59-9, 67-11
OnderwijsArubaanse leraren39-7
Bursalen4-5, 5-5, 13-11
Bursalen, reglement45-8
Cursus administratie17-4, 18-10
Foreign Student Service30-7, 41-5, 49-3, 51-7, 52-6, 54-7, 56-6, 58-6, 64-8, 72-5, 75-7, 79-5, 81-8, 83-7, 87-7
Hoger onderwijs in de West2-apr
Hogeschool Ned.Antillen127-9
Lustrum Universiteit Suriname94-6
Materiaal voor basisonderwijs141-10
Onderwijs-expositie Ned.Antillen129-9
Onderwijs-project Suriname Comité105-8
Onderwijsfilms167-8, 168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijstentoonstelling168-11
Opleiding leraren in Suriname88-10
Project educatieve vorming via dagbladpers133-9
Samenwerking Universiteit Groningen met de Ned.Antillen167-7
Student working papers138-11
Studiereis Arubaanse MTS-ers128-11
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Volkshogeschool Suriname, subsidie100-7
Oprichting en liquidatie SticusaOprichting1-2, 1-3
Bestemming batig saldo oude Sticusa15-7
Liquidatie166-15, 179-7
Liquidatie, brief KabNa178-6, 178-7
Liquidatie, overleg werkgroepen178-6
Statuten en wijzigingen26-6, 55-3, 67-7, 110-6, 157-4, 158-1, 164-4, 165-4
Personeel SticusaAlgemeen11-9, 13-5, 20-8, 24-6, 27-3, 30-8, 33-8, 37-4, 40-3
Arbeidsvoorwaarden20-6, 22-, 57-6, 61-5
Functiewaardering46-5
Onderzoek Formatiecommissie90-6, 96-2
Ontslag mevr. Borel76-3, 77-3
Overname personeel27-9
Pensioenen18-6, 25-7, 28-7, 30-9, 57-7
Personeelsreductie163-4
Positie hr. Gordijn69-6, 70-7
Salarissen3-mrt
Uitbreiding formatie37-3
Sociaal-cultureel werkBeroependeskundige Suriname, uitzending12-7
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg130-10, 131-9
Gemeenschapscentrum Hindoestaanse immigratie88-9
Kapasi-Temere, subsidie Stichting109-7
Osticeba, subsidie Fundashon137-10
Renselaar, H.C. van, uitzending cultuur-socioloog13-9
Sociaal-cultureel werker Curaçao134-5
Sociaal-cultureel werk in Puerto Rico6-8
Sociaal-cultureel werk Ned.Antillen, onderzoek130-8, 144-16
Sociaal-cultureel werk Suriname11-11, 12-8, 13-4
Socio-demografische studiën, serie118-8
Sociologisch onderzoek Suriname6-10, 7-5
Stagecentraplan Sociale Academie106-14
Stichting Gemeenschapswerk NAKS Suriname, subsidie69-8, 74-8, 79-6, 106-7, 108-4
Surinaamse Y.W.C.A.8-8, 9-9, 10-12, 50-4
Trainer jeugdleiders, uitzending58-8
Vormingsmedewerker Bonaire, uitzending119-11
Werkgroep cultureel en sociaal onderzoek129-5
TentoonstellingenExpositie Cola Debrot162-7
Jaarbeurs Suriname43-4
Koningin, 10 Jaar11-10
Onderwijstentoonstelling168-11
Project Negrofilia168-10
Stichting Jaarbeurs Suriname104-2
Symposion op Curaçao9-7, 10-11, 11-7, 31-7
ToneelAerts, C., bezoek impressario aan Ned.Antillen140-10
Antillen Theater Project130-5
Brief Caribiton57-11
Brulin, brief CCC inzake Tone83-6, 84-9
Caraïbisch toneel in Nederland37-6
Cosmic Illusion Productions169-6, 170-8
Lekentoneel Ned.Antillen24-7
Musical van Bonaire171-11
Openluchttheater46-8
Opleiding jongeren32-5
Passiespel Da Pinawiki94-8
Regisseur, uitzending16-7, 33-9
Regisseur, uitzending H. Zoutendijk73-6
Regisseur, uitzending Ned.Antillen52-8
Schouwburg Curaçao34-4, 35-4
Stichting Schouwburg Aruba168-9
Suriname, toneel6-9, 13-10
Thalia-gebouw Suriname39-6
Theaterproductie Hoofden van de Oayapok171-10
Toernee Gaga171-7, 173-11
Toernee Grupo Teatral Aruba132-6
Toernee R.Collins en H.Tjon161-12
Toernee Surinaamse groep59-8
Toneelfestival Aruba144-14
Trupialen, clubgebouw30-6
Volkstoneel Suriname34-7, 35-6, 43-5, 44-4
UitgeverijenUitgeverij, Antilliaanse, subsidie139-15
Uitgeverij, Antilliaanse Kolibri, subsidie151-12a, 163-10, 168-7, 170-9
Uitgeverij Flamboyant, subsidie125-5
Uitgeverij Pressag, subsidie109-8
VoorlichtingActiviteiten in Nederland27-8, 62-5
Antilliaanse reeks118-10, 126-12
Bekendheid Sticusa24-8, 25-8, 26-7
Cultureel Mozaïek102-9, 114-7
Documentaires over de West8-6
Educatief kwartetspel Suriname en de Ned-Antillen104-7
Film over Ned.Antillen86-10
Film over Ned.Antillen en Aruba159-11, 164-7
Indiaanse culturen in Suriname95-4
Kweekscholen-project53-6
Leraren M.O.6-7, 7-7
Op scholen30-4, 31-3, 42-, 53-5, 81-12
Publicatie Aruba, scenes and behind the scenes173-7
Publicatie Cultureel Mozaïek94-7
Radiolezingen34-3, 35-3, 36-3, 40-6
Radiovoorlichtingsprogramma's143-12
Schooltentoonstelling82-8, 83-10
Stichting Grafische Communicatie, subsidie127-9, 130-6, 137-7, 144-11
Stichting Interkommunikatie, subsidie166-13
Sticusa Journaal11-4, 16-5, 24-3, 76-11, 77-11, 78-5, 109-10
Surinamers en Antillianen in Nederland65-9
Televisiedocumentaire91-11
Tijdschrift Christoffel, subsidie12-5
Vereniging Antilliaanse Dagbladpers, subsidie121-11
Verspreiding lectuur6-8, 9-11, 10-6, 10-9, 79-9
Wereld-Bibliotheek, publicaties13-6
West-Indische Gids, subsidie (Nieuwe)111-8, 118-9, 122-15, 136-11, 145-13a
WerkbezoekenVerslagen van bestuursleden en medewerkers4-3, 4-4, 5-3, 5-4, 6-5, 9-3, 10-13, 11-8, 12-9, 13-13, 15-6, 16-11, 17-3, 25-3, 33-3, 40-5, 41-7, 42-, 46-7, 50-5, 63-7, 90-7, 90-7, 118-7, 119-5, 128-12, 129-13, 140-6, 145-1, 146-10, 146-10, 150-8, 154-10, 154-11, 155-, 155-4, 166-10, 170-11, 175-12
Wetenschappelijk onderzoekAttema, Y., publicatie over St.Eustatius117-7
Afrikanismen in Suriname, symposium81-11, 83-9
Archeologie, brief P.Glazema53-7
Archeologie, uitzending deskundigen138-10, 138-10, 143-10
Archeologie en ethnologie Suriname68-5
Archeologisch onderzoek Ned.Antillen150-5
Archeologisch onderzoek St.Eustatius154-9, 155-3
Archeologische kartering Saba168-4
Bolivar, publicatie over175-6
Bouwkunst in Suriname57-10
Brion, bronnenpublicatie Luis157-5, 175-7
Bijbelvertaling Papiamentu161-9
Caraïbische Geologische conferentie117-9
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut18-9
Caribbean Historians, conferentie Association128-9
Colloquium Antilliaanse onafhankelijkheid125-6
Corsten, publicatie F.E.84-8, 85-4
Creoolse negercultuur19-7
Cultureel-antropologisch onderzoek St.Maarten126-14
Cultuur-sociologisch onderzoek Suriname79-10
Dekker, J.H.H., publicatie manuscript139-10
Geologische gids Ned.Antillen138-12
Geschiedenis Curaçao5-6
Geschiedenis Suriname5-7
Geschiedenis van Suriname, herdruk56-9
Gezinssociologie in de Ned.Antillen95-6
Historische cartografie Suriname87-10
Jesserun, F., proefschrift37-5
Mitrasing, dr F.46-12
Natuurwetenschappelijke Studiekring68-3, 115-9, 116-6, 130-7, 151-10, 156-8, 162-5, 168-6, 173-6, 178-16
Netherlands Journal of Medicine128-6
Publicatie Bon Dia169-4
Publicatie Coral reef fishes of the Neth.Antilles134-10
Publicatie Geschiedenis Ned.Antillen150-6
Publicatie Nulde hoofdstuk geschiedenis Nederlandse Antillen169-4
Publicatie Ongeschreven geschiedenis169-5, 170-7
Publicatie Oorspronkelijke bewoners Ned.Antillen139-8
Publicatie Precious Stones140-9
Publicatie Rechtsgeschiedenis Ned.Antillen134-9
Publicatie Vogels Ned.Antillen144-12
Publicatie Volkenrechtelijke aspecten van de Antilliaanse onafhankelijkheid135-8
Publicatie wetsteksten Ned.Antillen122-14
Reinsma, dr R., publicatie41-6
Rens, dr L.L.E., studie52-9
Rijgersma, H. van, publicatie manuscripten171-5
Sabaanse bouwkunst165-7
Samenwerking universiteiten Groningen-Ned.Antillen168-15
Stichting Taalonderzoek Suriname12-6, 49-4
Stichting Volkslectuur Suriname3-3, 13-12, 17-5, 27-5, 33-1, 34-6, 35-5, 48-4
Stichting Wosuna10-8
Sypkens Smit, M.P., publicatie142-9
Taalbureau Suriname42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Volkenkundig medewerker, uitzending106-10
Volkslectuur, bureau Taalonderzoek en42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Voorhoeve, correspondentie met prof86-9, 87-9
Waaldijk, proefschrift27-7
Wetenschappelijk Instituut Suriname42-4, 43-9, 44-5
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
483Aardema, J.Sbibliothecaresse1972-1974
Alcmaer, M. vanNAtoneeldeskundige1969
Allard-de Kom, J.J.Sliterator1970
Antkowiak, P.NAmuziekdocent1975-1978
B
Bayens, H.NAbeeldend kunstenaar1961
484Bedacht, R.NAmuziekdocent1980-1987
Beekman, H.L.P.A.NAmuziekdocent1970-1972
Blommenstein, F. vanSpianodeskundige1970-1971
485Boer, L. deS, NAmuziekdocent1960-1964
Bonte, J.B.Smuziekdocent1965-1967
Bontje, P.NAmuziekdocent1974-1977
486Bouman, J.J.W.J.NAmuziekdocent1979-1981
Brink, W.S, NAmuziekdocent1975-1980
Broedelet, J.NAtoneelregisseur1960-1961
487Brulin, T. en P. KamermanNAtoneelregisseurs1969-1972 1976 en 1983-1984
Buurman, K.zie: Uschi, B.
C
488Caprino, E.P.Stoneelregisseur1970-1971
Coomans, H.E.NAbibliothecaris1959
Crone, T.e.a.S, NApianiste1960-1968
D
489Dahlberg, Y.zie: Sprangers, Ch.
Dam, J.A.NAmuziekdocent1981-1985
Daniskas, J.S, NAmuziekpedagoog1970-1971
490Derks, E.Smuziekdocent1961,1974
Dirkse, J.P.S, NAfilmvorming1970-1971
Duijn, S.Y.O. denNAdanspedagoge1974-1977
Dul, H.Smuziekdocent1962-1964
491Dijkman, J.G.Svormingswerker1969-1972
Dijkstra, C.NAbibliothecaresse1981-1985
E
Eavis, D.R.NAballetpedagoog1973-1974
Eavis-Arons, J.H.Sballetpedagoge1969-1970
492Eelvelt, P.NAtoneelregisseur1962-1963
Elings, H.W.NAmuziekdocent1978-1981
Ensberg, L. C.zie: Streef, C.A.
Every, B.Sregisseur1973-1977
F
Feldbrugge, B.H.NAmusicus1966-1971
493Flentrop, firmaS, NAorgelreparateurs1959-1972
494Flink, C.NAtoneeldeskundige1967-1968
Frankhuijzen, P.NAmuziekdocent1981-1984
Frese, H.H.Svormingswerker1971
G
495Gelderen, J.F.A. vanSvormingswerker1972-1975
Gerritsen, W.Sbibliothecaresse1971-1972
496Goud, A.NAballetlerares1959
Grimmelt, W.Sbibliothecaresse1965
497Groenendaal, M.H.Sdocente beeldende kunst1967
Groot, T. deNAballetlerares1959
Guensberg, M.Sbibliothecaresse1972
H
Haakman, H.Smuziekpedagoog1956
Hamel, M.NAtoneelregisseur1965-1966 1974-1975
Hasselaar, M. en Stenzen, A.NAmuziekpedagogen1958-1959
Hatterman, N.Sschilderes1956
498Hermans, J.NAmuziekdocent1980-1988
Hewitt-Huisman, M.Sballetpedagoge1958-1960
Heyer, L.M. denNAmuziekdocent1981-1985
499Hoek, W. vanNAtelevisiedeskundige1984
Holland, P.NAtoneelregisseur1964
Hooykaas, A.NAtoneelregisseur/adviseur1956
Huisman, M.Sballetlerares1956
I
Ianszen, A. en
Ianszen-Waller, S.Sdocenten vrije expressie1966-1968
J
Jong, M. deNAmuziekdocent1972-1978
500Jorissen, P.G.NAballetlerares1963-1965
K
Kamerman, P.NAtoneelregisseur1958-1960
Kessels, U.J.M.Sbibliothecaresse1956
Koolen-Stel, A.W.zie: Stel, A.W.
Koster-Linssen, F.NAbibliothecarese1983
Kreijen, W.M.G.H.NAmuziekdocent1979-1985
L
501Lafour, F.D.Stoneelregisseur1970-1973
Landheer, I.J.NAmuziekdocent1972-1978
Landheer-Snellen, A.NAmuziekdocente1972-1978
502Leeden, ir R. van der en Vlaam, P.S, NAtelevisiedeskundigen1970
Leeuwendaal, I.Sdocenten vrije expressie1966-1967
Leur, W. deSorgelreparateur1958
Lips, H.L.NAbibliothecaresse1981-1985
M
McElwin Daniel, L.NAmuziekdocent1979
503Meulen, S. van derNAmuziekdocent1972-1974
N
Nicasie, H.Smuziekdocent1960-1964, 1972
504Nicholls, A.H.NAtoneeladviseur, regisseur1972-1978
O
505Overberg-Diemerkool, M.NAmuzieklerares1968
P
Pasaribu, A.Smuziekdocent1968-1975
506Pilot, R.J.NAmuziekdocent1980-1983
R
Radier, T.NAballetlerares1961
Rooij, R. vanNAtelevisiedeskundige1983
Royen, B.R.M. vanS, NAtelevisiedeskundige1970
507Rijpkema-Huig, I.Sballetpedagoge1969
S
Schermer, P.NAmuziekleraar1963-1966
Schermij, M.J.P.NAvormingsleider1977-1978
508Schönbeck, R.NAtoneeldeskundige1967-1968
509Seyler, A.NAmusicus1961-1972
Smits, B.NAdirecteur muziekschool1962-1971
Spoor, R.NAmediadeskundige1978-1980
Sprangers, Ch. en Dahlberg, Y.Sballetlerares1970-1975
Steegenga, R.Sbibliothecaresse1972-1975
Steenstra, H.NAmuziekdocent1981-1983
510Stel, A.W.S, NAbibliothecaresse1975-1985
Stenzen, A.zie: Hasselaar, M.
511Stip, K.Stoneelschrijver1964
Streef, C.A. en Ensberg, L.C.Sbibliothecaresse1972-1973
Sweers, A.Stoneelregisseur1956-1962
T
512Tas, J.M. van dersbibliothecaresse1959-1961
Tesseling, T. vansballetlerares1956
Thomas, E.S, NAregisseur1954-1958
Tjon, H.Stoneelregisseur1970-1971
513Tresfon, C.NAmuzieklerares1963-1988
514Trigt, T. van derSlerares bewegingsexpressie1968-1969
Troost, J.M.NAdocente beeldende kunst1966
U
Uittenhout, S.M.T.Smedewerkster museum voor volkenkunde1975
Uschi, B. en Buurman, K.S, NAradiojournalisten1970
V
Vegt, A. van derSmuziekdocente1963-1966
Velzen, drs A.C. vanNAtelevisiedeskundige1984
Vervuurt, L.Smuziekdocent1960
Verwey, T.Stoneelregisseur1959-1964
Vlaam, P.zie: Leeden, R. van der
515Vreeburg, A.M.NAvormingswerker1965-1968
Vries, A.W. deNAmuziekdocente1978-1981
516Vries, D. deNAtoneelregisseur1969-1971 en 1976
Vries, E. deS, NAadviseur televisie1960
Vries, L.J. deSbibliothecaresse1968-1978 en 1990
Vries, T.F. de en Linders, A.Sbibliothecaressen1969-1971
W
517Wengen, dr G.D. vanSmuseumdeskundige1971
Witteman-Linders, A.Sbibliothecaresse1972
zie: Vries, T.F. de
Witteveen, L.NAtoneeltraining1983-1985
Z
Zomerdijk, H.J.Sorgelpedagoog1966-1971
518Zoutendijk, H.Stoneelregisseur1963-1979
Zwart, J.NAorgelrestaurateur1989
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
521Afro-American Culture EnsembleS, NAtoernee1970
Allard-de Kom, J.Svoordrachtskunstenares1973
Amsterdams Kern EnsembleNAtoernee1978
Antillen Theater ProjectNAtoernee1979
Ardito QuintetS, NAtoernee1970
B
Beetstra, M.zie: Kooiman, W.
Berghout, P.NAharpiste1982
Booi, L.NAzangeres1975
Breuker KollectiefNAtoernee1983
C
Coco, J.NAgitarist1961,197
Comedie 1960S, NAtoneelgroep1960
Croiset, J.S, NAacteur1963
D
522Daal, A.NAvoorzitter jury1978
Derks, E. en Ketwaru, E.Sconcerttoernee1973
Diekman, M.NAactrice1958-1959, 1969,1974
Drimmelen, C. vanSfluitiste1963
E
Ekker-van der Pas, Th.S, NAsopraan1975
Euwe, prof.M.S, NAschaakmeester1973
F
Feldbrugge, B.H.S, NAmusicus1968
Ferguson, M.S, NAtoernee1975
Flentrop firmaNAorgelreparateurs1982
Frid, G.zie: Spoorenberg, E.
G
523Gaaikema, S.S, NAcabaretier1968, 1975-1976
Gasteren, J.S, NAactrice1960
Geest, J. vanSkunsthistoricus1969
Geraerds, R.S, NAvoordrachtskunstenaar1964-1966, 1974
Grassère, G.NAvolksschilderkunst1977
H
524Hajary, M.Spianiste1972-1975
Hatterman, N.Sschilderes1956
Head, Heart and HandsNAtoernee muziekgroep1978-1979
Helstone, J.Sviolist1972
Henkes, D.NArestaurateur1977-1978
Hermans, W.F.S, NAauteur1968
525Hudson, N.NAzie: Sligte, S.
Hülsmann, K. en Radek, R.NAviolist/pianist1976
I
Indiase musici en dansersStoernee1973
J
Jansen, F.NAcabaretier1973-1974
Jansen, S.C.NAcantororganist1966
Jong, J. deNAcabaretière1985
Juda, J.NAvioliste1956,1964
K
526Kamadjojo, I.Skunstenaar1961-1963
Kassies, J.NAtoneeldocent1976
Kessels, U.J.M.NAbibliothecaresse (adviezen)1974
Ketwaru, E.zie: Derks, E.
Kieviet, dr F.K.NAvideo-apparatuur onderwijs1973
Kleine Toernee TheaterNAtoernee1970
Koning, A.J. deSmolendeskundige1969
Kooiman, W. en Beetstra, M.NAtoernee1968
Krebbers, H. en Olof, Th.S, NAviolisten1960
Kuhn, M.NAfluitiste1983
Kunst, J.S, NAlezing1956
L
527Lo-A Njoe, G.Skunstschilder1960
Lubberhuizen, G.NAhaalbaarheidsonderzoek naar Antilliaanse uitgeverij1980-1981
M
Maar, W. deSfotograaf1970
MarionettentheaterS, NAtoernee1965-1966
Martina, F.NAtoernee1978
Mendelssohn TrioNAtoernee1976
Moer, A. van derNAactrice1964,197
Moerdijk, C.S, NAactrice1963
Mol, A.S, NAacteur1972
Mulisch, H.S, NAauteur1970
Mungra, M.Sdicussieleider1972
N
528Nauta, P.NAbibliotheekcongres1975
Nederlands ConcertgebouworkestNAtoernee1970-1971
Nederlands Kamer OrkestS, NAtoernee1973-1974
Nederlands Koper QuintetNAtoernee1982
Nederlands PianokwartetNAtoernee1978-1982
529Nooteboom, C.S, NAauteur1970
Noordpool, SNAgitarist1984
O
Olof, Th.zie: Krebbers, H.
Oorschot, M. vanS, NAsopraan1972
Oosthout, N.S, NAvoordrachtkunst1963-1964
Osieck-Ybes, M.Spianiste1964
P
Palm, N. de en Rooy, F. deNApremiere film Desiree1984
Parra, P. de laScineast1970
Prins, L.S, NAschaakmeester1959-1961
R
530Radek, R.zie: Hülsmann
Renes, W.M.NAbibliothecaris1978
Reijn, R. vanS, NApantomimespeler1964-1965
Romondt, A. van e.a.NAbibliothecarissen1981
Roo, J. deNAjournalist1981
Roovere, J. deNAgrimeur1978
Rooy, F. dezie: Palm, N. de
Rooymans, A.NAtoernee gitarist1983
Rijnmond Saxofoon KwartetNAtoernee1979
S
Setten, A. vanzie: Visser, D.
Sligte, S. en Hudson, N.NAgrafische ontwerper televisie1979
Sonora ParamareraStoernee orkest1973
Spall, W. vanSoperadeskundige1975
Spoorenberg, E. en Frid, G.S, NArecitals1969-1970
531Stanton, M.NAtoernee pianiste1978
Stenz, W.S, NAmusicus1962
Sterman, O.S, NAvoordrachtkunst1960, 1971 1979
Surinaams Artiesten KollektiefStoernee1975
T
Tailleur, M.S, NAcabaretier1970
Tas, J. en Wilson, C.NAbibliotheekdeskundige1981
Tiedrie, toneelgroepNAtoernee1981
Tingel TangelS, NAcabaretgroep1963-1964
Toneelgroep 1960NAtoernee1960
Trio CaribeS, NAtoernee1970
Trio EuropéenNAtoernee1981
Twinkle StarsS, NAtoernee1973
U
532Ulsen, H. vanS, NAregisseur, acteur1968, 1979
V
Verhoeven, J.M.NAbibliotheekcongres1975
Vinne, K. van derS, NAzangeres1963
Viruly, A.NAauteur1956
Visser, D. en Setten, A. vanS, NAgitarist/zangeres1969
Visser, D.NAgitaartrio Visser1979
533Vogel, A.NAvoordrachtskunstenaar1966
Volendams KinderkoorNAtoernee1979
Vries, L. deS, NAlezing1956
Vries-Hamburger, L. deScreatieve vorming, huisvlijt1955-1958
W
Waal, R. deNA1984
Weg, S. van dezie: Wolf, J.
Wiersma, P.NAorganist1984
Wilson, C.zie: Tas, J.
Wolf, J. en Weg, S. van deNAtoernee1981
Wijn, J.NApianist1969
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamHerkomstFunktie/doelPeriode
A
534Akkal EnsembleStoernee1975
B
Bakhuis-Looyaard, W.NAdeelname Dance Festival Bonn1980
Benchie, S. en FrankieNAtoernee komiekenduo1971
Brashuis, B.Swinti-cultus1970-1971
C
Carilho, C.Sstudiereis1975
Cola i su Grupo di TambuNAtoernee1980
Curaçao CamerataNAtoemee1987
D
535Doble RNAtoemee muziekgroep1977
Doe GroepNAtoemee theatergroep1975
E
Eustatia, MNAbibliotheekcongres Grenoble1973
Ensberg, L.Sstage bibliotheek1975
G
536Garmers, SNAlezingen toemee1976
Grupo Folklorico AntillianoNAtoemee1973, 1975
Grupo Folkoriko KreativoNAtoemee1983, 1984
Grupo IssocoNA NA NAtoemee1985-1987
H
Hodge, B.NAoriëntatie bibliotheekwezen1978
L
537Lont, R.Ch.W.Sstudiereis1975
Loemban Tobing-Klein, I.E.SInternational Council of Women1971
M
Maranatha KoorStoernee1970-1974
Martina, H.NApianist1974
Muntslag, P.Sori\:entatie ballet1972
N
538NaksStoernee folkloristische groep1969-1972
P
539Palm, M.NAsymposium dramatische vorming1975
Paula, R.M. deNAstudiereis1975
PegasayaNAtoernee toneelgroep1981-1982
PolyglotsNAtoernee dansgroep1975
Q
Quast, A.C.NApenningmeester CCC, werkbezoek
R
Romondt, A. vanNAstudieweek Woudschoten1976
Rosario, G.E.NAlezingen1973
S
Schnog, LNAdeelname dance-workshop1977
Steenbakkers, P.J.A.M.NAwerkbezoek bibliotheekwezen1982
T
Toneelgroep Land te KoopNAtoernee1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
A
314Adoptie, G.H.M.stage gezondheidszorg Curaçao1980-1981
Albers, K.onderzoek leguaan1986
Andel, drs J.D. vanarchitectuur St.Maarten1985-1986
Antilliaans Bijbel Comitébijbelvertaling papiamentu1985-1986
Arion, F.M.bibliografie papiamentu1972
Attema, drs Y.monumenten St.Eustatius1975-1985
Ayubi, drs E.N.archeologisch-antropologisch onderzoek1985-1988
B
315Baarsen, A.F.J. vanstage natuurbeheer op Curaçao1980-1981
Baart, drs W.J.H.proefschrift Cuentanan di Nanzi1982-1983
Bally Brashuis, B.studie Konfo-godsdienst Afrika1973
Bavinck, prof.dr J.H.cultuur Hindoestanen Suriname1960
Beets, dr D.J.conferentie caraïbische geologie1977
Begina, R.A.B.politicologie Curaçao1980
Bergeijk, dr J. vancolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Berkum, N. vanonderzoek papiamentu1984-1985
Bernadina, drs F.M.monumenten Curaçao1984-1986
316Boerstra, drs E.H.J.archeologie onderzoek vegetatie Ned.Antillen1970-1983
317Bok, C. de e.a.vegetatiekartering Curaçao1985-1987
Bokkestijn, A.W. e.a.archeologie1985-1987
Boomert, A.pedagogisch project St.Eustatius1973-1976
318Bor, ir W. van dengastdocent juridische1977-1980
Bos, C.A.faculteit Suriname1975
Bosma, M.L.J.onderzoek sociaal beleid op Curaçao1985
Braeken, R.C.restauratie kaarten1985-1988
Brinkman, D.milieu educatie Ned.Antillen1978-1979
Brooks, J.M.tuinbouw en visserij op Saba en St.Eustatius1985
Brownsberg, vogelgidspublicatie1973-1975
Brummelman, L.H.volkstelling St.Eustatius1976-1977
Buve, drs R.Th.J.caraïbistiek, antropologie KITLV1972-1978
C
319Celaire, F. e.a.sociaal-cultureel werk Ned.Antillen1981
Coomans, H.E.onderzoek weekdieren en catalogus wetenschappelijke bibliotheek Antillen1957-1960
Corsten, F.E.sociaal-wetensch. onderzoek Suriname1972
Cuales, S.M.sociologisch onderzoek in Colombia1979-1980
Cuba, A.D. destage sociaal-cultureel werk Aruba1981-1982
D
320D Dankmeijer,centrale catalogus Caribiana1984-1985
Debrot, J.J.M.economische onderzoek Curaçao1974
Dekker, J.J.H.uitgave publicatie1981
Delfgaauw, prof. dr B.lezingen filosofie1973
Delvoye, drs L.histologisch onderzoek Curaçao1980,1985
Dias, W.doctoraalstage Suriname1974
Donkersloot, C. e.a.verspreiding kreeft Curaçao1984-1986
Douglas, J.uitgave publicatie Fort Zeelandia1972-1973
Draanen, H. vanadviezen museumbeheer Ned.Antillen1960-1962
Dubelaar, drs C.N.uitgave Surinaamse sprookjes1972
Duk, prof. mr W.juridische gastcolleges Suriname1975
Dijck, drs F. vanbuurthuiswerk op Curaçao1979
Dijkhoff, drs M.deelname antropologisch congres1985
E
321E Eeden Fonds, vannatuurwetenschappelijke publicaties1975
Elhagen-Medina, G.voedingsgewoonten diabeten op Curaçao1985-1986
Engels, dr Chr.uitgave ter ere van dr Engels1977-1982
Engels, D.restauratie collectie Curaçaosch Museum1985-1986
Esch, P.G.M. vanliteratuurstudie Ned.Antillen1984-1985
Evangelische Broeder Gemeentetentoonstelling1974-1975
F
322February, drs V.gastcolleges letterkunde Suriname1974
G
323Ganga, V. e.apublicatie Hindoestaanse immigratie1973
Geerlings, R.A.onderzoek koraalriffen1981-1982
Geerman, R. e.a.deelname bibliotheekcongres1981
Geest, drs J. vanlezing kunsthistoricus1969
Gemmink, drs J.publicatie Nederlandse kolonisten in Suriname1972-1980
Geus, F. desociaal-culturele waarde domino-spel1980-1981
Glazema, dr P.archeologie Suriname en Ned.Antillen1963-1969
323Grinten, prof. mr W.C.L van dergastdocentschap Curaçao1977
Groot, I. derestauratie landhuis Savonet, Curaçao1977-1980
H
Habibe, drs F.H.publicatie proefschrift1985
Haeff, prof.W.C.J. tenlezingen para-psychologie1972
Hartog, dr J.geschiedkundige publicaties1972-1988
324Haseth, L. devolksgeneeskunde1981-1984
Havisser, J.B.archeologie Ned.Antillen1985-1987
Heinze, S.S.P.industrialisatie Aruba1985
Henriquez, R.A.invloed Nederlandse politieke partijen op het streven naar onafhankelijkheid in de Nederlandse Antillen1985-1986
Herdé, G.R.stage onderwijs Curaçao1978-1979
Hesteren, A.J. vanarcheologisch onderzoek St.Eustatius1984
Hilst, E. van derpublicatie handschriften J. King1975
Hodgson, ir R.A.congres mentale retardatie op Curaçao1978
Hoeven, prof. J. van derjuridische gastcolleges Suriname1975
Hummelen, J.A.adviezen inzake museumbeheer1961-1963
I
325Imhoff, L. vanonderzoek volksgezondheid Nederlandse Antillen1978-1979
Ingen, T. vanvogelreservaat op Aruba1984
J
Jager, CM. de e.a.technologie-keuze Curaçao1985-1987
Johnson, W.S.volksverhalen Saba1979-1984
Jong, M.W. de e.a.onderzoek informele sektor op Curaçao1979
Jong, P.E. demedisch proefschrift1980
Jonker, dr G.D.taalkundige1972
Jonkers, prof.mr J.E.juridische lezingen1958
Jordaan, H.R. e.a.historisch museum St.Eustatius1985-1986
Joordens, J.onderzoek naar de lora1986
Juliana, G.A.koraalrif-project Curaçao1973
K
326Kankantrie, stichtingpublicatie Surinaams kookboek1973
Kleinpaste, S.R.sociaal-cultureel onderzoek St. Eustatius1983-1988
Kleijn, prof.mr J.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Klokkers, M.volkswoningbouw Curaçao1981-1984
Koeman, prof.J.cartografie Suriname1972-1974
Koulen, J.stage antropologisch onderzoek Curaçao1978-1979
327Kristensen, dr J.natuurbeheer Bovenwindse eilanden1979-1989
publicatie Stinapa-afleveringen1975-1986
328Kross, R.maatschappelijke ontwikkelingen Suriname1974
Krozendijk, G.B.gehandicaptenzorg Aruba1981
Kmijer, prof.dr G.J.sociografisch onderzoek Suriname1972
Kunst, prof. mr A.J.M.rechtsgeschiedenis Ned.Antillen1980-1981
L
Labadie Solano, drs J.G.R.taalonderzoek papiamenta1982-1986
Lall Mohamad, A.S.recreatievoorzieningen Paramaribo1972
Lannoy, J. deonderzoek Ta kiko korsou ke sa1984-1985
Leendertse, S.A. e.a.ontwikkeling visserij Bonaire1985-1988
329Lier, prof. dr R.A.J. vanpublicatie redevoering1973
Loon, A. vanonderzoek RK kerken op Curaçao1984-1988
Los, drs W.onderzoeksprogramma CARMABI1987
Louwe Kooijmans, prof. dr L.P.archeologisch onderzoek St.Eustatius en Saba1983-1988
Lutchman, drs L.F.S.migratie van Suriname naar Curaçao1980-1986
M
Maduro, E.M.deelname congres oral history1980-1981
Marken Lichtenbelt, W.D. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Marks, dr A.F.cursus Caraïbistiek1979-1981
Meerendonk, H.J. vanarchiefwetenschap1975
Meiden, drs G.W. van derarchiefwetenschap1981-1982
Meilink-Roelofsz, dr M.A.P.archiefwetenschap1965-1966
330Meiners, D.stage sociologisch onderzoek Aruba1977
Merkies, L. e.a.culturele identiteit Aruba1984-1988
Meijers, prof.dr H.volkenrecht Suriname, Ned.Antillen1973-1980
Middelbrink, H.kerk en maatschappij Curaçao 1850-19501986
Mitrasingh, prof.B.S.uitgave publicaties1959, 1972-1975
331Modderman, prof.dr P.J.R.archeologisch onderzoek Suriname en Ned.Antillen1969-1972
Moketa, verenigingAntilliaans onderwijs en geschiedenis1984-1985
Mol, R.gezondheidszorg op Saba1984-1989
Molina, R. e.a.onderzoek naar de lora op Bonaire1983-1985
Monsanto, A.M.promotiestudie bouwkunde Ned.Antillen1981
Monzon, mr T.studie naar het zeerecht1979-1980
332Mooren, C.G.F. e.a.plantenecologie op Curaçao1985
Moree, J. e.a.archeologie Curaçao1984-1985
Mulders, dr W.J.M.samenwerking met Universiteit Curaçao1979
Muller, E.A.F.studie papiamentu1978-1982
Muysken, P.C.colloquium creolentalen1979
Mijs, drs A.A.rapport onderwijs Suriname1973
Mijs, J.geschiedenis Ned.Antillen1985-1989
N
333Naarendorp, F. e.a.sociologisch onderzoek Suriname1973
Nagelkerken, dr D.P.publicatie Coral reef fishes Neth.Antilles1979-1981
Napel, H.J. tenonderzoek werkloosheid op Curaçao1979
onderzoek verkiezingen Ned.Antillen1985
Nolte, P.restauratie quarantainegebouw Curaçao1983-1985
Nijland, D.culturele-antropologie Suriname1970
O
Oltheten, T. e.a.grafische communicatie Ned.Antillen1977-1979
Oostindie, drs G.J.studies Caraïbistiek KITLV1983-1990
334Opstall, dr M. vanBolivar-Brion tentoonstelling1983
Ortega, R.F.onderzoek kleinindustrie Ned.Antillen1975
OSGN, stichtingcongres Surinaamse geschiedenis1974-1975
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenzorg Suriname, Ned.Antillen1959-1962
P
335Palacios, dr R.bronnenpublicatie Brion1985-1989
Palm, dr J. degeschiedenis Ned.Antillen1983-1986
Palm, R.O.L.juridica Antiliana1982-1985
Paula, dr A.F.archiefwetenschap1973-1976
aankoop foto-collectie Fischer1979
Pieters, V. e.a.onderzoek toerisme Curaçao1980-1982
Polanen, dr J.D.V.symposium afrikanismen in Suriname1972
Prins, prof.dr F.W.gastcolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Prins Winkel, dr A.C.congres papiamentu1981
Pruneti-Winkel, P.proefschrift Scharloo1984-1985
Q
336Quirindongo, S.J.pedagogie op Curagao1980-1984
R
Raalte, dr J. vanpublicatie zending in Suriname1973
Rafaël, M.M.stage orthopedagogie op Curaçao1983-1985
Ranada, F.proefschrift juridische faculteit Suriname1972-1973
Renkema, drs W.E.dissertatie plantagebedrijf Curaçao1979-1981
Renselaar, drs H.C. vansociologisch onderzoek Suriname1958-1964 en 1972
Reth, W. von e.a.veldonderzoek op Curaçao1979
Richardson, L.A.taalgebruik Antillianen in Nederland1978-1980
337Roessingh, dr M.P.H.archiefwetenschappen1968-1969
Röod-de Boer, prof.mr M.juridische gastcolleges Suriname1975
Römer, dr R.A.centrale catalogus Caraïbistiek1976-1983
338Röomer, dr R.A.publicatie van de Antilliaanse Reeks1977-1990
Römer, drs R.G.promotieonderzoek taalkunde1982
339Roy van Zuydewijn, H.J.F. demonumentenzorg St.Eustatius1972-1976
Rutgers, G.W.Antilliaanse literatuur1985-1988
S
Saris, E.J. e.a.onderzoek Het Nederlandse op Curaçao1981
Scheltens, prof.dr D.F.juridische gastcolleges Curaçao1986
Scherpenhuijzen, A.J.A.H.adviezen onderwijs in de West1969-1970
Scheijen, Y. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Schillebeeckx, prof.dr E. e.a.lezingen theologie1982-1983
340Schoffeleers, prof.dr J.M.religieuze organisaties op de Benedenwindse eilanden1985
Scholten, drs H.D.adviezen onderwijs in de West1958-1960
Schoordijk, prof.H.C.F.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Schouten, A.F.R.P.keramist Aruba1978-1979
341Schouten, dr J.museumdeskundige t.b.v. Suriname1965-1978
inrichting Arubaans Museum1984
342Schouten-Elsenhout, J.publicatie Surinaams spreekwoordenboek1972-1975
Schriks, drs C.F.J.publicatie vogels Ned.Antillen1982
Schuttevaer, prof.mr H.juridische gastcolleges Suriname1972
Schweitz, M.perinitale sterfte Curaçao1986
Senus, A.M. vanvegetatie Ned.Antillen1984-1986
Siwpersad, drs J.P.publicatie studie slavernij Suriname1975
Sjiem Fat, mr P.V.proefschrift Curaçaos rechtsleven1983,1986
343Smidt, prof.J.Th. depublicatie West-Indisch Plakaatboek1972-1975
Soest, drs J. vaneconomische geschiedenis Curaçao1975-1979
Sousa Fernandes Perna, J. deexploratief onderzoek Aruba1980
Speekman, prof.dr J.D.inventarisatie sociaal-wetenschappelijk onderzoek1983-1985
Sprockel, prof.P.T.M.lezingen theologie en filosofie1985
Starre, J. van dercomputercursus t.b.v. bibliotheken1985-1987
Statia, J.A.Antilliaanse jeugdliteratuur1984-1985
Statius van Eps, dr L.W.publicatie over dr A. van der Sar1979
344Steen, J.A. van dernatuurfilms Stinapa1974
Sterks, W.B.J.stage archeologie Curaçao1981-1982
Stoffers, prof.dr A.L.steun onderzoek CARMABI1983-1984
Sijpenhoff, Th.E.publicatie Winti-godsdienst1972
Stuiveling, prof.dr G.letterkundige1960
Sypkens Smit, drs M.P.antropologisch onderzoek St.Maarten1979-1983
T
Tacoma, prof.dr J.archeologisch-antropologischonderzoek1980-1986
345-346Temminck-Groll, prof.C.L.monumentenzorg1962-1988
347Terzano, M.cultureel onderzoek jongeren Aruba, Saba en St.Eustatius1984-1985
Tewari-Mungra, C.S.publicatie Schistosomiasis in Suriname1972
Timmers, mr W.W.West-Indisch plakkaatboek1979
Trikt, drs C. vanstudieverloop Antilliaanse bursalen in Nederland1983-1985
V
Vaan, M. de e.a.onderzoek toerisme Ned.Antillen1981-1982
Verton, drs P.C.sociaal-politieke veranderingen in de Ned.Antillen1973
Veen, A. van deronderzoek hoedenvlechterij op Curaçao en Bonaire1982-1983
Verheijen, C. e.a.voedselecologisch onderzoek CARMABI1982-1985
348Vervoorn, drs A.J.taalonderzoek Ned.Antillen1979
Verweij, D. e.a.onderzoek jawfish1983-1984
Vicento, L.M.stage pedagogiek Curaçao1981-1983
Vintges, W.M.E.bibliotheekdeskundige1976-1977
Vliegen, J.lesbrieven t.b.v. STINAPA1983-1985
Vogel, prof.C.J. detheologische lezingen in de West1975
Voges, mr E.onderzoek Vredegerecht Aruba1979-1982
Voorbraak, D.juridische samenwerking Ned.Antillen1986
Voorhoeve, prof.J.handschriften J. King1977
Voous, prof.dr K.publicatie Vogels in de Ned.Antillen1980-1983
Vreden, J.comité Caraïbische conferentie1982
Vries, prof.dr E, delezingen1956
W
349Waaldijk, E.Th.publicatie proefschrift Slavernij Suriname1959
Wagemans, A.D.H.J. e.a.besluitvorming onafhankelijkheid Antillen1983-1984
Walstra, G.witstaarthert op Curaçao1984-1986
Weeber, drs L.W.publicatie over relatie tussen Nederland en de Ned.Antillen1985-1986
Wever, O.R.publicatie prevalentie alcoholisme1977
Winkel, M.positie van de vrouw St.Maarten1980-1985
Wit, C. de e.a.Portugese bevolkingsgroep op Curaçao1983
Woldhek, drs S.zeevogelbescherming Aruba1984
350Wolf, S.publicatie over ontwikkelingen Suriname1973
Wong, T.C.onderzoek kiesstelsel Staten Ned.Antillen1980
Wooding, dr Ch.J.publicatie studie Winti-godsdienst1972-1973
Wijnstroom, M.bijwoning bibliotheekcongres1979-1980
Z
Zaandam, F.E.onderzoek volwasseneneducatie Aruba1978-1979
Zaneveld, dr J.S.Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut1958-1959
Zeefuik, dr K.A.publicatie Haagsche Maatschappij1973
Ziel, H.F. depublicatie over J. King1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
729*Aardema, J.zie: C.A. Streef
Ballintijn, M.bibliothecaresse1963-1965
Berggraaf, A.E. en S. Leuebibliothecarissen1959
Boekhorst, F.M. tevioollerares1969
Boerstra, E.H.J.archeoloog1970-1972
Bonte, J.B. en H. Zomerdijkdirecteur Volksmuziekschool1964-1967
Boomert, A.archeoloog Surinaams Museum1973-1975
Caprino, E.P.toneelregisseur1968-1971
730*Creutzberg, P.cineast1969-1973
Crone, T.pianiste1958-1962
Daniskas, J.musicoloog1971-1973
Derks, E.muziekleraar1969
Dijkman, J.G.vormingsleider1968-1972
731*Eavis-Aronds, R., Sprangers Ch. P. Muntslag, A.D. Leudenballetpedagogen1968-1974
Flentrop, firmaorgelstemmer1971-1972
Gelderen, J.F.A. vanjeugdvormingsleider1972-1974
732*Gerritsen, W.C.bibliothecaresse1971-1972
Grimmelt, W.bibliothecaresse1965-1967
Hatterman, N.directrice school Beeldende Kunst1956-1972
Huisman, M.balletlerares1956-1961
Hummelen, J.A.directeur CCS1961-1963
733*lanszen, A. en Ianszen-Waller Zeper, S.industriële vormgeving, toneel1963-1968
Jansen, S.C.zie: H. Zomerdijk
Lafour, F.D.toneelregisseur1969-1973
Leuden, A.D.zie: R. Eavis-Aronds
Leue, S.zie: A.E. Berggraaf
Leur, W. dezie: H. Nicasie
Linders, J. en T.F. de Vriesbibliothecarissen1969-1971
Meursinge, B.balletlerares1960-1961
734*Modderman, P.J.R.archeoloog1969-1972
Muntslag, P.zie: R. Eavis-Aronds en J. Reynierse-Miranda
Nicasie, H. en W. de Leurmuziekonderwijzers1958-1965
Oven, A. vanuniversitair gastdocent1970
Pasaribu, A.muziekleraar1967-1973
735*Renselaar, H.C. vancultuur-socioloog1957-1961
Reynierse-Miranda, J. en P. Muntslagballetonderwijs1964-1968
Schouten, J.museumdeskundige1969-1972
Sprangers, Ch.zie: R. Eavis-Aronds
Stegenga, R.zie: C.A. Streef
Stoll, mej.kleuteronderwijzeres1957
Streef, CA. en J. Aardema, R. Stegengabibliothecarissen1972-1974
736*Tas, J.M. van derbibliothecaresse1957-196
Tjon, H.acteur, regisseur1969-1972
Vegt, A. van dermuziekonderwijs1963-1966
Velt-Hunterwebb, J.balletlerares1961-1963
Verwey, T.toneelregisseur1959-1964
Verwoerd, A.zie: H. Zomerdijk1969-1970
Voorhoeve, J.hoogleraar taalkunde1969-1970
Vries, T.F. dezie: J. Linders
737*Zomerdijk, H. en S.C. Jansen, A. Verwoerdorgelpedagogen1969-1970
Zomerdijk, H.zie tevens: J.B. Bonte
Zoutendijk, H.toneelregisseur1963-1973
738*Balen, mr W.J. vannederlandse cultuur1967-1968
Bavinck, prof.dr J.H.socioloog1960-1961
Berg, prof.mr G.C.J.J. vdjurist/gastcolleges1970
Binsbergen, prof. mr W.C. vanjurist/gastcolleges1969
Bloembergen, prof.mr A.R.jurist/gastcolleges1970
Boesman, J. en N.ballonvaarders1968
Boskamp, mr H.J.N.jurist/gastcolleges1969
Boukema, prof.mr C.A.jurist/gastcolleges1970
Brinkhorst, prof.mr L.J.jurist/gastcolleges1970
Burg, prof.mr F.H. van derjurist/gastcolleges1971
Cluyssenaar, prof.mr J.L.M.jurist, zie: Soons1970
Deelen, prof.mr J.E.J.Th.jurist/gastcolleges1970
Detiger, prof.mr J.G.jurist/gastcolleges1971
Esveld, prof.mr N.F.H. vanjurist/gastcolleges1971
February, drs V.gastcolleges1975
Feenstra, prof.mr R.jurist/gastcolleges1970
Gaay Fortman, prof.mr W.F. dejurist/gastcolleges1958
Geest, J.M.C. van derkunsthistoricus1969
Haardt, prof.mr W.L.jurist/gastcolleges1968
Hoeven, prof.mr J. van derjurist/gastcolleges1975
Jonkers, prof.dr J.E.jurist/gastcolleges1957
Kisch, prof.mr I.jurist/gastcolleges1971
Kleyn, prof.mr A.M.jurist/gastcolleges1974
Kleyn, prof.mr W.M.jurist/gastcolleges1973
Koopmans, prof.mr T.jurist/gastcolleges1969
Kunst, prof.mr A.J.M.jurist/gastcolleges1970
Loeff, prof.dr J.J.jurist/gastcolleges1971
Maar, W. defotograaf1970
Maeijer, prof.mr J.M.M.jurist/gastcolleges1970
Meyers, prof.dr H.jurist/gastcolleges1973
Mohr, mr A.L.jurist/gastcolleges1969
Nieuwenhuiizen, A. van dendierenfotograaf1969
Oven, prof.mr A. vanjurist/gastcolleges1969
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenbeheer1960-1961
Pitlo, prof.mr A.jurist/gastcolleges1970
Polanen, ds J.predikant1959-1960
Prins, L.schaker1959-1960
Rood-de Boer, prof.mr M.jurist/gastcolleges1975
Royer, prof.S.jurist/gastcolleges1969
Schoordijk, prof. mr H.C.F.jurist/gastcolleges1971
Schuttevaer, prof. mr H.jurist/gastcolleges1972
Smidt, prof. mr J.Th.jurist/gastcolleges1975
Smit-Goeman, H.lezingen vrouwenorganisaties1969-1970
Soons, prof. mr A.L.M.jurist/gastcolleges1970
Spruit, prof. mr J.E.jurist, zie: Soons1970
Stein, prof. mr P.A.jurist/gastcolleges1968
Swaan, A. depolitieke wetenschappen1968
Tervoort, prof. dr B.Th.M.neerlandicus1969
Troostwijk, prof. dr M.jurist/gastcolleges1970
Verdam, prof. mr P.J.jurist/gastcolleges1969
Vries, L. dejeugdwerk1956-1957
Wagelaar, J.G.glasblazer1969-1970
Diversen1965-1973
739*Ardito Blaas Quintettoernee1968-1971
Arubaamateurtoneelgroep1963
Boer, L. de en Alma, D.musici1963-1964
Boon, J.schrijver1961
Brueggen, F. en Bergh, L. van denmusici1968
Brugman, marionettentheater B.toernee1965-1967
Bruins, Th.pianist1959-1960
Burkunk, W.acteur1968-1969
Chandu, J.psychodiagnost1961
Clarion Wind Quintettoernee1975
Coco, J.musicus1965-1966, 1970
Comeilleschilder1957-1958
Croiset, J.cabaret1963
Devi, M.Hindu-danseres1963
Doelwijt, Th.cabaret1973
Ferrier. L.pianist1969-1970
Frigerio, R.zangeres1962-1964
Gaaikema, S.conferencier1965, 1968-1969, 1975
Geraerds, R.solotoneel1966-1967
Golden Gate Boysmusici1965-1968
Haakman, H.musicus1955-1957
Hajary, M.oratorium Da Pinawiekie1972-1975
740*Heidelberg, J.pianist
Helman, A.schrijver1957
Helstone, J.violist1972-1974
Hermans, W.F.schrijver1969
Indian Orchestra, Thetoernee1969
Jansen, S.C.organist1966
Kala Mietretoneelgezelschap1972-1973
Kamadjojo, I.oosterse dansen1961-1964
Kom, J. devoordracht1968-1973
Krebbers, H.violist1959-1960
Kruiningen, H. vangraficus1967
Lara, F.zanger1970
Libi Spantheatergezelschap1975
List, L.zangeres1969
Magyar, Th.violist1960-1962
Maranata Kwartetmusici1956-1957
Martina, H.pianist1969, 1972
Moer, A. van deractrice1964, 1969-1970
Moksi Alesitoneelgroep1972-1973
Mol, A.choreograaf, schrijver1972
Mulisch, H.schrijver1969
Nederlands Danstheatertoernee1968-1969
Nederlands Kamer Orkesttoernee1968-1974
Nederlandse Toneelgroepentoernee1958-1960
741*New Sound, Themusici1968
Nos Antiyasdansgroep1974
Oorschot, M. vanzangeres1972-1974
Oosthout, N.declamatrice1962-1968
Reyn, R. vanpantomime-speler1964
Royen, B. vanfilmproductieleider1970-1971
Scapino Ballettoernee1968
Sonata de Cameraensemble1969
Spoorenburg, E.zangeres1969-1970
Stenz, W.violist1962
Sterman, O.conferencier1959-1960
Surinaamse Kamermuziek Verenigingtoernee1969
Tailleur, M.conferencier1960, 1970
Tingel Tangel Cabarettoernee1963-1964
Totaal Theater '70toernee1970
Tright, E. van en J. Patistmusici1966-1967
Trio Caribemusici1969-1971
Ulsen, H. vanacteur1967-1969
Vervuurt, L.musicus1959-1960
Vinne, K. van derzangeres1963
742*Visser, D.gitarist1969
Vogel, A.voordrachtskunstenaar1966
Vogel, M.violiste1964
Wang, C.pianiste1963-1964
Wayenberg, D.pianist1958-1959
White, F.Afro-American Culture Ensemble1970
Wortel, A.schilderes1968
Wijn, J.pianist1969
Diversen1959-1975
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
BeleidBespreking bij minister OK&W33-1
Bespreking ministeriële mededelingen33-5
Brief voorzitter aan mininster OK&W41389,00
Buitenlandse Zaken, besprekingen met het Ministerie15-4, 16-5
Mededelingen bespreking met diverse personen BZ41381,00
Mededelingen over onderhoud met minister OK&W41363,00
Verslag bespreking minister OK&W met bestuur34-3
Vragen 1e Kamer betr. het NIICB41349,00
Voorwaarden subsidiëring uitgaven23-7, 24-8, 31-14
BestuurAdviescommissies, samenstelling van41373,00
Bestuursleden, benoeming van nieuwe17-3, 20-6
Huisvesting van het NIICB9-5, 11-7, 37-8
Jaarverslag 195725-5, 26-8, 27-4, 28-6, 29-9
Secretaris-Generaal, instructie11-9, 12-6
Secretaris-Generaal, reglement14-7, 15-8, 16-11, 18-7
Stand van zaken NIICB15-3, 26-6
Werkzaamheden, overzichten van16-6, 17-5, 18-8, 19-8, 12-13, 23-9, 24-4, 26-7, 28-8, 29-8, 30-6, 31-9, 32-9
Werkzaamheden, vertraging van13-4, 14-4, 28-4
Werkzaamheden, voortzetting activiteiten en uitvoering38-9
Culturele betrekkingen Algemene projectenCatalogus Neerlandicus, subsidieverlening voor41497,00
Concertgebouworkest, reis naar Amerika41472,00
Donemus, subsidieverlening aan de Stichting10-9, 12-8, 13-8
Foto-tentoonstelling Zo is Nederland41626,00
Foreign Student Service, subsidieverlening10-10, 29-5d, 33-7, 34-9, 36-8
Foreign Student Service, uitvoering project41471,00
Gastenontvangst, subsidieverlening voor41535,00
Jeugd en Muziek, subsidieaanvraag41596,00
Kerk en Wereld, subsidieaanvraag41596,00
Société Européenne de Culture32-12
Studenten, bijeenkomst voor buitenlandse41415,00
Studenten, contacten met buitenlandse23-11, 24-9
Studenten-weekends, l-6e verslag30-11, 31-13, 32-10, 33-9, 34-10
Studie- en oriëntatiereizen, aanvraag41534,00
Zuid-Afrika, reisverslag41628,00
Uitvoering internationaal congres WUS*41471,00
Regionale projecten Zuid-Oost AziëBibliotheek Djakarta, Nederlandse20-15
Bibliotheken Makassar en Bogor, voortzetting van12-11, 13-9, 15-6
Ceylon, rapport bezoek procureur-generaal12-9, 13-12
Excerpta Medica, abonnementen voor Indonesië41503,00
Flora Malesiana, subsidieverlening aan12-8, 13-8, 14-9, 15-7, 16-7
India, beurs voor Shirin Ahmad te Calcutta41474,00
India, project32-4
India, serie voordrachten in41454,00
India Week in Nederland41482,00
Indonesië, situatie41387,00
Indonesië, voortzetting werkzaamheden inzake41342,00
Indonesië, liquidatie goederen25-10, 26-13
Indonesië, liquidatie Sticusa32-11
Instituut Kern, subsidieverlening aan het12-8, 13-8, 29-5c
Japan, reisverslag van prof. Tezuka41638,00
Japan, bezoek J. Last, met reisverslag18-11, 25-8, 26-11
Japan, uitvoering van culturele activiteiten41471,00
Jeugdbeweging Indonesië, subsidieverlening aan41407,00
KITLV, subsidieverlening aan het18-10, 19-7, 20-16, 29-5a, 30-7, 31-6, 37-12b, 38-11
Literatuurdienst Nederland-Indonesië, steun41527,00
Oosters Instituut, korte leergangen19-9, 20-17, 21-8, 22-3
Subsidieverlening, procedure inzake41558,00
Tijdschrift Delta, uitvoering projecten*15-4 bis
Tijdschrift Indonesië, subsidie11-10, 13-8
Tijdschrift The Netherlands Review, subsidie41467,00
Uitgave Buku Baru, subsidie11-10, 13-8
Universiteit Bandung, subsidie41465,00
Zuid-Oost Azië, bezoek prof. Cense aan18-11, 21-7, 22-2
Zuid-Oost Azië, ontwikkeling werkzaamheden20-14
Zuid-Oost Azië, werkplan inzake culturele betrekkingen41496,00
Regionale projecten Oost-EuropaAnalecta Slavica, uitvoering project41471,00
Arts-vluchtelingen Oost-Europa, studiebeurzen41438,00
Hongaarse vluchtelingen, steunaanvraag ten behoeve van41468,00
Joegoslavië, reisrapport van secretaris-generaal41636,00
Joegoslavië, overzicht activiteiten41578,00
Oost-Europese landen, relaties met41435,00
Polen, culturele betrekkingen met19-6, 20-11
Polen, bezoek mr Reinink aan27-6, 28-11
Regionale projecten EmigratielandenAustralië, culturele betrekkingen met41509,00
Emigratiezaken, nota12-10, 13-10
Invercargill, voorstel Nederlandse Club41624,00
Sydney, rapport attaché Pers en Culturele Zaken41389,00
Regionale projecten Nabije- en Midden OostenAnnual Egyptological Bibliography, subsidieverlening aan29-5b, 30-7, 31-6
Damascus, subsidie wetenschappelijk centrum37-12a
Iran, beurs dr Schapurian38-12
Iran, voorstellen culturele activiteiten32-7
Israël, voorstellen culturele activiteiten32-8
Nabije en Midden Oosten, samenstelling Adviescommissie41591,00
Nabije en Midden Oosten, projecten21-6, 23-10, 31-7
Turkije, boekschenkingenaan29-11, 30-8, 31-5
Turkije, voorstellen culturele activiteiten inzake32-8
Regionale projecten Latijns-Amerikaanse landenKunstenaars-toernee i.s.m. Sticusa30-10, 31-12
Latijns-Amerikaanse bezoeken33-8
Marien-Biologisch Instituut, uitvoering project41471,00
Mexico, reisverslag dr De Sandoval41638,00
Mexico, tentoonstelling Wie was Rembrandt41576,00
Venezuela, bezoek mr Reinink aan41502,00
Zuid-Amerika, culturele betrekkingen41390,00
Zuid-Amerika, ontwerp culturele activiteiten41449,00
Zuid-Amerika, projecten25-9, 26-12
Zuid-Amerika, projecten en problemen29-7, 31-11
Financieel beheerBegroting 195711-6, 12-5, 16-9
bis
Begroting 195814-6, 15-5, 16-9, 19-4, 20-7, 21-4, 23-5, 24-5
Begroting 195927-4, 27-5, 28-5, 37-10
Centrale Accountants Dienst, rapporten van de25-6, 26-9, 37-11
Financiële verantwoordingen 195610-4, 11-5, 12-4, 13-3
Financiële verantwoordingen 195716-10, 18-6, 20-10, 26-10
Financiële verantwoordingen 195826-10, 29-4, 31-5, 36-9, 37-13
Financiële verantwoordingen 195937-13, 37-14, 38-4
Jaarrekening 195619-9 bis
Jaarrekening 195725-6, 26-9
Oprichting en liquidatieBestemming goederen van het NIICB38-8
Bestuursbesluit inzake de opheffing van het NIICB36-3
Brief van de niet-ambtelijke leden37-5
Briefwisseling Ministerie van Onderwijs inzake de liquidatie: Opheffing van het NIICB34-4, 35-1, 37-4, 38-5
Tijdschrift DELTA34-6, 36-5, 38-10
Voorzieningen voor het personeel35-2, 36-4, 37-6, 38-5
Statuten, wijziging van de20-5, 21-3, 22-1
PerscommentarenPerscommentaren, genummerd I-XXIII9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 14-3, 16-4, 18-3, 20-4, 23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 29-3, 30-4, 31-3, 32-3, 33-5, 34-7, 36-6, 37-3, 38-3
PersoneelRegionaal secretaris Oost-Europa, benoeming41404,00
Regionaal secretaris Oost-Europa, ontslagname41412,00
Regionale secretarissen, aanstelling41434,00
Personeel, algemeen41448,00
Personeel, arbeidsvoorwaarden30-13
Personeel, bezetting31-4
Personeel, pensioenregelingen28-10, 38-6, 38-7
Personeel, situatie24-7, 32-6
RijkssubsidieBegroting OK&W in de 1e Kamer41420,00
Memorie van antwoord Minister van OK&W11-4, 14-7
NIICB in 1e Kamer37-7
Ontwerp-schrijven inzake gewijzigde subsidie41442,00
Overschrijvingen19-5, 20-9
Rijksbegroting 195841506,00
Rijksbegroting 1960 Ministerie OK&W38-?
Subsidie 195732-5, 33-6, 34-8, 36-7
Voorlopig verslag 1e Kamer41408,00
School-linkingPlan inzake school-linking29-12, 30-9, 31-8
VoorlichtingTijdschrift Delta, Adviesraad voor41480,00
Tijdschrift Delta, Hudson-nurnmer samenstelling van37-9
Tijdschrift Delta, tijdschrift15-4 bis, 28-7
Tijdschrift Delta, verspreiding van41424,00
Voorlichting buitenland, prioriteitsstelling inzake20-7 bis
Toelichting:

 1. vergaderstukken van de Adviesraad en de Werkgroep
 2. de aanbevelingen van de Adviesraad
 3. de onderwerpen vermeld in het jaarlijks bij de zitting behandelde voortgangsrapport (tussentijdse kwartaalrapporten zijn niet opgenomen)

De index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste vermeldt de hoofdrubriek van bemoeienis, de tweede een nader trefwoord en de derde verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, naar het zittingsnummer van de aanbeveling, dan wel naar de nummering in het voortgangsrapport.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

A
aanbeveling
V
voortgangsrapport
W
werkgroep, later het voorzittersoverleg
Z
zitting van de Adviesraad

