Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prins Bernhard Fonds 1940-1979

2.19.034
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.034
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1940-1990
merendeel 1940-1979

Omvang:

25.50 meter; 736 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:


Het archief van het Prins Bernhard Spitfirefonds bevat jaarverslagen, correspondentie, krantenknipsels en een kist met boekhoudkundige
Het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname bevat o.a. jaarverslagen, bestuursvergaderingen, een agenda op de briefwisseling van de algemeen secretaris, stukken over inzamelingsacties, subsidieaanvragen van verenigingen en de briefwisseling met A. Hanneman, penningmeester van het fonds.
In het archief van het Prins Bernhard Fonds Nederland bevinden zich stukken over de eigen organisatie en het algemeen en dagelijks bestuur, correspondentie met prins Berhnard en andere leden van het Koninklijk Huis, met de provinciale en grootstedelijke Anjerfondsen en met de zusterfondsen in het buitenland. Verder zijn er financiële stukken, correspondentie met allerhande stichtingen en fondsen, subsidiedossiers, informatie betreffende prijsuitreikingen, geldinzamelingen en vele bijzondere acties. Met name de subsidiedossiers bevatten een schat aan gegevens over projecten, activiteiten en instellingen van zowel professionele aard als op het gebied van amateurbeoefening.
Er zijn tevens een aantal gedeponeerde archieven.

Archiefvormers:

  • Prins Bernhard Spitfirefonds 1940-1946
  • Prins Bernhard Fonds in Nederland 1946-1960 en 1960-1975 (1980)
  • Prins Bernhard Fonds Suriname 1955-1970

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het Prins Bernhard Spitfirefonds vangt aan in 1940, het jaar van de oprichting, en eindigt in 1946 toen het oorlogsfonds werd omgezet in een cultuurfonds.

Het archief van het Prins Bernhard Fonds in Nederland vangt aan in 1946, ook het jaar van de oprichting, en loopt tot 1980. Omstreeks dat jaar verhuist het fonds naar een pand aan de Herengracht te Amsterdam en zijn er een aantal administratieve wijzigingen doorgevoerd. De subsidiedossiers bestaan uit verzameldossiers per aanvrager en gaan tot circa 1983. De kaartenbakken, vormende de toegang op de subsidiedossiers, zijn bijgehouden tot circa 1990.

Het betreft het bestuurs- en beleidsarchief van het landelijke Prins Bernhard Fonds. De archieven van de Anjerfondsen zijn of zullen in een aantal gevallen na inventarisatie (worden) overgedragen aan de rijksarchieven in de betreffende provincies.

Het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname vangt aan in 1955 (het jaar van oprichting) en loopt tot en met 1970. Formeel is dit fonds opgeheven in november 1975, bij de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname.

Van het Prins Bernhard Fonds Indonesië is het archief verloren gegaan. Het archief van het zusterfonds in de Nederlandse Antillen zal te zijner tijd worden overgedragen aan het Nationaal Archief aldaar.

In 1979 en in 1988 zijn de archieven van het Prins Bernhard Fonds en enkele daaraan gerelateerde fondsen, overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (nu: Nationaal Archief). Van deze bestanden zijn door het Rijksarchief plaatsingslijsten gemaakt.

Het betreft in deze:

  • archief Spitfirefonds 1940-1946, kaartenbakken, omvang 1 m¹ [oud nr. toegang 2.19.034.02]
  • archief Prins Bernhard Fonds en enkele daaraan gerelateerde fondsen 1946-1960 en 1960-1975 (1980), omvang 35,8 m¹ [oud nr. toegang 2.19.034.01]
  • archief Prins Bernhard Fonds Suriname 1955-1970, omvang 0,3 m¹ [oud nr. toegang 2.10.27.05]
In de akten van schenking bij de overdracht is toentertijd bepaald dat voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar, toestemming van de voorzitter van het Prins Bernhard Fonds is vereist.

In 2003 werd vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds (tot 1999 Prins Bernhard Fonds) besloten tot een vervolgtraject. Gebleken was dat er bij de overdracht van de oudere archiefblokken van het Nederlandse fonds stukken zijn achtergebleven, die thuishoren in de archiefblokken 1946-1960 en 1960-1975. Het Prins Bernhard Cultuurfonds was bereid op zijn kosten deze stukken te inventariseren en over te dragen aan het Nationaal Archief, zodat voornoemde archiefblokken gecompleteerd kunnen worden. Het laatste archiefblok werd uitgebreid met de bewaarstukken tot 1980.

Het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname werd in 1975 met het archief van het Kabinet van de Gouverneur naar Nederland getransporteerd en overgedragen aan het Rijksarchief in 's-Gravenhage.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in