Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

STICUSA

2.19.114
M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.114
Auteur: M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1947-1991
merendeel 1948-1989

Omvang:

27.70 meter; 1075 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat geluidsbanden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA), het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen en de Adviesraad voor Culturele Samenwerking. Het archief van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA) bevat ondermeer stukken met betrekking tot steunverlening aan instellingen op cultureel- en wetenschappelijk gebied in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Ook bevat het stukken van projecten inzake onderwijs, wetenschap, technische projecten en natuurbeheer in Suriname en de Nederlandse Antillen. Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen bevat voornamelijk stukken over regionale projecten buiten Europa, zoals betrekkingen met Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Het archief van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking bevat vooral stukken met advisering omtrent de culturele samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Archiefvormers:

 • Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk
 • Comité van Voorbereiding van de Culturele Samenwerking tussen Nederland en Indonesië
 • Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
 • Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen STICUSA
 • Vertegenwoordiger van de Sticusa in Suriname
 • Lichtveld, L.A.M.
 • Reinink, H.J.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De Sticusa, het NIICB en de Adviesraad hebben als basis voor de ordening van hun archief het vergaderagenda-stelsel gebruikt, waarbij de bescheiden die aan het bestuur werden voorgelegd opgevoerd werden op de agenda van de te houden vergaderingen. De convocatie, agenda en de te behandelen stukken werden aan de leden vooraf toegezonden. In archieven gevormd volgens dit stelsel treft men vergaderagenda's aan, met als bijlagen alle stukken, die blijkens de agenda, ter vergadering behandeld zijn. Deze bijlagen kunnen bestaan uit ingekomen stukken, interne nota's, concepten van uitgaande brieven, concept-verslagen en de notulen van de voorgaande vergadering. Deze series vormen de kern van de genoemde archieven en zijn nader toegankelijk gemaakt met behulp van een index op de agenda's van de vergaderingen.

Aanwijzingen voor het archiefonderzoek

Voor het raadplegen van de archieven zijn op de volgende punten van belang:

*De series vergaderstukken van de Sticusa, het NIICB en de Adviesraad vormen de kern van deze archieven. De agendapunten, te behandelen in hun vergaderingen zijn op onderwerp gendiceerd, zie de Bijlagen I, VII en VIII.

*Het verdient aanbeveling om bij het onderzoek eerst de jaarverslagen te raadplegen alvorens men de gerubriceerde stukken raadpleegt. De jaarverslagen bieden een uitvoerig jaarlijks overzicht van de onderplooide activiteiten.

*De archieven van de Sticusa waren oorspronkelijk geordend op code (numeriek en decimaal). Deze code is in beginsel nog bruikbaar. De archief-indices (1948-1954 en 1956-1987) zijn opgenomen in de inventaris, zie de inv.nrs 6-9 en 204-207.

*Wanneer de specificatie van een verzamelbeschrijving over meer dan één pagina loopt, is bovenaan elke vervolgpagina de verzamelbeschrijving opnieuw, in cursief, afgedrukt.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte mevrouw, heer,
Volgens een kopie in mijn bezit, werd in het voorjaar van 1964 een door de Sticusa geïniteerde radiouitzending verzorgd onder de naam: Het ABC der Cultuur. Deze door prof. dr. G. W. Ovink gehouden voordracht, (6e serie, nr. 2) had als titel 'Boekdrukkunst".
De precieze datum en tijdstip van uitzending is onbekend. Wel begint hij met: 'Bij een vorige gelegenheid mocht ik u spreken over de grafische kunsten in het algemeen'. Wat er op duidt dat hij er meer gehouden heeft.
Gezien mijn onderzoek naar leven en werk van G. W. Ovink (1912 - 1984) deze man zou ik graag weten of er in de archieven enige nier openbaar gemmate informatie zit die zijn betrokkenheid bij de Sticusa duiden of mogelijk verwijzen naar andere bronnen.
Ik zal u zeer erkentelijk zijn bij enige nadere duiding.
In de hoop iets van u te vernemen, in afwachting,
Met vriendelijke groet,

Jaap A. J. Lieverse
Geldersekade 89 / 2
1011 EL Amsterdam
020 625 23 68

Onze medewerker van inlichtingen verwees deheer Lieverse naar de toegang op het Sticusa-archief (nummer toegang 2.19.114). Onder de inventaris nummers 409-418 zijn stukken betreffende ABC radiouitzendingen aanwezig, nummer 413 betreft 1964. Zie deze link naar de toegang: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.19.114/aantal/20.
Of er inderdaad informatie over de vraag aanwezig is, kan alleen worden vastgesteld door archiefonderzoek. Dit inventaris nummer 413 is openbaar en kan worden geraadpleegd in de studiezaal van het Nationaal Archief, zie voor bezoek de algemene informatie op de website: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/bezoek-ons.
Mogelijk is er bij het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum informatie over de radiouitzendingen, zie de wesbite http://www.beeldengeluid.nl/contact.

Ik bereid een biografie voor over O W P (Oscar) Mohr, die o m van 1949 - '52 hoofd was van Sticusa in Indonesië. Voordat ik de reis maak naar het Nationaal Archief verneem ik graag of er (veel) materiaal beschikbaar is over deze periode.

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in