Niet opgenomen zijn agendapunten van huishoudelijke aard: opening, vaststelling van de agenda, overdracht voorzitterschap, benoeming redactiecommissie, mededelingen, vaststelling van de aanbevelingen en het perscommuniqué, rondvraag, sluiting; nota's over de rijksbegroting voor Nederlands-Antilliaanse zaken en ingekomen reacties op de aanbevelingen (voortgangsrapport), inleidende beschouwingen bij de aanbevelingen. Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
Adviesraad, werkwijzeAanbevelingen
Goedkeuring door de drie regeringenW10-3b, W11-3b
Overzicht van aanbevelingen sedert de instellingZ21-5
Overzicht van niet gerealiseerde aanbevelingenW21-3
Reacties van de regeringenZ22-4, Z23-4, Z24-4
Voortgangsrapporten inzake de uitvoeringW3-4, Z3-3, W4-2, Z4-2, W5-3, Z5-2, W6-4, Z6-4, W7-3, Z7-3, W8-3, Z8-3, W9-3, Z9-3, W10-3a, Z10-3, W11-3a, Z11-3, W12-3, Z12-3, W13-3, Z13-3, W14-3, Z14-3, W15-3, Z15-3, Z16-3, W17-2, Z17-3, Z18-3, W19-4, Z19-3, W20-3, Z20-3, W21-2, Z21-3, W22-2, Z22-5, Z23-5, W24-2, Z24-5
Antilliaanse minister van Onderwijs en Cultuur, gesprekW19-3
Antilliaanse raden en overlegorganen, vorming vanZ20-5
Centrale Antilliaanse organisatie voor sociaal-educatieve en culturele projectenA18, A23
Commissies ad hoe, rapportage
Pre-advies Toekomstplan culturele samenwerkingW24-3, Z24-6, A24
Rapport financiering sociaal-cultureel werk in de
Ned.AntillenZ18-4, A18
Culturele ontwikkelingshulp en samenwerking, nota'sZ22-6, Z22-7, Z22-8, A22
Culturele relatie Aruba - Nederland na 1 januari 1986Z23-6
Culturele relatie Ned.Antillen - Nederland, toekomstigeA19, V20-2, V20-3, Z20-6, A20
Culturele samenwerking
DoelstellingenAl, W2-1
StructureringZ17-11
Cultuurbeleid, behandeling van de Nota - 1981Z21-7, A21, V22-5h
Gemengde Commissie van Deskundigen,
Behandeling rapport van deZ19-13a, A19
Bezwaren van de AdviesraadA19
Investeringsprojecten
ProcedureZ7-5, A7
Financiering 1969-1973A7
UitvoeringsschemaW8-12, Z8-13
Voorwaarde eigen inbreng 25%V11a, Z11-25a, A11, Z14-12, A14
Koninklijk besluit, wijziging instellingsbesluitV16-1
Nederlandse vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp, besprekingenA11, V14-adA, Z16-12, W19-5, Z21-11, Z22-10, Z23-22
Opheffing Adviesraad, overdracht taken aan nieuwe organenZ24-7
Positie en taak van de Adviesraad
AlgemeenZ1-4, Z13-13, A13, Z16-6, A16, Z19-13b
Brief prof. De Gaay FortmanW6-4, Z6-18
I.v.m. zelfstandigheid SurinameZ15-16
Memorandum Van OmmenW20-4
T.a.v. Adviesraad-projectenA11, W13-15, A13
Wijziging omschrijvingZ16-5
PrioriteitenlijstZ6-19, W7-4, Z7-4
Project-advisering, program-advisering, beleidsadviseringZ22-8, A22
Reglement van ordeZ1-2, W6-3, Z6-3, Z16-4a
Relatie van de regeringen/eilandsbesturen tot de AdviesraadZ16-4b, A18
Secretaris, benoemingZ1-3
Tripartite samenwerking op cultureel gebiedZ11-25, W12-14, Z12-15
Vaststelling jaarverslagW3-3
Verslag bezoek voorzitters aan Aruba en Bovenwindse eilandenZ19-4
VoorzittersoverlegV16-2
BibliotheekwezenAruba,
Bibliotheek Arubaanse Pedagogische AcademieZ11-6
EilandsbibliotheekZ14-5, A14, V15d, A15, V16-5f, V17-3e, V18-3f, V19-4f, V20-5h
Bonaire, bibliotheek annex gehoorzaalZ18-6, A18, V19-4i, Z23-12, A23, V24i, A24
Curaçao,
Openbare eilandsbibliotheekW15-6, Z15-4, A15, V16-5g, V17-3f, V18-3g, V19-4g, V20-5i, V20-4j, V22-5n, V23-4k, V24g
UniversiteitsbibliotheekZ23-11, A23, V24h
Wetenschappelijke bibliotheekA3, W4-7, Z4-7, Z5-3b, V6-IV
Nederlandse Antillen
Aanschaf bibliobussen Benedenwindse eilandenZ6-16, A6, V7d
BibliotheekwezenV14d
Sint Eustatius, bouw bibliotheekV20-5k, V21-41, V22-5p, V23-4m
Sint Maarten, bouw bibliotheekZ16-8, A16, V17-3g, W17-5, Z17-7, A17, V18-3h, V19-4h, V20-5j, V21-4k, V22-5o, V23-41
Suriname,
Centrale onderwijs bibliotheekZ15-14a, A15
Verbouwing bibliotheek van het Cultureel CentrumW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Wetenschappelijke bibliotheekA1, Z1-5c, A2, W2-4, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV, A6, V7f, V8f, A8, W9-11, Z9-5,V10c, V1c, V12c, V13c, V14c, V15c
Culturele voorzieningenCulturele centra, verhoging subsidieZ5-9, A5
Cultureel Centrum Aruba,
UitbreidingW5-5, Z5-5a, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f
Bouw San Nicolas (Skol di Arte)W9-6, Z9-15, A9, V10f, V11f, V12f, V13f
Cultureel Centrum Curaçao, annex muziekschoolV13f, V14e, Z11-17a, Z12-10, A12
Cultureel Centrum CoronieW6-9, Z6-9, A6, V7e
Cultureel Centrum NickerieW6-8, Z6-8, A6, V7f, V8f, V9f, W9-20, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e
Cultureel Centrum Nickerie, minicentrumW12-8, Z12-7, A12, V13d, V14d, V15d
Cultureel Centrum Sint Maarten (Maison de la Culture)Z5-5c, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, Z12-11, A12, V13f, V14e, V15e, A16, A17
Cultureel Centrum Sint Maarten, uitbreiding en bibliotheekZ16-8, W17-6, Z17-8, V21-4n, V22-5q, V23-4n
Cultureel Centrum Suriname,
TheatercomplexZ14-13d, A14
Verbouwing bibliotheekW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Culturele gebouwen in de West, oprichting en beheerZ3-4
Culturele projecten, bestedingsoverzichtV18-3o
Culturele raden, vorming Antilliaanse overlegorganen c.q.Z20-5
Culturele samenwerking Suriname-Ned.AntillenW4-6, Z4-6
Samenwerking Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a
Samenwerking Suriname-Ned.Antillen inzake kunstenA3, V5a
Verhouding overheidssubsidies tot particuliere bijdragen aan culturele instellingenW4-4, Z4-4
FilmFilmapparatuur Ned.AntillenW9-9a, Z9-19, A9, V10h
Filmcentrum SurinameW9-16, Z9-20, A9, V10h, V11h
Natuurbeschermingsfilms Ned.AntillenZ14-13b, W15-5, Z15-5, A15, V16-5e, V17-3b, V18-3b, V19-4d, V20-5e, V21-4f, V22-5i, V23-4g
Natuurbeschermingsfilms SurinameW9-17, Z9-9, A9, V10d, V11d, V12d, V13d, V14d
Onderwijsfilms Ned.Antillen (zie Onderwijs)
Stichting JeugdfilmZ7-13, W8-6, Z8-7
Financieel beheerBegroting 1961W2-6
Begroting 1962W2-6
Begroting 1967Z6-20
Begroting 1974, Surinaamse bezwaren tegen deW13-4
Financiële overzichten Adviesraad-projectenZ7-4, W9-21, Z9-21, Z10-13, W11-14, Z11-27, W12-16, Z12-16, W13-16, Z13-14, W14-8, Z14-14, W15-8, Z15-15
Internationale betrekkingenContacten Caraïbisch gebied en Zuid- en Midden-AmerikaZ1-10, Z6-6
Culturele betrekkingen met het buitenlandA1, A2, W2-2, V3-7, V4g, V5d, W8-4, Z8-5
Culturele betrekkingen van Suriname en de Ned.Antillen buiten het koninkrijkZ7-7, A8, V9i, V10i, V11i, Z11-26, V12i, A12
Nationale Unesco Commissie, samenwerking met Suriname en de Ned.AntillenV13h, W13-14, Z13-11, A13, V14h, V15h
Vertegenwoordiging in internationale culturele organisatiesZ1-9
LetterenFestival Poetry International Ned.AntillenA17
Literaire prijs, instelling door NederlandZ8-14, V9j, V10j
Literaire prijzen, memorandumW10-3c, Z10-11, A10
MonumentenzorgFacetplannen monumentenzorgV15f, V16-5n, A16, V17-3n, A17, V22-5s
Kerkorgels in de WestZ1-5a
Monumentenbescherming, wet- en regelgevingA21
Monumentenbescherming op Curaçao, financieringV19-4n
Monumentenzorg,
AlgemeenA1, A2, A3, Z1-5a, W2-3, V34, V4d, V6-II, A6, V7g, A7, V8g, A14
Nederlandse AntillenW4-9, Z4-9, Z5-4, V6-II, V6-V, W6-15, Z6-15, A6,V7g, V8g, A8
SurinameZ1-5b, Z5-4, V6-V, A6
Restauratieprojecten Aruba
AlgemeenW5-6
Fort ZoutmanA5, V6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
KustbatterijZ23-15
Protestantse KerkW13-9, Z13-10, A13, V15f, Z15-12, V16-5q, V17-3n, V18-31, V19-4n
Willem III torenV6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, Z15-11, A15, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Bonaire
Gebouwen aan de SlagbaaiV22-5s, V23-4p
GezaghebbershuisW9-8, Z9-18, A9, V10g, V11g, V12g,V13g, V14f, V15f
Kralendijk, beschermd stadsgezichtV22-5s
Landhuis KarpataV20-5p, V21-4p, V22-5s
PasanggrahanV17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
Protestantse KerkZ14-7, V22-5s, V23-4p
Park WashingtonV20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten Curaçao
Kuiperstraat 26-28V9g, V10g
Landhuis AscencionA4, A5, V6-II, V9g, V10g, V11g
Landhuis SavonetV19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s
MuziekkoepelZ23-16
Pachi de Sola en AscensionW8-11a, Z8-12a
QuarantainegebouwZ17-10, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
RouvillewegW8-11b, Z8-12b,V9g, V10g, V11g, A11, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-5p
Stadhuis Julianaplein/Scharlooweg (alsmede 5 historische panden)V17-3n, V18-31, Z18-11, A18, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Saba
Landhuis The Meadows (Sabaans Museum)V17-3m
Restauratieprojecten St. Eustatius
Claes GutV17-3n
Conserveringsplan monumentenW13-10, W14-5, A19, V20-5p, V2-4p
Fort OranjeZ14-10, V17-3n
Nederlands Hervormde KerkZ11-19, Z18-10, W19-6, Z19-5, A19, V20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten St.Maarten
MethodistenkerkW13-8, Z13-9, W14-4, Z14-7, V17-3n, V18-31, W17-8
Restauratieprojecten Suriname
Behoud stadsgezicht waterkant ParamariboA12, V13f
Expo-gebouw ParamariboW6-10, Z6-10, A6, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g
Fort Nieuw-Amsterdam (Openlucht Museum)A6, W9-19, Z9-17
Fort ZeelandiaA4, A5, V6-II, A6, V7g, V8g, V9g, W9-12, V10g, W10-6, Z10-10, A10, V11g, A11, V12g, V13g, V15f
Hof van JustitieZ6-12, A6, V7g, V8g, V9g, A9, A11
Kathedraal ParamariboZ12-13, Z13-8, A13, V14f, V15f
Ministerie van FinanciënZ11-20, A11, V12g, V13g, V14f, V15f
Nederlands-Hervormde KerkZ14-9, Z15-10, A15
Synagoge Joden SavanneW11-5, Z11-18, W12-5, V12g, V13g
Thalia (zie: Toneel)
Stichting Monumentenzorg Suriname, oprichtingV7g
MuseaMusea in de West, rapporten uitgezonden deskundigeV7e, V8e, V9e, V10e, V11e, V12e
Museum ArubaA5, Z6-17
Museum Curaçao, vernieuwing dakZ19-11
Museum SabaV17-3m
Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam in ParamariboW6-11, Z6-11, W9-19, Z9-17, V13d
Surinaams MuseumV9f
Muziek en dansFolkloristisch Instituut Ned.AntillenW6-15, Z6-17
Instituto di Musika, huisvesting FundashonZ19-12, A19, V20-5m, V21-4m
Muziekdocumentatie Ned.AntillenZ15-14c, A15, V16-5i, V17-3i, V18-3i, V19-4j, V20-51
Muziekschool van het Cultureel Centrum SurinameZ11-17a, Z12-10
NatuurbeheerBrownsberg natuurpark, ontwikkelingsplannenW11-10, Z11-24, A11, V12f, V13f, V14e, V15e
Natuurbeheer SurinameA10, V11j
Natuurbescherming in de Ned.AntillenW12-9
Natuurbeschermingsfilms (zie Film)
Yamanota, natuurpark op ArubaZ23-10, A23, V24j, A24
OnderwijsAgogische opleiding in de Ned.AntillenV22-5g, V23-4f
Antilliaanse Academie, aanstelling rectorW9-4, Z9-6, A9, V10c, V11c, V12c, A12, V13b
Antilliaanse examinatoren, deelname aan m.o.-examens in NederlandW9-5, Z9-7
Antilliaanse moedertalen, bevordering papiamentuA16, V18-e, Z23-8, A23
Antilliaanse moedertalen, regulering van de taalsituatieA16, V18-e, V21-4r, V22-5e, Z22-9, A22, V23-4d
Antilliaans onderwijs, omvormingZ20-8, A20, V21-4d
Akten lager onderwijs in de Ned.AntillenA5, W6-12, V7b
Akten middelbaar onderwijs in de Ned.AntillenW4-10, Z4-10
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Centrum voor Leermiddelen-ontwikkelingZ19-7, A19, V20-5b, V21-4b, A21, V22-5c, A22, V23-4c, V24c, A24
Hoger onderwijs in de Antillen, aanstelling coördinatorW9-4, Z9-6, A9, V10c
Kweekscholen Curaçao en Aruba, aanschaf video-apparatuurZ12-5, W14-6, Z14-13a, A14, V15b
Kweekscholen, uitwisseling leerlingen en jonge onderwijzersV6-VII, A6, V7b, V8b, V9b, V10b
Leerkrachten, uitzending en opleidingZ5-8b
Leerplichtwet Suriname, jubileum en uitvoering van de wetW6-7, Z6-7, A6, V7b, A7, V8b, A8, V9b, V10b
Literatoren, uitzending vanZ5-8c
Medisch onderwijs in SurinameZ5-3a, V6-IV
Onderwijs aan culturele minderheden (Antillianen) in NederlandZ20-7, A20, V21-4e, Z21-10, A21, V22-5f, A22, V23-4e
Onderwijs in de West, onderzoek knelpuntenA3
Onderwijsfilms Ned.AntillenW8-7, Z8-8, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b, V16-5a, V17-3a, V18-3a, V19-4b, V20-5a, V21-4a, V22-5b, V23-4b, V24b
Onderwijsnota Ned.Antillen Ensenanza pa un i turZ21-9, A21, V22-5a, V23-4a, V24a, A24
Pedagogisch-didactisch Bureau
Nederlandse AntillenW5-4, Z5-3c, A5, V6-IV, V7b, V8b, V9b, V10b, W11-13, V11b, Z11-4, A11, V12b, A12, V13b, V14b, V15b, V16-5h, V17-3h, Z19-8, A19, V20-5c, V21-4c, A21, V22-5d
SurinameW8-9, Z8-10, W9-10, Z9-4, A9, V10b, W10-3e, W11-13, V11b, A11, W12-6, V12b, V13b, V14b, V15b
Samenwerking op onderwijsgebiedA2, W3-5, Z3-5, A3, V4m, W4-10, Z4-10, A4, V5g, A5, V6-IV
Scholenbouw, opleiding techniciZ5-8a, A5, V7e
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveau in de Ned.AntillenZ23-7, A23
Sociale Academie Suriname, bouwZ11-7
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Talen, ontwikkeling talen i.v.m. culturele ontplooiingA1
Talenpractica
Nederlandse AntillenA7, V9b, V10b, Z10-4, A10, V11b, V12b, V13b, W13-11, Z13-4, A13, V14b, V15b
SurinameW7-10, Z7-11, A7, V8b, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b
Universiteit van de Ned.Antillen,
Open universiteitA21, A22
Samenwerking met andere instituten van hoger onderwijsW17-4, Z17-4, A17, A19, A20-5d, A20, A21
Subsidieverlening door NederlandA21, A22
Universiteit van Guyana, leerstoel NederlandsW12-10, Z12-4
Volkshogescholen in de WestW6-6, Z6-5, A6, V7d, V8d, V9d, V11d, V12d
Volkshogeschool, centrum NAKSV10d, W12-7, Z12-6, A12, V13d, V14d, V15d
Voortgezet onderwijs in de West, invoering wetV9-NB, V10b
Vrije HBS in Paramaribo, uitbreidingW11-6, Z11-5
Wetenschappelijk onderwijs in de Ned.AntillenA8, V9c, Z16-11
Wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingZ19-9
PersAntilliaanse uitgeverij t.b.v. volkslectuurA21
Grafische communicatie in de Ned.AntillenV17-3p
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9, V11d
Mediabeleid Ned.AntillenV17-3p
Radio en TVAruba, vervanging en uitbreiding studio en apparatuur
TeleArubaV15g, W15-7, Z15-14b, A15, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40, V20-5q
Aruba en Curaçao, voorzieningenen apparatuurW7-8, Z7-10, A7, V8h, A8, V9h, W9-9c, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V14g, V15g, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bonaire, productie videoprogramma'sZ23-13, V24k
Nederland, televisierubriek over de WestZ5-7
Ned.Antillen, kijk- en luisteronderzoekZ17-9, A17, V18-3n, V19-40
Ned.Antillen, locale TV-productiesA19, V20-5q
Samenwerking radio- en televisiegebied, uitwisseling programma'sA1, Z1-7, A2, V3-2, V4b, A4, V5b, A5, V6-IX, V7h, V8h, Z11-21, A11, W12-15, Z12-14, A12, A19, A21
Surinaamse Televisie Stichting, Bouw decorafdelingW11-7, Z11-22, Z15-8, A15
Televisie-apparatuurA8, V9h, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V15g
Zenders en steunzendersW11-11, Z11-23, A11, W15-4, Z15-6, A15
Suriname,
Ondertiteling televisieprogramma'sZ15-7, A15
Televisie inW4-8, Z4-8
Volksontwikkeling via televisieW7-11
Videotape-recordingW8-8, Z8-9
RecreatieAruba,
Kadervorming voor sport en recreatieZ23-17
Openbaar zwembadZ23-18
Project zwembad San NicolasZ11-16
SportfaciliteitenZ23-19
Curaçao, sportaccommodatie BrievengatZ14-6, A14, V15e, V16-5j, V18-3k
Ned.Antillen,
Facetplan sportaccommodatiesW9-9b, Z11-14, A16, V17-3k, V18-3k, V19-4m, V20-50, V21-40, V22-5r
Samenwerking inzake lichamelijke opvoeding en sportZ7-12
Sint Maarten, sportcomplexZ16-8, A16, V18-3k, V19-4m
Suriname,
Project CricketbondZ15-14i, A15
Project Lelydorp SportbondZ15-15g, A15
Project Nationaal Sportcentrum SurinameZ11-15, A11, V12f, V13f, V15e, Z15-14e, A15
Project PaardensportfederatieZ15-14j, A15
Project SOSISA15
Project sportcentrum Blauwgrond SurinameZ14-13c, A14, V15e, A15
Project sportcentrum ParaZ15-14h, A15
Project sportveldencomplex WageningenW11-8, Z11-13
Project zwembaden ParamariboZ12-12, A12, V13f, V14e
Sociaal-educatief werk Aruba,
Bevordering sociaal-cultureel werkA9, V10d
Buurtcentrum BrasilV18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurtcentrum DakotaV15d
Buurtcentrum NoordV13d, V14d, V18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurthuiswerk VijfjarenplanW10-8, Z10-8, A10, V11d, V12d, V13d, V14d, V15d, V16-5m
Expositieruimte voor kostuums en handnijverheidZ15-14d
GezondheidscentrumZ23-21
Halfwayhouse voor AlcoholiciZ23-20
Tehuis voor verwaarloosde jeugdW5-7
Bonaire,
Buurtcentrum RincónZ18-7, A18, V19-4k, V22-5r, V23-40
JeugdcentrumZ5-5b, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-51
Curaçao,
Buurtcentrum BarberW11-12
Buurtcentrum JanwéW10-9, Z11-11, A11, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum MontagneV18-31
Buurtcentrum OtrabandaZ18-8, A18, W19-7, Z19-6
Buurtcentrum Santa MariaW12-12
Jeugdvormingscentrum PannekoekZ12-8, A12, W13-5, Z13-7, A13, V14e, V15e
Studiezalen in buurtcentraZ10-9, A10, V11b, V12b, V13b
Nederlandse Antillen,
Aanstelling coördinerende consulentenA18, V19-4k, V20-5n, V21-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bevordering sociaal-cultureel werkW7-6, Z7-8, A7, V9d, A16, V17-3j, W17-3, Z17-5, A17, V18-3j, VZ18-5
Buurtcentra, financieringV18-3j, A21
Facetplannen inzake sociaal-cultureel werkA17, A18, V19-4k, V20-5n, Z20-4, A20, V21-40
Meerjarenplan Sociaal-Culturele Raad (SOCURNA)Z21-8, A21, V22-3
Onderzoek sociaal-culturele infrastructuurA20, Z21-6, A21, V22-5r
Overzicht sociaal-educatieve projectenV11a, V13a, V18-3j, V22-5t, V23-4q, V241
Rapport Commissie ad hoe inzake financiering sociaal-cultureel werkZ18-4, A18
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveauA20, A21, Z23-7
Sociale wetenschappen, inventarisatie onderzoekenV23-4j
Saba, community centre HellsgateV18-3j, A18, V19-4k, V20-5n
Sint Eustatius, bouw Community CentreW9-7, Z9-16, A9, V10f, W10-7, V11f, A11, V12f, A12, V13d, V14d, Z18-9, A18, V19-3k, V20-5n, V21-40
Sint Maarten, bouw drie buurtcentraW17-7, Z17-6, A17, V18-3j, V19-3k, V20-5n, V21-40, A21
Suriname,
Bevordering sociaal-cultureel werkW9-18, Z9-12, A9, V10d, A10
Buurtcentrum DijkveldZ14-13e, A14, V15d
Buurtcentrum LatourZ11-12, A11, V12d, V13d, V14d, V15d
Buurtcentrum MattaA10, V11d, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum UitvlugtZ15-14f
SticusaBespreking van het Sticusa-beleidA5, V7d, Z8-4, V9k, V10k, W10-3f, Z10-12, A10, V11k, V12j, A12, W13-13, Z13-12, W14-7, Z14-11, Z15-13, A19
Vijfjarenplan 1960-1964A1, Z1-5, A2, V3-1, V4a, V5a
Vijfjarenplan, wenselijkheid nieuwZ5-10
Werkwijze Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a, V6-III
ToneelAmfitheaters op Curaçao, bouw van zesZ23-14
Asiento, verbouwing theaterZ16-7, A16, V17-31
Bevordering volkstoneel: regisseursopleidingZ5-6
Caribiton, theatergezelschap in AmsterdamW3-1b
Cultureel Centrum Suriname, theatercomplexZ14-13d, V15e
Gehoorzaal/aula BonaireZ16-10, A16, Z18-6, A18, V19-4i Z23-12
Nationaal theater Suriname, bouwA3, W3-1a, V4k, V5i, W9-15
Regisseurs, opleiding vanA5
Schouwburgfaciliteiten SurinameZ9-14, A15
Schouwburg op Aruba, uitbreidingZ11-17, A11, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-5k
Schouwburg op Curaçao, bouwA1, A3, W4-11, Z4-11, A4, V5h, V6-VI, A6, V7f, V8f, V9f
Thalia, restauratie toneelzaal in ParamariboA3, V4k, V5i, V6-VI, A6, V7f, W8-10, Z8-11, W9-13, Z15-9, A15
Theatercomplex Cultureel Centrum SurinameZ14-13d, A15
Toneel in Suriname, bevorderingA3, V41
UitzendingenAmbtenaren uit de West, training in NederlandA6, V7d
Artistieke uitzendingen, subsidieZ1-6b, A5, V6-VII, V7h
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Uitwisselingen op cultureel, recreatief en maatschappelijk terreinA20
VoorlichtingBeeldvorming over de West bij het Nederlands onderwijsW12-13
Rondreizende tentoonstellingV8h, V9h, V10h
Televisierubriek over de West in NederlandZ5-7
Verspreiding van kennis over de West in NederlandW7-5, Z7-6, A7
Voorlichting op scholen in het koninkrijkA1, Z1-8, V3-3, V4c, V5c
Voorlichting van ambassades omtrent de AdviesraadA2
WetenschappenAcculturatieproces in Suriname en de Ned.AntillenW4-5, Z4-5, A4, V6-IV, V7c, A7, V8c, V9c, V10c, W10-3d, Z10-5, V11c, V12c, V13c, V14c, V15c, V22-5m
Archeologisch onderzoek,
AlgemeenA2, V3-8, V4h, V5e, V9e, V10e, V11e, V12e, A12, V14c, V15c
Nederlandse AntillenV6-IV, W6-13, Z6-13, A6, V7e, A7, W9-9, Z9-10, A9
Sint EustatiusZ23-9, V24f, A24
SurinameA10, V13c
Archieven,
Beheer oud-archief Ned.AntillenV16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g
Beheer oud-archief Suriname en Ned.AntillenW13-7, Z13-6, A13, V14c, V15c, A15
Bewerking archief Hof van Justitie SurinameZ11-8, V12c, V13c
Huisvesting Centraal Historisch Archief Ned.AntillenZ19-10, V20-5g, V214h, V22-5k
Microverfilming Nederlandse archieven voor de Ned.AntillenA2, V3-9, V4i
Microverfilming Ned.Antilliaanse archievenZ10-7b, A10, V11c, V12c, V16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g, A21, V22-5j, A22, V23-4h, V24d, A24
Microverfilming Surinaamse archievenW10-5, Z10-7a, A10, V11c, V12c, A12
Uitzending archiefdeskundigenA6, V7e, V8e, V9e, A16
Caraïbisch-Indiaanse culturen, vergelijkende studieW7-7, Z7-9
Caraïbisch Instituut in LeidenW12-11
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut BeurzenV3-10, V4j
KoninkrijksbijdragenA2
Nieuwe opzetV16-5d
Onderzoek koraalriffenZ14-4, A14, V15c
Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek In de Ned.AntillenW8-5, Z8-6
In SurinameZ1-6a, Z1-6b
Emancipatie van de vrouw, onderzoekA20
Encyclopedie, uitgave - Nederlandse AntillenZ4-12, V5f, A5, V6-VIII., V7c, V8c, V9c, Z20-9, A20, V21-4i, V22-51, V23-4i, V24e
Encyclopedie, uitgave - SurinameW9-14, Z9-8, A9, V10c, V11c, V12c, V13c, V14c, V14c
Medisch-wetenschappelijk onderzoek Ned.AntillenW7-9
Spelling Nederlandse taal, deelname Suriname en de Nederlandse AntillenZ5-3e, A5, A7, V13c
Stichting van wetenschappelijke instituten in de WestA4
Surinaams burgerlijk wetboek, uitgaveV13c
Surinaamse bevolkingsgroepen, studie en documentatieW10-4, Z10-6, V11c, W11-4, Z11-9, A11, V12c
Taalsituatie in SurinameZ1-11
Taalbureau en Volkslectuur Suriname, oprichting en werkwijzeA2, W2-5, V3-6, V4f, W5-8, Z5-3d, A5, V6-X, V7c, V7d
Verton, drs P.C., studie inzake politieke samenwerking in de Nederlandse AntillenW13-12
West-Indisch Plakkaatboek, uitgaveW9-20a, Z9-11, A9, V10c, V13c, W13-6, Z13-5, A13, V14c, V15c, V16-5c, V17-3d, V18-3d, V19-4e
Wetenschappelijk Instituut SurinameA2, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV
Wetenschappelijke samenwerking Suriname-Ned.AntillenA3

II. Alfabetisch register op de namen van uitgezonden personen voor langere duur, inventarisnummers 483-518*

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaose kunstenaars, monografieën139-12
Debrot, portret van Cola145-8
Kunstonderwijs in Suriname32-7, 66-6, 73-5
Kunstprijs Suriname103-8
Opdrachten wegens jubileum Sticusa89-13
Opdrachten voor Nederlandse Antillen118-11
Sticusa-beleid160-9
Uitleencollectie Sticusa, catalogus142-7
Vries, toelage Surinaams kunstschilder E. de7-9
Begroting Sticusa19561-1, 2-3, 3-3
19571-4, 5-10, 6-4, 7-3, 8-3, 14-3
19589-4, 12-4, 13-3, 28-3
195916-10, 19-3, 20-3, 21-1, 22-7, 25-5, 27-6
196025-6, 27-5, 28-4, 33-5
196130-3, 33-4, 45-3
196238-7a, 41-4, 46-4
196343-3, 44-3, 46-6, 51-4
196452-3, 54-5
196552-4
196656-7
196759-5
196862-4
196963-6
197067-4
197172-3, 84-5
197276-6, 77-6, 86-7, 89-5
197381-5, 87-4, 92-5, 93-5, 96-8
197488-4, 89-7, 100-6, 102-8
197592-6, 93-6, 107-5, 110-5, 115-5
1976103-1, 104-5, 115-7, 116-5, 120-5
1977122-10, 125-3, 126-6
1978119-6, 120-7, 127-5
1979124-7, 131-5, 134-4
1980128-5, 135-7, 139-4
1981132-4, 140-5, 141-5, 144-6
1982137-11, 142-5, 145-7, 146-5, 148-6, 149-6
1983143-7, 146-6, 147-6, 149-7, 151-6, 152-4, 153-5
1984149-8, 151-7, 154-6, 156-5, 159-8, 161-4
1985154-7, 155-6, 156-6, 163-16, 166-7
1986161-7, 173-17
1987165-5, 178-8
1988170-10, 171-4, 178-11
Bestuur SticusaAfvaardiging naar openingen64-6
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter64-5, 75-11, 90-4, 92-4, 93-4, 112-5
Bezoek aan Ned.Antillen127-4, 133-4
Brief voorzitter89-4
Bijdrage aan Liber Amicorum166-11
Hermans, dr H.G., mededelingen aan de pers13-8
Huisvesting Sticusa6-12
Installatie bestuur1-0, 1-2, 1-3
Instelling van een dagelijks bestuur59-4
Ontslagverzoek secretaris166-5
Positie en titel directeur76-4, 77-4, 78-4
Positie Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname1-4, 74-7
Reglement secretaris2-5, 3-4, 89-9
Rumoer rond Sticusa21-1, 74-5, 75-5, 76-12, 77-12, 78-6,
Samenstelling bestuur70-4, 74-4, 111-5, 112-5, 126-4, 135-5, 143-6, 145-6, 159-7
Samenwerking Caribbean Commission8-9, 9-10, 10-10
Vacatures19-4, 19-4, 19-5, 20-5, 22-8, 22-8, 22-9, 41-3, 54-3, 57-4, 58-4, 59-3, 64-4, 78-1, 79-4, 83-4, 84-4, 86-5, 87-3, 90-4, 91-5, 112-5, 118-6, 121-6, 122-6, 123-4, 124-6, 128-4, 129-4, 166-4
Vacature Dagelijks Bestuur86-4
Vacature secretaris166-6
Vertegenwoordiging in bestuur NAKS68-8
BibliothekenAanschaffingen, bibliobussen91-9, 128-7, 147-8, 169-8
Aanschaffingen, materiaal48-6, 61-6
Aanschaffingen, tijdschriften en boeken51-6, 65-10
Algemeen beleid Suriname en Curaçao3-3
Aruba, projecten137-9
Aruba, technische bijstand147-9
Aruba, voorzieningen142-11
Bonaire, planning154-8
Centrale catalogus Ned.Antillen, subsidie135-9, 140-7, 144-10, 163-15
Curaçao, wetenschappelijke bibliotheek29-4, 45-5, 81-9, 82-7 92-8, 93-8, 96-6
Curaçao, kaarten en prenten163-13
Landbouwproefstation, schenking boeken45-6
Leesliftproject uitgeverij Omniboek156-11
St.Eustatius, opening van151-9
St.Maarten, opening van151-9
Suriname, opleidingen104-6
Suriname, boeken Sociaal-Economische Faculteit106-8
Uitzending bibliothecarissen24-5, 119-12, 136-12, 143-11
Cultureel beleidAntilliaanse nota inzake Sticusa65-11, 66-5
Aruba, gevolgen Status Aparte163-5
Beleid van Sticusa58-9, 76-12, 77-12, 82-4, 83-5, 84-11, 85-3, 95-10, 96-, 97-5, 103-11, 105-9
Bespreking met KabNa148-10
Bespreking met minister Bakker71-7
Bespreking met minister De Gaay Fortman99-4
Bespreking met minister Pieternella105-10
Bespreking met minister-president Rozendal124-5
Bespreking met Socurna en culturele centra144-5
Bespreking met Socurna-delegatie137-12
Bespreking met vaste commissie 2e Kamer99-5
Besprekingen in Suriname 197072-6, 73-10
Brief aan minister Lardinois86-6
Brief gevolm.minister Ned.Antillen103-2
Brief gevolm.minister Suriname78-13
Brief Kabinet Surinaamse en Ned.Antilliaanse Zaken82-3, 83-2
Brief minister Ned.Antilliaanse Zaken144-5
Brief minister Surinaamse en Ned-Antilliaanse Zaken104-2
Brief minister van Buitenlandse Zaken79-7
Brief minister-president Suriname36-4
Brief vice-minister-president82-3, 83-2
Debat Eerste Kamer11-6
Foto's voor gevolm.ministers66-7
Hoetink, voorstellen prof. dr H.154-11, 155-4
Hoog, nota van B.J.E.M. de84-11
Jabaay, motie147-7
Lier, nota van prof. R. van84-11, 85-3
Meerjarenplan Suriname1-4
Nederlands Vrouwen Comité18-7
Ombuiging cultureel ontwikkelingsbeleid136-10
Organisatie en taak Sticusa5-9, 6-3, 47-6, 48-7, 49-6, 84-7
Pos, H., beleidsnota Sticusa in de West61-8
Positie en structuur Sticusa48-7, 49-6, 172-1, 175-13
Positie Sticusa na 1989167-5
Relatie met Suriname en de Ned.Antillen75-10, 106-6
Relatie tot de landsregeringen92-12, 93-1, 94-11
Samenwerking met Kabinet gevol.minister Suriname89-10
Socurna, meerjarenplan139-6
Socurna, ontwerp-brief aan135-11
Socurna, subsidie131-7, 131-8
Sticusa beleid80-4
Structuur culturele samenwerking126-5
Taak Sticusa55-7, 56-1, 57-12, 59-10, 62-6, 69-4
Toekomstig beleid Sticusa49-7
Vijfjarenplan20-4, 22-3, 23-3, 25-4
Visie Eerste-kamerlid18-8
Culturele centraAanschaf bedrijfsauto's145-12, 163-9
Aanschaf materialen Aruba145-10
Aanschaf materialen Bonaire120-8
Accountantsverslag CCA122-9, 123-6
Administratie Suriname32-8
Apparaatskosten121-8, 122-7, 123-5
Begroting8-4, 9-6, 10-4, 18-4, 35-7, 95-5, 119-8, 121-12, 125-4, 127-6, 127-7, 131-6, 133-6, 141-6, 143-8, 144-8, 147-5, 149-6
Begroting, tekort18-5
Begroting, delging tekort Curaçao126-9
Bouwkundige voorzieningen, Curaçao en Suriname28-5, 32-6, 33-6, 43-7
Bouwkundige voorzieningen, St.Maarten106-12
Bouwkundige voorzieningen, Suriname92-10, 93-10, 121-9
Brief van CCS-bestuur102-7
Culturele activiteiten buiten Paramaribo9-5, 10-3
Curaçao, gang van zaken61-7
Eigendomsoverdracht CCS-gebouw95-9
Faciliteiten Cultureel Centrum Suriname109-6
Geschenk Cultureel Centrum Curaçao111-7
Kunstwerk voor nieuwbouw CCC120-9
Lustrum CCS82-9
Organisatie culturele centra Ned.Antillen119-14
Organisatie CCC43-6
Overleg culturele organisaties in de West73-7, 92-11, 93-11, 101-1
Personeel17-6
Positie culturele centra Ned.Antillen124-9
Protocol van besprekingen102-6
Raad voor Culturele Aangelegenheden Suriname71-6
Regionale culturele manifestaties74-9
Restauratie cultureel gebouw De Tempel Curaçao129-11
Restauratie gehoorzaal CCS81-7
Saba, doelsubsidie142-8
St.Maarten, doelsubsidie142-8
Subsidieverlening aan Culturele Centra14-4, 16-8, 17-9, 29-3, 42-6, 47-4, 48-3, 52-5, 54-6, 55-4, 56-4, 57-8, 59-6, 64-10, 64-9, 65-7, 66-9, 67-5, 70-6, 72-4, 76-7, 76-8, 77-7, 77-8 78-10, 78-11,78-9, 81-6, 87-5, 87-6, 88-5, 89-8, 92-7, 93-7, 99-6, 102-12, 102-13, 112-6, 113-8, 115-8, 117-5, 117-6, 119-7, 122-11, 123-7, 123-8, 124-8, 129-8
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Nickerie75-8, 108-5
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Wageningen107-9
Subsidie, discussienota90-8
Subsidie, voorschotten op6-14
Subsidie, zusterstichtingen22-6
Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Tribune CCC131-11
Vergadering met culturele centra Ned.Antillen101-1
Verhouding CCS-Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Verzendkosten materialen35-8
Voorzieningen CCA136-13
Voorzieningen CCC127-8, 129-6, 139-7
Voorzieningen St.Maarten97-4
Deskundigen, uitzending vanArbeidsvoorwaarden20-7, 22-4, 31-4, 32-3, 47-3, 132-5, 133-5, 137-5, 138-6
Diverse uitzendingen30-10, 38-2
Kamerman, salaris67-10
Maandelijkse rapportage van deskundigen76-9, 77-9
Model-contract67-9
Schoenbeck, salaris66-8
Uitzendingen naar Aruba94-10
DiversenGenootschap van Vrienden Nederland-Antillen, subsidie176-8
Nederlands-Antilliaanse Voetbal Unie, subsidie129-10
Stichting Intervista, subsidie177-7
Film, produktie en voorzieningenAlgemeen5-6, 6-11, 9-8, 10-5, 11-3, 14-5, 15-5
Aankoop foto-archief Fischer131-14
Aanschaf van apparatuur6-13
Bioscoopjournaal78-12, 82-10
Filmliga, programma's16-6, 24-4, 82-11, 83-8, 87-11
Filmproduktie Almacita di Desolato159-12, 162-9, 163-7
Filmproduktie Ava en Gabriel171-6, 175-9, 177-5
Filmproduktie De Antilliaanse mens en zijn creatief bezig zijn173-15
Filmproduktie Debbie149-9
Filmproduktie Desiree143-12, 156-10, 159-10
Filmproduktie Dit is Robin Crusoe niet171-8
Filmproduktie Dubbelspel152-8
Filmproduktie Duel in de diepte123-9
Filmproduktie Eilandfilms178-15
Filmproduktie F. de Rooij142-10
Filmproduktie Feduco/Cozac166-14
Filmproduktie Felix de Rooy136-4
Filmproduktie Het ontstaan van het Papiamentu151-1, 152-6, 153-8, 162-10
Filmproduktie Matriarchaat zonder macht162-11, 165-6
Filmproduktie Mijn zuster de negerin122-16, 129-7
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Filmproduktie Ned.Antillen en Aruba164-7
Filmproduktie Odyssee d'Amour167-9
Filmproduktie Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Filmproduktie Operation Makonaima86-11, 97-2
Filmproduktie over Edgar Palm147-10
Filmproduktie over Ned.Antillen en Aruba86-10, 159-11, 164-7
Filmproduktie Regenboogvrouwen167-11, 169-9
Filmproduktie René van Nie/Walburg Films136-5
Filmproduktie San Nicolas168-13, 173-12
Filmproduktie Scorpio Films109-9
Filmproduktie Stichting Hanascine177-11
Filmproduktie The aftertaste of sherry171-9
Filmproduktie Vrouwenbrieven147-11, 148-8
Filmproduktie Wan Pipel113-6
Filmproduktie Zoals zij die dromen177-10, 178-14
Filmprodukties, diverse119-10
Ikon-filmproject Bonaire130-9
Onderwaterfïlmproject176-6
Onderwijsfilms168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijsfilms Ned.Antillen en Aruba167-8
Polygoon, brief83-2, 84-10, 85-5
Polygoon, film Ned.Antillen52-10
Polygoon, nieuws73-4
Prijsvraag filmscenario79-8
Stichting Jeugdfilm63-8
Thomas, E., contract10-7
Vervanging convertor135-10
Videoproduktie Hubertud Arubanu175-10
Videoproduktie Moveshon foi Kurason143-12
Videoproduktie Nos Grandinan177-6
Video Trainings Instituut Suriname95-8
Vries, verslag regisseur D. de75-6, 76-10, 77-10
Vriesman, D., rapport filmactiviteiten in de West62-7
Zichem, G., film over Suriname106-11
FondsenwervingSubsidie van particulieren14-6, 15-3, 16-4
Subsidievoorwaarden8-7
Vries, prof dr E. de, rapport subsidiëring van Sticusa door particulieren14-7, 15-4, 16-3
Gemengde CommissieOverleg met177-12
Rapport131-18, 132-9
JaarrekeningBespreking concept-jaarrekening12-3, 18-3, 26-4, 31-6, 39-4, 45-2, 50-3, 53-3, 57-5, 60-3, 63-4, 65-, 78-8, 84-6, 91-6, 98-3, 106-5, 115-6, 120-6, 126-7, 144-7, 153-6, 161-5, 166-8, 173-18, 178-9, 179-5
JaarverslagBespreking concept-jaarverslag8-5, 16-9, 26-3, 27-4, 30-5, 39-3, 51-5, 53-4, 60-4, 65-4, 70-5, 71-4, 75-4, 78-7, 91-7, 98-4, 106-4, 114-6, 119-13, 139-5, 144-7, 148-7, 154-5, 161-6, 166-9, 173-1, 178-10
Jubilea SticusaAlgemeen86-8, 87-8, 88-8, 89-12, 89-13, 169-7, 173-16, 174-7
Engels, feestbundel dr C.118-12, 119-9
Kroniek 20 jaar Sticusa73-9, 74-6
Literaire wetenschappenBibliografie Ned.Antillen140-8, 145-13, 148-9, 153-7, 156-7
Boekenweek Curaçao141-7
Debrot, expositie Cola162-7
Debrot, interview Cola121-7
Debrot, portret Cola145-8
Debrot, publicatie verzameld werk Cola151-8
Debrot, symposium Cola163-12
Fonds voor de Letteren105-6, 116-7
Hartog, register boeken dr J.131-13
Hulporganisatie Nederlandstalige gebieden, subsidie111-9, 112-7, 113-10
Kinderboekenweek CCC131-15
King, publicatie handschriften Johannes106-9
Lezingen Nederlandse schrijvers73-3
Literaire prijs 1973102-11
Literaire prijzen Ned.Antillen122-12
Literaire prijzen Sticusa111-6
Literaire prijzen Suriname119-15
Literatuur Caraïbisch gebied92-9, 93-9
Lo-A-Njoe, dichtbundel Clyde145-9
Manifestatie Nieuwe Kerk Amsterdam149-10
Manifestatie Poëzie Hardop108-6
Pal, manuscript J. de122-13
Project Bijscholing Schrijvende Pers133-8
Publicatie Antilliaans verhaal175-5
Publicatie Ata Palabra139-9
Publicatie boek over Suriname103-7, 107-6
Publicatie Nulde hoofdstuk Antilliaanse literatuur164-6
Publicatie Papiamentu woordenboek132-7
Publicatie Stroomzigt163-11
Publicatie van encyclopedieën over de West53-9, 56-8, 102-14, 143-9
Schrijvers Prentenboek117-8
Schrijverscongres Ned.Antillen134-8
Schrijversportret Sonia Garmers168-5
Steun aan schrijvers88-7, 89-11
Stichting Schrijvers in Beeld173-8
Televisieprogramma Nederlandse literatuur45-9
Tijdschrift De Stoep, subsidie102-10
Van Eeden Fonds106-13
Musea en monumentenCuraçaosch Museum, aankopen139-11, 139-14
Curaçaosch Museum, vitrines162-8
Curaçaosch Museum, uitzending deskundige6-6, 7-4
Expositie iconen Curaçao139-13
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Monumenten Sint Eustatius107-7
Ozinga, studiereis prof dr M.D.40-4
Ozinga, uitgave boek prof dr M.D.13-14
Restauratie Curaçaosch museumbezit128-10
Restauratie gebouwen Park Washington140-14
Restauratie ruïne Stichting Jodensavanne107-10
St. Eustatius Historical Foundation156-9, 160-7, 162-6
Surinaams Museum, extra subsidie107-8
Surinaams Openluchtmuseum67-6
Televisieproject Museumland177-4
Temminck Groll, studiereis ir C.40-4
Muziek en dansAntilliaanse muziekbundel, publicatie138-8
Aruba, dans- en balletschool126-15
Aruba, lichtorgel Cas di Cultura164-5
Arubaanse Muziekschool17-8
Arubaanse Muziekschool, subsidie140-15
Balletproject163-8
Bonaire, uitzending muziekdocent136-8
Centro pro Arte, aanschaf instrumenten131-10
Centro pro Arte, aanschaf geluidsinstallatie131-12
Contract docent Bonaire156-13
Corsow, dansgroep67-13
Croes, langspeelplaat E. la159-9
Curaçao, muziekacademie126-11
Curaçaose Muziekschool68-4, 73-8
Curaçaose Muziekschool, aanschaf instrumenten137-6, 145-11
Daniskas, rapport muziekonderwijs in de West79-11
Dansproject Gabri Christa165-8
Fundashon Instituto di Musika131-16
Fundashon Instituto di Musika, aanschaf instrumenten144-15
Kerkorgels, reparatie en onderhoud15-8, 33-7, 35-9, 38-3, 140-13
Ko-Afingita, subsidie Stichting146-9
Muziekdocenten op de Antillen, salaris69-7
Muziekdocumentatie Nederlandse Antillen130-11
Perrenal, langspeelplaat Julio178-12
Saba, muziekonderwijs128-8
Schoolconcerten43-8
St.Eustatius, uitzending muziekdocent144-13
Suriname, uitzending fagottist7-6
Suriname, uitzending muziekdocente T. Crone28-6
Suriname, Volksmuziekschool49-5, 56-5, 65-6, 81-1, 88-6, 94-5, 103-5
Suriname, Volksmuziekschool rapport82-6
Toernee Antilliaanse groepen138-9
Toernee Arno Huibers177-9
Toernee Cola i su grupo di Tambu136-6
Toernee Cora van Drimmelen51-8
Toernee groep NAKS69-8
Toernee Grup Folkloriko Kreativo152-5
Toernee Grup Issoco166-12
Toernee Grupo Folkoriko en Polygots105-7
Toernee Grupo Issoco160-8
Toernee J.Leerdam, The meeting177-8
Toernee Les Scheppies178-13
Toernee Libi Span103-6
Toernee Littekens/Nasmaak174-5
Toernee Maranatha Koor91-10, 94-9
Toernee Mendelsohn Trio174-4
Toernee Nel Oosterhout52-7
Toernee Orangemelted167-10, 168-8
Toernee Un anochi largu140-11
Toernee Willem Breuker Collectief146-7, 161-10, 174-x
Toernees, diverse165-9, 167-6, 173-10, 176-7
Vesseur, W., rapport restauratie schouwburgen53-8
NatuurbeheerDierentuin Bonaire, subsidie46-11
Natuurreservaat op Bonaire, subsidie96-7
Stinapa, subsidie126-10, 133-7, 146-8, 161-8
Stinasu en Kensuna, subsidie99-7
Omroep, radio en tvAanschaf beeldnormvertaler140-12, 141-8, 142-6
Aanschaf materialen Curaçaosche Omroep11-5
Aruba, programmalevering aan ATM173-13
Aruba, samenwerking NOS-ATM151-12, 169-12
Aruba, technische bijstand aan ATM170-6
Aruba, televisie-overleg136-9
Aruba, trainingscursus Tele-Aruba134-6
Begroting, televisie87-12
Begroting, televisie 1962-196345-4
Begroting, Wereldomroep81-4, 89-6
Besprekingen over TV-uitwisseling103-2
Co-produktie Asina Tabata III160-6
Co-produktie Boka Sarantonio157-6
Co-produktie Dera Gai175-8
Co-produktie Geschiedenis Ned.Antillen164-8
Co-produktie kinderseries televisie137-8
Co-produkties televisie141-9
Commissie Radio en Televisie44-6
Commissie Radio en Televisie, verslag45-7
Curaçao, NOS correspondent in91-8
Curaçaosche Omroep, financiële moeilijkheden46-10, 47-5
Geluidstechnicus Suriname, uitzending46-9
Kijk- en luisteronderzoek Ned.Antillen169-10, 170-4, 176-x
Kijk- en luisteronderzoek Suriname108-7
Panoramiek-programma's van de NOS97-2
Radio Nederland Training Centre126-13
Radio Nederland Wereldomroep, brief directeur78-14
Radio Nederland Wereldomroep, subsidie121-10
Radio, omroep in de West19-6
Radio, programma's RVU174-6, 175-4
Radio, programma TROS134-11
Radio, voorlichtingsprogramma's143-12
Samenwerking Antilliaanse televisie en Wereldomroep150-7
Samenwerkingsproject Boy152-7
Televisie, overleg136-9, 175-11
Televisie, programma Nederlandse literatuur45-9
Televisie, programma Teletrip136-7
Televisie, project Archeologie156-12
Televisie, transcripties13-7, 34-5
Televisiejournaal, opname Vlaamse onderwerpen58-7
Televisieprogrammering32-4, 42-7, 82-5
Televisieproject Ikon-Zichem113-7
Televisieproject Museumland177-4
Televisieproject Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Trainingscursus Radio Ned.Antillen134-7
Verzending programma's59-9, 67-11
OnderwijsArubaanse leraren39-7
Bursalen4-5, 5-5, 13-11
Bursalen, reglement45-8
Cursus administratie17-4, 18-10
Foreign Student Service30-7, 41-5, 49-3, 51-7, 52-6, 54-7, 56-6, 58-6, 64-8, 72-5, 75-7, 79-5, 81-8, 83-7, 87-7
Hoger onderwijs in de West2-apr
Hogeschool Ned.Antillen127-9
Lustrum Universiteit Suriname94-6
Materiaal voor basisonderwijs141-10
Onderwijs-expositie Ned.Antillen129-9
Onderwijs-project Suriname Comité105-8
Onderwijsfilms167-8, 168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijstentoonstelling168-11
Opleiding leraren in Suriname88-10
Project educatieve vorming via dagbladpers133-9
Samenwerking Universiteit Groningen met de Ned.Antillen167-7
Student working papers138-11
Studiereis Arubaanse MTS-ers128-11
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Volkshogeschool Suriname, subsidie100-7
Oprichting en liquidatie SticusaOprichting1-2, 1-3
Bestemming batig saldo oude Sticusa15-7
Liquidatie166-15, 179-7
Liquidatie, brief KabNa178-6, 178-7
Liquidatie, overleg werkgroepen178-6
Statuten en wijzigingen26-6, 55-3, 67-7, 110-6, 157-4, 158-1, 164-4, 165-4
Personeel SticusaAlgemeen11-9, 13-5, 20-8, 24-6, 27-3, 30-8, 33-8, 37-4, 40-3
Arbeidsvoorwaarden20-6, 22-, 57-6, 61-5
Functiewaardering46-5
Onderzoek Formatiecommissie90-6, 96-2
Ontslag mevr. Borel76-3, 77-3
Overname personeel27-9
Pensioenen18-6, 25-7, 28-7, 30-9, 57-7
Personeelsreductie163-4
Positie hr. Gordijn69-6, 70-7
Salarissen3-mrt
Uitbreiding formatie37-3
Sociaal-cultureel werkBeroependeskundige Suriname, uitzending12-7
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg130-10, 131-9
Gemeenschapscentrum Hindoestaanse immigratie88-9
Kapasi-Temere, subsidie Stichting109-7
Osticeba, subsidie Fundashon137-10
Renselaar, H.C. van, uitzending cultuur-socioloog13-9
Sociaal-cultureel werker Curaçao134-5
Sociaal-cultureel werk in Puerto Rico6-8
Sociaal-cultureel werk Ned.Antillen, onderzoek130-8, 144-16
Sociaal-cultureel werk Suriname11-11, 12-8, 13-4
Socio-demografische studiën, serie118-8
Sociologisch onderzoek Suriname6-10, 7-5
Stagecentraplan Sociale Academie106-14
Stichting Gemeenschapswerk NAKS Suriname, subsidie69-8, 74-8, 79-6, 106-7, 108-4
Surinaamse Y.W.C.A.8-8, 9-9, 10-12, 50-4
Trainer jeugdleiders, uitzending58-8
Vormingsmedewerker Bonaire, uitzending119-11
Werkgroep cultureel en sociaal onderzoek129-5
TentoonstellingenExpositie Cola Debrot162-7
Jaarbeurs Suriname43-4
Koningin, 10 Jaar11-10
Onderwijstentoonstelling168-11
Project Negrofilia168-10
Stichting Jaarbeurs Suriname104-2
Symposion op Curaçao9-7, 10-11, 11-7, 31-7
ToneelAerts, C., bezoek impressario aan Ned.Antillen140-10
Antillen Theater Project130-5
Brief Caribiton57-11
Brulin, brief CCC inzake Tone83-6, 84-9
Caraïbisch toneel in Nederland37-6
Cosmic Illusion Productions169-6, 170-8
Lekentoneel Ned.Antillen24-7
Musical van Bonaire171-11
Openluchttheater46-8
Opleiding jongeren32-5
Passiespel Da Pinawiki94-8
Regisseur, uitzending16-7, 33-9
Regisseur, uitzending H. Zoutendijk73-6
Regisseur, uitzending Ned.Antillen52-8
Schouwburg Curaçao34-4, 35-4
Stichting Schouwburg Aruba168-9
Suriname, toneel6-9, 13-10
Thalia-gebouw Suriname39-6
Theaterproductie Hoofden van de Oayapok171-10
Toernee Gaga171-7, 173-11
Toernee Grupo Teatral Aruba132-6
Toernee R.Collins en H.Tjon161-12
Toernee Surinaamse groep59-8
Toneelfestival Aruba144-14
Trupialen, clubgebouw30-6
Volkstoneel Suriname34-7, 35-6, 43-5, 44-4
UitgeverijenUitgeverij, Antilliaanse, subsidie139-15
Uitgeverij, Antilliaanse Kolibri, subsidie151-12a, 163-10, 168-7, 170-9
Uitgeverij Flamboyant, subsidie125-5
Uitgeverij Pressag, subsidie109-8
VoorlichtingActiviteiten in Nederland27-8, 62-5
Antilliaanse reeks118-10, 126-12
Bekendheid Sticusa24-8, 25-8, 26-7
Cultureel Mozaïek102-9, 114-7
Documentaires over de West8-6
Educatief kwartetspel Suriname en de Ned-Antillen104-7
Film over Ned.Antillen86-10
Film over Ned.Antillen en Aruba159-11, 164-7
Indiaanse culturen in Suriname95-4
Kweekscholen-project53-6
Leraren M.O.6-7, 7-7
Op scholen30-4, 31-3, 42-, 53-5, 81-12
Publicatie Aruba, scenes and behind the scenes173-7
Publicatie Cultureel Mozaïek94-7
Radiolezingen34-3, 35-3, 36-3, 40-6
Radiovoorlichtingsprogramma's143-12
Schooltentoonstelling82-8, 83-10
Stichting Grafische Communicatie, subsidie127-9, 130-6, 137-7, 144-11
Stichting Interkommunikatie, subsidie166-13
Sticusa Journaal11-4, 16-5, 24-3, 76-11, 77-11, 78-5, 109-10
Surinamers en Antillianen in Nederland65-9
Televisiedocumentaire91-11
Tijdschrift Christoffel, subsidie12-5
Vereniging Antilliaanse Dagbladpers, subsidie121-11
Verspreiding lectuur6-8, 9-11, 10-6, 10-9, 79-9
Wereld-Bibliotheek, publicaties13-6
West-Indische Gids, subsidie (Nieuwe)111-8, 118-9, 122-15, 136-11, 145-13a
WerkbezoekenVerslagen van bestuursleden en medewerkers4-3, 4-4, 5-3, 5-4, 6-5, 9-3, 10-13, 11-8, 12-9, 13-13, 15-6, 16-11, 17-3, 25-3, 33-3, 40-5, 41-7, 42-, 46-7, 50-5, 63-7, 90-7, 90-7, 118-7, 119-5, 128-12, 129-13, 140-6, 145-1, 146-10, 146-10, 150-8, 154-10, 154-11, 155-, 155-4, 166-10, 170-11, 175-12
Wetenschappelijk onderzoekAttema, Y., publicatie over St.Eustatius117-7
Afrikanismen in Suriname, symposium81-11, 83-9
Archeologie, brief P.Glazema53-7
Archeologie, uitzending deskundigen138-10, 138-10, 143-10
Archeologie en ethnologie Suriname68-5
Archeologisch onderzoek Ned.Antillen150-5
Archeologisch onderzoek St.Eustatius154-9, 155-3
Archeologische kartering Saba168-4
Bolivar, publicatie over175-6
Bouwkunst in Suriname57-10
Brion, bronnenpublicatie Luis157-5, 175-7
Bijbelvertaling Papiamentu161-9
Caraïbische Geologische conferentie117-9
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut18-9
Caribbean Historians, conferentie Association128-9
Colloquium Antilliaanse onafhankelijkheid125-6
Corsten, publicatie F.E.84-8, 85-4
Creoolse negercultuur19-7
Cultureel-antropologisch onderzoek St.Maarten126-14
Cultuur-sociologisch onderzoek Suriname79-10
Dekker, J.H.H., publicatie manuscript139-10
Geologische gids Ned.Antillen138-12
Geschiedenis Curaçao5-6
Geschiedenis Suriname5-7
Geschiedenis van Suriname, herdruk56-9
Gezinssociologie in de Ned.Antillen95-6
Historische cartografie Suriname87-10
Jesserun, F., proefschrift37-5
Mitrasing, dr F.46-12
Natuurwetenschappelijke Studiekring68-3, 115-9, 116-6, 130-7, 151-10, 156-8, 162-5, 168-6, 173-6, 178-16
Netherlands Journal of Medicine128-6
Publicatie Bon Dia169-4
Publicatie Coral reef fishes of the Neth.Antilles134-10
Publicatie Geschiedenis Ned.Antillen150-6
Publicatie Nulde hoofdstuk geschiedenis Nederlandse Antillen169-4
Publicatie Ongeschreven geschiedenis169-5, 170-7
Publicatie Oorspronkelijke bewoners Ned.Antillen139-8
Publicatie Precious Stones140-9
Publicatie Rechtsgeschiedenis Ned.Antillen134-9
Publicatie Vogels Ned.Antillen144-12
Publicatie Volkenrechtelijke aspecten van de Antilliaanse onafhankelijkheid135-8
Publicatie wetsteksten Ned.Antillen122-14
Reinsma, dr R., publicatie41-6
Rens, dr L.L.E., studie52-9
Rijgersma, H. van, publicatie manuscripten171-5
Sabaanse bouwkunst165-7
Samenwerking universiteiten Groningen-Ned.Antillen168-15
Stichting Taalonderzoek Suriname12-6, 49-4
Stichting Volkslectuur Suriname3-3, 13-12, 17-5, 27-5, 33-1, 34-6, 35-5, 48-4
Stichting Wosuna10-8
Sypkens Smit, M.P., publicatie142-9
Taalbureau Suriname42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Volkenkundig medewerker, uitzending106-10
Volkslectuur, bureau Taalonderzoek en42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Voorhoeve, correspondentie met prof86-9, 87-9
Waaldijk, proefschrift27-7
Wetenschappelijk Instituut Suriname42-4, 43-9, 44-5
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
483Aardema, J.Sbibliothecaresse1972-1974
Alcmaer, M. vanNAtoneeldeskundige1969
Allard-de Kom, J.J.Sliterator1970
Antkowiak, P.NAmuziekdocent1975-1978
B
Bayens, H.NAbeeldend kunstenaar1961
484Bedacht, R.NAmuziekdocent1980-1987
Beekman, H.L.P.A.NAmuziekdocent1970-1972
Blommenstein, F. vanSpianodeskundige1970-1971
485Boer, L. deS, NAmuziekdocent1960-1964
Bonte, J.B.Smuziekdocent1965-1967
Bontje, P.NAmuziekdocent1974-1977
486Bouman, J.J.W.J.NAmuziekdocent1979-1981
Brink, W.S, NAmuziekdocent1975-1980
Broedelet, J.NAtoneelregisseur1960-1961
487Brulin, T. en P. KamermanNAtoneelregisseurs1969-1972 1976 en 1983-1984
Buurman, K.zie: Uschi, B.
C
488Caprino, E.P.Stoneelregisseur1970-1971
Coomans, H.E.NAbibliothecaris1959
Crone, T.e.a.S, NApianiste1960-1968
D
489Dahlberg, Y.zie: Sprangers, Ch.
Dam, J.A.NAmuziekdocent1981-1985
Daniskas, J.S, NAmuziekpedagoog1970-1971
490Derks, E.Smuziekdocent1961,1974
Dirkse, J.P.S, NAfilmvorming1970-1971
Duijn, S.Y.O. denNAdanspedagoge1974-1977
Dul, H.Smuziekdocent1962-1964
491Dijkman, J.G.Svormingswerker1969-1972
Dijkstra, C.NAbibliothecaresse1981-1985
E
Eavis, D.R.NAballetpedagoog1973-1974
Eavis-Arons, J.H.Sballetpedagoge1969-1970
492Eelvelt, P.NAtoneelregisseur1962-1963
Elings, H.W.NAmuziekdocent1978-1981
Ensberg, L. C.zie: Streef, C.A.
Every, B.Sregisseur1973-1977
F
Feldbrugge, B.H.NAmusicus1966-1971
493Flentrop, firmaS, NAorgelreparateurs1959-1972
494Flink, C.NAtoneeldeskundige1967-1968
Frankhuijzen, P.NAmuziekdocent1981-1984
Frese, H.H.Svormingswerker1971
G
495Gelderen, J.F.A. vanSvormingswerker1972-1975
Gerritsen, W.Sbibliothecaresse1971-1972
496Goud, A.NAballetlerares1959
Grimmelt, W.Sbibliothecaresse1965
497Groenendaal, M.H.Sdocente beeldende kunst1967
Groot, T. deNAballetlerares1959
Guensberg, M.Sbibliothecaresse1972
H
Haakman, H.Smuziekpedagoog1956
Hamel, M.NAtoneelregisseur1965-1966 1974-1975
Hasselaar, M. en Stenzen, A.NAmuziekpedagogen1958-1959
Hatterman, N.Sschilderes1956
498Hermans, J.NAmuziekdocent1980-1988
Hewitt-Huisman, M.Sballetpedagoge1958-1960
Heyer, L.M. denNAmuziekdocent1981-1985
499Hoek, W. vanNAtelevisiedeskundige1984
Holland, P.NAtoneelregisseur1964
Hooykaas, A.NAtoneelregisseur/adviseur1956
Huisman, M.Sballetlerares1956
I
Ianszen, A. en
Ianszen-Waller, S.Sdocenten vrije expressie1966-1968
J
Jong, M. deNAmuziekdocent1972-1978
500Jorissen, P.G.NAballetlerares1963-1965
K
Kamerman, P.NAtoneelregisseur1958-1960
Kessels, U.J.M.Sbibliothecaresse1956
Koolen-Stel, A.W.zie: Stel, A.W.
Koster-Linssen, F.NAbibliothecarese1983
Kreijen, W.M.G.H.NAmuziekdocent1979-1985
L
501Lafour, F.D.Stoneelregisseur1970-1973
Landheer, I.J.NAmuziekdocent1972-1978
Landheer-Snellen, A.NAmuziekdocente1972-1978
502Leeden, ir R. van der en Vlaam, P.S, NAtelevisiedeskundigen1970
Leeuwendaal, I.Sdocenten vrije expressie1966-1967
Leur, W. deSorgelreparateur1958
Lips, H.L.NAbibliothecaresse1981-1985
M
McElwin Daniel, L.NAmuziekdocent1979
503Meulen, S. van derNAmuziekdocent1972-1974
N
Nicasie, H.Smuziekdocent1960-1964, 1972
504Nicholls, A.H.NAtoneeladviseur, regisseur1972-1978
O
505Overberg-Diemerkool, M.NAmuzieklerares1968
P
Pasaribu, A.Smuziekdocent1968-1975
506Pilot, R.J.NAmuziekdocent1980-1983
R
Radier, T.NAballetlerares1961
Rooij, R. vanNAtelevisiedeskundige1983
Royen, B.R.M. vanS, NAtelevisiedeskundige1970
507Rijpkema-Huig, I.Sballetpedagoge1969
S
Schermer, P.NAmuziekleraar1963-1966
Schermij, M.J.P.NAvormingsleider1977-1978
508Schönbeck, R.NAtoneeldeskundige1967-1968
509Seyler, A.NAmusicus1961-1972
Smits, B.NAdirecteur muziekschool1962-1971
Spoor, R.NAmediadeskundige1978-1980
Sprangers, Ch. en Dahlberg, Y.Sballetlerares1970-1975
Steegenga, R.Sbibliothecaresse1972-1975
Steenstra, H.NAmuziekdocent1981-1983
510Stel, A.W.S, NAbibliothecaresse1975-1985
Stenzen, A.zie: Hasselaar, M.
511Stip, K.Stoneelschrijver1964
Streef, C.A. en Ensberg, L.C.Sbibliothecaresse1972-1973
Sweers, A.Stoneelregisseur1956-1962
T
512Tas, J.M. van dersbibliothecaresse1959-1961
Tesseling, T. vansballetlerares1956
Thomas, E.S, NAregisseur1954-1958
Tjon, H.Stoneelregisseur1970-1971
513Tresfon, C.NAmuzieklerares1963-1988
514Trigt, T. van derSlerares bewegingsexpressie1968-1969
Troost, J.M.NAdocente beeldende kunst1966
U
Uittenhout, S.M.T.Smedewerkster museum voor volkenkunde1975
Uschi, B. en Buurman, K.S, NAradiojournalisten1970
V
Vegt, A. van derSmuziekdocente1963-1966
Velzen, drs A.C. vanNAtelevisiedeskundige1984
Vervuurt, L.Smuziekdocent1960
Verwey, T.Stoneelregisseur1959-1964
Vlaam, P.zie: Leeden, R. van der
515Vreeburg, A.M.NAvormingswerker1965-1968
Vries, A.W. deNAmuziekdocente1978-1981
516Vries, D. deNAtoneelregisseur1969-1971 en 1976
Vries, E. deS, NAadviseur televisie1960
Vries, L.J. deSbibliothecaresse1968-1978 en 1990
Vries, T.F. de en Linders, A.Sbibliothecaressen1969-1971
W
517Wengen, dr G.D. vanSmuseumdeskundige1971
Witteman-Linders, A.Sbibliothecaresse1972
zie: Vries, T.F. de
Witteveen, L.NAtoneeltraining1983-1985
Z
Zomerdijk, H.J.Sorgelpedagoog1966-1971
518Zoutendijk, H.Stoneelregisseur1963-1979
Zwart, J.NAorgelrestaurateur1989
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
521Afro-American Culture EnsembleS, NAtoernee1970
Allard-de Kom, J.Svoordrachtskunstenares1973
Amsterdams Kern EnsembleNAtoernee1978
Antillen Theater ProjectNAtoernee1979
Ardito QuintetS, NAtoernee1970
B
Beetstra, M.zie: Kooiman, W.
Berghout, P.NAharpiste1982
Booi, L.NAzangeres1975
Breuker KollectiefNAtoernee1983
C
Coco, J.NAgitarist1961,197
Comedie 1960S, NAtoneelgroep1960
Croiset, J.S, NAacteur1963
D
522Daal, A.NAvoorzitter jury1978
Derks, E. en Ketwaru, E.Sconcerttoernee1973
Diekman, M.NAactrice1958-1959, 1969,1974
Drimmelen, C. vanSfluitiste1963
E
Ekker-van der Pas, Th.S, NAsopraan1975
Euwe, prof.M.S, NAschaakmeester1973
F
Feldbrugge, B.H.S, NAmusicus1968
Ferguson, M.S, NAtoernee1975
Flentrop firmaNAorgelreparateurs1982
Frid, G.zie: Spoorenberg, E.
G
523Gaaikema, S.S, NAcabaretier1968, 1975-1976
Gasteren, J.S, NAactrice1960
Geest, J. vanSkunsthistoricus1969
Geraerds, R.S, NAvoordrachtskunstenaar1964-1966, 1974
Grassère, G.NAvolksschilderkunst1977
H
524Hajary, M.Spianiste1972-1975
Hatterman, N.Sschilderes1956
Head, Heart and HandsNAtoernee muziekgroep1978-1979
Helstone, J.Sviolist1972
Henkes, D.NArestaurateur1977-1978
Hermans, W.F.S, NAauteur1968
525Hudson, N.NAzie: Sligte, S.
Hülsmann, K. en Radek, R.NAviolist/pianist1976
I
Indiase musici en dansersStoernee1973
J
Jansen, F.NAcabaretier1973-1974
Jansen, S.C.NAcantororganist1966
Jong, J. deNAcabaretière1985
Juda, J.NAvioliste1956,1964
K
526Kamadjojo, I.Skunstenaar1961-1963
Kassies, J.NAtoneeldocent1976
Kessels, U.J.M.NAbibliothecaresse (adviezen)1974
Ketwaru, E.zie: Derks, E.
Kieviet, dr F.K.NAvideo-apparatuur onderwijs1973
Kleine Toernee TheaterNAtoernee1970
Koning, A.J. deSmolendeskundige1969
Kooiman, W. en Beetstra, M.NAtoernee1968
Krebbers, H. en Olof, Th.S, NAviolisten1960
Kuhn, M.NAfluitiste1983
Kunst, J.S, NAlezing1956
L
527Lo-A Njoe, G.Skunstschilder1960
Lubberhuizen, G.NAhaalbaarheidsonderzoek naar Antilliaanse uitgeverij1980-1981
M
Maar, W. deSfotograaf1970
MarionettentheaterS, NAtoernee1965-1966
Martina, F.NAtoernee1978
Mendelssohn TrioNAtoernee1976
Moer, A. van derNAactrice1964,197
Moerdijk, C.S, NAactrice1963
Mol, A.S, NAacteur1972
Mulisch, H.S, NAauteur1970
Mungra, M.Sdicussieleider1972
N
528Nauta, P.NAbibliotheekcongres1975
Nederlands ConcertgebouworkestNAtoernee1970-1971
Nederlands Kamer OrkestS, NAtoernee1973-1974
Nederlands Koper QuintetNAtoernee1982
Nederlands PianokwartetNAtoernee1978-1982
529Nooteboom, C.S, NAauteur1970
Noordpool, SNAgitarist1984
O
Olof, Th.zie: Krebbers, H.
Oorschot, M. vanS, NAsopraan1972
Oosthout, N.S, NAvoordrachtkunst1963-1964
Osieck-Ybes, M.Spianiste1964
P
Palm, N. de en Rooy, F. deNApremiere film Desiree1984
Parra, P. de laScineast1970
Prins, L.S, NAschaakmeester1959-1961
R
530Radek, R.zie: Hülsmann
Renes, W.M.NAbibliothecaris1978
Reijn, R. vanS, NApantomimespeler1964-1965
Romondt, A. van e.a.NAbibliothecarissen1981
Roo, J. deNAjournalist1981
Roovere, J. deNAgrimeur1978
Rooy, F. dezie: Palm, N. de
Rooymans, A.NAtoernee gitarist1983
Rijnmond Saxofoon KwartetNAtoernee1979
S
Setten, A. vanzie: Visser, D.
Sligte, S. en Hudson, N.NAgrafische ontwerper televisie1979
Sonora ParamareraStoernee orkest1973
Spall, W. vanSoperadeskundige1975
Spoorenberg, E. en Frid, G.S, NArecitals1969-1970
531Stanton, M.NAtoernee pianiste1978
Stenz, W.S, NAmusicus1962
Sterman, O.S, NAvoordrachtkunst1960, 1971 1979
Surinaams Artiesten KollektiefStoernee1975
T
Tailleur, M.S, NAcabaretier1970
Tas, J. en Wilson, C.NAbibliotheekdeskundige1981
Tiedrie, toneelgroepNAtoernee1981
Tingel TangelS, NAcabaretgroep1963-1964
Toneelgroep 1960NAtoernee1960
Trio CaribeS, NAtoernee1970
Trio EuropéenNAtoernee1981
Twinkle StarsS, NAtoernee1973
U
532Ulsen, H. vanS, NAregisseur, acteur1968, 1979
V
Verhoeven, J.M.NAbibliotheekcongres1975
Vinne, K. van derS, NAzangeres1963
Viruly, A.NAauteur1956
Visser, D. en Setten, A. vanS, NAgitarist/zangeres1969
Visser, D.NAgitaartrio Visser1979
533Vogel, A.NAvoordrachtskunstenaar1966
Volendams KinderkoorNAtoernee1979
Vries, L. deS, NAlezing1956
Vries-Hamburger, L. deScreatieve vorming, huisvlijt1955-1958
W
Waal, R. deNA1984
Weg, S. van dezie: Wolf, J.
Wiersma, P.NAorganist1984
Wilson, C.zie: Tas, J.
Wolf, J. en Weg, S. van deNAtoernee1981
Wijn, J.NApianist1969
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamHerkomstFunktie/doelPeriode
A
534Akkal EnsembleStoernee1975
B
Bakhuis-Looyaard, W.NAdeelname Dance Festival Bonn1980
Benchie, S. en FrankieNAtoernee komiekenduo1971
Brashuis, B.Swinti-cultus1970-1971
C
Carilho, C.Sstudiereis1975
Cola i su Grupo di TambuNAtoernee1980
Curaçao CamerataNAtoemee1987
D
535Doble RNAtoemee muziekgroep1977
Doe GroepNAtoemee theatergroep1975
E
Eustatia, MNAbibliotheekcongres Grenoble1973
Ensberg, L.Sstage bibliotheek1975
G
536Garmers, SNAlezingen toemee1976
Grupo Folklorico AntillianoNAtoemee1973, 1975
Grupo Folkoriko KreativoNAtoemee1983, 1984
Grupo IssocoNA NA NAtoemee1985-1987
H
Hodge, B.NAoriëntatie bibliotheekwezen1978
L
537Lont, R.Ch.W.Sstudiereis1975
Loemban Tobing-Klein, I.E.SInternational Council of Women1971
M
Maranatha KoorStoernee1970-1974
Martina, H.NApianist1974
Muntslag, P.Sori\:entatie ballet1972
N
538NaksStoernee folkloristische groep1969-1972
P
539Palm, M.NAsymposium dramatische vorming1975
Paula, R.M. deNAstudiereis1975
PegasayaNAtoernee toneelgroep1981-1982
PolyglotsNAtoernee dansgroep1975
Q
Quast, A.C.NApenningmeester CCC, werkbezoek
R
Romondt, A. vanNAstudieweek Woudschoten1976
Rosario, G.E.NAlezingen1973
S
Schnog, LNAdeelname dance-workshop1977
Steenbakkers, P.J.A.M.NAwerkbezoek bibliotheekwezen1982
T
Toneelgroep Land te KoopNAtoernee1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
A
314Adoptie, G.H.M.stage gezondheidszorg Curaçao1980-1981
Albers, K.onderzoek leguaan1986
Andel, drs J.D. vanarchitectuur St.Maarten1985-1986
Antilliaans Bijbel Comitébijbelvertaling papiamentu1985-1986
Arion, F.M.bibliografie papiamentu1972
Attema, drs Y.monumenten St.Eustatius1975-1985
Ayubi, drs E.N.archeologisch-antropologisch onderzoek1985-1988
B
315Baarsen, A.F.J. vanstage natuurbeheer op Curaçao1980-1981
Baart, drs W.J.H.proefschrift Cuentanan di Nanzi1982-1983
Bally Brashuis, B.studie Konfo-godsdienst Afrika1973
Bavinck, prof.dr J.H.cultuur Hindoestanen Suriname1960
Beets, dr D.J.conferentie caraïbische geologie1977
Begina, R.A.B.politicologie Curaçao1980
Bergeijk, dr J. vancolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Berkum, N. vanonderzoek papiamentu1984-1985
Bernadina, drs F.M.monumenten Curaçao1984-1986
316Boerstra, drs E.H.J.archeologie onderzoek vegetatie Ned.Antillen1970-1983
317Bok, C. de e.a.vegetatiekartering Curaçao1985-1987
Bokkestijn, A.W. e.a.archeologie1985-1987
Boomert, A.pedagogisch project St.Eustatius1973-1976
318Bor, ir W. van dengastdocent juridische1977-1980
Bos, C.A.faculteit Suriname1975
Bosma, M.L.J.onderzoek sociaal beleid op Curaçao1985
Braeken, R.C.restauratie kaarten1985-1988
Brinkman, D.milieu educatie Ned.Antillen1978-1979
Brooks, J.M.tuinbouw en visserij op Saba en St.Eustatius1985
Brownsberg, vogelgidspublicatie1973-1975
Brummelman, L.H.volkstelling St.Eustatius1976-1977
Buve, drs R.Th.J.caraïbistiek, antropologie KITLV1972-1978
C
319Celaire, F. e.a.sociaal-cultureel werk Ned.Antillen1981
Coomans, H.E.onderzoek weekdieren en catalogus wetenschappelijke bibliotheek Antillen1957-1960
Corsten, F.E.sociaal-wetensch. onderzoek Suriname1972
Cuales, S.M.sociologisch onderzoek in Colombia1979-1980
Cuba, A.D. destage sociaal-cultureel werk Aruba1981-1982
D
320D Dankmeijer,centrale catalogus Caribiana1984-1985
Debrot, J.J.M.economische onderzoek Curaçao1974
Dekker, J.J.H.uitgave publicatie1981
Delfgaauw, prof. dr B.lezingen filosofie1973
Delvoye, drs L.histologisch onderzoek Curaçao1980,1985
Dias, W.doctoraalstage Suriname1974
Donkersloot, C. e.a.verspreiding kreeft Curaçao1984-1986
Douglas, J.uitgave publicatie Fort Zeelandia1972-1973
Draanen, H. vanadviezen museumbeheer Ned.Antillen1960-1962
Dubelaar, drs C.N.uitgave Surinaamse sprookjes1972
Duk, prof. mr W.juridische gastcolleges Suriname1975
Dijck, drs F. vanbuurthuiswerk op Curaçao1979
Dijkhoff, drs M.deelname antropologisch congres1985
E
321E Eeden Fonds, vannatuurwetenschappelijke publicaties1975
Elhagen-Medina, G.voedingsgewoonten diabeten op Curaçao1985-1986
Engels, dr Chr.uitgave ter ere van dr Engels1977-1982
Engels, D.restauratie collectie Curaçaosch Museum1985-1986
Esch, P.G.M. vanliteratuurstudie Ned.Antillen1984-1985
Evangelische Broeder Gemeentetentoonstelling1974-1975
F
322February, drs V.gastcolleges letterkunde Suriname1974
G
323Ganga, V. e.apublicatie Hindoestaanse immigratie1973
Geerlings, R.A.onderzoek koraalriffen1981-1982
Geerman, R. e.a.deelname bibliotheekcongres1981
Geest, drs J. vanlezing kunsthistoricus1969
Gemmink, drs J.publicatie Nederlandse kolonisten in Suriname1972-1980
Geus, F. desociaal-culturele waarde domino-spel1980-1981
Glazema, dr P.archeologie Suriname en Ned.Antillen1963-1969
323Grinten, prof. mr W.C.L van dergastdocentschap Curaçao1977
Groot, I. derestauratie landhuis Savonet, Curaçao1977-1980
H
Habibe, drs F.H.publicatie proefschrift1985
Haeff, prof.W.C.J. tenlezingen para-psychologie1972
Hartog, dr J.geschiedkundige publicaties1972-1988
324Haseth, L. devolksgeneeskunde1981-1984
Havisser, J.B.archeologie Ned.Antillen1985-1987
Heinze, S.S.P.industrialisatie Aruba1985
Henriquez, R.A.invloed Nederlandse politieke partijen op het streven naar onafhankelijkheid in de Nederlandse Antillen1985-1986
Herdé, G.R.stage onderwijs Curaçao1978-1979
Hesteren, A.J. vanarcheologisch onderzoek St.Eustatius1984
Hilst, E. van derpublicatie handschriften J. King1975
Hodgson, ir R.A.congres mentale retardatie op Curaçao1978
Hoeven, prof. J. van derjuridische gastcolleges Suriname1975
Hummelen, J.A.adviezen inzake museumbeheer1961-1963
I
325Imhoff, L. vanonderzoek volksgezondheid Nederlandse Antillen1978-1979
Ingen, T. vanvogelreservaat op Aruba1984
J
Jager, CM. de e.a.technologie-keuze Curaçao1985-1987
Johnson, W.S.volksverhalen Saba1979-1984
Jong, M.W. de e.a.onderzoek informele sektor op Curaçao1979
Jong, P.E. demedisch proefschrift1980
Jonker, dr G.D.taalkundige1972
Jonkers, prof.mr J.E.juridische lezingen1958
Jordaan, H.R. e.a.historisch museum St.Eustatius1985-1986
Joordens, J.onderzoek naar de lora1986
Juliana, G.A.koraalrif-project Curaçao1973
K
326Kankantrie, stichtingpublicatie Surinaams kookboek1973
Kleinpaste, S.R.sociaal-cultureel onderzoek St. Eustatius1983-1988
Kleijn, prof.mr J.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Klokkers, M.volkswoningbouw Curaçao1981-1984
Koeman, prof.J.cartografie Suriname1972-1974
Koulen, J.stage antropologisch onderzoek Curaçao1978-1979
327Kristensen, dr J.natuurbeheer Bovenwindse eilanden1979-1989
publicatie Stinapa-afleveringen1975-1986
328Kross, R.maatschappelijke ontwikkelingen Suriname1974
Krozendijk, G.B.gehandicaptenzorg Aruba1981
Kmijer, prof.dr G.J.sociografisch onderzoek Suriname1972
Kunst, prof. mr A.J.M.rechtsgeschiedenis Ned.Antillen1980-1981
L
Labadie Solano, drs J.G.R.taalonderzoek papiamenta1982-1986
Lall Mohamad, A.S.recreatievoorzieningen Paramaribo1972
Lannoy, J. deonderzoek Ta kiko korsou ke sa1984-1985
Leendertse, S.A. e.a.ontwikkeling visserij Bonaire1985-1988
329Lier, prof. dr R.A.J. vanpublicatie redevoering1973
Loon, A. vanonderzoek RK kerken op Curaçao1984-1988
Los, drs W.onderzoeksprogramma CARMABI1987
Louwe Kooijmans, prof. dr L.P.archeologisch onderzoek St.Eustatius en Saba1983-1988
Lutchman, drs L.F.S.migratie van Suriname naar Curaçao1980-1986
M
Maduro, E.M.deelname congres oral history1980-1981
Marken Lichtenbelt, W.D. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Marks, dr A.F.cursus Caraïbistiek1979-1981
Meerendonk, H.J. vanarchiefwetenschap1975
Meiden, drs G.W. van derarchiefwetenschap1981-1982
Meilink-Roelofsz, dr M.A.P.archiefwetenschap1965-1966
330Meiners, D.stage sociologisch onderzoek Aruba1977
Merkies, L. e.a.culturele identiteit Aruba1984-1988
Meijers, prof.dr H.volkenrecht Suriname, Ned.Antillen1973-1980
Middelbrink, H.kerk en maatschappij Curaçao 1850-19501986
Mitrasingh, prof.B.S.uitgave publicaties1959, 1972-1975
331Modderman, prof.dr P.J.R.archeologisch onderzoek Suriname en Ned.Antillen1969-1972
Moketa, verenigingAntilliaans onderwijs en geschiedenis1984-1985
Mol, R.gezondheidszorg op Saba1984-1989
Molina, R. e.a.onderzoek naar de lora op Bonaire1983-1985
Monsanto, A.M.promotiestudie bouwkunde Ned.Antillen1981
Monzon, mr T.studie naar het zeerecht1979-1980
332Mooren, C.G.F. e.a.plantenecologie op Curaçao1985
Moree, J. e.a.archeologie Curaçao1984-1985
Mulders, dr W.J.M.samenwerking met Universiteit Curaçao1979
Muller, E.A.F.studie papiamentu1978-1982
Muysken, P.C.colloquium creolentalen1979
Mijs, drs A.A.rapport onderwijs Suriname1973
Mijs, J.geschiedenis Ned.Antillen1985-1989
N
333Naarendorp, F. e.a.sociologisch onderzoek Suriname1973
Nagelkerken, dr D.P.publicatie Coral reef fishes Neth.Antilles1979-1981
Napel, H.J. tenonderzoek werkloosheid op Curaçao1979
onderzoek verkiezingen Ned.Antillen1985
Nolte, P.restauratie quarantainegebouw Curaçao1983-1985
Nijland, D.culturele-antropologie Suriname1970
O
Oltheten, T. e.a.grafische communicatie Ned.Antillen1977-1979
Oostindie, drs G.J.studies Caraïbistiek KITLV1983-1990
334Opstall, dr M. vanBolivar-Brion tentoonstelling1983
Ortega, R.F.onderzoek kleinindustrie Ned.Antillen1975
OSGN, stichtingcongres Surinaamse geschiedenis1974-1975
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenzorg Suriname, Ned.Antillen1959-1962
P
335Palacios, dr R.bronnenpublicatie Brion1985-1989
Palm, dr J. degeschiedenis Ned.Antillen1983-1986
Palm, R.O.L.juridica Antiliana1982-1985
Paula, dr A.F.archiefwetenschap1973-1976
aankoop foto-collectie Fischer1979
Pieters, V. e.a.onderzoek toerisme Curaçao1980-1982
Polanen, dr J.D.V.symposium afrikanismen in Suriname1972
Prins, prof.dr F.W.gastcolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Prins Winkel, dr A.C.congres papiamentu1981
Pruneti-Winkel, P.proefschrift Scharloo1984-1985
Q
336Quirindongo, S.J.pedagogie op Curagao1980-1984
R
Raalte, dr J. vanpublicatie zending in Suriname1973
Rafaël, M.M.stage orthopedagogie op Curaçao1983-1985
Ranada, F.proefschrift juridische faculteit Suriname1972-1973
Renkema, drs W.E.dissertatie plantagebedrijf Curaçao1979-1981
Renselaar, drs H.C. vansociologisch onderzoek Suriname1958-1964 en 1972
Reth, W. von e.a.veldonderzoek op Curaçao1979
Richardson, L.A.taalgebruik Antillianen in Nederland1978-1980
337Roessingh, dr M.P.H.archiefwetenschappen1968-1969
Röod-de Boer, prof.mr M.juridische gastcolleges Suriname1975
Römer, dr R.A.centrale catalogus Caraïbistiek1976-1983
338Röomer, dr R.A.publicatie van de Antilliaanse Reeks1977-1990
Römer, drs R.G.promotieonderzoek taalkunde1982
339Roy van Zuydewijn, H.J.F. demonumentenzorg St.Eustatius1972-1976
Rutgers, G.W.Antilliaanse literatuur1985-1988
S
Saris, E.J. e.a.onderzoek Het Nederlandse op Curaçao1981
Scheltens, prof.dr D.F.juridische gastcolleges Curaçao1986
Scherpenhuijzen, A.J.A.H.adviezen onderwijs in de West1969-1970
Scheijen, Y. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Schillebeeckx, prof.dr E. e.a.lezingen theologie1982-1983
340Schoffeleers, prof.dr J.M.religieuze organisaties op de Benedenwindse eilanden1985
Scholten, drs H.D.adviezen onderwijs in de West1958-1960
Schoordijk, prof.H.C.F.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Schouten, A.F.R.P.keramist Aruba1978-1979
341Schouten, dr J.museumdeskundige t.b.v. Suriname1965-1978
inrichting Arubaans Museum1984
342Schouten-Elsenhout, J.publicatie Surinaams spreekwoordenboek1972-1975
Schriks, drs C.F.J.publicatie vogels Ned.Antillen1982
Schuttevaer, prof.mr H.juridische gastcolleges Suriname1972
Schweitz, M.perinitale sterfte Curaçao1986
Senus, A.M. vanvegetatie Ned.Antillen1984-1986
Siwpersad, drs J.P.publicatie studie slavernij Suriname1975
Sjiem Fat, mr P.V.proefschrift Curaçaos rechtsleven1983,1986
343Smidt, prof.J.Th. depublicatie West-Indisch Plakaatboek1972-1975
Soest, drs J. vaneconomische geschiedenis Curaçao1975-1979
Sousa Fernandes Perna, J. deexploratief onderzoek Aruba1980
Speekman, prof.dr J.D.inventarisatie sociaal-wetenschappelijk onderzoek1983-1985
Sprockel, prof.P.T.M.lezingen theologie en filosofie1985
Starre, J. van dercomputercursus t.b.v. bibliotheken1985-1987
Statia, J.A.Antilliaanse jeugdliteratuur1984-1985
Statius van Eps, dr L.W.publicatie over dr A. van der Sar1979
344Steen, J.A. van dernatuurfilms Stinapa1974
Sterks, W.B.J.stage archeologie Curaçao1981-1982
Stoffers, prof.dr A.L.steun onderzoek CARMABI1983-1984
Sijpenhoff, Th.E.publicatie Winti-godsdienst1972
Stuiveling, prof.dr G.letterkundige1960
Sypkens Smit, drs M.P.antropologisch onderzoek St.Maarten1979-1983
T
Tacoma, prof.dr J.archeologisch-antropologischonderzoek1980-1986
345-346Temminck-Groll, prof.C.L.monumentenzorg1962-1988
347Terzano, M.cultureel onderzoek jongeren Aruba, Saba en St.Eustatius1984-1985
Tewari-Mungra, C.S.publicatie Schistosomiasis in Suriname1972
Timmers, mr W.W.West-Indisch plakkaatboek1979
Trikt, drs C. vanstudieverloop Antilliaanse bursalen in Nederland1983-1985
V
Vaan, M. de e.a.onderzoek toerisme Ned.Antillen1981-1982
Verton, drs P.C.sociaal-politieke veranderingen in de Ned.Antillen1973
Veen, A. van deronderzoek hoedenvlechterij op Curaçao en Bonaire1982-1983
Verheijen, C. e.a.voedselecologisch onderzoek CARMABI1982-1985
348Vervoorn, drs A.J.taalonderzoek Ned.Antillen1979
Verweij, D. e.a.onderzoek jawfish1983-1984
Vicento, L.M.stage pedagogiek Curaçao1981-1983
Vintges, W.M.E.bibliotheekdeskundige1976-1977
Vliegen, J.lesbrieven t.b.v. STINAPA1983-1985
Vogel, prof.C.J. detheologische lezingen in de West1975
Voges, mr E.onderzoek Vredegerecht Aruba1979-1982
Voorbraak, D.juridische samenwerking Ned.Antillen1986
Voorhoeve, prof.J.handschriften J. King1977
Voous, prof.dr K.publicatie Vogels in de Ned.Antillen1980-1983
Vreden, J.comité Caraïbische conferentie1982
Vries, prof.dr E, delezingen1956
W
349Waaldijk, E.Th.publicatie proefschrift Slavernij Suriname1959
Wagemans, A.D.H.J. e.a.besluitvorming onafhankelijkheid Antillen1983-1984
Walstra, G.witstaarthert op Curaçao1984-1986
Weeber, drs L.W.publicatie over relatie tussen Nederland en de Ned.Antillen1985-1986
Wever, O.R.publicatie prevalentie alcoholisme1977
Winkel, M.positie van de vrouw St.Maarten1980-1985
Wit, C. de e.a.Portugese bevolkingsgroep op Curaçao1983
Woldhek, drs S.zeevogelbescherming Aruba1984
350Wolf, S.publicatie over ontwikkelingen Suriname1973
Wong, T.C.onderzoek kiesstelsel Staten Ned.Antillen1980
Wooding, dr Ch.J.publicatie studie Winti-godsdienst1972-1973
Wijnstroom, M.bijwoning bibliotheekcongres1979-1980
Z
Zaandam, F.E.onderzoek volwasseneneducatie Aruba1978-1979
Zaneveld, dr J.S.Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut1958-1959
Zeefuik, dr K.A.publicatie Haagsche Maatschappij1973
Ziel, H.F. depublicatie over J. King1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
729*Aardema, J.zie: C.A. Streef
Ballintijn, M.bibliothecaresse1963-1965
Berggraaf, A.E. en S. Leuebibliothecarissen1959
Boekhorst, F.M. tevioollerares1969
Boerstra, E.H.J.archeoloog1970-1972
Bonte, J.B. en H. Zomerdijkdirecteur Volksmuziekschool1964-1967
Boomert, A.archeoloog Surinaams Museum1973-1975
Caprino, E.P.toneelregisseur1968-1971
730*Creutzberg, P.cineast1969-1973
Crone, T.pianiste1958-1962
Daniskas, J.musicoloog1971-1973
Derks, E.muziekleraar1969
Dijkman, J.G.vormingsleider1968-1972
731*Eavis-Aronds, R., Sprangers Ch. P. Muntslag, A.D. Leudenballetpedagogen1968-1974
Flentrop, firmaorgelstemmer1971-1972
Gelderen, J.F.A. vanjeugdvormingsleider1972-1974
732*Gerritsen, W.C.bibliothecaresse1971-1972
Grimmelt, W.bibliothecaresse1965-1967
Hatterman, N.directrice school Beeldende Kunst1956-1972
Huisman, M.balletlerares1956-1961
Hummelen, J.A.directeur CCS1961-1963
733*lanszen, A. en Ianszen-Waller Zeper, S.industriële vormgeving, toneel1963-1968
Jansen, S.C.zie: H. Zomerdijk
Lafour, F.D.toneelregisseur1969-1973
Leuden, A.D.zie: R. Eavis-Aronds
Leue, S.zie: A.E. Berggraaf
Leur, W. dezie: H. Nicasie
Linders, J. en T.F. de Vriesbibliothecarissen1969-1971
Meursinge, B.balletlerares1960-1961
734*Modderman, P.J.R.archeoloog1969-1972
Muntslag, P.zie: R. Eavis-Aronds en J. Reynierse-Miranda
Nicasie, H. en W. de Leurmuziekonderwijzers1958-1965
Oven, A. vanuniversitair gastdocent1970
Pasaribu, A.muziekleraar1967-1973
735*Renselaar, H.C. vancultuur-socioloog1957-1961
Reynierse-Miranda, J. en P. Muntslagballetonderwijs1964-1968
Schouten, J.museumdeskundige1969-1972
Sprangers, Ch.zie: R. Eavis-Aronds
Stegenga, R.zie: C.A. Streef
Stoll, mej.kleuteronderwijzeres1957
Streef, CA. en J. Aardema, R. Stegengabibliothecarissen1972-1974
736*Tas, J.M. van derbibliothecaresse1957-196
Tjon, H.acteur, regisseur1969-1972
Vegt, A. van dermuziekonderwijs1963-1966
Velt-Hunterwebb, J.balletlerares1961-1963
Verwey, T.toneelregisseur1959-1964
Verwoerd, A.zie: H. Zomerdijk1969-1970
Voorhoeve, J.hoogleraar taalkunde1969-1970
Vries, T.F. dezie: J. Linders
737*Zomerdijk, H. en S.C. Jansen, A. Verwoerdorgelpedagogen1969-1970
Zomerdijk, H.zie tevens: J.B. Bonte
Zoutendijk, H.toneelregisseur1963-1973
738*Balen, mr W.J. vannederlandse cultuur1967-1968
Bavinck, prof.dr J.H.socioloog1960-1961
Berg, prof.mr G.C.J.J. vdjurist/gastcolleges1970
Binsbergen, prof. mr W.C. vanjurist/gastcolleges1969
Bloembergen, prof.mr A.R.jurist/gastcolleges1970
Boesman, J. en N.ballonvaarders1968
Boskamp, mr H.J.N.jurist/gastcolleges1969
Boukema, prof.mr C.A.jurist/gastcolleges1970
Brinkhorst, prof.mr L.J.jurist/gastcolleges1970
Burg, prof.mr F.H. van derjurist/gastcolleges1971
Cluyssenaar, prof.mr J.L.M.jurist, zie: Soons1970
Deelen, prof.mr J.E.J.Th.jurist/gastcolleges1970
Detiger, prof.mr J.G.jurist/gastcolleges1971
Esveld, prof.mr N.F.H. vanjurist/gastcolleges1971
February, drs V.gastcolleges1975
Feenstra, prof.mr R.jurist/gastcolleges1970
Gaay Fortman, prof.mr W.F. dejurist/gastcolleges1958
Geest, J.M.C. van derkunsthistoricus1969
Haardt, prof.mr W.L.jurist/gastcolleges1968
Hoeven, prof.mr J. van derjurist/gastcolleges1975
Jonkers, prof.dr J.E.jurist/gastcolleges1957
Kisch, prof.mr I.jurist/gastcolleges1971
Kleyn, prof.mr A.M.jurist/gastcolleges1974
Kleyn, prof.mr W.M.jurist/gastcolleges1973
Koopmans, prof.mr T.jurist/gastcolleges1969
Kunst, prof.mr A.J.M.jurist/gastcolleges1970
Loeff, prof.dr J.J.jurist/gastcolleges1971
Maar, W. defotograaf1970
Maeijer, prof.mr J.M.M.jurist/gastcolleges1970
Meyers, prof.dr H.jurist/gastcolleges1973
Mohr, mr A.L.jurist/gastcolleges1969
Nieuwenhuiizen, A. van dendierenfotograaf1969
Oven, prof.mr A. vanjurist/gastcolleges1969
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenbeheer1960-1961
Pitlo, prof.mr A.jurist/gastcolleges1970
Polanen, ds J.predikant1959-1960
Prins, L.schaker1959-1960
Rood-de Boer, prof.mr M.jurist/gastcolleges1975
Royer, prof.S.jurist/gastcolleges1969
Schoordijk, prof. mr H.C.F.jurist/gastcolleges1971
Schuttevaer, prof. mr H.jurist/gastcolleges1972
Smidt, prof. mr J.Th.jurist/gastcolleges1975
Smit-Goeman, H.lezingen vrouwenorganisaties1969-1970
Soons, prof. mr A.L.M.jurist/gastcolleges1970
Spruit, prof. mr J.E.jurist, zie: Soons1970
Stein, prof. mr P.A.jurist/gastcolleges1968
Swaan, A. depolitieke wetenschappen1968
Tervoort, prof. dr B.Th.M.neerlandicus1969
Troostwijk, prof. dr M.jurist/gastcolleges1970
Verdam, prof. mr P.J.jurist/gastcolleges1969
Vries, L. dejeugdwerk1956-1957
Wagelaar, J.G.glasblazer1969-1970
Diversen1965-1973
739*Ardito Blaas Quintettoernee1968-1971
Arubaamateurtoneelgroep1963
Boer, L. de en Alma, D.musici1963-1964
Boon, J.schrijver1961
Brueggen, F. en Bergh, L. van denmusici1968
Brugman, marionettentheater B.toernee1965-1967
Bruins, Th.pianist1959-1960
Burkunk, W.acteur1968-1969
Chandu, J.psychodiagnost1961
Clarion Wind Quintettoernee1975
Coco, J.musicus1965-1966, 1970
Comeilleschilder1957-1958
Croiset, J.cabaret1963
Devi, M.Hindu-danseres1963
Doelwijt, Th.cabaret1973
Ferrier. L.pianist1969-1970
Frigerio, R.zangeres1962-1964
Gaaikema, S.conferencier1965, 1968-1969, 1975
Geraerds, R.solotoneel1966-1967
Golden Gate Boysmusici1965-1968
Haakman, H.musicus1955-1957
Hajary, M.oratorium Da Pinawiekie1972-1975
740*Heidelberg, J.pianist
Helman, A.schrijver1957
Helstone, J.violist1972-1974
Hermans, W.F.schrijver1969
Indian Orchestra, Thetoernee1969
Jansen, S.C.organist1966
Kala Mietretoneelgezelschap1972-1973
Kamadjojo, I.oosterse dansen1961-1964
Kom, J. devoordracht1968-1973
Krebbers, H.violist1959-1960
Kruiningen, H. vangraficus1967
Lara, F.zanger1970
Libi Spantheatergezelschap1975
List, L.zangeres1969
Magyar, Th.violist1960-1962
Maranata Kwartetmusici1956-1957
Martina, H.pianist1969, 1972
Moer, A. van deractrice1964, 1969-1970
Moksi Alesitoneelgroep1972-1973
Mol, A.choreograaf, schrijver1972
Mulisch, H.schrijver1969
Nederlands Danstheatertoernee1968-1969
Nederlands Kamer Orkesttoernee1968-1974
Nederlandse Toneelgroepentoernee1958-1960
741*New Sound, Themusici1968
Nos Antiyasdansgroep1974
Oorschot, M. vanzangeres1972-1974
Oosthout, N.declamatrice1962-1968
Reyn, R. vanpantomime-speler1964
Royen, B. vanfilmproductieleider1970-1971
Scapino Ballettoernee1968
Sonata de Cameraensemble1969
Spoorenburg, E.zangeres1969-1970
Stenz, W.violist1962
Sterman, O.conferencier1959-1960
Surinaamse Kamermuziek Verenigingtoernee1969
Tailleur, M.conferencier1960, 1970
Tingel Tangel Cabarettoernee1963-1964
Totaal Theater '70toernee1970
Tright, E. van en J. Patistmusici1966-1967
Trio Caribemusici1969-1971
Ulsen, H. vanacteur1967-1969
Vervuurt, L.musicus1959-1960
Vinne, K. van derzangeres1963
742*Visser, D.gitarist1969
Vogel, A.voordrachtskunstenaar1966
Vogel, M.violiste1964
Wang, C.pianiste1963-1964
Wayenberg, D.pianist1958-1959
White, F.Afro-American Culture Ensemble1970
Wortel, A.schilderes1968
Wijn, J.pianist1969
Diversen1959-1975
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
BeleidBespreking bij minister OK&W33-1
Bespreking ministeriële mededelingen33-5
Brief voorzitter aan mininster OK&W41389,00
Buitenlandse Zaken, besprekingen met het Ministerie15-4, 16-5
Mededelingen bespreking met diverse personen BZ41381,00
Mededelingen over onderhoud met minister OK&W41363,00
Verslag bespreking minister OK&W met bestuur34-3
Vragen 1e Kamer betr. het NIICB41349,00
Voorwaarden subsidiëring uitgaven23-7, 24-8, 31-14
BestuurAdviescommissies, samenstelling van41373,00
Bestuursleden, benoeming van nieuwe17-3, 20-6
Huisvesting van het NIICB9-5, 11-7, 37-8
Jaarverslag 195725-5, 26-8, 27-4, 28-6, 29-9
Secretaris-Generaal, instructie11-9, 12-6
Secretaris-Generaal, reglement14-7, 15-8, 16-11, 18-7
Stand van zaken NIICB15-3, 26-6
Werkzaamheden, overzichten van16-6, 17-5, 18-8, 19-8, 12-13, 23-9, 24-4, 26-7, 28-8, 29-8, 30-6, 31-9, 32-9
Werkzaamheden, vertraging van13-4, 14-4, 28-4
Werkzaamheden, voortzetting activiteiten en uitvoering38-9
Culturele betrekkingen Algemene projectenCatalogus Neerlandicus, subsidieverlening voor41497,00
Concertgebouworkest, reis naar Amerika41472,00
Donemus, subsidieverlening aan de Stichting10-9, 12-8, 13-8
Foto-tentoonstelling Zo is Nederland41626,00
Foreign Student Service, subsidieverlening10-10, 29-5d, 33-7, 34-9, 36-8
Foreign Student Service, uitvoering project41471,00
Gastenontvangst, subsidieverlening voor41535,00
Jeugd en Muziek, subsidieaanvraag41596,00
Kerk en Wereld, subsidieaanvraag41596,00
Société Européenne de Culture32-12
Studenten, bijeenkomst voor buitenlandse41415,00
Studenten, contacten met buitenlandse23-11, 24-9
Studenten-weekends, l-6e verslag30-11, 31-13, 32-10, 33-9, 34-10
Studie- en oriëntatiereizen, aanvraag41534,00
Zuid-Afrika, reisverslag41628,00
Uitvoering internationaal congres WUS*41471,00
Regionale projecten Zuid-Oost AziëBibliotheek Djakarta, Nederlandse20-15
Bibliotheken Makassar en Bogor, voortzetting van12-11, 13-9, 15-6
Ceylon, rapport bezoek procureur-generaal12-9, 13-12
Excerpta Medica, abonnementen voor Indonesië41503,00
Flora Malesiana, subsidieverlening aan12-8, 13-8, 14-9, 15-7, 16-7
India, beurs voor Shirin Ahmad te Calcutta41474,00
India, project32-4
India, serie voordrachten in41454,00
India Week in Nederland41482,00
Indonesië, situatie41387,00
Indonesië, voortzetting werkzaamheden inzake41342,00
Indonesië, liquidatie goederen25-10, 26-13
Indonesië, liquidatie Sticusa32-11
Instituut Kern, subsidieverlening aan het12-8, 13-8, 29-5c
Japan, reisverslag van prof. Tezuka41638,00
Japan, bezoek J. Last, met reisverslag18-11, 25-8, 26-11
Japan, uitvoering van culturele activiteiten41471,00
Jeugdbeweging Indonesië, subsidieverlening aan41407,00
KITLV, subsidieverlening aan het18-10, 19-7, 20-16, 29-5a, 30-7, 31-6, 37-12b, 38-11
Literatuurdienst Nederland-Indonesië, steun41527,00
Oosters Instituut, korte leergangen19-9, 20-17, 21-8, 22-3
Subsidieverlening, procedure inzake41558,00
Tijdschrift Delta, uitvoering projecten*15-4 bis
Tijdschrift Indonesië, subsidie11-10, 13-8
Tijdschrift The Netherlands Review, subsidie41467,00
Uitgave Buku Baru, subsidie11-10, 13-8
Universiteit Bandung, subsidie41465,00
Zuid-Oost Azië, bezoek prof. Cense aan18-11, 21-7, 22-2
Zuid-Oost Azië, ontwikkeling werkzaamheden20-14
Zuid-Oost Azië, werkplan inzake culturele betrekkingen41496,00
Regionale projecten Oost-EuropaAnalecta Slavica, uitvoering project41471,00
Arts-vluchtelingen Oost-Europa, studiebeurzen41438,00
Hongaarse vluchtelingen, steunaanvraag ten behoeve van41468,00
Joegoslavië, reisrapport van secretaris-generaal41636,00
Joegoslavië, overzicht activiteiten41578,00
Oost-Europese landen, relaties met41435,00
Polen, culturele betrekkingen met19-6, 20-11
Polen, bezoek mr Reinink aan27-6, 28-11
Regionale projecten EmigratielandenAustralië, culturele betrekkingen met41509,00
Emigratiezaken, nota12-10, 13-10
Invercargill, voorstel Nederlandse Club41624,00
Sydney, rapport attaché Pers en Culturele Zaken41389,00
Regionale projecten Nabije- en Midden OostenAnnual Egyptological Bibliography, subsidieverlening aan29-5b, 30-7, 31-6
Damascus, subsidie wetenschappelijk centrum37-12a
Iran, beurs dr Schapurian38-12
Iran, voorstellen culturele activiteiten32-7
Israël, voorstellen culturele activiteiten32-8
Nabije en Midden Oosten, samenstelling Adviescommissie41591,00
Nabije en Midden Oosten, projecten21-6, 23-10, 31-7
Turkije, boekschenkingenaan29-11, 30-8, 31-5
Turkije, voorstellen culturele activiteiten inzake32-8
Regionale projecten Latijns-Amerikaanse landenKunstenaars-toernee i.s.m. Sticusa30-10, 31-12
Latijns-Amerikaanse bezoeken33-8
Marien-Biologisch Instituut, uitvoering project41471,00
Mexico, reisverslag dr De Sandoval41638,00
Mexico, tentoonstelling Wie was Rembrandt41576,00
Venezuela, bezoek mr Reinink aan41502,00
Zuid-Amerika, culturele betrekkingen41390,00
Zuid-Amerika, ontwerp culturele activiteiten41449,00
Zuid-Amerika, projecten25-9, 26-12
Zuid-Amerika, projecten en problemen29-7, 31-11
Financieel beheerBegroting 195711-6, 12-5, 16-9
bis
Begroting 195814-6, 15-5, 16-9, 19-4, 20-7, 21-4, 23-5, 24-5
Begroting 195927-4, 27-5, 28-5, 37-10
Centrale Accountants Dienst, rapporten van de25-6, 26-9, 37-11
Financiële verantwoordingen 195610-4, 11-5, 12-4, 13-3
Financiële verantwoordingen 195716-10, 18-6, 20-10, 26-10
Financiële verantwoordingen 195826-10, 29-4, 31-5, 36-9, 37-13
Financiële verantwoordingen 195937-13, 37-14, 38-4
Jaarrekening 195619-9 bis
Jaarrekening 195725-6, 26-9
Oprichting en liquidatieBestemming goederen van het NIICB38-8
Bestuursbesluit inzake de opheffing van het NIICB36-3
Brief van de niet-ambtelijke leden37-5
Briefwisseling Ministerie van Onderwijs inzake de liquidatie: Opheffing van het NIICB34-4, 35-1, 37-4, 38-5
Tijdschrift DELTA34-6, 36-5, 38-10
Voorzieningen voor het personeel35-2, 36-4, 37-6, 38-5
Statuten, wijziging van de20-5, 21-3, 22-1
PerscommentarenPerscommentaren, genummerd I-XXIII9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 14-3, 16-4, 18-3, 20-4, 23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 29-3, 30-4, 31-3, 32-3, 33-5, 34-7, 36-6, 37-3, 38-3
PersoneelRegionaal secretaris Oost-Europa, benoeming41404,00
Regionaal secretaris Oost-Europa, ontslagname41412,00
Regionale secretarissen, aanstelling41434,00
Personeel, algemeen41448,00
Personeel, arbeidsvoorwaarden30-13
Personeel, bezetting31-4
Personeel, pensioenregelingen28-10, 38-6, 38-7
Personeel, situatie24-7, 32-6
RijkssubsidieBegroting OK&W in de 1e Kamer41420,00
Memorie van antwoord Minister van OK&W11-4, 14-7
NIICB in 1e Kamer37-7
Ontwerp-schrijven inzake gewijzigde subsidie41442,00
Overschrijvingen19-5, 20-9
Rijksbegroting 195841506,00
Rijksbegroting 1960 Ministerie OK&W38-?
Subsidie 195732-5, 33-6, 34-8, 36-7
Voorlopig verslag 1e Kamer41408,00
School-linkingPlan inzake school-linking29-12, 30-9, 31-8
VoorlichtingTijdschrift Delta, Adviesraad voor41480,00
Tijdschrift Delta, Hudson-nurnmer samenstelling van37-9
Tijdschrift Delta, tijdschrift15-4 bis, 28-7
Tijdschrift Delta, verspreiding van41424,00
Voorlichting buitenland, prioriteitsstelling inzake20-7 bis
Toelichting:

