Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prins Bernhard Fonds 1940-1979

2.19.034
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.034
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1940-1990
merendeel 1940-1979

Omvang:

25.50 meter; 736 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:


Het archief van het Prins Bernhard Spitfirefonds bevat jaarverslagen, correspondentie, krantenknipsels en een kist met boekhoudkundige
Het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname bevat o.a. jaarverslagen, bestuursvergaderingen, een agenda op de briefwisseling van de algemeen secretaris, stukken over inzamelingsacties, subsidieaanvragen van verenigingen en de briefwisseling met A. Hanneman, penningmeester van het fonds.
In het archief van het Prins Bernhard Fonds Nederland bevinden zich stukken over de eigen organisatie en het algemeen en dagelijks bestuur, correspondentie met prins Berhnard en andere leden van het Koninklijk Huis, met de provinciale en grootstedelijke Anjerfondsen en met de zusterfondsen in het buitenland. Verder zijn er financiële stukken, correspondentie met allerhande stichtingen en fondsen, subsidiedossiers, informatie betreffende prijsuitreikingen, geldinzamelingen en vele bijzondere acties. Met name de subsidiedossiers bevatten een schat aan gegevens over projecten, activiteiten en instellingen van zowel professionele aard als op het gebied van amateurbeoefening.
Er zijn tevens een aantal gedeponeerde archieven.

Archiefvormers:

  • Prins Bernhard Spitfirefonds 1940-1946
  • Prins Bernhard Fonds in Nederland 1946-1960 en 1960-1975 (1980)
  • Prins Bernhard Fonds Suriname 1955-1970

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De archiefbestanddelen van het eerste archiefblok zijn genummerd 1 t/m 217. Het vervolgblok bevat de inventarisnummers 218 t/m 418. Deze nummering is inclusief de subsidiedossiers behorende tot de betreffende blokken. Het laatste aanvullende archiefblok begint te nummeren vanaf inventarisnummer 501. De onderwerpsmappen betreffen de inventarisnummers 1 t/m 597, de subsidiedossiers en het kaartsysteem zijn op doosniveau genummerd van 601 t/m 781.

Het archief is geordend naar onderwerp volgens de rubriekindeling, zoals deze in grote lijnen sinds begin jaren negentig binnen de organisatie wordt gehanteerd. Binnen de inventarishoofdstukken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend. Daar waar sprake is van een logisch verband tussen meerdere beschrijvingen of van series is het principe van de chronologie doorbroken.

De subsidiedossiers zijn alfabetisch op naam van de aanvrager toegankelijk via het oorspronkelijke papieren kaartenbaksysteem. De fiches in de kaartenbakken verwijzen naar een subsidienummer. Dit kaartenbaksysteem is opgenomen in de inventaris onder rubriekcode 3.1.1. Toegangen op de subsidiedossiers.

De subsidiedossiers zijn op nummer geordend en verdeeld in drie archiefblokken. Ze zijn ook in drie keren overgebracht, waarbij telkens lagere nummers achterbleven die op dat moment nog actueel waren. Daardoor overlappen de nummerseries elkaar.

De subsidiedossiers van het blok 1947-1959 lopen tot aanvraagnummer 1609. Het subsidieblok 1960-1975 loopt vanaf nummer 1610, maar bevat ook lagere nummers vanaf 379. Het derde subsidieblok 1976-1983 loopt vanaf subsidienummer 3176, en bevat lagere nummers vanaf 362. De correspondentie in de subsidiedossiers loopt in incidentele gevallen door tot circa 1986.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in