Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Orde van Advocaten

2.19.037
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1980
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.037
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1980

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1921-1972
merendeel 1921-1970

Omvang:

1213 inventarisnummers; 59,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Nederlandse Advocaten Vereniging en haar rechtsopvolger, de Nederlandse Orde van Advocaten, is een belangenvereniging van leden werkzaam in de advocatuur.
Het archief bevat naast notulen, verslagen en correspondentie van het Hoofd- en Algemeen Bestuur dossiers over diverse kwesties. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren adoptie, arbeidsverhoudingen, beroepsgeheim, dagbladpers, echtscheiding, economische delicten, kinderrecht, Nederlandse Antillen, Strafzaken, Suriname, en Vakbonden (NVV). Er zijn een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat).
In het archief zijn de bureau-archieven opgenomen van bestuursleden van de Orde: W.P. van Doorne, L. Salomonson, G.J. Blok, W. van der Mey, A. de Seret en F. van der Feltz.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Advocaten Vereniging Nederlandse Orde van Advocaten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in