 1. vergaderstukken van de Adviesraad en de Werkgroep
 2. de aanbevelingen van de Adviesraad
 3. de onderwerpen vermeld in het jaarlijks bij de zitting behandelde voortgangsrapport (tussentijdse kwartaalrapporten zijn niet opgenomen)

De index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste vermeldt de hoofdrubriek van bemoeienis, de tweede een nader trefwoord en de derde verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, naar het zittingsnummer van de aanbeveling, dan wel naar de nummering in het voortgangsrapport.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

A
aanbeveling
V
voortgangsrapport
W
werkgroep, later het voorzittersoverleg
Z
zitting van de Adviesraad

Niet opgenomen zijn agendapunten van huishoudelijke aard: opening, vaststelling van de agenda, overdracht voorzitterschap, benoeming redactiecommissie, mededelingen, vaststelling van de aanbevelingen en het perscommuniqué, rondvraag, sluiting; nota's over de rijksbegroting voor Nederlands-Antilliaanse zaken en ingekomen reacties op de aanbevelingen (voortgangsrapport), inleidende beschouwingen bij de aanbevelingen. Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
Adviesraad, werkwijzeAanbevelingen
Goedkeuring door de drie regeringenW10-3b, W11-3b
Overzicht van aanbevelingen sedert de instellingZ21-5
Overzicht van niet gerealiseerde aanbevelingenW21-3
Reacties van de regeringenZ22-4, Z23-4, Z24-4
Voortgangsrapporten inzake de uitvoeringW3-4, Z3-3, W4-2, Z4-2, W5-3, Z5-2, W6-4, Z6-4, W7-3, Z7-3, W8-3, Z8-3, W9-3, Z9-3, W10-3a, Z10-3, W11-3a, Z11-3, W12-3, Z12-3, W13-3, Z13-3, W14-3, Z14-3, W15-3, Z15-3, Z16-3, W17-2, Z17-3, Z18-3, W19-4, Z19-3, W20-3, Z20-3, W21-2, Z21-3, W22-2, Z22-5, Z23-5, W24-2, Z24-5
Antilliaanse minister van Onderwijs en Cultuur, gesprekW19-3
Antilliaanse raden en overlegorganen, vorming vanZ20-5
Centrale Antilliaanse organisatie voor sociaal-educatieve en culturele projectenA18, A23
Commissies ad hoe, rapportage
Pre-advies Toekomstplan culturele samenwerkingW24-3, Z24-6, A24
Rapport financiering sociaal-cultureel werk in de
Ned.AntillenZ18-4, A18
Culturele ontwikkelingshulp en samenwerking, nota'sZ22-6, Z22-7, Z22-8, A22
Culturele relatie Aruba - Nederland na 1 januari 1986Z23-6
Culturele relatie Ned.Antillen - Nederland, toekomstigeA19, V20-2, V20-3, Z20-6, A20
Culturele samenwerking
DoelstellingenAl, W2-1
StructureringZ17-11
Cultuurbeleid, behandeling van de Nota - 1981Z21-7, A21, V22-5h
Gemengde Commissie van Deskundigen,
Behandeling rapport van deZ19-13a, A19
Bezwaren van de AdviesraadA19
Investeringsprojecten
ProcedureZ7-5, A7
Financiering 1969-1973A7
UitvoeringsschemaW8-12, Z8-13
Voorwaarde eigen inbreng 25%V11a, Z11-25a, A11, Z14-12, A14
Koninklijk besluit, wijziging instellingsbesluitV16-1
Nederlandse vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp, besprekingenA11, V14-adA, Z16-12, W19-5, Z21-11, Z22-10, Z23-22
Opheffing Adviesraad, overdracht taken aan nieuwe organenZ24-7
Positie en taak van de Adviesraad
AlgemeenZ1-4, Z13-13, A13, Z16-6, A16, Z19-13b
Brief prof. De Gaay FortmanW6-4, Z6-18
I.v.m. zelfstandigheid SurinameZ15-16
Memorandum Van OmmenW20-4
T.a.v. Adviesraad-projectenA11, W13-15, A13
Wijziging omschrijvingZ16-5
PrioriteitenlijstZ6-19, W7-4, Z7-4
Project-advisering, program-advisering, beleidsadviseringZ22-8, A22
Reglement van ordeZ1-2, W6-3, Z6-3, Z16-4a
Relatie van de regeringen/eilandsbesturen tot de AdviesraadZ16-4b, A18
Secretaris, benoemingZ1-3
Tripartite samenwerking op cultureel gebiedZ11-25, W12-14, Z12-15
Vaststelling jaarverslagW3-3
Verslag bezoek voorzitters aan Aruba en Bovenwindse eilandenZ19-4
VoorzittersoverlegV16-2
BibliotheekwezenAruba,
Bibliotheek Arubaanse Pedagogische AcademieZ11-6
EilandsbibliotheekZ14-5, A14, V15d, A15, V16-5f, V17-3e, V18-3f, V19-4f, V20-5h
Bonaire, bibliotheek annex gehoorzaalZ18-6, A18, V19-4i, Z23-12, A23, V24i, A24
Curaçao,
Openbare eilandsbibliotheekW15-6, Z15-4, A15, V16-5g, V17-3f, V18-3g, V19-4g, V20-5i, V20-4j, V22-5n, V23-4k, V24g
UniversiteitsbibliotheekZ23-11, A23, V24h
Wetenschappelijke bibliotheekA3, W4-7, Z4-7, Z5-3b, V6-IV
Nederlandse Antillen
Aanschaf bibliobussen Benedenwindse eilandenZ6-16, A6, V7d
BibliotheekwezenV14d
Sint Eustatius, bouw bibliotheekV20-5k, V21-41, V22-5p, V23-4m
Sint Maarten, bouw bibliotheekZ16-8, A16, V17-3g, W17-5, Z17-7, A17, V18-3h, V19-4h, V20-5j, V21-4k, V22-5o, V23-41
Suriname,
Centrale onderwijs bibliotheekZ15-14a, A15
Verbouwing bibliotheek van het Cultureel CentrumW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Wetenschappelijke bibliotheekA1, Z1-5c, A2, W2-4, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV, A6, V7f, V8f, A8, W9-11, Z9-5,V10c, V1c, V12c, V13c, V14c, V15c
Culturele voorzieningenCulturele centra, verhoging subsidieZ5-9, A5
Cultureel Centrum Aruba,
UitbreidingW5-5, Z5-5a, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f
Bouw San Nicolas (Skol di Arte)W9-6, Z9-15, A9, V10f, V11f, V12f, V13f
Cultureel Centrum Curaçao, annex muziekschoolV13f, V14e, Z11-17a, Z12-10, A12
Cultureel Centrum CoronieW6-9, Z6-9, A6, V7e
Cultureel Centrum NickerieW6-8, Z6-8, A6, V7f, V8f, V9f, W9-20, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e
Cultureel Centrum Nickerie, minicentrumW12-8, Z12-7, A12, V13d, V14d, V15d
Cultureel Centrum Sint Maarten (Maison de la Culture)Z5-5c, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, Z12-11, A12, V13f, V14e, V15e, A16, A17
Cultureel Centrum Sint Maarten, uitbreiding en bibliotheekZ16-8, W17-6, Z17-8, V21-4n, V22-5q, V23-4n
Cultureel Centrum Suriname,
TheatercomplexZ14-13d, A14
Verbouwing bibliotheekW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Culturele gebouwen in de West, oprichting en beheerZ3-4
Culturele projecten, bestedingsoverzichtV18-3o
Culturele raden, vorming Antilliaanse overlegorganen c.q.Z20-5
Culturele samenwerking Suriname-Ned.AntillenW4-6, Z4-6
Samenwerking Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a
Samenwerking Suriname-Ned.Antillen inzake kunstenA3, V5a
Verhouding overheidssubsidies tot particuliere bijdragen aan culturele instellingenW4-4, Z4-4
FilmFilmapparatuur Ned.AntillenW9-9a, Z9-19, A9, V10h
Filmcentrum SurinameW9-16, Z9-20, A9, V10h, V11h
Natuurbeschermingsfilms Ned.AntillenZ14-13b, W15-5, Z15-5, A15, V16-5e, V17-3b, V18-3b, V19-4d, V20-5e, V21-4f, V22-5i, V23-4g
Natuurbeschermingsfilms SurinameW9-17, Z9-9, A9, V10d, V11d, V12d, V13d, V14d
Onderwijsfilms Ned.Antillen (zie Onderwijs)
Stichting JeugdfilmZ7-13, W8-6, Z8-7
Financieel beheerBegroting 1961W2-6
Begroting 1962W2-6
Begroting 1967Z6-20
Begroting 1974, Surinaamse bezwaren tegen deW13-4
Financiële overzichten Adviesraad-projectenZ7-4, W9-21, Z9-21, Z10-13, W11-14, Z11-27, W12-16, Z12-16, W13-16, Z13-14, W14-8, Z14-14, W15-8, Z15-15
Internationale betrekkingenContacten Caraïbisch gebied en Zuid- en Midden-AmerikaZ1-10, Z6-6
Culturele betrekkingen met het buitenlandA1, A2, W2-2, V3-7, V4g, V5d, W8-4, Z8-5
Culturele betrekkingen van Suriname en de Ned.Antillen buiten het koninkrijkZ7-7, A8, V9i, V10i, V11i, Z11-26, V12i, A12
Nationale Unesco Commissie, samenwerking met Suriname en de Ned.AntillenV13h, W13-14, Z13-11, A13, V14h, V15h
Vertegenwoordiging in internationale culturele organisatiesZ1-9
LetterenFestival Poetry International Ned.AntillenA17
Literaire prijs, instelling door NederlandZ8-14, V9j, V10j
Literaire prijzen, memorandumW10-3c, Z10-11, A10
MonumentenzorgFacetplannen monumentenzorgV15f, V16-5n, A16, V17-3n, A17, V22-5s
Kerkorgels in de WestZ1-5a
Monumentenbescherming, wet- en regelgevingA21
Monumentenbescherming op Curaçao, financieringV19-4n
Monumentenzorg,
AlgemeenA1, A2, A3, Z1-5a, W2-3, V34, V4d, V6-II, A6, V7g, A7, V8g, A14
Nederlandse AntillenW4-9, Z4-9, Z5-4, V6-II, V6-V, W6-15, Z6-15, A6,V7g, V8g, A8
SurinameZ1-5b, Z5-4, V6-V, A6
Restauratieprojecten Aruba
AlgemeenW5-6
Fort ZoutmanA5, V6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
KustbatterijZ23-15
Protestantse KerkW13-9, Z13-10, A13, V15f, Z15-12, V16-5q, V17-3n, V18-31, V19-4n
Willem III torenV6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, Z15-11, A15, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Bonaire
Gebouwen aan de SlagbaaiV22-5s, V23-4p
GezaghebbershuisW9-8, Z9-18, A9, V10g, V11g, V12g,V13g, V14f, V15f
Kralendijk, beschermd stadsgezichtV22-5s
Landhuis KarpataV20-5p, V21-4p, V22-5s
PasanggrahanV17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
Protestantse KerkZ14-7, V22-5s, V23-4p
Park WashingtonV20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten Curaçao
Kuiperstraat 26-28V9g, V10g
Landhuis AscencionA4, A5, V6-II, V9g, V10g, V11g
Landhuis SavonetV19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s
MuziekkoepelZ23-16
Pachi de Sola en AscensionW8-11a, Z8-12a
QuarantainegebouwZ17-10, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
RouvillewegW8-11b, Z8-12b,V9g, V10g, V11g, A11, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-5p
Stadhuis Julianaplein/Scharlooweg (alsmede 5 historische panden)V17-3n, V18-31, Z18-11, A18, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Saba
Landhuis The Meadows (Sabaans Museum)V17-3m
Restauratieprojecten St. Eustatius
Claes GutV17-3n
Conserveringsplan monumentenW13-10, W14-5, A19, V20-5p, V2-4p
Fort OranjeZ14-10, V17-3n
Nederlands Hervormde KerkZ11-19, Z18-10, W19-6, Z19-5, A19, V20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten St.Maarten
MethodistenkerkW13-8, Z13-9, W14-4, Z14-7, V17-3n, V18-31, W17-8
Restauratieprojecten Suriname
Behoud stadsgezicht waterkant ParamariboA12, V13f
Expo-gebouw ParamariboW6-10, Z6-10, A6, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g
Fort Nieuw-Amsterdam (Openlucht Museum)A6, W9-19, Z9-17
Fort ZeelandiaA4, A5, V6-II, A6, V7g, V8g, V9g, W9-12, V10g, W10-6, Z10-10, A10, V11g, A11, V12g, V13g, V15f
Hof van JustitieZ6-12, A6, V7g, V8g, V9g, A9, A11
Kathedraal ParamariboZ12-13, Z13-8, A13, V14f, V15f
Ministerie van FinanciënZ11-20, A11, V12g, V13g, V14f, V15f
Nederlands-Hervormde KerkZ14-9, Z15-10, A15
Synagoge Joden SavanneW11-5, Z11-18, W12-5, V12g, V13g
Thalia (zie: Toneel)
Stichting Monumentenzorg Suriname, oprichtingV7g
MuseaMusea in de West, rapporten uitgezonden deskundigeV7e, V8e, V9e, V10e, V11e, V12e
Museum ArubaA5, Z6-17
Museum Curaçao, vernieuwing dakZ19-11
Museum SabaV17-3m
Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam in ParamariboW6-11, Z6-11, W9-19, Z9-17, V13d
Surinaams MuseumV9f
Muziek en dansFolkloristisch Instituut Ned.AntillenW6-15, Z6-17
Instituto di Musika, huisvesting FundashonZ19-12, A19, V20-5m, V21-4m
Muziekdocumentatie Ned.AntillenZ15-14c, A15, V16-5i, V17-3i, V18-3i, V19-4j, V20-51
Muziekschool van het Cultureel Centrum SurinameZ11-17a, Z12-10
NatuurbeheerBrownsberg natuurpark, ontwikkelingsplannenW11-10, Z11-24, A11, V12f, V13f, V14e, V15e
Natuurbeheer SurinameA10, V11j
Natuurbescherming in de Ned.AntillenW12-9
Natuurbeschermingsfilms (zie Film)
Yamanota, natuurpark op ArubaZ23-10, A23, V24j, A24
OnderwijsAgogische opleiding in de Ned.AntillenV22-5g, V23-4f
Antilliaanse Academie, aanstelling rectorW9-4, Z9-6, A9, V10c, V11c, V12c, A12, V13b
Antilliaanse examinatoren, deelname aan m.o.-examens in NederlandW9-5, Z9-7
Antilliaanse moedertalen, bevordering papiamentuA16, V18-e, Z23-8, A23
Antilliaanse moedertalen, regulering van de taalsituatieA16, V18-e, V21-4r, V22-5e, Z22-9, A22, V23-4d
Antilliaans onderwijs, omvormingZ20-8, A20, V21-4d
Akten lager onderwijs in de Ned.AntillenA5, W6-12, V7b
Akten middelbaar onderwijs in de Ned.AntillenW4-10, Z4-10
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Centrum voor Leermiddelen-ontwikkelingZ19-7, A19, V20-5b, V21-4b, A21, V22-5c, A22, V23-4c, V24c, A24
Hoger onderwijs in de Antillen, aanstelling coördinatorW9-4, Z9-6, A9, V10c
Kweekscholen Curaçao en Aruba, aanschaf video-apparatuurZ12-5, W14-6, Z14-13a, A14, V15b
Kweekscholen, uitwisseling leerlingen en jonge onderwijzersV6-VII, A6, V7b, V8b, V9b, V10b
Leerkrachten, uitzending en opleidingZ5-8b
Leerplichtwet Suriname, jubileum en uitvoering van de wetW6-7, Z6-7, A6, V7b, A7, V8b, A8, V9b, V10b
Literatoren, uitzending vanZ5-8c
Medisch onderwijs in SurinameZ5-3a, V6-IV
Onderwijs aan culturele minderheden (Antillianen) in NederlandZ20-7, A20, V21-4e, Z21-10, A21, V22-5f, A22, V23-4e
Onderwijs in de West, onderzoek knelpuntenA3
Onderwijsfilms Ned.AntillenW8-7, Z8-8, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b, V16-5a, V17-3a, V18-3a, V19-4b, V20-5a, V21-4a, V22-5b, V23-4b, V24b
Onderwijsnota Ned.Antillen Ensenanza pa un i turZ21-9, A21, V22-5a, V23-4a, V24a, A24
Pedagogisch-didactisch Bureau
Nederlandse AntillenW5-4, Z5-3c, A5, V6-IV, V7b, V8b, V9b, V10b, W11-13, V11b, Z11-4, A11, V12b, A12, V13b, V14b, V15b, V16-5h, V17-3h, Z19-8, A19, V20-5c, V21-4c, A21, V22-5d
SurinameW8-9, Z8-10, W9-10, Z9-4, A9, V10b, W10-3e, W11-13, V11b, A11, W12-6, V12b, V13b, V14b, V15b
Samenwerking op onderwijsgebiedA2, W3-5, Z3-5, A3, V4m, W4-10, Z4-10, A4, V5g, A5, V6-IV
Scholenbouw, opleiding techniciZ5-8a, A5, V7e
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveau in de Ned.AntillenZ23-7, A23
Sociale Academie Suriname, bouwZ11-7
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Talen, ontwikkeling talen i.v.m. culturele ontplooiingA1
Talenpractica
Nederlandse AntillenA7, V9b, V10b, Z10-4, A10, V11b, V12b, V13b, W13-11, Z13-4, A13, V14b, V15b
SurinameW7-10, Z7-11, A7, V8b, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b
Universiteit van de Ned.Antillen,
Open universiteitA21, A22
Samenwerking met andere instituten van hoger onderwijsW17-4, Z17-4, A17, A19, A20-5d, A20, A21
Subsidieverlening door NederlandA21, A22
Universiteit van Guyana, leerstoel NederlandsW12-10, Z12-4
Volkshogescholen in de WestW6-6, Z6-5, A6, V7d, V8d, V9d, V11d, V12d
Volkshogeschool, centrum NAKSV10d, W12-7, Z12-6, A12, V13d, V14d, V15d
Voortgezet onderwijs in de West, invoering wetV9-NB, V10b
Vrije HBS in Paramaribo, uitbreidingW11-6, Z11-5
Wetenschappelijk onderwijs in de Ned.AntillenA8, V9c, Z16-11
Wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingZ19-9
PersAntilliaanse uitgeverij t.b.v. volkslectuurA21
Grafische communicatie in de Ned.AntillenV17-3p
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9, V11d
Mediabeleid Ned.AntillenV17-3p
Radio en TVAruba, vervanging en uitbreiding studio en apparatuur
TeleArubaV15g, W15-7, Z15-14b, A15, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40, V20-5q
Aruba en Curaçao, voorzieningenen apparatuurW7-8, Z7-10, A7, V8h, A8, V9h, W9-9c, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V14g, V15g, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bonaire, productie videoprogramma'sZ23-13, V24k
Nederland, televisierubriek over de WestZ5-7
Ned.Antillen, kijk- en luisteronderzoekZ17-9, A17, V18-3n, V19-40
Ned.Antillen, locale TV-productiesA19, V20-5q
Samenwerking radio- en televisiegebied, uitwisseling programma'sA1, Z1-7, A2, V3-2, V4b, A4, V5b, A5, V6-IX, V7h, V8h, Z11-21, A11, W12-15, Z12-14, A12, A19, A21
Surinaamse Televisie Stichting, Bouw decorafdelingW11-7, Z11-22, Z15-8, A15
Televisie-apparatuurA8, V9h, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V15g
Zenders en steunzendersW11-11, Z11-23, A11, W15-4, Z15-6, A15
Suriname,
Ondertiteling televisieprogramma'sZ15-7, A15
Televisie inW4-8, Z4-8
Volksontwikkeling via televisieW7-11
Videotape-recordingW8-8, Z8-9
RecreatieAruba,
Kadervorming voor sport en recreatieZ23-17
Openbaar zwembadZ23-18
Project zwembad San NicolasZ11-16
SportfaciliteitenZ23-19
Curaçao, sportaccommodatie BrievengatZ14-6, A14, V15e, V16-5j, V18-3k
Ned.Antillen,
Facetplan sportaccommodatiesW9-9b, Z11-14, A16, V17-3k, V18-3k, V19-4m, V20-50, V21-40, V22-5r
Samenwerking inzake lichamelijke opvoeding en sportZ7-12
Sint Maarten, sportcomplexZ16-8, A16, V18-3k, V19-4m
Suriname,
Project CricketbondZ15-14i, A15
Project Lelydorp SportbondZ15-15g, A15
Project Nationaal Sportcentrum SurinameZ11-15, A11, V12f, V13f, V15e, Z15-14e, A15
Project PaardensportfederatieZ15-14j, A15
Project SOSISA15
Project sportcentrum Blauwgrond SurinameZ14-13c, A14, V15e, A15
Project sportcentrum ParaZ15-14h, A15
Project sportveldencomplex WageningenW11-8, Z11-13
Project zwembaden ParamariboZ12-12, A12, V13f, V14e
Sociaal-educatief werk Aruba,
Bevordering sociaal-cultureel werkA9, V10d
Buurtcentrum BrasilV18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurtcentrum DakotaV15d
Buurtcentrum NoordV13d, V14d, V18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurthuiswerk VijfjarenplanW10-8, Z10-8, A10, V11d, V12d, V13d, V14d, V15d, V16-5m
Expositieruimte voor kostuums en handnijverheidZ15-14d
GezondheidscentrumZ23-21
Halfwayhouse voor AlcoholiciZ23-20
Tehuis voor verwaarloosde jeugdW5-7
Bonaire,
Buurtcentrum RincónZ18-7, A18, V19-4k, V22-5r, V23-40
JeugdcentrumZ5-5b, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-51
Curaçao,
Buurtcentrum BarberW11-12
Buurtcentrum JanwéW10-9, Z11-11, A11, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum MontagneV18-31
Buurtcentrum OtrabandaZ18-8, A18, W19-7, Z19-6
Buurtcentrum Santa MariaW12-12
Jeugdvormingscentrum PannekoekZ12-8, A12, W13-5, Z13-7, A13, V14e, V15e
Studiezalen in buurtcentraZ10-9, A10, V11b, V12b, V13b
Nederlandse Antillen,
Aanstelling coördinerende consulentenA18, V19-4k, V20-5n, V21-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bevordering sociaal-cultureel werkW7-6, Z7-8, A7, V9d, A16, V17-3j, W17-3, Z17-5, A17, V18-3j, VZ18-5
Buurtcentra, financieringV18-3j, A21
Facetplannen inzake sociaal-cultureel werkA17, A18, V19-4k, V20-5n, Z20-4, A20, V21-40
Meerjarenplan Sociaal-Culturele Raad (SOCURNA)Z21-8, A21, V22-3
Onderzoek sociaal-culturele infrastructuurA20, Z21-6, A21, V22-5r
Overzicht sociaal-educatieve projectenV11a, V13a, V18-3j, V22-5t, V23-4q, V241
Rapport Commissie ad hoe inzake financiering sociaal-cultureel werkZ18-4, A18
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveauA20, A21, Z23-7
Sociale wetenschappen, inventarisatie onderzoekenV23-4j
Saba, community centre HellsgateV18-3j, A18, V19-4k, V20-5n
Sint Eustatius, bouw Community CentreW9-7, Z9-16, A9, V10f, W10-7, V11f, A11, V12f, A12, V13d, V14d, Z18-9, A18, V19-3k, V20-5n, V21-40
Sint Maarten, bouw drie buurtcentraW17-7, Z17-6, A17, V18-3j, V19-3k, V20-5n, V21-40, A21
Suriname,
Bevordering sociaal-cultureel werkW9-18, Z9-12, A9, V10d, A10
Buurtcentrum DijkveldZ14-13e, A14, V15d
Buurtcentrum LatourZ11-12, A11, V12d, V13d, V14d, V15d
Buurtcentrum MattaA10, V11d, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum UitvlugtZ15-14f
SticusaBespreking van het Sticusa-beleidA5, V7d, Z8-4, V9k, V10k, W10-3f, Z10-12, A10, V11k, V12j, A12, W13-13, Z13-12, W14-7, Z14-11, Z15-13, A19
Vijfjarenplan 1960-1964A1, Z1-5, A2, V3-1, V4a, V5a
Vijfjarenplan, wenselijkheid nieuwZ5-10
Werkwijze Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a, V6-III
ToneelAmfitheaters op Curaçao, bouw van zesZ23-14
Asiento, verbouwing theaterZ16-7, A16, V17-31
Bevordering volkstoneel: regisseursopleidingZ5-6
Caribiton, theatergezelschap in AmsterdamW3-1b
Cultureel Centrum Suriname, theatercomplexZ14-13d, V15e
Gehoorzaal/aula BonaireZ16-10, A16, Z18-6, A18, V19-4i Z23-12
Nationaal theater Suriname, bouwA3, W3-1a, V4k, V5i, W9-15
Regisseurs, opleiding vanA5
Schouwburgfaciliteiten SurinameZ9-14, A15
Schouwburg op Aruba, uitbreidingZ11-17, A11, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-5k
Schouwburg op Curaçao, bouwA1, A3, W4-11, Z4-11, A4, V5h, V6-VI, A6, V7f, V8f, V9f
Thalia, restauratie toneelzaal in ParamariboA3, V4k, V5i, V6-VI, A6, V7f, W8-10, Z8-11, W9-13, Z15-9, A15
Theatercomplex Cultureel Centrum SurinameZ14-13d, A15
Toneel in Suriname, bevorderingA3, V41
UitzendingenAmbtenaren uit de West, training in NederlandA6, V7d
Artistieke uitzendingen, subsidieZ1-6b, A5, V6-VII, V7h
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Uitwisselingen op cultureel, recreatief en maatschappelijk terreinA20
VoorlichtingBeeldvorming over de West bij het Nederlands onderwijsW12-13
Rondreizende tentoonstellingV8h, V9h, V10h
Televisierubriek over de West in NederlandZ5-7
Verspreiding van kennis over de West in NederlandW7-5, Z7-6, A7
Voorlichting op scholen in het koninkrijkA1, Z1-8, V3-3, V4c, V5c
Voorlichting van ambassades omtrent de AdviesraadA2
WetenschappenAcculturatieproces in Suriname en de Ned.AntillenW4-5, Z4-5, A4, V6-IV, V7c, A7, V8c, V9c, V10c, W10-3d, Z10-5, V11c, V12c, V13c, V14c, V15c, V22-5m
Archeologisch onderzoek,
AlgemeenA2, V3-8, V4h, V5e, V9e, V10e, V11e, V12e, A12, V14c, V15c
Nederlandse AntillenV6-IV, W6-13, Z6-13, A6, V7e, A7, W9-9, Z9-10, A9
Sint EustatiusZ23-9, V24f, A24
SurinameA10, V13c
Archieven,
Beheer oud-archief Ned.AntillenV16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g
Beheer oud-archief Suriname en Ned.AntillenW13-7, Z13-6, A13, V14c, V15c, A15
Bewerking archief Hof van Justitie SurinameZ11-8, V12c, V13c
Huisvesting Centraal Historisch Archief Ned.AntillenZ19-10, V20-5g, V214h, V22-5k
Microverfilming Nederlandse archieven voor de Ned.AntillenA2, V3-9, V4i
Microverfilming Ned.Antilliaanse archievenZ10-7b, A10, V11c, V12c, V16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g, A21, V22-5j, A22, V23-4h, V24d, A24
Microverfilming Surinaamse archievenW10-5, Z10-7a, A10, V11c, V12c, A12
Uitzending archiefdeskundigenA6, V7e, V8e, V9e, A16
Caraïbisch-Indiaanse culturen, vergelijkende studieW7-7, Z7-9
Caraïbisch Instituut in LeidenW12-11
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut BeurzenV3-10, V4j
KoninkrijksbijdragenA2
Nieuwe opzetV16-5d
Onderzoek koraalriffenZ14-4, A14, V15c
Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek In de Ned.AntillenW8-5, Z8-6
In SurinameZ1-6a, Z1-6b
Emancipatie van de vrouw, onderzoekA20
Encyclopedie, uitgave - Nederlandse AntillenZ4-12, V5f, A5, V6-VIII., V7c, V8c, V9c, Z20-9, A20, V21-4i, V22-51, V23-4i, V24e
Encyclopedie, uitgave - SurinameW9-14, Z9-8, A9, V10c, V11c, V12c, V13c, V14c, V14c
Medisch-wetenschappelijk onderzoek Ned.AntillenW7-9
Spelling Nederlandse taal, deelname Suriname en de Nederlandse AntillenZ5-3e, A5, A7, V13c
Stichting van wetenschappelijke instituten in de WestA4
Surinaams burgerlijk wetboek, uitgaveV13c
Surinaamse bevolkingsgroepen, studie en documentatieW10-4, Z10-6, V11c, W11-4, Z11-9, A11, V12c
Taalsituatie in SurinameZ1-11
Taalbureau en Volkslectuur Suriname, oprichting en werkwijzeA2, W2-5, V3-6, V4f, W5-8, Z5-3d, A5, V6-X, V7c, V7d
Verton, drs P.C., studie inzake politieke samenwerking in de Nederlandse AntillenW13-12
West-Indisch Plakkaatboek, uitgaveW9-20a, Z9-11, A9, V10c, V13c, W13-6, Z13-5, A13, V14c, V15c, V16-5c, V17-3d, V18-3d, V19-4e
Wetenschappelijk Instituut SurinameA2, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV
Wetenschappelijke samenwerking Suriname-Ned.AntillenA3

III. Alfabetisch register op de namen van de uitzonden personen voor korte duur en toernees, inventarisnummers 521-533*.

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaose kunstenaars, monografieën139-12
Debrot, portret van Cola145-8
Kunstonderwijs in Suriname32-7, 66-6, 73-5
Kunstprijs Suriname103-8
Opdrachten wegens jubileum Sticusa89-13
Opdrachten voor Nederlandse Antillen118-11
Sticusa-beleid160-9
Uitleencollectie Sticusa, catalogus142-7
Vries, toelage Surinaams kunstschilder E. de7-9
Begroting Sticusa19561-1, 2-3, 3-3
19571-4, 5-10, 6-4, 7-3, 8-3, 14-3
19589-4, 12-4, 13-3, 28-3
195916-10, 19-3, 20-3, 21-1, 22-7, 25-5, 27-6
196025-6, 27-5, 28-4, 33-5
196130-3, 33-4, 45-3
196238-7a, 41-4, 46-4
196343-3, 44-3, 46-6, 51-4
196452-3, 54-5
196552-4
196656-7
196759-5
196862-4
196963-6
197067-4
197172-3, 84-5
197276-6, 77-6, 86-7, 89-5
197381-5, 87-4, 92-5, 93-5, 96-8
197488-4, 89-7, 100-6, 102-8
197592-6, 93-6, 107-5, 110-5, 115-5
1976103-1, 104-5, 115-7, 116-5, 120-5
1977122-10, 125-3, 126-6
1978119-6, 120-7, 127-5
1979124-7, 131-5, 134-4
1980128-5, 135-7, 139-4
1981132-4, 140-5, 141-5, 144-6
1982137-11, 142-5, 145-7, 146-5, 148-6, 149-6
1983143-7, 146-6, 147-6, 149-7, 151-6, 152-4, 153-5
1984149-8, 151-7, 154-6, 156-5, 159-8, 161-4
1985154-7, 155-6, 156-6, 163-16, 166-7
1986161-7, 173-17
1987165-5, 178-8
1988170-10, 171-4, 178-11
Bestuur SticusaAfvaardiging naar openingen64-6
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter64-5, 75-11, 90-4, 92-4, 93-4, 112-5
Bezoek aan Ned.Antillen127-4, 133-4
Brief voorzitter89-4
Bijdrage aan Liber Amicorum166-11
Hermans, dr H.G., mededelingen aan de pers13-8
Huisvesting Sticusa6-12
Installatie bestuur1-0, 1-2, 1-3
Instelling van een dagelijks bestuur59-4
Ontslagverzoek secretaris166-5
Positie en titel directeur76-4, 77-4, 78-4
Positie Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname1-4, 74-7
Reglement secretaris2-5, 3-4, 89-9
Rumoer rond Sticusa21-1, 74-5, 75-5, 76-12, 77-12, 78-6,
Samenstelling bestuur70-4, 74-4, 111-5, 112-5, 126-4, 135-5, 143-6, 145-6, 159-7
Samenwerking Caribbean Commission8-9, 9-10, 10-10
Vacatures19-4, 19-4, 19-5, 20-5, 22-8, 22-8, 22-9, 41-3, 54-3, 57-4, 58-4, 59-3, 64-4, 78-1, 79-4, 83-4, 84-4, 86-5, 87-3, 90-4, 91-5, 112-5, 118-6, 121-6, 122-6, 123-4, 124-6, 128-4, 129-4, 166-4
Vacature Dagelijks Bestuur86-4
Vacature secretaris166-6
Vertegenwoordiging in bestuur NAKS68-8
BibliothekenAanschaffingen, bibliobussen91-9, 128-7, 147-8, 169-8
Aanschaffingen, materiaal48-6, 61-6
Aanschaffingen, tijdschriften en boeken51-6, 65-10
Algemeen beleid Suriname en Curaçao3-3
Aruba, projecten137-9
Aruba, technische bijstand147-9
Aruba, voorzieningen142-11
Bonaire, planning154-8
Centrale catalogus Ned.Antillen, subsidie135-9, 140-7, 144-10, 163-15
Curaçao, wetenschappelijke bibliotheek29-4, 45-5, 81-9, 82-7 92-8, 93-8, 96-6
Curaçao, kaarten en prenten163-13
Landbouwproefstation, schenking boeken45-6
Leesliftproject uitgeverij Omniboek156-11
St.Eustatius, opening van151-9
St.Maarten, opening van151-9
Suriname, opleidingen104-6
Suriname, boeken Sociaal-Economische Faculteit106-8
Uitzending bibliothecarissen24-5, 119-12, 136-12, 143-11
Cultureel beleidAntilliaanse nota inzake Sticusa65-11, 66-5
Aruba, gevolgen Status Aparte163-5
Beleid van Sticusa58-9, 76-12, 77-12, 82-4, 83-5, 84-11, 85-3, 95-10, 96-, 97-5, 103-11, 105-9
Bespreking met KabNa148-10
Bespreking met minister Bakker71-7
Bespreking met minister De Gaay Fortman99-4
Bespreking met minister Pieternella105-10
Bespreking met minister-president Rozendal124-5
Bespreking met Socurna en culturele centra144-5
Bespreking met Socurna-delegatie137-12
Bespreking met vaste commissie 2e Kamer99-5
Besprekingen in Suriname 197072-6, 73-10
Brief aan minister Lardinois86-6
Brief gevolm.minister Ned.Antillen103-2
Brief gevolm.minister Suriname78-13
Brief Kabinet Surinaamse en Ned.Antilliaanse Zaken82-3, 83-2
Brief minister Ned.Antilliaanse Zaken144-5
Brief minister Surinaamse en Ned-Antilliaanse Zaken104-2
Brief minister van Buitenlandse Zaken79-7
Brief minister-president Suriname36-4
Brief vice-minister-president82-3, 83-2
Debat Eerste Kamer11-6
Foto's voor gevolm.ministers66-7
Hoetink, voorstellen prof. dr H.154-11, 155-4
Hoog, nota van B.J.E.M. de84-11
Jabaay, motie147-7
Lier, nota van prof. R. van84-11, 85-3
Meerjarenplan Suriname1-4
Nederlands Vrouwen Comité18-7
Ombuiging cultureel ontwikkelingsbeleid136-10
Organisatie en taak Sticusa5-9, 6-3, 47-6, 48-7, 49-6, 84-7
Pos, H., beleidsnota Sticusa in de West61-8
Positie en structuur Sticusa48-7, 49-6, 172-1, 175-13
Positie Sticusa na 1989167-5
Relatie met Suriname en de Ned.Antillen75-10, 106-6
Relatie tot de landsregeringen92-12, 93-1, 94-11
Samenwerking met Kabinet gevol.minister Suriname89-10
Socurna, meerjarenplan139-6
Socurna, ontwerp-brief aan135-11
Socurna, subsidie131-7, 131-8
Sticusa beleid80-4
Structuur culturele samenwerking126-5
Taak Sticusa55-7, 56-1, 57-12, 59-10, 62-6, 69-4
Toekomstig beleid Sticusa49-7
Vijfjarenplan20-4, 22-3, 23-3, 25-4
Visie Eerste-kamerlid18-8
Culturele centraAanschaf bedrijfsauto's145-12, 163-9
Aanschaf materialen Aruba145-10
Aanschaf materialen Bonaire120-8
Accountantsverslag CCA122-9, 123-6
Administratie Suriname32-8
Apparaatskosten121-8, 122-7, 123-5
Begroting8-4, 9-6, 10-4, 18-4, 35-7, 95-5, 119-8, 121-12, 125-4, 127-6, 127-7, 131-6, 133-6, 141-6, 143-8, 144-8, 147-5, 149-6
Begroting, tekort18-5
Begroting, delging tekort Curaçao126-9
Bouwkundige voorzieningen, Curaçao en Suriname28-5, 32-6, 33-6, 43-7
Bouwkundige voorzieningen, St.Maarten106-12
Bouwkundige voorzieningen, Suriname92-10, 93-10, 121-9
Brief van CCS-bestuur102-7
Culturele activiteiten buiten Paramaribo9-5, 10-3
Curaçao, gang van zaken61-7
Eigendomsoverdracht CCS-gebouw95-9
Faciliteiten Cultureel Centrum Suriname109-6
Geschenk Cultureel Centrum Curaçao111-7
Kunstwerk voor nieuwbouw CCC120-9
Lustrum CCS82-9
Organisatie culturele centra Ned.Antillen119-14
Organisatie CCC43-6
Overleg culturele organisaties in de West73-7, 92-11, 93-11, 101-1
Personeel17-6
Positie culturele centra Ned.Antillen124-9
Protocol van besprekingen102-6
Raad voor Culturele Aangelegenheden Suriname71-6
Regionale culturele manifestaties74-9
Restauratie cultureel gebouw De Tempel Curaçao129-11
Restauratie gehoorzaal CCS81-7
Saba, doelsubsidie142-8
St.Maarten, doelsubsidie142-8
Subsidieverlening aan Culturele Centra14-4, 16-8, 17-9, 29-3, 42-6, 47-4, 48-3, 52-5, 54-6, 55-4, 56-4, 57-8, 59-6, 64-10, 64-9, 65-7, 66-9, 67-5, 70-6, 72-4, 76-7, 76-8, 77-7, 77-8 78-10, 78-11,78-9, 81-6, 87-5, 87-6, 88-5, 89-8, 92-7, 93-7, 99-6, 102-12, 102-13, 112-6, 113-8, 115-8, 117-5, 117-6, 119-7, 122-11, 123-7, 123-8, 124-8, 129-8
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Nickerie75-8, 108-5
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Wageningen107-9
Subsidie, discussienota90-8
Subsidie, voorschotten op6-14
Subsidie, zusterstichtingen22-6
Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Tribune CCC131-11
Vergadering met culturele centra Ned.Antillen101-1
Verhouding CCS-Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Verzendkosten materialen35-8
Voorzieningen CCA136-13
Voorzieningen CCC127-8, 129-6, 139-7
Voorzieningen St.Maarten97-4
Deskundigen, uitzending vanArbeidsvoorwaarden20-7, 22-4, 31-4, 32-3, 47-3, 132-5, 133-5, 137-5, 138-6
Diverse uitzendingen30-10, 38-2
Kamerman, salaris67-10
Maandelijkse rapportage van deskundigen76-9, 77-9
Model-contract67-9
Schoenbeck, salaris66-8
Uitzendingen naar Aruba94-10
DiversenGenootschap van Vrienden Nederland-Antillen, subsidie176-8
Nederlands-Antilliaanse Voetbal Unie, subsidie129-10
Stichting Intervista, subsidie177-7
Film, produktie en voorzieningenAlgemeen5-6, 6-11, 9-8, 10-5, 11-3, 14-5, 15-5
Aankoop foto-archief Fischer131-14
Aanschaf van apparatuur6-13
Bioscoopjournaal78-12, 82-10
Filmliga, programma's16-6, 24-4, 82-11, 83-8, 87-11
Filmproduktie Almacita di Desolato159-12, 162-9, 163-7
Filmproduktie Ava en Gabriel171-6, 175-9, 177-5
Filmproduktie De Antilliaanse mens en zijn creatief bezig zijn173-15
Filmproduktie Debbie149-9
Filmproduktie Desiree143-12, 156-10, 159-10
Filmproduktie Dit is Robin Crusoe niet171-8
Filmproduktie Dubbelspel152-8
Filmproduktie Duel in de diepte123-9
Filmproduktie Eilandfilms178-15
Filmproduktie F. de Rooij142-10
Filmproduktie Feduco/Cozac166-14
Filmproduktie Felix de Rooy136-4
Filmproduktie Het ontstaan van het Papiamentu151-1, 152-6, 153-8, 162-10
Filmproduktie Matriarchaat zonder macht162-11, 165-6
Filmproduktie Mijn zuster de negerin122-16, 129-7
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Filmproduktie Ned.Antillen en Aruba164-7
Filmproduktie Odyssee d'Amour167-9
Filmproduktie Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Filmproduktie Operation Makonaima86-11, 97-2
Filmproduktie over Edgar Palm147-10
Filmproduktie over Ned.Antillen en Aruba86-10, 159-11, 164-7
Filmproduktie Regenboogvrouwen167-11, 169-9
Filmproduktie René van Nie/Walburg Films136-5
Filmproduktie San Nicolas168-13, 173-12
Filmproduktie Scorpio Films109-9
Filmproduktie Stichting Hanascine177-11
Filmproduktie The aftertaste of sherry171-9
Filmproduktie Vrouwenbrieven147-11, 148-8
Filmproduktie Wan Pipel113-6
Filmproduktie Zoals zij die dromen177-10, 178-14
Filmprodukties, diverse119-10
Ikon-filmproject Bonaire130-9
Onderwaterfïlmproject176-6
Onderwijsfilms168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijsfilms Ned.Antillen en Aruba167-8
Polygoon, brief83-2, 84-10, 85-5
Polygoon, film Ned.Antillen52-10
Polygoon, nieuws73-4
Prijsvraag filmscenario79-8
Stichting Jeugdfilm63-8
Thomas, E., contract10-7
Vervanging convertor135-10
Videoproduktie Hubertud Arubanu175-10
Videoproduktie Moveshon foi Kurason143-12
Videoproduktie Nos Grandinan177-6
Video Trainings Instituut Suriname95-8
Vries, verslag regisseur D. de75-6, 76-10, 77-10
Vriesman, D., rapport filmactiviteiten in de West62-7
Zichem, G., film over Suriname106-11
FondsenwervingSubsidie van particulieren14-6, 15-3, 16-4
Subsidievoorwaarden8-7
Vries, prof dr E. de, rapport subsidiëring van Sticusa door particulieren14-7, 15-4, 16-3
Gemengde CommissieOverleg met177-12
Rapport131-18, 132-9
JaarrekeningBespreking concept-jaarrekening12-3, 18-3, 26-4, 31-6, 39-4, 45-2, 50-3, 53-3, 57-5, 60-3, 63-4, 65-, 78-8, 84-6, 91-6, 98-3, 106-5, 115-6, 120-6, 126-7, 144-7, 153-6, 161-5, 166-8, 173-18, 178-9, 179-5
JaarverslagBespreking concept-jaarverslag8-5, 16-9, 26-3, 27-4, 30-5, 39-3, 51-5, 53-4, 60-4, 65-4, 70-5, 71-4, 75-4, 78-7, 91-7, 98-4, 106-4, 114-6, 119-13, 139-5, 144-7, 148-7, 154-5, 161-6, 166-9, 173-1, 178-10
Jubilea SticusaAlgemeen86-8, 87-8, 88-8, 89-12, 89-13, 169-7, 173-16, 174-7
Engels, feestbundel dr C.118-12, 119-9
Kroniek 20 jaar Sticusa73-9, 74-6
Literaire wetenschappenBibliografie Ned.Antillen140-8, 145-13, 148-9, 153-7, 156-7
Boekenweek Curaçao141-7
Debrot, expositie Cola162-7
Debrot, interview Cola121-7
Debrot, portret Cola145-8
Debrot, publicatie verzameld werk Cola151-8
Debrot, symposium Cola163-12
Fonds voor de Letteren105-6, 116-7
Hartog, register boeken dr J.131-13
Hulporganisatie Nederlandstalige gebieden, subsidie111-9, 112-7, 113-10
Kinderboekenweek CCC131-15
King, publicatie handschriften Johannes106-9
Lezingen Nederlandse schrijvers73-3
Literaire prijs 1973102-11
Literaire prijzen Ned.Antillen122-12
Literaire prijzen Sticusa111-6
Literaire prijzen Suriname119-15
Literatuur Caraïbisch gebied92-9, 93-9
Lo-A-Njoe, dichtbundel Clyde145-9
Manifestatie Nieuwe Kerk Amsterdam149-10
Manifestatie Poëzie Hardop108-6
Pal, manuscript J. de122-13
Project Bijscholing Schrijvende Pers133-8
Publicatie Antilliaans verhaal175-5
Publicatie Ata Palabra139-9
Publicatie boek over Suriname103-7, 107-6
Publicatie Nulde hoofdstuk Antilliaanse literatuur164-6
Publicatie Papiamentu woordenboek132-7
Publicatie Stroomzigt163-11
Publicatie van encyclopedieën over de West53-9, 56-8, 102-14, 143-9
Schrijvers Prentenboek117-8
Schrijverscongres Ned.Antillen134-8
Schrijversportret Sonia Garmers168-5
Steun aan schrijvers88-7, 89-11
Stichting Schrijvers in Beeld173-8
Televisieprogramma Nederlandse literatuur45-9
Tijdschrift De Stoep, subsidie102-10
Van Eeden Fonds106-13
Musea en monumentenCuraçaosch Museum, aankopen139-11, 139-14
Curaçaosch Museum, vitrines162-8
Curaçaosch Museum, uitzending deskundige6-6, 7-4
Expositie iconen Curaçao139-13
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Monumenten Sint Eustatius107-7
Ozinga, studiereis prof dr M.D.40-4
Ozinga, uitgave boek prof dr M.D.13-14
Restauratie Curaçaosch museumbezit128-10
Restauratie gebouwen Park Washington140-14
Restauratie ruïne Stichting Jodensavanne107-10
St. Eustatius Historical Foundation156-9, 160-7, 162-6
Surinaams Museum, extra subsidie107-8
Surinaams Openluchtmuseum67-6
Televisieproject Museumland177-4
Temminck Groll, studiereis ir C.40-4
Muziek en dansAntilliaanse muziekbundel, publicatie138-8
Aruba, dans- en balletschool126-15
Aruba, lichtorgel Cas di Cultura164-5
Arubaanse Muziekschool17-8
Arubaanse Muziekschool, subsidie140-15
Balletproject163-8
Bonaire, uitzending muziekdocent136-8
Centro pro Arte, aanschaf instrumenten131-10
Centro pro Arte, aanschaf geluidsinstallatie131-12
Contract docent Bonaire156-13
Corsow, dansgroep67-13
Croes, langspeelplaat E. la159-9
Curaçao, muziekacademie126-11
Curaçaose Muziekschool68-4, 73-8
Curaçaose Muziekschool, aanschaf instrumenten137-6, 145-11
Daniskas, rapport muziekonderwijs in de West79-11
Dansproject Gabri Christa165-8
Fundashon Instituto di Musika131-16
Fundashon Instituto di Musika, aanschaf instrumenten144-15
Kerkorgels, reparatie en onderhoud15-8, 33-7, 35-9, 38-3, 140-13
Ko-Afingita, subsidie Stichting146-9
Muziekdocenten op de Antillen, salaris69-7
Muziekdocumentatie Nederlandse Antillen130-11
Perrenal, langspeelplaat Julio178-12
Saba, muziekonderwijs128-8
Schoolconcerten43-8
St.Eustatius, uitzending muziekdocent144-13
Suriname, uitzending fagottist7-6
Suriname, uitzending muziekdocente T. Crone28-6
Suriname, Volksmuziekschool49-5, 56-5, 65-6, 81-1, 88-6, 94-5, 103-5
Suriname, Volksmuziekschool rapport82-6
Toernee Antilliaanse groepen138-9
Toernee Arno Huibers177-9
Toernee Cola i su grupo di Tambu136-6
Toernee Cora van Drimmelen51-8
Toernee groep NAKS69-8
Toernee Grup Folkloriko Kreativo152-5
Toernee Grup Issoco166-12
Toernee Grupo Folkoriko en Polygots105-7
Toernee Grupo Issoco160-8
Toernee J.Leerdam, The meeting177-8
Toernee Les Scheppies178-13
Toernee Libi Span103-6
Toernee Littekens/Nasmaak174-5
Toernee Maranatha Koor91-10, 94-9
Toernee Mendelsohn Trio174-4
Toernee Nel Oosterhout52-7
Toernee Orangemelted167-10, 168-8
Toernee Un anochi largu140-11
Toernee Willem Breuker Collectief146-7, 161-10, 174-x
Toernees, diverse165-9, 167-6, 173-10, 176-7
Vesseur, W., rapport restauratie schouwburgen53-8
NatuurbeheerDierentuin Bonaire, subsidie46-11
Natuurreservaat op Bonaire, subsidie96-7
Stinapa, subsidie126-10, 133-7, 146-8, 161-8
Stinasu en Kensuna, subsidie99-7
Omroep, radio en tvAanschaf beeldnormvertaler140-12, 141-8, 142-6
Aanschaf materialen Curaçaosche Omroep11-5
Aruba, programmalevering aan ATM173-13
Aruba, samenwerking NOS-ATM151-12, 169-12
Aruba, technische bijstand aan ATM170-6
Aruba, televisie-overleg136-9
Aruba, trainingscursus Tele-Aruba134-6
Begroting, televisie87-12
Begroting, televisie 1962-196345-4
Begroting, Wereldomroep81-4, 89-6
Besprekingen over TV-uitwisseling103-2
Co-produktie Asina Tabata III160-6
Co-produktie Boka Sarantonio157-6
Co-produktie Dera Gai175-8
Co-produktie Geschiedenis Ned.Antillen164-8
Co-produktie kinderseries televisie137-8
Co-produkties televisie141-9
Commissie Radio en Televisie44-6
Commissie Radio en Televisie, verslag45-7
Curaçao, NOS correspondent in91-8
Curaçaosche Omroep, financiële moeilijkheden46-10, 47-5
Geluidstechnicus Suriname, uitzending46-9
Kijk- en luisteronderzoek Ned.Antillen169-10, 170-4, 176-x
Kijk- en luisteronderzoek Suriname108-7
Panoramiek-programma's van de NOS97-2
Radio Nederland Training Centre126-13
Radio Nederland Wereldomroep, brief directeur78-14
Radio Nederland Wereldomroep, subsidie121-10
Radio, omroep in de West19-6
Radio, programma's RVU174-6, 175-4
Radio, programma TROS134-11
Radio, voorlichtingsprogramma's143-12
Samenwerking Antilliaanse televisie en Wereldomroep150-7
Samenwerkingsproject Boy152-7
Televisie, overleg136-9, 175-11
Televisie, programma Nederlandse literatuur45-9
Televisie, programma Teletrip136-7
Televisie, project Archeologie156-12
Televisie, transcripties13-7, 34-5
Televisiejournaal, opname Vlaamse onderwerpen58-7
Televisieprogrammering32-4, 42-7, 82-5
Televisieproject Ikon-Zichem113-7
Televisieproject Museumland177-4
Televisieproject Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Trainingscursus Radio Ned.Antillen134-7
Verzending programma's59-9, 67-11
OnderwijsArubaanse leraren39-7
Bursalen4-5, 5-5, 13-11
Bursalen, reglement45-8
Cursus administratie17-4, 18-10
Foreign Student Service30-7, 41-5, 49-3, 51-7, 52-6, 54-7, 56-6, 58-6, 64-8, 72-5, 75-7, 79-5, 81-8, 83-7, 87-7
Hoger onderwijs in de West2-apr
Hogeschool Ned.Antillen127-9
Lustrum Universiteit Suriname94-6
Materiaal voor basisonderwijs141-10
Onderwijs-expositie Ned.Antillen129-9
Onderwijs-project Suriname Comité105-8
Onderwijsfilms167-8, 168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijstentoonstelling168-11
Opleiding leraren in Suriname88-10
Project educatieve vorming via dagbladpers133-9
Samenwerking Universiteit Groningen met de Ned.Antillen167-7
Student working papers138-11
Studiereis Arubaanse MTS-ers128-11
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Volkshogeschool Suriname, subsidie100-7
Oprichting en liquidatie SticusaOprichting1-2, 1-3
Bestemming batig saldo oude Sticusa15-7
Liquidatie166-15, 179-7
Liquidatie, brief KabNa178-6, 178-7
Liquidatie, overleg werkgroepen178-6
Statuten en wijzigingen26-6, 55-3, 67-7, 110-6, 157-4, 158-1, 164-4, 165-4
Personeel SticusaAlgemeen11-9, 13-5, 20-8, 24-6, 27-3, 30-8, 33-8, 37-4, 40-3
Arbeidsvoorwaarden20-6, 22-, 57-6, 61-5
Functiewaardering46-5
Onderzoek Formatiecommissie90-6, 96-2
Ontslag mevr. Borel76-3, 77-3
Overname personeel27-9
Pensioenen18-6, 25-7, 28-7, 30-9, 57-7
Personeelsreductie163-4
Positie hr. Gordijn69-6, 70-7
Salarissen3-mrt
Uitbreiding formatie37-3
Sociaal-cultureel werkBeroependeskundige Suriname, uitzending12-7
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg130-10, 131-9
Gemeenschapscentrum Hindoestaanse immigratie88-9
Kapasi-Temere, subsidie Stichting109-7
Osticeba, subsidie Fundashon137-10
Renselaar, H.C. van, uitzending cultuur-socioloog13-9
Sociaal-cultureel werker Curaçao134-5
Sociaal-cultureel werk in Puerto Rico6-8
Sociaal-cultureel werk Ned.Antillen, onderzoek130-8, 144-16
Sociaal-cultureel werk Suriname11-11, 12-8, 13-4
Socio-demografische studiën, serie118-8
Sociologisch onderzoek Suriname6-10, 7-5
Stagecentraplan Sociale Academie106-14
Stichting Gemeenschapswerk NAKS Suriname, subsidie69-8, 74-8, 79-6, 106-7, 108-4
Surinaamse Y.W.C.A.8-8, 9-9, 10-12, 50-4
Trainer jeugdleiders, uitzending58-8
Vormingsmedewerker Bonaire, uitzending119-11
Werkgroep cultureel en sociaal onderzoek129-5
TentoonstellingenExpositie Cola Debrot162-7
Jaarbeurs Suriname43-4
Koningin, 10 Jaar11-10
Onderwijstentoonstelling168-11
Project Negrofilia168-10
Stichting Jaarbeurs Suriname104-2
Symposion op Curaçao9-7, 10-11, 11-7, 31-7
ToneelAerts, C., bezoek impressario aan Ned.Antillen140-10
Antillen Theater Project130-5
Brief Caribiton57-11
Brulin, brief CCC inzake Tone83-6, 84-9
Caraïbisch toneel in Nederland37-6
Cosmic Illusion Productions169-6, 170-8
Lekentoneel Ned.Antillen24-7
Musical van Bonaire171-11
Openluchttheater46-8
Opleiding jongeren32-5
Passiespel Da Pinawiki94-8
Regisseur, uitzending16-7, 33-9
Regisseur, uitzending H. Zoutendijk73-6
Regisseur, uitzending Ned.Antillen52-8
Schouwburg Curaçao34-4, 35-4
Stichting Schouwburg Aruba168-9
Suriname, toneel6-9, 13-10
Thalia-gebouw Suriname39-6
Theaterproductie Hoofden van de Oayapok171-10
Toernee Gaga171-7, 173-11
Toernee Grupo Teatral Aruba132-6
Toernee R.Collins en H.Tjon161-12
Toernee Surinaamse groep59-8
Toneelfestival Aruba144-14
Trupialen, clubgebouw30-6
Volkstoneel Suriname34-7, 35-6, 43-5, 44-4
UitgeverijenUitgeverij, Antilliaanse, subsidie139-15
Uitgeverij, Antilliaanse Kolibri, subsidie151-12a, 163-10, 168-7, 170-9
Uitgeverij Flamboyant, subsidie125-5
Uitgeverij Pressag, subsidie109-8
VoorlichtingActiviteiten in Nederland27-8, 62-5
Antilliaanse reeks118-10, 126-12
Bekendheid Sticusa24-8, 25-8, 26-7
Cultureel Mozaïek102-9, 114-7
Documentaires over de West8-6
Educatief kwartetspel Suriname en de Ned-Antillen104-7
Film over Ned.Antillen86-10
Film over Ned.Antillen en Aruba159-11, 164-7
Indiaanse culturen in Suriname95-4
Kweekscholen-project53-6
Leraren M.O.6-7, 7-7
Op scholen30-4, 31-3, 42-, 53-5, 81-12
Publicatie Aruba, scenes and behind the scenes173-7
Publicatie Cultureel Mozaïek94-7
Radiolezingen34-3, 35-3, 36-3, 40-6
Radiovoorlichtingsprogramma's143-12
Schooltentoonstelling82-8, 83-10
Stichting Grafische Communicatie, subsidie127-9, 130-6, 137-7, 144-11
Stichting Interkommunikatie, subsidie166-13
Sticusa Journaal11-4, 16-5, 24-3, 76-11, 77-11, 78-5, 109-10
Surinamers en Antillianen in Nederland65-9
Televisiedocumentaire91-11
Tijdschrift Christoffel, subsidie12-5
Vereniging Antilliaanse Dagbladpers, subsidie121-11
Verspreiding lectuur6-8, 9-11, 10-6, 10-9, 79-9
Wereld-Bibliotheek, publicaties13-6
West-Indische Gids, subsidie (Nieuwe)111-8, 118-9, 122-15, 136-11, 145-13a
WerkbezoekenVerslagen van bestuursleden en medewerkers4-3, 4-4, 5-3, 5-4, 6-5, 9-3, 10-13, 11-8, 12-9, 13-13, 15-6, 16-11, 17-3, 25-3, 33-3, 40-5, 41-7, 42-, 46-7, 50-5, 63-7, 90-7, 90-7, 118-7, 119-5, 128-12, 129-13, 140-6, 145-1, 146-10, 146-10, 150-8, 154-10, 154-11, 155-, 155-4, 166-10, 170-11, 175-12
Wetenschappelijk onderzoekAttema, Y., publicatie over St.Eustatius117-7
Afrikanismen in Suriname, symposium81-11, 83-9
Archeologie, brief P.Glazema53-7
Archeologie, uitzending deskundigen138-10, 138-10, 143-10
Archeologie en ethnologie Suriname68-5
Archeologisch onderzoek Ned.Antillen150-5
Archeologisch onderzoek St.Eustatius154-9, 155-3
Archeologische kartering Saba168-4
Bolivar, publicatie over175-6
Bouwkunst in Suriname57-10
Brion, bronnenpublicatie Luis157-5, 175-7
Bijbelvertaling Papiamentu161-9
Caraïbische Geologische conferentie117-9
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut18-9
Caribbean Historians, conferentie Association128-9
Colloquium Antilliaanse onafhankelijkheid125-6
Corsten, publicatie F.E.84-8, 85-4
Creoolse negercultuur19-7
Cultureel-antropologisch onderzoek St.Maarten126-14
Cultuur-sociologisch onderzoek Suriname79-10
Dekker, J.H.H., publicatie manuscript139-10
Geologische gids Ned.Antillen138-12
Geschiedenis Curaçao5-6
Geschiedenis Suriname5-7
Geschiedenis van Suriname, herdruk56-9
Gezinssociologie in de Ned.Antillen95-6
Historische cartografie Suriname87-10
Jesserun, F., proefschrift37-5
Mitrasing, dr F.46-12
Natuurwetenschappelijke Studiekring68-3, 115-9, 116-6, 130-7, 151-10, 156-8, 162-5, 168-6, 173-6, 178-16
Netherlands Journal of Medicine128-6
Publicatie Bon Dia169-4
Publicatie Coral reef fishes of the Neth.Antilles134-10
Publicatie Geschiedenis Ned.Antillen150-6
Publicatie Nulde hoofdstuk geschiedenis Nederlandse Antillen169-4
Publicatie Ongeschreven geschiedenis169-5, 170-7
Publicatie Oorspronkelijke bewoners Ned.Antillen139-8
Publicatie Precious Stones140-9
Publicatie Rechtsgeschiedenis Ned.Antillen134-9
Publicatie Vogels Ned.Antillen144-12
Publicatie Volkenrechtelijke aspecten van de Antilliaanse onafhankelijkheid135-8
Publicatie wetsteksten Ned.Antillen122-14
Reinsma, dr R., publicatie41-6
Rens, dr L.L.E., studie52-9
Rijgersma, H. van, publicatie manuscripten171-5
Sabaanse bouwkunst165-7
Samenwerking universiteiten Groningen-Ned.Antillen168-15
Stichting Taalonderzoek Suriname12-6, 49-4
Stichting Volkslectuur Suriname3-3, 13-12, 17-5, 27-5, 33-1, 34-6, 35-5, 48-4
Stichting Wosuna10-8
Sypkens Smit, M.P., publicatie142-9
Taalbureau Suriname42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Volkenkundig medewerker, uitzending106-10
Volkslectuur, bureau Taalonderzoek en42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Voorhoeve, correspondentie met prof86-9, 87-9
Waaldijk, proefschrift27-7
Wetenschappelijk Instituut Suriname42-4, 43-9, 44-5
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
483Aardema, J.Sbibliothecaresse1972-1974
Alcmaer, M. vanNAtoneeldeskundige1969
Allard-de Kom, J.J.Sliterator1970
Antkowiak, P.NAmuziekdocent1975-1978
B
Bayens, H.NAbeeldend kunstenaar1961
484Bedacht, R.NAmuziekdocent1980-1987
Beekman, H.L.P.A.NAmuziekdocent1970-1972
Blommenstein, F. vanSpianodeskundige1970-1971
485Boer, L. deS, NAmuziekdocent1960-1964
Bonte, J.B.Smuziekdocent1965-1967
Bontje, P.NAmuziekdocent1974-1977
486Bouman, J.J.W.J.NAmuziekdocent1979-1981
Brink, W.S, NAmuziekdocent1975-1980
Broedelet, J.NAtoneelregisseur1960-1961
487Brulin, T. en P. KamermanNAtoneelregisseurs1969-1972 1976 en 1983-1984
Buurman, K.zie: Uschi, B.
C
488Caprino, E.P.Stoneelregisseur1970-1971
Coomans, H.E.NAbibliothecaris1959
Crone, T.e.a.S, NApianiste1960-1968
D
489Dahlberg, Y.zie: Sprangers, Ch.
Dam, J.A.NAmuziekdocent1981-1985
Daniskas, J.S, NAmuziekpedagoog1970-1971
490Derks, E.Smuziekdocent1961,1974
Dirkse, J.P.S, NAfilmvorming1970-1971
Duijn, S.Y.O. denNAdanspedagoge1974-1977
Dul, H.Smuziekdocent1962-1964
491Dijkman, J.G.Svormingswerker1969-1972
Dijkstra, C.NAbibliothecaresse1981-1985
E
Eavis, D.R.NAballetpedagoog1973-1974
Eavis-Arons, J.H.Sballetpedagoge1969-1970
492Eelvelt, P.NAtoneelregisseur1962-1963
Elings, H.W.NAmuziekdocent1978-1981
Ensberg, L. C.zie: Streef, C.A.
Every, B.Sregisseur1973-1977
F
Feldbrugge, B.H.NAmusicus1966-1971
493Flentrop, firmaS, NAorgelreparateurs1959-1972
494Flink, C.NAtoneeldeskundige1967-1968
Frankhuijzen, P.NAmuziekdocent1981-1984
Frese, H.H.Svormingswerker1971
G
495Gelderen, J.F.A. vanSvormingswerker1972-1975
Gerritsen, W.Sbibliothecaresse1971-1972
496Goud, A.NAballetlerares1959
Grimmelt, W.Sbibliothecaresse1965
497Groenendaal, M.H.Sdocente beeldende kunst1967
Groot, T. deNAballetlerares1959
Guensberg, M.Sbibliothecaresse1972
H
Haakman, H.Smuziekpedagoog1956
Hamel, M.NAtoneelregisseur1965-1966 1974-1975
Hasselaar, M. en Stenzen, A.NAmuziekpedagogen1958-1959
Hatterman, N.Sschilderes1956
498Hermans, J.NAmuziekdocent1980-1988
Hewitt-Huisman, M.Sballetpedagoge1958-1960
Heyer, L.M. denNAmuziekdocent1981-1985
499Hoek, W. vanNAtelevisiedeskundige1984
Holland, P.NAtoneelregisseur1964
Hooykaas, A.NAtoneelregisseur/adviseur1956
Huisman, M.Sballetlerares1956
I
Ianszen, A. en
Ianszen-Waller, S.Sdocenten vrije expressie1966-1968
J
Jong, M. deNAmuziekdocent1972-1978
500Jorissen, P.G.NAballetlerares1963-1965
K
Kamerman, P.NAtoneelregisseur1958-1960
Kessels, U.J.M.Sbibliothecaresse1956
Koolen-Stel, A.W.zie: Stel, A.W.
Koster-Linssen, F.NAbibliothecarese1983
Kreijen, W.M.G.H.NAmuziekdocent1979-1985
L
501Lafour, F.D.Stoneelregisseur1970-1973
Landheer, I.J.NAmuziekdocent1972-1978
Landheer-Snellen, A.NAmuziekdocente1972-1978
502Leeden, ir R. van der en Vlaam, P.S, NAtelevisiedeskundigen1970
Leeuwendaal, I.Sdocenten vrije expressie1966-1967
Leur, W. deSorgelreparateur1958
Lips, H.L.NAbibliothecaresse1981-1985
M
McElwin Daniel, L.NAmuziekdocent1979
503Meulen, S. van derNAmuziekdocent1972-1974
N
Nicasie, H.Smuziekdocent1960-1964, 1972
504Nicholls, A.H.NAtoneeladviseur, regisseur1972-1978
O
505Overberg-Diemerkool, M.NAmuzieklerares1968
P
Pasaribu, A.Smuziekdocent1968-1975
506Pilot, R.J.NAmuziekdocent1980-1983
R
Radier, T.NAballetlerares1961
Rooij, R. vanNAtelevisiedeskundige1983
Royen, B.R.M. vanS, NAtelevisiedeskundige1970
507Rijpkema-Huig, I.Sballetpedagoge1969
S
Schermer, P.NAmuziekleraar1963-1966
Schermij, M.J.P.NAvormingsleider1977-1978
508Schönbeck, R.NAtoneeldeskundige1967-1968
509Seyler, A.NAmusicus1961-1972
Smits, B.NAdirecteur muziekschool1962-1971
Spoor, R.NAmediadeskundige1978-1980
Sprangers, Ch. en Dahlberg, Y.Sballetlerares1970-1975
Steegenga, R.Sbibliothecaresse1972-1975
Steenstra, H.NAmuziekdocent1981-1983
510Stel, A.W.S, NAbibliothecaresse1975-1985
Stenzen, A.zie: Hasselaar, M.
511Stip, K.Stoneelschrijver1964
Streef, C.A. en Ensberg, L.C.Sbibliothecaresse1972-1973
Sweers, A.Stoneelregisseur1956-1962
T
512Tas, J.M. van dersbibliothecaresse1959-1961
Tesseling, T. vansballetlerares1956
Thomas, E.S, NAregisseur1954-1958
Tjon, H.Stoneelregisseur1970-1971
513Tresfon, C.NAmuzieklerares1963-1988
514Trigt, T. van derSlerares bewegingsexpressie1968-1969
Troost, J.M.NAdocente beeldende kunst1966
U
Uittenhout, S.M.T.Smedewerkster museum voor volkenkunde1975
Uschi, B. en Buurman, K.S, NAradiojournalisten1970
V
Vegt, A. van derSmuziekdocente1963-1966
Velzen, drs A.C. vanNAtelevisiedeskundige1984
Vervuurt, L.Smuziekdocent1960
Verwey, T.Stoneelregisseur1959-1964
Vlaam, P.zie: Leeden, R. van der
515Vreeburg, A.M.NAvormingswerker1965-1968
Vries, A.W. deNAmuziekdocente1978-1981
516Vries, D. deNAtoneelregisseur1969-1971 en 1976
Vries, E. deS, NAadviseur televisie1960
Vries, L.J. deSbibliothecaresse1968-1978 en 1990
Vries, T.F. de en Linders, A.Sbibliothecaressen1969-1971
W
517Wengen, dr G.D. vanSmuseumdeskundige1971
Witteman-Linders, A.Sbibliothecaresse1972
zie: Vries, T.F. de
Witteveen, L.NAtoneeltraining1983-1985
Z
Zomerdijk, H.J.Sorgelpedagoog1966-1971
518Zoutendijk, H.Stoneelregisseur1963-1979
Zwart, J.NAorgelrestaurateur1989
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
521Afro-American Culture EnsembleS, NAtoernee1970
Allard-de Kom, J.Svoordrachtskunstenares1973
Amsterdams Kern EnsembleNAtoernee1978
Antillen Theater ProjectNAtoernee1979
Ardito QuintetS, NAtoernee1970
B
Beetstra, M.zie: Kooiman, W.
Berghout, P.NAharpiste1982
Booi, L.NAzangeres1975
Breuker KollectiefNAtoernee1983
C
Coco, J.NAgitarist1961,197
Comedie 1960S, NAtoneelgroep1960
Croiset, J.S, NAacteur1963
D
522Daal, A.NAvoorzitter jury1978
Derks, E. en Ketwaru, E.Sconcerttoernee1973
Diekman, M.NAactrice1958-1959, 1969,1974
Drimmelen, C. vanSfluitiste1963
E
Ekker-van der Pas, Th.S, NAsopraan1975
Euwe, prof.M.S, NAschaakmeester1973
F
Feldbrugge, B.H.S, NAmusicus1968
Ferguson, M.S, NAtoernee1975
Flentrop firmaNAorgelreparateurs1982
Frid, G.zie: Spoorenberg, E.
G
523Gaaikema, S.S, NAcabaretier1968, 1975-1976
Gasteren, J.S, NAactrice1960
Geest, J. vanSkunsthistoricus1969
Geraerds, R.S, NAvoordrachtskunstenaar1964-1966, 1974
Grassère, G.NAvolksschilderkunst1977
H
524Hajary, M.Spianiste1972-1975
Hatterman, N.Sschilderes1956
Head, Heart and HandsNAtoernee muziekgroep1978-1979
Helstone, J.Sviolist1972
Henkes, D.NArestaurateur1977-1978
Hermans, W.F.S, NAauteur1968
525Hudson, N.NAzie: Sligte, S.
Hülsmann, K. en Radek, R.NAviolist/pianist1976
I
Indiase musici en dansersStoernee1973
J
Jansen, F.NAcabaretier1973-1974
Jansen, S.C.NAcantororganist1966
Jong, J. deNAcabaretière1985
Juda, J.NAvioliste1956,1964
K
526Kamadjojo, I.Skunstenaar1961-1963
Kassies, J.NAtoneeldocent1976
Kessels, U.J.M.NAbibliothecaresse (adviezen)1974
Ketwaru, E.zie: Derks, E.
Kieviet, dr F.K.NAvideo-apparatuur onderwijs1973
Kleine Toernee TheaterNAtoernee1970
Koning, A.J. deSmolendeskundige1969
Kooiman, W. en Beetstra, M.NAtoernee1968
Krebbers, H. en Olof, Th.S, NAviolisten1960
Kuhn, M.NAfluitiste1983
Kunst, J.S, NAlezing1956
L
527Lo-A Njoe, G.Skunstschilder1960
Lubberhuizen, G.NAhaalbaarheidsonderzoek naar Antilliaanse uitgeverij1980-1981
M
Maar, W. deSfotograaf1970
MarionettentheaterS, NAtoernee1965-1966
Martina, F.NAtoernee1978
Mendelssohn TrioNAtoernee1976
Moer, A. van derNAactrice1964,197
Moerdijk, C.S, NAactrice1963
Mol, A.S, NAacteur1972
Mulisch, H.S, NAauteur1970
Mungra, M.Sdicussieleider1972
N
528Nauta, P.NAbibliotheekcongres1975
Nederlands ConcertgebouworkestNAtoernee1970-1971
Nederlands Kamer OrkestS, NAtoernee1973-1974
Nederlands Koper QuintetNAtoernee1982
Nederlands PianokwartetNAtoernee1978-1982
529Nooteboom, C.S, NAauteur1970
Noordpool, SNAgitarist1984
O
Olof, Th.zie: Krebbers, H.
Oorschot, M. vanS, NAsopraan1972
Oosthout, N.S, NAvoordrachtkunst1963-1964
Osieck-Ybes, M.Spianiste1964
P
Palm, N. de en Rooy, F. deNApremiere film Desiree1984
Parra, P. de laScineast1970
Prins, L.S, NAschaakmeester1959-1961
R
530Radek, R.zie: Hülsmann
Renes, W.M.NAbibliothecaris1978
Reijn, R. vanS, NApantomimespeler1964-1965
Romondt, A. van e.a.NAbibliothecarissen1981
Roo, J. deNAjournalist1981
Roovere, J. deNAgrimeur1978
Rooy, F. dezie: Palm, N. de
Rooymans, A.NAtoernee gitarist1983
Rijnmond Saxofoon KwartetNAtoernee1979
S
Setten, A. vanzie: Visser, D.
Sligte, S. en Hudson, N.NAgrafische ontwerper televisie1979
Sonora ParamareraStoernee orkest1973
Spall, W. vanSoperadeskundige1975
Spoorenberg, E. en Frid, G.S, NArecitals1969-1970
531Stanton, M.NAtoernee pianiste1978
Stenz, W.S, NAmusicus1962
Sterman, O.S, NAvoordrachtkunst1960, 1971 1979
Surinaams Artiesten KollektiefStoernee1975
T
Tailleur, M.S, NAcabaretier1970
Tas, J. en Wilson, C.NAbibliotheekdeskundige1981
Tiedrie, toneelgroepNAtoernee1981
Tingel TangelS, NAcabaretgroep1963-1964
Toneelgroep 1960NAtoernee1960
Trio CaribeS, NAtoernee1970
Trio EuropéenNAtoernee1981
Twinkle StarsS, NAtoernee1973
U
532Ulsen, H. vanS, NAregisseur, acteur1968, 1979
V
Verhoeven, J.M.NAbibliotheekcongres1975
Vinne, K. van derS, NAzangeres1963
Viruly, A.NAauteur1956
Visser, D. en Setten, A. vanS, NAgitarist/zangeres1969
Visser, D.NAgitaartrio Visser1979
533Vogel, A.NAvoordrachtskunstenaar1966
Volendams KinderkoorNAtoernee1979
Vries, L. deS, NAlezing1956
Vries-Hamburger, L. deScreatieve vorming, huisvlijt1955-1958
W
Waal, R. deNA1984
Weg, S. van dezie: Wolf, J.
Wiersma, P.NAorganist1984
Wilson, C.zie: Tas, J.
Wolf, J. en Weg, S. van deNAtoernee1981
Wijn, J.NApianist1969
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamHerkomstFunktie/doelPeriode
A
534Akkal EnsembleStoernee1975
B
Bakhuis-Looyaard, W.NAdeelname Dance Festival Bonn1980
Benchie, S. en FrankieNAtoernee komiekenduo1971
Brashuis, B.Swinti-cultus1970-1971
C
Carilho, C.Sstudiereis1975
Cola i su Grupo di TambuNAtoernee1980
Curaçao CamerataNAtoemee1987
D
535Doble RNAtoemee muziekgroep1977
Doe GroepNAtoemee theatergroep1975
E
Eustatia, MNAbibliotheekcongres Grenoble1973
Ensberg, L.Sstage bibliotheek1975
G
536Garmers, SNAlezingen toemee1976
Grupo Folklorico AntillianoNAtoemee1973, 1975
Grupo Folkoriko KreativoNAtoemee1983, 1984
Grupo IssocoNA NA NAtoemee1985-1987
H
Hodge, B.NAoriëntatie bibliotheekwezen1978
L
537Lont, R.Ch.W.Sstudiereis1975
Loemban Tobing-Klein, I.E.SInternational Council of Women1971
M
Maranatha KoorStoernee1970-1974
Martina, H.NApianist1974
Muntslag, P.Sori\:entatie ballet1972
N
538NaksStoernee folkloristische groep1969-1972
P
539Palm, M.NAsymposium dramatische vorming1975
Paula, R.M. deNAstudiereis1975
PegasayaNAtoernee toneelgroep1981-1982
PolyglotsNAtoernee dansgroep1975
Q
Quast, A.C.NApenningmeester CCC, werkbezoek
R
Romondt, A. vanNAstudieweek Woudschoten1976
Rosario, G.E.NAlezingen1973
S
Schnog, LNAdeelname dance-workshop1977
Steenbakkers, P.J.A.M.NAwerkbezoek bibliotheekwezen1982
T
Toneelgroep Land te KoopNAtoernee1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
A
314Adoptie, G.H.M.stage gezondheidszorg Curaçao1980-1981
Albers, K.onderzoek leguaan1986
Andel, drs J.D. vanarchitectuur St.Maarten1985-1986
Antilliaans Bijbel Comitébijbelvertaling papiamentu1985-1986
Arion, F.M.bibliografie papiamentu1972
Attema, drs Y.monumenten St.Eustatius1975-1985
Ayubi, drs E.N.archeologisch-antropologisch onderzoek1985-1988
B
315Baarsen, A.F.J. vanstage natuurbeheer op Curaçao1980-1981
Baart, drs W.J.H.proefschrift Cuentanan di Nanzi1982-1983
Bally Brashuis, B.studie Konfo-godsdienst Afrika1973
Bavinck, prof.dr J.H.cultuur Hindoestanen Suriname1960
Beets, dr D.J.conferentie caraïbische geologie1977
Begina, R.A.B.politicologie Curaçao1980
Bergeijk, dr J. vancolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Berkum, N. vanonderzoek papiamentu1984-1985
Bernadina, drs F.M.monumenten Curaçao1984-1986
316Boerstra, drs E.H.J.archeologie onderzoek vegetatie Ned.Antillen1970-1983
317Bok, C. de e.a.vegetatiekartering Curaçao1985-1987
Bokkestijn, A.W. e.a.archeologie1985-1987
Boomert, A.pedagogisch project St.Eustatius1973-1976
318Bor, ir W. van dengastdocent juridische1977-1980
Bos, C.A.faculteit Suriname1975
Bosma, M.L.J.onderzoek sociaal beleid op Curaçao1985
Braeken, R.C.restauratie kaarten1985-1988
Brinkman, D.milieu educatie Ned.Antillen1978-1979
Brooks, J.M.tuinbouw en visserij op Saba en St.Eustatius1985
Brownsberg, vogelgidspublicatie1973-1975
Brummelman, L.H.volkstelling St.Eustatius1976-1977
Buve, drs R.Th.J.caraïbistiek, antropologie KITLV1972-1978
C
319Celaire, F. e.a.sociaal-cultureel werk Ned.Antillen1981
Coomans, H.E.onderzoek weekdieren en catalogus wetenschappelijke bibliotheek Antillen1957-1960
Corsten, F.E.sociaal-wetensch. onderzoek Suriname1972
Cuales, S.M.sociologisch onderzoek in Colombia1979-1980
Cuba, A.D. destage sociaal-cultureel werk Aruba1981-1982
D
320D Dankmeijer,centrale catalogus Caribiana1984-1985
Debrot, J.J.M.economische onderzoek Curaçao1974
Dekker, J.J.H.uitgave publicatie1981
Delfgaauw, prof. dr B.lezingen filosofie1973
Delvoye, drs L.histologisch onderzoek Curaçao1980,1985
Dias, W.doctoraalstage Suriname1974
Donkersloot, C. e.a.verspreiding kreeft Curaçao1984-1986
Douglas, J.uitgave publicatie Fort Zeelandia1972-1973
Draanen, H. vanadviezen museumbeheer Ned.Antillen1960-1962
Dubelaar, drs C.N.uitgave Surinaamse sprookjes1972
Duk, prof. mr W.juridische gastcolleges Suriname1975
Dijck, drs F. vanbuurthuiswerk op Curaçao1979
Dijkhoff, drs M.deelname antropologisch congres1985
E
321E Eeden Fonds, vannatuurwetenschappelijke publicaties1975
Elhagen-Medina, G.voedingsgewoonten diabeten op Curaçao1985-1986
Engels, dr Chr.uitgave ter ere van dr Engels1977-1982
Engels, D.restauratie collectie Curaçaosch Museum1985-1986
Esch, P.G.M. vanliteratuurstudie Ned.Antillen1984-1985
Evangelische Broeder Gemeentetentoonstelling1974-1975
F
322February, drs V.gastcolleges letterkunde Suriname1974
G
323Ganga, V. e.apublicatie Hindoestaanse immigratie1973
Geerlings, R.A.onderzoek koraalriffen1981-1982
Geerman, R. e.a.deelname bibliotheekcongres1981
Geest, drs J. vanlezing kunsthistoricus1969
Gemmink, drs J.publicatie Nederlandse kolonisten in Suriname1972-1980
Geus, F. desociaal-culturele waarde domino-spel1980-1981
Glazema, dr P.archeologie Suriname en Ned.Antillen1963-1969
323Grinten, prof. mr W.C.L van dergastdocentschap Curaçao1977
Groot, I. derestauratie landhuis Savonet, Curaçao1977-1980
H
Habibe, drs F.H.publicatie proefschrift1985
Haeff, prof.W.C.J. tenlezingen para-psychologie1972
Hartog, dr J.geschiedkundige publicaties1972-1988
324Haseth, L. devolksgeneeskunde1981-1984
Havisser, J.B.archeologie Ned.Antillen1985-1987
Heinze, S.S.P.industrialisatie Aruba1985
Henriquez, R.A.invloed Nederlandse politieke partijen op het streven naar onafhankelijkheid in de Nederlandse Antillen1985-1986
Herdé, G.R.stage onderwijs Curaçao1978-1979
Hesteren, A.J. vanarcheologisch onderzoek St.Eustatius1984
Hilst, E. van derpublicatie handschriften J. King1975
Hodgson, ir R.A.congres mentale retardatie op Curaçao1978
Hoeven, prof. J. van derjuridische gastcolleges Suriname1975
Hummelen, J.A.adviezen inzake museumbeheer1961-1963
I
325Imhoff, L. vanonderzoek volksgezondheid Nederlandse Antillen1978-1979
Ingen, T. vanvogelreservaat op Aruba1984
J
Jager, CM. de e.a.technologie-keuze Curaçao1985-1987
Johnson, W.S.volksverhalen Saba1979-1984
Jong, M.W. de e.a.onderzoek informele sektor op Curaçao1979
Jong, P.E. demedisch proefschrift1980
Jonker, dr G.D.taalkundige1972
Jonkers, prof.mr J.E.juridische lezingen1958
Jordaan, H.R. e.a.historisch museum St.Eustatius1985-1986
Joordens, J.onderzoek naar de lora1986
Juliana, G.A.koraalrif-project Curaçao1973
K
326Kankantrie, stichtingpublicatie Surinaams kookboek1973
Kleinpaste, S.R.sociaal-cultureel onderzoek St. Eustatius1983-1988
Kleijn, prof.mr J.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Klokkers, M.volkswoningbouw Curaçao1981-1984
Koeman, prof.J.cartografie Suriname1972-1974
Koulen, J.stage antropologisch onderzoek Curaçao1978-1979
327Kristensen, dr J.natuurbeheer Bovenwindse eilanden1979-1989
publicatie Stinapa-afleveringen1975-1986
328Kross, R.maatschappelijke ontwikkelingen Suriname1974
Krozendijk, G.B.gehandicaptenzorg Aruba1981
Kmijer, prof.dr G.J.sociografisch onderzoek Suriname1972
Kunst, prof. mr A.J.M.rechtsgeschiedenis Ned.Antillen1980-1981
L
Labadie Solano, drs J.G.R.taalonderzoek papiamenta1982-1986
Lall Mohamad, A.S.recreatievoorzieningen Paramaribo1972
Lannoy, J. deonderzoek Ta kiko korsou ke sa1984-1985
Leendertse, S.A. e.a.ontwikkeling visserij Bonaire1985-1988
329Lier, prof. dr R.A.J. vanpublicatie redevoering1973
Loon, A. vanonderzoek RK kerken op Curaçao1984-1988
Los, drs W.onderzoeksprogramma CARMABI1987
Louwe Kooijmans, prof. dr L.P.archeologisch onderzoek St.Eustatius en Saba1983-1988
Lutchman, drs L.F.S.migratie van Suriname naar Curaçao1980-1986
M
Maduro, E.M.deelname congres oral history1980-1981
Marken Lichtenbelt, W.D. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Marks, dr A.F.cursus Caraïbistiek1979-1981
Meerendonk, H.J. vanarchiefwetenschap1975
Meiden, drs G.W. van derarchiefwetenschap1981-1982
Meilink-Roelofsz, dr M.A.P.archiefwetenschap1965-1966
330Meiners, D.stage sociologisch onderzoek Aruba1977
Merkies, L. e.a.culturele identiteit Aruba1984-1988
Meijers, prof.dr H.volkenrecht Suriname, Ned.Antillen1973-1980
Middelbrink, H.kerk en maatschappij Curaçao 1850-19501986
Mitrasingh, prof.B.S.uitgave publicaties1959, 1972-1975
331Modderman, prof.dr P.J.R.archeologisch onderzoek Suriname en Ned.Antillen1969-1972
Moketa, verenigingAntilliaans onderwijs en geschiedenis1984-1985
Mol, R.gezondheidszorg op Saba1984-1989
Molina, R. e.a.onderzoek naar de lora op Bonaire1983-1985
Monsanto, A.M.promotiestudie bouwkunde Ned.Antillen1981
Monzon, mr T.studie naar het zeerecht1979-1980
332Mooren, C.G.F. e.a.plantenecologie op Curaçao1985
Moree, J. e.a.archeologie Curaçao1984-1985
Mulders, dr W.J.M.samenwerking met Universiteit Curaçao1979
Muller, E.A.F.studie papiamentu1978-1982
Muysken, P.C.colloquium creolentalen1979
Mijs, drs A.A.rapport onderwijs Suriname1973
Mijs, J.geschiedenis Ned.Antillen1985-1989
N
333Naarendorp, F. e.a.sociologisch onderzoek Suriname1973
Nagelkerken, dr D.P.publicatie Coral reef fishes Neth.Antilles1979-1981
Napel, H.J. tenonderzoek werkloosheid op Curaçao1979
onderzoek verkiezingen Ned.Antillen1985
Nolte, P.restauratie quarantainegebouw Curaçao1983-1985
Nijland, D.culturele-antropologie Suriname1970
O
Oltheten, T. e.a.grafische communicatie Ned.Antillen1977-1979
Oostindie, drs G.J.studies Caraïbistiek KITLV1983-1990
334Opstall, dr M. vanBolivar-Brion tentoonstelling1983
Ortega, R.F.onderzoek kleinindustrie Ned.Antillen1975
OSGN, stichtingcongres Surinaamse geschiedenis1974-1975
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenzorg Suriname, Ned.Antillen1959-1962
P
335Palacios, dr R.bronnenpublicatie Brion1985-1989
Palm, dr J. degeschiedenis Ned.Antillen1983-1986
Palm, R.O.L.juridica Antiliana1982-1985
Paula, dr A.F.archiefwetenschap1973-1976
aankoop foto-collectie Fischer1979
Pieters, V. e.a.onderzoek toerisme Curaçao1980-1982
Polanen, dr J.D.V.symposium afrikanismen in Suriname1972
Prins, prof.dr F.W.gastcolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Prins Winkel, dr A.C.congres papiamentu1981
Pruneti-Winkel, P.proefschrift Scharloo1984-1985
Q
336Quirindongo, S.J.pedagogie op Curagao1980-1984
R
Raalte, dr J. vanpublicatie zending in Suriname1973
Rafaël, M.M.stage orthopedagogie op Curaçao1983-1985
Ranada, F.proefschrift juridische faculteit Suriname1972-1973
Renkema, drs W.E.dissertatie plantagebedrijf Curaçao1979-1981
Renselaar, drs H.C. vansociologisch onderzoek Suriname1958-1964 en 1972
Reth, W. von e.a.veldonderzoek op Curaçao1979
Richardson, L.A.taalgebruik Antillianen in Nederland1978-1980
337Roessingh, dr M.P.H.archiefwetenschappen1968-1969
Röod-de Boer, prof.mr M.juridische gastcolleges Suriname1975
Römer, dr R.A.centrale catalogus Caraïbistiek1976-1983
338Röomer, dr R.A.publicatie van de Antilliaanse Reeks1977-1990
Römer, drs R.G.promotieonderzoek taalkunde1982
339Roy van Zuydewijn, H.J.F. demonumentenzorg St.Eustatius1972-1976
Rutgers, G.W.Antilliaanse literatuur1985-1988
S
Saris, E.J. e.a.onderzoek Het Nederlandse op Curaçao1981
Scheltens, prof.dr D.F.juridische gastcolleges Curaçao1986
Scherpenhuijzen, A.J.A.H.adviezen onderwijs in de West1969-1970
Scheijen, Y. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Schillebeeckx, prof.dr E. e.a.lezingen theologie1982-1983
340Schoffeleers, prof.dr J.M.religieuze organisaties op de Benedenwindse eilanden1985
Scholten, drs H.D.adviezen onderwijs in de West1958-1960
Schoordijk, prof.H.C.F.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Schouten, A.F.R.P.keramist Aruba1978-1979
341Schouten, dr J.museumdeskundige t.b.v. Suriname1965-1978
inrichting Arubaans Museum1984
342Schouten-Elsenhout, J.publicatie Surinaams spreekwoordenboek1972-1975
Schriks, drs C.F.J.publicatie vogels Ned.Antillen1982
Schuttevaer, prof.mr H.juridische gastcolleges Suriname1972
Schweitz, M.perinitale sterfte Curaçao1986
Senus, A.M. vanvegetatie Ned.Antillen1984-1986
Siwpersad, drs J.P.publicatie studie slavernij Suriname1975
Sjiem Fat, mr P.V.proefschrift Curaçaos rechtsleven1983,1986
343Smidt, prof.J.Th. depublicatie West-Indisch Plakaatboek1972-1975
Soest, drs J. vaneconomische geschiedenis Curaçao1975-1979
Sousa Fernandes Perna, J. deexploratief onderzoek Aruba1980
Speekman, prof.dr J.D.inventarisatie sociaal-wetenschappelijk onderzoek1983-1985
Sprockel, prof.P.T.M.lezingen theologie en filosofie1985
Starre, J. van dercomputercursus t.b.v. bibliotheken1985-1987
Statia, J.A.Antilliaanse jeugdliteratuur1984-1985
Statius van Eps, dr L.W.publicatie over dr A. van der Sar1979
344Steen, J.A. van dernatuurfilms Stinapa1974
Sterks, W.B.J.stage archeologie Curaçao1981-1982
Stoffers, prof.dr A.L.steun onderzoek CARMABI1983-1984
Sijpenhoff, Th.E.publicatie Winti-godsdienst1972
Stuiveling, prof.dr G.letterkundige1960
Sypkens Smit, drs M.P.antropologisch onderzoek St.Maarten1979-1983
T
Tacoma, prof.dr J.archeologisch-antropologischonderzoek1980-1986
345-346Temminck-Groll, prof.C.L.monumentenzorg1962-1988
347Terzano, M.cultureel onderzoek jongeren Aruba, Saba en St.Eustatius1984-1985
Tewari-Mungra, C.S.publicatie Schistosomiasis in Suriname1972
Timmers, mr W.W.West-Indisch plakkaatboek1979
Trikt, drs C. vanstudieverloop Antilliaanse bursalen in Nederland1983-1985
V
Vaan, M. de e.a.onderzoek toerisme Ned.Antillen1981-1982
Verton, drs P.C.sociaal-politieke veranderingen in de Ned.Antillen1973
Veen, A. van deronderzoek hoedenvlechterij op Curaçao en Bonaire1982-1983
Verheijen, C. e.a.voedselecologisch onderzoek CARMABI1982-1985
348Vervoorn, drs A.J.taalonderzoek Ned.Antillen1979
Verweij, D. e.a.onderzoek jawfish1983-1984
Vicento, L.M.stage pedagogiek Curaçao1981-1983
Vintges, W.M.E.bibliotheekdeskundige1976-1977
Vliegen, J.lesbrieven t.b.v. STINAPA1983-1985
Vogel, prof.C.J. detheologische lezingen in de West1975
Voges, mr E.onderzoek Vredegerecht Aruba1979-1982
Voorbraak, D.juridische samenwerking Ned.Antillen1986
Voorhoeve, prof.J.handschriften J. King1977
Voous, prof.dr K.publicatie Vogels in de Ned.Antillen1980-1983
Vreden, J.comité Caraïbische conferentie1982
Vries, prof.dr E, delezingen1956
W
349Waaldijk, E.Th.publicatie proefschrift Slavernij Suriname1959
Wagemans, A.D.H.J. e.a.besluitvorming onafhankelijkheid Antillen1983-1984
Walstra, G.witstaarthert op Curaçao1984-1986
Weeber, drs L.W.publicatie over relatie tussen Nederland en de Ned.Antillen1985-1986
Wever, O.R.publicatie prevalentie alcoholisme1977
Winkel, M.positie van de vrouw St.Maarten1980-1985
Wit, C. de e.a.Portugese bevolkingsgroep op Curaçao1983
Woldhek, drs S.zeevogelbescherming Aruba1984
350Wolf, S.publicatie over ontwikkelingen Suriname1973
Wong, T.C.onderzoek kiesstelsel Staten Ned.Antillen1980
Wooding, dr Ch.J.publicatie studie Winti-godsdienst1972-1973
Wijnstroom, M.bijwoning bibliotheekcongres1979-1980
Z
Zaandam, F.E.onderzoek volwasseneneducatie Aruba1978-1979
Zaneveld, dr J.S.Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut1958-1959
Zeefuik, dr K.A.publicatie Haagsche Maatschappij1973
Ziel, H.F. depublicatie over J. King1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
729*Aardema, J.zie: C.A. Streef
Ballintijn, M.bibliothecaresse1963-1965
Berggraaf, A.E. en S. Leuebibliothecarissen1959
Boekhorst, F.M. tevioollerares1969
Boerstra, E.H.J.archeoloog1970-1972
Bonte, J.B. en H. Zomerdijkdirecteur Volksmuziekschool1964-1967
Boomert, A.archeoloog Surinaams Museum1973-1975
Caprino, E.P.toneelregisseur1968-1971
730*Creutzberg, P.cineast1969-1973
Crone, T.pianiste1958-1962
Daniskas, J.musicoloog1971-1973
Derks, E.muziekleraar1969
Dijkman, J.G.vormingsleider1968-1972
731*Eavis-Aronds, R., Sprangers Ch. P. Muntslag, A.D. Leudenballetpedagogen1968-1974
Flentrop, firmaorgelstemmer1971-1972
Gelderen, J.F.A. vanjeugdvormingsleider1972-1974
732*Gerritsen, W.C.bibliothecaresse1971-1972
Grimmelt, W.bibliothecaresse1965-1967
Hatterman, N.directrice school Beeldende Kunst1956-1972
Huisman, M.balletlerares1956-1961
Hummelen, J.A.directeur CCS1961-1963
733*lanszen, A. en Ianszen-Waller Zeper, S.industriële vormgeving, toneel1963-1968
Jansen, S.C.zie: H. Zomerdijk
Lafour, F.D.toneelregisseur1969-1973
Leuden, A.D.zie: R. Eavis-Aronds
Leue, S.zie: A.E. Berggraaf
Leur, W. dezie: H. Nicasie
Linders, J. en T.F. de Vriesbibliothecarissen1969-1971
Meursinge, B.balletlerares1960-1961
734*Modderman, P.J.R.archeoloog1969-1972
Muntslag, P.zie: R. Eavis-Aronds en J. Reynierse-Miranda
Nicasie, H. en W. de Leurmuziekonderwijzers1958-1965
Oven, A. vanuniversitair gastdocent1970
Pasaribu, A.muziekleraar1967-1973
735*Renselaar, H.C. vancultuur-socioloog1957-1961
Reynierse-Miranda, J. en P. Muntslagballetonderwijs1964-1968
Schouten, J.museumdeskundige1969-1972
Sprangers, Ch.zie: R. Eavis-Aronds
Stegenga, R.zie: C.A. Streef
Stoll, mej.kleuteronderwijzeres1957
Streef, CA. en J. Aardema, R. Stegengabibliothecarissen1972-1974
736*Tas, J.M. van derbibliothecaresse1957-196
Tjon, H.acteur, regisseur1969-1972
Vegt, A. van dermuziekonderwijs1963-1966
Velt-Hunterwebb, J.balletlerares1961-1963
Verwey, T.toneelregisseur1959-1964
Verwoerd, A.zie: H. Zomerdijk1969-1970
Voorhoeve, J.hoogleraar taalkunde1969-1970
Vries, T.F. dezie: J. Linders
737*Zomerdijk, H. en S.C. Jansen, A. Verwoerdorgelpedagogen1969-1970
Zomerdijk, H.zie tevens: J.B. Bonte
Zoutendijk, H.toneelregisseur1963-1973
738*Balen, mr W.J. vannederlandse cultuur1967-1968
Bavinck, prof.dr J.H.socioloog1960-1961
Berg, prof.mr G.C.J.J. vdjurist/gastcolleges1970
Binsbergen, prof. mr W.C. vanjurist/gastcolleges1969
Bloembergen, prof.mr A.R.jurist/gastcolleges1970
Boesman, J. en N.ballonvaarders1968
Boskamp, mr H.J.N.jurist/gastcolleges1969
Boukema, prof.mr C.A.jurist/gastcolleges1970
Brinkhorst, prof.mr L.J.jurist/gastcolleges1970
Burg, prof.mr F.H. van derjurist/gastcolleges1971
Cluyssenaar, prof.mr J.L.M.jurist, zie: Soons1970
Deelen, prof.mr J.E.J.Th.jurist/gastcolleges1970
Detiger, prof.mr J.G.jurist/gastcolleges1971
Esveld, prof.mr N.F.H. vanjurist/gastcolleges1971
February, drs V.gastcolleges1975
Feenstra, prof.mr R.jurist/gastcolleges1970
Gaay Fortman, prof.mr W.F. dejurist/gastcolleges1958
Geest, J.M.C. van derkunsthistoricus1969
Haardt, prof.mr W.L.jurist/gastcolleges1968
Hoeven, prof.mr J. van derjurist/gastcolleges1975
Jonkers, prof.dr J.E.jurist/gastcolleges1957
Kisch, prof.mr I.jurist/gastcolleges1971
Kleyn, prof.mr A.M.jurist/gastcolleges1974
Kleyn, prof.mr W.M.jurist/gastcolleges1973
Koopmans, prof.mr T.jurist/gastcolleges1969
Kunst, prof.mr A.J.M.jurist/gastcolleges1970
Loeff, prof.dr J.J.jurist/gastcolleges1971
Maar, W. defotograaf1970
Maeijer, prof.mr J.M.M.jurist/gastcolleges1970
Meyers, prof.dr H.jurist/gastcolleges1973
Mohr, mr A.L.jurist/gastcolleges1969
Nieuwenhuiizen, A. van dendierenfotograaf1969
Oven, prof.mr A. vanjurist/gastcolleges1969
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenbeheer1960-1961
Pitlo, prof.mr A.jurist/gastcolleges1970
Polanen, ds J.predikant1959-1960
Prins, L.schaker1959-1960
Rood-de Boer, prof.mr M.jurist/gastcolleges1975
Royer, prof.S.jurist/gastcolleges1969
Schoordijk, prof. mr H.C.F.jurist/gastcolleges1971
Schuttevaer, prof. mr H.jurist/gastcolleges1972
Smidt, prof. mr J.Th.jurist/gastcolleges1975
Smit-Goeman, H.lezingen vrouwenorganisaties1969-1970
Soons, prof. mr A.L.M.jurist/gastcolleges1970
Spruit, prof. mr J.E.jurist, zie: Soons1970
Stein, prof. mr P.A.jurist/gastcolleges1968
Swaan, A. depolitieke wetenschappen1968
Tervoort, prof. dr B.Th.M.neerlandicus1969
Troostwijk, prof. dr M.jurist/gastcolleges1970
Verdam, prof. mr P.J.jurist/gastcolleges1969
Vries, L. dejeugdwerk1956-1957
Wagelaar, J.G.glasblazer1969-1970
Diversen1965-1973
739*Ardito Blaas Quintettoernee1968-1971
Arubaamateurtoneelgroep1963
Boer, L. de en Alma, D.musici1963-1964
Boon, J.schrijver1961
Brueggen, F. en Bergh, L. van denmusici1968
Brugman, marionettentheater B.toernee1965-1967
Bruins, Th.pianist1959-1960
Burkunk, W.acteur1968-1969
Chandu, J.psychodiagnost1961
Clarion Wind Quintettoernee1975
Coco, J.musicus1965-1966, 1970
Comeilleschilder1957-1958
Croiset, J.cabaret1963
Devi, M.Hindu-danseres1963
Doelwijt, Th.cabaret1973
Ferrier. L.pianist1969-1970
Frigerio, R.zangeres1962-1964
Gaaikema, S.conferencier1965, 1968-1969, 1975
Geraerds, R.solotoneel1966-1967
Golden Gate Boysmusici1965-1968
Haakman, H.musicus1955-1957
Hajary, M.oratorium Da Pinawiekie1972-1975
740*Heidelberg, J.pianist
Helman, A.schrijver1957
Helstone, J.violist1972-1974
Hermans, W.F.schrijver1969
Indian Orchestra, Thetoernee1969
Jansen, S.C.organist1966
Kala Mietretoneelgezelschap1972-1973
Kamadjojo, I.oosterse dansen1961-1964
Kom, J. devoordracht1968-1973
Krebbers, H.violist1959-1960
Kruiningen, H. vangraficus1967
Lara, F.zanger1970
Libi Spantheatergezelschap1975
List, L.zangeres1969
Magyar, Th.violist1960-1962
Maranata Kwartetmusici1956-1957
Martina, H.pianist1969, 1972
Moer, A. van deractrice1964, 1969-1970
Moksi Alesitoneelgroep1972-1973
Mol, A.choreograaf, schrijver1972
Mulisch, H.schrijver1969
Nederlands Danstheatertoernee1968-1969
Nederlands Kamer Orkesttoernee1968-1974
Nederlandse Toneelgroepentoernee1958-1960
741*New Sound, Themusici1968
Nos Antiyasdansgroep1974
Oorschot, M. vanzangeres1972-1974
Oosthout, N.declamatrice1962-1968
Reyn, R. vanpantomime-speler1964
Royen, B. vanfilmproductieleider1970-1971
Scapino Ballettoernee1968
Sonata de Cameraensemble1969
Spoorenburg, E.zangeres1969-1970
Stenz, W.violist1962
Sterman, O.conferencier1959-1960
Surinaamse Kamermuziek Verenigingtoernee1969
Tailleur, M.conferencier1960, 1970
Tingel Tangel Cabarettoernee1963-1964
Totaal Theater '70toernee1970
Tright, E. van en J. Patistmusici1966-1967
Trio Caribemusici1969-1971
Ulsen, H. vanacteur1967-1969
Vervuurt, L.musicus1959-1960
Vinne, K. van derzangeres1963
742*Visser, D.gitarist1969
Vogel, A.voordrachtskunstenaar1966
Vogel, M.violiste1964
Wang, C.pianiste1963-1964
Wayenberg, D.pianist1958-1959
White, F.Afro-American Culture Ensemble1970
Wortel, A.schilderes1968
Wijn, J.pianist1969
Diversen1959-1975
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
BeleidBespreking bij minister OK&W33-1
Bespreking ministeriële mededelingen33-5
Brief voorzitter aan mininster OK&W41389,00
Buitenlandse Zaken, besprekingen met het Ministerie15-4, 16-5
Mededelingen bespreking met diverse personen BZ41381,00
Mededelingen over onderhoud met minister OK&W41363,00
Verslag bespreking minister OK&W met bestuur34-3
Vragen 1e Kamer betr. het NIICB41349,00
Voorwaarden subsidiëring uitgaven23-7, 24-8, 31-14
BestuurAdviescommissies, samenstelling van41373,00
Bestuursleden, benoeming van nieuwe17-3, 20-6
Huisvesting van het NIICB9-5, 11-7, 37-8
Jaarverslag 195725-5, 26-8, 27-4, 28-6, 29-9
Secretaris-Generaal, instructie11-9, 12-6
Secretaris-Generaal, reglement14-7, 15-8, 16-11, 18-7
Stand van zaken NIICB15-3, 26-6
Werkzaamheden, overzichten van16-6, 17-5, 18-8, 19-8, 12-13, 23-9, 24-4, 26-7, 28-8, 29-8, 30-6, 31-9, 32-9
Werkzaamheden, vertraging van13-4, 14-4, 28-4
Werkzaamheden, voortzetting activiteiten en uitvoering38-9
Culturele betrekkingen Algemene projectenCatalogus Neerlandicus, subsidieverlening voor41497,00
Concertgebouworkest, reis naar Amerika41472,00
Donemus, subsidieverlening aan de Stichting10-9, 12-8, 13-8
Foto-tentoonstelling Zo is Nederland41626,00
Foreign Student Service, subsidieverlening10-10, 29-5d, 33-7, 34-9, 36-8
Foreign Student Service, uitvoering project41471,00
Gastenontvangst, subsidieverlening voor41535,00
Jeugd en Muziek, subsidieaanvraag41596,00
Kerk en Wereld, subsidieaanvraag41596,00
Société Européenne de Culture32-12
Studenten, bijeenkomst voor buitenlandse41415,00
Studenten, contacten met buitenlandse23-11, 24-9
Studenten-weekends, l-6e verslag30-11, 31-13, 32-10, 33-9, 34-10
Studie- en oriëntatiereizen, aanvraag41534,00
Zuid-Afrika, reisverslag41628,00
Uitvoering internationaal congres WUS*41471,00
Regionale projecten Zuid-Oost AziëBibliotheek Djakarta, Nederlandse20-15
Bibliotheken Makassar en Bogor, voortzetting van12-11, 13-9, 15-6
Ceylon, rapport bezoek procureur-generaal12-9, 13-12
Excerpta Medica, abonnementen voor Indonesië41503,00
Flora Malesiana, subsidieverlening aan12-8, 13-8, 14-9, 15-7, 16-7
India, beurs voor Shirin Ahmad te Calcutta41474,00
India, project32-4
India, serie voordrachten in41454,00
India Week in Nederland41482,00
Indonesië, situatie41387,00
Indonesië, voortzetting werkzaamheden inzake41342,00
Indonesië, liquidatie goederen25-10, 26-13
Indonesië, liquidatie Sticusa32-11
Instituut Kern, subsidieverlening aan het12-8, 13-8, 29-5c
Japan, reisverslag van prof. Tezuka41638,00
Japan, bezoek J. Last, met reisverslag18-11, 25-8, 26-11
Japan, uitvoering van culturele activiteiten41471,00
Jeugdbeweging Indonesië, subsidieverlening aan41407,00
KITLV, subsidieverlening aan het18-10, 19-7, 20-16, 29-5a, 30-7, 31-6, 37-12b, 38-11
Literatuurdienst Nederland-Indonesië, steun41527,00
Oosters Instituut, korte leergangen19-9, 20-17, 21-8, 22-3
Subsidieverlening, procedure inzake41558,00
Tijdschrift Delta, uitvoering projecten*15-4 bis
Tijdschrift Indonesië, subsidie11-10, 13-8
Tijdschrift The Netherlands Review, subsidie41467,00
Uitgave Buku Baru, subsidie11-10, 13-8
Universiteit Bandung, subsidie41465,00
Zuid-Oost Azië, bezoek prof. Cense aan18-11, 21-7, 22-2
Zuid-Oost Azië, ontwikkeling werkzaamheden20-14
Zuid-Oost Azië, werkplan inzake culturele betrekkingen41496,00
Regionale projecten Oost-EuropaAnalecta Slavica, uitvoering project41471,00
Arts-vluchtelingen Oost-Europa, studiebeurzen41438,00
Hongaarse vluchtelingen, steunaanvraag ten behoeve van41468,00
Joegoslavië, reisrapport van secretaris-generaal41636,00
Joegoslavië, overzicht activiteiten41578,00
Oost-Europese landen, relaties met41435,00
Polen, culturele betrekkingen met19-6, 20-11
Polen, bezoek mr Reinink aan27-6, 28-11
Regionale projecten EmigratielandenAustralië, culturele betrekkingen met41509,00
Emigratiezaken, nota12-10, 13-10
Invercargill, voorstel Nederlandse Club41624,00
Sydney, rapport attaché Pers en Culturele Zaken41389,00
Regionale projecten Nabije- en Midden OostenAnnual Egyptological Bibliography, subsidieverlening aan29-5b, 30-7, 31-6
Damascus, subsidie wetenschappelijk centrum37-12a
Iran, beurs dr Schapurian38-12
Iran, voorstellen culturele activiteiten32-7
Israël, voorstellen culturele activiteiten32-8
Nabije en Midden Oosten, samenstelling Adviescommissie41591,00
Nabije en Midden Oosten, projecten21-6, 23-10, 31-7
Turkije, boekschenkingenaan29-11, 30-8, 31-5
Turkije, voorstellen culturele activiteiten inzake32-8
Regionale projecten Latijns-Amerikaanse landenKunstenaars-toernee i.s.m. Sticusa30-10, 31-12
Latijns-Amerikaanse bezoeken33-8
Marien-Biologisch Instituut, uitvoering project41471,00
Mexico, reisverslag dr De Sandoval41638,00
Mexico, tentoonstelling Wie was Rembrandt41576,00
Venezuela, bezoek mr Reinink aan41502,00
Zuid-Amerika, culturele betrekkingen41390,00
Zuid-Amerika, ontwerp culturele activiteiten41449,00
Zuid-Amerika, projecten25-9, 26-12
Zuid-Amerika, projecten en problemen29-7, 31-11
Financieel beheerBegroting 195711-6, 12-5, 16-9
bis
Begroting 195814-6, 15-5, 16-9, 19-4, 20-7, 21-4, 23-5, 24-5
Begroting 195927-4, 27-5, 28-5, 37-10
Centrale Accountants Dienst, rapporten van de25-6, 26-9, 37-11
Financiële verantwoordingen 195610-4, 11-5, 12-4, 13-3
Financiële verantwoordingen 195716-10, 18-6, 20-10, 26-10
Financiële verantwoordingen 195826-10, 29-4, 31-5, 36-9, 37-13
Financiële verantwoordingen 195937-13, 37-14, 38-4
Jaarrekening 195619-9 bis
Jaarrekening 195725-6, 26-9
Oprichting en liquidatieBestemming goederen van het NIICB38-8
Bestuursbesluit inzake de opheffing van het NIICB36-3
Brief van de niet-ambtelijke leden37-5
Briefwisseling Ministerie van Onderwijs inzake de liquidatie: Opheffing van het NIICB34-4, 35-1, 37-4, 38-5
Tijdschrift DELTA34-6, 36-5, 38-10
Voorzieningen voor het personeel35-2, 36-4, 37-6, 38-5
Statuten, wijziging van de20-5, 21-3, 22-1
PerscommentarenPerscommentaren, genummerd I-XXIII9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 14-3, 16-4, 18-3, 20-4, 23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 29-3, 30-4, 31-3, 32-3, 33-5, 34-7, 36-6, 37-3, 38-3
PersoneelRegionaal secretaris Oost-Europa, benoeming41404,00
Regionaal secretaris Oost-Europa, ontslagname41412,00
Regionale secretarissen, aanstelling41434,00
Personeel, algemeen41448,00
Personeel, arbeidsvoorwaarden30-13
Personeel, bezetting31-4
Personeel, pensioenregelingen28-10, 38-6, 38-7
Personeel, situatie24-7, 32-6
RijkssubsidieBegroting OK&W in de 1e Kamer41420,00
Memorie van antwoord Minister van OK&W11-4, 14-7
NIICB in 1e Kamer37-7
Ontwerp-schrijven inzake gewijzigde subsidie41442,00
Overschrijvingen19-5, 20-9
Rijksbegroting 195841506,00
Rijksbegroting 1960 Ministerie OK&W38-?
Subsidie 195732-5, 33-6, 34-8, 36-7
Voorlopig verslag 1e Kamer41408,00
School-linkingPlan inzake school-linking29-12, 30-9, 31-8
VoorlichtingTijdschrift Delta, Adviesraad voor41480,00
Tijdschrift Delta, Hudson-nurnmer samenstelling van37-9
Tijdschrift Delta, tijdschrift15-4 bis, 28-7
Tijdschrift Delta, verspreiding van41424,00
Voorlichting buitenland, prioriteitsstelling inzake20-7 bis
Toelichting:

 1. vergaderstukken van de Adviesraad en de Werkgroep
 2. de aanbevelingen van de Adviesraad
 3. de onderwerpen vermeld in het jaarlijks bij de zitting behandelde voortgangsrapport (tussentijdse kwartaalrapporten zijn niet opgenomen)

De index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste vermeldt de hoofdrubriek van bemoeienis, de tweede een nader trefwoord en de derde verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, naar het zittingsnummer van de aanbeveling, dan wel naar de nummering in het voortgangsrapport.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

A
aanbeveling
V
voortgangsrapport
W
werkgroep, later het voorzittersoverleg
Z
zitting van de Adviesraad

Niet opgenomen zijn agendapunten van huishoudelijke aard: opening, vaststelling van de agenda, overdracht voorzitterschap, benoeming redactiecommissie, mededelingen, vaststelling van de aanbevelingen en het perscommuniqué, rondvraag, sluiting; nota's over de rijksbegroting voor Nederlands-Antilliaanse zaken en ingekomen reacties op de aanbevelingen (voortgangsrapport), inleidende beschouwingen bij de aanbevelingen. Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
Adviesraad, werkwijzeAanbevelingen
Goedkeuring door de drie regeringenW10-3b, W11-3b
Overzicht van aanbevelingen sedert de instellingZ21-5
Overzicht van niet gerealiseerde aanbevelingenW21-3
Reacties van de regeringenZ22-4, Z23-4, Z24-4
Voortgangsrapporten inzake de uitvoeringW3-4, Z3-3, W4-2, Z4-2, W5-3, Z5-2, W6-4, Z6-4, W7-3, Z7-3, W8-3, Z8-3, W9-3, Z9-3, W10-3a, Z10-3, W11-3a, Z11-3, W12-3, Z12-3, W13-3, Z13-3, W14-3, Z14-3, W15-3, Z15-3, Z16-3, W17-2, Z17-3, Z18-3, W19-4, Z19-3, W20-3, Z20-3, W21-2, Z21-3, W22-2, Z22-5, Z23-5, W24-2, Z24-5
Antilliaanse minister van Onderwijs en Cultuur, gesprekW19-3
Antilliaanse raden en overlegorganen, vorming vanZ20-5
Centrale Antilliaanse organisatie voor sociaal-educatieve en culturele projectenA18, A23
Commissies ad hoe, rapportage
Pre-advies Toekomstplan culturele samenwerkingW24-3, Z24-6, A24
Rapport financiering sociaal-cultureel werk in de
Ned.AntillenZ18-4, A18
Culturele ontwikkelingshulp en samenwerking, nota'sZ22-6, Z22-7, Z22-8, A22
Culturele relatie Aruba - Nederland na 1 januari 1986Z23-6
Culturele relatie Ned.Antillen - Nederland, toekomstigeA19, V20-2, V20-3, Z20-6, A20
Culturele samenwerking
DoelstellingenAl, W2-1
StructureringZ17-11
Cultuurbeleid, behandeling van de Nota - 1981Z21-7, A21, V22-5h
Gemengde Commissie van Deskundigen,
Behandeling rapport van deZ19-13a, A19
Bezwaren van de AdviesraadA19
Investeringsprojecten
ProcedureZ7-5, A7
Financiering 1969-1973A7
UitvoeringsschemaW8-12, Z8-13
Voorwaarde eigen inbreng 25%V11a, Z11-25a, A11, Z14-12, A14
Koninklijk besluit, wijziging instellingsbesluitV16-1
Nederlandse vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp, besprekingenA11, V14-adA, Z16-12, W19-5, Z21-11, Z22-10, Z23-22
Opheffing Adviesraad, overdracht taken aan nieuwe organenZ24-7
Positie en taak van de Adviesraad
AlgemeenZ1-4, Z13-13, A13, Z16-6, A16, Z19-13b
Brief prof. De Gaay FortmanW6-4, Z6-18
I.v.m. zelfstandigheid SurinameZ15-16
Memorandum Van OmmenW20-4
T.a.v. Adviesraad-projectenA11, W13-15, A13
Wijziging omschrijvingZ16-5
PrioriteitenlijstZ6-19, W7-4, Z7-4
Project-advisering, program-advisering, beleidsadviseringZ22-8, A22
Reglement van ordeZ1-2, W6-3, Z6-3, Z16-4a
Relatie van de regeringen/eilandsbesturen tot de AdviesraadZ16-4b, A18
Secretaris, benoemingZ1-3
Tripartite samenwerking op cultureel gebiedZ11-25, W12-14, Z12-15
Vaststelling jaarverslagW3-3
Verslag bezoek voorzitters aan Aruba en Bovenwindse eilandenZ19-4
VoorzittersoverlegV16-2
BibliotheekwezenAruba,
Bibliotheek Arubaanse Pedagogische AcademieZ11-6
EilandsbibliotheekZ14-5, A14, V15d, A15, V16-5f, V17-3e, V18-3f, V19-4f, V20-5h
Bonaire, bibliotheek annex gehoorzaalZ18-6, A18, V19-4i, Z23-12, A23, V24i, A24
Curaçao,
Openbare eilandsbibliotheekW15-6, Z15-4, A15, V16-5g, V17-3f, V18-3g, V19-4g, V20-5i, V20-4j, V22-5n, V23-4k, V24g
UniversiteitsbibliotheekZ23-11, A23, V24h
Wetenschappelijke bibliotheekA3, W4-7, Z4-7, Z5-3b, V6-IV
Nederlandse Antillen
Aanschaf bibliobussen Benedenwindse eilandenZ6-16, A6, V7d
BibliotheekwezenV14d
Sint Eustatius, bouw bibliotheekV20-5k, V21-41, V22-5p, V23-4m
Sint Maarten, bouw bibliotheekZ16-8, A16, V17-3g, W17-5, Z17-7, A17, V18-3h, V19-4h, V20-5j, V21-4k, V22-5o, V23-41
Suriname,
Centrale onderwijs bibliotheekZ15-14a, A15
Verbouwing bibliotheek van het Cultureel CentrumW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Wetenschappelijke bibliotheekA1, Z1-5c, A2, W2-4, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV, A6, V7f, V8f, A8, W9-11, Z9-5,V10c, V1c, V12c, V13c, V14c, V15c
Culturele voorzieningenCulturele centra, verhoging subsidieZ5-9, A5
Cultureel Centrum Aruba,
UitbreidingW5-5, Z5-5a, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f
Bouw San Nicolas (Skol di Arte)W9-6, Z9-15, A9, V10f, V11f, V12f, V13f
Cultureel Centrum Curaçao, annex muziekschoolV13f, V14e, Z11-17a, Z12-10, A12
Cultureel Centrum CoronieW6-9, Z6-9, A6, V7e
Cultureel Centrum NickerieW6-8, Z6-8, A6, V7f, V8f, V9f, W9-20, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e
Cultureel Centrum Nickerie, minicentrumW12-8, Z12-7, A12, V13d, V14d, V15d
Cultureel Centrum Sint Maarten (Maison de la Culture)Z5-5c, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, Z12-11, A12, V13f, V14e, V15e, A16, A17
Cultureel Centrum Sint Maarten, uitbreiding en bibliotheekZ16-8, W17-6, Z17-8, V21-4n, V22-5q, V23-4n
Cultureel Centrum Suriname,
TheatercomplexZ14-13d, A14
Verbouwing bibliotheekW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Culturele gebouwen in de West, oprichting en beheerZ3-4
Culturele projecten, bestedingsoverzichtV18-3o
Culturele raden, vorming Antilliaanse overlegorganen c.q.Z20-5
Culturele samenwerking Suriname-Ned.AntillenW4-6, Z4-6
Samenwerking Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a
Samenwerking Suriname-Ned.Antillen inzake kunstenA3, V5a
Verhouding overheidssubsidies tot particuliere bijdragen aan culturele instellingenW4-4, Z4-4
FilmFilmapparatuur Ned.AntillenW9-9a, Z9-19, A9, V10h
Filmcentrum SurinameW9-16, Z9-20, A9, V10h, V11h
Natuurbeschermingsfilms Ned.AntillenZ14-13b, W15-5, Z15-5, A15, V16-5e, V17-3b, V18-3b, V19-4d, V20-5e, V21-4f, V22-5i, V23-4g
Natuurbeschermingsfilms SurinameW9-17, Z9-9, A9, V10d, V11d, V12d, V13d, V14d
Onderwijsfilms Ned.Antillen (zie Onderwijs)
Stichting JeugdfilmZ7-13, W8-6, Z8-7
Financieel beheerBegroting 1961W2-6
Begroting 1962W2-6
Begroting 1967Z6-20
Begroting 1974, Surinaamse bezwaren tegen deW13-4
Financiële overzichten Adviesraad-projectenZ7-4, W9-21, Z9-21, Z10-13, W11-14, Z11-27, W12-16, Z12-16, W13-16, Z13-14, W14-8, Z14-14, W15-8, Z15-15
Internationale betrekkingenContacten Caraïbisch gebied en Zuid- en Midden-AmerikaZ1-10, Z6-6
Culturele betrekkingen met het buitenlandA1, A2, W2-2, V3-7, V4g, V5d, W8-4, Z8-5
Culturele betrekkingen van Suriname en de Ned.Antillen buiten het koninkrijkZ7-7, A8, V9i, V10i, V11i, Z11-26, V12i, A12
Nationale Unesco Commissie, samenwerking met Suriname en de Ned.AntillenV13h, W13-14, Z13-11, A13, V14h, V15h
Vertegenwoordiging in internationale culturele organisatiesZ1-9
LetterenFestival Poetry International Ned.AntillenA17
Literaire prijs, instelling door NederlandZ8-14, V9j, V10j
Literaire prijzen, memorandumW10-3c, Z10-11, A10
MonumentenzorgFacetplannen monumentenzorgV15f, V16-5n, A16, V17-3n, A17, V22-5s
Kerkorgels in de WestZ1-5a
Monumentenbescherming, wet- en regelgevingA21
Monumentenbescherming op Curaçao, financieringV19-4n
Monumentenzorg,
AlgemeenA1, A2, A3, Z1-5a, W2-3, V34, V4d, V6-II, A6, V7g, A7, V8g, A14
Nederlandse AntillenW4-9, Z4-9, Z5-4, V6-II, V6-V, W6-15, Z6-15, A6,V7g, V8g, A8
SurinameZ1-5b, Z5-4, V6-V, A6
Restauratieprojecten Aruba
AlgemeenW5-6
Fort ZoutmanA5, V6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
KustbatterijZ23-15
Protestantse KerkW13-9, Z13-10, A13, V15f, Z15-12, V16-5q, V17-3n, V18-31, V19-4n
Willem III torenV6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, Z15-11, A15, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Bonaire
Gebouwen aan de SlagbaaiV22-5s, V23-4p
GezaghebbershuisW9-8, Z9-18, A9, V10g, V11g, V12g,V13g, V14f, V15f
Kralendijk, beschermd stadsgezichtV22-5s
Landhuis KarpataV20-5p, V21-4p, V22-5s
PasanggrahanV17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
Protestantse KerkZ14-7, V22-5s, V23-4p
Park WashingtonV20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten Curaçao
Kuiperstraat 26-28V9g, V10g
Landhuis AscencionA4, A5, V6-II, V9g, V10g, V11g
Landhuis SavonetV19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s
MuziekkoepelZ23-16
Pachi de Sola en AscensionW8-11a, Z8-12a
QuarantainegebouwZ17-10, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
RouvillewegW8-11b, Z8-12b,V9g, V10g, V11g, A11, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-5p
Stadhuis Julianaplein/Scharlooweg (alsmede 5 historische panden)V17-3n, V18-31, Z18-11, A18, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Saba
Landhuis The Meadows (Sabaans Museum)V17-3m
Restauratieprojecten St. Eustatius
Claes GutV17-3n
Conserveringsplan monumentenW13-10, W14-5, A19, V20-5p, V2-4p
Fort OranjeZ14-10, V17-3n
Nederlands Hervormde KerkZ11-19, Z18-10, W19-6, Z19-5, A19, V20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten St.Maarten
MethodistenkerkW13-8, Z13-9, W14-4, Z14-7, V17-3n, V18-31, W17-8
Restauratieprojecten Suriname
Behoud stadsgezicht waterkant ParamariboA12, V13f
Expo-gebouw ParamariboW6-10, Z6-10, A6, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g
Fort Nieuw-Amsterdam (Openlucht Museum)A6, W9-19, Z9-17
Fort ZeelandiaA4, A5, V6-II, A6, V7g, V8g, V9g, W9-12, V10g, W10-6, Z10-10, A10, V11g, A11, V12g, V13g, V15f
Hof van JustitieZ6-12, A6, V7g, V8g, V9g, A9, A11
Kathedraal ParamariboZ12-13, Z13-8, A13, V14f, V15f
Ministerie van FinanciënZ11-20, A11, V12g, V13g, V14f, V15f
Nederlands-Hervormde KerkZ14-9, Z15-10, A15
Synagoge Joden SavanneW11-5, Z11-18, W12-5, V12g, V13g
Thalia (zie: Toneel)
Stichting Monumentenzorg Suriname, oprichtingV7g
MuseaMusea in de West, rapporten uitgezonden deskundigeV7e, V8e, V9e, V10e, V11e, V12e
Museum ArubaA5, Z6-17
Museum Curaçao, vernieuwing dakZ19-11
Museum SabaV17-3m
Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam in ParamariboW6-11, Z6-11, W9-19, Z9-17, V13d
Surinaams MuseumV9f
Muziek en dansFolkloristisch Instituut Ned.AntillenW6-15, Z6-17
Instituto di Musika, huisvesting FundashonZ19-12, A19, V20-5m, V21-4m
Muziekdocumentatie Ned.AntillenZ15-14c, A15, V16-5i, V17-3i, V18-3i, V19-4j, V20-51
Muziekschool van het Cultureel Centrum SurinameZ11-17a, Z12-10
NatuurbeheerBrownsberg natuurpark, ontwikkelingsplannenW11-10, Z11-24, A11, V12f, V13f, V14e, V15e
Natuurbeheer SurinameA10, V11j
Natuurbescherming in de Ned.AntillenW12-9
Natuurbeschermingsfilms (zie Film)
Yamanota, natuurpark op ArubaZ23-10, A23, V24j, A24
OnderwijsAgogische opleiding in de Ned.AntillenV22-5g, V23-4f
Antilliaanse Academie, aanstelling rectorW9-4, Z9-6, A9, V10c, V11c, V12c, A12, V13b
Antilliaanse examinatoren, deelname aan m.o.-examens in NederlandW9-5, Z9-7
Antilliaanse moedertalen, bevordering papiamentuA16, V18-e, Z23-8, A23
Antilliaanse moedertalen, regulering van de taalsituatieA16, V18-e, V21-4r, V22-5e, Z22-9, A22, V23-4d
Antilliaans onderwijs, omvormingZ20-8, A20, V21-4d
Akten lager onderwijs in de Ned.AntillenA5, W6-12, V7b
Akten middelbaar onderwijs in de Ned.AntillenW4-10, Z4-10
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Centrum voor Leermiddelen-ontwikkelingZ19-7, A19, V20-5b, V21-4b, A21, V22-5c, A22, V23-4c, V24c, A24
Hoger onderwijs in de Antillen, aanstelling coördinatorW9-4, Z9-6, A9, V10c
Kweekscholen Curaçao en Aruba, aanschaf video-apparatuurZ12-5, W14-6, Z14-13a, A14, V15b
Kweekscholen, uitwisseling leerlingen en jonge onderwijzersV6-VII, A6, V7b, V8b, V9b, V10b
Leerkrachten, uitzending en opleidingZ5-8b
Leerplichtwet Suriname, jubileum en uitvoering van de wetW6-7, Z6-7, A6, V7b, A7, V8b, A8, V9b, V10b
Literatoren, uitzending vanZ5-8c
Medisch onderwijs in SurinameZ5-3a, V6-IV
Onderwijs aan culturele minderheden (Antillianen) in NederlandZ20-7, A20, V21-4e, Z21-10, A21, V22-5f, A22, V23-4e
Onderwijs in de West, onderzoek knelpuntenA3
Onderwijsfilms Ned.AntillenW8-7, Z8-8, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b, V16-5a, V17-3a, V18-3a, V19-4b, V20-5a, V21-4a, V22-5b, V23-4b, V24b
Onderwijsnota Ned.Antillen Ensenanza pa un i turZ21-9, A21, V22-5a, V23-4a, V24a, A24
Pedagogisch-didactisch Bureau
Nederlandse AntillenW5-4, Z5-3c, A5, V6-IV, V7b, V8b, V9b, V10b, W11-13, V11b, Z11-4, A11, V12b, A12, V13b, V14b, V15b, V16-5h, V17-3h, Z19-8, A19, V20-5c, V21-4c, A21, V22-5d
SurinameW8-9, Z8-10, W9-10, Z9-4, A9, V10b, W10-3e, W11-13, V11b, A11, W12-6, V12b, V13b, V14b, V15b
Samenwerking op onderwijsgebiedA2, W3-5, Z3-5, A3, V4m, W4-10, Z4-10, A4, V5g, A5, V6-IV
Scholenbouw, opleiding techniciZ5-8a, A5, V7e
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveau in de Ned.AntillenZ23-7, A23
Sociale Academie Suriname, bouwZ11-7
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Talen, ontwikkeling talen i.v.m. culturele ontplooiingA1
Talenpractica
Nederlandse AntillenA7, V9b, V10b, Z10-4, A10, V11b, V12b, V13b, W13-11, Z13-4, A13, V14b, V15b
SurinameW7-10, Z7-11, A7, V8b, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b
Universiteit van de Ned.Antillen,
Open universiteitA21, A22
Samenwerking met andere instituten van hoger onderwijsW17-4, Z17-4, A17, A19, A20-5d, A20, A21
Subsidieverlening door NederlandA21, A22
Universiteit van Guyana, leerstoel NederlandsW12-10, Z12-4
Volkshogescholen in de WestW6-6, Z6-5, A6, V7d, V8d, V9d, V11d, V12d
Volkshogeschool, centrum NAKSV10d, W12-7, Z12-6, A12, V13d, V14d, V15d
Voortgezet onderwijs in de West, invoering wetV9-NB, V10b
Vrije HBS in Paramaribo, uitbreidingW11-6, Z11-5
Wetenschappelijk onderwijs in de Ned.AntillenA8, V9c, Z16-11
Wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingZ19-9
PersAntilliaanse uitgeverij t.b.v. volkslectuurA21
Grafische communicatie in de Ned.AntillenV17-3p
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9, V11d
Mediabeleid Ned.AntillenV17-3p
Radio en TVAruba, vervanging en uitbreiding studio en apparatuur
TeleArubaV15g, W15-7, Z15-14b, A15, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40, V20-5q
Aruba en Curaçao, voorzieningenen apparatuurW7-8, Z7-10, A7, V8h, A8, V9h, W9-9c, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V14g, V15g, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bonaire, productie videoprogramma'sZ23-13, V24k
Nederland, televisierubriek over de WestZ5-7
Ned.Antillen, kijk- en luisteronderzoekZ17-9, A17, V18-3n, V19-40
Ned.Antillen, locale TV-productiesA19, V20-5q
Samenwerking radio- en televisiegebied, uitwisseling programma'sA1, Z1-7, A2, V3-2, V4b, A4, V5b, A5, V6-IX, V7h, V8h, Z11-21, A11, W12-15, Z12-14, A12, A19, A21
Surinaamse Televisie Stichting, Bouw decorafdelingW11-7, Z11-22, Z15-8, A15
Televisie-apparatuurA8, V9h, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V15g
Zenders en steunzendersW11-11, Z11-23, A11, W15-4, Z15-6, A15
Suriname,
Ondertiteling televisieprogramma'sZ15-7, A15
Televisie inW4-8, Z4-8
Volksontwikkeling via televisieW7-11
Videotape-recordingW8-8, Z8-9
RecreatieAruba,
Kadervorming voor sport en recreatieZ23-17
Openbaar zwembadZ23-18
Project zwembad San NicolasZ11-16
SportfaciliteitenZ23-19
Curaçao, sportaccommodatie BrievengatZ14-6, A14, V15e, V16-5j, V18-3k
Ned.Antillen,
Facetplan sportaccommodatiesW9-9b, Z11-14, A16, V17-3k, V18-3k, V19-4m, V20-50, V21-40, V22-5r
Samenwerking inzake lichamelijke opvoeding en sportZ7-12
Sint Maarten, sportcomplexZ16-8, A16, V18-3k, V19-4m
Suriname,
Project CricketbondZ15-14i, A15
Project Lelydorp SportbondZ15-15g, A15
Project Nationaal Sportcentrum SurinameZ11-15, A11, V12f, V13f, V15e, Z15-14e, A15
Project PaardensportfederatieZ15-14j, A15
Project SOSISA15
Project sportcentrum Blauwgrond SurinameZ14-13c, A14, V15e, A15
Project sportcentrum ParaZ15-14h, A15
Project sportveldencomplex WageningenW11-8, Z11-13
Project zwembaden ParamariboZ12-12, A12, V13f, V14e
Sociaal-educatief werk Aruba,
Bevordering sociaal-cultureel werkA9, V10d
Buurtcentrum BrasilV18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurtcentrum DakotaV15d
Buurtcentrum NoordV13d, V14d, V18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurthuiswerk VijfjarenplanW10-8, Z10-8, A10, V11d, V12d, V13d, V14d, V15d, V16-5m
Expositieruimte voor kostuums en handnijverheidZ15-14d
GezondheidscentrumZ23-21
Halfwayhouse voor AlcoholiciZ23-20
Tehuis voor verwaarloosde jeugdW5-7
Bonaire,
Buurtcentrum RincónZ18-7, A18, V19-4k, V22-5r, V23-40
JeugdcentrumZ5-5b, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-51
Curaçao,
Buurtcentrum BarberW11-12
Buurtcentrum JanwéW10-9, Z11-11, A11, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum MontagneV18-31
Buurtcentrum OtrabandaZ18-8, A18, W19-7, Z19-6
Buurtcentrum Santa MariaW12-12
Jeugdvormingscentrum PannekoekZ12-8, A12, W13-5, Z13-7, A13, V14e, V15e
Studiezalen in buurtcentraZ10-9, A10, V11b, V12b, V13b
Nederlandse Antillen,
Aanstelling coördinerende consulentenA18, V19-4k, V20-5n, V21-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bevordering sociaal-cultureel werkW7-6, Z7-8, A7, V9d, A16, V17-3j, W17-3, Z17-5, A17, V18-3j, VZ18-5
Buurtcentra, financieringV18-3j, A21
Facetplannen inzake sociaal-cultureel werkA17, A18, V19-4k, V20-5n, Z20-4, A20, V21-40
Meerjarenplan Sociaal-Culturele Raad (SOCURNA)Z21-8, A21, V22-3
Onderzoek sociaal-culturele infrastructuurA20, Z21-6, A21, V22-5r
Overzicht sociaal-educatieve projectenV11a, V13a, V18-3j, V22-5t, V23-4q, V241
Rapport Commissie ad hoe inzake financiering sociaal-cultureel werkZ18-4, A18
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveauA20, A21, Z23-7
Sociale wetenschappen, inventarisatie onderzoekenV23-4j
Saba, community centre HellsgateV18-3j, A18, V19-4k, V20-5n
Sint Eustatius, bouw Community CentreW9-7, Z9-16, A9, V10f, W10-7, V11f, A11, V12f, A12, V13d, V14d, Z18-9, A18, V19-3k, V20-5n, V21-40
Sint Maarten, bouw drie buurtcentraW17-7, Z17-6, A17, V18-3j, V19-3k, V20-5n, V21-40, A21
Suriname,
Bevordering sociaal-cultureel werkW9-18, Z9-12, A9, V10d, A10
Buurtcentrum DijkveldZ14-13e, A14, V15d
Buurtcentrum LatourZ11-12, A11, V12d, V13d, V14d, V15d
Buurtcentrum MattaA10, V11d, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum UitvlugtZ15-14f
SticusaBespreking van het Sticusa-beleidA5, V7d, Z8-4, V9k, V10k, W10-3f, Z10-12, A10, V11k, V12j, A12, W13-13, Z13-12, W14-7, Z14-11, Z15-13, A19
Vijfjarenplan 1960-1964A1, Z1-5, A2, V3-1, V4a, V5a
Vijfjarenplan, wenselijkheid nieuwZ5-10
Werkwijze Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a, V6-III
ToneelAmfitheaters op Curaçao, bouw van zesZ23-14
Asiento, verbouwing theaterZ16-7, A16, V17-31
Bevordering volkstoneel: regisseursopleidingZ5-6
Caribiton, theatergezelschap in AmsterdamW3-1b
Cultureel Centrum Suriname, theatercomplexZ14-13d, V15e
Gehoorzaal/aula BonaireZ16-10, A16, Z18-6, A18, V19-4i Z23-12
Nationaal theater Suriname, bouwA3, W3-1a, V4k, V5i, W9-15
Regisseurs, opleiding vanA5
Schouwburgfaciliteiten SurinameZ9-14, A15
Schouwburg op Aruba, uitbreidingZ11-17, A11, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-5k
Schouwburg op Curaçao, bouwA1, A3, W4-11, Z4-11, A4, V5h, V6-VI, A6, V7f, V8f, V9f
Thalia, restauratie toneelzaal in ParamariboA3, V4k, V5i, V6-VI, A6, V7f, W8-10, Z8-11, W9-13, Z15-9, A15
Theatercomplex Cultureel Centrum SurinameZ14-13d, A15
Toneel in Suriname, bevorderingA3, V41
UitzendingenAmbtenaren uit de West, training in NederlandA6, V7d
Artistieke uitzendingen, subsidieZ1-6b, A5, V6-VII, V7h
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Uitwisselingen op cultureel, recreatief en maatschappelijk terreinA20
VoorlichtingBeeldvorming over de West bij het Nederlands onderwijsW12-13
Rondreizende tentoonstellingV8h, V9h, V10h
Televisierubriek over de West in NederlandZ5-7
Verspreiding van kennis over de West in NederlandW7-5, Z7-6, A7
Voorlichting op scholen in het koninkrijkA1, Z1-8, V3-3, V4c, V5c
Voorlichting van ambassades omtrent de AdviesraadA2
WetenschappenAcculturatieproces in Suriname en de Ned.AntillenW4-5, Z4-5, A4, V6-IV, V7c, A7, V8c, V9c, V10c, W10-3d, Z10-5, V11c, V12c, V13c, V14c, V15c, V22-5m
Archeologisch onderzoek,
AlgemeenA2, V3-8, V4h, V5e, V9e, V10e, V11e, V12e, A12, V14c, V15c
Nederlandse AntillenV6-IV, W6-13, Z6-13, A6, V7e, A7, W9-9, Z9-10, A9
Sint EustatiusZ23-9, V24f, A24
SurinameA10, V13c
Archieven,
Beheer oud-archief Ned.AntillenV16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g
Beheer oud-archief Suriname en Ned.AntillenW13-7, Z13-6, A13, V14c, V15c, A15
Bewerking archief Hof van Justitie SurinameZ11-8, V12c, V13c
Huisvesting Centraal Historisch Archief Ned.AntillenZ19-10, V20-5g, V214h, V22-5k
Microverfilming Nederlandse archieven voor de Ned.AntillenA2, V3-9, V4i
Microverfilming Ned.Antilliaanse archievenZ10-7b, A10, V11c, V12c, V16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g, A21, V22-5j, A22, V23-4h, V24d, A24
Microverfilming Surinaamse archievenW10-5, Z10-7a, A10, V11c, V12c, A12
Uitzending archiefdeskundigenA6, V7e, V8e, V9e, A16
Caraïbisch-Indiaanse culturen, vergelijkende studieW7-7, Z7-9
Caraïbisch Instituut in LeidenW12-11
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut BeurzenV3-10, V4j
KoninkrijksbijdragenA2
Nieuwe opzetV16-5d
Onderzoek koraalriffenZ14-4, A14, V15c
Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek In de Ned.AntillenW8-5, Z8-6
In SurinameZ1-6a, Z1-6b
Emancipatie van de vrouw, onderzoekA20
Encyclopedie, uitgave - Nederlandse AntillenZ4-12, V5f, A5, V6-VIII., V7c, V8c, V9c, Z20-9, A20, V21-4i, V22-51, V23-4i, V24e
Encyclopedie, uitgave - SurinameW9-14, Z9-8, A9, V10c, V11c, V12c, V13c, V14c, V14c
Medisch-wetenschappelijk onderzoek Ned.AntillenW7-9
Spelling Nederlandse taal, deelname Suriname en de Nederlandse AntillenZ5-3e, A5, A7, V13c
Stichting van wetenschappelijke instituten in de WestA4
Surinaams burgerlijk wetboek, uitgaveV13c
Surinaamse bevolkingsgroepen, studie en documentatieW10-4, Z10-6, V11c, W11-4, Z11-9, A11, V12c
Taalsituatie in SurinameZ1-11
Taalbureau en Volkslectuur Suriname, oprichting en werkwijzeA2, W2-5, V3-6, V4f, W5-8, Z5-3d, A5, V6-X, V7c, V7d
Verton, drs P.C., studie inzake politieke samenwerking in de Nederlandse AntillenW13-12
West-Indisch Plakkaatboek, uitgaveW9-20a, Z9-11, A9, V10c, V13c, W13-6, Z13-5, A13, V14c, V15c, V16-5c, V17-3d, V18-3d, V19-4e
Wetenschappelijk Instituut SurinameA2, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV
Wetenschappelijke samenwerking Suriname-Ned.AntillenA3

IV. Alfabetisch register op de namen van uitgezonden personen naar Nederland, inventarisnummers 534-539

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaose kunstenaars, monografieën139-12
Debrot, portret van Cola145-8
Kunstonderwijs in Suriname32-7, 66-6, 73-5
Kunstprijs Suriname103-8
Opdrachten wegens jubileum Sticusa89-13
Opdrachten voor Nederlandse Antillen118-11
Sticusa-beleid160-9
Uitleencollectie Sticusa, catalogus142-7
Vries, toelage Surinaams kunstschilder E. de7-9
Begroting Sticusa19561-1, 2-3, 3-3
19571-4, 5-10, 6-4, 7-3, 8-3, 14-3
19589-4, 12-4, 13-3, 28-3
195916-10, 19-3, 20-3, 21-1, 22-7, 25-5, 27-6
196025-6, 27-5, 28-4, 33-5
196130-3, 33-4, 45-3
196238-7a, 41-4, 46-4
196343-3, 44-3, 46-6, 51-4
196452-3, 54-5
196552-4
196656-7
196759-5
196862-4
196963-6
197067-4
197172-3, 84-5
197276-6, 77-6, 86-7, 89-5
197381-5, 87-4, 92-5, 93-5, 96-8
197488-4, 89-7, 100-6, 102-8
197592-6, 93-6, 107-5, 110-5, 115-5
1976103-1, 104-5, 115-7, 116-5, 120-5
1977122-10, 125-3, 126-6
1978119-6, 120-7, 127-5
1979124-7, 131-5, 134-4
1980128-5, 135-7, 139-4
1981132-4, 140-5, 141-5, 144-6
1982137-11, 142-5, 145-7, 146-5, 148-6, 149-6
1983143-7, 146-6, 147-6, 149-7, 151-6, 152-4, 153-5
1984149-8, 151-7, 154-6, 156-5, 159-8, 161-4
1985154-7, 155-6, 156-6, 163-16, 166-7
1986161-7, 173-17
1987165-5, 178-8
1988170-10, 171-4, 178-11
Bestuur SticusaAfvaardiging naar openingen64-6
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter64-5, 75-11, 90-4, 92-4, 93-4, 112-5
Bezoek aan Ned.Antillen127-4, 133-4
Brief voorzitter89-4
Bijdrage aan Liber Amicorum166-11
Hermans, dr H.G., mededelingen aan de pers13-8
Huisvesting Sticusa6-12
Installatie bestuur1-0, 1-2, 1-3
Instelling van een dagelijks bestuur59-4
Ontslagverzoek secretaris166-5
Positie en titel directeur76-4, 77-4, 78-4
Positie Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname1-4, 74-7
Reglement secretaris2-5, 3-4, 89-9
Rumoer rond Sticusa21-1, 74-5, 75-5, 76-12, 77-12, 78-6,
Samenstelling bestuur70-4, 74-4, 111-5, 112-5, 126-4, 135-5, 143-6, 145-6, 159-7
Samenwerking Caribbean Commission8-9, 9-10, 10-10
Vacatures19-4, 19-4, 19-5, 20-5, 22-8, 22-8, 22-9, 41-3, 54-3, 57-4, 58-4, 59-3, 64-4, 78-1, 79-4, 83-4, 84-4, 86-5, 87-3, 90-4, 91-5, 112-5, 118-6, 121-6, 122-6, 123-4, 124-6, 128-4, 129-4, 166-4
Vacature Dagelijks Bestuur86-4
Vacature secretaris166-6
Vertegenwoordiging in bestuur NAKS68-8
BibliothekenAanschaffingen, bibliobussen91-9, 128-7, 147-8, 169-8
Aanschaffingen, materiaal48-6, 61-6
Aanschaffingen, tijdschriften en boeken51-6, 65-10
Algemeen beleid Suriname en Curaçao3-3
Aruba, projecten137-9
Aruba, technische bijstand147-9
Aruba, voorzieningen142-11
Bonaire, planning154-8
Centrale catalogus Ned.Antillen, subsidie135-9, 140-7, 144-10, 163-15
Curaçao, wetenschappelijke bibliotheek29-4, 45-5, 81-9, 82-7 92-8, 93-8, 96-6
Curaçao, kaarten en prenten163-13
Landbouwproefstation, schenking boeken45-6
Leesliftproject uitgeverij Omniboek156-11
St.Eustatius, opening van151-9
St.Maarten, opening van151-9
Suriname, opleidingen104-6
Suriname, boeken Sociaal-Economische Faculteit106-8
Uitzending bibliothecarissen24-5, 119-12, 136-12, 143-11
Cultureel beleidAntilliaanse nota inzake Sticusa65-11, 66-5
Aruba, gevolgen Status Aparte163-5
Beleid van Sticusa58-9, 76-12, 77-12, 82-4, 83-5, 84-11, 85-3, 95-10, 96-, 97-5, 103-11, 105-9
Bespreking met KabNa148-10
Bespreking met minister Bakker71-7
Bespreking met minister De Gaay Fortman99-4
Bespreking met minister Pieternella105-10
Bespreking met minister-president Rozendal124-5
Bespreking met Socurna en culturele centra144-5
Bespreking met Socurna-delegatie137-12
Bespreking met vaste commissie 2e Kamer99-5
Besprekingen in Suriname 197072-6, 73-10
Brief aan minister Lardinois86-6
Brief gevolm.minister Ned.Antillen103-2
Brief gevolm.minister Suriname78-13
Brief Kabinet Surinaamse en Ned.Antilliaanse Zaken82-3, 83-2
Brief minister Ned.Antilliaanse Zaken144-5
Brief minister Surinaamse en Ned-Antilliaanse Zaken104-2
Brief minister van Buitenlandse Zaken79-7
Brief minister-president Suriname36-4
Brief vice-minister-president82-3, 83-2
Debat Eerste Kamer11-6
Foto's voor gevolm.ministers66-7
Hoetink, voorstellen prof. dr H.154-11, 155-4
Hoog, nota van B.J.E.M. de84-11
Jabaay, motie147-7
Lier, nota van prof. R. van84-11, 85-3
Meerjarenplan Suriname1-4
Nederlands Vrouwen Comité18-7
Ombuiging cultureel ontwikkelingsbeleid136-10
Organisatie en taak Sticusa5-9, 6-3, 47-6, 48-7, 49-6, 84-7
Pos, H., beleidsnota Sticusa in de West61-8
Positie en structuur Sticusa48-7, 49-6, 172-1, 175-13
Positie Sticusa na 1989167-5
Relatie met Suriname en de Ned.Antillen75-10, 106-6
Relatie tot de landsregeringen92-12, 93-1, 94-11
Samenwerking met Kabinet gevol.minister Suriname89-10
Socurna, meerjarenplan139-6
Socurna, ontwerp-brief aan135-11
Socurna, subsidie131-7, 131-8
Sticusa beleid80-4
Structuur culturele samenwerking126-5
Taak Sticusa55-7, 56-1, 57-12, 59-10, 62-6, 69-4
Toekomstig beleid Sticusa49-7
Vijfjarenplan20-4, 22-3, 23-3, 25-4
Visie Eerste-kamerlid18-8
Culturele centraAanschaf bedrijfsauto's145-12, 163-9
Aanschaf materialen Aruba145-10
Aanschaf materialen Bonaire120-8
Accountantsverslag CCA122-9, 123-6
Administratie Suriname32-8
Apparaatskosten121-8, 122-7, 123-5
Begroting8-4, 9-6, 10-4, 18-4, 35-7, 95-5, 119-8, 121-12, 125-4, 127-6, 127-7, 131-6, 133-6, 141-6, 143-8, 144-8, 147-5, 149-6
Begroting, tekort18-5
Begroting, delging tekort Curaçao126-9
Bouwkundige voorzieningen, Curaçao en Suriname28-5, 32-6, 33-6, 43-7
Bouwkundige voorzieningen, St.Maarten106-12
Bouwkundige voorzieningen, Suriname92-10, 93-10, 121-9
Brief van CCS-bestuur102-7
Culturele activiteiten buiten Paramaribo9-5, 10-3
Curaçao, gang van zaken61-7
Eigendomsoverdracht CCS-gebouw95-9
Faciliteiten Cultureel Centrum Suriname109-6
Geschenk Cultureel Centrum Curaçao111-7
Kunstwerk voor nieuwbouw CCC120-9
Lustrum CCS82-9
Organisatie culturele centra Ned.Antillen119-14
Organisatie CCC43-6
Overleg culturele organisaties in de West73-7, 92-11, 93-11, 101-1
Personeel17-6
Positie culturele centra Ned.Antillen124-9
Protocol van besprekingen102-6
Raad voor Culturele Aangelegenheden Suriname71-6
Regionale culturele manifestaties74-9
Restauratie cultureel gebouw De Tempel Curaçao129-11
Restauratie gehoorzaal CCS81-7
Saba, doelsubsidie142-8
St.Maarten, doelsubsidie142-8
Subsidieverlening aan Culturele Centra14-4, 16-8, 17-9, 29-3, 42-6, 47-4, 48-3, 52-5, 54-6, 55-4, 56-4, 57-8, 59-6, 64-10, 64-9, 65-7, 66-9, 67-5, 70-6, 72-4, 76-7, 76-8, 77-7, 77-8 78-10, 78-11,78-9, 81-6, 87-5, 87-6, 88-5, 89-8, 92-7, 93-7, 99-6, 102-12, 102-13, 112-6, 113-8, 115-8, 117-5, 117-6, 119-7, 122-11, 123-7, 123-8, 124-8, 129-8
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Nickerie75-8, 108-5
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Wageningen107-9
Subsidie, discussienota90-8
Subsidie, voorschotten op6-14
Subsidie, zusterstichtingen22-6
Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Tribune CCC131-11
Vergadering met culturele centra Ned.Antillen101-1
Verhouding CCS-Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Verzendkosten materialen35-8
Voorzieningen CCA136-13
Voorzieningen CCC127-8, 129-6, 139-7
Voorzieningen St.Maarten97-4
Deskundigen, uitzending vanArbeidsvoorwaarden20-7, 22-4, 31-4, 32-3, 47-3, 132-5, 133-5, 137-5, 138-6
Diverse uitzendingen30-10, 38-2
Kamerman, salaris67-10
Maandelijkse rapportage van deskundigen76-9, 77-9
Model-contract67-9
Schoenbeck, salaris66-8
Uitzendingen naar Aruba94-10
DiversenGenootschap van Vrienden Nederland-Antillen, subsidie176-8
Nederlands-Antilliaanse Voetbal Unie, subsidie129-10
Stichting Intervista, subsidie177-7
Film, produktie en voorzieningenAlgemeen5-6, 6-11, 9-8, 10-5, 11-3, 14-5, 15-5
Aankoop foto-archief Fischer131-14
Aanschaf van apparatuur6-13
Bioscoopjournaal78-12, 82-10
Filmliga, programma's16-6, 24-4, 82-11, 83-8, 87-11
Filmproduktie Almacita di Desolato159-12, 162-9, 163-7
Filmproduktie Ava en Gabriel171-6, 175-9, 177-5
Filmproduktie De Antilliaanse mens en zijn creatief bezig zijn173-15
Filmproduktie Debbie149-9
Filmproduktie Desiree143-12, 156-10, 159-10
Filmproduktie Dit is Robin Crusoe niet171-8
Filmproduktie Dubbelspel152-8
Filmproduktie Duel in de diepte123-9
Filmproduktie Eilandfilms178-15
Filmproduktie F. de Rooij142-10
Filmproduktie Feduco/Cozac166-14
Filmproduktie Felix de Rooy136-4
Filmproduktie Het ontstaan van het Papiamentu151-1, 152-6, 153-8, 162-10
Filmproduktie Matriarchaat zonder macht162-11, 165-6
Filmproduktie Mijn zuster de negerin122-16, 129-7
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Filmproduktie Ned.Antillen en Aruba164-7
Filmproduktie Odyssee d'Amour167-9
Filmproduktie Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Filmproduktie Operation Makonaima86-11, 97-2
Filmproduktie over Edgar Palm147-10
Filmproduktie over Ned.Antillen en Aruba86-10, 159-11, 164-7
Filmproduktie Regenboogvrouwen167-11, 169-9
Filmproduktie René van Nie/Walburg Films136-5
Filmproduktie San Nicolas168-13, 173-12
Filmproduktie Scorpio Films109-9
Filmproduktie Stichting Hanascine177-11
Filmproduktie The aftertaste of sherry171-9
Filmproduktie Vrouwenbrieven147-11, 148-8
Filmproduktie Wan Pipel113-6
Filmproduktie Zoals zij die dromen177-10, 178-14
Filmprodukties, diverse119-10
Ikon-filmproject Bonaire130-9
Onderwaterfïlmproject176-6
Onderwijsfilms168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijsfilms Ned.Antillen en Aruba167-8
Polygoon, brief83-2, 84-10, 85-5
Polygoon, film Ned.Antillen52-10
Polygoon, nieuws73-4
Prijsvraag filmscenario79-8
Stichting Jeugdfilm63-8
Thomas, E., contract10-7
Vervanging convertor135-10
Videoproduktie Hubertud Arubanu175-10
Videoproduktie Moveshon foi Kurason143-12
Videoproduktie Nos Grandinan177-6
Video Trainings Instituut Suriname95-8
Vries, verslag regisseur D. de75-6, 76-10, 77-10
Vriesman, D., rapport filmactiviteiten in de West62-7
Zichem, G., film over Suriname106-11
FondsenwervingSubsidie van particulieren14-6, 15-3, 16-4
Subsidievoorwaarden8-7
Vries, prof dr E. de, rapport subsidiëring van Sticusa door particulieren14-7, 15-4, 16-3
Gemengde CommissieOverleg met177-12
Rapport131-18, 132-9
JaarrekeningBespreking concept-jaarrekening12-3, 18-3, 26-4, 31-6, 39-4, 45-2, 50-3, 53-3, 57-5, 60-3, 63-4, 65-, 78-8, 84-6, 91-6, 98-3, 106-5, 115-6, 120-6, 126-7, 144-7, 153-6, 161-5, 166-8, 173-18, 178-9, 179-5
JaarverslagBespreking concept-jaarverslag8-5, 16-9, 26-3, 27-4, 30-5, 39-3, 51-5, 53-4, 60-4, 65-4, 70-5, 71-4, 75-4, 78-7, 91-7, 98-4, 106-4, 114-6, 119-13, 139-5, 144-7, 148-7, 154-5, 161-6, 166-9, 173-1, 178-10
Jubilea SticusaAlgemeen86-8, 87-8, 88-8, 89-12, 89-13, 169-7, 173-16, 174-7
Engels, feestbundel dr C.118-12, 119-9
Kroniek 20 jaar Sticusa73-9, 74-6
Literaire wetenschappenBibliografie Ned.Antillen140-8, 145-13, 148-9, 153-7, 156-7
Boekenweek Curaçao141-7
Debrot, expositie Cola162-7
Debrot, interview Cola121-7
Debrot, portret Cola145-8
Debrot, publicatie verzameld werk Cola151-8
Debrot, symposium Cola163-12
Fonds voor de Letteren105-6, 116-7
Hartog, register boeken dr J.131-13
Hulporganisatie Nederlandstalige gebieden, subsidie111-9, 112-7, 113-10
Kinderboekenweek CCC131-15
King, publicatie handschriften Johannes106-9
Lezingen Nederlandse schrijvers73-3
Literaire prijs 1973102-11
Literaire prijzen Ned.Antillen122-12
Literaire prijzen Sticusa111-6
Literaire prijzen Suriname119-15
Literatuur Caraïbisch gebied92-9, 93-9
Lo-A-Njoe, dichtbundel Clyde145-9
Manifestatie Nieuwe Kerk Amsterdam149-10
Manifestatie Poëzie Hardop108-6
Pal, manuscript J. de122-13
Project Bijscholing Schrijvende Pers133-8
Publicatie Antilliaans verhaal175-5
Publicatie Ata Palabra139-9
Publicatie boek over Suriname103-7, 107-6
Publicatie Nulde hoofdstuk Antilliaanse literatuur164-6
Publicatie Papiamentu woordenboek132-7
Publicatie Stroomzigt163-11
Publicatie van encyclopedieën over de West53-9, 56-8, 102-14, 143-9
Schrijvers Prentenboek117-8
Schrijverscongres Ned.Antillen134-8
Schrijversportret Sonia Garmers168-5
Steun aan schrijvers88-7, 89-11
Stichting Schrijvers in Beeld173-8
Televisieprogramma Nederlandse literatuur45-9
Tijdschrift De Stoep, subsidie102-10
Van Eeden Fonds106-13
Musea en monumentenCuraçaosch Museum, aankopen139-11, 139-14
Curaçaosch Museum, vitrines162-8
Curaçaosch Museum, uitzending deskundige6-6, 7-4
Expositie iconen Curaçao139-13
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Monumenten Sint Eustatius107-7
Ozinga, studiereis prof dr M.D.40-4
Ozinga, uitgave boek prof dr M.D.13-14
Restauratie Curaçaosch museumbezit128-10
Restauratie gebouwen Park Washington140-14
Restauratie ruïne Stichting Jodensavanne107-10
St. Eustatius Historical Foundation156-9, 160-7, 162-6
Surinaams Museum, extra subsidie107-8
Surinaams Openluchtmuseum67-6
Televisieproject Museumland177-4
Temminck Groll, studiereis ir C.40-4
Muziek en dansAntilliaanse muziekbundel, publicatie138-8
Aruba, dans- en balletschool126-15
Aruba, lichtorgel Cas di Cultura164-5
Arubaanse Muziekschool17-8
Arubaanse Muziekschool, subsidie140-15
Balletproject163-8
Bonaire, uitzending muziekdocent136-8
Centro pro Arte, aanschaf instrumenten131-10
Centro pro Arte, aanschaf geluidsinstallatie131-12
Contract docent Bonaire156-13
Corsow, dansgroep67-13
Croes, langspeelplaat E. la159-9
Curaçao, muziekacademie126-11
Curaçaose Muziekschool68-4, 73-8
Curaçaose Muziekschool, aanschaf instrumenten137-6, 145-11
Daniskas, rapport muziekonderwijs in de West79-11
Dansproject Gabri Christa165-8
Fundashon Instituto di Musika131-16
Fundashon Instituto di Musika, aanschaf instrumenten144-15
Kerkorgels, reparatie en onderhoud15-8, 33-7, 35-9, 38-3, 140-13
Ko-Afingita, subsidie Stichting146-9
Muziekdocenten op de Antillen, salaris69-7
Muziekdocumentatie Nederlandse Antillen130-11
Perrenal, langspeelplaat Julio178-12
Saba, muziekonderwijs128-8
Schoolconcerten43-8
St.Eustatius, uitzending muziekdocent144-13
Suriname, uitzending fagottist7-6
Suriname, uitzending muziekdocente T. Crone28-6
Suriname, Volksmuziekschool49-5, 56-5, 65-6, 81-1, 88-6, 94-5, 103-5
Suriname, Volksmuziekschool rapport82-6
Toernee Antilliaanse groepen138-9
Toernee Arno Huibers177-9
Toernee Cola i su grupo di Tambu136-6
Toernee Cora van Drimmelen51-8
Toernee groep NAKS69-8
Toernee Grup Folkloriko Kreativo152-5
Toernee Grup Issoco166-12
Toernee Grupo Folkoriko en Polygots105-7
Toernee Grupo Issoco160-8
Toernee J.Leerdam, The meeting177-8
Toernee Les Scheppies178-13
Toernee Libi Span103-6
Toernee Littekens/Nasmaak174-5
Toernee Maranatha Koor91-10, 94-9
Toernee Mendelsohn Trio174-4
Toernee Nel Oosterhout52-7
Toernee Orangemelted167-10, 168-8
Toernee Un anochi largu140-11
Toernee Willem Breuker Collectief146-7, 161-10, 174-x
Toernees, diverse165-9, 167-6, 173-10, 176-7
Vesseur, W., rapport restauratie schouwburgen53-8
NatuurbeheerDierentuin Bonaire, subsidie46-11
Natuurreservaat op Bonaire, subsidie96-7
Stinapa, subsidie126-10, 133-7, 146-8, 161-8
Stinasu en Kensuna, subsidie99-7
Omroep, radio en tvAanschaf beeldnormvertaler140-12, 141-8, 142-6
Aanschaf materialen Curaçaosche Omroep11-5
Aruba, programmalevering aan ATM173-13
Aruba, samenwerking NOS-ATM151-12, 169-12
Aruba, technische bijstand aan ATM170-6
Aruba, televisie-overleg136-9
Aruba, trainingscursus Tele-Aruba134-6
Begroting, televisie87-12
Begroting, televisie 1962-196345-4
Begroting, Wereldomroep81-4, 89-6
Besprekingen over TV-uitwisseling103-2
Co-produktie Asina Tabata III160-6
Co-produktie Boka Sarantonio157-6
Co-produktie Dera Gai175-8
Co-produktie Geschiedenis Ned.Antillen164-8
Co-produktie kinderseries televisie137-8
Co-produkties televisie141-9
Commissie Radio en Televisie44-6
Commissie Radio en Televisie, verslag45-7
Curaçao, NOS correspondent in91-8
Curaçaosche Omroep, financiële moeilijkheden46-10, 47-5
Geluidstechnicus Suriname, uitzending46-9
Kijk- en luisteronderzoek Ned.Antillen169-10, 170-4, 176-x
Kijk- en luisteronderzoek Suriname108-7
Panoramiek-programma's van de NOS97-2
Radio Nederland Training Centre126-13
Radio Nederland Wereldomroep, brief directeur78-14
Radio Nederland Wereldomroep, subsidie121-10
Radio, omroep in de West19-6
Radio, programma's RVU174-6, 175-4
Radio, programma TROS134-11
Radio, voorlichtingsprogramma's143-12
Samenwerking Antilliaanse televisie en Wereldomroep150-7
Samenwerkingsproject Boy152-7
Televisie, overleg136-9, 175-11
Televisie, programma Nederlandse literatuur45-9
Televisie, programma Teletrip136-7
Televisie, project Archeologie156-12
Televisie, transcripties13-7, 34-5
Televisiejournaal, opname Vlaamse onderwerpen58-7
Televisieprogrammering32-4, 42-7, 82-5
Televisieproject Ikon-Zichem113-7
Televisieproject Museumland177-4
Televisieproject Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Trainingscursus Radio Ned.Antillen134-7
Verzending programma's59-9, 67-11
OnderwijsArubaanse leraren39-7
Bursalen4-5, 5-5, 13-11
Bursalen, reglement45-8
Cursus administratie17-4, 18-10
Foreign Student Service30-7, 41-5, 49-3, 51-7, 52-6, 54-7, 56-6, 58-6, 64-8, 72-5, 75-7, 79-5, 81-8, 83-7, 87-7
Hoger onderwijs in de West2-apr
Hogeschool Ned.Antillen127-9
Lustrum Universiteit Suriname94-6
Materiaal voor basisonderwijs141-10
Onderwijs-expositie Ned.Antillen129-9
Onderwijs-project Suriname Comité105-8
Onderwijsfilms167-8, 168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijstentoonstelling168-11
Opleiding leraren in Suriname88-10
Project educatieve vorming via dagbladpers133-9
Samenwerking Universiteit Groningen met de Ned.Antillen167-7
Student working papers138-11
Studiereis Arubaanse MTS-ers128-11
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Volkshogeschool Suriname, subsidie100-7
Oprichting en liquidatie SticusaOprichting1-2, 1-3
Bestemming batig saldo oude Sticusa15-7
Liquidatie166-15, 179-7
Liquidatie, brief KabNa178-6, 178-7
Liquidatie, overleg werkgroepen178-6
Statuten en wijzigingen26-6, 55-3, 67-7, 110-6, 157-4, 158-1, 164-4, 165-4
Personeel SticusaAlgemeen11-9, 13-5, 20-8, 24-6, 27-3, 30-8, 33-8, 37-4, 40-3
Arbeidsvoorwaarden20-6, 22-, 57-6, 61-5
Functiewaardering46-5
Onderzoek Formatiecommissie90-6, 96-2
Ontslag mevr. Borel76-3, 77-3
Overname personeel27-9
Pensioenen18-6, 25-7, 28-7, 30-9, 57-7
Personeelsreductie163-4
Positie hr. Gordijn69-6, 70-7
Salarissen3-mrt
Uitbreiding formatie37-3
Sociaal-cultureel werkBeroependeskundige Suriname, uitzending12-7
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg130-10, 131-9
Gemeenschapscentrum Hindoestaanse immigratie88-9
Kapasi-Temere, subsidie Stichting109-7
Osticeba, subsidie Fundashon137-10
Renselaar, H.C. van, uitzending cultuur-socioloog13-9
Sociaal-cultureel werker Curaçao134-5
Sociaal-cultureel werk in Puerto Rico6-8
Sociaal-cultureel werk Ned.Antillen, onderzoek130-8, 144-16
Sociaal-cultureel werk Suriname11-11, 12-8, 13-4
Socio-demografische studiën, serie118-8
Sociologisch onderzoek Suriname6-10, 7-5
Stagecentraplan Sociale Academie106-14
Stichting Gemeenschapswerk NAKS Suriname, subsidie69-8, 74-8, 79-6, 106-7, 108-4
Surinaamse Y.W.C.A.8-8, 9-9, 10-12, 50-4
Trainer jeugdleiders, uitzending58-8
Vormingsmedewerker Bonaire, uitzending119-11
Werkgroep cultureel en sociaal onderzoek129-5
TentoonstellingenExpositie Cola Debrot162-7
Jaarbeurs Suriname43-4
Koningin, 10 Jaar11-10
Onderwijstentoonstelling168-11
Project Negrofilia168-10
Stichting Jaarbeurs Suriname104-2
Symposion op Curaçao9-7, 10-11, 11-7, 31-7
ToneelAerts, C., bezoek impressario aan Ned.Antillen140-10
Antillen Theater Project130-5
Brief Caribiton57-11
Brulin, brief CCC inzake Tone83-6, 84-9
Caraïbisch toneel in Nederland37-6
Cosmic Illusion Productions169-6, 170-8
Lekentoneel Ned.Antillen24-7
Musical van Bonaire171-11
Openluchttheater46-8
Opleiding jongeren32-5
Passiespel Da Pinawiki94-8
Regisseur, uitzending16-7, 33-9
Regisseur, uitzending H. Zoutendijk73-6
Regisseur, uitzending Ned.Antillen52-8
Schouwburg Curaçao34-4, 35-4
Stichting Schouwburg Aruba168-9
Suriname, toneel6-9, 13-10
Thalia-gebouw Suriname39-6
Theaterproductie Hoofden van de Oayapok171-10
Toernee Gaga171-7, 173-11
Toernee Grupo Teatral Aruba132-6
Toernee R.Collins en H.Tjon161-12
Toernee Surinaamse groep59-8
Toneelfestival Aruba144-14
Trupialen, clubgebouw30-6
Volkstoneel Suriname34-7, 35-6, 43-5, 44-4
UitgeverijenUitgeverij, Antilliaanse, subsidie139-15
Uitgeverij, Antilliaanse Kolibri, subsidie151-12a, 163-10, 168-7, 170-9
Uitgeverij Flamboyant, subsidie125-5
Uitgeverij Pressag, subsidie109-8
VoorlichtingActiviteiten in Nederland27-8, 62-5
Antilliaanse reeks118-10, 126-12
Bekendheid Sticusa24-8, 25-8, 26-7
Cultureel Mozaïek102-9, 114-7
Documentaires over de West8-6
Educatief kwartetspel Suriname en de Ned-Antillen104-7
Film over Ned.Antillen86-10
Film over Ned.Antillen en Aruba159-11, 164-7
Indiaanse culturen in Suriname95-4
Kweekscholen-project53-6
Leraren M.O.6-7, 7-7
Op scholen30-4, 31-3, 42-, 53-5, 81-12
Publicatie Aruba, scenes and behind the scenes173-7
Publicatie Cultureel Mozaïek94-7
Radiolezingen34-3, 35-3, 36-3, 40-6
Radiovoorlichtingsprogramma's143-12
Schooltentoonstelling82-8, 83-10
Stichting Grafische Communicatie, subsidie127-9, 130-6, 137-7, 144-11
Stichting Interkommunikatie, subsidie166-13
Sticusa Journaal11-4, 16-5, 24-3, 76-11, 77-11, 78-5, 109-10
Surinamers en Antillianen in Nederland65-9
Televisiedocumentaire91-11
Tijdschrift Christoffel, subsidie12-5
Vereniging Antilliaanse Dagbladpers, subsidie121-11
Verspreiding lectuur6-8, 9-11, 10-6, 10-9, 79-9
Wereld-Bibliotheek, publicaties13-6
West-Indische Gids, subsidie (Nieuwe)111-8, 118-9, 122-15, 136-11, 145-13a
WerkbezoekenVerslagen van bestuursleden en medewerkers4-3, 4-4, 5-3, 5-4, 6-5, 9-3, 10-13, 11-8, 12-9, 13-13, 15-6, 16-11, 17-3, 25-3, 33-3, 40-5, 41-7, 42-, 46-7, 50-5, 63-7, 90-7, 90-7, 118-7, 119-5, 128-12, 129-13, 140-6, 145-1, 146-10, 146-10, 150-8, 154-10, 154-11, 155-, 155-4, 166-10, 170-11, 175-12
Wetenschappelijk onderzoekAttema, Y., publicatie over St.Eustatius117-7
Afrikanismen in Suriname, symposium81-11, 83-9
Archeologie, brief P.Glazema53-7
Archeologie, uitzending deskundigen138-10, 138-10, 143-10
Archeologie en ethnologie Suriname68-5
Archeologisch onderzoek Ned.Antillen150-5
Archeologisch onderzoek St.Eustatius154-9, 155-3
Archeologische kartering Saba168-4
Bolivar, publicatie over175-6
Bouwkunst in Suriname57-10
Brion, bronnenpublicatie Luis157-5, 175-7
Bijbelvertaling Papiamentu161-9
Caraïbische Geologische conferentie117-9
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut18-9
Caribbean Historians, conferentie Association128-9
Colloquium Antilliaanse onafhankelijkheid125-6
Corsten, publicatie F.E.84-8, 85-4
Creoolse negercultuur19-7
Cultureel-antropologisch onderzoek St.Maarten126-14
Cultuur-sociologisch onderzoek Suriname79-10
Dekker, J.H.H., publicatie manuscript139-10
Geologische gids Ned.Antillen138-12
Geschiedenis Curaçao5-6
Geschiedenis Suriname5-7
Geschiedenis van Suriname, herdruk56-9
Gezinssociologie in de Ned.Antillen95-6
Historische cartografie Suriname87-10
Jesserun, F., proefschrift37-5
Mitrasing, dr F.46-12
Natuurwetenschappelijke Studiekring68-3, 115-9, 116-6, 130-7, 151-10, 156-8, 162-5, 168-6, 173-6, 178-16
Netherlands Journal of Medicine128-6
Publicatie Bon Dia169-4
Publicatie Coral reef fishes of the Neth.Antilles134-10
Publicatie Geschiedenis Ned.Antillen150-6
Publicatie Nulde hoofdstuk geschiedenis Nederlandse Antillen169-4
Publicatie Ongeschreven geschiedenis169-5, 170-7
Publicatie Oorspronkelijke bewoners Ned.Antillen139-8
Publicatie Precious Stones140-9
Publicatie Rechtsgeschiedenis Ned.Antillen134-9
Publicatie Vogels Ned.Antillen144-12
Publicatie Volkenrechtelijke aspecten van de Antilliaanse onafhankelijkheid135-8
Publicatie wetsteksten Ned.Antillen122-14
Reinsma, dr R., publicatie41-6
Rens, dr L.L.E., studie52-9
Rijgersma, H. van, publicatie manuscripten171-5
Sabaanse bouwkunst165-7
Samenwerking universiteiten Groningen-Ned.Antillen168-15
Stichting Taalonderzoek Suriname12-6, 49-4
Stichting Volkslectuur Suriname3-3, 13-12, 17-5, 27-5, 33-1, 34-6, 35-5, 48-4
Stichting Wosuna10-8
Sypkens Smit, M.P., publicatie142-9
Taalbureau Suriname42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Volkenkundig medewerker, uitzending106-10
Volkslectuur, bureau Taalonderzoek en42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Voorhoeve, correspondentie met prof86-9, 87-9
Waaldijk, proefschrift27-7
Wetenschappelijk Instituut Suriname42-4, 43-9, 44-5
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
483Aardema, J.Sbibliothecaresse1972-1974
Alcmaer, M. vanNAtoneeldeskundige1969
Allard-de Kom, J.J.Sliterator1970
Antkowiak, P.NAmuziekdocent1975-1978
B
Bayens, H.NAbeeldend kunstenaar1961
484Bedacht, R.NAmuziekdocent1980-1987
Beekman, H.L.P.A.NAmuziekdocent1970-1972
Blommenstein, F. vanSpianodeskundige1970-1971
485Boer, L. deS, NAmuziekdocent1960-1964
Bonte, J.B.Smuziekdocent1965-1967
Bontje, P.NAmuziekdocent1974-1977
486Bouman, J.J.W.J.NAmuziekdocent1979-1981
Brink, W.S, NAmuziekdocent1975-1980
Broedelet, J.NAtoneelregisseur1960-1961
487Brulin, T. en P. KamermanNAtoneelregisseurs1969-1972 1976 en 1983-1984
Buurman, K.zie: Uschi, B.
C
488Caprino, E.P.Stoneelregisseur1970-1971
Coomans, H.E.NAbibliothecaris1959
Crone, T.e.a.S, NApianiste1960-1968
D
489Dahlberg, Y.zie: Sprangers, Ch.
Dam, J.A.NAmuziekdocent1981-1985
Daniskas, J.S, NAmuziekpedagoog1970-1971
490Derks, E.Smuziekdocent1961,1974
Dirkse, J.P.S, NAfilmvorming1970-1971
Duijn, S.Y.O. denNAdanspedagoge1974-1977
Dul, H.Smuziekdocent1962-1964
491Dijkman, J.G.Svormingswerker1969-1972
Dijkstra, C.NAbibliothecaresse1981-1985
E
Eavis, D.R.NAballetpedagoog1973-1974
Eavis-Arons, J.H.Sballetpedagoge1969-1970
492Eelvelt, P.NAtoneelregisseur1962-1963
Elings, H.W.NAmuziekdocent1978-1981
Ensberg, L. C.zie: Streef, C.A.
Every, B.Sregisseur1973-1977
F
Feldbrugge, B.H.NAmusicus1966-1971
493Flentrop, firmaS, NAorgelreparateurs1959-1972
494Flink, C.NAtoneeldeskundige1967-1968
Frankhuijzen, P.NAmuziekdocent1981-1984
Frese, H.H.Svormingswerker1971
G
495Gelderen, J.F.A. vanSvormingswerker1972-1975
Gerritsen, W.Sbibliothecaresse1971-1972
496Goud, A.NAballetlerares1959
Grimmelt, W.Sbibliothecaresse1965
497Groenendaal, M.H.Sdocente beeldende kunst1967
Groot, T. deNAballetlerares1959
Guensberg, M.Sbibliothecaresse1972
H
Haakman, H.Smuziekpedagoog1956
Hamel, M.NAtoneelregisseur1965-1966 1974-1975
Hasselaar, M. en Stenzen, A.NAmuziekpedagogen1958-1959
Hatterman, N.Sschilderes1956
498Hermans, J.NAmuziekdocent1980-1988
Hewitt-Huisman, M.Sballetpedagoge1958-1960
Heyer, L.M. denNAmuziekdocent1981-1985
499Hoek, W. vanNAtelevisiedeskundige1984
Holland, P.NAtoneelregisseur1964
Hooykaas, A.NAtoneelregisseur/adviseur1956
Huisman, M.Sballetlerares1956
I
Ianszen, A. en
Ianszen-Waller, S.Sdocenten vrije expressie1966-1968
J
Jong, M. deNAmuziekdocent1972-1978
500Jorissen, P.G.NAballetlerares1963-1965
K
Kamerman, P.NAtoneelregisseur1958-1960
Kessels, U.J.M.Sbibliothecaresse1956
Koolen-Stel, A.W.zie: Stel, A.W.
Koster-Linssen, F.NAbibliothecarese1983
Kreijen, W.M.G.H.NAmuziekdocent1979-1985
L
501Lafour, F.D.Stoneelregisseur1970-1973
Landheer, I.J.NAmuziekdocent1972-1978
Landheer-Snellen, A.NAmuziekdocente1972-1978
502Leeden, ir R. van der en Vlaam, P.S, NAtelevisiedeskundigen1970
Leeuwendaal, I.Sdocenten vrije expressie1966-1967
Leur, W. deSorgelreparateur1958
Lips, H.L.NAbibliothecaresse1981-1985
M
McElwin Daniel, L.NAmuziekdocent1979
503Meulen, S. van derNAmuziekdocent1972-1974
N
Nicasie, H.Smuziekdocent1960-1964, 1972
504Nicholls, A.H.NAtoneeladviseur, regisseur1972-1978
O
505Overberg-Diemerkool, M.NAmuzieklerares1968
P
Pasaribu, A.Smuziekdocent1968-1975
506Pilot, R.J.NAmuziekdocent1980-1983
R
Radier, T.NAballetlerares1961
Rooij, R. vanNAtelevisiedeskundige1983
Royen, B.R.M. vanS, NAtelevisiedeskundige1970
507Rijpkema-Huig, I.Sballetpedagoge1969
S
Schermer, P.NAmuziekleraar1963-1966
Schermij, M.J.P.NAvormingsleider1977-1978
508Schönbeck, R.NAtoneeldeskundige1967-1968
509Seyler, A.NAmusicus1961-1972
Smits, B.NAdirecteur muziekschool1962-1971
Spoor, R.NAmediadeskundige1978-1980
Sprangers, Ch. en Dahlberg, Y.Sballetlerares1970-1975
Steegenga, R.Sbibliothecaresse1972-1975
Steenstra, H.NAmuziekdocent1981-1983
510Stel, A.W.S, NAbibliothecaresse1975-1985
Stenzen, A.zie: Hasselaar, M.
511Stip, K.Stoneelschrijver1964
Streef, C.A. en Ensberg, L.C.Sbibliothecaresse1972-1973
Sweers, A.Stoneelregisseur1956-1962
T
512Tas, J.M. van dersbibliothecaresse1959-1961
Tesseling, T. vansballetlerares1956
Thomas, E.S, NAregisseur1954-1958
Tjon, H.Stoneelregisseur1970-1971
513Tresfon, C.NAmuzieklerares1963-1988
514Trigt, T. van derSlerares bewegingsexpressie1968-1969
Troost, J.M.NAdocente beeldende kunst1966
U
Uittenhout, S.M.T.Smedewerkster museum voor volkenkunde1975
Uschi, B. en Buurman, K.S, NAradiojournalisten1970
V
Vegt, A. van derSmuziekdocente1963-1966
Velzen, drs A.C. vanNAtelevisiedeskundige1984
Vervuurt, L.Smuziekdocent1960
Verwey, T.Stoneelregisseur1959-1964
Vlaam, P.zie: Leeden, R. van der
515Vreeburg, A.M.NAvormingswerker1965-1968
Vries, A.W. deNAmuziekdocente1978-1981
516Vries, D. deNAtoneelregisseur1969-1971 en 1976
Vries, E. deS, NAadviseur televisie1960
Vries, L.J. deSbibliothecaresse1968-1978 en 1990
Vries, T.F. de en Linders, A.Sbibliothecaressen1969-1971
W
517Wengen, dr G.D. vanSmuseumdeskundige1971
Witteman-Linders, A.Sbibliothecaresse1972
zie: Vries, T.F. de
Witteveen, L.NAtoneeltraining1983-1985
Z
Zomerdijk, H.J.Sorgelpedagoog1966-1971
518Zoutendijk, H.Stoneelregisseur1963-1979
Zwart, J.NAorgelrestaurateur1989
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
521Afro-American Culture EnsembleS, NAtoernee1970
Allard-de Kom, J.Svoordrachtskunstenares1973
Amsterdams Kern EnsembleNAtoernee1978
Antillen Theater ProjectNAtoernee1979
Ardito QuintetS, NAtoernee1970
B
Beetstra, M.zie: Kooiman, W.
Berghout, P.NAharpiste1982
Booi, L.NAzangeres1975
Breuker KollectiefNAtoernee1983
C
Coco, J.NAgitarist1961,197
Comedie 1960S, NAtoneelgroep1960
Croiset, J.S, NAacteur1963
D
522Daal, A.NAvoorzitter jury1978
Derks, E. en Ketwaru, E.Sconcerttoernee1973
Diekman, M.NAactrice1958-1959, 1969,1974
Drimmelen, C. vanSfluitiste1963
E
Ekker-van der Pas, Th.S, NAsopraan1975
Euwe, prof.M.S, NAschaakmeester1973
F
Feldbrugge, B.H.S, NAmusicus1968
Ferguson, M.S, NAtoernee1975
Flentrop firmaNAorgelreparateurs1982
Frid, G.zie: Spoorenberg, E.
G
523Gaaikema, S.S, NAcabaretier1968, 1975-1976
Gasteren, J.S, NAactrice1960
Geest, J. vanSkunsthistoricus1969
Geraerds, R.S, NAvoordrachtskunstenaar1964-1966, 1974
Grassère, G.NAvolksschilderkunst1977
H
524Hajary, M.Spianiste1972-1975
Hatterman, N.Sschilderes1956
Head, Heart and HandsNAtoernee muziekgroep1978-1979
Helstone, J.Sviolist1972
Henkes, D.NArestaurateur1977-1978
Hermans, W.F.S, NAauteur1968
525Hudson, N.NAzie: Sligte, S.
Hülsmann, K. en Radek, R.NAviolist/pianist1976
I
Indiase musici en dansersStoernee1973
J
Jansen, F.NAcabaretier1973-1974
Jansen, S.C.NAcantororganist1966
Jong, J. deNAcabaretière1985
Juda, J.NAvioliste1956,1964
K
526Kamadjojo, I.Skunstenaar1961-1963
Kassies, J.NAtoneeldocent1976
Kessels, U.J.M.NAbibliothecaresse (adviezen)1974
Ketwaru, E.zie: Derks, E.
Kieviet, dr F.K.NAvideo-apparatuur onderwijs1973
Kleine Toernee TheaterNAtoernee1970
Koning, A.J. deSmolendeskundige1969
Kooiman, W. en Beetstra, M.NAtoernee1968
Krebbers, H. en Olof, Th.S, NAviolisten1960
Kuhn, M.NAfluitiste1983
Kunst, J.S, NAlezing1956
L
527Lo-A Njoe, G.Skunstschilder1960
Lubberhuizen, G.NAhaalbaarheidsonderzoek naar Antilliaanse uitgeverij1980-1981
M
Maar, W. deSfotograaf1970
MarionettentheaterS, NAtoernee1965-1966
Martina, F.NAtoernee1978
Mendelssohn TrioNAtoernee1976
Moer, A. van derNAactrice1964,197
Moerdijk, C.S, NAactrice1963
Mol, A.S, NAacteur1972
Mulisch, H.S, NAauteur1970
Mungra, M.Sdicussieleider1972
N
528Nauta, P.NAbibliotheekcongres1975
Nederlands ConcertgebouworkestNAtoernee1970-1971
Nederlands Kamer OrkestS, NAtoernee1973-1974
Nederlands Koper QuintetNAtoernee1982
Nederlands PianokwartetNAtoernee1978-1982
529Nooteboom, C.S, NAauteur1970
Noordpool, SNAgitarist1984
O
Olof, Th.zie: Krebbers, H.
Oorschot, M. vanS, NAsopraan1972
Oosthout, N.S, NAvoordrachtkunst1963-1964
Osieck-Ybes, M.Spianiste1964
P
Palm, N. de en Rooy, F. deNApremiere film Desiree1984
Parra, P. de laScineast1970
Prins, L.S, NAschaakmeester1959-1961
R
530Radek, R.zie: Hülsmann
Renes, W.M.NAbibliothecaris1978
Reijn, R. vanS, NApantomimespeler1964-1965
Romondt, A. van e.a.NAbibliothecarissen1981
Roo, J. deNAjournalist1981
Roovere, J. deNAgrimeur1978
Rooy, F. dezie: Palm, N. de
Rooymans, A.NAtoernee gitarist1983
Rijnmond Saxofoon KwartetNAtoernee1979
S
Setten, A. vanzie: Visser, D.
Sligte, S. en Hudson, N.NAgrafische ontwerper televisie1979
Sonora ParamareraStoernee orkest1973
Spall, W. vanSoperadeskundige1975
Spoorenberg, E. en Frid, G.S, NArecitals1969-1970
531Stanton, M.NAtoernee pianiste1978
Stenz, W.S, NAmusicus1962
Sterman, O.S, NAvoordrachtkunst1960, 1971 1979
Surinaams Artiesten KollektiefStoernee1975
T
Tailleur, M.S, NAcabaretier1970
Tas, J. en Wilson, C.NAbibliotheekdeskundige1981
Tiedrie, toneelgroepNAtoernee1981
Tingel TangelS, NAcabaretgroep1963-1964
Toneelgroep 1960NAtoernee1960
Trio CaribeS, NAtoernee1970
Trio EuropéenNAtoernee1981
Twinkle StarsS, NAtoernee1973
U
532Ulsen, H. vanS, NAregisseur, acteur1968, 1979
V
Verhoeven, J.M.NAbibliotheekcongres1975
Vinne, K. van derS, NAzangeres1963
Viruly, A.NAauteur1956
Visser, D. en Setten, A. vanS, NAgitarist/zangeres1969
Visser, D.NAgitaartrio Visser1979
533Vogel, A.NAvoordrachtskunstenaar1966
Volendams KinderkoorNAtoernee1979
Vries, L. deS, NAlezing1956
Vries-Hamburger, L. deScreatieve vorming, huisvlijt1955-1958
W
Waal, R. deNA1984
Weg, S. van dezie: Wolf, J.
Wiersma, P.NAorganist1984
Wilson, C.zie: Tas, J.
Wolf, J. en Weg, S. van deNAtoernee1981
Wijn, J.NApianist1969
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamHerkomstFunktie/doelPeriode
A
534Akkal EnsembleStoernee1975
B
Bakhuis-Looyaard, W.NAdeelname Dance Festival Bonn1980
Benchie, S. en FrankieNAtoernee komiekenduo1971
Brashuis, B.Swinti-cultus1970-1971
C
Carilho, C.Sstudiereis1975
Cola i su Grupo di TambuNAtoernee1980
Curaçao CamerataNAtoemee1987
D
535Doble RNAtoemee muziekgroep1977
Doe GroepNAtoemee theatergroep1975
E
Eustatia, MNAbibliotheekcongres Grenoble1973
Ensberg, L.Sstage bibliotheek1975
G
536Garmers, SNAlezingen toemee1976
Grupo Folklorico AntillianoNAtoemee1973, 1975
Grupo Folkoriko KreativoNAtoemee1983, 1984
Grupo IssocoNA NA NAtoemee1985-1987
H
Hodge, B.NAoriëntatie bibliotheekwezen1978
L
537Lont, R.Ch.W.Sstudiereis1975
Loemban Tobing-Klein, I.E.SInternational Council of Women1971
M
Maranatha KoorStoernee1970-1974
Martina, H.NApianist1974
Muntslag, P.Sori\:entatie ballet1972
N
538NaksStoernee folkloristische groep1969-1972
P
539Palm, M.NAsymposium dramatische vorming1975
Paula, R.M. deNAstudiereis1975
PegasayaNAtoernee toneelgroep1981-1982
PolyglotsNAtoernee dansgroep1975
Q
Quast, A.C.NApenningmeester CCC, werkbezoek
R
Romondt, A. vanNAstudieweek Woudschoten1976
Rosario, G.E.NAlezingen1973
S
Schnog, LNAdeelname dance-workshop1977
Steenbakkers, P.J.A.M.NAwerkbezoek bibliotheekwezen1982
T
Toneelgroep Land te KoopNAtoernee1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
A
314Adoptie, G.H.M.stage gezondheidszorg Curaçao1980-1981
Albers, K.onderzoek leguaan1986
Andel, drs J.D. vanarchitectuur St.Maarten1985-1986
Antilliaans Bijbel Comitébijbelvertaling papiamentu1985-1986
Arion, F.M.bibliografie papiamentu1972
Attema, drs Y.monumenten St.Eustatius1975-1985
Ayubi, drs E.N.archeologisch-antropologisch onderzoek1985-1988
B
315Baarsen, A.F.J. vanstage natuurbeheer op Curaçao1980-1981
Baart, drs W.J.H.proefschrift Cuentanan di Nanzi1982-1983
Bally Brashuis, B.studie Konfo-godsdienst Afrika1973
Bavinck, prof.dr J.H.cultuur Hindoestanen Suriname1960
Beets, dr D.J.conferentie caraïbische geologie1977
Begina, R.A.B.politicologie Curaçao1980
Bergeijk, dr J. vancolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Berkum, N. vanonderzoek papiamentu1984-1985
Bernadina, drs F.M.monumenten Curaçao1984-1986
316Boerstra, drs E.H.J.archeologie onderzoek vegetatie Ned.Antillen1970-1983
317Bok, C. de e.a.vegetatiekartering Curaçao1985-1987
Bokkestijn, A.W. e.a.archeologie1985-1987
Boomert, A.pedagogisch project St.Eustatius1973-1976
318Bor, ir W. van dengastdocent juridische1977-1980
Bos, C.A.faculteit Suriname1975
Bosma, M.L.J.onderzoek sociaal beleid op Curaçao1985
Braeken, R.C.restauratie kaarten1985-1988
Brinkman, D.milieu educatie Ned.Antillen1978-1979
Brooks, J.M.tuinbouw en visserij op Saba en St.Eustatius1985
Brownsberg, vogelgidspublicatie1973-1975
Brummelman, L.H.volkstelling St.Eustatius1976-1977
Buve, drs R.Th.J.caraïbistiek, antropologie KITLV1972-1978
C
319Celaire, F. e.a.sociaal-cultureel werk Ned.Antillen1981
Coomans, H.E.onderzoek weekdieren en catalogus wetenschappelijke bibliotheek Antillen1957-1960
Corsten, F.E.sociaal-wetensch. onderzoek Suriname1972
Cuales, S.M.sociologisch onderzoek in Colombia1979-1980
Cuba, A.D. destage sociaal-cultureel werk Aruba1981-1982
D
320D Dankmeijer,centrale catalogus Caribiana1984-1985
Debrot, J.J.M.economische onderzoek Curaçao1974
Dekker, J.J.H.uitgave publicatie1981
Delfgaauw, prof. dr B.lezingen filosofie1973
Delvoye, drs L.histologisch onderzoek Curaçao1980,1985
Dias, W.doctoraalstage Suriname1974
Donkersloot, C. e.a.verspreiding kreeft Curaçao1984-1986
Douglas, J.uitgave publicatie Fort Zeelandia1972-1973
Draanen, H. vanadviezen museumbeheer Ned.Antillen1960-1962
Dubelaar, drs C.N.uitgave Surinaamse sprookjes1972
Duk, prof. mr W.juridische gastcolleges Suriname1975
Dijck, drs F. vanbuurthuiswerk op Curaçao1979
Dijkhoff, drs M.deelname antropologisch congres1985
E
321E Eeden Fonds, vannatuurwetenschappelijke publicaties1975
Elhagen-Medina, G.voedingsgewoonten diabeten op Curaçao1985-1986
Engels, dr Chr.uitgave ter ere van dr Engels1977-1982
Engels, D.restauratie collectie Curaçaosch Museum1985-1986
Esch, P.G.M. vanliteratuurstudie Ned.Antillen1984-1985
Evangelische Broeder Gemeentetentoonstelling1974-1975
F
322February, drs V.gastcolleges letterkunde Suriname1974
G
323Ganga, V. e.apublicatie Hindoestaanse immigratie1973
Geerlings, R.A.onderzoek koraalriffen1981-1982
Geerman, R. e.a.deelname bibliotheekcongres1981
Geest, drs J. vanlezing kunsthistoricus1969
Gemmink, drs J.publicatie Nederlandse kolonisten in Suriname1972-1980
Geus, F. desociaal-culturele waarde domino-spel1980-1981
Glazema, dr P.archeologie Suriname en Ned.Antillen1963-1969
323Grinten, prof. mr W.C.L van dergastdocentschap Curaçao1977
Groot, I. derestauratie landhuis Savonet, Curaçao1977-1980
H
Habibe, drs F.H.publicatie proefschrift1985
Haeff, prof.W.C.J. tenlezingen para-psychologie1972
Hartog, dr J.geschiedkundige publicaties1972-1988
324Haseth, L. devolksgeneeskunde1981-1984
Havisser, J.B.archeologie Ned.Antillen1985-1987
Heinze, S.S.P.industrialisatie Aruba1985
Henriquez, R.A.invloed Nederlandse politieke partijen op het streven naar onafhankelijkheid in de Nederlandse Antillen1985-1986
Herdé, G.R.stage onderwijs Curaçao1978-1979
Hesteren, A.J. vanarcheologisch onderzoek St.Eustatius1984
Hilst, E. van derpublicatie handschriften J. King1975
Hodgson, ir R.A.congres mentale retardatie op Curaçao1978
Hoeven, prof. J. van derjuridische gastcolleges Suriname1975
Hummelen, J.A.adviezen inzake museumbeheer1961-1963
I
325Imhoff, L. vanonderzoek volksgezondheid Nederlandse Antillen1978-1979
Ingen, T. vanvogelreservaat op Aruba1984
J
Jager, CM. de e.a.technologie-keuze Curaçao1985-1987
Johnson, W.S.volksverhalen Saba1979-1984
Jong, M.W. de e.a.onderzoek informele sektor op Curaçao1979
Jong, P.E. demedisch proefschrift1980
Jonker, dr G.D.taalkundige1972
Jonkers, prof.mr J.E.juridische lezingen1958
Jordaan, H.R. e.a.historisch museum St.Eustatius1985-1986
Joordens, J.onderzoek naar de lora1986
Juliana, G.A.koraalrif-project Curaçao1973
K
326Kankantrie, stichtingpublicatie Surinaams kookboek1973
Kleinpaste, S.R.sociaal-cultureel onderzoek St. Eustatius1983-1988
Kleijn, prof.mr J.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Klokkers, M.volkswoningbouw Curaçao1981-1984
Koeman, prof.J.cartografie Suriname1972-1974
Koulen, J.stage antropologisch onderzoek Curaçao1978-1979
327Kristensen, dr J.natuurbeheer Bovenwindse eilanden1979-1989
publicatie Stinapa-afleveringen1975-1986
328Kross, R.maatschappelijke ontwikkelingen Suriname1974
Krozendijk, G.B.gehandicaptenzorg Aruba1981
Kmijer, prof.dr G.J.sociografisch onderzoek Suriname1972
Kunst, prof. mr A.J.M.rechtsgeschiedenis Ned.Antillen1980-1981
L
Labadie Solano, drs J.G.R.taalonderzoek papiamenta1982-1986
Lall Mohamad, A.S.recreatievoorzieningen Paramaribo1972
Lannoy, J. deonderzoek Ta kiko korsou ke sa1984-1985
Leendertse, S.A. e.a.ontwikkeling visserij Bonaire1985-1988
329Lier, prof. dr R.A.J. vanpublicatie redevoering1973
Loon, A. vanonderzoek RK kerken op Curaçao1984-1988
Los, drs W.onderzoeksprogramma CARMABI1987
Louwe Kooijmans, prof. dr L.P.archeologisch onderzoek St.Eustatius en Saba1983-1988
Lutchman, drs L.F.S.migratie van Suriname naar Curaçao1980-1986
M
Maduro, E.M.deelname congres oral history1980-1981
Marken Lichtenbelt, W.D. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Marks, dr A.F.cursus Caraïbistiek1979-1981
Meerendonk, H.J. vanarchiefwetenschap1975
Meiden, drs G.W. van derarchiefwetenschap1981-1982
Meilink-Roelofsz, dr M.A.P.archiefwetenschap1965-1966
330Meiners, D.stage sociologisch onderzoek Aruba1977
Merkies, L. e.a.culturele identiteit Aruba1984-1988
Meijers, prof.dr H.volkenrecht Suriname, Ned.Antillen1973-1980
Middelbrink, H.kerk en maatschappij Curaçao 1850-19501986
Mitrasingh, prof.B.S.uitgave publicaties1959, 1972-1975
331Modderman, prof.dr P.J.R.archeologisch onderzoek Suriname en Ned.Antillen1969-1972
Moketa, verenigingAntilliaans onderwijs en geschiedenis1984-1985
Mol, R.gezondheidszorg op Saba1984-1989
Molina, R. e.a.onderzoek naar de lora op Bonaire1983-1985
Monsanto, A.M.promotiestudie bouwkunde Ned.Antillen1981
Monzon, mr T.studie naar het zeerecht1979-1980
332Mooren, C.G.F. e.a.plantenecologie op Curaçao1985
Moree, J. e.a.archeologie Curaçao1984-1985
Mulders, dr W.J.M.samenwerking met Universiteit Curaçao1979
Muller, E.A.F.studie papiamentu1978-1982
Muysken, P.C.colloquium creolentalen1979
Mijs, drs A.A.rapport onderwijs Suriname1973
Mijs, J.geschiedenis Ned.Antillen1985-1989
N
333Naarendorp, F. e.a.sociologisch onderzoek Suriname1973
Nagelkerken, dr D.P.publicatie Coral reef fishes Neth.Antilles1979-1981
Napel, H.J. tenonderzoek werkloosheid op Curaçao1979
onderzoek verkiezingen Ned.Antillen1985
Nolte, P.restauratie quarantainegebouw Curaçao1983-1985
Nijland, D.culturele-antropologie Suriname1970
O
Oltheten, T. e.a.grafische communicatie Ned.Antillen1977-1979
Oostindie, drs G.J.studies Caraïbistiek KITLV1983-1990
334Opstall, dr M. vanBolivar-Brion tentoonstelling1983
Ortega, R.F.onderzoek kleinindustrie Ned.Antillen1975
OSGN, stichtingcongres Surinaamse geschiedenis1974-1975
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenzorg Suriname, Ned.Antillen1959-1962
P
335Palacios, dr R.bronnenpublicatie Brion1985-1989
Palm, dr J. degeschiedenis Ned.Antillen1983-1986
Palm, R.O.L.juridica Antiliana1982-1985
Paula, dr A.F.archiefwetenschap1973-1976
aankoop foto-collectie Fischer1979
Pieters, V. e.a.onderzoek toerisme Curaçao1980-1982
Polanen, dr J.D.V.symposium afrikanismen in Suriname1972
Prins, prof.dr F.W.gastcolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Prins Winkel, dr A.C.congres papiamentu1981
Pruneti-Winkel, P.proefschrift Scharloo1984-1985
Q
336Quirindongo, S.J.pedagogie op Curagao1980-1984
R
Raalte, dr J. vanpublicatie zending in Suriname1973
Rafaël, M.M.stage orthopedagogie op Curaçao1983-1985
Ranada, F.proefschrift juridische faculteit Suriname1972-1973
Renkema, drs W.E.dissertatie plantagebedrijf Curaçao1979-1981
Renselaar, drs H.C. vansociologisch onderzoek Suriname1958-1964 en 1972
Reth, W. von e.a.veldonderzoek op Curaçao1979
Richardson, L.A.taalgebruik Antillianen in Nederland1978-1980
337Roessingh, dr M.P.H.archiefwetenschappen1968-1969
Röod-de Boer, prof.mr M.juridische gastcolleges Suriname1975
Römer, dr R.A.centrale catalogus Caraïbistiek1976-1983
338Röomer, dr R.A.publicatie van de Antilliaanse Reeks1977-1990
Römer, drs R.G.promotieonderzoek taalkunde1982
339Roy van Zuydewijn, H.J.F. demonumentenzorg St.Eustatius1972-1976
Rutgers, G.W.Antilliaanse literatuur1985-1988
S
Saris, E.J. e.a.onderzoek Het Nederlandse op Curaçao1981
Scheltens, prof.dr D.F.juridische gastcolleges Curaçao1986
Scherpenhuijzen, A.J.A.H.adviezen onderwijs in de West1969-1970
Scheijen, Y. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Schillebeeckx, prof.dr E. e.a.lezingen theologie1982-1983
340Schoffeleers, prof.dr J.M.religieuze organisaties op de Benedenwindse eilanden1985
Scholten, drs H.D.adviezen onderwijs in de West1958-1960
Schoordijk, prof.H.C.F.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Schouten, A.F.R.P.keramist Aruba1978-1979
341Schouten, dr J.museumdeskundige t.b.v. Suriname1965-1978
inrichting Arubaans Museum1984
342Schouten-Elsenhout, J.publicatie Surinaams spreekwoordenboek1972-1975
Schriks, drs C.F.J.publicatie vogels Ned.Antillen1982
Schuttevaer, prof.mr H.juridische gastcolleges Suriname1972
Schweitz, M.perinitale sterfte Curaçao1986
Senus, A.M. vanvegetatie Ned.Antillen1984-1986
Siwpersad, drs J.P.publicatie studie slavernij Suriname1975
Sjiem Fat, mr P.V.proefschrift Curaçaos rechtsleven1983,1986
343Smidt, prof.J.Th. depublicatie West-Indisch Plakaatboek1972-1975
Soest, drs J. vaneconomische geschiedenis Curaçao1975-1979
Sousa Fernandes Perna, J. deexploratief onderzoek Aruba1980
Speekman, prof.dr J.D.inventarisatie sociaal-wetenschappelijk onderzoek1983-1985
Sprockel, prof.P.T.M.lezingen theologie en filosofie1985
Starre, J. van dercomputercursus t.b.v. bibliotheken1985-1987
Statia, J.A.Antilliaanse jeugdliteratuur1984-1985
Statius van Eps, dr L.W.publicatie over dr A. van der Sar1979
344Steen, J.A. van dernatuurfilms Stinapa1974
Sterks, W.B.J.stage archeologie Curaçao1981-1982
Stoffers, prof.dr A.L.steun onderzoek CARMABI1983-1984
Sijpenhoff, Th.E.publicatie Winti-godsdienst1972
Stuiveling, prof.dr G.letterkundige1960
Sypkens Smit, drs M.P.antropologisch onderzoek St.Maarten1979-1983
T
Tacoma, prof.dr J.archeologisch-antropologischonderzoek1980-1986
345-346Temminck-Groll, prof.C.L.monumentenzorg1962-1988
347Terzano, M.cultureel onderzoek jongeren Aruba, Saba en St.Eustatius1984-1985
Tewari-Mungra, C.S.publicatie Schistosomiasis in Suriname1972
Timmers, mr W.W.West-Indisch plakkaatboek1979
Trikt, drs C. vanstudieverloop Antilliaanse bursalen in Nederland1983-1985
V
Vaan, M. de e.a.onderzoek toerisme Ned.Antillen1981-1982
Verton, drs P.C.sociaal-politieke veranderingen in de Ned.Antillen1973
Veen, A. van deronderzoek hoedenvlechterij op Curaçao en Bonaire1982-1983
Verheijen, C. e.a.voedselecologisch onderzoek CARMABI1982-1985
348Vervoorn, drs A.J.taalonderzoek Ned.Antillen1979
Verweij, D. e.a.onderzoek jawfish1983-1984
Vicento, L.M.stage pedagogiek Curaçao1981-1983
Vintges, W.M.E.bibliotheekdeskundige1976-1977
Vliegen, J.lesbrieven t.b.v. STINAPA1983-1985
Vogel, prof.C.J. detheologische lezingen in de West1975
Voges, mr E.onderzoek Vredegerecht Aruba1979-1982
Voorbraak, D.juridische samenwerking Ned.Antillen1986
Voorhoeve, prof.J.handschriften J. King1977
Voous, prof.dr K.publicatie Vogels in de Ned.Antillen1980-1983
Vreden, J.comité Caraïbische conferentie1982
Vries, prof.dr E, delezingen1956
W
349Waaldijk, E.Th.publicatie proefschrift Slavernij Suriname1959
Wagemans, A.D.H.J. e.a.besluitvorming onafhankelijkheid Antillen1983-1984
Walstra, G.witstaarthert op Curaçao1984-1986
Weeber, drs L.W.publicatie over relatie tussen Nederland en de Ned.Antillen1985-1986
Wever, O.R.publicatie prevalentie alcoholisme1977
Winkel, M.positie van de vrouw St.Maarten1980-1985
Wit, C. de e.a.Portugese bevolkingsgroep op Curaçao1983
Woldhek, drs S.zeevogelbescherming Aruba1984
350Wolf, S.publicatie over ontwikkelingen Suriname1973
Wong, T.C.onderzoek kiesstelsel Staten Ned.Antillen1980
Wooding, dr Ch.J.publicatie studie Winti-godsdienst1972-1973
Wijnstroom, M.bijwoning bibliotheekcongres1979-1980
Z
Zaandam, F.E.onderzoek volwasseneneducatie Aruba1978-1979
Zaneveld, dr J.S.Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut1958-1959
Zeefuik, dr K.A.publicatie Haagsche Maatschappij1973
Ziel, H.F. depublicatie over J. King1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
729*Aardema, J.zie: C.A. Streef
Ballintijn, M.bibliothecaresse1963-1965
Berggraaf, A.E. en S. Leuebibliothecarissen1959
Boekhorst, F.M. tevioollerares1969
Boerstra, E.H.J.archeoloog1970-1972
Bonte, J.B. en H. Zomerdijkdirecteur Volksmuziekschool1964-1967
Boomert, A.archeoloog Surinaams Museum1973-1975
Caprino, E.P.toneelregisseur1968-1971
730*Creutzberg, P.cineast1969-1973
Crone, T.pianiste1958-1962
Daniskas, J.musicoloog1971-1973
Derks, E.muziekleraar1969
Dijkman, J.G.vormingsleider1968-1972
731*Eavis-Aronds, R., Sprangers Ch. P. Muntslag, A.D. Leudenballetpedagogen1968-1974
Flentrop, firmaorgelstemmer1971-1972
Gelderen, J.F.A. vanjeugdvormingsleider1972-1974
732*Gerritsen, W.C.bibliothecaresse1971-1972
Grimmelt, W.bibliothecaresse1965-1967
Hatterman, N.directrice school Beeldende Kunst1956-1972
Huisman, M.balletlerares1956-1961
Hummelen, J.A.directeur CCS1961-1963
733*lanszen, A. en Ianszen-Waller Zeper, S.industriële vormgeving, toneel1963-1968
Jansen, S.C.zie: H. Zomerdijk
Lafour, F.D.toneelregisseur1969-1973
Leuden, A.D.zie: R. Eavis-Aronds
Leue, S.zie: A.E. Berggraaf
Leur, W. dezie: H. Nicasie
Linders, J. en T.F. de Vriesbibliothecarissen1969-1971
Meursinge, B.balletlerares1960-1961
734*Modderman, P.J.R.archeoloog1969-1972
Muntslag, P.zie: R. Eavis-Aronds en J. Reynierse-Miranda
Nicasie, H. en W. de Leurmuziekonderwijzers1958-1965
Oven, A. vanuniversitair gastdocent1970
Pasaribu, A.muziekleraar1967-1973
735*Renselaar, H.C. vancultuur-socioloog1957-1961
Reynierse-Miranda, J. en P. Muntslagballetonderwijs1964-1968
Schouten, J.museumdeskundige1969-1972
Sprangers, Ch.zie: R. Eavis-Aronds
Stegenga, R.zie: C.A. Streef
Stoll, mej.kleuteronderwijzeres1957
Streef, CA. en J. Aardema, R. Stegengabibliothecarissen1972-1974
736*Tas, J.M. van derbibliothecaresse1957-196
Tjon, H.acteur, regisseur1969-1972
Vegt, A. van dermuziekonderwijs1963-1966
Velt-Hunterwebb, J.balletlerares1961-1963
Verwey, T.toneelregisseur1959-1964
Verwoerd, A.zie: H. Zomerdijk1969-1970
Voorhoeve, J.hoogleraar taalkunde1969-1970
Vries, T.F. dezie: J. Linders
737*Zomerdijk, H. en S.C. Jansen, A. Verwoerdorgelpedagogen1969-1970
Zomerdijk, H.zie tevens: J.B. Bonte
Zoutendijk, H.toneelregisseur1963-1973
738*Balen, mr W.J. vannederlandse cultuur1967-1968
Bavinck, prof.dr J.H.socioloog1960-1961
Berg, prof.mr G.C.J.J. vdjurist/gastcolleges1970
Binsbergen, prof. mr W.C. vanjurist/gastcolleges1969
Bloembergen, prof.mr A.R.jurist/gastcolleges1970
Boesman, J. en N.ballonvaarders1968
Boskamp, mr H.J.N.jurist/gastcolleges1969
Boukema, prof.mr C.A.jurist/gastcolleges1970
Brinkhorst, prof.mr L.J.jurist/gastcolleges1970
Burg, prof.mr F.H. van derjurist/gastcolleges1971
Cluyssenaar, prof.mr J.L.M.jurist, zie: Soons1970
Deelen, prof.mr J.E.J.Th.jurist/gastcolleges1970
Detiger, prof.mr J.G.jurist/gastcolleges1971
Esveld, prof.mr N.F.H. vanjurist/gastcolleges1971
February, drs V.gastcolleges1975
Feenstra, prof.mr R.jurist/gastcolleges1970
Gaay Fortman, prof.mr W.F. dejurist/gastcolleges1958
Geest, J.M.C. van derkunsthistoricus1969
Haardt, prof.mr W.L.jurist/gastcolleges1968
Hoeven, prof.mr J. van derjurist/gastcolleges1975
Jonkers, prof.dr J.E.jurist/gastcolleges1957
Kisch, prof.mr I.jurist/gastcolleges1971
Kleyn, prof.mr A.M.jurist/gastcolleges1974
Kleyn, prof.mr W.M.jurist/gastcolleges1973
Koopmans, prof.mr T.jurist/gastcolleges1969
Kunst, prof.mr A.J.M.jurist/gastcolleges1970
Loeff, prof.dr J.J.jurist/gastcolleges1971
Maar, W. defotograaf1970
Maeijer, prof.mr J.M.M.jurist/gastcolleges1970
Meyers, prof.dr H.jurist/gastcolleges1973
Mohr, mr A.L.jurist/gastcolleges1969
Nieuwenhuiizen, A. van dendierenfotograaf1969
Oven, prof.mr A. vanjurist/gastcolleges1969
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenbeheer1960-1961
Pitlo, prof.mr A.jurist/gastcolleges1970
Polanen, ds J.predikant1959-1960
Prins, L.schaker1959-1960
Rood-de Boer, prof.mr M.jurist/gastcolleges1975
Royer, prof.S.jurist/gastcolleges1969
Schoordijk, prof. mr H.C.F.jurist/gastcolleges1971
Schuttevaer, prof. mr H.jurist/gastcolleges1972
Smidt, prof. mr J.Th.jurist/gastcolleges1975
Smit-Goeman, H.lezingen vrouwenorganisaties1969-1970
Soons, prof. mr A.L.M.jurist/gastcolleges1970
Spruit, prof. mr J.E.jurist, zie: Soons1970
Stein, prof. mr P.A.jurist/gastcolleges1968
Swaan, A. depolitieke wetenschappen1968
Tervoort, prof. dr B.Th.M.neerlandicus1969
Troostwijk, prof. dr M.jurist/gastcolleges1970
Verdam, prof. mr P.J.jurist/gastcolleges1969
Vries, L. dejeugdwerk1956-1957
Wagelaar, J.G.glasblazer1969-1970
Diversen1965-1973
739*Ardito Blaas Quintettoernee1968-1971
Arubaamateurtoneelgroep1963
Boer, L. de en Alma, D.musici1963-1964
Boon, J.schrijver1961
Brueggen, F. en Bergh, L. van denmusici1968
Brugman, marionettentheater B.toernee1965-1967
Bruins, Th.pianist1959-1960
Burkunk, W.acteur1968-1969
Chandu, J.psychodiagnost1961
Clarion Wind Quintettoernee1975
Coco, J.musicus1965-1966, 1970
Comeilleschilder1957-1958
Croiset, J.cabaret1963
Devi, M.Hindu-danseres1963
Doelwijt, Th.cabaret1973
Ferrier. L.pianist1969-1970
Frigerio, R.zangeres1962-1964
Gaaikema, S.conferencier1965, 1968-1969, 1975
Geraerds, R.solotoneel1966-1967
Golden Gate Boysmusici1965-1968
Haakman, H.musicus1955-1957
Hajary, M.oratorium Da Pinawiekie1972-1975
740*Heidelberg, J.pianist
Helman, A.schrijver1957
Helstone, J.violist1972-1974
Hermans, W.F.schrijver1969
Indian Orchestra, Thetoernee1969
Jansen, S.C.organist1966
Kala Mietretoneelgezelschap1972-1973
Kamadjojo, I.oosterse dansen1961-1964
Kom, J. devoordracht1968-1973
Krebbers, H.violist1959-1960
Kruiningen, H. vangraficus1967
Lara, F.zanger1970
Libi Spantheatergezelschap1975
List, L.zangeres1969
Magyar, Th.violist1960-1962
Maranata Kwartetmusici1956-1957
Martina, H.pianist1969, 1972
Moer, A. van deractrice1964, 1969-1970
Moksi Alesitoneelgroep1972-1973
Mol, A.choreograaf, schrijver1972
Mulisch, H.schrijver1969
Nederlands Danstheatertoernee1968-1969
Nederlands Kamer Orkesttoernee1968-1974
Nederlandse Toneelgroepentoernee1958-1960
741*New Sound, Themusici1968
Nos Antiyasdansgroep1974
Oorschot, M. vanzangeres1972-1974
Oosthout, N.declamatrice1962-1968
Reyn, R. vanpantomime-speler1964
Royen, B. vanfilmproductieleider1970-1971
Scapino Ballettoernee1968
Sonata de Cameraensemble1969
Spoorenburg, E.zangeres1969-1970
Stenz, W.violist1962
Sterman, O.conferencier1959-1960
Surinaamse Kamermuziek Verenigingtoernee1969
Tailleur, M.conferencier1960, 1970
Tingel Tangel Cabarettoernee1963-1964
Totaal Theater '70toernee1970
Tright, E. van en J. Patistmusici1966-1967
Trio Caribemusici1969-1971
Ulsen, H. vanacteur1967-1969
Vervuurt, L.musicus1959-1960
Vinne, K. van derzangeres1963
742*Visser, D.gitarist1969
Vogel, A.voordrachtskunstenaar1966
Vogel, M.violiste1964
Wang, C.pianiste1963-1964
Wayenberg, D.pianist1958-1959
White, F.Afro-American Culture Ensemble1970
Wortel, A.schilderes1968
Wijn, J.pianist1969
Diversen1959-1975
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
BeleidBespreking bij minister OK&W33-1
Bespreking ministeriële mededelingen33-5
Brief voorzitter aan mininster OK&W41389,00
Buitenlandse Zaken, besprekingen met het Ministerie15-4, 16-5
Mededelingen bespreking met diverse personen BZ41381,00
Mededelingen over onderhoud met minister OK&W41363,00
Verslag bespreking minister OK&W met bestuur34-3
Vragen 1e Kamer betr. het NIICB41349,00
Voorwaarden subsidiëring uitgaven23-7, 24-8, 31-14
BestuurAdviescommissies, samenstelling van41373,00
Bestuursleden, benoeming van nieuwe17-3, 20-6
Huisvesting van het NIICB9-5, 11-7, 37-8
Jaarverslag 195725-5, 26-8, 27-4, 28-6, 29-9
Secretaris-Generaal, instructie11-9, 12-6
Secretaris-Generaal, reglement14-7, 15-8, 16-11, 18-7
Stand van zaken NIICB15-3, 26-6
Werkzaamheden, overzichten van16-6, 17-5, 18-8, 19-8, 12-13, 23-9, 24-4, 26-7, 28-8, 29-8, 30-6, 31-9, 32-9
Werkzaamheden, vertraging van13-4, 14-4, 28-4
Werkzaamheden, voortzetting activiteiten en uitvoering38-9
Culturele betrekkingen Algemene projectenCatalogus Neerlandicus, subsidieverlening voor41497,00
Concertgebouworkest, reis naar Amerika41472,00
Donemus, subsidieverlening aan de Stichting10-9, 12-8, 13-8
Foto-tentoonstelling Zo is Nederland41626,00
Foreign Student Service, subsidieverlening10-10, 29-5d, 33-7, 34-9, 36-8
Foreign Student Service, uitvoering project41471,00
Gastenontvangst, subsidieverlening voor41535,00
Jeugd en Muziek, subsidieaanvraag41596,00
Kerk en Wereld, subsidieaanvraag41596,00
Société Européenne de Culture32-12
Studenten, bijeenkomst voor buitenlandse41415,00
Studenten, contacten met buitenlandse23-11, 24-9
Studenten-weekends, l-6e verslag30-11, 31-13, 32-10, 33-9, 34-10
Studie- en oriëntatiereizen, aanvraag41534,00
Zuid-Afrika, reisverslag41628,00
Uitvoering internationaal congres WUS*41471,00
Regionale projecten Zuid-Oost AziëBibliotheek Djakarta, Nederlandse20-15
Bibliotheken Makassar en Bogor, voortzetting van12-11, 13-9, 15-6
Ceylon, rapport bezoek procureur-generaal12-9, 13-12
Excerpta Medica, abonnementen voor Indonesië41503,00
Flora Malesiana, subsidieverlening aan12-8, 13-8, 14-9, 15-7, 16-7
India, beurs voor Shirin Ahmad te Calcutta41474,00
India, project32-4
India, serie voordrachten in41454,00
India Week in Nederland41482,00
Indonesië, situatie41387,00
Indonesië, voortzetting werkzaamheden inzake41342,00
Indonesië, liquidatie goederen25-10, 26-13
Indonesië, liquidatie Sticusa32-11
Instituut Kern, subsidieverlening aan het12-8, 13-8, 29-5c
Japan, reisverslag van prof. Tezuka41638,00
Japan, bezoek J. Last, met reisverslag18-11, 25-8, 26-11
Japan, uitvoering van culturele activiteiten41471,00
Jeugdbeweging Indonesië, subsidieverlening aan41407,00
KITLV, subsidieverlening aan het18-10, 19-7, 20-16, 29-5a, 30-7, 31-6, 37-12b, 38-11
Literatuurdienst Nederland-Indonesië, steun41527,00
Oosters Instituut, korte leergangen19-9, 20-17, 21-8, 22-3
Subsidieverlening, procedure inzake41558,00
Tijdschrift Delta, uitvoering projecten*15-4 bis
Tijdschrift Indonesië, subsidie11-10, 13-8
Tijdschrift The Netherlands Review, subsidie41467,00
Uitgave Buku Baru, subsidie11-10, 13-8
Universiteit Bandung, subsidie41465,00
Zuid-Oost Azië, bezoek prof. Cense aan18-11, 21-7, 22-2
Zuid-Oost Azië, ontwikkeling werkzaamheden20-14
Zuid-Oost Azië, werkplan inzake culturele betrekkingen41496,00
Regionale projecten Oost-EuropaAnalecta Slavica, uitvoering project41471,00
Arts-vluchtelingen Oost-Europa, studiebeurzen41438,00
Hongaarse vluchtelingen, steunaanvraag ten behoeve van41468,00
Joegoslavië, reisrapport van secretaris-generaal41636,00
Joegoslavië, overzicht activiteiten41578,00
Oost-Europese landen, relaties met41435,00
Polen, culturele betrekkingen met19-6, 20-11
Polen, bezoek mr Reinink aan27-6, 28-11
Regionale projecten EmigratielandenAustralië, culturele betrekkingen met41509,00
Emigratiezaken, nota12-10, 13-10
Invercargill, voorstel Nederlandse Club41624,00
Sydney, rapport attaché Pers en Culturele Zaken41389,00
Regionale projecten Nabije- en Midden OostenAnnual Egyptological Bibliography, subsidieverlening aan29-5b, 30-7, 31-6
Damascus, subsidie wetenschappelijk centrum37-12a
Iran, beurs dr Schapurian38-12
Iran, voorstellen culturele activiteiten32-7
Israël, voorstellen culturele activiteiten32-8
Nabije en Midden Oosten, samenstelling Adviescommissie41591,00
Nabije en Midden Oosten, projecten21-6, 23-10, 31-7
Turkije, boekschenkingenaan29-11, 30-8, 31-5
Turkije, voorstellen culturele activiteiten inzake32-8
Regionale projecten Latijns-Amerikaanse landenKunstenaars-toernee i.s.m. Sticusa30-10, 31-12
Latijns-Amerikaanse bezoeken33-8
Marien-Biologisch Instituut, uitvoering project41471,00
Mexico, reisverslag dr De Sandoval41638,00
Mexico, tentoonstelling Wie was Rembrandt41576,00
Venezuela, bezoek mr Reinink aan41502,00
Zuid-Amerika, culturele betrekkingen41390,00
Zuid-Amerika, ontwerp culturele activiteiten41449,00
Zuid-Amerika, projecten25-9, 26-12
Zuid-Amerika, projecten en problemen29-7, 31-11
Financieel beheerBegroting 195711-6, 12-5, 16-9
bis
Begroting 195814-6, 15-5, 16-9, 19-4, 20-7, 21-4, 23-5, 24-5
Begroting 195927-4, 27-5, 28-5, 37-10
Centrale Accountants Dienst, rapporten van de25-6, 26-9, 37-11
Financiële verantwoordingen 195610-4, 11-5, 12-4, 13-3
Financiële verantwoordingen 195716-10, 18-6, 20-10, 26-10
Financiële verantwoordingen 195826-10, 29-4, 31-5, 36-9, 37-13
Financiële verantwoordingen 195937-13, 37-14, 38-4
Jaarrekening 195619-9 bis
Jaarrekening 195725-6, 26-9
Oprichting en liquidatieBestemming goederen van het NIICB38-8
Bestuursbesluit inzake de opheffing van het NIICB36-3
Brief van de niet-ambtelijke leden37-5
Briefwisseling Ministerie van Onderwijs inzake de liquidatie: Opheffing van het NIICB34-4, 35-1, 37-4, 38-5
Tijdschrift DELTA34-6, 36-5, 38-10
Voorzieningen voor het personeel35-2, 36-4, 37-6, 38-5
Statuten, wijziging van de20-5, 21-3, 22-1
PerscommentarenPerscommentaren, genummerd I-XXIII9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 14-3, 16-4, 18-3, 20-4, 23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 29-3, 30-4, 31-3, 32-3, 33-5, 34-7, 36-6, 37-3, 38-3
PersoneelRegionaal secretaris Oost-Europa, benoeming41404,00
Regionaal secretaris Oost-Europa, ontslagname41412,00
Regionale secretarissen, aanstelling41434,00
Personeel, algemeen41448,00
Personeel, arbeidsvoorwaarden30-13
Personeel, bezetting31-4
Personeel, pensioenregelingen28-10, 38-6, 38-7
Personeel, situatie24-7, 32-6
RijkssubsidieBegroting OK&W in de 1e Kamer41420,00
Memorie van antwoord Minister van OK&W11-4, 14-7
NIICB in 1e Kamer37-7
Ontwerp-schrijven inzake gewijzigde subsidie41442,00
Overschrijvingen19-5, 20-9
Rijksbegroting 195841506,00
Rijksbegroting 1960 Ministerie OK&W38-?
Subsidie 195732-5, 33-6, 34-8, 36-7
Voorlopig verslag 1e Kamer41408,00
School-linkingPlan inzake school-linking29-12, 30-9, 31-8
VoorlichtingTijdschrift Delta, Adviesraad voor41480,00
Tijdschrift Delta, Hudson-nurnmer samenstelling van37-9
Tijdschrift Delta, tijdschrift15-4 bis, 28-7
Tijdschrift Delta, verspreiding van41424,00
Voorlichting buitenland, prioriteitsstelling inzake20-7 bis
Toelichting:

 1. vergaderstukken van de Adviesraad en de Werkgroep
 2. de aanbevelingen van de Adviesraad
 3. de onderwerpen vermeld in het jaarlijks bij de zitting behandelde voortgangsrapport (tussentijdse kwartaalrapporten zijn niet opgenomen)

De index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste vermeldt de hoofdrubriek van bemoeienis, de tweede een nader trefwoord en de derde verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, naar het zittingsnummer van de aanbeveling, dan wel naar de nummering in het voortgangsrapport.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

A
aanbeveling
V
voortgangsrapport
W
werkgroep, later het voorzittersoverleg
Z
zitting van de Adviesraad

Niet opgenomen zijn agendapunten van huishoudelijke aard: opening, vaststelling van de agenda, overdracht voorzitterschap, benoeming redactiecommissie, mededelingen, vaststelling van de aanbevelingen en het perscommuniqué, rondvraag, sluiting; nota's over de rijksbegroting voor Nederlands-Antilliaanse zaken en ingekomen reacties op de aanbevelingen (voortgangsrapport), inleidende beschouwingen bij de aanbevelingen. Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
Adviesraad, werkwijzeAanbevelingen
Goedkeuring door de drie regeringenW10-3b, W11-3b
Overzicht van aanbevelingen sedert de instellingZ21-5
Overzicht van niet gerealiseerde aanbevelingenW21-3
Reacties van de regeringenZ22-4, Z23-4, Z24-4
Voortgangsrapporten inzake de uitvoeringW3-4, Z3-3, W4-2, Z4-2, W5-3, Z5-2, W6-4, Z6-4, W7-3, Z7-3, W8-3, Z8-3, W9-3, Z9-3, W10-3a, Z10-3, W11-3a, Z11-3, W12-3, Z12-3, W13-3, Z13-3, W14-3, Z14-3, W15-3, Z15-3, Z16-3, W17-2, Z17-3, Z18-3, W19-4, Z19-3, W20-3, Z20-3, W21-2, Z21-3, W22-2, Z22-5, Z23-5, W24-2, Z24-5
Antilliaanse minister van Onderwijs en Cultuur, gesprekW19-3
Antilliaanse raden en overlegorganen, vorming vanZ20-5
Centrale Antilliaanse organisatie voor sociaal-educatieve en culturele projectenA18, A23
Commissies ad hoe, rapportage
Pre-advies Toekomstplan culturele samenwerkingW24-3, Z24-6, A24
Rapport financiering sociaal-cultureel werk in de
Ned.AntillenZ18-4, A18
Culturele ontwikkelingshulp en samenwerking, nota'sZ22-6, Z22-7, Z22-8, A22
Culturele relatie Aruba - Nederland na 1 januari 1986Z23-6
Culturele relatie Ned.Antillen - Nederland, toekomstigeA19, V20-2, V20-3, Z20-6, A20
Culturele samenwerking
DoelstellingenAl, W2-1
StructureringZ17-11
Cultuurbeleid, behandeling van de Nota - 1981Z21-7, A21, V22-5h
Gemengde Commissie van Deskundigen,
Behandeling rapport van deZ19-13a, A19
Bezwaren van de AdviesraadA19
Investeringsprojecten
ProcedureZ7-5, A7
Financiering 1969-1973A7
UitvoeringsschemaW8-12, Z8-13
Voorwaarde eigen inbreng 25%V11a, Z11-25a, A11, Z14-12, A14
Koninklijk besluit, wijziging instellingsbesluitV16-1
Nederlandse vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp, besprekingenA11, V14-adA, Z16-12, W19-5, Z21-11, Z22-10, Z23-22
Opheffing Adviesraad, overdracht taken aan nieuwe organenZ24-7
Positie en taak van de Adviesraad
AlgemeenZ1-4, Z13-13, A13, Z16-6, A16, Z19-13b
Brief prof. De Gaay FortmanW6-4, Z6-18
I.v.m. zelfstandigheid SurinameZ15-16
Memorandum Van OmmenW20-4
T.a.v. Adviesraad-projectenA11, W13-15, A13
Wijziging omschrijvingZ16-5
PrioriteitenlijstZ6-19, W7-4, Z7-4
Project-advisering, program-advisering, beleidsadviseringZ22-8, A22
Reglement van ordeZ1-2, W6-3, Z6-3, Z16-4a
Relatie van de regeringen/eilandsbesturen tot de AdviesraadZ16-4b, A18
Secretaris, benoemingZ1-3
Tripartite samenwerking op cultureel gebiedZ11-25, W12-14, Z12-15
Vaststelling jaarverslagW3-3
Verslag bezoek voorzitters aan Aruba en Bovenwindse eilandenZ19-4
VoorzittersoverlegV16-2
BibliotheekwezenAruba,
Bibliotheek Arubaanse Pedagogische AcademieZ11-6
EilandsbibliotheekZ14-5, A14, V15d, A15, V16-5f, V17-3e, V18-3f, V19-4f, V20-5h
Bonaire, bibliotheek annex gehoorzaalZ18-6, A18, V19-4i, Z23-12, A23, V24i, A24
Curaçao,
Openbare eilandsbibliotheekW15-6, Z15-4, A15, V16-5g, V17-3f, V18-3g, V19-4g, V20-5i, V20-4j, V22-5n, V23-4k, V24g
UniversiteitsbibliotheekZ23-11, A23, V24h
Wetenschappelijke bibliotheekA3, W4-7, Z4-7, Z5-3b, V6-IV
Nederlandse Antillen
Aanschaf bibliobussen Benedenwindse eilandenZ6-16, A6, V7d
BibliotheekwezenV14d
Sint Eustatius, bouw bibliotheekV20-5k, V21-41, V22-5p, V23-4m
Sint Maarten, bouw bibliotheekZ16-8, A16, V17-3g, W17-5, Z17-7, A17, V18-3h, V19-4h, V20-5j, V21-4k, V22-5o, V23-41
Suriname,
Centrale onderwijs bibliotheekZ15-14a, A15
Verbouwing bibliotheek van het Cultureel CentrumW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Wetenschappelijke bibliotheekA1, Z1-5c, A2, W2-4, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV, A6, V7f, V8f, A8, W9-11, Z9-5,V10c, V1c, V12c, V13c, V14c, V15c
Culturele voorzieningenCulturele centra, verhoging subsidieZ5-9, A5
Cultureel Centrum Aruba,
UitbreidingW5-5, Z5-5a, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f
Bouw San Nicolas (Skol di Arte)W9-6, Z9-15, A9, V10f, V11f, V12f, V13f
Cultureel Centrum Curaçao, annex muziekschoolV13f, V14e, Z11-17a, Z12-10, A12
Cultureel Centrum CoronieW6-9, Z6-9, A6, V7e
Cultureel Centrum NickerieW6-8, Z6-8, A6, V7f, V8f, V9f, W9-20, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e
Cultureel Centrum Nickerie, minicentrumW12-8, Z12-7, A12, V13d, V14d, V15d
Cultureel Centrum Sint Maarten (Maison de la Culture)Z5-5c, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, Z12-11, A12, V13f, V14e, V15e, A16, A17
Cultureel Centrum Sint Maarten, uitbreiding en bibliotheekZ16-8, W17-6, Z17-8, V21-4n, V22-5q, V23-4n
Cultureel Centrum Suriname,
TheatercomplexZ14-13d, A14
Verbouwing bibliotheekW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Culturele gebouwen in de West, oprichting en beheerZ3-4
Culturele projecten, bestedingsoverzichtV18-3o
Culturele raden, vorming Antilliaanse overlegorganen c.q.Z20-5
Culturele samenwerking Suriname-Ned.AntillenW4-6, Z4-6
Samenwerking Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a
Samenwerking Suriname-Ned.Antillen inzake kunstenA3, V5a
Verhouding overheidssubsidies tot particuliere bijdragen aan culturele instellingenW4-4, Z4-4
FilmFilmapparatuur Ned.AntillenW9-9a, Z9-19, A9, V10h
Filmcentrum SurinameW9-16, Z9-20, A9, V10h, V11h
Natuurbeschermingsfilms Ned.AntillenZ14-13b, W15-5, Z15-5, A15, V16-5e, V17-3b, V18-3b, V19-4d, V20-5e, V21-4f, V22-5i, V23-4g
Natuurbeschermingsfilms SurinameW9-17, Z9-9, A9, V10d, V11d, V12d, V13d, V14d
Onderwijsfilms Ned.Antillen (zie Onderwijs)
Stichting JeugdfilmZ7-13, W8-6, Z8-7
Financieel beheerBegroting 1961W2-6
Begroting 1962W2-6
Begroting 1967Z6-20
Begroting 1974, Surinaamse bezwaren tegen deW13-4
Financiële overzichten Adviesraad-projectenZ7-4, W9-21, Z9-21, Z10-13, W11-14, Z11-27, W12-16, Z12-16, W13-16, Z13-14, W14-8, Z14-14, W15-8, Z15-15
Internationale betrekkingenContacten Caraïbisch gebied en Zuid- en Midden-AmerikaZ1-10, Z6-6
Culturele betrekkingen met het buitenlandA1, A2, W2-2, V3-7, V4g, V5d, W8-4, Z8-5
Culturele betrekkingen van Suriname en de Ned.Antillen buiten het koninkrijkZ7-7, A8, V9i, V10i, V11i, Z11-26, V12i, A12
Nationale Unesco Commissie, samenwerking met Suriname en de Ned.AntillenV13h, W13-14, Z13-11, A13, V14h, V15h
Vertegenwoordiging in internationale culturele organisatiesZ1-9
LetterenFestival Poetry International Ned.AntillenA17
Literaire prijs, instelling door NederlandZ8-14, V9j, V10j
Literaire prijzen, memorandumW10-3c, Z10-11, A10
MonumentenzorgFacetplannen monumentenzorgV15f, V16-5n, A16, V17-3n, A17, V22-5s
Kerkorgels in de WestZ1-5a
Monumentenbescherming, wet- en regelgevingA21
Monumentenbescherming op Curaçao, financieringV19-4n
Monumentenzorg,
AlgemeenA1, A2, A3, Z1-5a, W2-3, V34, V4d, V6-II, A6, V7g, A7, V8g, A14
Nederlandse AntillenW4-9, Z4-9, Z5-4, V6-II, V6-V, W6-15, Z6-15, A6,V7g, V8g, A8
SurinameZ1-5b, Z5-4, V6-V, A6
Restauratieprojecten Aruba
AlgemeenW5-6
Fort ZoutmanA5, V6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
KustbatterijZ23-15
Protestantse KerkW13-9, Z13-10, A13, V15f, Z15-12, V16-5q, V17-3n, V18-31, V19-4n
Willem III torenV6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, Z15-11, A15, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Bonaire
Gebouwen aan de SlagbaaiV22-5s, V23-4p
GezaghebbershuisW9-8, Z9-18, A9, V10g, V11g, V12g,V13g, V14f, V15f
Kralendijk, beschermd stadsgezichtV22-5s
Landhuis KarpataV20-5p, V21-4p, V22-5s
PasanggrahanV17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
Protestantse KerkZ14-7, V22-5s, V23-4p
Park WashingtonV20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten Curaçao
Kuiperstraat 26-28V9g, V10g
Landhuis AscencionA4, A5, V6-II, V9g, V10g, V11g
Landhuis SavonetV19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s
MuziekkoepelZ23-16
Pachi de Sola en AscensionW8-11a, Z8-12a
QuarantainegebouwZ17-10, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
RouvillewegW8-11b, Z8-12b,V9g, V10g, V11g, A11, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-5p
Stadhuis Julianaplein/Scharlooweg (alsmede 5 historische panden)V17-3n, V18-31, Z18-11, A18, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Saba
Landhuis The Meadows (Sabaans Museum)V17-3m
Restauratieprojecten St. Eustatius
Claes GutV17-3n
Conserveringsplan monumentenW13-10, W14-5, A19, V20-5p, V2-4p
Fort OranjeZ14-10, V17-3n
Nederlands Hervormde KerkZ11-19, Z18-10, W19-6, Z19-5, A19, V20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten St.Maarten
MethodistenkerkW13-8, Z13-9, W14-4, Z14-7, V17-3n, V18-31, W17-8
Restauratieprojecten Suriname
Behoud stadsgezicht waterkant ParamariboA12, V13f
Expo-gebouw ParamariboW6-10, Z6-10, A6, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g
Fort Nieuw-Amsterdam (Openlucht Museum)A6, W9-19, Z9-17
Fort ZeelandiaA4, A5, V6-II, A6, V7g, V8g, V9g, W9-12, V10g, W10-6, Z10-10, A10, V11g, A11, V12g, V13g, V15f
Hof van JustitieZ6-12, A6, V7g, V8g, V9g, A9, A11
Kathedraal ParamariboZ12-13, Z13-8, A13, V14f, V15f
Ministerie van FinanciënZ11-20, A11, V12g, V13g, V14f, V15f
Nederlands-Hervormde KerkZ14-9, Z15-10, A15
Synagoge Joden SavanneW11-5, Z11-18, W12-5, V12g, V13g
Thalia (zie: Toneel)
Stichting Monumentenzorg Suriname, oprichtingV7g
MuseaMusea in de West, rapporten uitgezonden deskundigeV7e, V8e, V9e, V10e, V11e, V12e
Museum ArubaA5, Z6-17
Museum Curaçao, vernieuwing dakZ19-11
Museum SabaV17-3m
Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam in ParamariboW6-11, Z6-11, W9-19, Z9-17, V13d
Surinaams MuseumV9f
Muziek en dansFolkloristisch Instituut Ned.AntillenW6-15, Z6-17
Instituto di Musika, huisvesting FundashonZ19-12, A19, V20-5m, V21-4m
Muziekdocumentatie Ned.AntillenZ15-14c, A15, V16-5i, V17-3i, V18-3i, V19-4j, V20-51
Muziekschool van het Cultureel Centrum SurinameZ11-17a, Z12-10
NatuurbeheerBrownsberg natuurpark, ontwikkelingsplannenW11-10, Z11-24, A11, V12f, V13f, V14e, V15e
Natuurbeheer SurinameA10, V11j
Natuurbescherming in de Ned.AntillenW12-9
Natuurbeschermingsfilms (zie Film)
Yamanota, natuurpark op ArubaZ23-10, A23, V24j, A24
OnderwijsAgogische opleiding in de Ned.AntillenV22-5g, V23-4f
Antilliaanse Academie, aanstelling rectorW9-4, Z9-6, A9, V10c, V11c, V12c, A12, V13b
Antilliaanse examinatoren, deelname aan m.o.-examens in NederlandW9-5, Z9-7
Antilliaanse moedertalen, bevordering papiamentuA16, V18-e, Z23-8, A23
Antilliaanse moedertalen, regulering van de taalsituatieA16, V18-e, V21-4r, V22-5e, Z22-9, A22, V23-4d
Antilliaans onderwijs, omvormingZ20-8, A20, V21-4d
Akten lager onderwijs in de Ned.AntillenA5, W6-12, V7b
Akten middelbaar onderwijs in de Ned.AntillenW4-10, Z4-10
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Centrum voor Leermiddelen-ontwikkelingZ19-7, A19, V20-5b, V21-4b, A21, V22-5c, A22, V23-4c, V24c, A24
Hoger onderwijs in de Antillen, aanstelling coördinatorW9-4, Z9-6, A9, V10c
Kweekscholen Curaçao en Aruba, aanschaf video-apparatuurZ12-5, W14-6, Z14-13a, A14, V15b
Kweekscholen, uitwisseling leerlingen en jonge onderwijzersV6-VII, A6, V7b, V8b, V9b, V10b
Leerkrachten, uitzending en opleidingZ5-8b
Leerplichtwet Suriname, jubileum en uitvoering van de wetW6-7, Z6-7, A6, V7b, A7, V8b, A8, V9b, V10b
Literatoren, uitzending vanZ5-8c
Medisch onderwijs in SurinameZ5-3a, V6-IV
Onderwijs aan culturele minderheden (Antillianen) in NederlandZ20-7, A20, V21-4e, Z21-10, A21, V22-5f, A22, V23-4e
Onderwijs in de West, onderzoek knelpuntenA3
Onderwijsfilms Ned.AntillenW8-7, Z8-8, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b, V16-5a, V17-3a, V18-3a, V19-4b, V20-5a, V21-4a, V22-5b, V23-4b, V24b
Onderwijsnota Ned.Antillen Ensenanza pa un i turZ21-9, A21, V22-5a, V23-4a, V24a, A24
Pedagogisch-didactisch Bureau
Nederlandse AntillenW5-4, Z5-3c, A5, V6-IV, V7b, V8b, V9b, V10b, W11-13, V11b, Z11-4, A11, V12b, A12, V13b, V14b, V15b, V16-5h, V17-3h, Z19-8, A19, V20-5c, V21-4c, A21, V22-5d
SurinameW8-9, Z8-10, W9-10, Z9-4, A9, V10b, W10-3e, W11-13, V11b, A11, W12-6, V12b, V13b, V14b, V15b
Samenwerking op onderwijsgebiedA2, W3-5, Z3-5, A3, V4m, W4-10, Z4-10, A4, V5g, A5, V6-IV
Scholenbouw, opleiding techniciZ5-8a, A5, V7e
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveau in de Ned.AntillenZ23-7, A23
Sociale Academie Suriname, bouwZ11-7
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Talen, ontwikkeling talen i.v.m. culturele ontplooiingA1
Talenpractica
Nederlandse AntillenA7, V9b, V10b, Z10-4, A10, V11b, V12b, V13b, W13-11, Z13-4, A13, V14b, V15b
SurinameW7-10, Z7-11, A7, V8b, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b
Universiteit van de Ned.Antillen,
Open universiteitA21, A22
Samenwerking met andere instituten van hoger onderwijsW17-4, Z17-4, A17, A19, A20-5d, A20, A21
Subsidieverlening door NederlandA21, A22
Universiteit van Guyana, leerstoel NederlandsW12-10, Z12-4
Volkshogescholen in de WestW6-6, Z6-5, A6, V7d, V8d, V9d, V11d, V12d
Volkshogeschool, centrum NAKSV10d, W12-7, Z12-6, A12, V13d, V14d, V15d
Voortgezet onderwijs in de West, invoering wetV9-NB, V10b
Vrije HBS in Paramaribo, uitbreidingW11-6, Z11-5
Wetenschappelijk onderwijs in de Ned.AntillenA8, V9c, Z16-11
Wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingZ19-9
PersAntilliaanse uitgeverij t.b.v. volkslectuurA21
Grafische communicatie in de Ned.AntillenV17-3p
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9, V11d
Mediabeleid Ned.AntillenV17-3p
Radio en TVAruba, vervanging en uitbreiding studio en apparatuur
TeleArubaV15g, W15-7, Z15-14b, A15, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40, V20-5q
Aruba en Curaçao, voorzieningenen apparatuurW7-8, Z7-10, A7, V8h, A8, V9h, W9-9c, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V14g, V15g, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bonaire, productie videoprogramma'sZ23-13, V24k
Nederland, televisierubriek over de WestZ5-7
Ned.Antillen, kijk- en luisteronderzoekZ17-9, A17, V18-3n, V19-40
Ned.Antillen, locale TV-productiesA19, V20-5q
Samenwerking radio- en televisiegebied, uitwisseling programma'sA1, Z1-7, A2, V3-2, V4b, A4, V5b, A5, V6-IX, V7h, V8h, Z11-21, A11, W12-15, Z12-14, A12, A19, A21
Surinaamse Televisie Stichting, Bouw decorafdelingW11-7, Z11-22, Z15-8, A15
Televisie-apparatuurA8, V9h, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V15g
Zenders en steunzendersW11-11, Z11-23, A11, W15-4, Z15-6, A15
Suriname,
Ondertiteling televisieprogramma'sZ15-7, A15
Televisie inW4-8, Z4-8
Volksontwikkeling via televisieW7-11
Videotape-recordingW8-8, Z8-9
RecreatieAruba,
Kadervorming voor sport en recreatieZ23-17
Openbaar zwembadZ23-18
Project zwembad San NicolasZ11-16
SportfaciliteitenZ23-19
Curaçao, sportaccommodatie BrievengatZ14-6, A14, V15e, V16-5j, V18-3k
Ned.Antillen,
Facetplan sportaccommodatiesW9-9b, Z11-14, A16, V17-3k, V18-3k, V19-4m, V20-50, V21-40, V22-5r
Samenwerking inzake lichamelijke opvoeding en sportZ7-12
Sint Maarten, sportcomplexZ16-8, A16, V18-3k, V19-4m
Suriname,
Project CricketbondZ15-14i, A15
Project Lelydorp SportbondZ15-15g, A15
Project Nationaal Sportcentrum SurinameZ11-15, A11, V12f, V13f, V15e, Z15-14e, A15
Project PaardensportfederatieZ15-14j, A15
Project SOSISA15
Project sportcentrum Blauwgrond SurinameZ14-13c, A14, V15e, A15
Project sportcentrum ParaZ15-14h, A15
Project sportveldencomplex WageningenW11-8, Z11-13
Project zwembaden ParamariboZ12-12, A12, V13f, V14e
Sociaal-educatief werk Aruba,
Bevordering sociaal-cultureel werkA9, V10d
Buurtcentrum BrasilV18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurtcentrum DakotaV15d
Buurtcentrum NoordV13d, V14d, V18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurthuiswerk VijfjarenplanW10-8, Z10-8, A10, V11d, V12d, V13d, V14d, V15d, V16-5m
Expositieruimte voor kostuums en handnijverheidZ15-14d
GezondheidscentrumZ23-21
Halfwayhouse voor AlcoholiciZ23-20
Tehuis voor verwaarloosde jeugdW5-7
Bonaire,
Buurtcentrum RincónZ18-7, A18, V19-4k, V22-5r, V23-40
JeugdcentrumZ5-5b, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-51
Curaçao,
Buurtcentrum BarberW11-12
Buurtcentrum JanwéW10-9, Z11-11, A11, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum MontagneV18-31
Buurtcentrum OtrabandaZ18-8, A18, W19-7, Z19-6
Buurtcentrum Santa MariaW12-12
Jeugdvormingscentrum PannekoekZ12-8, A12, W13-5, Z13-7, A13, V14e, V15e
Studiezalen in buurtcentraZ10-9, A10, V11b, V12b, V13b
Nederlandse Antillen,
Aanstelling coördinerende consulentenA18, V19-4k, V20-5n, V21-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bevordering sociaal-cultureel werkW7-6, Z7-8, A7, V9d, A16, V17-3j, W17-3, Z17-5, A17, V18-3j, VZ18-5
Buurtcentra, financieringV18-3j, A21
Facetplannen inzake sociaal-cultureel werkA17, A18, V19-4k, V20-5n, Z20-4, A20, V21-40
Meerjarenplan Sociaal-Culturele Raad (SOCURNA)Z21-8, A21, V22-3
Onderzoek sociaal-culturele infrastructuurA20, Z21-6, A21, V22-5r
Overzicht sociaal-educatieve projectenV11a, V13a, V18-3j, V22-5t, V23-4q, V241
Rapport Commissie ad hoe inzake financiering sociaal-cultureel werkZ18-4, A18
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveauA20, A21, Z23-7
Sociale wetenschappen, inventarisatie onderzoekenV23-4j
Saba, community centre HellsgateV18-3j, A18, V19-4k, V20-5n
Sint Eustatius, bouw Community CentreW9-7, Z9-16, A9, V10f, W10-7, V11f, A11, V12f, A12, V13d, V14d, Z18-9, A18, V19-3k, V20-5n, V21-40
Sint Maarten, bouw drie buurtcentraW17-7, Z17-6, A17, V18-3j, V19-3k, V20-5n, V21-40, A21
Suriname,
Bevordering sociaal-cultureel werkW9-18, Z9-12, A9, V10d, A10
Buurtcentrum DijkveldZ14-13e, A14, V15d
Buurtcentrum LatourZ11-12, A11, V12d, V13d, V14d, V15d
Buurtcentrum MattaA10, V11d, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum UitvlugtZ15-14f
SticusaBespreking van het Sticusa-beleidA5, V7d, Z8-4, V9k, V10k, W10-3f, Z10-12, A10, V11k, V12j, A12, W13-13, Z13-12, W14-7, Z14-11, Z15-13, A19
Vijfjarenplan 1960-1964A1, Z1-5, A2, V3-1, V4a, V5a
Vijfjarenplan, wenselijkheid nieuwZ5-10
Werkwijze Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a, V6-III
ToneelAmfitheaters op Curaçao, bouw van zesZ23-14
Asiento, verbouwing theaterZ16-7, A16, V17-31
Bevordering volkstoneel: regisseursopleidingZ5-6
Caribiton, theatergezelschap in AmsterdamW3-1b
Cultureel Centrum Suriname, theatercomplexZ14-13d, V15e
Gehoorzaal/aula BonaireZ16-10, A16, Z18-6, A18, V19-4i Z23-12
Nationaal theater Suriname, bouwA3, W3-1a, V4k, V5i, W9-15
Regisseurs, opleiding vanA5
Schouwburgfaciliteiten SurinameZ9-14, A15
Schouwburg op Aruba, uitbreidingZ11-17, A11, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-5k
Schouwburg op Curaçao, bouwA1, A3, W4-11, Z4-11, A4, V5h, V6-VI, A6, V7f, V8f, V9f
Thalia, restauratie toneelzaal in ParamariboA3, V4k, V5i, V6-VI, A6, V7f, W8-10, Z8-11, W9-13, Z15-9, A15
Theatercomplex Cultureel Centrum SurinameZ14-13d, A15
Toneel in Suriname, bevorderingA3, V41
UitzendingenAmbtenaren uit de West, training in NederlandA6, V7d
Artistieke uitzendingen, subsidieZ1-6b, A5, V6-VII, V7h
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Uitwisselingen op cultureel, recreatief en maatschappelijk terreinA20
VoorlichtingBeeldvorming over de West bij het Nederlands onderwijsW12-13
Rondreizende tentoonstellingV8h, V9h, V10h
Televisierubriek over de West in NederlandZ5-7
Verspreiding van kennis over de West in NederlandW7-5, Z7-6, A7
Voorlichting op scholen in het koninkrijkA1, Z1-8, V3-3, V4c, V5c
Voorlichting van ambassades omtrent de AdviesraadA2
WetenschappenAcculturatieproces in Suriname en de Ned.AntillenW4-5, Z4-5, A4, V6-IV, V7c, A7, V8c, V9c, V10c, W10-3d, Z10-5, V11c, V12c, V13c, V14c, V15c, V22-5m
Archeologisch onderzoek,
AlgemeenA2, V3-8, V4h, V5e, V9e, V10e, V11e, V12e, A12, V14c, V15c
Nederlandse AntillenV6-IV, W6-13, Z6-13, A6, V7e, A7, W9-9, Z9-10, A9
Sint EustatiusZ23-9, V24f, A24
SurinameA10, V13c
Archieven,
Beheer oud-archief Ned.AntillenV16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g
Beheer oud-archief Suriname en Ned.AntillenW13-7, Z13-6, A13, V14c, V15c, A15
Bewerking archief Hof van Justitie SurinameZ11-8, V12c, V13c
Huisvesting Centraal Historisch Archief Ned.AntillenZ19-10, V20-5g, V214h, V22-5k
Microverfilming Nederlandse archieven voor de Ned.AntillenA2, V3-9, V4i
Microverfilming Ned.Antilliaanse archievenZ10-7b, A10, V11c, V12c, V16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g, A21, V22-5j, A22, V23-4h, V24d, A24
Microverfilming Surinaamse archievenW10-5, Z10-7a, A10, V11c, V12c, A12
Uitzending archiefdeskundigenA6, V7e, V8e, V9e, A16
Caraïbisch-Indiaanse culturen, vergelijkende studieW7-7, Z7-9
Caraïbisch Instituut in LeidenW12-11
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut BeurzenV3-10, V4j
KoninkrijksbijdragenA2
Nieuwe opzetV16-5d
Onderzoek koraalriffenZ14-4, A14, V15c
Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek In de Ned.AntillenW8-5, Z8-6
In SurinameZ1-6a, Z1-6b
Emancipatie van de vrouw, onderzoekA20
Encyclopedie, uitgave - Nederlandse AntillenZ4-12, V5f, A5, V6-VIII., V7c, V8c, V9c, Z20-9, A20, V21-4i, V22-51, V23-4i, V24e
Encyclopedie, uitgave - SurinameW9-14, Z9-8, A9, V10c, V11c, V12c, V13c, V14c, V14c
Medisch-wetenschappelijk onderzoek Ned.AntillenW7-9
Spelling Nederlandse taal, deelname Suriname en de Nederlandse AntillenZ5-3e, A5, A7, V13c
Stichting van wetenschappelijke instituten in de WestA4
Surinaams burgerlijk wetboek, uitgaveV13c
Surinaamse bevolkingsgroepen, studie en documentatieW10-4, Z10-6, V11c, W11-4, Z11-9, A11, V12c
Taalsituatie in SurinameZ1-11
Taalbureau en Volkslectuur Suriname, oprichting en werkwijzeA2, W2-5, V3-6, V4f, W5-8, Z5-3d, A5, V6-X, V7c, V7d
Verton, drs P.C., studie inzake politieke samenwerking in de Nederlandse AntillenW13-12
West-Indisch Plakkaatboek, uitgaveW9-20a, Z9-11, A9, V10c, V13c, W13-6, Z13-5, A13, V14c, V15c, V16-5c, V17-3d, V18-3d, V19-4e
Wetenschappelijk Instituut SurinameA2, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV
Wetenschappelijke samenwerking Suriname-Ned.AntillenA3

V. Alfabetisch register op de namen van (uitgezonden) wetenschappelijke onderzoekers, inventarisnummers 314-350*

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaose kunstenaars, monografieën139-12
Debrot, portret van Cola145-8
Kunstonderwijs in Suriname32-7, 66-6, 73-5
Kunstprijs Suriname103-8
Opdrachten wegens jubileum Sticusa89-13
Opdrachten voor Nederlandse Antillen118-11
Sticusa-beleid160-9
Uitleencollectie Sticusa, catalogus142-7
Vries, toelage Surinaams kunstschilder E. de7-9
Begroting Sticusa19561-1, 2-3, 3-3
19571-4, 5-10, 6-4, 7-3, 8-3, 14-3
19589-4, 12-4, 13-3, 28-3
195916-10, 19-3, 20-3, 21-1, 22-7, 25-5, 27-6
196025-6, 27-5, 28-4, 33-5
196130-3, 33-4, 45-3
196238-7a, 41-4, 46-4
196343-3, 44-3, 46-6, 51-4
196452-3, 54-5
196552-4
196656-7
196759-5
196862-4
196963-6
197067-4
197172-3, 84-5
197276-6, 77-6, 86-7, 89-5
197381-5, 87-4, 92-5, 93-5, 96-8
197488-4, 89-7, 100-6, 102-8
197592-6, 93-6, 107-5, 110-5, 115-5
1976103-1, 104-5, 115-7, 116-5, 120-5
1977122-10, 125-3, 126-6
1978119-6, 120-7, 127-5
1979124-7, 131-5, 134-4
1980128-5, 135-7, 139-4
1981132-4, 140-5, 141-5, 144-6
1982137-11, 142-5, 145-7, 146-5, 148-6, 149-6
1983143-7, 146-6, 147-6, 149-7, 151-6, 152-4, 153-5
1984149-8, 151-7, 154-6, 156-5, 159-8, 161-4
1985154-7, 155-6, 156-6, 163-16, 166-7
1986161-7, 173-17
1987165-5, 178-8
1988170-10, 171-4, 178-11
Bestuur SticusaAfvaardiging naar openingen64-6
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter64-5, 75-11, 90-4, 92-4, 93-4, 112-5
Bezoek aan Ned.Antillen127-4, 133-4
Brief voorzitter89-4
Bijdrage aan Liber Amicorum166-11
Hermans, dr H.G., mededelingen aan de pers13-8
Huisvesting Sticusa6-12
Installatie bestuur1-0, 1-2, 1-3
Instelling van een dagelijks bestuur59-4
Ontslagverzoek secretaris166-5
Positie en titel directeur76-4, 77-4, 78-4
Positie Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname1-4, 74-7
Reglement secretaris2-5, 3-4, 89-9
Rumoer rond Sticusa21-1, 74-5, 75-5, 76-12, 77-12, 78-6,
Samenstelling bestuur70-4, 74-4, 111-5, 112-5, 126-4, 135-5, 143-6, 145-6, 159-7
Samenwerking Caribbean Commission8-9, 9-10, 10-10
Vacatures19-4, 19-4, 19-5, 20-5, 22-8, 22-8, 22-9, 41-3, 54-3, 57-4, 58-4, 59-3, 64-4, 78-1, 79-4, 83-4, 84-4, 86-5, 87-3, 90-4, 91-5, 112-5, 118-6, 121-6, 122-6, 123-4, 124-6, 128-4, 129-4, 166-4
Vacature Dagelijks Bestuur86-4
Vacature secretaris166-6
Vertegenwoordiging in bestuur NAKS68-8
BibliothekenAanschaffingen, bibliobussen91-9, 128-7, 147-8, 169-8
Aanschaffingen, materiaal48-6, 61-6
Aanschaffingen, tijdschriften en boeken51-6, 65-10
Algemeen beleid Suriname en Curaçao3-3
Aruba, projecten137-9
Aruba, technische bijstand147-9
Aruba, voorzieningen142-11
Bonaire, planning154-8
Centrale catalogus Ned.Antillen, subsidie135-9, 140-7, 144-10, 163-15
Curaçao, wetenschappelijke bibliotheek29-4, 45-5, 81-9, 82-7 92-8, 93-8, 96-6
Curaçao, kaarten en prenten163-13
Landbouwproefstation, schenking boeken45-6
Leesliftproject uitgeverij Omniboek156-11
St.Eustatius, opening van151-9
St.Maarten, opening van151-9
Suriname, opleidingen104-6
Suriname, boeken Sociaal-Economische Faculteit106-8
Uitzending bibliothecarissen24-5, 119-12, 136-12, 143-11
Cultureel beleidAntilliaanse nota inzake Sticusa65-11, 66-5
Aruba, gevolgen Status Aparte163-5
Beleid van Sticusa58-9, 76-12, 77-12, 82-4, 83-5, 84-11, 85-3, 95-10, 96-, 97-5, 103-11, 105-9
Bespreking met KabNa148-10
Bespreking met minister Bakker71-7
Bespreking met minister De Gaay Fortman99-4
Bespreking met minister Pieternella105-10
Bespreking met minister-president Rozendal124-5
Bespreking met Socurna en culturele centra144-5
Bespreking met Socurna-delegatie137-12
Bespreking met vaste commissie 2e Kamer99-5
Besprekingen in Suriname 197072-6, 73-10
Brief aan minister Lardinois86-6
Brief gevolm.minister Ned.Antillen103-2
Brief gevolm.minister Suriname78-13
Brief Kabinet Surinaamse en Ned.Antilliaanse Zaken82-3, 83-2
Brief minister Ned.Antilliaanse Zaken144-5
Brief minister Surinaamse en Ned-Antilliaanse Zaken104-2
Brief minister van Buitenlandse Zaken79-7
Brief minister-president Suriname36-4
Brief vice-minister-president82-3, 83-2
Debat Eerste Kamer11-6
Foto's voor gevolm.ministers66-7
Hoetink, voorstellen prof. dr H.154-11, 155-4
Hoog, nota van B.J.E.M. de84-11
Jabaay, motie147-7
Lier, nota van prof. R. van84-11, 85-3
Meerjarenplan Suriname1-4
Nederlands Vrouwen Comité18-7
Ombuiging cultureel ontwikkelingsbeleid136-10
Organisatie en taak Sticusa5-9, 6-3, 47-6, 48-7, 49-6, 84-7
Pos, H., beleidsnota Sticusa in de West61-8
Positie en structuur Sticusa48-7, 49-6, 172-1, 175-13
Positie Sticusa na 1989167-5
Relatie met Suriname en de Ned.Antillen75-10, 106-6
Relatie tot de landsregeringen92-12, 93-1, 94-11
Samenwerking met Kabinet gevol.minister Suriname89-10
Socurna, meerjarenplan139-6
Socurna, ontwerp-brief aan135-11
Socurna, subsidie131-7, 131-8
Sticusa beleid80-4
Structuur culturele samenwerking126-5
Taak Sticusa55-7, 56-1, 57-12, 59-10, 62-6, 69-4
Toekomstig beleid Sticusa49-7
Vijfjarenplan20-4, 22-3, 23-3, 25-4
Visie Eerste-kamerlid18-8
Culturele centraAanschaf bedrijfsauto's145-12, 163-9
Aanschaf materialen Aruba145-10
Aanschaf materialen Bonaire120-8
Accountantsverslag CCA122-9, 123-6
Administratie Suriname32-8
Apparaatskosten121-8, 122-7, 123-5
Begroting8-4, 9-6, 10-4, 18-4, 35-7, 95-5, 119-8, 121-12, 125-4, 127-6, 127-7, 131-6, 133-6, 141-6, 143-8, 144-8, 147-5, 149-6
Begroting, tekort18-5
Begroting, delging tekort Curaçao126-9
Bouwkundige voorzieningen, Curaçao en Suriname28-5, 32-6, 33-6, 43-7
Bouwkundige voorzieningen, St.Maarten106-12
Bouwkundige voorzieningen, Suriname92-10, 93-10, 121-9
Brief van CCS-bestuur102-7
Culturele activiteiten buiten Paramaribo9-5, 10-3
Curaçao, gang van zaken61-7
Eigendomsoverdracht CCS-gebouw95-9
Faciliteiten Cultureel Centrum Suriname109-6
Geschenk Cultureel Centrum Curaçao111-7
Kunstwerk voor nieuwbouw CCC120-9
Lustrum CCS82-9
Organisatie culturele centra Ned.Antillen119-14
Organisatie CCC43-6
Overleg culturele organisaties in de West73-7, 92-11, 93-11, 101-1
Personeel17-6
Positie culturele centra Ned.Antillen124-9
Protocol van besprekingen102-6
Raad voor Culturele Aangelegenheden Suriname71-6
Regionale culturele manifestaties74-9
Restauratie cultureel gebouw De Tempel Curaçao129-11
Restauratie gehoorzaal CCS81-7
Saba, doelsubsidie142-8
St.Maarten, doelsubsidie142-8
Subsidieverlening aan Culturele Centra14-4, 16-8, 17-9, 29-3, 42-6, 47-4, 48-3, 52-5, 54-6, 55-4, 56-4, 57-8, 59-6, 64-10, 64-9, 65-7, 66-9, 67-5, 70-6, 72-4, 76-7, 76-8, 77-7, 77-8 78-10, 78-11,78-9, 81-6, 87-5, 87-6, 88-5, 89-8, 92-7, 93-7, 99-6, 102-12, 102-13, 112-6, 113-8, 115-8, 117-5, 117-6, 119-7, 122-11, 123-7, 123-8, 124-8, 129-8
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Nickerie75-8, 108-5
Subsidie, aanvraag Cultureel Centrum Wageningen107-9
Subsidie, discussienota90-8
Subsidie, voorschotten op6-14
Subsidie, zusterstichtingen22-6
Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Tribune CCC131-11
Vergadering met culturele centra Ned.Antillen101-1
Verhouding CCS-Surinaamse Culturele Federatie67-12, 68-7, 69-5
Verzendkosten materialen35-8
Voorzieningen CCA136-13
Voorzieningen CCC127-8, 129-6, 139-7
Voorzieningen St.Maarten97-4
Deskundigen, uitzending vanArbeidsvoorwaarden20-7, 22-4, 31-4, 32-3, 47-3, 132-5, 133-5, 137-5, 138-6
Diverse uitzendingen30-10, 38-2
Kamerman, salaris67-10
Maandelijkse rapportage van deskundigen76-9, 77-9
Model-contract67-9
Schoenbeck, salaris66-8
Uitzendingen naar Aruba94-10
DiversenGenootschap van Vrienden Nederland-Antillen, subsidie176-8
Nederlands-Antilliaanse Voetbal Unie, subsidie129-10
Stichting Intervista, subsidie177-7
Film, produktie en voorzieningenAlgemeen5-6, 6-11, 9-8, 10-5, 11-3, 14-5, 15-5
Aankoop foto-archief Fischer131-14
Aanschaf van apparatuur6-13
Bioscoopjournaal78-12, 82-10
Filmliga, programma's16-6, 24-4, 82-11, 83-8, 87-11
Filmproduktie Almacita di Desolato159-12, 162-9, 163-7
Filmproduktie Ava en Gabriel171-6, 175-9, 177-5
Filmproduktie De Antilliaanse mens en zijn creatief bezig zijn173-15
Filmproduktie Debbie149-9
Filmproduktie Desiree143-12, 156-10, 159-10
Filmproduktie Dit is Robin Crusoe niet171-8
Filmproduktie Dubbelspel152-8
Filmproduktie Duel in de diepte123-9
Filmproduktie Eilandfilms178-15
Filmproduktie F. de Rooij142-10
Filmproduktie Feduco/Cozac166-14
Filmproduktie Felix de Rooy136-4
Filmproduktie Het ontstaan van het Papiamentu151-1, 152-6, 153-8, 162-10
Filmproduktie Matriarchaat zonder macht162-11, 165-6
Filmproduktie Mijn zuster de negerin122-16, 129-7
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Filmproduktie Ned.Antillen en Aruba164-7
Filmproduktie Odyssee d'Amour167-9
Filmproduktie Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Filmproduktie Operation Makonaima86-11, 97-2
Filmproduktie over Edgar Palm147-10
Filmproduktie over Ned.Antillen en Aruba86-10, 159-11, 164-7
Filmproduktie Regenboogvrouwen167-11, 169-9
Filmproduktie René van Nie/Walburg Films136-5
Filmproduktie San Nicolas168-13, 173-12
Filmproduktie Scorpio Films109-9
Filmproduktie Stichting Hanascine177-11
Filmproduktie The aftertaste of sherry171-9
Filmproduktie Vrouwenbrieven147-11, 148-8
Filmproduktie Wan Pipel113-6
Filmproduktie Zoals zij die dromen177-10, 178-14
Filmprodukties, diverse119-10
Ikon-filmproject Bonaire130-9
Onderwaterfïlmproject176-6
Onderwijsfilms168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijsfilms Ned.Antillen en Aruba167-8
Polygoon, brief83-2, 84-10, 85-5
Polygoon, film Ned.Antillen52-10
Polygoon, nieuws73-4
Prijsvraag filmscenario79-8
Stichting Jeugdfilm63-8
Thomas, E., contract10-7
Vervanging convertor135-10
Videoproduktie Hubertud Arubanu175-10
Videoproduktie Moveshon foi Kurason143-12
Videoproduktie Nos Grandinan177-6
Video Trainings Instituut Suriname95-8
Vries, verslag regisseur D. de75-6, 76-10, 77-10
Vriesman, D., rapport filmactiviteiten in de West62-7
Zichem, G., film over Suriname106-11
FondsenwervingSubsidie van particulieren14-6, 15-3, 16-4
Subsidievoorwaarden8-7
Vries, prof dr E. de, rapport subsidiëring van Sticusa door particulieren14-7, 15-4, 16-3
Gemengde CommissieOverleg met177-12
Rapport131-18, 132-9
JaarrekeningBespreking concept-jaarrekening12-3, 18-3, 26-4, 31-6, 39-4, 45-2, 50-3, 53-3, 57-5, 60-3, 63-4, 65-, 78-8, 84-6, 91-6, 98-3, 106-5, 115-6, 120-6, 126-7, 144-7, 153-6, 161-5, 166-8, 173-18, 178-9, 179-5
JaarverslagBespreking concept-jaarverslag8-5, 16-9, 26-3, 27-4, 30-5, 39-3, 51-5, 53-4, 60-4, 65-4, 70-5, 71-4, 75-4, 78-7, 91-7, 98-4, 106-4, 114-6, 119-13, 139-5, 144-7, 148-7, 154-5, 161-6, 166-9, 173-1, 178-10
Jubilea SticusaAlgemeen86-8, 87-8, 88-8, 89-12, 89-13, 169-7, 173-16, 174-7
Engels, feestbundel dr C.118-12, 119-9
Kroniek 20 jaar Sticusa73-9, 74-6
Literaire wetenschappenBibliografie Ned.Antillen140-8, 145-13, 148-9, 153-7, 156-7
Boekenweek Curaçao141-7
Debrot, expositie Cola162-7
Debrot, interview Cola121-7
Debrot, portret Cola145-8
Debrot, publicatie verzameld werk Cola151-8
Debrot, symposium Cola163-12
Fonds voor de Letteren105-6, 116-7
Hartog, register boeken dr J.131-13
Hulporganisatie Nederlandstalige gebieden, subsidie111-9, 112-7, 113-10
Kinderboekenweek CCC131-15
King, publicatie handschriften Johannes106-9
Lezingen Nederlandse schrijvers73-3
Literaire prijs 1973102-11
Literaire prijzen Ned.Antillen122-12
Literaire prijzen Sticusa111-6
Literaire prijzen Suriname119-15
Literatuur Caraïbisch gebied92-9, 93-9
Lo-A-Njoe, dichtbundel Clyde145-9
Manifestatie Nieuwe Kerk Amsterdam149-10
Manifestatie Poëzie Hardop108-6
Pal, manuscript J. de122-13
Project Bijscholing Schrijvende Pers133-8
Publicatie Antilliaans verhaal175-5
Publicatie Ata Palabra139-9
Publicatie boek over Suriname103-7, 107-6
Publicatie Nulde hoofdstuk Antilliaanse literatuur164-6
Publicatie Papiamentu woordenboek132-7
Publicatie Stroomzigt163-11
Publicatie van encyclopedieën over de West53-9, 56-8, 102-14, 143-9
Schrijvers Prentenboek117-8
Schrijverscongres Ned.Antillen134-8
Schrijversportret Sonia Garmers168-5
Steun aan schrijvers88-7, 89-11
Stichting Schrijvers in Beeld173-8
Televisieprogramma Nederlandse literatuur45-9
Tijdschrift De Stoep, subsidie102-10
Van Eeden Fonds106-13
Musea en monumentenCuraçaosch Museum, aankopen139-11, 139-14
Curaçaosch Museum, vitrines162-8
Curaçaosch Museum, uitzending deskundige6-6, 7-4
Expositie iconen Curaçao139-13
Filmproduktie Monumentenzorg Curaçao162-12, 163-6
Monumenten Sint Eustatius107-7
Ozinga, studiereis prof dr M.D.40-4
Ozinga, uitgave boek prof dr M.D.13-14
Restauratie Curaçaosch museumbezit128-10
Restauratie gebouwen Park Washington140-14
Restauratie ruïne Stichting Jodensavanne107-10
St. Eustatius Historical Foundation156-9, 160-7, 162-6
Surinaams Museum, extra subsidie107-8
Surinaams Openluchtmuseum67-6
Televisieproject Museumland177-4
Temminck Groll, studiereis ir C.40-4
Muziek en dansAntilliaanse muziekbundel, publicatie138-8
Aruba, dans- en balletschool126-15
Aruba, lichtorgel Cas di Cultura164-5
Arubaanse Muziekschool17-8
Arubaanse Muziekschool, subsidie140-15
Balletproject163-8
Bonaire, uitzending muziekdocent136-8
Centro pro Arte, aanschaf instrumenten131-10
Centro pro Arte, aanschaf geluidsinstallatie131-12
Contract docent Bonaire156-13
Corsow, dansgroep67-13
Croes, langspeelplaat E. la159-9
Curaçao, muziekacademie126-11
Curaçaose Muziekschool68-4, 73-8
Curaçaose Muziekschool, aanschaf instrumenten137-6, 145-11
Daniskas, rapport muziekonderwijs in de West79-11
Dansproject Gabri Christa165-8
Fundashon Instituto di Musika131-16
Fundashon Instituto di Musika, aanschaf instrumenten144-15
Kerkorgels, reparatie en onderhoud15-8, 33-7, 35-9, 38-3, 140-13
Ko-Afingita, subsidie Stichting146-9
Muziekdocenten op de Antillen, salaris69-7
Muziekdocumentatie Nederlandse Antillen130-11
Perrenal, langspeelplaat Julio178-12
Saba, muziekonderwijs128-8
Schoolconcerten43-8
St.Eustatius, uitzending muziekdocent144-13
Suriname, uitzending fagottist7-6
Suriname, uitzending muziekdocente T. Crone28-6
Suriname, Volksmuziekschool49-5, 56-5, 65-6, 81-1, 88-6, 94-5, 103-5
Suriname, Volksmuziekschool rapport82-6
Toernee Antilliaanse groepen138-9
Toernee Arno Huibers177-9
Toernee Cola i su grupo di Tambu136-6
Toernee Cora van Drimmelen51-8
Toernee groep NAKS69-8
Toernee Grup Folkloriko Kreativo152-5
Toernee Grup Issoco166-12
Toernee Grupo Folkoriko en Polygots105-7
Toernee Grupo Issoco160-8
Toernee J.Leerdam, The meeting177-8
Toernee Les Scheppies178-13
Toernee Libi Span103-6
Toernee Littekens/Nasmaak174-5
Toernee Maranatha Koor91-10, 94-9
Toernee Mendelsohn Trio174-4
Toernee Nel Oosterhout52-7
Toernee Orangemelted167-10, 168-8
Toernee Un anochi largu140-11
Toernee Willem Breuker Collectief146-7, 161-10, 174-x
Toernees, diverse165-9, 167-6, 173-10, 176-7
Vesseur, W., rapport restauratie schouwburgen53-8
NatuurbeheerDierentuin Bonaire, subsidie46-11
Natuurreservaat op Bonaire, subsidie96-7
Stinapa, subsidie126-10, 133-7, 146-8, 161-8
Stinasu en Kensuna, subsidie99-7
Omroep, radio en tvAanschaf beeldnormvertaler140-12, 141-8, 142-6
Aanschaf materialen Curaçaosche Omroep11-5
Aruba, programmalevering aan ATM173-13
Aruba, samenwerking NOS-ATM151-12, 169-12
Aruba, technische bijstand aan ATM170-6
Aruba, televisie-overleg136-9
Aruba, trainingscursus Tele-Aruba134-6
Begroting, televisie87-12
Begroting, televisie 1962-196345-4
Begroting, Wereldomroep81-4, 89-6
Besprekingen over TV-uitwisseling103-2
Co-produktie Asina Tabata III160-6
Co-produktie Boka Sarantonio157-6
Co-produktie Dera Gai175-8
Co-produktie Geschiedenis Ned.Antillen164-8
Co-produktie kinderseries televisie137-8
Co-produkties televisie141-9
Commissie Radio en Televisie44-6
Commissie Radio en Televisie, verslag45-7
Curaçao, NOS correspondent in91-8
Curaçaosche Omroep, financiële moeilijkheden46-10, 47-5
Geluidstechnicus Suriname, uitzending46-9
Kijk- en luisteronderzoek Ned.Antillen169-10, 170-4, 176-x
Kijk- en luisteronderzoek Suriname108-7
Panoramiek-programma's van de NOS97-2
Radio Nederland Training Centre126-13
Radio Nederland Wereldomroep, brief directeur78-14
Radio Nederland Wereldomroep, subsidie121-10
Radio, omroep in de West19-6
Radio, programma's RVU174-6, 175-4
Radio, programma TROS134-11
Radio, voorlichtingsprogramma's143-12
Samenwerking Antilliaanse televisie en Wereldomroep150-7
Samenwerkingsproject Boy152-7
Televisie, overleg136-9, 175-11
Televisie, programma Nederlandse literatuur45-9
Televisie, programma Teletrip136-7
Televisie, project Archeologie156-12
Televisie, transcripties13-7, 34-5
Televisiejournaal, opname Vlaamse onderwerpen58-7
Televisieprogrammering32-4, 42-7, 82-5
Televisieproject Ikon-Zichem113-7
Televisieproject Museumland177-4
Televisieproject Ongeschreven geschiedenis169-11, 170-5
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Trainingscursus Radio Ned.Antillen134-7
Verzending programma's59-9, 67-11
OnderwijsArubaanse leraren39-7
Bursalen4-5, 5-5, 13-11
Bursalen, reglement45-8
Cursus administratie17-4, 18-10
Foreign Student Service30-7, 41-5, 49-3, 51-7, 52-6, 54-7, 56-6, 58-6, 64-8, 72-5, 75-7, 79-5, 81-8, 83-7, 87-7
Hoger onderwijs in de West2-apr
Hogeschool Ned.Antillen127-9
Lustrum Universiteit Suriname94-6
Materiaal voor basisonderwijs141-10
Onderwijs-expositie Ned.Antillen129-9
Onderwijs-project Suriname Comité105-8
Onderwijsfilms167-8, 168-12
Onderwijsfilms, distributie173-14
Onderwijstentoonstelling168-11
Opleiding leraren in Suriname88-10
Project educatieve vorming via dagbladpers133-9
Samenwerking Universiteit Groningen met de Ned.Antillen167-7
Student working papers138-11
Studiereis Arubaanse MTS-ers128-11
Televisieserie Spelenderwijs173-9, 178-15
Volkshogeschool Suriname, subsidie100-7
Oprichting en liquidatie SticusaOprichting1-2, 1-3
Bestemming batig saldo oude Sticusa15-7
Liquidatie166-15, 179-7
Liquidatie, brief KabNa178-6, 178-7
Liquidatie, overleg werkgroepen178-6
Statuten en wijzigingen26-6, 55-3, 67-7, 110-6, 157-4, 158-1, 164-4, 165-4
Personeel SticusaAlgemeen11-9, 13-5, 20-8, 24-6, 27-3, 30-8, 33-8, 37-4, 40-3
Arbeidsvoorwaarden20-6, 22-, 57-6, 61-5
Functiewaardering46-5
Onderzoek Formatiecommissie90-6, 96-2
Ontslag mevr. Borel76-3, 77-3
Overname personeel27-9
Pensioenen18-6, 25-7, 28-7, 30-9, 57-7
Personeelsreductie163-4
Positie hr. Gordijn69-6, 70-7
Salarissen3-mrt
Uitbreiding formatie37-3
Sociaal-cultureel werkBeroependeskundige Suriname, uitzending12-7
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg130-10, 131-9
Gemeenschapscentrum Hindoestaanse immigratie88-9
Kapasi-Temere, subsidie Stichting109-7
Osticeba, subsidie Fundashon137-10
Renselaar, H.C. van, uitzending cultuur-socioloog13-9
Sociaal-cultureel werker Curaçao134-5
Sociaal-cultureel werk in Puerto Rico6-8
Sociaal-cultureel werk Ned.Antillen, onderzoek130-8, 144-16
Sociaal-cultureel werk Suriname11-11, 12-8, 13-4
Socio-demografische studiën, serie118-8
Sociologisch onderzoek Suriname6-10, 7-5
Stagecentraplan Sociale Academie106-14
Stichting Gemeenschapswerk NAKS Suriname, subsidie69-8, 74-8, 79-6, 106-7, 108-4
Surinaamse Y.W.C.A.8-8, 9-9, 10-12, 50-4
Trainer jeugdleiders, uitzending58-8
Vormingsmedewerker Bonaire, uitzending119-11
Werkgroep cultureel en sociaal onderzoek129-5
TentoonstellingenExpositie Cola Debrot162-7
Jaarbeurs Suriname43-4
Koningin, 10 Jaar11-10
Onderwijstentoonstelling168-11
Project Negrofilia168-10
Stichting Jaarbeurs Suriname104-2
Symposion op Curaçao9-7, 10-11, 11-7, 31-7
ToneelAerts, C., bezoek impressario aan Ned.Antillen140-10
Antillen Theater Project130-5
Brief Caribiton57-11
Brulin, brief CCC inzake Tone83-6, 84-9
Caraïbisch toneel in Nederland37-6
Cosmic Illusion Productions169-6, 170-8
Lekentoneel Ned.Antillen24-7
Musical van Bonaire171-11
Openluchttheater46-8
Opleiding jongeren32-5
Passiespel Da Pinawiki94-8
Regisseur, uitzending16-7, 33-9
Regisseur, uitzending H. Zoutendijk73-6
Regisseur, uitzending Ned.Antillen52-8
Schouwburg Curaçao34-4, 35-4
Stichting Schouwburg Aruba168-9
Suriname, toneel6-9, 13-10
Thalia-gebouw Suriname39-6
Theaterproductie Hoofden van de Oayapok171-10
Toernee Gaga171-7, 173-11
Toernee Grupo Teatral Aruba132-6
Toernee R.Collins en H.Tjon161-12
Toernee Surinaamse groep59-8
Toneelfestival Aruba144-14
Trupialen, clubgebouw30-6
Volkstoneel Suriname34-7, 35-6, 43-5, 44-4
UitgeverijenUitgeverij, Antilliaanse, subsidie139-15
Uitgeverij, Antilliaanse Kolibri, subsidie151-12a, 163-10, 168-7, 170-9
Uitgeverij Flamboyant, subsidie125-5
Uitgeverij Pressag, subsidie109-8
VoorlichtingActiviteiten in Nederland27-8, 62-5
Antilliaanse reeks118-10, 126-12
Bekendheid Sticusa24-8, 25-8, 26-7
Cultureel Mozaïek102-9, 114-7
Documentaires over de West8-6
Educatief kwartetspel Suriname en de Ned-Antillen104-7
Film over Ned.Antillen86-10
Film over Ned.Antillen en Aruba159-11, 164-7
Indiaanse culturen in Suriname95-4
Kweekscholen-project53-6
Leraren M.O.6-7, 7-7
Op scholen30-4, 31-3, 42-, 53-5, 81-12
Publicatie Aruba, scenes and behind the scenes173-7
Publicatie Cultureel Mozaïek94-7
Radiolezingen34-3, 35-3, 36-3, 40-6
Radiovoorlichtingsprogramma's143-12
Schooltentoonstelling82-8, 83-10
Stichting Grafische Communicatie, subsidie127-9, 130-6, 137-7, 144-11
Stichting Interkommunikatie, subsidie166-13
Sticusa Journaal11-4, 16-5, 24-3, 76-11, 77-11, 78-5, 109-10
Surinamers en Antillianen in Nederland65-9
Televisiedocumentaire91-11
Tijdschrift Christoffel, subsidie12-5
Vereniging Antilliaanse Dagbladpers, subsidie121-11
Verspreiding lectuur6-8, 9-11, 10-6, 10-9, 79-9
Wereld-Bibliotheek, publicaties13-6
West-Indische Gids, subsidie (Nieuwe)111-8, 118-9, 122-15, 136-11, 145-13a
WerkbezoekenVerslagen van bestuursleden en medewerkers4-3, 4-4, 5-3, 5-4, 6-5, 9-3, 10-13, 11-8, 12-9, 13-13, 15-6, 16-11, 17-3, 25-3, 33-3, 40-5, 41-7, 42-, 46-7, 50-5, 63-7, 90-7, 90-7, 118-7, 119-5, 128-12, 129-13, 140-6, 145-1, 146-10, 146-10, 150-8, 154-10, 154-11, 155-, 155-4, 166-10, 170-11, 175-12
Wetenschappelijk onderzoekAttema, Y., publicatie over St.Eustatius117-7
Afrikanismen in Suriname, symposium81-11, 83-9
Archeologie, brief P.Glazema53-7
Archeologie, uitzending deskundigen138-10, 138-10, 143-10
Archeologie en ethnologie Suriname68-5
Archeologisch onderzoek Ned.Antillen150-5
Archeologisch onderzoek St.Eustatius154-9, 155-3
Archeologische kartering Saba168-4
Bolivar, publicatie over175-6
Bouwkunst in Suriname57-10
Brion, bronnenpublicatie Luis157-5, 175-7
Bijbelvertaling Papiamentu161-9
Caraïbische Geologische conferentie117-9
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut18-9
Caribbean Historians, conferentie Association128-9
Colloquium Antilliaanse onafhankelijkheid125-6
Corsten, publicatie F.E.84-8, 85-4
Creoolse negercultuur19-7
Cultureel-antropologisch onderzoek St.Maarten126-14
Cultuur-sociologisch onderzoek Suriname79-10
Dekker, J.H.H., publicatie manuscript139-10
Geologische gids Ned.Antillen138-12
Geschiedenis Curaçao5-6
Geschiedenis Suriname5-7
Geschiedenis van Suriname, herdruk56-9
Gezinssociologie in de Ned.Antillen95-6
Historische cartografie Suriname87-10
Jesserun, F., proefschrift37-5
Mitrasing, dr F.46-12
Natuurwetenschappelijke Studiekring68-3, 115-9, 116-6, 130-7, 151-10, 156-8, 162-5, 168-6, 173-6, 178-16
Netherlands Journal of Medicine128-6
Publicatie Bon Dia169-4
Publicatie Coral reef fishes of the Neth.Antilles134-10
Publicatie Geschiedenis Ned.Antillen150-6
Publicatie Nulde hoofdstuk geschiedenis Nederlandse Antillen169-4
Publicatie Ongeschreven geschiedenis169-5, 170-7
Publicatie Oorspronkelijke bewoners Ned.Antillen139-8
Publicatie Precious Stones140-9
Publicatie Rechtsgeschiedenis Ned.Antillen134-9
Publicatie Vogels Ned.Antillen144-12
Publicatie Volkenrechtelijke aspecten van de Antilliaanse onafhankelijkheid135-8
Publicatie wetsteksten Ned.Antillen122-14
Reinsma, dr R., publicatie41-6
Rens, dr L.L.E., studie52-9
Rijgersma, H. van, publicatie manuscripten171-5
Sabaanse bouwkunst165-7
Samenwerking universiteiten Groningen-Ned.Antillen168-15
Stichting Taalonderzoek Suriname12-6, 49-4
Stichting Volkslectuur Suriname3-3, 13-12, 17-5, 27-5, 33-1, 34-6, 35-5, 48-4
Stichting Wosuna10-8
Sypkens Smit, M.P., publicatie142-9
Taalbureau Suriname42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Volkenkundig medewerker, uitzending106-10
Volkslectuur, bureau Taalonderzoek en42-4, 57-9, 59-7, 65-8
Voorhoeve, correspondentie met prof86-9, 87-9
Waaldijk, proefschrift27-7
Wetenschappelijk Instituut Suriname42-4, 43-9, 44-5
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
483Aardema, J.Sbibliothecaresse1972-1974
Alcmaer, M. vanNAtoneeldeskundige1969
Allard-de Kom, J.J.Sliterator1970
Antkowiak, P.NAmuziekdocent1975-1978
B
Bayens, H.NAbeeldend kunstenaar1961
484Bedacht, R.NAmuziekdocent1980-1987
Beekman, H.L.P.A.NAmuziekdocent1970-1972
Blommenstein, F. vanSpianodeskundige1970-1971
485Boer, L. deS, NAmuziekdocent1960-1964
Bonte, J.B.Smuziekdocent1965-1967
Bontje, P.NAmuziekdocent1974-1977
486Bouman, J.J.W.J.NAmuziekdocent1979-1981
Brink, W.S, NAmuziekdocent1975-1980
Broedelet, J.NAtoneelregisseur1960-1961
487Brulin, T. en P. KamermanNAtoneelregisseurs1969-1972 1976 en 1983-1984
Buurman, K.zie: Uschi, B.
C
488Caprino, E.P.Stoneelregisseur1970-1971
Coomans, H.E.NAbibliothecaris1959
Crone, T.e.a.S, NApianiste1960-1968
D
489Dahlberg, Y.zie: Sprangers, Ch.
Dam, J.A.NAmuziekdocent1981-1985
Daniskas, J.S, NAmuziekpedagoog1970-1971
490Derks, E.Smuziekdocent1961,1974
Dirkse, J.P.S, NAfilmvorming1970-1971
Duijn, S.Y.O. denNAdanspedagoge1974-1977
Dul, H.Smuziekdocent1962-1964
491Dijkman, J.G.Svormingswerker1969-1972
Dijkstra, C.NAbibliothecaresse1981-1985
E
Eavis, D.R.NAballetpedagoog1973-1974
Eavis-Arons, J.H.Sballetpedagoge1969-1970
492Eelvelt, P.NAtoneelregisseur1962-1963
Elings, H.W.NAmuziekdocent1978-1981
Ensberg, L. C.zie: Streef, C.A.
Every, B.Sregisseur1973-1977
F
Feldbrugge, B.H.NAmusicus1966-1971
493Flentrop, firmaS, NAorgelreparateurs1959-1972
494Flink, C.NAtoneeldeskundige1967-1968
Frankhuijzen, P.NAmuziekdocent1981-1984
Frese, H.H.Svormingswerker1971
G
495Gelderen, J.F.A. vanSvormingswerker1972-1975
Gerritsen, W.Sbibliothecaresse1971-1972
496Goud, A.NAballetlerares1959
Grimmelt, W.Sbibliothecaresse1965
497Groenendaal, M.H.Sdocente beeldende kunst1967
Groot, T. deNAballetlerares1959
Guensberg, M.Sbibliothecaresse1972
H
Haakman, H.Smuziekpedagoog1956
Hamel, M.NAtoneelregisseur1965-1966 1974-1975
Hasselaar, M. en Stenzen, A.NAmuziekpedagogen1958-1959
Hatterman, N.Sschilderes1956
498Hermans, J.NAmuziekdocent1980-1988
Hewitt-Huisman, M.Sballetpedagoge1958-1960
Heyer, L.M. denNAmuziekdocent1981-1985
499Hoek, W. vanNAtelevisiedeskundige1984
Holland, P.NAtoneelregisseur1964
Hooykaas, A.NAtoneelregisseur/adviseur1956
Huisman, M.Sballetlerares1956
I
Ianszen, A. en
Ianszen-Waller, S.Sdocenten vrije expressie1966-1968
J
Jong, M. deNAmuziekdocent1972-1978
500Jorissen, P.G.NAballetlerares1963-1965
K
Kamerman, P.NAtoneelregisseur1958-1960
Kessels, U.J.M.Sbibliothecaresse1956
Koolen-Stel, A.W.zie: Stel, A.W.
Koster-Linssen, F.NAbibliothecarese1983
Kreijen, W.M.G.H.NAmuziekdocent1979-1985
L
501Lafour, F.D.Stoneelregisseur1970-1973
Landheer, I.J.NAmuziekdocent1972-1978
Landheer-Snellen, A.NAmuziekdocente1972-1978
502Leeden, ir R. van der en Vlaam, P.S, NAtelevisiedeskundigen1970
Leeuwendaal, I.Sdocenten vrije expressie1966-1967
Leur, W. deSorgelreparateur1958
Lips, H.L.NAbibliothecaresse1981-1985
M
McElwin Daniel, L.NAmuziekdocent1979
503Meulen, S. van derNAmuziekdocent1972-1974
N
Nicasie, H.Smuziekdocent1960-1964, 1972
504Nicholls, A.H.NAtoneeladviseur, regisseur1972-1978
O
505Overberg-Diemerkool, M.NAmuzieklerares1968
P
Pasaribu, A.Smuziekdocent1968-1975
506Pilot, R.J.NAmuziekdocent1980-1983
R
Radier, T.NAballetlerares1961
Rooij, R. vanNAtelevisiedeskundige1983
Royen, B.R.M. vanS, NAtelevisiedeskundige1970
507Rijpkema-Huig, I.Sballetpedagoge1969
S
Schermer, P.NAmuziekleraar1963-1966
Schermij, M.J.P.NAvormingsleider1977-1978
508Schönbeck, R.NAtoneeldeskundige1967-1968
509Seyler, A.NAmusicus1961-1972
Smits, B.NAdirecteur muziekschool1962-1971
Spoor, R.NAmediadeskundige1978-1980
Sprangers, Ch. en Dahlberg, Y.Sballetlerares1970-1975
Steegenga, R.Sbibliothecaresse1972-1975
Steenstra, H.NAmuziekdocent1981-1983
510Stel, A.W.S, NAbibliothecaresse1975-1985
Stenzen, A.zie: Hasselaar, M.
511Stip, K.Stoneelschrijver1964
Streef, C.A. en Ensberg, L.C.Sbibliothecaresse1972-1973
Sweers, A.Stoneelregisseur1956-1962
T
512Tas, J.M. van dersbibliothecaresse1959-1961
Tesseling, T. vansballetlerares1956
Thomas, E.S, NAregisseur1954-1958
Tjon, H.Stoneelregisseur1970-1971
513Tresfon, C.NAmuzieklerares1963-1988
514Trigt, T. van derSlerares bewegingsexpressie1968-1969
Troost, J.M.NAdocente beeldende kunst1966
U
Uittenhout, S.M.T.Smedewerkster museum voor volkenkunde1975
Uschi, B. en Buurman, K.S, NAradiojournalisten1970
V
Vegt, A. van derSmuziekdocente1963-1966
Velzen, drs A.C. vanNAtelevisiedeskundige1984
Vervuurt, L.Smuziekdocent1960
Verwey, T.Stoneelregisseur1959-1964
Vlaam, P.zie: Leeden, R. van der
515Vreeburg, A.M.NAvormingswerker1965-1968
Vries, A.W. deNAmuziekdocente1978-1981
516Vries, D. deNAtoneelregisseur1969-1971 en 1976
Vries, E. deS, NAadviseur televisie1960
Vries, L.J. deSbibliothecaresse1968-1978 en 1990
Vries, T.F. de en Linders, A.Sbibliothecaressen1969-1971
W
517Wengen, dr G.D. vanSmuseumdeskundige1971
Witteman-Linders, A.Sbibliothecaresse1972
zie: Vries, T.F. de
Witteveen, L.NAtoneeltraining1983-1985
Z
Zomerdijk, H.J.Sorgelpedagoog1966-1971
518Zoutendijk, H.Stoneelregisseur1963-1979
Zwart, J.NAorgelrestaurateur1989
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamLandFunktie/doelPeriode
A
521Afro-American Culture EnsembleS, NAtoernee1970
Allard-de Kom, J.Svoordrachtskunstenares1973
Amsterdams Kern EnsembleNAtoernee1978
Antillen Theater ProjectNAtoernee1979
Ardito QuintetS, NAtoernee1970
B
Beetstra, M.zie: Kooiman, W.
Berghout, P.NAharpiste1982
Booi, L.NAzangeres1975
Breuker KollectiefNAtoernee1983
C
Coco, J.NAgitarist1961,197
Comedie 1960S, NAtoneelgroep1960
Croiset, J.S, NAacteur1963
D
522Daal, A.NAvoorzitter jury1978
Derks, E. en Ketwaru, E.Sconcerttoernee1973
Diekman, M.NAactrice1958-1959, 1969,1974
Drimmelen, C. vanSfluitiste1963
E
Ekker-van der Pas, Th.S, NAsopraan1975
Euwe, prof.M.S, NAschaakmeester1973
F
Feldbrugge, B.H.S, NAmusicus1968
Ferguson, M.S, NAtoernee1975
Flentrop firmaNAorgelreparateurs1982
Frid, G.zie: Spoorenberg, E.
G
523Gaaikema, S.S, NAcabaretier1968, 1975-1976
Gasteren, J.S, NAactrice1960
Geest, J. vanSkunsthistoricus1969
Geraerds, R.S, NAvoordrachtskunstenaar1964-1966, 1974
Grassère, G.NAvolksschilderkunst1977
H
524Hajary, M.Spianiste1972-1975
Hatterman, N.Sschilderes1956
Head, Heart and HandsNAtoernee muziekgroep1978-1979
Helstone, J.Sviolist1972
Henkes, D.NArestaurateur1977-1978
Hermans, W.F.S, NAauteur1968
525Hudson, N.NAzie: Sligte, S.
Hülsmann, K. en Radek, R.NAviolist/pianist1976
I
Indiase musici en dansersStoernee1973
J
Jansen, F.NAcabaretier1973-1974
Jansen, S.C.NAcantororganist1966
Jong, J. deNAcabaretière1985
Juda, J.NAvioliste1956,1964
K
526Kamadjojo, I.Skunstenaar1961-1963
Kassies, J.NAtoneeldocent1976
Kessels, U.J.M.NAbibliothecaresse (adviezen)1974
Ketwaru, E.zie: Derks, E.
Kieviet, dr F.K.NAvideo-apparatuur onderwijs1973
Kleine Toernee TheaterNAtoernee1970
Koning, A.J. deSmolendeskundige1969
Kooiman, W. en Beetstra, M.NAtoernee1968
Krebbers, H. en Olof, Th.S, NAviolisten1960
Kuhn, M.NAfluitiste1983
Kunst, J.S, NAlezing1956
L
527Lo-A Njoe, G.Skunstschilder1960
Lubberhuizen, G.NAhaalbaarheidsonderzoek naar Antilliaanse uitgeverij1980-1981
M
Maar, W. deSfotograaf1970
MarionettentheaterS, NAtoernee1965-1966
Martina, F.NAtoernee1978
Mendelssohn TrioNAtoernee1976
Moer, A. van derNAactrice1964,197
Moerdijk, C.S, NAactrice1963
Mol, A.S, NAacteur1972
Mulisch, H.S, NAauteur1970
Mungra, M.Sdicussieleider1972
N
528Nauta, P.NAbibliotheekcongres1975
Nederlands ConcertgebouworkestNAtoernee1970-1971
Nederlands Kamer OrkestS, NAtoernee1973-1974
Nederlands Koper QuintetNAtoernee1982
Nederlands PianokwartetNAtoernee1978-1982
529Nooteboom, C.S, NAauteur1970
Noordpool, SNAgitarist1984
O
Olof, Th.zie: Krebbers, H.
Oorschot, M. vanS, NAsopraan1972
Oosthout, N.S, NAvoordrachtkunst1963-1964
Osieck-Ybes, M.Spianiste1964
P
Palm, N. de en Rooy, F. deNApremiere film Desiree1984
Parra, P. de laScineast1970
Prins, L.S, NAschaakmeester1959-1961
R
530Radek, R.zie: Hülsmann
Renes, W.M.NAbibliothecaris1978
Reijn, R. vanS, NApantomimespeler1964-1965
Romondt, A. van e.a.NAbibliothecarissen1981
Roo, J. deNAjournalist1981
Roovere, J. deNAgrimeur1978
Rooy, F. dezie: Palm, N. de
Rooymans, A.NAtoernee gitarist1983
Rijnmond Saxofoon KwartetNAtoernee1979
S
Setten, A. vanzie: Visser, D.
Sligte, S. en Hudson, N.NAgrafische ontwerper televisie1979
Sonora ParamareraStoernee orkest1973
Spall, W. vanSoperadeskundige1975
Spoorenberg, E. en Frid, G.S, NArecitals1969-1970
531Stanton, M.NAtoernee pianiste1978
Stenz, W.S, NAmusicus1962
Sterman, O.S, NAvoordrachtkunst1960, 1971 1979
Surinaams Artiesten KollektiefStoernee1975
T
Tailleur, M.S, NAcabaretier1970
Tas, J. en Wilson, C.NAbibliotheekdeskundige1981
Tiedrie, toneelgroepNAtoernee1981
Tingel TangelS, NAcabaretgroep1963-1964
Toneelgroep 1960NAtoernee1960
Trio CaribeS, NAtoernee1970
Trio EuropéenNAtoernee1981
Twinkle StarsS, NAtoernee1973
U
532Ulsen, H. vanS, NAregisseur, acteur1968, 1979
V
Verhoeven, J.M.NAbibliotheekcongres1975
Vinne, K. van derS, NAzangeres1963
Viruly, A.NAauteur1956
Visser, D. en Setten, A. vanS, NAgitarist/zangeres1969
Visser, D.NAgitaartrio Visser1979
533Vogel, A.NAvoordrachtskunstenaar1966
Volendams KinderkoorNAtoernee1979
Vries, L. deS, NAlezing1956
Vries-Hamburger, L. deScreatieve vorming, huisvlijt1955-1958
W
Waal, R. deNA1984
Weg, S. van dezie: Wolf, J.
Wiersma, P.NAorganist1984
Wilson, C.zie: Tas, J.
Wolf, J. en Weg, S. van deNAtoernee1981
Wijn, J.NApianist1969
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamHerkomstFunktie/doelPeriode
A
534Akkal EnsembleStoernee1975
B
Bakhuis-Looyaard, W.NAdeelname Dance Festival Bonn1980
Benchie, S. en FrankieNAtoernee komiekenduo1971
Brashuis, B.Swinti-cultus1970-1971
C
Carilho, C.Sstudiereis1975
Cola i su Grupo di TambuNAtoernee1980
Curaçao CamerataNAtoemee1987
D
535Doble RNAtoemee muziekgroep1977
Doe GroepNAtoemee theatergroep1975
E
Eustatia, MNAbibliotheekcongres Grenoble1973
Ensberg, L.Sstage bibliotheek1975
G
536Garmers, SNAlezingen toemee1976
Grupo Folklorico AntillianoNAtoemee1973, 1975
Grupo Folkoriko KreativoNAtoemee1983, 1984
Grupo IssocoNA NA NAtoemee1985-1987
H
Hodge, B.NAoriëntatie bibliotheekwezen1978
L
537Lont, R.Ch.W.Sstudiereis1975
Loemban Tobing-Klein, I.E.SInternational Council of Women1971
M
Maranatha KoorStoernee1970-1974
Martina, H.NApianist1974
Muntslag, P.Sori\:entatie ballet1972
N
538NaksStoernee folkloristische groep1969-1972
P
539Palm, M.NAsymposium dramatische vorming1975
Paula, R.M. deNAstudiereis1975
PegasayaNAtoernee toneelgroep1981-1982
PolyglotsNAtoernee dansgroep1975
Q
Quast, A.C.NApenningmeester CCC, werkbezoek
R
Romondt, A. vanNAstudieweek Woudschoten1976
Rosario, G.E.NAlezingen1973
S
Schnog, LNAdeelname dance-workshop1977
Steenbakkers, P.J.A.M.NAwerkbezoek bibliotheekwezen1982
T
Toneelgroep Land te KoopNAtoernee1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
A
314Adoptie, G.H.M.stage gezondheidszorg Curaçao1980-1981
Albers, K.onderzoek leguaan1986
Andel, drs J.D. vanarchitectuur St.Maarten1985-1986
Antilliaans Bijbel Comitébijbelvertaling papiamentu1985-1986
Arion, F.M.bibliografie papiamentu1972
Attema, drs Y.monumenten St.Eustatius1975-1985
Ayubi, drs E.N.archeologisch-antropologisch onderzoek1985-1988
B
315Baarsen, A.F.J. vanstage natuurbeheer op Curaçao1980-1981
Baart, drs W.J.H.proefschrift Cuentanan di Nanzi1982-1983
Bally Brashuis, B.studie Konfo-godsdienst Afrika1973
Bavinck, prof.dr J.H.cultuur Hindoestanen Suriname1960
Beets, dr D.J.conferentie caraïbische geologie1977
Begina, R.A.B.politicologie Curaçao1980
Bergeijk, dr J. vancolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Berkum, N. vanonderzoek papiamentu1984-1985
Bernadina, drs F.M.monumenten Curaçao1984-1986
316Boerstra, drs E.H.J.archeologie onderzoek vegetatie Ned.Antillen1970-1983
317Bok, C. de e.a.vegetatiekartering Curaçao1985-1987
Bokkestijn, A.W. e.a.archeologie1985-1987
Boomert, A.pedagogisch project St.Eustatius1973-1976
318Bor, ir W. van dengastdocent juridische1977-1980
Bos, C.A.faculteit Suriname1975
Bosma, M.L.J.onderzoek sociaal beleid op Curaçao1985
Braeken, R.C.restauratie kaarten1985-1988
Brinkman, D.milieu educatie Ned.Antillen1978-1979
Brooks, J.M.tuinbouw en visserij op Saba en St.Eustatius1985
Brownsberg, vogelgidspublicatie1973-1975
Brummelman, L.H.volkstelling St.Eustatius1976-1977
Buve, drs R.Th.J.caraïbistiek, antropologie KITLV1972-1978
C
319Celaire, F. e.a.sociaal-cultureel werk Ned.Antillen1981
Coomans, H.E.onderzoek weekdieren en catalogus wetenschappelijke bibliotheek Antillen1957-1960
Corsten, F.E.sociaal-wetensch. onderzoek Suriname1972
Cuales, S.M.sociologisch onderzoek in Colombia1979-1980
Cuba, A.D. destage sociaal-cultureel werk Aruba1981-1982
D
320D Dankmeijer,centrale catalogus Caribiana1984-1985
Debrot, J.J.M.economische onderzoek Curaçao1974
Dekker, J.J.H.uitgave publicatie1981
Delfgaauw, prof. dr B.lezingen filosofie1973
Delvoye, drs L.histologisch onderzoek Curaçao1980,1985
Dias, W.doctoraalstage Suriname1974
Donkersloot, C. e.a.verspreiding kreeft Curaçao1984-1986
Douglas, J.uitgave publicatie Fort Zeelandia1972-1973
Draanen, H. vanadviezen museumbeheer Ned.Antillen1960-1962
Dubelaar, drs C.N.uitgave Surinaamse sprookjes1972
Duk, prof. mr W.juridische gastcolleges Suriname1975
Dijck, drs F. vanbuurthuiswerk op Curaçao1979
Dijkhoff, drs M.deelname antropologisch congres1985
E
321E Eeden Fonds, vannatuurwetenschappelijke publicaties1975
Elhagen-Medina, G.voedingsgewoonten diabeten op Curaçao1985-1986
Engels, dr Chr.uitgave ter ere van dr Engels1977-1982
Engels, D.restauratie collectie Curaçaosch Museum1985-1986
Esch, P.G.M. vanliteratuurstudie Ned.Antillen1984-1985
Evangelische Broeder Gemeentetentoonstelling1974-1975
F
322February, drs V.gastcolleges letterkunde Suriname1974
G
323Ganga, V. e.apublicatie Hindoestaanse immigratie1973
Geerlings, R.A.onderzoek koraalriffen1981-1982
Geerman, R. e.a.deelname bibliotheekcongres1981
Geest, drs J. vanlezing kunsthistoricus1969
Gemmink, drs J.publicatie Nederlandse kolonisten in Suriname1972-1980
Geus, F. desociaal-culturele waarde domino-spel1980-1981
Glazema, dr P.archeologie Suriname en Ned.Antillen1963-1969
323Grinten, prof. mr W.C.L van dergastdocentschap Curaçao1977
Groot, I. derestauratie landhuis Savonet, Curaçao1977-1980
H
Habibe, drs F.H.publicatie proefschrift1985
Haeff, prof.W.C.J. tenlezingen para-psychologie1972
Hartog, dr J.geschiedkundige publicaties1972-1988
324Haseth, L. devolksgeneeskunde1981-1984
Havisser, J.B.archeologie Ned.Antillen1985-1987
Heinze, S.S.P.industrialisatie Aruba1985
Henriquez, R.A.invloed Nederlandse politieke partijen op het streven naar onafhankelijkheid in de Nederlandse Antillen1985-1986
Herdé, G.R.stage onderwijs Curaçao1978-1979
Hesteren, A.J. vanarcheologisch onderzoek St.Eustatius1984
Hilst, E. van derpublicatie handschriften J. King1975
Hodgson, ir R.A.congres mentale retardatie op Curaçao1978
Hoeven, prof. J. van derjuridische gastcolleges Suriname1975
Hummelen, J.A.adviezen inzake museumbeheer1961-1963
I
325Imhoff, L. vanonderzoek volksgezondheid Nederlandse Antillen1978-1979
Ingen, T. vanvogelreservaat op Aruba1984
J
Jager, CM. de e.a.technologie-keuze Curaçao1985-1987
Johnson, W.S.volksverhalen Saba1979-1984
Jong, M.W. de e.a.onderzoek informele sektor op Curaçao1979
Jong, P.E. demedisch proefschrift1980
Jonker, dr G.D.taalkundige1972
Jonkers, prof.mr J.E.juridische lezingen1958
Jordaan, H.R. e.a.historisch museum St.Eustatius1985-1986
Joordens, J.onderzoek naar de lora1986
Juliana, G.A.koraalrif-project Curaçao1973
K
326Kankantrie, stichtingpublicatie Surinaams kookboek1973
Kleinpaste, S.R.sociaal-cultureel onderzoek St. Eustatius1983-1988
Kleijn, prof.mr J.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Klokkers, M.volkswoningbouw Curaçao1981-1984
Koeman, prof.J.cartografie Suriname1972-1974
Koulen, J.stage antropologisch onderzoek Curaçao1978-1979
327Kristensen, dr J.natuurbeheer Bovenwindse eilanden1979-1989
publicatie Stinapa-afleveringen1975-1986
328Kross, R.maatschappelijke ontwikkelingen Suriname1974
Krozendijk, G.B.gehandicaptenzorg Aruba1981
Kmijer, prof.dr G.J.sociografisch onderzoek Suriname1972
Kunst, prof. mr A.J.M.rechtsgeschiedenis Ned.Antillen1980-1981
L
Labadie Solano, drs J.G.R.taalonderzoek papiamenta1982-1986
Lall Mohamad, A.S.recreatievoorzieningen Paramaribo1972
Lannoy, J. deonderzoek Ta kiko korsou ke sa1984-1985
Leendertse, S.A. e.a.ontwikkeling visserij Bonaire1985-1988
329Lier, prof. dr R.A.J. vanpublicatie redevoering1973
Loon, A. vanonderzoek RK kerken op Curaçao1984-1988
Los, drs W.onderzoeksprogramma CARMABI1987
Louwe Kooijmans, prof. dr L.P.archeologisch onderzoek St.Eustatius en Saba1983-1988
Lutchman, drs L.F.S.migratie van Suriname naar Curaçao1980-1986
M
Maduro, E.M.deelname congres oral history1980-1981
Marken Lichtenbelt, W.D. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Marks, dr A.F.cursus Caraïbistiek1979-1981
Meerendonk, H.J. vanarchiefwetenschap1975
Meiden, drs G.W. van derarchiefwetenschap1981-1982
Meilink-Roelofsz, dr M.A.P.archiefwetenschap1965-1966
330Meiners, D.stage sociologisch onderzoek Aruba1977
Merkies, L. e.a.culturele identiteit Aruba1984-1988
Meijers, prof.dr H.volkenrecht Suriname, Ned.Antillen1973-1980
Middelbrink, H.kerk en maatschappij Curaçao 1850-19501986
Mitrasingh, prof.B.S.uitgave publicaties1959, 1972-1975
331Modderman, prof.dr P.J.R.archeologisch onderzoek Suriname en Ned.Antillen1969-1972
Moketa, verenigingAntilliaans onderwijs en geschiedenis1984-1985
Mol, R.gezondheidszorg op Saba1984-1989
Molina, R. e.a.onderzoek naar de lora op Bonaire1983-1985
Monsanto, A.M.promotiestudie bouwkunde Ned.Antillen1981
Monzon, mr T.studie naar het zeerecht1979-1980
332Mooren, C.G.F. e.a.plantenecologie op Curaçao1985
Moree, J. e.a.archeologie Curaçao1984-1985
Mulders, dr W.J.M.samenwerking met Universiteit Curaçao1979
Muller, E.A.F.studie papiamentu1978-1982
Muysken, P.C.colloquium creolentalen1979
Mijs, drs A.A.rapport onderwijs Suriname1973
Mijs, J.geschiedenis Ned.Antillen1985-1989
N
333Naarendorp, F. e.a.sociologisch onderzoek Suriname1973
Nagelkerken, dr D.P.publicatie Coral reef fishes Neth.Antilles1979-1981
Napel, H.J. tenonderzoek werkloosheid op Curaçao1979
onderzoek verkiezingen Ned.Antillen1985
Nolte, P.restauratie quarantainegebouw Curaçao1983-1985
Nijland, D.culturele-antropologie Suriname1970
O
Oltheten, T. e.a.grafische communicatie Ned.Antillen1977-1979
Oostindie, drs G.J.studies Caraïbistiek KITLV1983-1990
334Opstall, dr M. vanBolivar-Brion tentoonstelling1983
Ortega, R.F.onderzoek kleinindustrie Ned.Antillen1975
OSGN, stichtingcongres Surinaamse geschiedenis1974-1975
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenzorg Suriname, Ned.Antillen1959-1962
P
335Palacios, dr R.bronnenpublicatie Brion1985-1989
Palm, dr J. degeschiedenis Ned.Antillen1983-1986
Palm, R.O.L.juridica Antiliana1982-1985
Paula, dr A.F.archiefwetenschap1973-1976
aankoop foto-collectie Fischer1979
Pieters, V. e.a.onderzoek toerisme Curaçao1980-1982
Polanen, dr J.D.V.symposium afrikanismen in Suriname1972
Prins, prof.dr F.W.gastcolleges pedagogiek Curaçao1976-1977
Prins Winkel, dr A.C.congres papiamentu1981
Pruneti-Winkel, P.proefschrift Scharloo1984-1985
Q
336Quirindongo, S.J.pedagogie op Curagao1980-1984
R
Raalte, dr J. vanpublicatie zending in Suriname1973
Rafaël, M.M.stage orthopedagogie op Curaçao1983-1985
Ranada, F.proefschrift juridische faculteit Suriname1972-1973
Renkema, drs W.E.dissertatie plantagebedrijf Curaçao1979-1981
Renselaar, drs H.C. vansociologisch onderzoek Suriname1958-1964 en 1972
Reth, W. von e.a.veldonderzoek op Curaçao1979
Richardson, L.A.taalgebruik Antillianen in Nederland1978-1980
337Roessingh, dr M.P.H.archiefwetenschappen1968-1969
Röod-de Boer, prof.mr M.juridische gastcolleges Suriname1975
Römer, dr R.A.centrale catalogus Caraïbistiek1976-1983
338Röomer, dr R.A.publicatie van de Antilliaanse Reeks1977-1990
Römer, drs R.G.promotieonderzoek taalkunde1982
339Roy van Zuydewijn, H.J.F. demonumentenzorg St.Eustatius1972-1976
Rutgers, G.W.Antilliaanse literatuur1985-1988
S
Saris, E.J. e.a.onderzoek Het Nederlandse op Curaçao1981
Scheltens, prof.dr D.F.juridische gastcolleges Curaçao1986
Scherpenhuijzen, A.J.A.H.adviezen onderwijs in de West1969-1970
Scheijen, Y. vanwitstaarthert op Curaçao1985
Schillebeeckx, prof.dr E. e.a.lezingen theologie1982-1983
340Schoffeleers, prof.dr J.M.religieuze organisaties op de Benedenwindse eilanden1985
Scholten, drs H.D.adviezen onderwijs in de West1958-1960
Schoordijk, prof.H.C.F.juridische gastcolleges Suriname1973-1974
Schouten, A.F.R.P.keramist Aruba1978-1979
341Schouten, dr J.museumdeskundige t.b.v. Suriname1965-1978
inrichting Arubaans Museum1984
342Schouten-Elsenhout, J.publicatie Surinaams spreekwoordenboek1972-1975
Schriks, drs C.F.J.publicatie vogels Ned.Antillen1982
Schuttevaer, prof.mr H.juridische gastcolleges Suriname1972
Schweitz, M.perinitale sterfte Curaçao1986
Senus, A.M. vanvegetatie Ned.Antillen1984-1986
Siwpersad, drs J.P.publicatie studie slavernij Suriname1975
Sjiem Fat, mr P.V.proefschrift Curaçaos rechtsleven1983,1986
343Smidt, prof.J.Th. depublicatie West-Indisch Plakaatboek1972-1975
Soest, drs J. vaneconomische geschiedenis Curaçao1975-1979
Sousa Fernandes Perna, J. deexploratief onderzoek Aruba1980
Speekman, prof.dr J.D.inventarisatie sociaal-wetenschappelijk onderzoek1983-1985
Sprockel, prof.P.T.M.lezingen theologie en filosofie1985
Starre, J. van dercomputercursus t.b.v. bibliotheken1985-1987
Statia, J.A.Antilliaanse jeugdliteratuur1984-1985
Statius van Eps, dr L.W.publicatie over dr A. van der Sar1979
344Steen, J.A. van dernatuurfilms Stinapa1974
Sterks, W.B.J.stage archeologie Curaçao1981-1982
Stoffers, prof.dr A.L.steun onderzoek CARMABI1983-1984
Sijpenhoff, Th.E.publicatie Winti-godsdienst1972
Stuiveling, prof.dr G.letterkundige1960
Sypkens Smit, drs M.P.antropologisch onderzoek St.Maarten1979-1983
T
Tacoma, prof.dr J.archeologisch-antropologischonderzoek1980-1986
345-346Temminck-Groll, prof.C.L.monumentenzorg1962-1988
347Terzano, M.cultureel onderzoek jongeren Aruba, Saba en St.Eustatius1984-1985
Tewari-Mungra, C.S.publicatie Schistosomiasis in Suriname1972
Timmers, mr W.W.West-Indisch plakkaatboek1979
Trikt, drs C. vanstudieverloop Antilliaanse bursalen in Nederland1983-1985
V
Vaan, M. de e.a.onderzoek toerisme Ned.Antillen1981-1982
Verton, drs P.C.sociaal-politieke veranderingen in de Ned.Antillen1973
Veen, A. van deronderzoek hoedenvlechterij op Curaçao en Bonaire1982-1983
Verheijen, C. e.a.voedselecologisch onderzoek CARMABI1982-1985
348Vervoorn, drs A.J.taalonderzoek Ned.Antillen1979
Verweij, D. e.a.onderzoek jawfish1983-1984
Vicento, L.M.stage pedagogiek Curaçao1981-1983
Vintges, W.M.E.bibliotheekdeskundige1976-1977
Vliegen, J.lesbrieven t.b.v. STINAPA1983-1985
Vogel, prof.C.J. detheologische lezingen in de West1975
Voges, mr E.onderzoek Vredegerecht Aruba1979-1982
Voorbraak, D.juridische samenwerking Ned.Antillen1986
Voorhoeve, prof.J.handschriften J. King1977
Voous, prof.dr K.publicatie Vogels in de Ned.Antillen1980-1983
Vreden, J.comité Caraïbische conferentie1982
Vries, prof.dr E, delezingen1956
W
349Waaldijk, E.Th.publicatie proefschrift Slavernij Suriname1959
Wagemans, A.D.H.J. e.a.besluitvorming onafhankelijkheid Antillen1983-1984
Walstra, G.witstaarthert op Curaçao1984-1986
Weeber, drs L.W.publicatie over relatie tussen Nederland en de Ned.Antillen1985-1986
Wever, O.R.publicatie prevalentie alcoholisme1977
Winkel, M.positie van de vrouw St.Maarten1980-1985
Wit, C. de e.a.Portugese bevolkingsgroep op Curaçao1983
Woldhek, drs S.zeevogelbescherming Aruba1984
350Wolf, S.publicatie over ontwikkelingen Suriname1973
Wong, T.C.onderzoek kiesstelsel Staten Ned.Antillen1980
Wooding, dr Ch.J.publicatie studie Winti-godsdienst1972-1973
Wijnstroom, M.bijwoning bibliotheekcongres1979-1980
Z
Zaandam, F.E.onderzoek volwasseneneducatie Aruba1978-1979
Zaneveld, dr J.S.Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut1958-1959
Zeefuik, dr K.A.publicatie Haagsche Maatschappij1973
Ziel, H.F. depublicatie over J. King1973
Tabel met zoekresultaten in archieven
Inv.nrNaamFunktie/doelPeriode
729*Aardema, J.zie: C.A. Streef
Ballintijn, M.bibliothecaresse1963-1965
Berggraaf, A.E. en S. Leuebibliothecarissen1959
Boekhorst, F.M. tevioollerares1969
Boerstra, E.H.J.archeoloog1970-1972
Bonte, J.B. en H. Zomerdijkdirecteur Volksmuziekschool1964-1967
Boomert, A.archeoloog Surinaams Museum1973-1975
Caprino, E.P.toneelregisseur1968-1971
730*Creutzberg, P.cineast1969-1973
Crone, T.pianiste1958-1962
Daniskas, J.musicoloog1971-1973
Derks, E.muziekleraar1969
Dijkman, J.G.vormingsleider1968-1972
731*Eavis-Aronds, R., Sprangers Ch. P. Muntslag, A.D. Leudenballetpedagogen1968-1974
Flentrop, firmaorgelstemmer1971-1972
Gelderen, J.F.A. vanjeugdvormingsleider1972-1974
732*Gerritsen, W.C.bibliothecaresse1971-1972
Grimmelt, W.bibliothecaresse1965-1967
Hatterman, N.directrice school Beeldende Kunst1956-1972
Huisman, M.balletlerares1956-1961
Hummelen, J.A.directeur CCS1961-1963
733*lanszen, A. en Ianszen-Waller Zeper, S.industriële vormgeving, toneel1963-1968
Jansen, S.C.zie: H. Zomerdijk
Lafour, F.D.toneelregisseur1969-1973
Leuden, A.D.zie: R. Eavis-Aronds
Leue, S.zie: A.E. Berggraaf
Leur, W. dezie: H. Nicasie
Linders, J. en T.F. de Vriesbibliothecarissen1969-1971
Meursinge, B.balletlerares1960-1961
734*Modderman, P.J.R.archeoloog1969-1972
Muntslag, P.zie: R. Eavis-Aronds en J. Reynierse-Miranda
Nicasie, H. en W. de Leurmuziekonderwijzers1958-1965
Oven, A. vanuniversitair gastdocent1970
Pasaribu, A.muziekleraar1967-1973
735*Renselaar, H.C. vancultuur-socioloog1957-1961
Reynierse-Miranda, J. en P. Muntslagballetonderwijs1964-1968
Schouten, J.museumdeskundige1969-1972
Sprangers, Ch.zie: R. Eavis-Aronds
Stegenga, R.zie: C.A. Streef
Stoll, mej.kleuteronderwijzeres1957
Streef, CA. en J. Aardema, R. Stegengabibliothecarissen1972-1974
736*Tas, J.M. van derbibliothecaresse1957-196
Tjon, H.acteur, regisseur1969-1972
Vegt, A. van dermuziekonderwijs1963-1966
Velt-Hunterwebb, J.balletlerares1961-1963
Verwey, T.toneelregisseur1959-1964
Verwoerd, A.zie: H. Zomerdijk1969-1970
Voorhoeve, J.hoogleraar taalkunde1969-1970
Vries, T.F. dezie: J. Linders
737*Zomerdijk, H. en S.C. Jansen, A. Verwoerdorgelpedagogen1969-1970
Zomerdijk, H.zie tevens: J.B. Bonte
Zoutendijk, H.toneelregisseur1963-1973
738*Balen, mr W.J. vannederlandse cultuur1967-1968
Bavinck, prof.dr J.H.socioloog1960-1961
Berg, prof.mr G.C.J.J. vdjurist/gastcolleges1970
Binsbergen, prof. mr W.C. vanjurist/gastcolleges1969
Bloembergen, prof.mr A.R.jurist/gastcolleges1970
Boesman, J. en N.ballonvaarders1968
Boskamp, mr H.J.N.jurist/gastcolleges1969
Boukema, prof.mr C.A.jurist/gastcolleges1970
Brinkhorst, prof.mr L.J.jurist/gastcolleges1970
Burg, prof.mr F.H. van derjurist/gastcolleges1971
Cluyssenaar, prof.mr J.L.M.jurist, zie: Soons1970
Deelen, prof.mr J.E.J.Th.jurist/gastcolleges1970
Detiger, prof.mr J.G.jurist/gastcolleges1971
Esveld, prof.mr N.F.H. vanjurist/gastcolleges1971
February, drs V.gastcolleges1975
Feenstra, prof.mr R.jurist/gastcolleges1970
Gaay Fortman, prof.mr W.F. dejurist/gastcolleges1958
Geest, J.M.C. van derkunsthistoricus1969
Haardt, prof.mr W.L.jurist/gastcolleges1968
Hoeven, prof.mr J. van derjurist/gastcolleges1975
Jonkers, prof.dr J.E.jurist/gastcolleges1957
Kisch, prof.mr I.jurist/gastcolleges1971
Kleyn, prof.mr A.M.jurist/gastcolleges1974
Kleyn, prof.mr W.M.jurist/gastcolleges1973
Koopmans, prof.mr T.jurist/gastcolleges1969
Kunst, prof.mr A.J.M.jurist/gastcolleges1970
Loeff, prof.dr J.J.jurist/gastcolleges1971
Maar, W. defotograaf1970
Maeijer, prof.mr J.M.M.jurist/gastcolleges1970
Meyers, prof.dr H.jurist/gastcolleges1973
Mohr, mr A.L.jurist/gastcolleges1969
Nieuwenhuiizen, A. van dendierenfotograaf1969
Oven, prof.mr A. vanjurist/gastcolleges1969
Ozinga, prof.dr M.D.monumentenbeheer1960-1961
Pitlo, prof.mr A.jurist/gastcolleges1970
Polanen, ds J.predikant1959-1960
Prins, L.schaker1959-1960
Rood-de Boer, prof.mr M.jurist/gastcolleges1975
Royer, prof.S.jurist/gastcolleges1969
Schoordijk, prof. mr H.C.F.jurist/gastcolleges1971
Schuttevaer, prof. mr H.jurist/gastcolleges1972
Smidt, prof. mr J.Th.jurist/gastcolleges1975
Smit-Goeman, H.lezingen vrouwenorganisaties1969-1970
Soons, prof. mr A.L.M.jurist/gastcolleges1970
Spruit, prof. mr J.E.jurist, zie: Soons1970
Stein, prof. mr P.A.jurist/gastcolleges1968
Swaan, A. depolitieke wetenschappen1968
Tervoort, prof. dr B.Th.M.neerlandicus1969
Troostwijk, prof. dr M.jurist/gastcolleges1970
Verdam, prof. mr P.J.jurist/gastcolleges1969
Vries, L. dejeugdwerk1956-1957
Wagelaar, J.G.glasblazer1969-1970
Diversen1965-1973
739*Ardito Blaas Quintettoernee1968-1971
Arubaamateurtoneelgroep1963
Boer, L. de en Alma, D.musici1963-1964
Boon, J.schrijver1961
Brueggen, F. en Bergh, L. van denmusici1968
Brugman, marionettentheater B.toernee1965-1967
Bruins, Th.pianist1959-1960
Burkunk, W.acteur1968-1969
Chandu, J.psychodiagnost1961
Clarion Wind Quintettoernee1975
Coco, J.musicus1965-1966, 1970
Comeilleschilder1957-1958
Croiset, J.cabaret1963
Devi, M.Hindu-danseres1963
Doelwijt, Th.cabaret1973
Ferrier. L.pianist1969-1970
Frigerio, R.zangeres1962-1964
Gaaikema, S.conferencier1965, 1968-1969, 1975
Geraerds, R.solotoneel1966-1967
Golden Gate Boysmusici1965-1968
Haakman, H.musicus1955-1957
Hajary, M.oratorium Da Pinawiekie1972-1975
740*Heidelberg, J.pianist
Helman, A.schrijver1957
Helstone, J.violist1972-1974
Hermans, W.F.schrijver1969
Indian Orchestra, Thetoernee1969
Jansen, S.C.organist1966
Kala Mietretoneelgezelschap1972-1973
Kamadjojo, I.oosterse dansen1961-1964
Kom, J. devoordracht1968-1973
Krebbers, H.violist1959-1960
Kruiningen, H. vangraficus1967
Lara, F.zanger1970
Libi Spantheatergezelschap1975
List, L.zangeres1969
Magyar, Th.violist1960-1962
Maranata Kwartetmusici1956-1957
Martina, H.pianist1969, 1972
Moer, A. van deractrice1964, 1969-1970
Moksi Alesitoneelgroep1972-1973
Mol, A.choreograaf, schrijver1972
Mulisch, H.schrijver1969
Nederlands Danstheatertoernee1968-1969
Nederlands Kamer Orkesttoernee1968-1974
Nederlandse Toneelgroepentoernee1958-1960
741*New Sound, Themusici1968
Nos Antiyasdansgroep1974
Oorschot, M. vanzangeres1972-1974
Oosthout, N.declamatrice1962-1968
Reyn, R. vanpantomime-speler1964
Royen, B. vanfilmproductieleider1970-1971
Scapino Ballettoernee1968
Sonata de Cameraensemble1969
Spoorenburg, E.zangeres1969-1970
Stenz, W.violist1962
Sterman, O.conferencier1959-1960
Surinaamse Kamermuziek Verenigingtoernee1969
Tailleur, M.conferencier1960, 1970
Tingel Tangel Cabarettoernee1963-1964
Totaal Theater '70toernee1970
Tright, E. van en J. Patistmusici1966-1967
Trio Caribemusici1969-1971
Ulsen, H. vanacteur1967-1969
Vervuurt, L.musicus1959-1960
Vinne, K. van derzangeres1963
742*Visser, D.gitarist1969
Vogel, A.voordrachtskunstenaar1966
Vogel, M.violiste1964
Wang, C.pianiste1963-1964
Wayenberg, D.pianist1958-1959
White, F.Afro-American Culture Ensemble1970
Wortel, A.schilderes1968
Wijn, J.pianist1969
Diversen1959-1975
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
BeleidBespreking bij minister OK&W33-1
Bespreking ministeriële mededelingen33-5
Brief voorzitter aan mininster OK&W41389,00
Buitenlandse Zaken, besprekingen met het Ministerie15-4, 16-5
Mededelingen bespreking met diverse personen BZ41381,00
Mededelingen over onderhoud met minister OK&W41363,00
Verslag bespreking minister OK&W met bestuur34-3
Vragen 1e Kamer betr. het NIICB41349,00
Voorwaarden subsidiëring uitgaven23-7, 24-8, 31-14
BestuurAdviescommissies, samenstelling van41373,00
Bestuursleden, benoeming van nieuwe17-3, 20-6
Huisvesting van het NIICB9-5, 11-7, 37-8
Jaarverslag 195725-5, 26-8, 27-4, 28-6, 29-9
Secretaris-Generaal, instructie11-9, 12-6
Secretaris-Generaal, reglement14-7, 15-8, 16-11, 18-7
Stand van zaken NIICB15-3, 26-6
Werkzaamheden, overzichten van16-6, 17-5, 18-8, 19-8, 12-13, 23-9, 24-4, 26-7, 28-8, 29-8, 30-6, 31-9, 32-9
Werkzaamheden, vertraging van13-4, 14-4, 28-4
Werkzaamheden, voortzetting activiteiten en uitvoering38-9
Culturele betrekkingen Algemene projectenCatalogus Neerlandicus, subsidieverlening voor41497,00
Concertgebouworkest, reis naar Amerika41472,00
Donemus, subsidieverlening aan de Stichting10-9, 12-8, 13-8
Foto-tentoonstelling Zo is Nederland41626,00
Foreign Student Service, subsidieverlening10-10, 29-5d, 33-7, 34-9, 36-8
Foreign Student Service, uitvoering project41471,00
Gastenontvangst, subsidieverlening voor41535,00
Jeugd en Muziek, subsidieaanvraag41596,00
Kerk en Wereld, subsidieaanvraag41596,00
Société Européenne de Culture32-12
Studenten, bijeenkomst voor buitenlandse41415,00
Studenten, contacten met buitenlandse23-11, 24-9
Studenten-weekends, l-6e verslag30-11, 31-13, 32-10, 33-9, 34-10
Studie- en oriëntatiereizen, aanvraag41534,00
Zuid-Afrika, reisverslag41628,00
Uitvoering internationaal congres WUS*41471,00
Regionale projecten Zuid-Oost AziëBibliotheek Djakarta, Nederlandse20-15
Bibliotheken Makassar en Bogor, voortzetting van12-11, 13-9, 15-6
Ceylon, rapport bezoek procureur-generaal12-9, 13-12
Excerpta Medica, abonnementen voor Indonesië41503,00
Flora Malesiana, subsidieverlening aan12-8, 13-8, 14-9, 15-7, 16-7
India, beurs voor Shirin Ahmad te Calcutta41474,00
India, project32-4
India, serie voordrachten in41454,00
India Week in Nederland41482,00
Indonesië, situatie41387,00
Indonesië, voortzetting werkzaamheden inzake41342,00
Indonesië, liquidatie goederen25-10, 26-13
Indonesië, liquidatie Sticusa32-11
Instituut Kern, subsidieverlening aan het12-8, 13-8, 29-5c
Japan, reisverslag van prof. Tezuka41638,00
Japan, bezoek J. Last, met reisverslag18-11, 25-8, 26-11
Japan, uitvoering van culturele activiteiten41471,00
Jeugdbeweging Indonesië, subsidieverlening aan41407,00
KITLV, subsidieverlening aan het18-10, 19-7, 20-16, 29-5a, 30-7, 31-6, 37-12b, 38-11
Literatuurdienst Nederland-Indonesië, steun41527,00
Oosters Instituut, korte leergangen19-9, 20-17, 21-8, 22-3
Subsidieverlening, procedure inzake41558,00
Tijdschrift Delta, uitvoering projecten*15-4 bis
Tijdschrift Indonesië, subsidie11-10, 13-8
Tijdschrift The Netherlands Review, subsidie41467,00
Uitgave Buku Baru, subsidie11-10, 13-8
Universiteit Bandung, subsidie41465,00
Zuid-Oost Azië, bezoek prof. Cense aan18-11, 21-7, 22-2
Zuid-Oost Azië, ontwikkeling werkzaamheden20-14
Zuid-Oost Azië, werkplan inzake culturele betrekkingen41496,00
Regionale projecten Oost-EuropaAnalecta Slavica, uitvoering project41471,00
Arts-vluchtelingen Oost-Europa, studiebeurzen41438,00
Hongaarse vluchtelingen, steunaanvraag ten behoeve van41468,00
Joegoslavië, reisrapport van secretaris-generaal41636,00
Joegoslavië, overzicht activiteiten41578,00
Oost-Europese landen, relaties met41435,00
Polen, culturele betrekkingen met19-6, 20-11
Polen, bezoek mr Reinink aan27-6, 28-11
Regionale projecten EmigratielandenAustralië, culturele betrekkingen met41509,00
Emigratiezaken, nota12-10, 13-10
Invercargill, voorstel Nederlandse Club41624,00
Sydney, rapport attaché Pers en Culturele Zaken41389,00
Regionale projecten Nabije- en Midden OostenAnnual Egyptological Bibliography, subsidieverlening aan29-5b, 30-7, 31-6
Damascus, subsidie wetenschappelijk centrum37-12a
Iran, beurs dr Schapurian38-12
Iran, voorstellen culturele activiteiten32-7
Israël, voorstellen culturele activiteiten32-8
Nabije en Midden Oosten, samenstelling Adviescommissie41591,00
Nabije en Midden Oosten, projecten21-6, 23-10, 31-7
Turkije, boekschenkingenaan29-11, 30-8, 31-5
Turkije, voorstellen culturele activiteiten inzake32-8
Regionale projecten Latijns-Amerikaanse landenKunstenaars-toernee i.s.m. Sticusa30-10, 31-12
Latijns-Amerikaanse bezoeken33-8
Marien-Biologisch Instituut, uitvoering project41471,00
Mexico, reisverslag dr De Sandoval41638,00
Mexico, tentoonstelling Wie was Rembrandt41576,00
Venezuela, bezoek mr Reinink aan41502,00
Zuid-Amerika, culturele betrekkingen41390,00
Zuid-Amerika, ontwerp culturele activiteiten41449,00
Zuid-Amerika, projecten25-9, 26-12
Zuid-Amerika, projecten en problemen29-7, 31-11
Financieel beheerBegroting 195711-6, 12-5, 16-9
bis
Begroting 195814-6, 15-5, 16-9, 19-4, 20-7, 21-4, 23-5, 24-5
Begroting 195927-4, 27-5, 28-5, 37-10
Centrale Accountants Dienst, rapporten van de25-6, 26-9, 37-11
Financiële verantwoordingen 195610-4, 11-5, 12-4, 13-3
Financiële verantwoordingen 195716-10, 18-6, 20-10, 26-10
Financiële verantwoordingen 195826-10, 29-4, 31-5, 36-9, 37-13
Financiële verantwoordingen 195937-13, 37-14, 38-4
Jaarrekening 195619-9 bis
Jaarrekening 195725-6, 26-9
Oprichting en liquidatieBestemming goederen van het NIICB38-8
Bestuursbesluit inzake de opheffing van het NIICB36-3
Brief van de niet-ambtelijke leden37-5
Briefwisseling Ministerie van Onderwijs inzake de liquidatie: Opheffing van het NIICB34-4, 35-1, 37-4, 38-5
Tijdschrift DELTA34-6, 36-5, 38-10
Voorzieningen voor het personeel35-2, 36-4, 37-6, 38-5
Statuten, wijziging van de20-5, 21-3, 22-1
PerscommentarenPerscommentaren, genummerd I-XXIII9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 14-3, 16-4, 18-3, 20-4, 23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 29-3, 30-4, 31-3, 32-3, 33-5, 34-7, 36-6, 37-3, 38-3
PersoneelRegionaal secretaris Oost-Europa, benoeming41404,00
Regionaal secretaris Oost-Europa, ontslagname41412,00
Regionale secretarissen, aanstelling41434,00
Personeel, algemeen41448,00
Personeel, arbeidsvoorwaarden30-13
Personeel, bezetting31-4
Personeel, pensioenregelingen28-10, 38-6, 38-7
Personeel, situatie24-7, 32-6
RijkssubsidieBegroting OK&W in de 1e Kamer41420,00
Memorie van antwoord Minister van OK&W11-4, 14-7
NIICB in 1e Kamer37-7
Ontwerp-schrijven inzake gewijzigde subsidie41442,00
Overschrijvingen19-5, 20-9
Rijksbegroting 195841506,00
Rijksbegroting 1960 Ministerie OK&W38-?
Subsidie 195732-5, 33-6, 34-8, 36-7
Voorlopig verslag 1e Kamer41408,00
School-linkingPlan inzake school-linking29-12, 30-9, 31-8
VoorlichtingTijdschrift Delta, Adviesraad voor41480,00
Tijdschrift Delta, Hudson-nurnmer samenstelling van37-9
Tijdschrift Delta, tijdschrift15-4 bis, 28-7
Tijdschrift Delta, verspreiding van41424,00
Voorlichting buitenland, prioriteitsstelling inzake20-7 bis
Toelichting:

 1. vergaderstukken van de Adviesraad en de Werkgroep
 2. de aanbevelingen van de Adviesraad
 3. de onderwerpen vermeld in het jaarlijks bij de zitting behandelde voortgangsrapport (tussentijdse kwartaalrapporten zijn niet opgenomen)

De index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste vermeldt de hoofdrubriek van bemoeienis, de tweede een nader trefwoord en de derde verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, naar het zittingsnummer van de aanbeveling, dan wel naar de nummering in het voortgangsrapport.

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

A
aanbeveling
V
voortgangsrapport
W
werkgroep, later het voorzittersoverleg
Z
zitting van de Adviesraad

Niet opgenomen zijn agendapunten van huishoudelijke aard: opening, vaststelling van de agenda, overdracht voorzitterschap, benoeming redactiecommissie, mededelingen, vaststelling van de aanbevelingen en het perscommuniqué, rondvraag, sluiting; nota's over de rijksbegroting voor Nederlands-Antilliaanse zaken en ingekomen reacties op de aanbevelingen (voortgangsrapport), inleidende beschouwingen bij de aanbevelingen. Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
RubriekOnderwerpAgendapunt
Adviesraad, werkwijzeAanbevelingen
Goedkeuring door de drie regeringenW10-3b, W11-3b
Overzicht van aanbevelingen sedert de instellingZ21-5
Overzicht van niet gerealiseerde aanbevelingenW21-3
Reacties van de regeringenZ22-4, Z23-4, Z24-4
Voortgangsrapporten inzake de uitvoeringW3-4, Z3-3, W4-2, Z4-2, W5-3, Z5-2, W6-4, Z6-4, W7-3, Z7-3, W8-3, Z8-3, W9-3, Z9-3, W10-3a, Z10-3, W11-3a, Z11-3, W12-3, Z12-3, W13-3, Z13-3, W14-3, Z14-3, W15-3, Z15-3, Z16-3, W17-2, Z17-3, Z18-3, W19-4, Z19-3, W20-3, Z20-3, W21-2, Z21-3, W22-2, Z22-5, Z23-5, W24-2, Z24-5
Antilliaanse minister van Onderwijs en Cultuur, gesprekW19-3
Antilliaanse raden en overlegorganen, vorming vanZ20-5
Centrale Antilliaanse organisatie voor sociaal-educatieve en culturele projectenA18, A23
Commissies ad hoe, rapportage
Pre-advies Toekomstplan culturele samenwerkingW24-3, Z24-6, A24
Rapport financiering sociaal-cultureel werk in de
Ned.AntillenZ18-4, A18
Culturele ontwikkelingshulp en samenwerking, nota'sZ22-6, Z22-7, Z22-8, A22
Culturele relatie Aruba - Nederland na 1 januari 1986Z23-6
Culturele relatie Ned.Antillen - Nederland, toekomstigeA19, V20-2, V20-3, Z20-6, A20
Culturele samenwerking
DoelstellingenAl, W2-1
StructureringZ17-11
Cultuurbeleid, behandeling van de Nota - 1981Z21-7, A21, V22-5h
Gemengde Commissie van Deskundigen,
Behandeling rapport van deZ19-13a, A19
Bezwaren van de AdviesraadA19
Investeringsprojecten
ProcedureZ7-5, A7
Financiering 1969-1973A7
UitvoeringsschemaW8-12, Z8-13
Voorwaarde eigen inbreng 25%V11a, Z11-25a, A11, Z14-12, A14
Koninklijk besluit, wijziging instellingsbesluitV16-1
Nederlandse vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp, besprekingenA11, V14-adA, Z16-12, W19-5, Z21-11, Z22-10, Z23-22
Opheffing Adviesraad, overdracht taken aan nieuwe organenZ24-7
Positie en taak van de Adviesraad
AlgemeenZ1-4, Z13-13, A13, Z16-6, A16, Z19-13b
Brief prof. De Gaay FortmanW6-4, Z6-18
I.v.m. zelfstandigheid SurinameZ15-16
Memorandum Van OmmenW20-4
T.a.v. Adviesraad-projectenA11, W13-15, A13
Wijziging omschrijvingZ16-5
PrioriteitenlijstZ6-19, W7-4, Z7-4
Project-advisering, program-advisering, beleidsadviseringZ22-8, A22
Reglement van ordeZ1-2, W6-3, Z6-3, Z16-4a
Relatie van de regeringen/eilandsbesturen tot de AdviesraadZ16-4b, A18
Secretaris, benoemingZ1-3
Tripartite samenwerking op cultureel gebiedZ11-25, W12-14, Z12-15
Vaststelling jaarverslagW3-3
Verslag bezoek voorzitters aan Aruba en Bovenwindse eilandenZ19-4
VoorzittersoverlegV16-2
BibliotheekwezenAruba,
Bibliotheek Arubaanse Pedagogische AcademieZ11-6
EilandsbibliotheekZ14-5, A14, V15d, A15, V16-5f, V17-3e, V18-3f, V19-4f, V20-5h
Bonaire, bibliotheek annex gehoorzaalZ18-6, A18, V19-4i, Z23-12, A23, V24i, A24
Curaçao,
Openbare eilandsbibliotheekW15-6, Z15-4, A15, V16-5g, V17-3f, V18-3g, V19-4g, V20-5i, V20-4j, V22-5n, V23-4k, V24g
UniversiteitsbibliotheekZ23-11, A23, V24h
Wetenschappelijke bibliotheekA3, W4-7, Z4-7, Z5-3b, V6-IV
Nederlandse Antillen
Aanschaf bibliobussen Benedenwindse eilandenZ6-16, A6, V7d
BibliotheekwezenV14d
Sint Eustatius, bouw bibliotheekV20-5k, V21-41, V22-5p, V23-4m
Sint Maarten, bouw bibliotheekZ16-8, A16, V17-3g, W17-5, Z17-7, A17, V18-3h, V19-4h, V20-5j, V21-4k, V22-5o, V23-41
Suriname,
Centrale onderwijs bibliotheekZ15-14a, A15
Verbouwing bibliotheek van het Cultureel CentrumW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Wetenschappelijke bibliotheekA1, Z1-5c, A2, W2-4, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV, A6, V7f, V8f, A8, W9-11, Z9-5,V10c, V1c, V12c, V13c, V14c, V15c
Culturele voorzieningenCulturele centra, verhoging subsidieZ5-9, A5
Cultureel Centrum Aruba,
UitbreidingW5-5, Z5-5a, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f
Bouw San Nicolas (Skol di Arte)W9-6, Z9-15, A9, V10f, V11f, V12f, V13f
Cultureel Centrum Curaçao, annex muziekschoolV13f, V14e, Z11-17a, Z12-10, A12
Cultureel Centrum CoronieW6-9, Z6-9, A6, V7e
Cultureel Centrum NickerieW6-8, Z6-8, A6, V7f, V8f, V9f, W9-20, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e
Cultureel Centrum Nickerie, minicentrumW12-8, Z12-7, A12, V13d, V14d, V15d
Cultureel Centrum Sint Maarten (Maison de la Culture)Z5-5c, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, Z12-11, A12, V13f, V14e, V15e, A16, A17
Cultureel Centrum Sint Maarten, uitbreiding en bibliotheekZ16-8, W17-6, Z17-8, V21-4n, V22-5q, V23-4n
Cultureel Centrum Suriname,
TheatercomplexZ14-13d, A14
Verbouwing bibliotheekW11-9, Z11-10, A11, W12-4, Z12-9, A12, V13f, V14e, V15e
Culturele gebouwen in de West, oprichting en beheerZ3-4
Culturele projecten, bestedingsoverzichtV18-3o
Culturele raden, vorming Antilliaanse overlegorganen c.q.Z20-5
Culturele samenwerking Suriname-Ned.AntillenW4-6, Z4-6
Samenwerking Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a
Samenwerking Suriname-Ned.Antillen inzake kunstenA3, V5a
Verhouding overheidssubsidies tot particuliere bijdragen aan culturele instellingenW4-4, Z4-4
FilmFilmapparatuur Ned.AntillenW9-9a, Z9-19, A9, V10h
Filmcentrum SurinameW9-16, Z9-20, A9, V10h, V11h
Natuurbeschermingsfilms Ned.AntillenZ14-13b, W15-5, Z15-5, A15, V16-5e, V17-3b, V18-3b, V19-4d, V20-5e, V21-4f, V22-5i, V23-4g
Natuurbeschermingsfilms SurinameW9-17, Z9-9, A9, V10d, V11d, V12d, V13d, V14d
Onderwijsfilms Ned.Antillen (zie Onderwijs)
Stichting JeugdfilmZ7-13, W8-6, Z8-7
Financieel beheerBegroting 1961W2-6
Begroting 1962W2-6
Begroting 1967Z6-20
Begroting 1974, Surinaamse bezwaren tegen deW13-4
Financiële overzichten Adviesraad-projectenZ7-4, W9-21, Z9-21, Z10-13, W11-14, Z11-27, W12-16, Z12-16, W13-16, Z13-14, W14-8, Z14-14, W15-8, Z15-15
Internationale betrekkingenContacten Caraïbisch gebied en Zuid- en Midden-AmerikaZ1-10, Z6-6
Culturele betrekkingen met het buitenlandA1, A2, W2-2, V3-7, V4g, V5d, W8-4, Z8-5
Culturele betrekkingen van Suriname en de Ned.Antillen buiten het koninkrijkZ7-7, A8, V9i, V10i, V11i, Z11-26, V12i, A12
Nationale Unesco Commissie, samenwerking met Suriname en de Ned.AntillenV13h, W13-14, Z13-11, A13, V14h, V15h
Vertegenwoordiging in internationale culturele organisatiesZ1-9
LetterenFestival Poetry International Ned.AntillenA17
Literaire prijs, instelling door NederlandZ8-14, V9j, V10j
Literaire prijzen, memorandumW10-3c, Z10-11, A10
MonumentenzorgFacetplannen monumentenzorgV15f, V16-5n, A16, V17-3n, A17, V22-5s
Kerkorgels in de WestZ1-5a
Monumentenbescherming, wet- en regelgevingA21
Monumentenbescherming op Curaçao, financieringV19-4n
Monumentenzorg,
AlgemeenA1, A2, A3, Z1-5a, W2-3, V34, V4d, V6-II, A6, V7g, A7, V8g, A14
Nederlandse AntillenW4-9, Z4-9, Z5-4, V6-II, V6-V, W6-15, Z6-15, A6,V7g, V8g, A8
SurinameZ1-5b, Z5-4, V6-V, A6
Restauratieprojecten Aruba
AlgemeenW5-6
Fort ZoutmanA5, V6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
KustbatterijZ23-15
Protestantse KerkW13-9, Z13-10, A13, V15f, Z15-12, V16-5q, V17-3n, V18-31, V19-4n
Willem III torenV6-II, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g, V12g, V13g, V14f, V15f, Z15-11, A15, V16-50, V17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Bonaire
Gebouwen aan de SlagbaaiV22-5s, V23-4p
GezaghebbershuisW9-8, Z9-18, A9, V10g, V11g, V12g,V13g, V14f, V15f
Kralendijk, beschermd stadsgezichtV22-5s
Landhuis KarpataV20-5p, V21-4p, V22-5s
PasanggrahanV17-3n, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
Protestantse KerkZ14-7, V22-5s, V23-4p
Park WashingtonV20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten Curaçao
Kuiperstraat 26-28V9g, V10g
Landhuis AscencionA4, A5, V6-II, V9g, V10g, V11g
Landhuis SavonetV19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s
MuziekkoepelZ23-16
Pachi de Sola en AscensionW8-11a, Z8-12a
QuarantainegebouwZ17-10, V18-31, V19-4n, V20-5p, V21-4p
RouvillewegW8-11b, Z8-12b,V9g, V10g, V11g, A11, V12g, V13g, V14f, V15f, V16-5p
Stadhuis Julianaplein/Scharlooweg (alsmede 5 historische panden)V17-3n, V18-31, Z18-11, A18, V19-4n, V20-5p, V21-4p, V22-5s, V23-4p
Restauratieprojecten Saba
Landhuis The Meadows (Sabaans Museum)V17-3m
Restauratieprojecten St. Eustatius
Claes GutV17-3n
Conserveringsplan monumentenW13-10, W14-5, A19, V20-5p, V2-4p
Fort OranjeZ14-10, V17-3n
Nederlands Hervormde KerkZ11-19, Z18-10, W19-6, Z19-5, A19, V20-5p, V21-4p
Restauratieprojecten St.Maarten
MethodistenkerkW13-8, Z13-9, W14-4, Z14-7, V17-3n, V18-31, W17-8
Restauratieprojecten Suriname
Behoud stadsgezicht waterkant ParamariboA12, V13f
Expo-gebouw ParamariboW6-10, Z6-10, A6, V7g, V8g, V9g, V10g, V11g
Fort Nieuw-Amsterdam (Openlucht Museum)A6, W9-19, Z9-17
Fort ZeelandiaA4, A5, V6-II, A6, V7g, V8g, V9g, W9-12, V10g, W10-6, Z10-10, A10, V11g, A11, V12g, V13g, V15f
Hof van JustitieZ6-12, A6, V7g, V8g, V9g, A9, A11
Kathedraal ParamariboZ12-13, Z13-8, A13, V14f, V15f
Ministerie van FinanciënZ11-20, A11, V12g, V13g, V14f, V15f
Nederlands-Hervormde KerkZ14-9, Z15-10, A15
Synagoge Joden SavanneW11-5, Z11-18, W12-5, V12g, V13g
Thalia (zie: Toneel)
Stichting Monumentenzorg Suriname, oprichtingV7g
MuseaMusea in de West, rapporten uitgezonden deskundigeV7e, V8e, V9e, V10e, V11e, V12e
Museum ArubaA5, Z6-17
Museum Curaçao, vernieuwing dakZ19-11
Museum SabaV17-3m
Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam in ParamariboW6-11, Z6-11, W9-19, Z9-17, V13d
Surinaams MuseumV9f
Muziek en dansFolkloristisch Instituut Ned.AntillenW6-15, Z6-17
Instituto di Musika, huisvesting FundashonZ19-12, A19, V20-5m, V21-4m
Muziekdocumentatie Ned.AntillenZ15-14c, A15, V16-5i, V17-3i, V18-3i, V19-4j, V20-51
Muziekschool van het Cultureel Centrum SurinameZ11-17a, Z12-10
NatuurbeheerBrownsberg natuurpark, ontwikkelingsplannenW11-10, Z11-24, A11, V12f, V13f, V14e, V15e
Natuurbeheer SurinameA10, V11j
Natuurbescherming in de Ned.AntillenW12-9
Natuurbeschermingsfilms (zie Film)
Yamanota, natuurpark op ArubaZ23-10, A23, V24j, A24
OnderwijsAgogische opleiding in de Ned.AntillenV22-5g, V23-4f
Antilliaanse Academie, aanstelling rectorW9-4, Z9-6, A9, V10c, V11c, V12c, A12, V13b
Antilliaanse examinatoren, deelname aan m.o.-examens in NederlandW9-5, Z9-7
Antilliaanse moedertalen, bevordering papiamentuA16, V18-e, Z23-8, A23
Antilliaanse moedertalen, regulering van de taalsituatieA16, V18-e, V21-4r, V22-5e, Z22-9, A22, V23-4d
Antilliaans onderwijs, omvormingZ20-8, A20, V21-4d
Akten lager onderwijs in de Ned.AntillenA5, W6-12, V7b
Akten middelbaar onderwijs in de Ned.AntillenW4-10, Z4-10
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Centrum voor Leermiddelen-ontwikkelingZ19-7, A19, V20-5b, V21-4b, A21, V22-5c, A22, V23-4c, V24c, A24
Hoger onderwijs in de Antillen, aanstelling coördinatorW9-4, Z9-6, A9, V10c
Kweekscholen Curaçao en Aruba, aanschaf video-apparatuurZ12-5, W14-6, Z14-13a, A14, V15b
Kweekscholen, uitwisseling leerlingen en jonge onderwijzersV6-VII, A6, V7b, V8b, V9b, V10b
Leerkrachten, uitzending en opleidingZ5-8b
Leerplichtwet Suriname, jubileum en uitvoering van de wetW6-7, Z6-7, A6, V7b, A7, V8b, A8, V9b, V10b
Literatoren, uitzending vanZ5-8c
Medisch onderwijs in SurinameZ5-3a, V6-IV
Onderwijs aan culturele minderheden (Antillianen) in NederlandZ20-7, A20, V21-4e, Z21-10, A21, V22-5f, A22, V23-4e
Onderwijs in de West, onderzoek knelpuntenA3
Onderwijsfilms Ned.AntillenW8-7, Z8-8, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b, V16-5a, V17-3a, V18-3a, V19-4b, V20-5a, V21-4a, V22-5b, V23-4b, V24b
Onderwijsnota Ned.Antillen Ensenanza pa un i turZ21-9, A21, V22-5a, V23-4a, V24a, A24
Pedagogisch-didactisch Bureau
Nederlandse AntillenW5-4, Z5-3c, A5, V6-IV, V7b, V8b, V9b, V10b, W11-13, V11b, Z11-4, A11, V12b, A12, V13b, V14b, V15b, V16-5h, V17-3h, Z19-8, A19, V20-5c, V21-4c, A21, V22-5d
SurinameW8-9, Z8-10, W9-10, Z9-4, A9, V10b, W10-3e, W11-13, V11b, A11, W12-6, V12b, V13b, V14b, V15b
Samenwerking op onderwijsgebiedA2, W3-5, Z3-5, A3, V4m, W4-10, Z4-10, A4, V5g, A5, V6-IV
Scholenbouw, opleiding techniciZ5-8a, A5, V7e
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveau in de Ned.AntillenZ23-7, A23
Sociale Academie Suriname, bouwZ11-7
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Talen, ontwikkeling talen i.v.m. culturele ontplooiingA1
Talenpractica
Nederlandse AntillenA7, V9b, V10b, Z10-4, A10, V11b, V12b, V13b, W13-11, Z13-4, A13, V14b, V15b
SurinameW7-10, Z7-11, A7, V8b, V9b, V10b, V11b, V12b, V13b, V14b, V15b
Universiteit van de Ned.Antillen,
Open universiteitA21, A22
Samenwerking met andere instituten van hoger onderwijsW17-4, Z17-4, A17, A19, A20-5d, A20, A21
Subsidieverlening door NederlandA21, A22
Universiteit van Guyana, leerstoel NederlandsW12-10, Z12-4
Volkshogescholen in de WestW6-6, Z6-5, A6, V7d, V8d, V9d, V11d, V12d
Volkshogeschool, centrum NAKSV10d, W12-7, Z12-6, A12, V13d, V14d, V15d
Voortgezet onderwijs in de West, invoering wetV9-NB, V10b
Vrije HBS in Paramaribo, uitbreidingW11-6, Z11-5
Wetenschappelijk onderwijs in de Ned.AntillenA8, V9c, Z16-11
Wetenschappelijk onderwijs, samenwerkingZ19-9
PersAntilliaanse uitgeverij t.b.v. volkslectuurA21
Grafische communicatie in de Ned.AntillenV17-3p
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9, V11d
Mediabeleid Ned.AntillenV17-3p
Radio en TVAruba, vervanging en uitbreiding studio en apparatuur
TeleArubaV15g, W15-7, Z15-14b, A15, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40, V20-5q
Aruba en Curaçao, voorzieningenen apparatuurW7-8, Z7-10, A7, V8h, A8, V9h, W9-9c, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V14g, V15g, V16-5r, V17-30, V18-3m, V19-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bonaire, productie videoprogramma'sZ23-13, V24k
Nederland, televisierubriek over de WestZ5-7
Ned.Antillen, kijk- en luisteronderzoekZ17-9, A17, V18-3n, V19-40
Ned.Antillen, locale TV-productiesA19, V20-5q
Samenwerking radio- en televisiegebied, uitwisseling programma'sA1, Z1-7, A2, V3-2, V4b, A4, V5b, A5, V6-IX, V7h, V8h, Z11-21, A11, W12-15, Z12-14, A12, A19, A21
Surinaamse Televisie Stichting, Bouw decorafdelingW11-7, Z11-22, Z15-8, A15
Televisie-apparatuurA8, V9h, V10h, V11h, V12h, A12, V13g, A13, V15g
Zenders en steunzendersW11-11, Z11-23, A11, W15-4, Z15-6, A15
Suriname,
Ondertiteling televisieprogramma'sZ15-7, A15
Televisie inW4-8, Z4-8
Volksontwikkeling via televisieW7-11
Videotape-recordingW8-8, Z8-9
RecreatieAruba,
Kadervorming voor sport en recreatieZ23-17
Openbaar zwembadZ23-18
Project zwembad San NicolasZ11-16
SportfaciliteitenZ23-19
Curaçao, sportaccommodatie BrievengatZ14-6, A14, V15e, V16-5j, V18-3k
Ned.Antillen,
Facetplan sportaccommodatiesW9-9b, Z11-14, A16, V17-3k, V18-3k, V19-4m, V20-50, V21-40, V22-5r
Samenwerking inzake lichamelijke opvoeding en sportZ7-12
Sint Maarten, sportcomplexZ16-8, A16, V18-3k, V19-4m
Suriname,
Project CricketbondZ15-14i, A15
Project Lelydorp SportbondZ15-15g, A15
Project Nationaal Sportcentrum SurinameZ11-15, A11, V12f, V13f, V15e, Z15-14e, A15
Project PaardensportfederatieZ15-14j, A15
Project SOSISA15
Project sportcentrum Blauwgrond SurinameZ14-13c, A14, V15e, A15
Project sportcentrum ParaZ15-14h, A15
Project sportveldencomplex WageningenW11-8, Z11-13
Project zwembaden ParamariboZ12-12, A12, V13f, V14e
Sociaal-educatief werk Aruba,
Bevordering sociaal-cultureel werkA9, V10d
Buurtcentrum BrasilV18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurtcentrum DakotaV15d
Buurtcentrum NoordV13d, V14d, V18-3j, V19-4k, V20-5n, V21-40, V22-5r, V23-40
Buurthuiswerk VijfjarenplanW10-8, Z10-8, A10, V11d, V12d, V13d, V14d, V15d, V16-5m
Expositieruimte voor kostuums en handnijverheidZ15-14d
GezondheidscentrumZ23-21
Halfwayhouse voor AlcoholiciZ23-20
Tehuis voor verwaarloosde jeugdW5-7
Bonaire,
Buurtcentrum RincónZ18-7, A18, V19-4k, V22-5r, V23-40
JeugdcentrumZ5-5b, A5, V6-II, V7f, V8f, V9f, V10f, V11f, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-51
Curaçao,
Buurtcentrum BarberW11-12
Buurtcentrum JanwéW10-9, Z11-11, A11, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum MontagneV18-31
Buurtcentrum OtrabandaZ18-8, A18, W19-7, Z19-6
Buurtcentrum Santa MariaW12-12
Jeugdvormingscentrum PannekoekZ12-8, A12, W13-5, Z13-7, A13, V14e, V15e
Studiezalen in buurtcentraZ10-9, A10, V11b, V12b, V13b
Nederlandse Antillen,
Aanstelling coördinerende consulentenA18, V19-4k, V20-5n, V21-40
Audio-visueel materiaal, aanschafA20, V21-4q, A21
Bevordering sociaal-cultureel werkW7-6, Z7-8, A7, V9d, A16, V17-3j, W17-3, Z17-5, A17, V18-3j, VZ18-5
Buurtcentra, financieringV18-3j, A21
Facetplannen inzake sociaal-cultureel werkA17, A18, V19-4k, V20-5n, Z20-4, A20, V21-40
Meerjarenplan Sociaal-Culturele Raad (SOCURNA)Z21-8, A21, V22-3
Onderzoek sociaal-culturele infrastructuurA20, Z21-6, A21, V22-5r
Overzicht sociaal-educatieve projectenV11a, V13a, V18-3j, V22-5t, V23-4q, V241
Rapport Commissie ad hoe inzake financiering sociaal-cultureel werkZ18-4, A18
Sociaal-culturele opleiding op MBO-niveauA20, A21, Z23-7
Sociale wetenschappen, inventarisatie onderzoekenV23-4j
Saba, community centre HellsgateV18-3j, A18, V19-4k, V20-5n
Sint Eustatius, bouw Community CentreW9-7, Z9-16, A9, V10f, W10-7, V11f, A11, V12f, A12, V13d, V14d, Z18-9, A18, V19-3k, V20-5n, V21-40
Sint Maarten, bouw drie buurtcentraW17-7, Z17-6, A17, V18-3j, V19-3k, V20-5n, V21-40, A21
Suriname,
Bevordering sociaal-cultureel werkW9-18, Z9-12, A9, V10d, A10
Buurtcentrum DijkveldZ14-13e, A14, V15d
Buurtcentrum LatourZ11-12, A11, V12d, V13d, V14d, V15d
Buurtcentrum MattaA10, V11d, V12d, V13d, V14d
Buurtcentrum UitvlugtZ15-14f
SticusaBespreking van het Sticusa-beleidA5, V7d, Z8-4, V9k, V10k, W10-3f, Z10-12, A10, V11k, V12j, A12, W13-13, Z13-12, W14-7, Z14-11, Z15-13, A19
Vijfjarenplan 1960-1964A1, Z1-5, A2, V3-1, V4a, V5a
Vijfjarenplan, wenselijkheid nieuwZ5-10
Werkwijze Sticusa en culturele centraA3, W4-3, Z4-3, V5a, V6-III
ToneelAmfitheaters op Curaçao, bouw van zesZ23-14
Asiento, verbouwing theaterZ16-7, A16, V17-31
Bevordering volkstoneel: regisseursopleidingZ5-6
Caribiton, theatergezelschap in AmsterdamW3-1b
Cultureel Centrum Suriname, theatercomplexZ14-13d, V15e
Gehoorzaal/aula BonaireZ16-10, A16, Z18-6, A18, V19-4i Z23-12
Nationaal theater Suriname, bouwA3, W3-1a, V4k, V5i, W9-15
Regisseurs, opleiding vanA5
Schouwburgfaciliteiten SurinameZ9-14, A15
Schouwburg op Aruba, uitbreidingZ11-17, A11, V12f, V13f, V14e, V15e, V16-5k
Schouwburg op Curaçao, bouwA1, A3, W4-11, Z4-11, A4, V5h, V6-VI, A6, V7f, V8f, V9f
Thalia, restauratie toneelzaal in ParamariboA3, V4k, V5i, V6-VI, A6, V7f, W8-10, Z8-11, W9-13, Z15-9, A15
Theatercomplex Cultureel Centrum SurinameZ14-13d, A15
Toneel in Suriname, bevorderingA3, V41
UitzendingenAmbtenaren uit de West, training in NederlandA6, V7d
Artistieke uitzendingen, subsidieZ1-6b, A5, V6-VII, V7h
Journalisten uit de West, stage in NederlandW9-20b, Z9-13, A9
Stagebeurzen Ned.AntillenW6-14, Z6-14
Uitwisselingen op cultureel, recreatief en maatschappelijk terreinA20
VoorlichtingBeeldvorming over de West bij het Nederlands onderwijsW12-13
Rondreizende tentoonstellingV8h, V9h, V10h
Televisierubriek over de West in NederlandZ5-7
Verspreiding van kennis over de West in NederlandW7-5, Z7-6, A7
Voorlichting op scholen in het koninkrijkA1, Z1-8, V3-3, V4c, V5c
Voorlichting van ambassades omtrent de AdviesraadA2
WetenschappenAcculturatieproces in Suriname en de Ned.AntillenW4-5, Z4-5, A4, V6-IV, V7c, A7, V8c, V9c, V10c, W10-3d, Z10-5, V11c, V12c, V13c, V14c, V15c, V22-5m
Archeologisch onderzoek,
AlgemeenA2, V3-8, V4h, V5e, V9e, V10e, V11e, V12e, A12, V14c, V15c
Nederlandse AntillenV6-IV, W6-13, Z6-13, A6, V7e, A7, W9-9, Z9-10, A9
Sint EustatiusZ23-9, V24f, A24
SurinameA10, V13c
Archieven,
Beheer oud-archief Ned.AntillenV16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g
Beheer oud-archief Suriname en Ned.AntillenW13-7, Z13-6, A13, V14c, V15c, A15
Bewerking archief Hof van Justitie SurinameZ11-8, V12c, V13c
Huisvesting Centraal Historisch Archief Ned.AntillenZ19-10, V20-5g, V214h, V22-5k
Microverfilming Nederlandse archieven voor de Ned.AntillenA2, V3-9, V4i
Microverfilming Ned.Antilliaanse archievenZ10-7b, A10, V11c, V12c, V16-5b, A16, V17-3c, V18-3c, V19-4d, V20-5f, V21-4g, A21, V22-5j, A22, V23-4h, V24d, A24
Microverfilming Surinaamse archievenW10-5, Z10-7a, A10, V11c, V12c, A12
Uitzending archiefdeskundigenA6, V7e, V8e, V9e, A16
Caraïbisch-Indiaanse culturen, vergelijkende studieW7-7, Z7-9
Caraïbisch Instituut in LeidenW12-11
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut BeurzenV3-10, V4j
KoninkrijksbijdragenA2
Nieuwe opzetV16-5d
Onderzoek koraalriffenZ14-4, A14, V15c
Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek In de Ned.AntillenW8-5, Z8-6
In SurinameZ1-6a, Z1-6b
Emancipatie van de vrouw, onderzoekA20
Encyclopedie, uitgave - Nederlandse AntillenZ4-12, V5f, A5, V6-VIII., V7c, V8c, V9c, Z20-9, A20, V21-4i, V22-51, V23-4i, V24e
Encyclopedie, uitgave - SurinameW9-14, Z9-8, A9, V10c, V11c, V12c, V13c, V14c, V14c
Medisch-wetenschappelijk onderzoek Ned.AntillenW7-9
Spelling Nederlandse taal, deelname Suriname en de Nederlandse AntillenZ5-3e, A5, A7, V13c
Stichting van wetenschappelijke instituten in de WestA4
Surinaams burgerlijk wetboek, uitgaveV13c
Surinaamse bevolkingsgroepen, studie en documentatieW10-4, Z10-6, V11c, W11-4, Z11-9, A11, V12c
Taalsituatie in SurinameZ1-11
Taalbureau en Volkslectuur Suriname, oprichting en werkwijzeA2, W2-5, V3-6, V4f, W5-8, Z5-3d, A5, V6-X, V7c, V7d
Verton, drs P.C., studie inzake politieke samenwerking in de Nederlandse AntillenW13-12
West-Indisch Plakkaatboek, uitgaveW9-20a, Z9-11, A9, V10c, V13c, W13-6, Z13-5, A13, V14c, V15c, V16-5c, V17-3d, V18-3d, V19-4e
Wetenschappelijk Instituut SurinameA2, A3, V3-5, V4e, A4, Z5-3a, A5, V6-IV
Wetenschappelijke samenwerking Suriname-Ned.AntillenA3

VI. Alfabetische registers op de namen van uitgezonden personen

ATM
Antilliaanse Televisie Maatschappij
CCA
Cultureel Centrum Aruba
CCB
Cultureel Centrum Bonaire
CCC
Cultureel Centrum Curaçao
CCM
Cultureel Centrum St. Maarten
CCN
Cultureel Centrum Nickerie
CCS
Cultureel Comité Suriname
CCS
Cultureel Centrum Suriname
CCW
Cultureel Centrum Wageningen
CUROM
Curaçaose Radio Omroep Maatschappij
FAC
Financiële Adviescommissie
FKIS
Federasi Kebudajan Indonesia Suriname
FSS
Stichting Foreign Student Service
KABNA
Kabinet voor (Surinaamse), Nederlands-Antilliaanse (Arubaanse) Zaken
KIT
Koninklijk Instituut voor de Tropen
NAKS
Organisatie voor Gemeenschapswerk "Na arbeid komt Sport"
NIICB
Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
NTI
Nederlands Theater Instituut
NTS
Nederlandse Televisie Stichting
NUFFIC
Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
OKSNA
Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
RACUSA
Raad van Culturele Samenwerking
RCA
Raad voor Culturele Aangelegenheden
SCF
Surinaamse Culturele Federatie
SOCURNA
Sociaal-Culturele Raad voor de Nederlandse Antillen
SOMNA
Surinaams Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam
SOSIS
Stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname
STICUSA
Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking
STIMINI
Stichting Minicentra Nickerie
STINAPA
Stichting Nationaal Park Nederlandse Antillen
STINASU
Stichting Natuurpark Suriname
STVS
Surinaamse Televisie Stichting
UNOCA
Fundacion Union di Organisasionnan Cultural Arubano
VMS
Volksmuziekschool Suriname
WOSUNA
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname en de Nederlandse Antillen
WOTRO
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
Toelichting

Deze index is ingedeeld in drie kolommen. De eerste kolom vermeldt de hoofdrubrieken van bestuursbemoeienis, de tweede geeft een nader trefwoord van de behandelde zaak, de derde kolom verwijst naar de genummerde vergaderingen en agendapunten, waarbij het getal voor de streep het nummer van de vergadering aangeeft en het getal na de streep het betreffende agendapunt.

De trefwoorden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van de agenda's, die voor iedere vergadering werden opgemaakt. Een aantal standaard-agendapunten is in deze index niet opgenomen zoals: Opening en mededelingen, ingekomen stukken, verslagen van vorige vergaderingen, maandverslagen, verslagen dagelijks bestuur, rondvraag, sluiting, vaststelling volgende vergadering.

Het merendeel van de besproken zaken betrof de toekenning van structurele en incidentele subsidies. Om herhaling te voorkomen is die aanduiding veelal weggelaten.

Men dient zich bij het gebruik van de index te realiseren, dat deze nimmer uitputtend kan zijn vanwege de veelheid van mogelijke onderwerpsaanduidingen.

Tabel met zoekresultaten in archieven
HoofdrubriekTrefwoordAgendapunt
AccountantsdienstControle jaarrekening17-7, 26-5, 31-5, 39-5, 46-3, 51-3, 54-4, 56-3, 58-5, 61-4, 64-7, 67-3, 71-5, 76-5, 77-5, 81-3, 90-5, 95-7, 113-9, 114-5, 121-13, 122-8, 126-8, 130-4, 135-6, 138-5, 144-9, 149-5, 152-9, 160-5, 164-9, 168-14, 176-5, 179-6
Toezending stukken20-9, 22-10
AdviesraadAanbevelingen68-6, 129-12, 130-12
Algemene rapportage36-5, 37-7, 38-4, 41-8, 42-4, 46-13, 47-6
Brief voorzitter67-8
Overzicht van projecten63-5
Rapport 22e zitting150-4
Beeldende kunstAankoop kunstwerken, subsidieregeling105-5, 115-10
Antilliaans kunstbezit, brochure138-7
Brenneker, collectie163-14
Curaçaos